Onze uitbreiding krijgen

Andragogie

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

Andragogie of andragologie is de opvoeding en vorming van volwassenen. Andragogie ontstond binnen de pedagogiek als een specifiek antwoord op de uitdagingen die volwassenen stellen als leerlingen. Het is een specialisme binnen de sociale wetenschappen dat tot doel heeft de volwassen mens bij te staan in de ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid. Er bestaan verschillende leertheorieën over andragogie, zoals experimenteel leren, gesitueerd leren, sociaal leren, biografisch leren en transformatief leren.

Enkele Nederlandse universiteiten boden vroeger zelfstandige andragologie-opleidingen aan, die sindsdien geïntegreerd zijn in andere vakgebieden.

Ontdek meer Andragogie per onderwerp

Opvoeding

Opvoeding

Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.

Volwassene

Volwassene

Over het algemeen is een volwassene een individu dat zichzelf in het leven kan redden. Biologisch gezien is een volwassene of adult volgroeid en geslachtsrijp. Bij mensen wordt in een juridische context het begrip "meerderjarig" gebruikt.

Pedagogiek

Pedagogiek

Pedagogiek of opvoedkunde is de wetenschappelijke studie van de manier waarop volwassenen jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel voor zich. Een beoefenaar van deze studie heet een pedagoog. De studie van het onderwijs wordt onderwijskunde genoemd. De studie van het lesgeven zelf heet didactiek.

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving.In België wordt sociale wetenschappen beschouwd als synoniem van gedragswetenschappen. In Nederland worden sociale wetenschappen wel onderverdeeld in maatschappijwetenschappen en gedragswetenschappen.

Leertheorie

Leertheorie

De leertheorie is een psychologische theorie over de wijze waarop mensen associaties leggen tussen stimuli. Belangrijke leertheoretische concepten zijn klassieke en operante conditionering, het cognitivisme en het (sociaal-)constructivisme. De leertheorie is recentelijk aangevuld met een nieuw leerconcept, namelijk de zogenaamde relational frame theory. De leertheorie is sterk verbonden met het behaviorisme. De leertheorie wordt in de praktijk toegepast in de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en de zogenaamde derde generatie gedragstherapie.

Bron: "Andragogie", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2021, December 30th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Andragogie.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook
Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.