Onze uitbreiding krijgen

Algemeen Dagblad

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Algemeen Dagblad
Algemeen Dagblad
Type Landelijk dagblad
Formaat Tabloid
Eerste editie 29 april 1946
Eigenaar(s) DPG Media
Oplage 341.972 (2020)[1]
Hoofdredacteur Rennie Rijpma
Land(en) Nederland
Gevestigd te Delftseplein 27
3013 AA Rotterdam
Nederland
Regio(s) Landelijk
Talen Nederlands
Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Media

Het Algemeen Dagblad (AD) is een Nederlands landelijk dagblad en met een oplage van 341.972 exemplaren (2020) de op één na grootste betaalde krant van Nederland. De krant wordt gepubliceerd op tabloidformaat en is eigendom van het Belgische mediabedrijf DPG Media. De hoofdredactie van de krant zetelt in Rotterdam. De redactie maakt sinds 2016 het mondiale en landelijke deel voor ADR Nieuwsmedia. Daar vallen 57 voormalige regionale kranten onder die als editie van het AD en een zevental voormalige Wegener-titels verschijnen. In 2013 was de betaalde oplage van het Algemeen Dagblad nog 409.000.

Ontdek meer Algemeen Dagblad per onderwerp

Nederland

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Dagblad

Dagblad

Een dagblad is een regelmatig verschijnend klassiek massamedium en nog steeds een van de populairste en invloedrijkste vormen van nieuwsvoorziening, alhoewel de oplage van betaalde dagbladen daalt.

Tabloid

Tabloid

Tabloid is een krantenformaat. Het is half zo groot als het traditionele broadsheetformaat, dat was ingevoerd toen in Engeland in 1712 belasting werd geheven over het aantal pagina's van een blad. Steeds meer kranten worden op tabloidformaat gedrukt. Broadsheet wordt steeds gevouwen geleverd, zodat beide formaten op tabloidformaat in de winkel liggen.

DPG Media

DPG Media

DPG Media is een Belgische mediagroep die ook actief is in Nederland en Denemarken. Het eigenaarschap van DPG is niet duidelijk, vermoed wordt dat de groep voornamelijk in handen is van de Belgische familie Van Thillo. Er werken zo’n 6.000 mensen. Bekende merken van DPG zijn Algemeen Dagblad, de Volkskrant, VTM en De Morgen.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam is een havenstad in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland. Met 588.490 inwoners is het de op een na grootste stad van Nederland qua inwoneraantal, na Amsterdam. De gehele gemeente Rotterdam telt 664.311 inwoners en de nog grotere metropoolregio Rotterdam Den Haag telt meer dan 2,4 miljoen inwoners.

ADR Nieuwsmedia

ADR Nieuwsmedia

ADR Nieuwsmedia is sedert 2016 de organisationele paraplu binnen De Persgroep Nederland waaronder het Algemeen Dagblad, zeven regiotitels en 57 regionale edities van het Algemeen dagblad vallen. Onder meer BN DeStem, het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, PZC en Tubantia maken deel uit van de groep. De groep is daarmee de grootste uitgever van regionale kranten in Nederland

Wegener (media)

Wegener (media)

Koninklijke Wegener NV was een Nederlandse uitgever van kranten. Het was de grootste uitgever van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en “special-interesttijdschriften” en hield zich eveneens bezig met de ontwikkeling en de verkoop van internetproducten en van grafische producten en diensten in Nederland. In 2015 werd het bedrijf overgenomen door het Belgische mediabedrijf De Persgroep.

Geschiedenis

Redactie, 1989
Redactie, 1989

De krant werd vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, als zus van de Nieuwe Rotterdamsche Courant opgericht door Willem Pluygers en J. Versnel. Jan Schraver werd aangesteld als de eerste hoofdredacteur, terwijl Pluygers zelf de uitgever werd. Het eerste nummer verscheen op 29 april 1946.[2] De krant stelde zich ten doel berichtgeving in een heldere en ongekleurde taal te brengen, en los te staan van de naoorlogse verzuiling die ook in de krantenwereld zijn weerslag vond.

In 1964 werd de krant overgenomen door de Nederlandse Dagblad Unie, die was ontstaan na een fusie van de NRC met het Algemeen Handelsblad. Tot dat moment werd de krant uitgegeven door de Nieuwe Rotterdamsche Courant N.V. In 1979 fuseerde de Nederlandse Dagblad Unie met uitgeverij Elsevier, die de dagbladtak in 1995 verkocht aan PCM Uitgevers, dat reeds Het Parool, Trouw en de Volkskrant uitbracht. PCM verwierf niet alleen het Algemeen Dagblad, maar ook de fusiekrant NRC Handelsblad.

Kwaliteitskrant

Lange tijd was het Algemeen Dagblad na De Telegraaf de tweede krant van Nederland. Vanaf eind jaren tachtig verloor de krant echter lezers. Dat proces werd vanaf 1993 versterkt door de abrupte koerswijziging van toenmalig hoofdredacteur Peter van Dijk, die de krant een volledig nieuw uiterlijk gaf en van het dagblad een kwaliteitskrant wilde maken.

Na een kort hoofdredacteurschap van Oscar Garschagen, die de titel op de voorpagina voorzag van 'Nederlands populairste kwaliteitskrant', werd ombudsman Willem Ammerlaan in een periode van grote onrust op de redactie gevraagd de nieuwe hoofdredacteur te worden. Ammerlaan herstelde de rust, maar hield vast aan de afspraak met de raad van bestuur dat hij niet langer dan maximaal twee jaar als hoofdredacteur zou aanblijven en na veertig journalistieke dienstjaren met pensioen zou gaan. Ammerlaans opvolger, Jan Bonjer, gooide daarna het roer om. Inmiddels was de Volkskrant het Algemeen Dagblad voorbijgestreefd als tweede krant van het land. Bonjer schrapte het predicaat 'kwaliteitskrant' in 2004 en richtte zich weer nadrukkelijk op de concurrentie met De Telegraaf.

Regiotitels

Vanaf 2004 verscheen het sportkatern als ingestoken bijlage Sportwereld op tabloidformaat. In de loop van dat jaar bleek uitgeverij PCM het Algemeen Dagblad wilde versterken met regionale edities, onder andere door een betere koppeling met de kopbladen Rijn en Gouwe en De Dordtenaar. Die zouden als tabloid bij het Algemeen Dagblad worden gevoegd. Tegelijkertijd had uitgeverij Wegener plannen om in Zuid-Holland een aantal regionale titels samen te voegen. Toen beide uitgevers tot de conclusie kwamen dat de felle concurrentiestrijd die hiervan het gevolg zou zijn eerder lezers zou kosten dan opleveren werd besloten tot een samenwerking. In december 2004 werd bekend dat onderzocht zou worden of een fusie tussen het AD en zeven regionale kranten – Rijn en Gouwe, De Dordtenaar, Rotterdams Dagblad, Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, Goudsche Courant en Amersfoortse Courant – levensvatbaar was.

Er werd niet over een nieuwe naam gesproken. Die beslissing schoven beide uitgevers lang voor zich uit. Wegener voelde het meest voor een geheel nieuwe naam, maar PCM wilde de titel Algemeen Dagblad handhaven omdat dit een sterke merknaam zou zijn. Uit een door de redactieraad van het Algemeen Dagblad afgedwongen lezersonderzoek bleek in de loop van 2005 dat de lezers zeer hechtten aan de vertrouwde namen van de deelnemende kranten. Het uiteindelijke resultaat was dat in elk verschijningsgebied de naam van de bestaande regionale krant gehandhaafd bleef, met als voorvoegsel AD.

Omdat in een deel van het verspreidingsgebied de kranten Rijn en Gouwe, Goudse Courant en een editie van het Utrechts Nieuwsblad elkaar overlapten, werd hier een nieuwe naam bedacht: AD Groene Hart. Daarnaast was er een editie AD Rivierenland voor het gebied waar voorheen het Utrechts Nieuwsblad verscheen, als opvolger van Dagblad Rivierenland. Buiten de gebieden van de regionale kranten bleef de landelijke editie van het Algemeen Dagblad bestaan.

Het duurde tot eind mei/begin juni 2005 voordat alle plannen rond waren en overeenstemming met redactieraden, ondernemingsraden, vakbonden en Nederlandse Mededingingsautoriteit was bereikt. Vervolgens moest alles op de schop: er moesten nieuwe redactieafdelingen worden gevormd, er moest een nieuwe lay-out komen, en drukprocedé en distributie moesten in verband met de overgang naar 22 edities op tabloidformaat ingrijpend veranderd worden. Op 1 september 2005 was de nieuwe krant een feit, die sindsdien enkel nog op tabloidformaat verschijnt. De dag daarvoor kreeg ook de website een nieuw uiterlijk.

Na de fusie verloor de nieuwe krant tienduizenden lezers. De betaalde oplage daalde sinds 1 september 2005 van 547.272 tot 464.032 in het eerste kwartaal van 2007. In het eerste kwartaal van 2009 was de oplage verder gedaald tot 404.461. Sindsdien stijgt de oplage weer. In het derde kwartaal van 2010 bedroeg deze 448.754.[3]

Van 6 april 2008 tot eind augustus 2008 verscheen de krant AD Sportwereld Pro, een dagelijkse sportkrant. Deze krant was in die periode bij abonnement en los verkrijgbaar.

Overname

In de lente van 2009 werd de krant - als onderdeel van PCM Uitgevers - opgenomen in De Persgroep, een Belgische mediaorganisatie onder leiding van Christian Van Thillo. Daarop volgde een reorganisatie waardoor onder andere 116 journalisten hun baan kwijt raakten. Het aantal gedwongen ontslagen bleef beperkt tot vier à vijf vanwege een aangeboden vertrekregeling.[4]

De reorganisatie leidde tot de ontslagname van hoofdredacteur-directeur Jan Bonjer en algemeen directeur Bernard van der Heijden. Ook vertrok de volledige raad van commissarissen. De zeskoppige hoofdredactie van het Algemeen Dagblad werd omgevormd tot een hoofdredactie met een enkele hoofdredacteur en een enkele redactiemanager. Frits Campagne werd begin juli 2009 door Van Thillo benoemd tot algemeen directeur ad interim. Per mei 2016 werd Hans Nijenhuis – voorheen werkzaam bij NRC Handelsblad – aangesteld als hoofdredacteur. Onder zijn leiding maakte de nieuwsorganisatie grote stappen op het gebied van digitalisatie. Zo ging het bedrijf video’s, programma’s en podcasts produceren vanaf de eigen redactie. Op 30 april 2021, een dag na de viering van '75 jaar AD', maakte DPG Media bekend dat Nijenhuis zou stoppen als hoofdredacteur.[5] Hij zou wel betrokken blijven bij de krant als schrijvende redacteur en werd opgevolgd door adjunct-hoofdredacteur Rennie Rijpma; zij werd de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van de krant.[6][7]

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nieuwe Rotterdamsche Courant, vanaf 1947 de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC), was een Nederlands dagblad dat in 1843 te Rotterdam werd opgericht oorspronkelijk als het Rotterdamsch staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad. De krant fuseerde in 1970 met het Algemeen Handelsblad tot NRC Handelsblad.

Nederlandse Dagblad Unie

Nederlandse Dagblad Unie

De Nederlandse Dagblad Unie (NDU) was een uitgeverij die ontstond in 1964 en in 1995 werd overgenomen door PCM.

Algemeen Handelsblad

Algemeen Handelsblad

Het Algemeen Handelsblad was een Nederlands dagblad dat in 1828 werd opgericht door aandelenhandelaar J.W. van den Biesen. De krant, die van oorsprong liberaal, economisch gericht en Amsterdams was, ging in 1970 met de Nieuwe Rotterdamse Courant op in NRC Handelsblad.

Elsevier (uitgeverij)

Elsevier (uitgeverij)

Elsevier is een van de grootste uitgevers van wetenschappelijke literatuur. Het bedrijf is in 1880 opgericht als Uitgevers-Maatschappij "Elsevier", die vooral literatuur en populair-wetenschappelijke boeken uitgaf. Ook publiceerde ze Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1891-1940) en vanaf 1945 Elsevier Weekblad. Met de verdiensten van dit tijdschrift bouwde ze haar bescheiden wetenschappelijke uitgeverij in de jaren veertig en vijftig verder uit. In 1993 fuseerde de uitgeverij met de Britse uitgever Reed, waardoor de uitgeefgigant Reed Elsevier ontstond, dat later RELX ging heten. Elsevier heeft 30.000 medewerkers verspreid over ongeveer 100 locaties.

Het Parool

Het Parool

Het Parool is een Nederlands dagblad dat in de Tweede Wereldoorlog begon als sociaaldemocratisch getinte verzetskrant. De krant richt zich vooral op stad Amsterdam en is sinds februari 1998, toen de andere op Amsterdam gerichte krant De Courant/Nieuws van de Dag werd opgeheven, de enige op Amsterdam gerichte krant. Het Parool verschijnt sinds 31 maart 2004 op tabloidformaat, en werd op 1 januari 2010 deel van De Persgroep Nederland, het voormalige PCM.

Trouw (krant)

Trouw (krant)

Trouw is een Nederlandse krant die als ochtendblad verschijnt in tabloidformaat. De oplage ligt rond de 88.000. De krant werd in 1943 als verzetskrant opgericht. De krant wordt sinds 2009 uitgegeven door DPG Media. Trouw is sinds 19 januari 2007 gevestigd in het INIT-gebouw aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam, en daarvoor in een door architectenbureau Van den Broek en Bakema ontworpen gebouw aan de Wibautstraat, waarin ook Het Parool was gevestigd. Trouw is op 15 november 2012 uitgeroepen tot 'European Newspaper of the Year'.

De Volkskrant

De Volkskrant

De Volkskrant is een Nederlands dagblad, dat eigendom is van het mediabedrijf DPG Media uit Vlaanderen.

De Telegraaf

De Telegraaf

De Telegraaf is een dagblad in Nederland en een verwante nieuwswebsite, uitgegeven door Uitgeversmaatschappij De Telegraaf (UMT), een dochtermaatschappij van het Belgische Mediahuis. De in 1893 opgerichte krant, die landelijk zes dagen per week verschijnt, bevat onder andere binnen- en buitenlands nieuws en heeft een dagelijkse financiële sectie, 'De Financiële Telegraaf', en een dagelijkse sportsectie, 'Telesport'. Andere rubrieken zijn onder meer: 'Privé', 'Wat U zegt', 'Vrouw', Woon-, Vaar-, en Reiskrant en de societyrubriek Stan Huygens Journaal. Op vrijdag en zaterdag verschijnt het magazine Vrouw bij De Telegraaf.

1980-1989

1980-1989

De jaren 1980-1989 zijn een decennium in de 20e eeuw.

Kwaliteitskrant

Kwaliteitskrant

Een kwaliteitskrant is een term voor een krant die het imago (reputatie) heeft te streven naar veelzijdige berichtgeving met diepgang. Een dergelijke krant bericht veelal prominent over samenleving, politiek, cultuur, wetenschap, kunst, literatuur, economie en in mindere mate sport. Artikelen in een kwaliteitskrant zijn niet per se neutraal.

Tabloid

Tabloid

Tabloid is een krantenformaat. Het is half zo groot als het traditionele broadsheetformaat, dat was ingevoerd toen in Engeland in 1712 belasting werd geheven over het aantal pagina's van een blad. Steeds meer kranten worden op tabloidformaat gedrukt. Broadsheet wordt steeds gevouwen geleverd, zodat beide formaten op tabloidformaat in de winkel liggen.

Rijn en Gouwe

Rijn en Gouwe

Het Dagblad van Rijn en Gouwe, kortweg Rijn en Gouwe, was een regionaal dagblad in het oostelijk deel van het Groene Hart, meer precies tussen Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn.

Medewerkers

Hoofdredacteuren

Bewerk Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.
 • Jacques Ratté (1950-1958)
 • Anton van der Vet (1958-1968)
 • Peter van Dijk (1993–2000)[8]
 • Willem Ammerlaan (2001–2003)
 • Jan Bonjer (2003–2009)[9][10]
 • Peter de Jonge (2009–2010)[11]
 • Christiaan Ruesink (2010–2016)[12]
 • Hans Nijenhuis (2016–2021)[13]
 • Rennie Rijpma (2021–heden)[14]

Columnisten

Een vast onderdeel van de krant zijn de columns van verschillende journalisten of bekende Nederlanders met een specifiek profiel, zoals voetbal of radio. Enkele bekende columnisten die voor de krant hebben geschreven of dat nog steeds doen zijn:

Correspondenten

Bekende correspondenten die voor het Algemeen Dagblad werken of hebben gewerkt zijn onder andere:

Cartoonisten

Bekende cartoonisten die voor het Algemeen Dagblad werken of hebben gewerkt zijn onder andere:

Tekenaars

Op de achterzijde van AD Sportwereld is iedere dag voorzien van nieuwe korte strips. Enkele bekende striptekenaars die voor het Algemeen Dagblad werken of hebben gewerkt zijn:

Presentatoren

Bekende presentatoren en presentatrices die voor de krant (online) videoproducties hebben gemaakt zijn onder andere:

Ontdek meer Medewerkers per onderwerp

Anton van der Vet

Anton van der Vet

Antonie Carel Wouter (Anton) van der Vet was een Nederlandse journalist die tien jaar hoofdredacteur was van het Algemeen Dagblad. Vóór 1950 was hij actief als dichter.

Hans Nijenhuis

Hans Nijenhuis

Hans Nijenhuis is journalist en schrijver. Hij was van mei 2016 tot juli 2021 hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad en was meerdere jaren chef van nrc.next. Eerder was hij uitgever bij NRC Media en operationeel directeur van uitgeverij De Bezige Bij.

Remy Bonjasky

Remy Bonjasky

Remy Kenneth Bonjasky is een Surinaams-Nederlands voormalig kickbokser en drievoudig winnaar van de K-1 World Grand Prix.

Hugo Borst

Hugo Borst

Hugo Borst is een Nederlands schrijver, redacteur, radiopresentator, televisiepersoonlijkheid en voetbalcriticus.

Fidan Ekiz

Fidan Ekiz

Fidan Ekiz is een Nederlands journaliste, presentatrice en documentairemaakster.

Angela de Jong

Angela de Jong

Angela de Jong is een Nederlands journaliste, televisierecensente en columniste.

Nynke de Jong

Nynke de Jong

Nynke de Jong is een Nederlands journaliste, podcaster en schrijfster.

Paul de Leeuw

Paul de Leeuw

Paul Henri de Leeuw is een Nederlands televisiepresentator, komiek, cabaretier, programmamaker, acteur en zanger.

Halina Reijn

Halina Reijn

Halina Reijn is een Nederlands actrice, regisseur en schrijfster. Ze is geboren in Amsterdam en opgegroeid in Wildervank (Groningen). Zij is winnares van de Theo d'Or, een Nederlandse toneelprijs. Op 28 januari 2017 ontving zij uit handen van Ariane Schluter de Theo Mann-Bouwmeesterring. Reijn is de zevende persoon deze toneelprijs ontving.

Kiki Schippers

Kiki Schippers

Kiki Schippers is een Nederlands cabaretière. Zij volgde de vooropleiding van het Utrechts Centrum voor de Kunsten en een jaar aan de Toneelacademie Maastricht en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens studeerde ze aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. In 2014 won ze zowel de publieks- en persoonlijkheidsprijs van Cameretten. Sinds december 2018 schrijft ze columns in het Algemeen Dagblad.

Raemon Sluiter

Raemon Sluiter

Raemon Sluiter is een Nederlands oud-tennisser die in 1996 toetrad tot de professionals. In 2009 stopte hij definitief met professioneel tennissen. Sluiter heeft een dubbelhandige fore- en backhand.

Erben Wennemars

Erben Wennemars

Egbert Rolf (Erben) Wennemars is een voormalig Nederlands langebaanschaatser. Hij was gespecialiseerd in de sprint- en middenafstanden 500, 1000 en 1500 meter, maar waagde zich ook aan het allrounden. De hoogtepunten uit zijn carrière zijn twee wereldtitels op de sprintvierkamp, zes wereldtitels per afstanden en twee bronzen medailles op de Olympische Spelen van Turijn in 2006. In 2010 plaatste hij zich niet voor de Olympische Spelen en stopte met zijn schaatscarrière waarna Wennemars aan de slag ging als presentator bij BNN, analist bij de NOS, voetbalbestuurder en ondernemer. In 2013 maakte hij een terugkeer op de ijsbaan.

Redactie

Central Post in 2019
Central Post in 2019

Sinds mei 2012 zetelt de redactie van het Algemeen Dagblad in het voormalige Stationspostgebouw naast Station Rotterdam Centraal, bekend als Central Post.[18] Het deelt dit pand met enkele andere bedrijven. Daarvoor was de krant gevestigd in een kantoorpand langs de A20, nabij Winkelcentrum Alexandrium in het oosten van Rotterdam.

Het Algemeen Dagblad is de enige landelijke nieuwsorganisatie die gevestigd is in Rotterdam. Wel zijn er enkele lokale en regionale nieuwsorganisaties, zoals RTV Rijnmond. Voorheen was het NRC Handelsblad ook in Rotterdam gevestigd, maar dat verhuisde naar een pand aan het Rokin in Amsterdam.

Op 8 april 2021 begon DPG Media, het moederbedrijf van het Algemeen Dagblad, met de bouw van een nieuw Nederlands hoofdkantoor in Amsterdam waar de verschillende merken onder één dak moeten komen bij de oplevering in 2023.[19] Een verhuizing van het Algemeen Dagblad naar het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam is echter nog niet expliciet aangekondigd op het moment van aanvang van de bouw.

Ontdek meer Redactie per onderwerp

Stationspostgebouw (Rotterdam)

Stationspostgebouw (Rotterdam)

Het stationspostgebouw in Rotterdam is een voormalig postgebouw aan het Delftseplein 31. In 2019 is het gebouw aangewezen als Rijksmonument.

Station Rotterdam Centraal

Station Rotterdam Centraal

Station Rotterdam Centraal is het centraal station van Rotterdam. Het station verwerkt gemiddeld dagelijks 170.000 reizigers. Het huidige stationsgebouw, gelegen aan het Stationsplein, werd op 13 maart 2014 officieel geopend door koning Willem-Alexander. Het treinstation telt zeven perrons met dertien perronsporen en twee doorgaande sporen zonder perron, de sporen 5 en 10. Spoor 1 werd begin 2018 opgebroken met de verbreding van het zijperron langs het stationsgebouw tot aan het tot dan toe perronloze, doorgaande spoor 2.

Rijksweg 20

Rijksweg 20

Rijksweg 20 ook wel bekend als A20 is een Nederlandse rijksweg en is volledig een autosnelweg. De A20 begint bij de N213 in Westerlee. Via de steden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komt de A20 uit in het noorden van Rotterdam. Na het verlaten van Rotterdam via de oostkant eindigt de snelweg, via Nieuwerkerk aan den IJssel in Gouda bij het knooppunt Gouwe. De gehele route is 39 kilometer lang.

Winkelcentrum Alexandrium

Winkelcentrum Alexandrium

Winkelgebied Alexandrium is het grootste winkelcentrum van Rotterdam in de wijk Oosterflank. Het winkelgebied bestaat uit drie delen: Alexandrium Shopping Center, Alexandrium Megastores en Alexandrium Woonmall.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam is een havenstad in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland. Met 588.490 inwoners is het de op een na grootste stad van Nederland qua inwoneraantal, na Amsterdam. De gehele gemeente Rotterdam telt 664.311 inwoners en de nog grotere metropoolregio Rotterdam Den Haag telt meer dan 2,4 miljoen inwoners.

RTV Rijnmond

RTV Rijnmond

Rijnmond is een Nederlandse publieke media-instelling voor radio, televisie en internet voor de regio Rijnmond, in de provincie Zuid-Holland. De media-instelling is gevestigd in het Rotterdamse Lloydkwartier.

Rokin (Amsterdam)

Rokin (Amsterdam)

Het Rokin is een water en een straat in Amsterdam, gelegen tussen de Dam en het Muntplein, onderdeel van de vroegere loop van de Amstel. Trams van lijn 4, 14 en 24 en bussen van een aantal nachtbuslijnen rijden over het Rokin.

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam is de (titulaire) hoofdstad van Nederland. De stad, in het Amsterdams ook Mokum genoemd, ligt in de provincie Noord-Holland, aan het IJ, het Noordzeekanaal en de monding van de Amstel. De gemeente Amsterdam is naar inwonertal de grootste gemeente van Nederland en telt 905.234 inwoners. Groot-Amsterdam telt 1.459.402 inwoners. Het aantal verschillende nationaliteiten in de gemeente behoort tot de hoogste ter wereld.

DPG Media

DPG Media

DPG Media is een Belgische mediagroep die ook actief is in Nederland en Denemarken. Het eigenaarschap van DPG is niet duidelijk, vermoed wordt dat de groep voornamelijk in handen is van de Belgische familie Van Thillo. Er werken zo’n 6.000 mensen. Bekende merken van DPG zijn Algemeen Dagblad, de Volkskrant, VTM en De Morgen.

Producten

Krant

Signatuur

Het Algemeen Dagblad profileert zich sinds zijn oprichting als een neutrale krant zonder politieke of religieuze binding. Volgens het redactiestatuut dient de krant 'een populair, betrouwbaar, onafhankelijk landelijk ochtendblad' te zijn.

Edities

Het Algemeen Dagblad kent naast een landelijke versie zeven regionale titels, waarvan sommige weer zijn onderverdeeld in lokale edities. Het is voor abonnees niet mogelijk te kiezen voor een editie. Als men in een gebied woont waar een regionale editie in omloop is krijgt men die automatisch thuis gestuurd. De landelijke editie is wel overal los te koop. De regionale titels zijn:

Bijlagen

Op zaterdag heeft het Algemeen Dagblad een speciale bijlage. Sinds 27 maart 2021 wordt de weekendbijlage samengesteld en geproduceerd onder de naam Mezza.[20] De weekendbijlage is ook onderdeel van andere DPG Media-kranten, zoals het Brabants Dagblad, de Gelderlander en PZC. Eerder droeg de bijlage de naam AD Magazine. Naast de vaste bijlage op zaterdag heeft de krant rondom bijzondere gebeurtenissen ook een extra bijlage. Zo had het op 6 mei 2020, 50 jaar na de Europacup I-winst van Feyenoord, een speciale bijlage die terugblikte op die prestatie.[21]

Tests

Het Algemeen Dagblad heeft in de loop der jaren verschillende consumentgerichte tests gepubliceerd. Zo was er bijvoorbeeld een 'AD Fototest', waarin de kwaliteit van foto's getest werd nadat die naar verschillende ontwikkelaars gebracht waren. Op 20 september 2008 publiceerde het blad een landelijke test van opticiens. Daarin werden oogmetingen beoordeeld en de naar aanleiding daarvan bestelde brillen op vervaardiging. De 'AD-Oliebollentest' en 'AD-Haringtest' waren jaarlijks terugkerende tests. Daarnaast was er jaarlijks ook een Friettest en een Koffietest.

Met de jaarlijkse 'AD Misdaadmeter' brengt het Algemeen Dagblad de criminaliteit in kaart en met de 'AD Ziekenhuis Top 100' bekijkt het de kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen. Ook krijgt het best gewaardeerde terras de 'AD Terrastroffee' uitgereikt.

Nieuwssite

De website van het Algemeen Dagblad is een van de best bezochte actualiteitensites van Nederland, samen met NU.nl en de website van De Telegraaf.[22] Onder leiding van toenmalig hoofdredacteur Hans Nijenhuis koos de krant in 2017 voor een 'digital first'-strategie, waarbij artikelen in eerste instantie voor de website worden geschreven.[23] Dit droeg bij aan de groei van de website. Naast de geschreven artikelen en het laatste nieuws zijn ook podcasts, video's en spelletjes beschikbaar op de website van de krant. Ook kunnen abonnees via de website de digitale krant lezen. Via de 'AD Webwinkel' kunnen bezoekers uitjes, hotels, reizen en andere producten kopen.

Nieuwsapp

Het laatste nieuws, de artikelen, de video's en spelletjes van het Algemeen Dagblad zijn ook via de eigen nieuwsapp te verkrijgen. In 2018 lanceerde de krant een vernieuwde app, waarin het aanbod verdeeld werd in vijf verschillende schermen;[24]

 • AD Voorpagina: het laatste nieuws uit binnen- en buitenland.
 • Regio: het laatste nieuws uit een door de gebruiker geselecteerde regio, dorp of stad.
 • Video: onder andere de nieuwsvideo's en online series van het AD.
 • Fun: spelletjes, sudoku's en kruiswoordpuzzels.[25]
 • Topics: speciaal voor de gebruiker geselecteerd nieuws uit 13 andere kranten.

De artikelen zijn, net als op de website, verdeeld in 'normale' artikelen en Premium-artikelen. De laatsten zijn alleen voor abonnees gratis te lezen. Zonder abonnement kunnen gebruikers een maximum van drie Premium-artikelen per maand lezen. In samenwerking met ESPN lanceerde het Algemeen Dagblad ook de functionaliteit Goal Alert, waarbij gebruikers een notificatie ontvangen als hun favoriete Eredivisie- of Eerste divisieclub een doelpunt heeft gescoord.[26]

Nieuwsbrief

Via de website kunnen bezoekers zich inschrijven voor verschillende nieuwsbrieven. Zo zijn er algemene nieuwsbrieven, bijvoorbeeld over het laatste nieuws of over de beste artikelen van de krant. Daarnaast zijn er ook specifiekere nieuwsbrieven, zoals De Week van Rotterdam of Den Haag, AD Formule 1 of over een thema als politiek, koken & eten of techniek.

Podcast

Sinds de jaren tien produceert het Algemeen Dagblad een verscheidenheid aan podcasts over uiteenlopende onderwerpen. Per 30 april 2021 produceerde het bijvoorbeeld de podcasts In Het Wiel met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam, de AD Media Podcast met onder andere Angela de Jong, Pitstop met Arjan Schouten en Rik Spekenbrink, en de AD Voetbal Podcast waarin de voetbalverslaggevers van de krant aan het woord komen.[27] In januari 2021 lanceerde de krant ook haar eigen politieke podcast, Politiek Dichtbij.

Video

Begin 2019 begon de krant met live uitzendingen van De Ochtendshow to go, met presentatoren als Jörgen Raymann, Fien Vermeulen, Kees Tol en Hila Noorzai.[28] Het programma werd van 07.30 tot 09.30 uur live uitgezonden op de website van de krant.[29] Het was een vrij prijzige productie die later geruisloos werd afgeschaald. Als alternatief verscheen in 2020 Live Update op de website. Dit programma wordt meerdere malen per dag live uitgezonden op AD.nl met daarin het laatste nieuws.

Naast live programma's maakt het Algemeen Dagblad ook online-series, waaronder Fit voor Tokio met Arie Boomsma, Straat Wijs met Quinten Popma[30] en Voxpop met Roel Maalderink.[31] Ook zijn er video's van andere mediamerken te zien, zoals samenvattingen van Ziggo Sport.

Ontdek meer Producten per onderwerp

Haagsche Courant

Haagsche Courant

De Haagsche Courant was een Nederlands dagblad dat in de regio Haaglanden werd verspreid.

DPG Media

DPG Media

DPG Media is een Belgische mediagroep die ook actief is in Nederland en Denemarken. Het eigenaarschap van DPG is niet duidelijk, vermoed wordt dat de groep voornamelijk in handen is van de Belgische familie Van Thillo. Er werken zo’n 6.000 mensen. Bekende merken van DPG zijn Algemeen Dagblad, de Volkskrant, VTM en De Morgen.

Brabants Dagblad

Brabants Dagblad

Het Brabants Dagblad is een Nederlands dagblad dat verschijnt in een deel van de provincies Noord-Brabant en de Gelderse Bommelerwaard. Het is onderdeel van het Belgisch-Nederlandse bedrijf DPG Media en heeft zes edities: Den Bosch, Meierij, Oss, Uden/Veghel, Tilburg en De Langstraat. De krant bereikt dagelijks 291.000 lezers. In combinatie met de website en app heeft het BD een bereik van 1,68 miljoen unieke lezers. De hoofdredactie is gevestigd in het kantoor in 's-Hertogenbosch, waar ook de algemene nieuwsredactie gevestigd is. De drukkerij staat in Best. Hoofdredacteur is sinds 1 november 2016 Lucas van Houtert.

De Gelderlander

De Gelderlander

Het dagblad de Gelderlander is een regionale krant, gedrukt in Apeldoorn, die verschijnt in het grootste gedeelte van Gelderland, in op Nijmegen gerichte gebieden in Noord-Brabant en Limburg, alsook in de randen van de provincie Utrecht, zoals Veenendaal en Rhenen. De hoofdredactie is gevestigd in Nijmegen. De redactie van de gemeente Arnhem, Renkum, Veluwezoom en de Betuwe is gehuisvest in Royal aan het Willemsplein in Arnhem. De krant was tot eind 2015 eigendom van krantenconcern Wegener Media en is sindsdien in handen van het Belgische mediabedrijf DPG Media. De Gelderlander had van de papieren krant een oplage van 152.229 exemplaren in 2009, in 2014 een oplage van 121.000 exemplaren en in 2022 een oplage van 101.365 exemplaren. De afname van de oplage van de papieren krant wordt verklaard door het internet. In 2014 was er een oplage van 69.483 van de digitale versie. Sinds 16 april 1982 verschijnt de Gelderlander als ochtendkrant.

Feyenoord

Feyenoord

Feyenoord Rotterdam is een Nederlandse profvoetbalclub uit Rotterdam, opgericht op 19 juli 1908, die uitkomt in de Eredivisie. De stadionclub wordt vaak betiteld als de club van het volk. De thuisbasis is Stadion Feijenoord, dat in de volksmond De Kuip wordt genoemd. De traditionele uitrusting van Feyenoord bestaat uit een rood-wit shirt met een zwarte broek en dito kousen. De voetbalclub is een van de drie traditionele topclubs in Nederland.

Consument

Consument

Consumenten of verbruikers zijn personen of huishoudens die goederen en diensten consumeren die worden geproduceerd in de economie. Omdat dit bijna iedereen omvat wordt de term ook vaak als een algemene term gebruikt als een niet persoonsgebonden categorie van mensen die een beslissing moet nemen om wel of niet bepaalde goederen of diensten aan te schaffen.

Foto

Foto

Een foto is een afbeelding op een plat vlak vervaardigd door middel van fotografie. Een foto geeft relaties weer van objecten, voorwerpen, mensen of dieren uit de werkelijke wereld zoals gezien door de lens van een camera gedurende een tijdperiode. De naam fotografie werd voor het eerst genoemd door John Herschel, een Engeland|Engels astronoom, en is gebaseerd op het Griekse φώς en γραφίς. In de volksmond wordt een foto ook wel een kiekje genoemd, genoemd naar Israël Kiek.

AD-Oliebollentest

AD-Oliebollentest

De AD-Oliebollentest was een vanaf 1993 jaarlijks door het Algemeen Dagblad (AD) gehouden onderzoek naar de bakkerij of gebakkraam met de beste oliebollen van Nederland. De laatste test was in 2017.

AD-Haringtest

AD-Haringtest

De AD-Haringtest was een sinds 1981 door het oorspronkeljk Rotterdamse dagblad Algemeen Dagblad (AD) jaarlijks gehouden onderzoek naar de lekkerste haring van Nederland. Hiervoor bezochten twee redacteurs van het AD en een professionele haring deskundige een aantal door lezers genomineerde verkooppunten in geheel Nederland. De haring werd ook naar een lab gestuurd voor een aantal metingen. Na bepalen van een voorlopige ranking, werden de "top tien" zaken opnieuw bezocht om de eerdere beoordeling en ranking te controleren. De laatste test werd gehouden in 2017.

ESPN (Nederland)

ESPN (Nederland)

ESPN is een Nederlandse groep van televisiezenders gericht op (internationale) sportcompetities. De zenders zijn via de Eredivisie Media & Marketing in handen van de Eredivisie CV en The Walt Disney Company. De groep biedt vier televisiekanalen, een video-on-demanddienst en de ESPN Watch-app. Voorheen stond het bekend als Eredivisie Live en FOX Sports.

Eredivisie (mannenvoetbal)

Eredivisie (mannenvoetbal)

De Eredivisie is de hoogste voetbalafdeling in Nederland in de betaalde mannencompetitie. In de Eredivisie wordt gestreden om het landskampioenschap betaald voetbal. In 2021 werd de competitie door de IFFHS uitgeroepen tot nummer zeven van sterkste nationale competities ter wereld en de zesde sterkste van Europa.

Eerste divisie (voetbal Nederland)

Eerste divisie (voetbal Nederland)

De Eerste divisie is de op een na hoogste voetbalcompetitie in Nederland die de KNVB organiseert. Het is de laagste divisie waar betaald voetbal gespeeld wordt. De competitie heet officieel Keuken Kampioen Divisie, naar de hoofdsponsor Keuken Kampioen. Tot 2018 heette de divisie de Jupiler League.

Oplage

Gemiddeld verspreide oplage van het Algemeen Dagblad tussen 2006 en 2017

Cijfers volgens HOI, Instituut voor Media Auditing[32]

Bron: "Algemeen Dagblad", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 24th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_Dagblad.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe link

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.