Onze uitbreiding krijgen

Academie voor Ambulancezorg

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Academie voor Ambulancezorg
Algemeen
Locatie Harderwijk, Nederland
Opgericht 2010
Type Kort beroepsonderwijs
Algemeen directeur J.P. Versluis
Studenten 352 studenten (2017)
1.682 cursisten bij- en nascholing (2017)
Website www.academievoorambulancezorg.nl
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Academie voor Ambulancezorg is een Nederlands opleidingsinstituut in Harderwijk (Gelderland) dat opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist bij de meldkamer ambulancezorg aanbiedt. Om aan een van de opleidingen te kunnen beginnen, moeten kandidaten eerst solliciteren bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Wanneer de kandidaat door een RAV aangenomen is, zal deze de kandidaat inschrijven voor een opleiding bij de Academie. Voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige of verpleegkundig centralist is het vereist om als verpleegkundige ingeschreven te zijn in het BIG-register.

Ontdek meer Academie voor Ambulancezorg per onderwerp

Harderwijk

Harderwijk

Harderwijk is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. In de 17e eeuw was er een aantal verschillende vormen van de naam voor Harderwijk, zoals Harderwiick, Herderewich en het gelatiniseerde Hardervicum.

Gelderland

Gelderland

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. De provincie is gelegen in het midden en oosten van Nederland en wordt in het noordoosten begrensd door Overijssel, in het oosten door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het zuiden door Limburg en Noord-Brabant, in het uiterste zuidwesten door Zuid-Holland, in het westen door de provincie Utrecht en in het noordwesten door de provincie Flevoland, gescheiden door de Veluwerandmeren.

Ambulanceverpleegkundige (Nederland)

Ambulanceverpleegkundige (Nederland)

Een ambulanceverpleegkundige in Nederland is een verpleegkundige met een vervolgopleiding die werkzaam is bij een ambulancedienst en daardoor (meestal) op een ambulance.

Ambulancechauffeur

Ambulancechauffeur

Een ambulancechauffeur is in Nederland een bestuurder van een ambulance. Hij is onderdeel van een team dat bestaat uit een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige. Dit team krijgt zijn opdrachten van de meldkamer ambulancezorg.

Meldkamer

Meldkamer

De meldkamer is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Verpleegkundige

Verpleegkundige

Een verpleegkundige is opgeleid binnen de verpleegkunde en vanuit deze opleiding bevoegd tot het uitvoeren van verpleegkundige en voorbehouden handelingen, zoals in Nederland vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en in België in de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Een verpleegkundige kan zich tijdens of na een basisopleiding verder specialiseren in de zorg voor specifieke patiëntgroepen. De beroepstitel verpleegkundige is een in Nederland wettelijk beschermde titel.

BIG-register

BIG-register

Het BIG-register is een Nederlands register, waarin het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het register is opgericht op grond van de in 1997 in werking getreden Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en op 1 oktober 2022 stonden er in totaal 395.963 zorgverleners geregistreerd. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Oprichting

De Academie voor Ambulancezorg werd opgericht in 2010 en is de opvolger van de Stichting Opleidingen Scholingen Ambulancehulpverlening (SOSA). Aan het hoofd van de Academie staat een vijfkoppig bestuur, waarvan twee leden door Ambulancezorg Nederland (AZN), de brancheorganisatie van de ambulancezorg in Nederland, worden voorgedragen. Sinds de oprichting heeft het bestuur het dagelijks beheer van de Academie opgedragen aan het Medisch Training en Simulatie (METS) Centrum in Bilthoven. Het METS Centrum is in 2008 opgericht door de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht.

De Academie is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en sinds 2014 zijn haar opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist geaccrediteerd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

In 2017 heeft de Academie een recordaantal van 352 studenten opgeleid, wat een stijging van 23% inhield ten opzichte van de 287 studenten in 2016. Het algemeen slaagpercentage in 2017 bedroeg 83%, wat in lijn lag met de vorige jaren. In 2017 volgden daarnaast 1.682 cursisten een bij- of nascholing bij de Academie, en nam de Academie bij 318 ambulancezorgprofessionals het landelijke assessment ambulancezorg af.[1]

Ontdek meer Oprichting per onderwerp

Brancheorganisatie

Brancheorganisatie

Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit één branche. Een brancheorganisatie moet worden onderscheiden van een ondernemersvereniging, die doorgaans bestaat uit bedrijven uit verschillende branches.

Bilthoven

Bilthoven

Bilthoven is een van de zes dorpen in de Nederlandse gemeente De Bilt. Op 1 januari 2021 had Bilthoven 22.885 inwoners.

Utrecht (provincie)

Utrecht (provincie)

Utrecht is met een landoppervlakte van 1.485 km² de op een na kleinste provincie van Nederland. In 2019 telde de provincie 1.342.158 inwoners.

Onderwijsaccreditatie

Onderwijsaccreditatie

Onderwijsaccreditatie is een vorm van kwaliteitsborging in het onderwijs, waarbij het onderwijsinstituut, het onderwijs of de faciliteiten onderzocht worden door een (onafhankelijke) accreditatieorganisatie.

Slaagpercentage

Slaagpercentage

In examenterminologie is het slaagpercentage of slaagcijfer het aantal kandidaten dat slaagt in verhouding tot het aantal deelnemers. Bij het opstellen van statistieken die het verband vaststellen tussen vooropleiding en slaagpercentage in de vervolgopleiding houdt men echter doorgaans rekening met het aantal ingeschrevenen tot de opleiding, en niet met het aantal ingeschrevenen voor het examen.

Assessment

Assessment

Een assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of ze over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure van veel grotere bedrijven en van de overheid, en wordt vaak uitbesteed aan gespecialiseerde adviesbureaus.

Opleidingen

De Academie voor Ambulancezorg is niet (meer) de enige instelling die opleidingen voor medewerkers in de ambulancezorg aanbiedt. Iedere instelling die daarvoor geaccrediteerd is door het CZO kan opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of verpleegkundig centralist aanbieden. Bij het succesvol voltooien van de opleiding ontvangen de studenten dan een CZO-diploma. Het CZO-diploma ambulanceverpleegkundige is sinds eind 2017 ingeschaald als niveau 6 volgens het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NQLF), wat overeenkomt met het niveau van een hbo-bacheloropleiding (het behaalde CZO-diploma is echter geen hbo-bachelordiploma). De niveaus van het Nederlands Kwalificatieraamwerk komen overeen met die van het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF).[2]

Ambulanceverpleegkundige

Er bestaan anno juni 2018 twee opleidingstrajecten bij de Academie om ambulanceverpleegkundige te worden. Studenten die ingeschreven zijn in het BIG-register en een CZO-diploma SEH-verpleegkundige, IC-verpleegkundige of anesthesiemedewerker hebben, kunnen via het 'korte traject' ambulanceverpleegkundige worden. Ook studenten die een Belgische bachelor-na-bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg behaald hebben, kunnen na minstens een jaar werkervaring op een erkende Nederlandse SEH- of IC-afdeling via het 'korte traject' ambulanceverpleegkundige worden. De opleiding via het 'korte traject' duurt ongeveer zeven maanden en omvat 23 lesdagen in de Academie. De rest van de opleiding bestaat uit stage bij de RAV waarbij de student tewerkgesteld is, waarbij deze onder begeleiding werkt.[3]

Een tweede mogelijkheid is het 'middellange CC-traject' voor zij die in het BIG-register zijn ingeschreven en een CZO-diploma cardiaccareverpleegkundige hebben. Omdat het CZO pas sinds 2011 diploma's voor cardiaccareverpleegkundigen afgeeft, bestaan er specifieke voorwaarden voor zij met een voor 2013 behaald niet-CZO-diploma. Cardiaccareverpleegkundigen moeten een langere opleiding volgen dan de studenten van het 'korte traject'. Bij de Academie is dit geregeld door een instroomprogramma aan te bieden aan cardiaccareverpleegkundigen, dat bestaat uit negen lesdagen in de Academie en aanvullende stages. Na afronding van het instroomprogramma begint de student samen met de studenten van het 'korte traject' aan de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. De volledige opleiding tot ambulanceverpleegkundige via het 'middellange CC-traject' duurt zo ongeveer twaalf maanden in plaats van zeven.[4]

Vanwege een stijgend tekort aan gekwalificeerd ambulancepersoneel op de arbeidsmarkt werkt het CZO tevens al enkele jaren aan nieuwe trajecten om ambulanceverpleegkundige te worden, om zo het beroep toegankelijker te maken. Het 'middellange CC-traject' voor cardiaccareverpleegkundigen was in 2017 hiervan het eerste. Anno 2018 werkt het CZO aan opleidingseisen voor een 'middellang traject' tot ambulanceverpleegkundige voor recoveryverpleegkundigen ('RC-traject') en mediumcareverpleegkundigen ('MC-traject'). Ook wordt bekeken van een 'lang traject' te ontwikkelen voor verpleegkundigen die zonder een eerder behaald CZO-diploma direct ambulanceverpleegkundige willen worden.[5]

Ambulancechauffeur

Om aan de opleiding tot ambulancechauffeur te kunnen beginnen, moet men beschikken over minimaal een diploma mbo-3 en een geldig rijbewijs voor het voertuig dat zal bestuurd worden (categorie B of C). Personen zonder een diploma van minstens het niveau mbo-3 kunnen toegelaten worden na een toelatingsproef. De opleiding tot ambulancechauffeur duurt ongeveer zeven maanden en omvat 31 lesdagen in de Academie en stage bij de RAV waar de student-ambulancechauffeur is tewerkgesteld. Het theoriedeel bestaat uit een medisch-assisterend deel, waarin de ambulancechauffeur de ambulanceverpleegkundige leert assisteren tijdens interventies, en een vervoerstechnisch deel, waarin rijvaardigheid en het rijden als voorrangsvoertuig aan bod komen. Het vervoerstechnisch deel vindt plaats op de openbare weg en op de terreinen van de Politieacademie te Lelystad.[6]

Verpleegkundig centralist

Om aan de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg te kunnen beginnen, moet men als verpleegkundige in het BIG-register staan ingeschreven. De opleiding duurt ongeveer zeven maanden, net als de opleiding tot ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur, en omvat 20 lesdagen die doorgaan in het METS Centrum in Bilthoven. Dat beschikt onder andere over een gesimuleerde meldkamer waar oefencasuïstiek kan worden uitgespeeld. Ook loopt de student ondertussen begeleide stage in de meldkamer ambulancezorg. De opleiding is universeel zodanig dat meldkamercentralisten opgeleid worden om zowel met het AMPDS/ProQA-triagesysteem te werken als met het NTS-systeem. De Academie is de enige opleidingsinstelling die de theoretische opleiding tot verpleegkundig meldkamercentralist aanbiedt.[7]

Bij- en nascholingen

De Academie biedt bij- en nascholingen aan voor ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs, meldkamercentralisten, medisch managers ambulancezorg, zorgambulancebegeleiders en praktijkbegeleiders die stagiairen begeleiden.

Ontdek meer Opleidingen per onderwerp

Hoger beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs, dat wordt afgekort als hbo, is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs in Nederland en Suriname.

Europees Kwalificatieraamwerk

Europees Kwalificatieraamwerk

Het Europees Kwalificatieraamwerk, of -kwalificatiekader, is een voorstel tot harmonisatie van de verschillende opleidingsniveaus in de landen van de Europese Unie.

Intensievezorgverpleegkundige

Intensievezorgverpleegkundige

Een intensievezorgverpleegkundige, intensive care-verpleegkundige of ic-verpleegkundige is een verpleegkundige die op de intensive care van een ziekenhuis werkt.

Anesthesiemedewerker

Anesthesiemedewerker

Een anesthesiemedewerker, anesthesie-assistent of anesthesieverpleegkundige is een persoon die samen met de anesthesioloog of anesthesist een anesthesieteam vormt.

Bachelor na bachelor

Bachelor na bachelor

Bachelor-na-bachelor, afgekort als banaba, is een titel of graad die in Vlaanderen gebruikt wordt voor een bacheloropleiding die gevolgd wordt nadat reeds een andere bachelortitel behaald werd. Deze opleidingen kan men dus niet volgen als basisdiploma. In de praktijk gaat het veelal om een eenjarige vervolmakingsopleiding in een specifiek vakgebied. Deze benaming voor dergelijke opleidingen is een rechtstreeks gevolg van de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs.

Intensieve zorg

Intensieve zorg

Intensieve zorg of intensive care is een onderdeel van de geneeskunde dat is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met levensbedreigende aandoeningen. Intensieve zorg wordt verleend door hiervoor opgeleide intensivisten en intensievezorgverpleegkundigen op een intensievezorgafdeling.

CCU-verpleegkundige

CCU-verpleegkundige

Een CCU-verpleegkundige (voluit cardiac-care-verpleegkundige of coronary-care-verpleegkundige) is een verpleegkundige met een vervolgopleiding die werkzaam is op de hartbewakingsafdeling (CCU).

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een economische en sociologische benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. In het algemeen is er geen daadwerkelijke centrale, gereguleerde marktplaats waarop vragers en aanbieders elkaar fysiek ontmoeten, maar is er sprake van een abstracte markt. Hier zijn uitzonderingen op. Zo zijn er soms plaatselijk door een gemeente of een arbeidsbureau banenmarkten georganiseerd, veelal exclusief gericht op werklozen.

Middelbaar beroepsonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs is een Nederlandse onderwijsvorm.

Openbare weg

Openbare weg

Een openbare weg is een weg waar iedereen altijd gebruik van mag maken.

Lelystad

Lelystad

Lelystad is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Flevoland. De stad ligt in Oostelijk Flevoland en is daarvan de grootste stad, maar de gemeente ligt deels ook in Zuidelijk Flevoland.

BIG-register

BIG-register

Het BIG-register is een Nederlands register, waarin het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het register is opgericht op grond van de in 1997 in werking getreden Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en op 1 oktober 2022 stonden er in totaal 395.963 zorgverleners geregistreerd. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Assessments

Een keer elke vijf jaar worden ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs (in team) en verpleegkundig meldkamercentralisten (individueel) getoetst aan het landelijke assessment ambulancezorg. Voor ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeurs bestaat deze assessment uit een theoretisch deel en vier praktijkcasussen, voor verpleegkundig meldkamercentralisten uit een theoretisch deel en drie praktijkonderdelen. Op basis van de assessment krijgen de ambulanceprofessionals feedback waar ze kunnen verbeteren. Binnen de Academie zijn assessoren opgeleid om de assessment af te nemen. Het toetsingsproces van de assessments werd door het CITO als positief beoordeeld.[8]

Ontdek meer Assessments per onderwerp

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.