Onze uitbreiding krijgen

Acteur

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Acteur
ISCO-08 2655
Niveau Hbo / acad.

Een acteur of actrice is iemand die een personage uitbeeldt in een verhaal of rollenspel.

Een acteur kan zijn werk doen in onder meer een theatervoorstelling (theateracteur) of film (filmacteur), op televisie of tijdens communicatietrainingen als trainingsacteur, en hij kan zijn stem lenen aan onder meer tekenfilmfiguren of reclameboodschappen als stemacteur. Acteurs kunnen ook een personage in een computerspel uitbeelden, of als simulatiemodel hiervoor worden ingezet, waarna deze gerenderd worden. Elk van deze disciplines vereist een andere benadering van spel.

Een acteur kan lijken op zijn personage, maar kan er ook in allerlei opzichten van verschillen, bijvoorbeeld in leeftijd of sekse. Een acteur kan voor zijn rol sommige uiterlijke aspecten moeten aannemen, zoals kapsel, gezichtsbeharing of lichaamsomvang. Met schmink of siliconenmasker kan een andere gelaatsuitdrukking of zelfs een ander gelaat worden aangenomen, met een pruik kan de haardracht worden aangepast.

Ontdek meer Acteur per onderwerp

Personage

Personage

Een personage is de uitbeelding van een persoon in een verhalend of dramatisch kunstwerk zoals een roman, toneelstuk of film. Personages ondergaan of veroorzaken de gebeurtenissen in een verhaal.

Theater (kunstvorm)

Theater (kunstvorm)

Theater is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs levende voorstellingen maken voor een publiek. Wanneer met deze kunstvorm wordt opgetreden op een toneelvloer gaat het soms om een toneelvoorstelling. Maar ook poppentheater valt eronder.

Film (cinematografie)

Film (cinematografie)

Een film, rolprent of video is een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande beelden. Door de snelheid waarmee de beelden elkaar opvolgen en de nawerking van elk beeld op het netvlies lijken ze een vloeiende en continue beweging te vormen. Vaak is er ook geluid bij. De productie varieert van een kleine handeling om een gebeurtenis vast te leggen in een kort filmpje tot een groot project voor het maken van een langere film voor wereldwijde vertoning in bioscopen.

Televisieprogramma

Televisieprogramma

Een televisieprogramma of tv-programma is een geprogrammeerde uitzending op televisie. Dat is meestal een (regelmatig) terugkerende uitzending, zoals een televisieserie of televisiereeks. Een televisieserie is meestal fictie en wordt geschreven door scenarioschrijvers. Veel programma's zijn van tevoren opgenomen, andere programma's, zoals Pauw, worden rechtstreeks uitgezonden. Bij programma's die van tevoren opgenomen worden, geldt soms een geheimhoudingsplicht om te voorkomen dat bepaalde zaken, zoals de deelnemers of het verloop ervan bekendgemaakt worden voordat het wordt uitgezonden. Dit gebeurt onder andere bij televisieprogramma's met een competitieformat zoals The Masked Singer en Heel Holland Bakt en bij realityseries met een dergelijk format, zoals bv. Wie is de Mol? en Expeditie Robinson. Deelnemers aan dergelijke programma's moeten voorafgaand aan de opnames een geheimhoudingsverklaring tekenen. Ook andere mensen die betrokken zijn bij de opnames van dergelijke programma's, zoals crewleden en eventueel studiopubliek moeten dan een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Communicatietraining

Communicatietraining

Een communicatietraining is meestal een bedrijfstraining/ training van een team op het gebied van contact maken en houden. Abstraherend beschouwd gaat het daarbij om:het vergroten van het bewustzijn omtrent het eigen gedrag zowel verbaal als non verbaal het vergroten van het bewustzijn omtrent het effect van het eigen gedrag ten opzichte van andere mensen, en vice versa zowel verbaal als non verbaal het aanleren van kennis en vaardigheden om het eigen gedrag optimaal in te zetten en zo contact te leggen en te houden op een ontwapenende, verbindende en doeltreffende manier.

Stemacteur

Stemacteur

Een stemacteur is een persoon die zijn stem leent aan personages in audiovisuele media of voice-overwerk verricht. Hij spreekt bijvoorbeeld radioreclameboodschappen in, geeft commentaar bij documentaires of spreekt de stemmen van tekenfilmfiguren in.

Computerspel

Computerspel

Een computerspel is een elektronisch spel dat op een computer, console of handheld gespeeld wordt. Steeds vaker zijn deze spellen ook voor andere systemen en computers, zoals pda's, mobiele telefoons, smartphones, tablets en draagbare spelcomputers verkrijgbaar.

Renderen

Renderen

Renderen is in computergraphics het genereren met behulp van de computer van een digitale afbeelding op basis van ruwe data, die onder andere afkomstig kunnen zijn van een model. Het model is een beschrijving van een object en de eigenschappen daarvan in een strikt gedefinieerde taal of datastructuur. Het model bevat informatie over de geometrie, de belichting, de schaduw en de eigenschappen van het object.

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd of ouderdom van een levend wezen of niet levend object op zeker tijdstip is de tijdsduur tussen het ontstaan en het bedoelde tijdstip. In veel gevallen zal het tijdstip het heden zijn, en is de leeftijd de tijdsduur van bestaan. De begrippen leeftijd en ouderdom spelen onder meer een rol in de demografie en de ontwikkelings- en levenslooppsychologie.

Sekse

Sekse

Sekse, geslacht of kunne is het onderscheid bij organismen gebaseerd op het biologische verschil in voortplantingsorganen, fysiologie en gedrag. Daarmee onderscheidt het zich van gender, wat de culturele uitdrukking is van die verschillen. Veel organismen zijn onder te verdelen in twee vormen. Bij geslachtelijke voortplanting of seksuele reproductie combineren de seksen hun genetisch materiaal in hun nakomelingen. Ook ongeslachtelijke voortplanting of aseksuele reproductie komt voor, waarbij geen genetisch materiaal wordt gecombineerd omdat er maar een ouder nodig is.

Schmink

Schmink

Schmink is een stof die men gebruikt om zichzelf er anders uit te laten zien dan men is.

Pruik

Pruik

Een pruik of haarwerk is een kunstmatig kapsel, dat op het hoofd gedragen de suggestie geeft een werkelijk kapsel te zijn. Een pruik die een gedeelte van het hoofd bedekt wordt toupet of haarstukje of ook wel deelhaarwerk genoemd. Een pruik kan zowel geleverd worden als confectie en ook helemaal worden aangemeten als maatwerk. Hij wordt in lage-lonenlanden gemaakt omdat er zo'n 80 uur werk in zit.

Speltechniek

Een acteur kan een rol neerzetten vanuit verschillende technische benaderingen: bijvoorbeeld door methodacting, waarbij de speler emoties uit eigen persoonlijke ervaring naar boven haalt.

Vorming

Voor het leren van het acteervak zijn er theateracademies.

Acteurs leren meerdere speelvormen te beheersen, maar toch kan een bepaald soort rol of genre meer passend zijn bij het karakter of uitstraling van de speler. Soms is het nodig dat een acteur meerdere disciplines beheerst, afhankelijk van zijn rol; zo zijn voor musical en opera er ook muzikale vereisten en moet een poppenspeler het bespelen van een pop beheersen.

Voor amateurspelers zijn er creativiteitscentra die acteerlessen aanbieden: toneelverenigingen en productiehuizen huren hiervoor soms dramadocenten in.

Ontdek meer Vorming per onderwerp

Acteren als beroep

Acteurs kunnen worden gevraagd voor een rol (rechtstreeks of via manager/managementbureau) of ze kunnen solliciteren op een vacature, waarna een auditie of casting volgt. Een selectieprocedure kan bestaan uit een screentest waarbij voor een of meer rollen uit verschillende kandidaten wordt gekozen. Een castingdirector of jury zorgt voor de invulling van de juiste acteurs bij een productie.

In de tweede helft van de twintigste eeuw waren tot circa 1980 de meeste toneelacteurs aangesloten bij een toneelgezelschap. Sinds het verdwijnen van steeds meer van deze veelal gesubsidieerde ensembles en de opkomst van de veelal commerciële vrije producties, zijn de meeste beroepsacteurs onafhankelijk (freelance).

Ontdek meer Acteren als beroep per onderwerp

Auditie

Auditie

Een auditie of proefoptreden) is een toelatingsexamen of sollicitatie binnen de uitvoerende kunstwereld. Een auditie voor een filmrol of televisierol heet een screentest.

Casting

Casting

Het van oorsprong Engelse woord casting heeft betrekking op de selectie van artiesten voor een specifieke rol. De groep artiesten die uiteindelijk geselecteerd worden, vormen de cast van het betreffende televisieprogramma of toneelstuk, de betreffende film of theatervoorstelling. Het woord casting kan bovendien ook verwijzen naar de selectie van fotomodellen.

Screentest

Screentest

Een screentest is een auditie voor een beeldopname.

Theatergezelschap

Theatergezelschap

Een theatergezelschap is een organisatie die zich bezighoudt met het repeteren en uitvoeren van theatervoorstellingen. Een theatergezelschap bestaat daartoe over het algemeen uit een groep artistieke medewerkers, waaronder de acteurs, regisseurs, theatervormgevers, lichtontwerpers en dramaturgen, en een groep productiemedewerkers, die zaken als boekingen, begrotingen, marketing en subsidieaanvragen behandelen. Meestal bestaat een theatergezelschap uit een vaste kern van acteurs en een regisseur die optreedt als artistiek leider, en daarmee de richting die het gezelschap aanhoudt bepaalt. Ook kan een theatergezelschap gastacteurs of gastregisseurs aannemen, die voor een specifieke voorstelling voor het gezelschap werken.

Freelance

Freelance

Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder dienstbetrekking. Gevolg hiervan is dat er geen verzekeringsplicht is voor de werknemersverzekeringen. Voor verschillende wetten gelden verschillende criteria voor ondernemerschap waar al of niet aan voldaan kan zijn.

Bron: "Acteur", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 19th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook
Op andere Wikimedia-projecten

Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.