Onze uitbreiding krijgen

Adri Duivesteijn

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Adri Duivesteijn
Adri Duivesteijn
Algemene informatie
Volledige naam Adrianus Theodorus Duivesteijn
Geboren 27 augustus 1950
Functie Lid Eerste Kamer
Partij PvdA
Politieke functies
1975-1989 Lid gemeenteraad Den Haag
1980-1989 Wethouder in Den Haag
1994-2006 Lid Tweede Kamer
2006-2013 Wethouder in Almere
2013-2015 Lid Eerste Kamer
Biografie op Parlement.com
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Adrianus Theodorus (Adri) Duivesteijn (Den Haag, 27 augustus 1950) is een Nederlands politicus. Hij was namens de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en wethouder in Den Haag en Almere.

Ontdek meer Adri Duivesteijn per onderwerp

Den Haag

Den Haag

Den Haag, ook wel 's-Gravenhage genoemd, is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 562.446 inwoners de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Alhoewel Den Haag niet de hoofdstad van Nederland is, dat is Amsterdam, is het wel de residentie (regeringszetel) en fungeert het in veel opzichten als hoofdstad.

27 augustus

27 augustus

27 augustus is de 239ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 126 dagen tot het einde van het jaar.

1950

1950

Het jaar 1950 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Politicus

Politicus

Een politicus of politica is een persoon die een ambt of functie in de politiek vervult. In figuurlijke zin is een politicus iemand die politiek handig, slim of met veel overleg te werk gaat.

Partij van de Arbeid (Nederland)

Partij van de Arbeid (Nederland)

De Partij van de Arbeid is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Tweede Kamer der Staten-Generaal, kortweg de Tweede Kamer, vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland. De Tweede Kamer wordt eens in de vier jaar gekozen door de kiesgerxvcdsfedechtigde Nederlandse bevolking en heeft sinds 1956 150 leden.

Almere

Almere

Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente telt 223.183 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 248,77 km², waarvan 129,19 km² land en 119,58 km² water.

Loopbaan

Opleiding en start loopbaan

Duivesteijn volgde een opleiding aan de Katholieke Sociale Academie in Den Haag en studeerde twee jaar andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna voltooide hij de VO-opleiding IVABO, een instituut voor Voortgezet Agogisch Beroepsonderwijs. Hij werkte vijf jaar als docent bij de SOSA (Stichting Haarlem) te Rotterdam.

Wethouder in Den Haag

Vanaf 1975 was hij lid van de gemeenteraad van Den Haag. In 1980 werd hij in die stad wethouder voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk en was initiator van de bouw van het Haagse stadhuis van de Amerikaanse architect Richard Meier.

Uit onvrede met de sociale en architectonische kwaliteit van de stadsvernieuwing nam hij het initiatief voor de campagne 'Stadsvernieuwing als kulturele aktiviteit', waarmee hij zowel een architectonische als sociale vernieuwing van stadsvernieuwingswijken wilde bereiken. Met deze campagne nam Duivesteijn afstand van het 'productiedenken' dat de stadsvernieuwing in Nederland was gaan beheersen. Op 17 maart 1987 ontving Duivesteijn voor zijn initiatieven in de Haagse stadsvernieuwing de Dr. H.P. Berlageprijs.

In januari 1989 ontsnapte Duivesteijn aan een aanslag, gepleegd via een op zijn kantoor afgegeven tafellamp, waarin in de voet een explosief was verborgen. De bom, die door een mechanisch mankement niet afging, kon echter onschadelijk worden gemaakt. De dader bleek de Scheveningse crimineel Eef Hoos, die hiervoor tot een vrijheidsstraf werd veroordeeld.

Later dat jaar trad hij, op verzoek van de Haagse afdeling van de PvdA, af na een conflict met mede-wethouder Gerard van Otterloo over de inschatting van de risico's van de voorgestelde financiering van het nieuwe stadhuis. Ook Van Otterloo trad af. Naar aanleiding hiervan schreef Duivesteijn in 1994 samen met Fred Feddes het boek "Het Haagse stadhuis, bouwen in een slangenkuil".

Lid Tweede Kamer

Duivesteijn werd in 1989 de eerste directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1994 werd hij gekozen in het parlement. Hij hield zich in de Kamer bezig met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Duivesteijn diende verschillende initiatiefvoorstellen in op het gebied van huren en wonen. Hij zat namens de PvdA in de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (2002-2003). Van 2003 tot 2005 was hij voorzitter van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI) die onderzoek deed naar de budgetoverschrijdingen bij grote projecten als de Betuwelijn en de HSL. Zijn rapport daarover was buitengewoon kritisch. Van 1998 tot 2006 was hij lid van de Raad van Europa en de WEU.

Wethouder in Almere

In april 2006 werd Duivesteijn gevraagd om wethouder te worden in Almere, en verliet hij de Kamer. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Wonen. Hij deed zijn werk in Almere naar eigen zeggen als buitenstaander, wat onder meer inhield dat hij in Den Haag bleef wonen. Op 31 januari 2008 schortte Duivesteijn zijn werkzaamheden op nadat een groep anonieme ambtenaren hem via een brief aan de gemeentesecretaris ervan had beschuldigd gemeenschapsgeld te gebruiken voor privéreizen in dienstauto's en taxi's. Nadat de gemeenteraad twee dagen later het vertrouwen in Duivesteijn uitsprak, ging hij weer aan het werk.

Op 9 april 2008 presenteerde Duivesteijn samen met minister Jacqueline Cramer een plan voor een duurzame groei van Almere, de zogeheten Almere Principles. Op 17 oktober 2008 ontving hij uit handen van de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten de Rotterdam-Maaskantprijs voor zijn bijdrage aan het ontwikkelen van ideeën over architectuur. Als verantwoordelijk wethouder bood Duivesteijn op 28 juli 2009 aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Jacqueline Cramer en de minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings de concept-Structuurvisie Almere 2.0 en de Ontwerpcasus Almere IJland aan. Beide plannen waren een uitwerking van het voornemen van het toenmalige kabinet om Almere in 2030 te laten groeien met 60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen.

Lid Eerste Kamer

Op 1 februari 2013 volgde hij Han Noten op als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Kort daarna, op 21 maart 2013, stopte hij als wethouder in Almere. In een schrijven aan de Almeerse gemeenteraad en burgemeester liet hij in oktober weten dat de reden daarvoor niet alleen het senatorschap was, maar ook een ernstige ziekte waarvoor hij sinds september 2006 wordt behandeld.[1][2]

In de avond van 17 december 2013 werd er een debat gevoerd over de verhuurdersheffing van minister Stef Blok rondom het woonakkoord van het kabinet-Rutte II waarin Duivesteijn een sleutelrol vervulde voor een meerderheid in de Senaat voor de bezuiniging van 1,7 miljard euro. Uiteindelijk stemde Duivesteijn in met het akkoord.[3]

Op 16 december 2014 stemde hij samen met collega PvdA-senatoren Marijke Linthorst en Guusje ter Horst tegen een voorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers om de vrije artsenkeuze (artikel 13) uit de Zorgverzekeringswet te schrappen, waardoor de verplichting om door niet-gecontracteerde aanbieders verleende zorg (gedeeltelijk) te vergoeden zou komen te vervallen. Er volgde een kabinetscrisis in het kabinet-Rutte II.

Ontdek meer Loopbaan per onderwerp

Katholieke Sociale Academie

Katholieke Sociale Academie

De Katholieke Sociale Academie was een Nederlandse katholieke opleiding voor hoger beroepsonderwijs in de maatschappelijke sector in Den Haag.

Schilderswijk (Den Haag)

Schilderswijk (Den Haag)

De Schilderswijk is een wijk in het centrum van Den Haag.

Richard Meier

Richard Meier

Richard Meier is een Amerikaans architect uit de tweede helft van de 20e eeuw die vooral bekendstaat om zijn gebruik van de kleur wit. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn ontwerp voor het stadhuis van Den Haag, opgeleverd in 1995. Hij is tevens beeldend kunstenaar (collages), beeldhouwer en ontwerper van onder meer meubels en gebruiksvoorwerpen, zoals serviesgoed en glas.

Dr. H.P. Berlageprijs

Dr. H.P. Berlageprijs

De Dr. H.P. Berlageprijs is een naar Hendrik Petrus Berlage vernoemde architectuurprijs, die door de Dr. H.P. Berlagestichting wordt uitgereikt voor een in Den Haag uitgevoerd architectonisch werk of een prestatie van een persoon op architectuurgebied. Uitreiking geschiedt onder auspiciën van de gemeente Den Haag, die er in 1959 het initiatief toe nam.

Eef Hoos

Eef Hoos

Evert Hendrik (Eef) Hoos was een Nederlandse crimineel, ook wel bekend als "de Haagse Al Capone". Hoos stond onder meer aan het hoofd van het beruchte Haagse incassobureau Toetanchamon.

Nederlands Architectuurinstituut

Nederlands Architectuurinstituut

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) was een culturele instelling op het gebied van architectuur en stedenbouw dat de archieven van de Nederlandse architectuurgeschiedenis beheerde en het werkveld ondersteunde. Vanaf 1 januari 2013 is het opgegaan in Het Nieuwe Instituut.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam is een havenstad in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland. Met 588.490 inwoners is het de op een na grootste stad van Nederland qua inwoneraantal, na Amsterdam. De gehele gemeente Rotterdam telt 664.311 inwoners en de nog grotere metropoolregio Rotterdam Den Haag telt meer dan 2,4 miljoen inwoners.

Recht van initiatief

Recht van initiatief

Het recht van initiatief of het initiatiefrecht is het recht om een wetsvoorstel te doen.

Betuweroute

Betuweroute

De Betuweroute is een 160 kilometer lange Nederlandse goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland, enkele kilometers voorbij Zevenaar. Zo'n 108 kilometer tussen Kijfhoek en Zevenaar is nieuw aangelegd, de rest van de Betuweroute bestaat uit de Havenspoorlijn in Rotterdam en de laatste 3,4 kilometer voor de Duitse grens uit de Rhijnspoorweg. De Betuweroute is in gebruik genomen in 2007 en werd vanaf dat moment beheerd door Keyrail. Op 1 juli 2015 ging het beheer over naar ProRail. De lijn wordt door diverse spoorwegmaatschappijen gebruikt.

Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen

Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen

De Hogesnelheidslijn Schiphol – Antwerpen, bestaande uit de HSL-Zuid in Nederland en de HSL 4 in België, is de voor hoge snelheden geschikte spoorlijn die Schiphol met Antwerpen verbindt via Rotterdam en station Noorderkempen, met een aftakking naar Breda.

Raad van Europa

Raad van Europa

De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan 46 Europese landen lid zijn. Verder zijn 6 niet-Europese landen alsook Vaticaanstad waarnemer bij de RvE. De Raad is op 5 mei 1949 met het Verdrag van Londen opgericht door de 10 stichtende leden en heeft zijn zetel in de Franse stad Straatsburg.

Almere

Almere

Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente telt 223.183 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 248,77 km², waarvan 129,19 km² land en 119,58 km² water.

Controversiële stijl

Duivesteijn wordt in brede kring als een gedreven en deskundige politicus beschouwd. Hij beschikt over de geslepenheid om zijn plannen op de agenda te krijgen, maar hij is mede daardoor ook een politicus met vijanden. Zijn empathisch vermogen is niet bijster goed ontwikkeld, aldus oud-collega's. Duivesteijn wist in Den Haag de stadsvernieuwing op gang te brengen, maar met zijn compromisloze stijl dreef hij politici en ambtenaren ook tot wanhoop. Hij trok zich vaak niets aan van de regels.[4] Een voorbeeld daarvan is de woontoren Witte Anna. In 1987 beloofde Duivesteijn - op eigen houtje en zonder enig vooroverleg met de gemeenteraad - 1,2 miljoen gulden uit het stadsvernieuwingsfonds aan de aannemer om op de top van de flat een restaurant te bouwen. Toen dit uitkwam ontstond een enorme rel (maar de gemeenteraad ging toch - zij het knarsetandend - akkoord, omdat het kwaad reeds was geschied).[5][6][7][8][9] En - zoals hierboven reeds genoemd - in 1989 moest Duivesteijn opstappen in Den Haag na een hooglopende ruzie met collega-PvdA-wethouder over het nieuw te bouwen stadhuis.

Verkiezingsuitslagen

Een (mogelijk incompleet) overzicht van Nederlandse verkiezingdeelnames
Verkiezing Partij Kandidaatnummer Aantal Stemmen
Tweede Kamerverkiezingen 1994 Partij van de Arbeid 18 866
Tweede Kamerverkiezingen 1998 Partij van de Arbeid 26 599
Tweede Kamerverkiezingen 2002 Partij van de Arbeid 11 2.019
Tweede Kamerverkiezingen 2003 Partij van de Arbeid 11 2.975
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Den Haag Partij van de Arbeid 45


Ontdek meer Verkiezingsuitslagen per onderwerp

Tweede Kamerverkiezingen 1994

Tweede Kamerverkiezingen 1994

De Tweede Kamerverkiezingen 1994 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 3 mei 1994.

Partij van de Arbeid (Nederland)

Partij van de Arbeid (Nederland)

De Partij van de Arbeid is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur.

Tweede Kamerverkiezingen 1998

Tweede Kamerverkiezingen 1998

De Tweede Kamerverkiezingen 1998 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 6 mei 1998.

Tweede Kamerverkiezingen 2002

Tweede Kamerverkiezingen 2002

De Tweede Kamerverkiezingen 2002 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 15 mei 2002.

Tweede Kamerverkiezingen 2003

Tweede Kamerverkiezingen 2003

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2003, die op 22 januari werden gehouden, zijn bij rechtstreekse verkiezing onder de kiesgerechtigde Nederlanders 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen. Ze zijn gehouden na de val van het kabinet-Balkenende I.

Eerste Kamerverkiezingen 2011

Eerste Kamerverkiezingen 2011

De Eerste Kamerverkiezingen van 2011 waren reguliere Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 23 mei 2011.

Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2022

De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in 2022 waren reguliere gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Zij werden gehouden op 16 maart 2022 in 332 van de 345 gemeenten.

Den Haag

Den Haag

Den Haag, ook wel 's-Gravenhage genoemd, is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 562.446 inwoners de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Alhoewel Den Haag niet de hoofdstad van Nederland is, dat is Amsterdam, is het wel de residentie (regeringszetel) en fungeert het in veel opzichten als hoofdstad.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.