Onze uitbreiding krijgen

Antwerpen (stad)

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Antwerpen
Stad in België Vlag van België
OlV toren en Boerentoren Antwerpen vanaf Linkeroever.jpg
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en Boerentoren vanaf Linkeroever.
Antwerpen (België)
Antwerpen
Geografie
Gewest Vlag Vlaanderen Vlaanderen
Provincie Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
Arrondissement Antwerpen
Oppervlakte
– Onbebouwd
– Woongebied
– Andere
204,32 km² (2021)
21,85%
14,62%
63,53%
Coördinaten 51° 13' NB, 4° 24' OL
Bevolking (bron: Statbel)
Inwoners
– Mannen
– Vrouwen
– Bevolkingsdichtheid
530.630 (01/01/2022)
50,15%
49,85%
2597,39 inw./km²
Leeftijdsopbouw
0-17 jaar
18-64 jaar
65 jaar en ouder
(01/01/2022)
22,57%
61,13%
16,3%
Buitenlanders 21,99% (01/01/2022)
Politiek en bestuur
Burgemeester Bart De Wever (N-VA)
Bestuur N-VA, Vooruit, Open Vld
Zetels
N-VA
Vooruit
CD&V
VB
Groen
PVDA+
Open Vld
55
23
6
3
6
11
4
2
Economie
Gemiddeld inkomen 17.212 euro/inw. (2020)
Werkloosheidsgraad 13,52% (jan. 2019)
Overige informatie
Postcode
2000, 2018, 2020,
2030, 2050, 2060
2040


2100
2140
2170
2180
2600
2610
2660
District
Antwerpen

Berendrecht-
Zandvliet-
Lillo
Deurne
Borgerhout
Merksem
Ekeren
Berchem
Wilrijk
Hoboken
Zonenummer 03
NIS-code 11002
Politiezone Antwerpen
Hulpverleningszone Antwerpen
Website Officiële website
Detailkaart
Antwerpen Antwerp Belgium Map.svg
Foto's
Gezicht op Antwerpen vanaf het dak van het Museum aan de Stroom
Gezicht op Antwerpen vanaf het dak van het Museum aan de Stroom
Haven van Antwerpen
Haven van Antwerpen
Portaal  Portaalicoon   België
Antwerpen

Antwerpen (Frans: Anvers) is een centrumstad in het Vlaams Gewest in België. Het is de hoofdstad van de provincie Antwerpen en van het gelijknamige arrondissement. Antwerpen telt ruim 530.000 inwoners (2022) en is daarmee qua inwonertal de grootste gemeente van België.[1] Naar oppervlakte is het met 20.429 hectare de op twee na grootste gemeente, na Doornik en Couvin.

De stad ligt grotendeels op de rechteroever van de Schelde, die deel uitmaakt van de gemeente- en provinciegrens, en heeft een uitgestrekt havengebied met internationaal vrachtvervoer. Het is na Rotterdam de grootste haven van Europa. Van groot economisch belang is de petrochemische bedrijvigheid bij Antwerpen. De stad is ook een wereldcentrum voor diamanthandel.

Antwerpen is tevens de hoofdplaats van het kieskanton Antwerpen. De gemeente zelf telt twaalf gerechtelijke kantons. De stad is ook zetel van het rooms-katholieke bisdom Antwerpen en het Anglicaanse aartsdekenaat Noordwest-Europa.

De inwoners van Antwerpen worden soms Sinjoren genoemd, naar het Spaanse woord señor. De stad zelf wordt door sommige van haar inwoners afgekort 't Stad en soms de koekenstad genoemd, dit laatste vanwege de vele koekenfabrieken tussen 1830 en 1960 in Antwerpen.[2] De Beukelaer en Parein waren daarvan de bekendste.

Ontdek meer Antwerpen (stad) per onderwerp

Centrumstad

Centrumstad

Het begrip centrumstad wijst in het Ruimtelijk Structuurplan van de Vlaamse Overheid op steden met een relatief hoog aantal inwoners ten aanzien van hun omgeving, en die er een centrale functie op uitoefenen op het vlak van onder andere werkgelegenheid, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning.

Antwerpen (provincie)

Antwerpen (provincie)

De provincie Antwerpen is een van de vijf provincies van de Belgische deelstaat Vlaanderen en een van de tien provincies van België. Ze bevindt zich ten oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, ten noorden van de provincie Vlaams-Brabant en ten westen van de provincie Limburg. In het noorden grenst de provincie aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant en voor een klein stuk aan de Nederlandse provincie Zeeland. Antwerpen is de enige Vlaamse provincie die niet aan een Waalse provincie grenst. Het is de enige provincie in Vlaanderen die geen gemeenten met taalfaciliteiten kent en is tevens de meest bevolkte provincie van België, met circa 1.900.000 inwoners.

Arrondissement Antwerpen

Arrondissement Antwerpen

Het arrondissement Antwerpen is een van de drie arrondissementen van de provincie Antwerpen. Het arrondissement heeft een oppervlakte van 1000,31 km² en telde 1.051.301 inwoners op 1 januari 2019.

Doornik

Doornik

Doornik is een stad gelegen in het Picardisch taalgebied in het westen van de Belgische provincie Henegouwen in Wallonië en Romaans-Vlaanderen aan de Schelde met bijna 70.000 inwoners, en qua oppervlakte de grootste gemeente van België.

Couvin

Couvin

Couvin is een stad in de Belgische provincie Namen. De stad telt bijna 14.000 inwoners. Couvin ligt in het zuidwesten van de provincie, tegen de grens met de provincie Henegouwen en met Frankrijk. Qua oppervlakte is Couvin de op een na grootste gemeente van België na Doornik.

Haven van Antwerpen

Haven van Antwerpen

De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na Rotterdam. In 2014 had de haven van Antwerpen een overslag van ruim 199 miljoen ton. Voor stukgoed is Antwerpen een van de grootste havens van Europa, voor overslag van stortgoederen is ze minder belangrijk.

Haven van Rotterdam

Haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 470 miljoen ton in 2019. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld, maar deze positie is overgenomen door Shanghai. Ook Singapore, Guangzhou, Qingdao, Port Hedland en Tianjin zijn Rotterdam als haven voorbijgestreefd in grootte. Wel is Rotterdam nog altijd veruit de grootste Europese haven.

Petrochemie

Petrochemie

Petrochemie is de tak van scheikunde die zich bezighoudt met verwerking van aardolie (petroleum) en de producten daaruit. Deze kennis wordt vooral ingezet in de petrochemische industrie, bijvoorbeeld bij het kraken van aardolieproducten in een aardolieraffinaderij. De eerste commerciële toepassing van een product uit de petrochemie was in 1920 isopropylalcohol, dat voor cosmetica gebruikt wordt. De petrochemische industrie is een onderdeel van de chemische industrie.

Bisdom Antwerpen

Bisdom Antwerpen

Het Bisdom Antwerpen is een van de acht Belgische bisdommen. Het werd in 1559 opgericht met de bul Super universas door paus Paulus IV, die hiermee de bisdommen in de Nederlanden opnieuw indeelde. Maar pas in 1570 bekleedde eerste bisschop van Antwerpen zijn zetel. Het bisdom werd na de Franse Revolutie weer afgeschaft in 1801 met het Concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII. Nadien werd het bij het Aartsbisdom Mechelen gevoegd.

Aartsdekenaat Noordwest-Europa

Aartsdekenaat Noordwest-Europa

Het aartsdekenaat Noordwest-Europa is een anglicaans aartsdekenaat dat bevoegd is voor België, Nederland en Luxemburg. Deken is sinds 12 juni 2021 de Nederlander Sam Van Leer. De Heilige Drievuldigheidskathedraal in Brussel is de kathedraal van de gemeenschap en de hoofdzetel is gelegen te Antwerpen. Een belangrijke kerk in het aartsdekenaat is de Saint George's Memorial Church in Ieper, een herdenkingskerk voor de Britse gesneuvelden in Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Edward De Beukelaer

Edward De Beukelaer

Edward De Beukelaer was een Belgisch koekjesfabrikant en industrieel.

Eduard Parein

Eduard Parein

Eduard Parein, voluit Louis Eduard Parein was een Belgisch koekjesfabrikant en industrieel.

Toponymie

Het toponiem "Antwerpen" wordt toponymisch en archeologisch wel verklaard uit de naam die gegeven werd aan de plaats van de eerste nederzetting anda verpa. Dit is waarschijnlijk een Oudfrankische aanduiding voor 'bij de aangeworpen gronden', bijvoorbeeld in een bocht van de rivier. In Vlaanderen kent men vanaf de twaalfde eeuw het woord werplant, 'aangeslibd land buitendijks, kwelder, schor'. Dit woord *werp moet overigens niet verward worden met werf, het Friese woord terp en het Groningse wierde.

In de Vita Eligii uit het begin van zevende eeuw staan de woorden Andoouerpenses en Andouerpis als aanduiding voor Antwerpen. Daarnaast vermeldt een Merovingische munt de naam Anderpus, mogelijk een verbastering van Antwerpen. Volgens classicus Alfred Michiels (2007) zou het oorspronkelijk een Keltische naam zijn, te verklaren als een Latijnse vertaling van het veronderstelde *Ambidouesrepi, dat is 'zij die aan beide oevers wonen' (zie ook Ambivarieten).[3] Ter vergelijking, de Engelse stad Andover, vermoed als Keltisch in origine. Andover zou in het Welsh "onn dwfr" en dan "populier water" betekenen. De Keltische oorsprong wordt in de media geregeld overgenomen. Germanisten en germanofielen zijn echter negatief over deze nieuwe theorie.[4]

Volkslegende

Zie Silvius Brabo voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Midden op de Grote Markt van Antwerpen staat de Brabofontein met een bronzen beeld van Silvius Brabo, die een grote hand wegwerpt. Een sage uit de vijftiende eeuw vertelt dat in het land van de Schelde omstreeks het begin van onze tijdrekening een reus, Druon Antigoon, heerste, die van elke schipper een zware tol eiste om over de Schelde te mogen varen. Wanneer een schipper weigerde te betalen werd hem de hand afgehakt. Een Romeinse krijger, Silvius Brabo, bevocht, overwon en doodde de reus, hakte op zijn beurt diens hand af en wierp hem in de Schelde. Het bevrijde volk noemde de stad Antwerpen, van 'hand werpen'. De legende over de reus ontstond mogelijk na de vondst van onverklaarbaar grote beenderen, die later walvisbotten bleken te zijn.

Ontdek meer Toponymie per onderwerp

Toponiem

Toponiem

Een toponiem is een plaatsnaam. De studie van de toponiemen heet de toponymie.

Archeologie

Archeologie

Archeologie is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren en te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (artefacten), worden bij opgravingen gevonden. Het wetenschappelijk onderzoek behelst die overblijfselen en de context waarin zij worden aangetroffen.

Oudfrankisch

Oudfrankisch

Oudfrankisch was de taal van de uit Germanië afkomstige Franken die in de 5e eeuw tijdens de Grote Volksverhuizing de Romeinse provincies Gallia Belgica en Gallia – het latere België en Frankrijk – veroverden.

Terp

Terp

Een terp is een ter bewoning aangelegde verhoging in het landschap.

Kelten

Kelten

De Kelten waren volkeren en stammen die gedurende het millennium voor het begin van de jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. Een Kelt was en is een spreker van een Keltische taal.

Ambivarieten

Ambivarieten

De Ambivarieten waren een Keltische volksstam in Oud-België. In de laatste eeuw voor het begin van onze jaartelling bewoonden ze vermoedelijk het gebied tussen de huidige steden Breda en Antwerpen. Ze worden slechts in één bron genoemd, en dan nog slechts zijdelings, namelijk in de Commentarii de bello Gallico van Julius Caesar. In de latere Romeinse periode worden de bewoners van dat gebied Toxandriërs genoemd als mogelijke nazaten van de Eburonen, dus het is mogelijk dat het om twee verschillende benamingen voor dezelfde groep mensen gaat. Anderen houden het er op dat de Toxandriërs nazaten van Eburonen zijn.

Andover (Hampshire)

Andover (Hampshire)

Andover is een civil parish in het bestuurlijke gebied Test Valley, in het Engelse graafschap Hampshire. De plaats telt 38.290 inwoners.

Silvius Brabo

Silvius Brabo

Silvius Brabo is een Brabants folklorefiguur. Hij zou volgens de sage een Romeinse soldaat zijn geweest die de reus Druon Antigoon doodde, zijn hand afhakte en in de Schelde wierp. Hij is uitgegroeid tot het officiële symbool van de stad Antwerpen.

Grote Markt (Antwerpen)

Grote Markt (Antwerpen)

De Grote Markt van Antwerpen is een plein in de stad Antwerpen, gelegen in de oude stad. Op wandelafstand bevindt zich de Schelde. Het is een plein met veel gildehuizen.

Brabofontein

Brabofontein

De Brabofontein is een fontein in de Belgische stad Antwerpen. Op de fontein bevindt zich een bronzen standbeeld van Silvius Brabo van de beeldhouwer Jef Lambeaux daterend uit 1887. De Brabofontein bevindt zich voor het Antwerpse stadhuis op de Grote Markt.

Druon Antigoon

Druon Antigoon

Druon Antigoon is een Antwerps folklorefiguur, verbonden aan de legende van Silvius Brabo.

Schelde (rivier)

Schelde (rivier)

De Schelde is een 350 kilometer lange rivier die ontspringt in de Franse gemeente Gouy in het noorden van Frankrijk en door België en het zuidwesten van Nederland naar de Noordzee stroomt. Haar eerste benaming was Scaldis, in een Romeinse tekst uit de 1e eeuw voor Chr. Een andere naam was Scala. De grootste haven aan de Schelde is die van Antwerpen. Al voor de Romeinen was de monding van de Schelde van strategisch belang.

Wapen

Zie Wapen van Antwerpen (stad) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In het stadswapen van Antwerpen wordt een versterkte burcht afgebeeld. Daarboven bevinden zich twee losse handen. Deze moeten niet als een verwijzing naar de legende van het 'handwerpen' worden gezien. Eerder schijnen deze handen oude symbolen voor de rechten van de vorst op de Schelde en van de voorrechten van de stad te zijn, namelijk het recht van stapel en opslag enerzijds en tolvrijheid en geleide op de Westerschelde anderzijds.

Geschiedenis

Zie Geschiedenis van Antwerpen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Het Kranenhoofd aan de Schelde te Antwerpen ca. 1622
Het Kranenhoofd aan de Schelde te Antwerpen ca. 1622
Kaart van Antwerpen rond 1699-1706
Kaart van Antwerpen rond 1699-1706
Vroegst bekende gezicht op Antwerpen ca. 1510. Op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in aanbouw
Vroegst bekende gezicht op Antwerpen ca. 1510. Op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in aanbouw
Antwerpen en de Schelde, eind negentiende eeuw
Antwerpen en de Schelde, eind negentiende eeuw

Omstreeks 1400 was Antwerpen nog een betrekkelijk kleine stad, met nog geen 10.000 inwoners. In 1500 had de stad ongeveer 50.000 inwoners, omstreeks 1560 werd het aantal van 100.000 bereikt. Onder keizer Karel V was Antwerpen de belangrijkste handelsstad in Europa benoorden de Alpen. Hand in hand met de toenemende welvaart ging een ongekende culturele bloei. Vooral de schilderkunst nam een hoge vlucht in de zestiende en zeventiende eeuw. Door de vele invloeden kreeg ook eerst het lutheranisme, door de augustijnen in Sint-Andries en op het Kiel, en later vanaf eind zestiende eeuw vooral het calvinisme, met hagenpreken te Berchem en Borgerhout, grote aanhang in de stad. Bij een omstreeks 1580 door stadhouder Willem van Oranje georganiseerde godsdiensttelling bleek 33% van de bevolking aanhanger te zijn van het calvinisme, 17 % nog van het lutheranisme en 50 % van de katholieke Kerk.

De troebelen van de opstand tegen Spanje hebben de stad grote schade berokkend. In 1576 werd de stad geplunderd door muitende Spaanse huursoldaten, die in de Spaanse Furie 7000 burgers vermoordden. De stad sloot zich vervolgens aan bij de Pacificatie van Gent en was gedurende de komende negen jaar min of meer de hoofdstad van de anti-Spaanse opstand. In 1585 werd Antwerpen door de Spaanse stadhouder Alexander Farnese veroverd na een beleg dat meer dan een jaar had geduurd. Na die verovering ontstond een migratiestroom uit Antwerpen en is ongeveer de helft van de bevolking naar Middelburg en Holland vertrokken. Het bevolkingscijfer daalde van ongeveer 80.000 tot 42.000. Hollandse en Zeeuwse schepen versperden de Scheldemonding en sloten zo de in Spaans bezit zijnde stad af van de overzeese handel. De bloei van Antwerpen in handel, kunsten en wetenschappen verplaatste zich en werd verder in de Gouden Eeuw in de noordelijke Nederlanden ontwikkeld.

In de komende twee eeuwen zou Antwerpen weliswaar niet meer de bloei van de voorafgaande periode bereiken, maar het zou overdreven zijn te zeggen dat de stad wegkwijnde. Zij bleef een van de belangrijkste economische en culturele centra van de Spaanse en later Oostenrijkse Nederlanden. Zij bracht in haar eigen Gouden Eeuw grote schilders voort als Rubens, Jordaens en Teniers. Als rooms-katholiek bolwerk in de Contrareformatie kwamen er grootse kunst- en bouwwerken tot stand, voornamelijk in barokke stijl.

De gemeente werd rond 20 mei 1940 bezet door het Duitse leger en bevrijd op 4 september 1944. Uit Antwerpen werden minstens 9515 Joden weggevoerd naar concentratiekampen in Duitsland, waar de overgrote meerderheid vermoord werd.[5] Vele burgers namen deel aan burgerlijke ongehoorzaamheid en gewapend verzet. Minstens 306 weerstanders werden naar het Auffanglager van Breendonk getransporteerd.[6] In de speciale Nacht und Nebel-concentratiekampen werden drie weerstanders uit de gemeente ter dood gebracht door onthoofding.[7] Het aantal slachtoffers is onbekend en ligt wellicht hoger dan het Belgische gemiddelde van 1,02% van de bevolking.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Geschiedenis van Antwerpen

Geschiedenis van Antwerpen

Antwerpen was al bewoond van in de steentijd en groeide in de 15e eeuw van een kleine nederzetting uit tot de grootste stad in de Nederlanden met een van de grootste havens ter wereld.

Keizer Karel V

Keizer Karel V

Keizer Karel V, vóór zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg genoemd, was een telg uit het Huis Habsburg. Vanaf 1506 tot 1555 was hij de landsheer van uiteindelijk alle Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als Karel V Rooms-Duits keizer. In Vlaanderen staat hij algemeen bekend als keizer Karel, in Nederland als Karel V.

Alpen

Alpen

De Alpen zijn een bergketen in Europa, die zich uitstrekt van de Franse Middellandse Zeekust in het zuidwesten tot de Pannonische vlakte in het oosten. De oppervlakte van het gebergte is meer dan 200.000 km². De Alpen spreiden zich over acht staten: Oostenrijk (29%), Italië (27%), Frankrijk (21%), Zwitserland (13%), Duitsland (5,8%), Slovenië (3,5%), Liechtenstein (0,08%) en Monaco (0,001%). Er kan gesteld worden dat Hongarije hier ook toe behoort, aangezien het op zijn grens gelegen Ödenburgergebergte tot de Alpen wordt gerekend. In totaal wonen er tegen de 13 miljoen mensen in de gehele Alpen.

Lutheranisme

Lutheranisme

Het lutheranisme is een stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer Maarten Luther (1483-1546).

Augustijnen (kloosterorde)

Augustijnen (kloosterorde)

De verzamelnaam augustijnen verwijst naar twee families van kloosterorden, die zich beide naar de kloosterregel van Augustinus richtten. Op grond daarvan streven zij een innerlijke harmonie met God na.

Kiel (Antwerpen)

Kiel (Antwerpen)

Het Kiel is een wijk in het district Antwerpen van de gelijknamige stad Antwerpen, net ten zuiden van de R1 die het Antwerpse stadscentrum omcirkelt. Er wonen op het Kiel zo'n 20.000 inwoners. De wijk is bekend om haar hoogbouw zoals de Wooneenheid Kiel die ontworpen werd door architect Renaat Braem, maar ook om Beerschot Voetbalclub Antwerpen.

Calvinisme

Calvinisme

Het calvinisme is in strikte zin het theologische gedachtegoed van de hervormer Johannes Calvijn (1509-1564), met de daaruit voortvloeiende sociale en politieke leer.

Hagenpreek

Hagenpreek

Een hagenpreek is een predicatie in het open veld in de eerste tijd van de Reformatie. Ze vonden plaats in de Spaanse Nederlanden in de aanloop naar de Beeldenstorm van 1566.

Berchem (Antwerpen)

Berchem (Antwerpen)

Berchem is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Berchem was een zelfstandige gemeente tot aan de gemeentelijke herindeling van 1983.

Borgerhout

Borgerhout

Borgerhout is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Borgerhout was tot 1 januari 1983 een zelfstandige gemeente en is nu met 3,93 km² en 45.998 inwoners (2020) het kleinste en dichtstbevolkte Antwerps district.

1576

1576

Het jaar 1576 is het 76e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Pacificatie van Gent

Pacificatie van Gent

De Pacificatie van Gent is een op 8 november 1576 gesloten overeenkomst tussen de gewesten van de Nederlanden om zich aaneen te sluiten in een zogeheten Generale Unie. Ze werd ondertekend in de pacificatiezaal van het Stadhuis van Gent. Dit politieke succes van Willem van Oranje was mogelijk dankzij de muiterij van koninklijke soldaten in het Leger van Vlaanderen die hun achterstallige soldij wilden aanvullen. Hierdoor was onder alle gezindten in de Lage Landen een sterk anti-Spaanse stemming ontstaan.

Geografie

Districten: de grens tussen de districten 1 Antwerpen en 6 Ekeren is begin 2019 naar het westen verschoven.
Districten: de grens tussen de districten 1 Antwerpen en 6 Ekeren is begin 2019 naar het westen verschoven.
Satellietfoto van de Schelde bij Antwerpen
Satellietfoto van de Schelde bij Antwerpen
Antwerpen vanuit de lucht
Antwerpen vanuit de lucht

Bestuurlijke indeling

Gemeentelijke herindeling en vorming districten

Op 1 januari 1983 werd door een fusie de toenmalige gemeente Antwerpen fors uitgebreid met zeven randgemeenten: Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk. De voormalige (rand)gemeenten zijn nu districten binnen de gemeente Antwerpen.

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo behoorde al sinds 1958 tot de toenmalige gemeente Antwerpen.

Oorspronkelijk hadden de districten een louter adviserende functie naar het centrale stadsbestuur. Sinds 2000 vervullen ze echter opnieuw een bestuursrol. Hiermee zijn het de enige deelgemeenten in België met dergelijke functie. Ze worden bestuurd door de districtsraad en het districtscollege.

Nr. Naam Oppervlakte
(km²)
Bevolking
(1/1/2022)[8]
1 Antwerpen (district) 87,30 194.229
2 Berchem 5,79 43.084
3 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 52,66 9.960
4 Borgerhout 3,93 45.878
5 Deurne 13,06 81.044
6 Ekeren 8,07 28.534
7 Hoboken 10,67 41.452
8 Merksem 8,28 45.243
9 Wilrijk 13,61 41.784

Buur(deel)gemeenten

Wijken

Zie Lijst van wijken van Antwerpen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Klimaat

Weergemiddelden voor Antwerpen
Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaar
Gemiddeld maximum (°C) 5 6 11 15 18 21 23 23 20 15 10 6 14,4
Gemiddeld minimum (°C) 1 1 3 6 9 12 14 14 12 9 6 3 7,5
Neerslag (mm) 45 35 27 16 28 29 26 34 18 27 40 52 377
Bron: Weer in Antwerpen (maanden)

Ontdek meer Geografie per onderwerp

1 januari

1 januari

1 januari is de eerste dag van het jaar van de gregoriaanse kalender die is ingevoerd rond het jaartal 1582-1583, door de gelijknamige paus Gregorius XIII. Hierna volgen nog 364 dagen tot het einde van het jaar.. Over de hele wereld wordt 1 januari gezien als nieuwjaarsdag. Maar bij sommige culturen of, andersgelovigen, valt Nieuwjaar op een andere dag.

1983

1983

Het jaar 1983 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Berchem (Antwerpen)

Berchem (Antwerpen)

Berchem is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Berchem was een zelfstandige gemeente tot aan de gemeentelijke herindeling van 1983.

Borgerhout

Borgerhout

Borgerhout is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Borgerhout was tot 1 januari 1983 een zelfstandige gemeente en is nu met 3,93 km² en 45.998 inwoners (2020) het kleinste en dichtstbevolkte Antwerps district.

Deurne (Antwerpen)

Deurne (Antwerpen)

Deurne is een plaats in België en een stadsdistrict van de stad Antwerpen. Het is opgedeeld in 20 buurten. District Deurne is het op drie na grootste district en heeft het op een na grootste inwonersaantal van de stad Antwerpen. Deurne was een zelfstandige gemeente tot aan de gemeentelijke herindeling van 1983.

Ekeren

Ekeren

Ekeren is een plaats in België en een district van Antwerpen. Ekeren was een zelfstandige gemeente tot 1 januari 1983

Districten van Antwerpen

Districten van Antwerpen

In de gemeente Antwerpen worden de deelgemeenten districten genoemd. Ze worden bestuurd door het districtscollege en de inwoners worden vertegenwoordigd door de districtsraad. De Antwerpse districten zijn vergelijkbaar met de voormalige Nederlandse deelgemeenten of stadsdelen.

Deelgemeente (België)

Deelgemeente (België)

Een deelgemeente is in België het grondgebied van de voormalige gemeenten die vóór de grote gemeentelijke herindelingen in de jaren 1960-'70 nog zelfstandig waren. Binnen een fusiegemeente liggen dus net zoveel deelgemeenten als gemeenten waaruit de fusiegemeente ooit is ontstaan. Een voormalige gemeente mag zich deelgemeente noemen als het een onafhankelijke gemeente was op 1 januari 1961, de officiële startdatum van de grote herindelingsoperatie met de uitzondering van Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek en de deelgemeente Brussel die sinds 1921 deelgemeenten zijn van de stad Brussel en de gemeenten die bij Antwerpen gevoegd werden voor de uitbreiding van de haven. Uitzonderlijk wordt feitelijk ook Louvain-la-Neuve als deelgemeente beschouwd en heeft het een eigen postcode (1348), terwijl het nooit een zelfstandige gemeente is geweest.

Districtsraad (België)

Districtsraad (België)

De districtsraad is het volksvertegenwoordigend orgaan van de districten (deelgemeenten). In België is Antwerpen de enige gemeente waarvan de deelgemeenten een bestuurslaag vormen

Districtscollege

Districtscollege

Het bestuur van een stadsdistrict in België wordt uitgeoefend door het districtscollege, voor 2007 districtsbureau genoemd. De voorzitter, ondervoorzitters en overige leden van dit bureau worden uit en door de districtsraad gekozen. Een lid van dit college wordt ook weleens districtsschepen genoemd.

Antwerpen (district)

Antwerpen (district)

Het huidige district Antwerpen, binnen de gelijknamige stad Antwerpen, op zijn beurt nog eens binnen de gelijknamige provincie Antwerpen, bevat het oorspronkelijke Antwerpen zoals het bestond voor 1958, toen Antwerpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo annexeerde. Deze drie laatstgenoemde ex-gemeenten vormen nu samen een apart district, eveneens binnen de stad Antwerpen.

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is na het district Antwerpen het grootste in oppervlakte maar tevens het dunst bevolkte district van Antwerpen. Het staat in Antwerpen ook bekend onder de bijnaam van het noorderdistrict, het polderdistrict of onder haar afkorting Bezali.

Demografie

Evolutie van het inwoneraantal

 • Bron: NIS - Opm.: 1806 t/m 1970=volkstellingen op 31 december; vanaf 1980= inwonertal per 1 januari.
 • 1871: aanhechting en ruil van gebiedsdelen van Merksem (+? km² met netto 592 inwoners meer).
 • 1912: aanhechting en ruil van gebiedsdelen van Berchem en Wilrijk (+ netto 2,09 km² met netto 36 inwoners minder).
 • 1923: aanhechting van gebiedsdelen van Burcht en Zwijndrecht (+11,77 km² met 2.426 inwoners).
 • 1929: aanhechting van Oorderen, Oosterweel en Wilmarsdonk en gebiedsdelen van Ekeren, Hoevenen, Merksem en Lillo (+46,29 km² met 5.543 inwoners).
 • 1958: aanhechting van Berendrecht, Lillo en Zandvliet (+52,93 km² met 7.249 inwoners).
 • 1983: aanhechting van Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem, Wilrijk en het grootste gedeelte van Ekeren (+64,68 km² met 305.503 inwoners).

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1983.

 • Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Herkomst

In onderstaande tabel wordt de bevolkingsverdeling naar herkomst weergegeven. "Nieuwe Belgen" zijn Belgen die ooit een andere nationaliteit hadden. "Nieuwste Belgen" zijn Belgen die steeds Belg zijn geweest, maar afstammen van een vader/moeder met een vreemde herkomst.

Herkomstgroep Percentage
(Stad Antwerpen, 2016)
autochtonen (herkomst ouders meegerekend) 53,1
nieuwste Belgen (herkomst ouders meegerekend) 10,2
nieuwe Belgen 15,9
vreemdelingen 20,7
Bron: Districts-en Loketwerking, Stad Antwerpen, 2016 (via stadincijfers.antwerpen.be/databank)

De stad telt onder haar inwoners bijna 170 verschillende buitenlandse nationaliteiten.[9] De grootste groep wordt vertegenwoordigd door Nederlanders, gevolgd door Marokkanen, Polen en Turken.

Taal

Het Nederlands is de officiële taal. De streektaal is het Antwerps, een dialect van het Brabants. Men schat dat ongeveer 3% tot 5% van de bevolking Frans als moedertaal spreekt. Oudere immigranten uit Marokko en Turkije gebruiken nog hun moedertalen Arabisch, Berbers of Turks. Sommige orthodoxe joden spreken Jiddisch.

Ontdek meer Demografie per onderwerp

Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de officiële taal van Nederland, Suriname en een van de drie officiële talen van België. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden is het Nederlands ook een officiële taal van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het Nederlands is de op twee na meest gesproken Germaanse taal.

Streektaal

Streektaal

Het begrip streektaal of regionale taal heeft meerdere betekenissen:een taalkundige: een of enkele taalvariëteiten die aan een bepaalde streek zijn gebonden en taalkundig onderling zeer veel overeenkomsten vertonen. Een streektaal in deze betekenis komt in grote lijnen overeen met een dialect. een politieke en bestuurlijk-juridische: een taalvariëteit die door een overheid als streektaal is aangeduid.

Antwerps

Antwerps

Het Antwerps is het stadsdialect van Antwerpen. Het behoort tot de Brabantse dialecten; over zijn plaats binnen deze dialectgroep verschillen taalkundigen van mening. Het Antwerps heeft door de eeuwen heen een grote invloed gehad, zowel op andere Brabantse dialecten als op de standaardtaal en het Verkavelingsvlaams. Hoewel het gebruik ervan terugloopt, wordt het nog steeds veel gesproken en veel gecultiveerd.

Brabants

Brabants

In de taalkunde en de dialectologie verstaat men onder het Brabants het vaakst een groep Nederfrankische variëteiten waartoe het grootste deel van de dialecten behoort die van oudsher worden gesproken in grote delen van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en in de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, alsook in de Oost-Vlaamse Denderstreek, het Waasland, in Zeeland daarop aansluitend het dialect van het land van Hulst in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en in Gelderland de dialecten in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en de westelijke Betuwe.

Immigratie

Immigratie

Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer. In tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger wenst een immigrant zich voor langere tijd in het land te vestigen. De immigratie betekent "in-migratie" in een land, en is het omgekeerde van emigratie, hetgeen "weg-migratie" betekent.

Turkije

Turkije

Turkije, officieel de Republiek Turkije, is een transcontinentaal land dat voornamelijk in Anatolië in Zuidwest-Azië ligt, met een deel op het Balkanschiereiland in Zuidoost-Europa. Ankara is de hoofdstad en regeringszetel van Turkije, terwijl Istanboel de grootste stad en het financiële centrum van het land is.

Arabisch

Arabisch

Arabisch is een Semitische taal die door ongeveer 380 miljoen mensen in verscheidene landen wordt gesproken.

Turks

Turks

Het Turks (Türkçe) of Anatolisch Turks is een van de Turkse talen en de officiële taal van Turkije. Het Turks is ook een van de officiële talen van Cyprus en enkele gemeenten van Noord-Macedonië. Buiten Turkije wordt de taal gesproken door Turkse minderheden in landen in de Balkan, de Kaukasus en de Arabische wereld zoals Irak, Griekenland, Bulgarije, Kosovo, Bosnië en Herzegovina, Syrië, Roemenië, Moldavië en Azerbeidzjan. Turks wordt tevens gesproken door zeer veel immigranten in andere landen, zoals Nederland, België en Duitsland. Het is een agglutinerende taal met klinkerharmonie. Zeer vaak wordt het Turks als voorbeeld genoemd als men het heeft over agglutinerende talen. Door afstammelingen van Turkse emigranten in de Arabische wereld, de Turkmenen in Irak en Syrië, worden Turkse dialecten gesproken.

Orthodox jodendom

Orthodox jodendom

Het orthodox jodendom is een stroming binnen het jodendom die gekenmerkt wordt door de aanhankelijkheid aan de Thora zoals deze in de Talmoed wordt geïnterpreteerd. Er zijn betrokkenen die de benaming 'traditioneel jodendom' aangenamer vinden. Een minderheid van de Joden is orthodox.

Jiddisch

Jiddisch

Het Jiddisch of Jiddisj of (verouderd) Jodenduits is een Germaanse taal, die door ongeveer drie miljoen Joden over de hele wereld gesproken wordt. Het Jiddisch wordt doorgaans van rechts naar links geschreven, met het Hebreeuws alfabet, maar is gebaseerd op middeleeuws-Duitse dialecten. Jiddisch is taalkundig verder niet aan het Hebreeuws verwant. De naam is afgeleid van Middelhoogduits Jüd, Jiddisch yid (Jood). Er bestaan verschillende dialecten van het Jiddisch. De verschillende varianten van de taal worden voornamelijk door charedische Joden gesproken, met name in de Verenigde Staten, Engeland en Israël.

Bezienswaardigheden

Gildehuizen aan de Grote Markt
Gildehuizen aan de Grote Markt
De blootgelegde Kipdorpbrug in 2018
De blootgelegde Kipdorpbrug in 2018
Ingang Zoo van Antwerpen
Ingang Zoo van Antwerpen

Burgerlijk erfgoed

 • Bourlaschouwburg: dit gebouw werd opgetrokken in de negentiende eeuw. Aanvankelijk werd theater gebracht in het huis van Spanje op de Grote Markt. Daar dit pand al snel te klein werd, werd voortaan het Tapisseriepand op de Graanmarkt gebruikt. In de 19de eeuw werd het Tapisseriepand afgebroken en werd de nieuwe Bourlaschouwburg opgericht.
 • Vlaamse Opera: werd opgericht aan het begin van de twintigste eeuw.
 • Feestzaal Harmonie: sinds 1250 was hier het leprozenhuis "Ter Zieken" gelegen, dat bleef bestaan tot de zeventiende eeuw, waarna het terrein werd opgenomen in het lusthof Valkenburg. Valkenburg werd sinds 1814 als zomerlokaal van de Société D'harmonie gebruikt, maar kwam pas in 1844 in handen van de organisatie. Zodra ze het pand had verworven, liet ze een wedstrijd houden voor het ontwerp van een concertzaal met een grote balzaal en een tuin. De winnaar werd P. Dens, die het huidige neoclassicistische gebouw optrok in 1845. Later, in 1876, ontwierp hij ook nog de kiosk in het Albertpark.
 • Zoo: Antwerpen staat bekend om zijn dierentuin, die een van de oudste ter wereld is. De Antwerpse Zoo bevindt zich midden in de stad en huisvest meer dan 5000 dieren verdeeld over ongeveer 769 soorten. De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde houdt het welzijn van talloze dieren in de gaten en helpt sinds 1843 bedreigde diersoorten te beschermen.
 • Berg van Barmhartigheid: voormalig pandjeshuis aan de Venusstraat opgericht door Wenceslas Coeberger in 1620.
 • Liberaal Volkshuis "Help U Zelve"

Er waren vele buitenverblijven rond Antwerpen, maar ze werden niet allemaal bewaard. Hierna volgen enkele opvallende hoven en gebouwen:

 • Rivierenhof (Deurne): werd opgericht in de achttiende eeuw als lusthof ter Rivieren vanwege haar ligging bij de rivier "het Schijn".
 • Sterckshof (Deurne): voormalige herenwoning van de Antwerpse koopman Gerard Sterck.
 • Te Couwelaar (Deurne): dit kasteel was door de eeuwen heen onder meer in handen van vele kooplui. Een van hen was lakenhandelaar Gillis du Mont, die ook het Bisschoppenhof bezat.
 • Bisschoppenhof (Deurne)
 • Boekenbergpark (Deurne)
 • Torenhof: een van de weinige lusthoven die bewaard bleven binnen de Antwerpse ring. Het is gelegen aan de Markgravelei, in de buurt van het Koning Albertpark. Het was in de zeventiende eeuw bezit van de Italiaanse familie Annoni. Tegenwoordig maakt het deel uit van het provinciaal park "Hof van Leysen".
 • Hof Van Biart: gelegen aan de Karel Oomsstraat, binnen de Antwerpse ring. Het is een achttiende-eeuws lusthof. Het huidige huis vertegenwoordigt slechts de helft van het vroegere hoofdgebouw.
 • Middelheim: was oorspronkelijk bezit van de kartuizers van Antwerpen, maar werd in de zestiende eeuw al omschreven als hof van plaisantie. Tegenwoordig is er het openluchtmuseum en beeldentuin van Antwerpen. Tegenwoordig vormt Middelheim één park samen met Den Brandt en het Nachtengalenpark, ten zuiden van de Antwerpse ring.
 • Den Brandt: oorspronkelijk een hoeve in de veertiende eeuw, maar later werd hier ook een lusthof opgericht.
 • Zorgvliet (Hoboken): was een speelhof van de familie Du Bois en werd door Arnold du Bois verbouwd tot herenwoning in Rococostijl. Zorgvliet is tegenwoordig een park.
 • Meerlenhof (Hoboken): kwam in 1610 in handen van koopman Jozef van den Broec en was een van de mooiste lusthoven van Hoboken.
 • Schoonselhof (Hoboken/Wilrijk): was oorspronkelijk ook een lusthof, maar werd omgevormd tot een begraafplaats voor beroemde en vooraanstaande Antwerpenaren.
 • Steytelinck (Wilrijk): een van de zes bewaarde lusthoven van Wilrijk, gelegen in het centrum van Wilrijk en ingericht als park.
 • Valaarhof (Wilrijk): is tegenwoordig eveneens een openbaar park.

Religieus erfgoed

Antwerpen kent een rijk religieus verleden. Oude gravures van de stad worden gekenmerkt door een veelheid aan torentjes. Naast de kathedraal en de 4 parochiekerken van St.-Jacobs, St.-Andries, St.-Walburga en St.-Joris telde de stad namelijk 23 kloosterorden, een burchtkerk en een citadelkerk.

De meeste kloosters van de Zuidelijke Nederlanden werden echter aan het einde van de achttiende eeuw ofwel afgeschaft door keizer Jozef II, ofwel gesloten door de Franse bezetter zoals de Sint-Michielsabdij. Een aantal monumenten bleef bewaard:

Religieuze monumenten

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op de voorgrond: de Groenplaats met beeld van Rubens
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op de voorgrond: de Groenplaats met beeld van Rubens
De Sint-Jacobskerk
De Sint-Jacobskerk
De St.-Carolus Borromeuskerk
De St.-Carolus Borromeuskerk
De Sint-Pauluskerk
De Sint-Pauluskerk
 • Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
 • Sint-Andrieskerk (parochiekerk, maar voor de reformatie kloosterkerk van de augustijnen), met een museum in de schatkamer.
 • Sint-Jacobskerk (parochiekerk)
 • Sint-Carolus Borromeuskerk (kloosterkerk van de jezuïeten)
 • Sint-Pauluskerk (kloosterkerk van de dominicanen, later parochiekerk in opvolging van de afgebroken Sint-Walburgis- of burchtkerk)
 • Sint-Joriskerk (parochiekerk): de oorspronkelijke Sint-Joriskerk werd gesloopt ten tijde van de Franse Revolutie. Vanaf de herbouw in de negentiende eeuw is sprake van een neogotisch gebouw. Ook van het oorspronkelijke meubilair bleef niet veel bewaard. De oude biechtstoel kwam terecht in de kerk van Vilvoorde. Het interieur is negentiende-eeuws en bestaat vooral uit houtsnijwerk. Verder biedt deze kerk onderdak aan het ebbenhouten beeld de Onze Lieve Vrouw van het Kasteel die afkomstig is uit de voormalige citadel van Antwerpen.
 • Sint-Antoniuskerk (parochiekerk): deze negentiende-eeuwse neogotische kerk op de Paardenmarkt werd opgetrokken op de plaats van de voormalige kapel van het Kapucijnenklooster. Ze bevat nog enkele oude kunstwerken van de voormalige kloosterkerk. Ook de berg van Calvarie van het oude kapucijnenklooster op de binnenplaats bleef bewaard. De kapucijnen verhuisden naar de Ossenmarkt. Het nieuwe gebouw op de Ossenmarkt valt op door het Sint-Fransiscusbeeld dat boven de deur hangt.
 • Sint-Bonifaciuskerk: Anglicaanse Kerk en hoofdzetel van het aartsdekenaat Noordwest-Europa.
 • Begijnhof en kerk (hof en kerk van de begijnen): het Antwerpse begijnhof bestaat uit allemaal kleine huisjes georiënteerd rond een binnenplein.
 • Apostelinnenklooster: de apostelinnen bewoonden in de zeventiende eeuw dit gebouw op de Paardenmarkt, gelegen ter hoogte van het knechtjeshuis. Het is opgetrokken in een kloosterstijl. De benedenverdieping is verbouwd tot winkelpand.
 • Falcontinnenklooster: het klooster werd afgebroken ten tijde van de Franse Revolutie. Van het oorspronkelijke klooster bleef alleen de Falconpoort bewaard. De falcontinnen gaven hun naam aan het Falconplein en de Falconrui.
 • Zwartzusterklooster: de Zwarte Zusters van Antwerpen zijn al sinds de veertiende eeuw in Antwerpen aanwezig en zijn afkomstig uit Duitsland. Ze kregen dit pand in de Zwartzusterstraat toegewezen door een van de Duitse kooplui in Antwerpen.
 • Witzusterklooster: het klooster van de Witte Zusters is gelegen in de Kammenstraat en is een van de oudere kloosters in Antwerpen. Het klooster is ongeveer gelegen ter hoogte van het Augustijnenklooster. Aan de straatzijde wordt het gekenmerkt door twee smalle trapgevelhuizen met in het midden een berg van Calvarie.
 • Karmelitessenklooster: het klooster is gelegen aan de Rosier. Het is een vrij groot gebouw dat bijna heel de Rosier siert. De karmelitessen waren een van de weinige orden die hun oude klooster terug in gebruik konden nemen na de Franse Revolutie. De kerk werd echter wel gebruikt als parochiekerk ter vervanging van Sint-Joris, en ook als onderdak voor de Onze-Lieve-Vrouw van het kasteel alvorens zij werd overgebracht naar de nieuwe Sint-Joriskerk.
 • Pieter Potklooster: van het klooster bleef alleen het kapelletje bewaard. Het is een vrij oude en opvallende gevel op de hoek van de Grote en de Kleine Pieterpotstraat.
 • Refuge van de abdij van Tongerlo (norbertijnen): de voormalige refuge van de abdij van Tongerlo is gelegen in de Lange Gasthuisstraat en maakt deel uit van de panden van het OCMW.
 • Refuge van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen (norbertijnen): deze is gelegen in de Blauwmoezelstraat tegenover de kathedraal. Ze zou wellicht dateren uit de dertiende eeuw, toen de norbertijnen hier een pand oprichtten. Dit pand werd echter vernietigd ten tijde van de Spaanse Furie, waardoor het nieuwe en huidige pand grotendeels zestiende-eeuws is, met uitzondering van de kelders. De norbertijnenabdij van Antwerpen stond oorspronkelijk in de Kloosterstraat, maar ging verloren in de Franse en de Belgische Revolutie. De orde speelde een belangrijke rol voor de misviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen. De abdij had een illuster verleden en functioneerde door de eeuwen heen als verblijfplaats voor vele belangrijke vorsten. Vanuit deze abdij werden ook de abdijen van Averbode, Middelburg en Tongerlo gesticht. Enkel de refuge en het hoofdaltaarstuk Aanbidding der koningen in het museum voor Schone Kunsten herinneren nog aan de Sint-Michielsabdij. De refuge is het hotel "Postiljon" geworden. De norbertijnen verlieten Antwerpen en gingen wonen in de abdijen van hun dochterstichtingen, namelijk Averbode en Tongerlo. Ook de naam van de Kloosterstraat, de Sint-Michielskaai en de nieuwe Sint-Michielskerk op het Zuid herinneren allemaal aan de abdij van Sint-Michiels van Antwerpen. Buiten de stad bezaten zij het hof van Beerschot, waaraan de voetbalclub haar naam ontleende, en bepaalden ze onder meer het interieur van de Sint-Fredeganuskerk van Deurne, waarvan een groot deel afkomstig is uit de Sint-Michielsabdij. Het interieur aan de vooravond van de Franse Revolutie raakte echter verspreid en het kader van het hoofdaltaar kwam terecht in de Sint-Trudokerk van Zundert.

Kloosters en kloosterkerken met herbestemming

 • Brabantsche Olijfberg (annunciaden): dit klooster sloot omwille van de hervormingen door Jozef II. De kerk werd vervolgens gebruikt als paardenstal en militaire bakkerij. De toren stortte in ten tijde van de Franse bezetting. De kerk bezit een klokkenhuis met daarin de klok van de citadelkerk van het voormalige Zuidkasteel. Sinds 1821 wordt de kerk gebruikt als protestantse kerk.
 • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (franciscanen): dit klooster ging dicht ten tijde van de Franse bezetting en werd tijdens die bezetting ingericht als academie voor schone kunsten. De religieuze elementen werden verwijderd, maar de gravure in de witte toegangspoort maakt het mogelijk het verleden en het heden met elkaar te confronteren. Het is nog altijd de academie van schone kunsten van Antwerpen. De franciscanen verhuisden later naar hun nieuwe pand aan de Oever.
 • Amuz - Augustinus muziekcentrum (augustijnen): de augustijnen herinstalleerden zich na hun verdrijving uit het afgebroken Sint-Andriesklooster (met zijn bewaard gebleven Sint-Andrieskerk) tijdens de contrareformatie in de Everdijstraat een goede 400 jaar geleden. In 70 jaar groeide de gemeenschap zodanig dat het klooster het gehele gebied tussen de Kammenstraat, de Everdijstraat en de Oudaan innam. De kerk is een concertzaal geworden. Naast de kerk is er ook nog een winterkapel met neo-Byzantijnse muurschilderingen.
 • Kartuizerklooster: dit klooster is gevestigd in de Sint-Rochusstaat en werd tot de Franse Revolutie door de kartuizers bewoond. Na de Franse Revolutie kwam het klooster in handen van de zusters kapucinessen. Uiteindelijk werd het gebouw in dienst genomen door het Tropisch Instituut voor geneeskunde.

Gasthuizen en godshuizen

 • Sint-Elisabethgasthuis: het oudste hospitaal van de stad Antwerpen situeerde zich begin dertiende eeuw dicht bij de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Wegens plaatsgebrek werd in 1238 een nieuw gasthuis opgericht op het terrein Ter Elst dat aan de gasthuisbroeders en -zusters werd geschonken door het stadsbestuur. De gasthuisbroeders en -zusters namen de regel van Augustinus aan. Het gasthuis zelf dankt haar naam aan de in de in 1207 geboren koningsdochter van Hongarije, die na de dood van haar echtgenoot haar leven wijdde aan de verzorging van armen en zieken. Het gasthuis bestond tot de Franse Revolutie. Toen werden de zusters uit het gasthuis verdreven en verloren ze hun bezittingen. Onder Willem I zouden in 1824 de zusters terugkeren naar het gasthuis om hun taak te hervatten, maar ze waren geen eigenaar meer van de gronden. Er werd een nieuw complex opgericht achter de oude zalen waar nu het Sint-Elisabethgasthuis nog steeds als ziekenhuis actief is. De oude gebouwen en ziekenzalen, met een keuken met verschillende azulejategeltjes, werden sinds 1989 verbouwd. Enkele ziekenhuiszalen werden omgebouwd tot congres- en feestzalen annex hotel. Het complex is in handen van het OCMW van de stad Antwerpen. Het is vaak te bezichtigen op de Open Monumentendagen. De kapel is toegankelijk op afspraak. Het complex is hernoemd in Elzenveld, naar de benaming die het grondgebied had in 1207, toen het aan de armenzorg werd geschonken.
 • Sint-Julianusgasthuis: gesticht in 1305 door Ida van Wijneghem en kanunnik Jan Tuclant. Het Sint-Julianusgasthuis gaf arme vreemdelingen op doorreis in Antwerpen gedurende drie nachten onderdak en was het eerste nachtverblijf in de stad. Het Sint-Julianusgasthuis is vooral bekend door de jaarlijkse organisatie van het laatste avondmaal op Witte Donderdag. De kapel en de gebouwen worden momenteel verhuurd aan de kunstgalerie De Zwarte Panter. Sinds de zomer van 2012 kunnen pelgrims naar Santiago de Compostela hier gratis overnachten.
 • Sint-Nicolaasgodshuis, ook wel de huidige Sint-Nicolaasplaats: een kleine plaats in Antwerpen omgeven door enkele oude huizen en een kapelletje, met in het midden een beeld van de heilige Nicolaas van Myra, de patroonheilige van de meerseniers. Dit godshuis werd opgericht in 1386 door de ambachtslieden van de meerseniers om verarmde leden van hun ambacht in op te vangen. Het pleintje fungeert als een soort cultureel centrum waar verschillende theatergezelschappen, waaronder de Violieren, een van de aloude rederijkerskamers van de stad Antwerpen, hun vaste stek hebben.
 • Sint-Annagodshuis in de Korte Nieuwstraat: in 1400 gesticht door Elisabeth, weduwe van Jan Hays en Boudewijn de Riddere, als verblijfplaats voor zes arme oude vrouwen. Men bereikt het godshuis via een lange gang vlak naast de kapel en komt zo uit op een langwerpige binnenkoer. Het godshuis biedt ruimte aan een restaurant.
 • Sint-Barbaragodshuis: werd gesticht in 1489 door kerkmeester Nicolas Boot. Acht oude behoeftige vrouwen kregen er onderdak onder provisie van de begaarden en cellebroeders. In 1504 werd er een kapel gebouwd en het hele complex werd in 1506 toegewijd aan de heilige Barbara. Het godshuis maakt deel uit van de Damesschool van Antwerpen en is niet altijd open voor het publiek. Het bestaat uit een kleine binnenkoer met enkele kleine witte huisjes en een klein kapelletje. De Damesschool zelf is opgebouwd uit verschillende delen uit verschillende eeuwen. Een deel daarvan is het oude hotel van Du Bois Vroylade uit de achttiende eeuw, met onder meer een paardenstal. De school bezit tevens een keldertje dat versierd is met Delftse tegels. Daardoor is de school vaak open op de Open Monumentendag en jaarlijks op de opendeurdag.
 • Godshuis Somers: in de Wolstraat
 • Godshuis Lantschot: aan de Falconrui
 • Godshuis Jan Van der Biest: aan de Falconrui

Handelserfgoed

Naast het rijke religieuze verleden kende Antwerpen in de zestiende eeuw ook een periode van economische bloei. De stad was tevens een van de eerste havens waar de handelsschepen uit de Nieuwe Wereld toekwamen. Ook wordt de beurs van Antwerpen de moeder van alle beurzen genoemd, daar het bouwplan van de Antwerpse beurs later navolging kreeg in Amsterdam, Londen en Rijsel.

Antwerpen vormde een belangrijke handelsstad in het noorden, waar rijke kooplieden, zoals Fuggers uit Augsburg en Gresham, de stichter van de Londense beurs, resideerden. Ook wilde men dat het economische uitstraalde in de cultuur, wat vorm kreeg via triomfbogen, die verwezen naar de rijkdom van de stad, en de bouw van het bombastische stadhuis.

Hierna volgt een korte lijst van markante gebouwen:

 • Engelse Handelsnatie: kreeg midden de zestiende eeuw door het stadsbestuur het Hof van Liere toegewezen als verblijfplaats. Het is een imposant gebouw dat bestaat uit drie tuinen. Ook de gebouwen van het voormalige stadsarchief van Antwerpen, in de Venusstraat, waren pakhuizen van de Engelse Handelsnatie. Na de val van Antwerpen werd Hof van Liere gebruikt als college van de jezuïeten, die ook een internaat hadden in de Lange Brilstraat voor de Ierse studenten aan het college. Het Hof Van Liere is in handen van de universiteit van Antwerpen.
 • Portugese Handelsnatie, in Kipdorp: doet dienst als de brandweerkazerne van de stad.
 • Handelsbeurs, in de Borzestraat: was oorspronkelijk de 'moeder van alle beurzen' en bestaat uit een binnenplein met daarrond een zuilengalerij. De Handelsbeurs brandde door de eeuwen heen meermaals af, waardoor van de oude handelsbeurs enkel de oude toren overblijft. De nieuwe handelsbeurs dateert uit de negentiende eeuw en werd in dezelfde eeuw ook overkoepeld; het is een voorbeeld van oude in combinatie met moderne techniek. Vele kooplieden vestigden zich rondom de handelsbeurs. Zo zijn er veel koopmanswoningen in de universiteitsbuurt, waar ook de Portugese en Engelse natie gevestigd waren. Zeker vermeldenswaardig is huis Sint-Franciscus in de Lange Nieuwstraat, dat in de zestiende eeuw bewoond werd door Gresham, de latere stichter van de Londense beurs.
 • Huis de Draeck, in de Mutsaartstraat: vormde een geheel met Raapstraat nr 6. Dit huis was een suikerraffinaderij van de Italiaanse koopman Giovanni Balbini.
 • Voormalig koninklijk Paleis op de Meir.
 • Oude Beurs: vóór dat de handelsbeurs buiten de stadsmuren werd opgericht was er een andere beurs. De Oude Beurs ligt tussen de Hofstraat, de straat Oude Beurs, de Lange Koepoortstraat en de Zirkstraat. Het is opgebouwd uit verschillende afzonderlijke gebouwen die oorspronkelijk via gangen met elkaar verbonden waren. Het bestaat uit huis Den Rhyn, dat uit een klein binnenplein met pagaddertoren bestaat. Huis Den Rhyn is in privéhanden. Het was oorspronkelijk verbonden met de Zilversmidgang, waar de ingang was aan de Lange Koepoortstraat. Het huis van de zilversmeden is niet zichtbaar voor het publiek, daar het achter de poort ligt. Ten slotte is er nog het huis Den Wolsack, dat in handen is van Herita vzw. Het is vooral bekend om de grote plafondschildering "De Goden van de Olympusberg".
 • Mercator-Orteliushuis
 • Vleeshuis: was het voormalige gebouw van de beenhouwers van Antwerpen en was vroeger een soort markt voor vleeswaren. het vleeshuis doet dienst als museum.
 • Brouwershuis: was het huis van de brouwers en is gevestigd in het noorden van de stad, aan de Adriaan Brouwerstraat. Het was het gildehuis van de Brouwers en werd in haar oorspronkelijke vorm bewaard als museum.
 • Den Wolsack, aan de Oude Beurs 27, neoclassicistisch pand met een boekentoilet en een Hofkamer uit 1772 (plafondschildering op doek 'de goden van de Olympus' (Vlaamse Meesters in Situ)).

Musea

Straten en pleinen

De Grote Markt met het stadhuis en het standbeeld van Brabo
De Grote Markt met het stadhuis en het standbeeld van Brabo
Antwerpen Noorderterras met promenade langs de Schelde
Antwerpen Noorderterras met promenade langs de Schelde
Het Steen
Het Steen

Andere gebouwen

Andere bezienswaardigheden

Ontdek meer Bezienswaardigheden per onderwerp

Kipdorpbrug

Kipdorpbrug

De Kipdorpbrug was een brug, 90 meter lang en 7 meter breed, gelegen aan de buitenzijde van de 16e-eeuwse Spaanse omwalling van de Belgische stad Antwerpen en gebouwd vanaf 1542. De brug ligt onder het huidige Operaplein. De brug, samen met een bastion, 12 meter hoog en een gedeelte van de stadsmuur werden blootgelegd tijdens de aanleg van de Noorderlijn onder een gedeelte van de Frankrijklei en de Italiëlei. Het complex werd opengesteld voor het publiek tijdens het weekend van 10 en 11 februari 2018.

Bourlaschouwburg

Bourlaschouwburg

De Bourlaschouwburg is een schouwburg in de Theaterbuurt in het centrum van Antwerpen met circa 900 plaatsen. Het gebouw is opgetrokken in neoclassicistische stijl op de plaats van het vroegere Tapissierspand.

Berg van Barmhartigheid (Antwerpen)

Berg van Barmhartigheid (Antwerpen)

De Berg van Barmhartigheid is een historisch gebouw aan de Venusstraat in Antwerpen. Het was een Berg van barmhartigheid (pandjeshuis) die op 6 februari 1620 werd opgericht door Wenceslas Cobergher.

Liberaal Volkshuis "Help U Zelve"

Liberaal Volkshuis "Help U Zelve"

Het Liberaal Volkshuis "Help U Zelve" in Antwerpen is een beschermd historisch art-nouveaugebouw, dat sinds 1992 als steinerschool gebruikt wordt. Het gebouw werd in 1901 opgetrokken naar ontwerp van Jan Van Asperen en Emiel Van Averbeke. De renovatie voor het gebruik als school is van de hand van architect Bob Van Reeth.

Rivierenhof

Rivierenhof

Het Rivierenhof is een provinciaal domein in het Antwerpse stadsdistrict Deurne, eigendom van en beheerd door de Provincie Antwerpen. Het omvat een oppervlakte van 132 ha en is daarmee het grootste park in de stad Antwerpen.

Schijn (rivier)

Schijn (rivier)

Het Schijn is een zijrivier in het stroomgebied van de Schelde in de provincie Antwerpen. Ze omvat twee rivieren, die samenkomen ter hoogte van het Lobroekdok aan de Schijnpoort om als Schijn samen in de Schelde te vloeien: het Klein Schijn en het Groot Schijn.

Sterckshof

Sterckshof

Het kasteel Sterckshof te Deurne (Antwerpen) is sinds 1994 beschermd als monument en het kasteel met de omgrachting en de gronden binnen de gracht werden beschermd als stadsgezicht.

Gerard Sterck

Gerard Sterck

Gerard (Geert) Sterck was een Zuid-Nederlands koopman en bankier in de 16e eeuw.

Te Couwelaar

Te Couwelaar

Kasteel Te Couwelaar, ook bekend als De Drie Torekens, is een kasteel in de Antwerpse district Deurne. Het gebouw staat op een L-vormige plattegrond en bestaat uit een hoofdgebouw met vleugels, en enkele bijgebouwen waaronder een koetshuis. Het hoofdgebouw wordt gekenmerkt door een tweetal ronde hoektorens aan de voorzijde en een ingebouwde, vierkante toren aan de achterzijde. Het kasteel onderging over de eeuwen heen een aantal ingrijpende veranderingen en restauraties en wordt gekenmerkt door onder meer neorenaissance- en rococo-elementen. Te Couwelaar is erkend als historisch monument.

Bisschoppenhof

Bisschoppenhof

Het Bisschoppenhof is een kasteel in de tot de gemeente Antwerpen behorende plaats Deurne, gelegen aan Suzanne Spanhovenstraat 22.

Boekenbergpark

Boekenbergpark

Het Boekenbergpark is gelegen in Deurne-Zuid (Antwerpen) aan het Eksterlaar, tussen de Unitaslaan en de Van Baurscheitlaan. Het park is 10 hectare groot en werd circa 1800 aangelegd rond een buitenverblijf in rococostijl als reusachtig kitschdecor van folly's. De ruïnetoren en het grottencomplex met ijskelder zijn bewaard gebleven en bieden onderdak aan het Natuurhistorisch Museum Boekenberg en een speleologische stichting. Vandaag wordt het park onderhouden als een mini-bos, dit wil zeggen dat de natuur in dit park binnen bepaalde grenzen haar gang kan gaan doordat er alleen noodzakelijk beheer plaatsvindt.

Nachtegalenpark

Nachtegalenpark

Het Nachtegalenpark is een complex van meerdere aan elkaar grenzende parken ten zuiden van Antwerpen. Het gebied is in totaal 90 ha groot. De parken werden alle aangelegd rondom een kasteel en werden in 1910 door de gemeente Antwerpen verworven.

Cultuur

Stadswaag
Stadswaag

Uitgaansleven

Het uitgaansleven in Antwerpen biedt veel afwisseling. Er zijn veel cafés te vinden, zoals in het toeristisch hart rond Groenplaats en Grote Markt, maar ook op het Zuid en het Eilandje, en in de Antwerpse studentenbuurt rond Ossenmarkt en Stadswaag. In het verleden speelde dans- en concertzaal Apollon (het latere cinema Forum) een belangrijke rol in het culturele leven van de Antwerpenaren.

Als havenstad heeft Antwerpen dicht bij de haven ook altijd een prostitutiewijk gekend voor de zeelieden.

Evenementen

Internationale uitverkiezingen

Antwerpen vervulde in 1993, als negende Europese stad, de rol van Culturele hoofdstad van Europa.

Muziek

Antwerpen telt tal van muzikanten onder haar (voormalige) inwoners, maar ook over de stad zelf werden tal van nummers gecomponeerd. Veruit het bekendste nummer over de stad is ongetwijfeld De lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen (1952). Het nummer werd onder meer gecoverd door Louis Neefs (1966), Jacques Raymond (1983), Wannes Van de Velde & Hans De Booij (1992), Will Tura (1977 en 2007), Jo Vally (1996), Daan (2008) en Katastroof (2011).[11] Ook De Strangers vermeldden "De lichtjes van de Schelde" in hun ode Antwârpe (1975).

Andere bekende nummers over de stad zijn Oh Lieve Vrouwe Toren van La Esterella (1953), Antwerp van Mad Curry (1970), Ik Wil deze Nacht in de Straten Verdwalen van Wannes van de Velde (1973)[12] en Den Antwerp wordt Kampioen van Stafke Fabri (1988). Voorts zijn noemenswaardig: Nieuw Lied van de Antwerpse Urbanisatie van Wannes Van de Velde (1967), Come Back to Antwerp van Jean Lou (1969), Antwerpen, Wat Hedde Gij Toch Misdaan van Tony Bell (1974), Ik Liet m'n Hart in mijn Antwerpen van Stafke Fabri (1986), Antwerpen op Zaterdagnacht van Ed Kooyman & Herman Van Haeren (1990), Antwerpen van Della Bosiers (1993), Den Antwerpschen Omganck van 't Kliekske (1999), Antwerpen Vandaag en Morgen van Mauro (2004), Adieu Antwerpen van Kadril (2009), Antwerps Testament van Tourist LeMC (2010) en Antwerpen van Eva De Roovere (2011).[13]

In 2010 lanceerde de regionale tv-zender ATV een oproep waarbij 'het langste lied van't stad' werd geschreven. Het lied telde 23 strofen, waaraan verschillende bekende Antwerpenaren waaronder Axl Peleman, Els De Schepper, Jelle Cleymans, Mira en Jenne Decleir meewerkten.[14]

Antwerpen telt ook diverse concertzalen, zoals de Stadsschouwburg, de Bourlaschouwburg, de Vlaamse Opera, de Arenbergschouwburg en de Koningin Elisabethzaal. Grote (pop)optredens worden veelal in het Sportpaleis of in de Lotto Arena gehouden. Deze evenementenhallen bevinden zich in Merksem. Daarnaast zijn er nog andere bekende podia: De Roma en Trix, die zich allebei in Borgerhout bevinden.

Media

 • ATV, de regionale televisiezender in en rond Antwerpen;
 • Gazet van Antwerpen, een Vlaamse landelijke krant, gegroeid vanuit Antwerpen, met regionale edities waaronder drie stadsedities. Inhoudelijk ligt de nadruk echter voor een groot gedeelte op de provincie Antwerpen en het Waasland.
 • De stad telt diverse lokale radiozenders, Radio Minerva is volgens CIM-metingen de populairste. Radio Centraal werd al in 1980 opgericht en is daarmee de oudste, nog onder de oorspronkelijke naam werkende zender. Een andere lokale zender is bijvoorbeeld CROOZE.fm.

Ontdek meer Cultuur per onderwerp

Café

Café

Een café, ook wel kroeg, knijp en bar genaamd, is een uitgaansgelegenheid waar dorpse of stadse zaken worden besproken onder het genot van allerlei soorten drank. Samen met hotels en restaurants worden cafés ook wel de horeca genoemd.

Grote Markt (Antwerpen)

Grote Markt (Antwerpen)

De Grote Markt van Antwerpen is een plein in de stad Antwerpen, gelegen in de oude stad. Op wandelafstand bevindt zich de Schelde. Het is een plein met veel gildehuizen.

Eilandje (Antwerpen)

Eilandje (Antwerpen)

Het Eilandje is een gebied in het noorden van de Belgische stad Antwerpen. Het kreeg zijn naam doordat het omsloten was door vlieten en sloten eertijds. Inmiddels is het omgeven door de Schelde, dokken en de oude haven. Het Eilandje en de zeekanaalvlieten, Brouwersvliet, Timmervliet en Middelvliet, werden uitgebouwd door de grondspeculant en stedenbouwkundige Gilbert van Schoonbeke (1519-1556). Later werd het Eilandje nog eens onderstreept met de zuidelijk gelegen Bonapartedok en Willemdok. Iets later werd het Eilandje geheel omsloten als een "eilandje", door de omliggende dokken, Kattendijkdok, Asiadok, Kempischdok, Houtdok en Kattendijksluis.

Apollon (concertzaal)

Apollon (concertzaal)

Apollon is een voormalige dans- en concertzaal in Antwerpen die later werd omgevormd tot cinema Forum.

Prostitutie in Antwerpen

Prostitutie in Antwerpen

Raamprostitutie vindt in Antwerpen alleen plaats in het Schipperskwartier. De straatprostitutie vindt vooral plaats in vier straten in de zogenaamde Atheneumbuurt. Mannen- en jongensprostitutie vindt plaats in de omgeving van het Stadspark en nog enkele locaties.

Sinksenfoor (Antwerpen)

Sinksenfoor (Antwerpen)

De Sinksenfoor is een jaarlijks terugkerende kermis of foor in de Belgische stad Antwerpen. Sinds 2015 wordt de foor gehouden op terrein Spoor Oost.

Kermis

Kermis

Een kermis is een verzameling rondtrekkende attracties en kramen in de openlucht ter vermaak.

Pinksteren

Pinksteren

Pinksteren of Sinksen is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Deze uitstorting wordt beschouwd als het begin van het christendom en als de eerste christelijke opwekking.

Antwerp Pride

Antwerp Pride

Antwerp Pride is een meerdaags feestelijk evenement met een homocultureel karakter, dat sinds 2008 in Antwerpen plaatsvindt, aanvankelijk eind juni, maar tegenwoordig in het tweede weekend van augustus. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 90.000 bezoekers.

Lgbt

Lgbt

Lgbt is een afkorting van de Engelse woorden lesbian (lesbisch), gay, bisexual (biseksueel) en transgender.

Kerstmarkt

Kerstmarkt

Een kerstmarkt is een markt die, eenmalig of vaak wel enkele weken lang, voor Kerstmis wordt gehouden. Dit is vooral een gebruik op pleinen in (grote) steden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar ook in België en Nederland.

Handschoenmarkt

Handschoenmarkt

De Handschoenmarkt is een plein in de Belgische stad Antwerpen.

Economie

Haven

In 2018 verwerkte de haven van Antwerpen 235.2 miljoen ton aan goederen en was hiermee na Rotterdam de grootste haven van Europa en de 17e van de wereld.[15] In hetzelfde jaar werden 11,1 miljoen TEU's overgeslagen. De haven heeft een belangrijke positie in Europa voor het behandelen van staal, fruit, bosproducten, koffie en tabak. Jaarlijks doen circa 14.600 zee- en 57.000 binnenschepen de haven aan. Daarnaast bezit Antwerpen het op een na grootste petrochemische complex ter wereld.

Antwerpen maakt ook deel uit van het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Diamant

De stad is ook het hart van de wereldwijde diamantindustrie, zowel op het gebied van handel als van slijpen.

Winkelstraten

De De Keyserlei in 2007
De De Keyserlei in 2007

Antwerpen telt diverse winkelstraten en -centra.

 • De Meir is een van de grootste winkelstraten van België, waar voornamelijk internationale ketens zijn gevestigd. Deze straat loopt van de Teniersplaats tot de Huidevettersstraat. Ook de weg naar de Congoboot liep hier langs.
 • De Wilde Zee is een winkelgebied in de buurt van de Meir en de Huidevettersstraat. Het is ingericht als voetgangersgebied.[16]
 • De Stadsfeestzaal, gelegen aan de Meir, is het recentste winkelcentrum van de stad. De zaal dateert uit 1908, maar brandde in 2000 bijna helemaal af. Op 25 oktober 2007 opende het gerenoveerde gebouw opnieuw zijn deuren als winkelcentrum. Er zijn enkele exclusieve winkels terug te vinden, zo is er de eerste Tommy Hilfiger Tailor Made ter wereld. Ook zijn er verschillende eetgelegenheden en een 'zwevende' champagnebar. Bovendien heeft de Stadsfeestzaal nu ook een nieuwe toegang aan het Hopland.
 • De De Keyserlei ligt tussen de Meir en het Centraal Station. Er zijn diverse restaurants te vinden, maar ook fastfoodketens en een Media Markt. Vanaf de De Keyserlei heeft men toegang tot het bioscoopcomplex UGC.
 • De Van Wesenbekestraat aan het Koningin Astridplein en het Centraal Station vormt het centrum van de Chinese gemeenschap in Antwerpen. Men vindt er vele Chinese en Oost-Aziatische winkeltjes, supermarkten en restaurants.
 • Het Grand Bazar Shopping Center is het grootste winkelcentrum van de binnenstad. Het is gelegen aan de Groenplaats. In de kelder vindt men een van de grootste supermarkten van Antwerpen.
 • In de Huidevettersstraat vindt men de grote namen; onder andere Gucci en Louis Vuitton zijn hier gevestigd.
 • De Kloosterstraat huisvest vooral handelszaken in brocante, met een uitgebreid aanbod van antieke schilderijen, oude meubelen en woonaccessoires, in diverse stijlen.
 • In de Wolstraat en de Lange Koepoortstraat zijn tal van handelszaken in brocante, oude boeken en kunstobjecten gevestigd.
 • De Kammenstraat is een alternatievere winkelstraat, vooral populair onder jongeren. Naast boetiekjes is er ook merkkleding te vinden. De straat is bekend geworden dankzij het straatfestival Laundry Day. Er draaien ook wekelijks deejays in verschillende winkels.
 • In de Nationalestraat zijn 4 van de 6 grote Antwerpse modeontwerpers gevestigd, waaronder Dries Van Noten. Ook het Modemuseum is overigens in deze straat gevestigd.
 • Belangrijke winkelstraten buiten de binnenstad zijn de as Statiestraat-Driekoningenstraat in Berchem, Turnhoutsebaan in Borgerhout, Bredabaan in Merksem, de Herentalsebaan in Deurne en de Abdijstraat op het Kiel.

Markten

Enkele belangrijke weekmarkten in Antwerpen:

 • de markt op het Sint-Jansplein, op woensdag en vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur, is de grootste wekelijkse buurtmarkt;
 • de Vogelenmarkt, op zondag van 08.00 tot 13.00 uur op de Oudevaartplaats;
 • de Exotische markt, op zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur op de Oudevaartplaats;
 • de Boerenmarkt op vrijdag van 11.30 tot 16.30 aan de Desguinlei.

Andere belangrijke markten:

 • Maandelijkse markten:
  • Biomarkt: verkoop van producten met biokwaliteitslabel op het Falconplein, elke eerste en derde zondag van de maand, van 7.30 uur tot 18 uur.
  • Boekenplein: boekenmarkt met muzikale optredens op het De Coninckplein, elke derde zondag van de maand van 10 tot 17 uur, uitgezonderd tijdens de maanden november, december, januari en februari.
 • Antiek en brocante:
  • Antiekmarkt zaterdag: elke zaterdag van 9 tot 17 uur (niet op officiële feestdagen) op de Lijnwaadmarkt.
  • Antiekmarkt zondag: elke zondag van 9 tot 17 uur (ook op officiële feestdagen) op het Sint-Jansvliet.
  • Lambermontmartre: kunstmarkt op de Leopold de Waelplaats, van mei tot en met september, telkens de laatste zondag van 12 tot 17 uur. Diverse kunstenaars (schilders, fotografen, grafici, beeldhouwers) stellen hier hun werk tentoon in een Montmartre-sfeer rond de fontein, met begeleiding van akoestische muziek.
  • De Vrijdagmarkt: Er worden vrijdagochtend oude en nieuwe spullen geveild. Elke vrijdag van 9 tot 13 uur op de Vrijdagmarkt.

Ontdek meer Economie per onderwerp

Haven van Antwerpen

Haven van Antwerpen

De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na Rotterdam. In 2014 had de haven van Antwerpen een overslag van ruim 199 miljoen ton. Voor stukgoed is Antwerpen een van de grootste havens van Europa, voor overslag van stortgoederen is ze minder belangrijk.

Haven van Rotterdam

Haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 470 miljoen ton in 2019. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld, maar deze positie is overgenomen door Shanghai. Ook Singapore, Guangzhou, Qingdao, Port Hedland en Tianjin zijn Rotterdam als haven voorbijgestreefd in grootte. Wel is Rotterdam nog altijd veruit de grootste Europese haven.

TEU

TEU

TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty Foot Equivalent Unit.

Economisch Netwerk Albertkanaal

Economisch Netwerk Albertkanaal

Het Economisch Netwerk Albertkanaal is een ruimtelijk samenhangend netwerk van Vlaamse gemeenten die aan het Albertkanaal liggen. Het netwerk heeft als doel de economische sterkten van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen. De inspanningen over de hele lengte van het Albertkanaal worden gecoördineerd op gewestelijk niveau.

Diamantslijpen

Diamantslijpen

Diamantslijpen of diamantbewerken is een – ambachtelijke – bewerking waarmee een ruwe diamant tot sieraad wordt geslepen.

Meir (straat)

Meir (straat)

De Meir is een van de belangrijkste winkelstraten in de Belgische stad Antwerpen.

De weg naar de Congoboot

De weg naar de Congoboot

De weg naar de Congoboot is de naam die in Antwerpen werd gegeven aan de verkeersas die liep van het centraal station naar de Scheldekaaien en in het bijzonder naar Het Steen. In de 21e eeuw wordt vaak de term Via Sinjoor gebruikt.

Stadsfeestzaal (Antwerpen)

Stadsfeestzaal (Antwerpen)

De Stadsfeestzaal is een neoclassicistisch gebouw uit 1908, gebouwd volgens de plannen van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen op aanvraag van het stadsbestuur. Het is gelegen aan de Meir, de belangrijkste winkelstraat in de stad Antwerpen. Een andere ingang ligt aan het Hopland. Langsheen de Meir waren altijd reeds winkelruimtes en appartementen. Door een poort had men toegang tot de achterin liggende feestzaal. De feestzaal heeft een voor die tijd eerder unieke metalen constructie als overspanning.

De Keyserlei

De Keyserlei

De Keyserlei is een straat in het centrum van de Belgische stad Antwerpen. De Keyserlei verbindt het station Antwerpen Centraal (Pelikaanstraat) met de Teniersplaats en de Leien (Frankrijklei). Aan deze brede winkelstraat bevinden zich twee premetrostations: 'Diamant' en 'Opera'. De Keyserlei was de eerste belangrijke uitvalsweg die niet op een vroegere stadspoort aansloot. Het eerste gedeelte van de Frankrijklei tot de Breydelstraat dateert uit 1867. Het laatste stuk tot aan het station kwam er in 1873. Aanvankelijk droeg de straat de namen Tenierslei en Wapperslei. In 1893 kreeg ze de huidige naam, naar Nicaise De Keyser.

Station Antwerpen-Centraal

Station Antwerpen-Centraal

Station Antwerpen-Centraal is het centraal station aan het Koningin Astridplein in Antwerpen. Van 1873 tot begin 2007 was het een kopstation waar alle treinen hun rijrichting moesten keren. Op 23 maart 2007 werd onder een deel van de stad en onder het station een tunnel met twee doorgaande sporen geopend.

Koningin Astridplein

Koningin Astridplein

Het Koningin Astridplein is een plein in het centrum van de Belgische stad Antwerpen. Het komt onder andere uit op de De Keyserlei en de Carnotstraat.

Gucci

Gucci

Gucci is een Italiaans modebedrijf. Het bedrijf werd in 1921 opgericht door Guccio Gucci in Florence. Onder leiding van zijn zoon Aldo Gucci werd Gucci een wereldwijd bekend luxemerk, een icoon van de Italiaanse dolce vita. Na familievetes in de jaren tachtig werd de familie Gucci in 1993 volledig uit het bedrijf verdreven. Het is sinds 2004 volledig in handen van het Franse luxemerkenconglomeraat Kering. De hoofddesigner is Alessandro Michele.

Verkeer en vervoer

Wegverkeer

De R1, ring rond Antwerpen, bij de Kennedytunnel onder de Schelde
De R1, ring rond Antwerpen, bij de Kennedytunnel onder de Schelde

De autosnelweg R1 vormt de Ring rond Antwerpen en verbindt de A1/E19 (Breda), de A12 (Bergen op Zoom-Vlissingen), de A21/E34 (Turnhout-Eindhoven-Duisburg), de A13/E313 (Hasselt), de A1/E19 (Mechelen-Brussel), de A12 (Boom-Brussel), de A14/E17 (Gent-Kortrijk-Rijsel) en de E34 (Zelzate-Knokke) met elkaar. Door het samenkomen van grote noord-zuidverbindingen (van Rotterdam, Amsterdam en andere delen van Nederland naar Antwerpen, Brussel en Bergen en verder door naar Frankrijk) en belangrijke oost-westverbindingen (tussen Duitsland met vooral Aken en Keulen enerzijds en de Belgische kust anderzijds) is deze Antwerpse ringweg een van de meest bereden stukken autosnelweg in West-Europa, met frequente verkeerschaos als gevolg. De omstreden Oosterweelverbinding moet hier vanaf 2025/2030 verbetering in brengen.[17]

De Leien (Frankrijklei, Italiëlei, Amerikalei, Britselei), in de negentiende eeuw aangelegd op de fundamenten van de zestiende-eeuwse Spaanse omwalling, vormen de belangrijkste verkeersader 'intra muros', dwz binnen de oude Brialmontomwalling waar nu de R1 op ligt. Andere belangrijke wegen zijn de Havenweg, de Noorderlaan, de Bredabaan, de Turnhoutsebaan, de Mechelsesteenweg (ook N1), de Boomsesteenweg en de Blancefloerlaan. Twee belangrijke rondwegen die geen autosnelweg zijn, zijn de Singel en de R11.

Openbaar vervoer

Velo Antwerpen op het Astridplein
Velo Antwerpen op het Astridplein

Vervoermaatschappij De Lijn exploiteert het stadsvervoer in Antwerpen met bussen en trams. Acht tramlijnen maken gebruik van de Antwerpse premetro onder de binnenstad en de Schelde, namelijk tramlijnen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 en 15. Verder zijn er nog de tramlijnen 1, 4, 7, 11, 12 en 24. Heel wat streekbussen hebben de Franklin Rooseveltplaats als hun eindpunt in Antwerpen.

Het belangrijkste station in de gemeente Antwerpen is het Antwerpen-Centraal, waar naast intercitytreinen en stoptreinen ook de hogesnelheidstrein Thalys halteert. Ook Station Antwerpen-Berchem is een belangrijk knooppunt. Sinds maandag 26 maart 2007 is de Noord-Zuidverbinding tussen Antwerpen-Berchem en het voormalige Dam-station in dienst. Langs deze tunnel kunnen de treinen van het westen en zuiden van de stad rechtstreeks richting Nederland sporen en omgekeerd. De treintunnel leidt tot een verdubbeling van de capaciteit tot 100.000 reizigers per dag .[18]

Daarnaast heeft de NMBS binnen de gemeentegrenzen de stations Antwerpen-Luchtbal, -Noorderdokken, -Zuid, Ekeren, Sint-Mariaburg, en Hoboken-Polder. Antwerpen heeft directe treinverbindingen met onder andere Gent en Kortrijk (lijn 59), Amsterdam-Rotterdam (lijn 12 of HSL4), Mechelen-Brussel-Frankrijk (lijn 25 en 27), Puurs (lijn 52), Lier, Hasselt en Turnhout (lijn 15).

De NMBS heeft verder een voorstadsspoorweg rond de stad ontwikkeld met vier lijnen: S1 (tevens deel van het Gewestelijk ExpresNet), S32 en S33 en S34.

Het Vormingsstation Antwerpen-Noord in de haven is het grootste rangeerterrein van de Benelux en de op een na grootste in Europa, na Maschen Rangierbahnhof bij Hamburg. Andere goederenstations zijn Antwerpen-Kiel en Antwerpen-Schijnpoort.

Verder wordt Antwerpen aangedaan door de Nederlandse buslijn 19 van Connexxion, die de steden Breda (Noord-Brabant) en Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) via de Antwerpse Waaslandtunnel met elkaar verbindt. Deze bus stopt bij de halten Halewijn (Linkeroever) en Noorderplaats. Daarnaast biedt Flixbus internationaal openbaar busvervoer aan vanaf de Rooseveltplaats en Berchem.

In juni 2011 werd het fietsdeelsysteem Velo Antwerpen geïntroduceerd. De gebruiker kan zich snel door de stad verplaatsen en kan kiezen voor een jaar-, week- of dagkaart. Eind 2017 waren er 300 actieve stellingsstations en 3600 fietsen.

Vanaf 1 juli 2017 werd een veerdienst over de Schelde hernomen van rechteroever (Scheldeponton aan het Steen) naar linkeroever.[19] Daarnaast bedient een waterbus de verbinding van het Scheldeponton naar Kruibeke en Hemiksem.[20] De waterbus maakt in de andere richting de verbinding van het Scheldeponton naar het Sint-Annastrand in het noorden van Linkeroever, Zwijndrecht, de Kallosluis, Fort Liefkenshoek en Fort Lillo.[21]

Luchthaven

Op het grondgebied van Antwerpen bevindt zich in het zuiden van Deurne de Internationale Luchthaven Antwerpen.

Ontdek meer Verkeer en vervoer per onderwerp

Kennedytunnel

Kennedytunnel

De Kennedytunnel is een belangrijke tunnel voor auto-, spoor- en fietsverkeer onder de Schelde ten zuiden van Antwerpen. Hij werd door koning Boudewijn op 31 mei 1969 geopend en is genoemd naar John F. Kennedy, de 35e president van de Verenigde Staten. De tolvrije autotunnel verbindt de E17 en E34 met de R1.

Autosnelweg

Autosnelweg

Een autosnelweg, informeel ook snelweg, autostrade en autobaan, is een conflictvrije weg bestemd voor snel gemotoriseerd verkeer. Conflictvrij wil zeggen dat kruisingen ongelijkvloers zijn en dat er een middenberm is tussen de twee rijrichtingen.

A1 (België)

A1 (België)

De A1 is een Belgische autosnelweg die Brussel via Antwerpen met de Nederlandse A16 verbindt. Op zijn beurt voert de Nederlandse A16 langs Breda naar Rotterdam. De autosnelweg is een onderdeel van de E19.

Europese weg 19

Europese weg 19

De Europese weg 19 of E19 is een Europese weg die loopt van Amsterdam naar Parijs. Het is een belangrijke noord-zuidverbinding, die in de zomer vaak door Nederlandse en Belgische vakantiegangers wordt gebruikt.

A12 (België)

A12 (België)

De A12 is een incomplete Belgische autosnelweg van Brussel via Boom en Antwerpen tot de Nederlandse grens bij Bergen op Zoom.

A21 (België)

A21 (België)

De A21 is een van de noordelijkste snelwegen van België. Ze verbindt Antwerpen met de Kempen via Turnhout om via de grensovergang verder te lopen tot Eindhoven. De autosnelweg werd geopend in 1973. De snelweg is vooral belangrijk als ontsluiting van de Kempen en voor het vrachtverkeer tussen Antwerpen (haven) en het Duitse Ruhrgebied. De A21 is 48 km lang en heeft acht op- en afritten. De Europese weg E34 loopt voor een deel op het traject van de A21.

Europese weg 34

Europese weg 34

De Europese weg 34 of E34 is een Europese weg die loopt van het Belgische Westkapelle (Knokke-Heist) tot aan het Duitse Bad Oeynhausen. Het is een aansluitende verbindingsroute tussen de zeehaven van Brugge en de E30.

Eindhoven

Eindhoven

Eindhoven is een stad en gemeente in de Brabantse Kempen en is gelegen in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is naar inwonertal al sinds 1961 de vijfde gemeente van Nederland. Ze telt 243.669 inwoners op een grondgebied van 88,84 km². Ze omvat naast de gelijknamige stad Eindhoven tevens het dorp Acht en de uitbreidingslocatie Meerhoven.

A13 (België)

A13 (België)

A13 is een autosnelweg in België. De snelweg loopt van Antwerpen naar Luik. De weg valt volledig samen met de Europese route E313 en wordt in de omgang vaak met dat nummer genoemd. De E34 volgt tussen Antwerpen en het knooppunt Ranst ook de A13. Het traject loopt verder door de Kempen met belangrijkste afritten bij Herentals en Geel. De weg maakt, ter hoogte van afrit Ham, een knik naar het zuiden. Daarna volgen het "klaverblad van Lummen" en Hasselt. Vooraleer Luik bereikt wordt, gaat men over naar het Waals grondgebied. Het Waalse deel is merkbaar glooiender dan het Vlaamse deel. De autosnelweg eindigt in het stadsgebied van Luik, net voorbij de E40, waar ze kort overgaat in de N655.

Europese weg 313

Europese weg 313

De Europese weg 313 of E313 is een Europese weg uit de B-klasse van de verbindingswegen. De route valt samen met de Belgische autosnelweg A13. De weg verbindt de steden Antwerpen en Luik, en loopt dus enkel door België. Tussen knooppunt Antwerpen-Oost en knooppunt Ranst bestaat een dubbelnummering met de E34.

Hasselt (België)

Hasselt (België)

Hasselt is de hoofdstad en grootste centrumstad van de Belgische provincie Limburg en telt ongeveer 80.000 inwoners, die Hasselaren worden genoemd. Hiermee is het naar inwonersaantal de kleinste provinciehoofdstad van Vlaanderen. De stad is de zetel van het bisdom Hasselt en ook de hoofdplaats van het kieskanton en de twee gerechtelijk kantons Hasselt. Hasselt is gelegen aan het Albertkanaal en de Demer, op de grens van Vochtig-Haspengouw en de Kempen, midden in de Grensregio Vlaanderen-Nederland.

Mechelen (stad)

Mechelen (stad)

Mechelen is een centrumstad en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De stad ligt in het zuiden van die provincie, centraal tussen de steden Antwerpen en Brussel, aan de rivier de Dijle. Mechelen telt 86.996 inwoners (2022). Het is naar aantal inwoners de zesde stad van Vlaanderen en de op een na grootste stad van de provincie, na Antwerpen. Het is tevens de op één na grootste stad aan de Dijle, na Leuven.

Religie en levensbeschouwing

Mariabeeld op de hoek van Hoogstraat en Vlasmarkt, een typerend straatbeeld
Mariabeeld op de hoek van Hoogstraat en Vlasmarkt, een typerend straatbeeld

De meeste religies en levensbeschouwingen hebben in Antwerpen een permanente zetel en/of eredienstplaats. Antwerpen staat sinds jaren bekend omwille van haar tolerantie ten opzichte van de diversiteit aan religies en levensbeschouwingen.

Christendom

Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk telt binnen de Antwerpse christelijke gemeenschap het meeste aantal gelovigen. Antwerpen is de zetel van het gelijknamige bisdom, waarvan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal de hoofdkerk is. De stad Antwerpen vormt samen met de gemeente Stabroek het dekenaat Antwerpen. De stad telt 70 parochies verdeeld over elf federaties. In omringende landen staat Antwerpen bovendien bekend als een rooms-katholiek centrum (jezuïeten).

De Priesterbroederschap Sint Pius X heeft in de Hemelstraat haar priorij voor gans Vlaanderen.

Protestantisme

Antwerpen telt vijf protestantse gemeenten, die deel uitmaken van de Verenigde Protestantse Kerk in België. De erediensten gaan door in de kerken: Brabantse Olijfberg, Christusgemeente, De Wijngaard en Antwerpen-Linkeroever. Daarnaast is nog de Duitstalige parochiekerk DEGPA.

Evangelische gemeenten

Er zijn een tiental Nederlandstalige evangelische gemeenten in Antwerpen. Zij zijn aangesloten bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Samen met de Protestantse gemeenten zijn zij bij de overheid vertegenwoordigd als ARPEE.

Anglicaanse Kerk

De Anglicaanse Kerk heeft een parochie in Antwerpen en organiseert erediensten in de Sint-Bonifaciuskerk. Antwerpen is de zetel van het aartsdekenaat Noordwest-Europa, dat België, Nederland en Luxemburg omvat en deel uitmaakt van het bisdom Europa van de Kerk van Engeland.

Orthodoxe kerken

Het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel telt in Antwerpen een parochie die bevoegd is voor de Grieks-orthodoxen en een parochie van de Russische traditie. Daarnaast is er ook nog een parochie van de Roemeens-Orthodoxe Kerk en van de Georgische orthodoxen. De erediensten in de Russische traditie gaan door in de Sint-Jozefkerk, die van de Grieks-orthodoxe in de Boodschap-van-de-Moeder-Godskerk en de Roemeens-orthodoxe ten slotte in de Geboorte-Moeder-Godskerk. De erediensten van de Georgisch-Orthodoxe Kerk vinden plaats in de Sint-Laurentiuskerk.

Staatskerken en vrije kerken

Andere kerken en bewegingen

Islam

De islam is sterk vertegenwoordigd binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap, en kent net zoals het christendom verschillende stromingen. 18,8% van de Antwerpse bevolking is moslim.[22]

Jodendom

Stolperstein voor Anna Rutzki
Stolperstein voor Anna Rutzki

Antwerpen huisvest een grote joodse gemeenschap waarvan ongeveer 20.000 gelovigen het Orthodox jodendom belijden. Velen van hen behoren tot de streng orthodoxe charedische richting. Antwerpen is na Londen het grootste centrum van charedische joden in Europa. Zij gaan dienovereenkomstig gekleed en zijn daarom een opvallende verschijning in het Antwerpse straatbeeld. Chassidische joden vormen het merendeel van de charedische joden. Grote chassidische bewegingen gevestigd in Antwerpen zijn onder andere Pshevorsk, Satmar, Belz, Bobov en Lubavitch. De Joodse gemeenschap heeft twee hoofdsynagoges in de stad, met name de Machsike Hadass en Shomre Hadas. Het stadscentrum van Antwerpen is als enige Belgische stad omgeven door een eroev.

Boeddhisme

In Antwerpen zijn volgende stromingen binnen het boeddhisme vertegenwoordigd:

Er zijn twee tempels in de stad, met name de shin-boeddhistische Jikōji (Tempel van het Licht van Mededogen) en de Chinees-boeddhistische Fo Guang Shan-tempel.

Hindoeïsme

Jaïnisme

Het jaïnisme telt in Antwerpen ongeveer 400 families onder zijn aanhangers. In Wilrijk werd in 2010 de grootste jaïntempel in de wereld buiten India ingehuldigd. Deze is tevens de enige jaïntempel op het Europese vasteland.

Vrijzinnigheid

De georganiseerde vrijzinnigen werken in Antwerpen samen onder de koepel Vrijzinnig Antwerpen met zetel in de Breugelstraat. Sinds 2008 verenigt deze koepel het voormalige Humanistisch Verbond en de Oudervereniging voor de Moraal, de jeugdvereniging Sava-jongeren en de seniorengroep Grijze Geuzen. Vrijzinnig Antwerpen ressorteert als erkende sociaal-culturele organisatie onder de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. Het Vrijzinnig ontmoetingscentrum, of Karel Cuypershuis bevindt zich in de Lange Leemstraat.

Ontdek meer Religie en levensbeschouwing per onderwerp

Religie

Religie

Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat, gebaseerd op geloven in de leer van de religie.

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden.

Christendom

Christendom

Het christendom is een religie die is gebaseerd op het geloof in de leer van het evangelie, de eerste vier, belangrijkste boeken van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament vormt het tweede gedeelte van de Bijbel, het heilige boek van de christenen. Het evangelie beschrijft, gebaseerd op mondelinge overlevering, de onderwijzing, het handelen, de kruisdood en de opstanding uit het graf van Jezus van Nazareth. De daaropvolgende boeken van het Nieuwe Testament, met name de handelingen van de apostelen en de zendingsbrieven, beschrijven Jezus' spirituele erfenis.

Bisdom Antwerpen

Bisdom Antwerpen

Het Bisdom Antwerpen is een van de acht Belgische bisdommen. Het werd in 1559 opgericht met de bul Super universas door paus Paulus IV, die hiermee de bisdommen in de Nederlanden opnieuw indeelde. Maar pas in 1570 bekleedde eerste bisschop van Antwerpen zijn zetel. Het bisdom werd na de Franse Revolutie weer afgeschaft in 1801 met het Concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII. Nadien werd het bij het Aartsbisdom Mechelen gevoegd.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen)

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen)

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is een kathedraal in de Belgische stad Antwerpen. De kathedraal staat aan de Handschoenmarkt en is de hoofdkerk van het bisdom Antwerpen. Ze is gewijd aan Maria. De kerk was een kathedraal tussen 1559 en 1803 en vanaf 1961 tot heden. De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is als onderdeel van een groep van 56 belforten in België en Frankrijk opgenomen op de lijst van werelderfgoed van UNESCO.

Dekenaat Antwerpen

Dekenaat Antwerpen

Het dekenaat Antwerpen was tot 1 september 2014 een Belgisch katholiek dekenaat in het bisdom Antwerpen en telde 72 parochies gegroepeerd in 11 federaties. Het omvatte bijna geheel de gemeenten Antwerpen en Stabroek.

Jezuïeten

Jezuïeten

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo López de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola (1491-1556) met verlatiniseerde voornaam. Het doel van de jezuïeten was en is hulp aan de naaste.

Lijst van kerken in Antwerpen (stad)

Lijst van kerken in Antwerpen (stad)

Deze lijst van kerken in Antwerpen geeft per deelgemeente de belangrijkste kerken en kapellen van de Belgische stad Antwerpen. Tenzij anders vermeld zijn ze alle rooms-katholiek.

Priesterbroederschap Sint Pius X

Priesterbroederschap Sint Pius X

De Priesterbroederschap St. Pius X is een vereniging van traditionele katholieke priesters en bisschoppen die in gemeenschap leven. De canonieke status van de Priesterbroederschap is deze van een congregatie van pauselijk recht in hoger beroep bij de Heilige Stoel.

Priorij

Priorij

Een priorij is een tweede huis van een klooster. Afhankelijk van de kloosterorde of congregatie wordt de term ook gebruikt voor een klooster waar een prior of priorin/priores aan het hoofd staat.

Protestantisme

Protestantisme

Het protestantisme is een van de drie grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme en de oosters-orthodoxe kerken. De stroming ontstond uit kritiek op praktijken en leerstellingen van de middeleeuwse katholieke Kerk. In het begin van de zestiende eeuw leidde dit tot diverse pogingen om de kerk daadwerkelijk te hervormen: de Reformatie. Kenmerkend is dat men zich daarbij beriep op de studie van de Bijbel, niet alleen door theologen maar ook door gewone gelovigen. Navolgers van de hervormer Maarten Luther kregen met name voet aan de grond in Duitsland en Scandinavië. Daar ontstonden evangelisch-lutherse staats- of landskerken. In Nederland, Zwitserland, Frankrijk en Schotland ontstonden hervormde of gereformeerde kerken, vaak geïnspireerd door de hervormer Johannes Calvijn. In Engeland zag de Anglicaanse Kerk het licht.

Brabantsche Olijfberg

Brabantsche Olijfberg

De Brabantsche Olijfberg is de naam van de protestantse gemeenschap van Antwerpen gedurende de periode dat ze in het geheim samenkwam ten tijde van de Oostenrijkse Nederlanden. Het kerkgebouw dat sinds 1821 in gebruik is van de protestantse gemeente Antwerpen-Noord van de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt ook met deze naam aangeduid. Het laatgotische kerkgebouw, waarvan de eerste steen werd gelegd in 1615 is gelegen aan de Lange Winkelstraat en is als monument erkend. Het is het enige dat nog rest van het rooms-katholiek klooster van de zusters Annunciaten in Antwerpen.

Politiek

Antwerpen is de provinciehoofdstad van de provincie Antwerpen en het Provinciehuis staat dan ook in Antwerpen. Naast het station Antwerpen-Centraal staat het Anna Bijnsgebouw met daarin het Vlaams Administratief Centrum (VAC) van de Vlaamse overheid.

Structuur

De stad Antwerpen ligt in het kieskanton Antwerpen, dat identiek is aan het provinciedistrict Antwerpen, en ligt in het kiesarrondissement Antwerpen en de kieskring Antwerpen.

Antwerpen Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Vlag Vlaanderen Vlaanderen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Antwerpen Vlag Antwerpen (stad) Antwerpen Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo,
Borgerhout, Deurne, Ekeren,
Hoboken, Merksem en Wilrijk
.
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo,
Borgerhout, Deurne, Ekeren,
Hoboken, Merksem en Wilrijk
.
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Voormalige burgemeesters

Zie Lijst van burgemeesters van Antwerpen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De eerste jaren van de Belgische onafhankelijkheid had Antwerpen katholiek-unionistische burgemeesters. Van 1848 tot 1921 waren de burgemeesters liberalen (met uitzondering van het Meeting-intermezzo tussen 1863 en 1872). Tussen 1921 en 1932 had de stad een katholieke burgemeester, met Frans Van Cauwelaert. De benoemde burgemeesters van de stad zijn van 1932 tot 2012 allen van socialistische signatuur: Camille Huysmans, Lode Craeybeckx, Frans Detiège en Mathilde Schroyens, en na de fusie Bob Cools, Leona Detiège en Patrick Janssens. Vanaf 2013 is dit de Vlaams-nationalist Bart De Wever.

2019-2024

De uittredende meerderheid (N-VA, CD&V en Open Vld) houdt slechts een meerderheid van één zetel over, waardoor een andere coalitie werd gezocht. Dit werd N-VA, sp.a en Open Vld: een meerderheid van 31 op 55 zetels.

Zetelverdeling gemeenteraad 2019-2024
4
11
6
3
2
23
6
11 23 
De 55 zetels zijn als volgt verdeeld:

De verkiezingen van 14 oktober 2018 gaf de volgende zetelverdeling in de gemeenteraad:

Mohamed Chebaa heeft de PVDA in 2019 verlaten en heeft een eigen partij opgericht, Partij Vrede & Solidariteit. Khadija Chennouf, die ook de PVDA in 2019 verliet, stapte in 2021 naar Vooruit over, zodat Vooruit nu 7 zetels heeft. In 2022 gaf Chebaa zijn mandaat terug aan de PVDA zodat die weer 3 zetels heeft, voor wie, naast Mertens en Branders, Lise Vandecasteele nu zetelt.

Schepencollege

Functie en bevoegdheden Naam Partij
Burgemeester (Commissie KB)
Bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed
Bart De Wever N-VA
Eerste schepen (Commissie KF)
Financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Koen Kennis N-VA
Tweede schepen (Commissie KO)
Onderwijs en jeugd
Jinnih Beels Vooruit
Derde schepen (Commissie KH)
Haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
Annick De Ridder N-VA
Vierde schepen (Commissie KC)
Cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Nabilla Aït Daoud N-VA
Vijfde schepen (Commissie KS)
Sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten
Tom Meeuws Vooruit
Zesde schepen (van 09/2019) (Commissie KI)
Integratie, gelijke kansen en inburgering
Karim Bachar Vooruit
Zevende schepen (van 7/01/2020) (Commissie KD) (volgt Ludo Van Campenhout op)
Diamant, sport en markten en foren
Peter Wouters N-VA
Achtste schepen (van 31/05/2021 ) (Commissie KW) (volgt Fons Duchateau op)
Wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Els van Doesburg N-VA
Negende schepen (van 01/01/2022) (Commissie KE) (volgt Claude Marinower op)
Economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Erica Caluwaerts Open Vld

De schepenen worden genummerd in volgorde van hun verkiezing. Dit gebeurt op de eerste gemeenteraad van het nieuwe gemeentebestuur). De burgemeester wordt in de maand vooraf door een meerderheid van de toekomstige gemeenteraadsleden (onder andere met een handtekeningenlijst) aan de provinciegouverneur voorgesteld en (na een grondig nazicht op mogelijke bezwaren) door de Vlaamse regering benoemd en door de gouverneur de eed afgenomen. Voor de tweede termijn van Bart De Wever was de eedaflegging bij gouverneur Cathy Berx op 4 januari 2019 en was de eerste gemeenteraad op 7 januari 2019.

Verkiezingsresultaten sinds 1976

Onderstaande tabel geeft de uitslagen van de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976,.[23] De verkiezingen vinden alle zes jaar op de tweede zondag van oktober plaats.[24] De verkiezingen van 1976 gaan slechts over de twee districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo samen. In Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk vonden toen nog aparte verkiezingen plaats voor eigen gemeenteraden. Ze zouden pas op 1 januari 1983 met Antwerpen fuseren.

Partij of kartel 10-10-1976[23] 10-10-1982[23] 9-10-1988[23] 9-10-1994[23] 8-10-2000 8-10-2006 14-10-2012 14-10-2018
Stemmen / Zetels % (55) % 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % 55
PVV1 / VLD2 / VLD-Vivant3 / Open Vld4 10,611 (6) 12,931 7 12,281 7 11,992 7 16,952 10 9,703 5 5,544 2 5,74 2
Agalev1 / Groen!2 / Groen3 - 7,311 4 9,211 5 13,041 7 11,071 6 4,712 2 7,953 4 18,43 11
SP1 / sp.a-Spirit2 / StadslijstC / sp.a3 34,191 (22) 29,681 19 28,791 17 20,461 13 19,491 12 35,282 22 28,58C 12 11,63 6
CVP1 / Antw'94A / CD&V-N-VAB / StadslijstC / CD&V2 30,211 (18) 23,921 15 20,031 12 15,11A 9 11,121 6 11,2B 5 5 6,92 3
VU1 / Antw'94A / VU&ID2 / CD&V-N-VAB / N-VA3 15,671 (9) 14,191 8 8,431 4 3,112 1 1 37,733 23 35,93 23
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang-VLOTT2 / Vlaams Belang3 - 5,151 2 17,691 10 28,031 18 32,951 20 33,512 20 10,213 5 10,63 6
PVDA1 / PVDA+2 2,161 (0) 2,801 0 1,901 0 1,921 0 1,791 0 1,852 0 7,972 4 8,91 4
KARTEL 3,83 (1) - - - - - - -
DIVERSEN 0,96 (0) - - - - - - -
ELA - 1,77 0 - - - - - -
RAD - 1,51 0 - - - - - -
VLAM - 0,75 0 - - - - - -
KPB1 / SAP-KP2 2,371 (0) - 0,712 0 - - - - -
NP - - 0,95 0 - - - - -
WOW - - - 3,8 1 0,68 0 - - -
CVB - - - 1,85 0 - - - -
ROSSEM - - - 0,75 0 - - - -
PROVU - - - 0,6 0 - - - -
BORIS - - - 0,42 0 - - - -
PSP - - - 0,35 0 - - - -
PAKLEM - - - 0,35 0 - - - -
AOV - - - 0,32 0 - - - -
PROVO - - - 0,31 0 - - - -
UNIE - - - 0,3 0 - - - -
NWP - - - 0,21 0 - - - -
VVP - - - 0,21 0 - - - -
Vivant - - - - 1,55 0 - - -
SEX - - - - 0,71 0 0,24 0 - -
AABC - - - - 0,25 0 - - -
HUP-GSM - - - - 0,18 0 - - -
EDB - - - - 0,15 0 - - -
LSP - - - - - 0,33 0 - -
Nieuwe Partij - - - - - 0,22 0 - -
A-PART - - - - - 0,42 0 - -
STP - - - - - 0,18 0 - -
NEE - - - - - 1,51 0 - -
DEFUSIE - - - - - 0,12 0 - -
PROTEST - - - - - 0,19 0 - -
Antwerpen Bewust - - - - - 0,35 0 - -
SMS - - - - - 0,06 0 - -
Vrij Vlug Vooruit - - - - - 0,14 0 0,1 0 -
Piratenpartij1 / PAARS2 - - - - - - 0,51 0 0,52 0
Rood! - - - - - - 1,0 0 -
HART - - - - - - 0,2 0 -
Mathieu&Guillaume - - - - - - 0,2 0 -
D-SA - - - - - - - 1,7 0
Be.One - - - - - - - 0,6 0
Burgerlijst - - - - - - - 0,5 0
BDW - - - - - - - 0,2 0
USE - - - - - - - 0,1 0
Totaal stemmen 367.085 338.885 320.723 289.981 279.329 292.040 278.578 290.163
Opkomst % 90,97 87,98 88,14 89,97 85,56 89,0
Blanco en ongeldig % 4,58 5,34 4,56 5,41 3,07 3,03 2,21 2,7

De rode cijfers naast de gegevens duiden aan onder welke naam de partijen telkens bij een verkiezing opkwamen.
De zetels van de gevormde coalitie staan vetjes afgedrukt. De grootste partij is in kleur.

De getallen in vet vormen de onderhandelde bestuursmeerderheid. Van 2019 tot 2024 is dat een coalitie van N-VA, Vooruit en Open Vld, samen goed voor 31 van de 55 zetels.

De volgende gemeenteraad wordt 6 jaar later, op 13 oktober 2024, gekozen.

Ontdek meer Politiek per onderwerp

Antwerpen (provincie)

Antwerpen (provincie)

De provincie Antwerpen is een van de vijf provincies van de Belgische deelstaat Vlaanderen en een van de tien provincies van België. Ze bevindt zich ten oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, ten noorden van de provincie Vlaams-Brabant en ten westen van de provincie Limburg. In het noorden grenst de provincie aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant en voor een klein stuk aan de Nederlandse provincie Zeeland. Antwerpen is de enige Vlaamse provincie die niet aan een Waalse provincie grenst. Het is de enige provincie in Vlaanderen die geen gemeenten met taalfaciliteiten kent en is tevens de meest bevolkte provincie van België, met circa 1.900.000 inwoners.

Anna Bijnsgebouw

Anna Bijnsgebouw

Het Anna Bijnsgebouw is een kantoorgebouw in de Belgische stad Antwerpen. Het gebouw staat aan de Lange Kievitstraat 111-113 en het Kievitplein in de Kievitwijk direct ten zuidoosten van het Station Antwerpen-Centraal. Aan het andere uiteinde van het station ligt de hoofdingang van het station en het Koningin Astridplein. Het gebouw is het Vlaams Administratief Centrum (VAC) van de Vlaamse overheid in de provincie Antwerpen en heeft 839 werkplekken.

Kieskanton

Kieskanton

Een kieskanton is in België een groep van gemeenten waarbinnen de verkiezingen georganiseerd worden door het kantonhoofdbureau. Een kantonhoofdbureau wordt voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of door de vrederechter. Er zijn anno 2019 in totaal 210 kieskantons, waarvan 103 in het Vlaams Gewest, 8 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 99 in het Waals Gewest. Elke gemeente behoort tot één kieskanton, elk kieskanton behoort tot één administratief arrondissement. De kieskantons worden gebruikt voor alle bovengemeentelijke verkiezingen.

Kanton Antwerpen

Kanton Antwerpen

Kanton Antwerpen is een kanton in de Belgische provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het komt qua grondgebied overeen met het provinciedistrict Antwerpen. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen twaalf vredegerechten georganiseerd worden die bevoegd zijn voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Provinciedistrict

Provinciedistrict

Een provinciedistrict is een administratieve indeling in België tijdens de provincieraadsverkiezingen.

Kiesarrondissement Antwerpen

Kiesarrondissement Antwerpen

Het kiesarrondissement Antwerpen valt samen met het administratieve arrondissement Antwerpen.

Kieskring

Kieskring

Een kieskring of kiesomschrijving is een gebied, waar bij verkiezingen op dezelfde kandidaten kan worden gestemd. Zowel in Nederland als in België is een kieskring een verzameling van een aantal stemdistricten. Elk stemdistrict heeft ongeveer 1000 kiezers. Een politieke partij die mee wil doen aan de verkiezingen, kan per kieskring beslissen om al dan niet mee te doen en mag voor iedere kieskring een eigen lijst indienen. In België wordt ook nog het woord kiescollege gebruikt, hetgeen niet helemaal hetzelfde is als kieskring.

Kieskring Antwerpen

Kieskring Antwerpen

De provincie Antwerpen vormt sinds 2003 een kieskring voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en sinds 2004 ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Het is de provincie met de meeste inwoners en verkiest dus de meeste parlementsleden.

Gemeenschap (België)

Gemeenschap (België)

Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België en vormt naast het gewest de eerste decentrale laag in de bestuurlijke indeling van België.

Gewesten van België

Gewesten van België

Het gewest is een gebiedsgebonden overheid in België. Het kan gezien worden als een deelstaat of regio en vormt naast de gemeenschappen de eerste decentrale laag in de bestuurlijke indeling van België. De gewestelijke overheid wordt ook wel de regionale overheid genoemd.

Arrondissement

Arrondissement

Een arrondissement is een onderdeel van het grondgebied van de staat, dat wordt opgedeeld om administratieve of bestuurlijke redenen. Elk arrondissement is een ambtsgebied van colleges en ambtenaren. Het komt oorspronkelijk uit het Frans en betekent letterlijk afronding.

Belgische gemeente

Belgische gemeente

De Belgische gemeente vormt de basis van de bestuurlijke hiërarchie in België.

Justitie

De stad Antwerpen bestaat uit 12 gerechtelijke kantons die elk een vredegerecht inrichten. Elk kanton bestaat uit een deel van de stad Antwerpen, soms aangevuld met enkele randgemeenten. Deze maken op hun deel uit van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en het gerechtelijk gebied Antwerpen.

Antwerpen Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Antwerpen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Antwerpen Antwerpen 1-12
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van beroep Rechtbank van koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van beroep Hof van assisen

Ontdek meer Justitie per onderwerp

Gerechtelijk kanton

Gerechtelijk kanton

Een gerechtelijk kanton is in België het werkgebied van een vredegerecht. Een gerechtelijk kanton omvat meestal een of meerdere gemeenten. In grote gemeenten zijn vaak meerdere vredegerechten gevestigd, waarvan de kantons dan een deel van die grote gemeente omvatten, eventueel met andere gemeenten.

Vredegerecht

Vredegerecht

Een vredegerecht is in sommige landen, waaronder België, een rechtbank voorgezeten door een vrederechter: een alleen zetelende magistraat die relatief snel oordeelt in kleine zaken, die dicht bij de burger staan. De vrederechter is de gemakkelijkst toegankelijke rechter en van oudsher het feitelijke gezicht van de rechtspraak bij de burger in landen waar het rechtsstelsel op de Franse Code Napoléon is gebaseerd.

Gerechtelijk arrondissement

Gerechtelijk arrondissement

Een gerechtelijk arrondissement in België is de zetel van een rechtbank van eerste aanleg, die uit een burgerlijke sectie, een correctionele sectie en een familie- en jeugdsectie bestaat. Daarnaast is er nog een politierechtbank.

Gerechtelijk gebied

Gerechtelijk gebied

Een gerechtelijk gebied (ressort) in België is de verzameling van een aantal gerechtelijke arrondissementen in één omschrijving, om redenen van organisatie van een beroepsprocedure.

Gerechtelijk gebied Antwerpen

Gerechtelijk gebied Antwerpen

Het gerechtelijk gebied Antwerpen is een van de vijf gerechtelijke gebieden in België.

Supranationalisme

Supranationalisme

Supranationalisme is een wijze van samenwerking en besluitvorming in politieke gemeenschappen bestaande uit verschillende staten. In supranationale organisaties worden bepaalde bevoegdheden van de nationale staten overgedragen naar een autoriteit die boven de nationale staten staat. Aangezien beslissing op supranationaal niveau soms bij meerderheid genomen wordt, kan het gebeuren dat een lidstaat in een supranationale unie door de andere lidstaten gedwongen wordt een bepaalde beslissing door te voeren en kan de supranationale unie dus zaken aan de lidstaten opleggen.

Staat (politiek)

Staat (politiek)

Een staat is een land met een eigen onafhankelijk bestuur, en met een hiërarchische, politieke organisatie die gezag uitoefent over de plaatselijke bevolking. Het staatsgezag is gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met het geweldsmonopolie, het alleenrecht van de overheid op het gebruik van geweld.

Provincie

Provincie

Een provincie is een deelgebied van een land met een eigen regionaal bestuur. Het gaat veelal om een tussenniveau tussen het nationale en lokale bestuur, maar hier zijn uitzonderingen op.

Europese Unie

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen. In de jaren erna groeiden de Europese Gemeenschappen in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van hun zeggenschap. Het Verdrag van Maastricht uit 1992, in werking getreden in 1993, vormde de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het Verdrag van Lissabon. In 2020 trok voor het eerst een lidstaat zich terug uit de Europese Unie, namelijk het Verenigd Koninkrijk.

Antwerpen (provincie)

Antwerpen (provincie)

De provincie Antwerpen is een van de vijf provincies van de Belgische deelstaat Vlaanderen en een van de tien provincies van België. Ze bevindt zich ten oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, ten noorden van de provincie Vlaams-Brabant en ten westen van de provincie Limburg. In het noorden grenst de provincie aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant en voor een klein stuk aan de Nederlandse provincie Zeeland. Antwerpen is de enige Vlaamse provincie die niet aan een Waalse provincie grenst. Het is de enige provincie in Vlaanderen die geen gemeenten met taalfaciliteiten kent en is tevens de meest bevolkte provincie van België, met circa 1.900.000 inwoners.

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Het gerechtelijk arrondissement Antwerpen is een van de twee gerechtelijk arrondissementen in het gerechtelijk gebied Antwerpen. Het valt samen met de grenzen van de provincie Antwerpen. Het gerechtelijk arrondissement Antwerpen heeft drie afdelingen, 23 gerechtelijk kantons en 69 gemeenten. De gerechtelijke kantons zijn Antwerpen 1-7, Boom, Brasschaat, Deurne, Heist-op-den-Berg, Kapellen, Kontich, Lier, Mechelen, Merksem, Mol-Geel 1 & 2, Turnhout 1 & 2, Westerlo, Willebroek en Zandhoven.

Onderwijs

Hoger onderwijs

De Universiteit Antwerpen (UA) vormt een associatie met de hogescholen Antwerp Maritime Academy (voorheen Hogere Zeevaartschool Antwerpen), Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool. Antwerp Management School is een in Antwerpen gelegen autonoom onderdeel van de UAntwerpen. De UA is verspreid over meerdere campussen in de stad. Naast de Stadscampus in de Universiteitsbuurt is men actief op Campus Drie Eiken in Wilrijk, Campus Groenenborger en Campus Middelheim. De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) heeft twee campussen in het centrum van de stad: Campus Carolus en Campus Sint-Jacob. Vanaf 2023 wordt hieraan een campus op de site van het Provinciaal Veiligheidsinstituut toegevoegd. Ook de hogescholen Artesis Plantijn, Karel de Grote en Thomas More hebben campussen in de stad.

In Wilrijk is ook een Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen gevestigd, die op universitair niveau op basis van totale tolerantie de verschillende religies en wereldbeschouwingen bestudeert.

Ontdek meer Onderwijs per onderwerp

Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een Vlaamse universiteit in Antwerpen. Ze telt 21.428 studenten (september 2022), waarvan 17,5 procent uit het buitenland. Verspreid over negen faculteiten worden er 188 opleidingen aangeboden. De universiteit voorziet verder 75 volledig Engelstalige opleidingen.

Antwerp Maritime Academy

Antwerp Maritime Academy

De Antwerp Maritime Academy (AMA), vroeger de Hogere Zeevaartschool (HZS), is een Vlaamse hogeschool van de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) in Antwerpen, gevestigd in het Noordkasteel.

Karel de Grote Hogeschool

Karel de Grote Hogeschool

De Karel de Grote Hogeschool is een katholieke hogeschool in Antwerpen met ongeveer 13.500 studenten en ongeveer 1.400 werknemers. De school is genoemd naar Karel de Grote (742-814). Vóór het ontstaan van de hogescholen UCLL en Vives, was de Karel de Grote Hogeschool de derde hogeschool van Vlaanderen na de Hogeschool Gent en de Arteveldehogeschool.

Antwerp Management School

Antwerp Management School

De Antwerp Management School, afgekort AMS, is een Belgische businessschool. De AMS is een autonome instelling van de Universiteit Antwerpen.

Stadscampus

Stadscampus

De Stadscampus is een van de campussen van de Universiteit Antwerpen. De campus vormt samen met de Campus Drie Eiken, Campus Middelheim, Campus Groenenborger, Campus Mutsaard, Campus Paardenmarkt de Universiteit Antwerpen. Centraal op de Stadscampus bevindt zich het historische stadspaleis "Hof van Liere". Het oudste deel van het gebouw dateert uit de 16e eeuw.

Campus Drie Eiken

Campus Drie Eiken

Campus Drie Eiken (CDE) is een van de campussen van de Universiteit Antwerpen. De campus vormt samen met de Stadscampus, Campus Middelheim, Campus Groenenborger, Campus Mutsaard, Campus Paardenmarkt de Universiteit Antwerpen.

Campus Groenenborger

Campus Groenenborger

Campus Groenenborger is een campus van de Universiteit Antwerpen voor exacte wetenschappen aan de Groenenborgerlaan 171. Het is de uitvalsbasis voor de faculteit wetenschappen en de faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen met onder meer de QU-ANT-EM, een van de meest krachtige elektronenmicroscopen ter wereld.

Campus Middelheim

Campus Middelheim

Campus Middelheim is de naam van een van de campussen van de Universiteit Antwerpen.

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

De Katholieke Universiteit Leuven of KU Leuven is een katholieke universiteit, opgericht in 1834, waarvan de hoofdcampus gevestigd is in de Belgische stad Leuven. De instelling biedt ook opleidingen aan op haar campussen in Brussel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brugge, Geel, Diepenbeek, Sint-Katelijne-Waver en Aalst. Het is met 21.338 personeelsleden en 58.987 studenten niet alleen de grootste Nederlandstalige universiteit, maar ook de grootste universiteit van de Lage Landen. Volgens het Times Higher Education Supplement (THES) van The Times is de KU Leuven in 2022 de hoogstscorende Belgische en de hoogstscorende Nederlandstalige universiteit. Wereldwijd staat de KU Leuven 42ste op basis van scores en in de groep 51-60 gerangschikt op basis van reputatie.

Katholieke Universiteit Leuven Campus Antwerpen Carolus

Katholieke Universiteit Leuven Campus Antwerpen Carolus

De Campus Antwerpen Carolus is een universiteitscampus van de KU Leuven in Antwerpen. De campus is gelegen in het centrum van de stad, tussen het Hendrik Conscienceplein en de Korte Nieuwstraat, en is genoemd naar de aangrenzende Sint-Carolus Borromeuskerk. Campus Carolus vormt de Antwerpse thuisbasis van de studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en is gehuisvest in een van de oudste economiecampussen ter wereld.

Provinciaal Veiligheidsinstituut (bouwwerk)

Provinciaal Veiligheidsinstituut (bouwwerk)

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut is een bouwwerk en onroerend erfgoed in het stadscentrum van Antwerpen. Het naoorlogs modernistisch bouwwerk was in 1946 het debuutontwerp van de architecten Marc Appel en Jan Welslau. Het tentoonstellings- en educatiegebouw werd ingeplant op een perceel tussen de Jezusstraat en de Kipdorpvest. Opdrachtgever was het provinciebestuur van Antwerpen, aannemer was Gebroeders Van Laere onder toezicht van provinciaal architect Leon Van Santvoort. Het gebouw werd opgericht tussen 1950 en 1953.

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) in Wilrijk (Antwerpen) is een zelfstandige, niet-erkende faculteit die in 1980 werd opgericht met als doelstelling: het op internationaal universitair niveau inrichten van de vergelijkende studie der godsdienstwetenschappen en van het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de religies en wereldbeschouwingen. De tegenwoordige en toekomende leden verklaren plechtig dat de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen aan geen enkel leerstelsel onderworpen is. De meest absolute verdraagzaamheid zal voorgaan bij de betrekkingen tussen de leden en de bij de opzet betrokkenen..

Sport

Clubs

Verschillende Antwerpse clubs hebben vroeger een belangrijke rol gespeeld in het Belgische voetbal. Royal Antwerp FC is de oudste voetbalclub van het land, werd viermaal landskampioen en speelt tegenwoordig in Eerste klasse A. Een andere succesvolle club was Beerschot VAC, dat zevenmaal kampioen werd en in 1999 ophield te bestaan. De identiteit van de club werd eerst geïntegreerd in Germinal Ekeren (dat daarna eerst als Germinal Beerschot Antwerpen en later als Beerschot AC in Eerste klasse) aantrad, en na het faillissement van die club in mei 2013 ook in eersteprovincialer KFCO Wilrijk, dat zijn naam wijzigde in KFCO Beerschot Wilrijk. Berchem Sport werd driemaal vicekampioen, maar zakte naar de lagere nationale reeksen. Ook Tubantia Borgerhout kent een lange geschiedenis in het nationale voetbal, en speelde ooit in de hoogste afdeling. Andere Antwerpse clubs in de nationale reeksen waren KRC Borgerhout, KSK Hoboken, Merksem SC, Maccabi Antwerpen en Sint-Ignatius SC Antwerpen.

In het korfbal zijn bijna alle clubs uit de hoogste afdeling van Antwerpse komaf: Scaldis, Riviera, Kwik, Borgerhout/groen-wit, Boeckenberg, Meeuwen KV en Sikopi. Voorts brachten ook Catbavrienden, AKC, ATBS en Minerva de landstitel in het verleden mee naar hun thuisstad. Zesmaal werd de Europa Cup gewonnen door een ploeg uit Antwerpen. Riviera bracht de trofee in 1977 mee naar huis, AKC deed hen dit na in '86 en Sikopi in '91. Catbavrienden slaagde er driemaal in ('92, '97 en '98) en zijn daarmee tot op heden de succesvolste Belgische club in het Europese korfbal.

In het zaalvoetbal is er één Antwerpse ploeg in de hoogste afdeling: Chase Antwerpen. In het basketbal heeft Antwerpen de Port of Antwerp Giants, Sint Jan AB, Gembo BBC en Soba Antwerpen, in het handbal Sasja (mannen) en DHW Antwerpen HC (vrouwen), in het volleybal Topvolley Antwerpen, in het veldhockey Royal Antwerp HC, in honkbal Royal Antwerp Eagles, Royal Greys, Hoboken Pioneers, Borgerhout Squirrels, K. Deurne Spartans en Berendrecht Bears, in het waterpolo Antwerpse Waterpolo en ten slotte in het rugby Antwerp Rugby Club (ARC).

Daarnaast zijn er ook nog de judoclubs Top Judo Antwerpen, Antwerp Judo United en Judoclub Berendrecht, atletiekclubs Olse Merksem, Beerschot Atletiek en New Brabo Atletiek, triatlonclub ATRIAC en de zwemclub Brabo Swim.

Ten slotte beschikt Antwerpen ook over thaiboksers die tot de wereldtop behoren met wereldkampioenen als Werner Konings, Daniëlla Somers, Xavier Fraeyman, Jan Van Denderen, Murat Direcki en Luc Kempeneers.

Evenementen

Antwerpen was de gaststad voor de Olympische Zomerspelen van 1920. Deze vonden plaats op de gronden van het huidige Beerschot. De naam van het stadion van de ploeg, namelijk Olympisch Stadion, verwijst hiernaar.

Antwerpen was met het Bosuilstadion van Royal Antwerp FC speelstad bij het EK voetbal van 1972.

Het vroegere bloeiende wielerleven is wat weggekwijnd sinds het Sportpaleis (met wielerpiste) meer een evenementenhal is geworden. Door het organiseren van het Belgisch kampioenschap op 25 juni 2006 hoopt de stad die wielertraditie nieuw leven in te blazen. In het veldrijden wordt sinds 2006 ook jaarlijks de Scheldecross georganiseerd op Linkeroever.

Het tennis kent dan weer een bloei dankzij de Proximus Diamond Games, een Tier-2 WTA-tornooi dat jaarlijks doorgaat in het Sportpaleis en het grootste indoor-vrouwentennistoernooi ter wereld is. De trofee is een diamanten tennisracket. Om het mee naar huis te nemen moet een speelster het toernooi drie keer winnen in een periode van 5 jaar. Voorlopig heeft alleen Amélie Mauresmo deze prijs in de wacht kunnen slepen door het toernooi drie keer te winnen in zo'n periode. Venus Williams verspeelde voorlopig haar kans om het racket te winnen, nadat ze twee keer in een periode van 5 jaar het toernooi had gewonnen.

Daarnaast worden jaarlijks de IronMan 70.3 Antwerpen, Antwerp 10 Miles, Marathon van Antwerpen en de stijldanswedstrijd Antwerp Stars Cup georganiseerd.

Divers

In de gemeente bevindt zich in Wilrijk de indoorskipiste Aspen.

Ontdek meer Sport per onderwerp

Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC

Royal Antwerp Football Club, of kortweg Antwerp, is de oudste Belgische professionele voetbalclub en is gevestigd in Deurne, Antwerpen. De clubkleuren waren oorspronkelijk geel en zwart. Via een tussenstap naar zalmroze is het nu naar analogie met de stadskleuren, rood en wit. Antwerp werd opgericht in 1880 als de "Antwerp Cricket Club". Bij het toekennen van de stamnummers in 1926 was Antwerp de oudste nog bestaande club van België na het verdwijnen van Brussels Football Club. Daardoor is Antwerp bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond aangesloten met stamnummer 1.

Eerste klasse A (voetbal België)

Eerste klasse A (voetbal België)

De Eerste klasse A, officieel Profvoetbal 1A is de hoogste afdeling van het Belgisch profvoetbal, bestaande uit achttien teams. De sponsornaam is Jupiler Pro League, naar de huidige hoofdsponsor Jupiler en organisator Pro League. De Belgische competitie startte in 1895 en is daarmee de oudste op het Europese vasteland.

Berchem Sport

Berchem Sport

Koninklijk Berchem Sport (KBS) is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse district Berchem. De club is aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 28 en heeft geel-zwart als kleuren. De club speelde ooit in de Eerste klasse en kende haar grootste successen in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen ze driemaal op rij vicekampioen van België werd. Daarna is de club teruggezakt tot in de lagere nationale reeksen. Berchem werkt zijn thuiswedstrijden af in het Ludo Coeckstadion, dat vernoemd is naar Berchemproduct Ludo Coeck.

KRC Borgerhout

KRC Borgerhout

KRC Borgerhout was een Belgische voetbalclub uit Borgerhout in Antwerpen. De club was bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 84. Borgerhout speelde drie decennia in de nationale voetbalreeksen, alvorens hij in 1960 zou opgaan in een fusie met Tubantia FAC tot K. Tubantia Borgerhout FC onder het stamnummer 64 van Tubantia.

KSK Hoboken

KSK Hoboken

KSK Hoboken was een Belgische voetbalclub uit Hoboken. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 285 en had rood en groen als kleuren. KSK Hoboken speelde in zijn geschiedenis meerdere jaren in de nationale reeksen, maar hield eind 2004 op te bestaan.

KSC Maccabi-Voetbal Antwerp

KSC Maccabi-Voetbal Antwerp

KSC Maccabi-Voetbal Antwerp is een Belgische voetbalclub uit Antwerpen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 201 en heeft wit en blauw als kleuren. Maccabi Antwerpen is de club van de Joodse gemeenschap in Antwerpen en een van de oudste nog actieve voetbalclubs van de provincie.

Racing Club Anvers-Deurne

Racing Club Anvers-Deurne

Racing Club Anvers-Deurne was een Belgische voetbalclub uit Antwerpen. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 29. De club speelde in haar korte bestaan een aantal seizoenen in de nationale reeksen, waaronder een paar seizoenen op het tweede niveau onder de oorspronkelijke naam Sint-Ignatius SC Antwerpen.

Korfbal

Korfbal

Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen in 1902. Het spel is gebaseerd op het Zweedse ringboll, zelf een variant van "vrouwenbasketbal", waarmee Broekhuysen op het Zweedse landgoed Nääs in 1902 in aanraking kwam. Korfbal kenmerkt zich door het feit dat het een van de weinige teamsporten is die niet is voorbehouden aan dames en heren apart: korfbal wordt van oudsher gemengd gespeeld.

Royal Scaldis Sporting Club

Royal Scaldis Sporting Club

Royal Scaldis Sporting Club, afgekort RSSC, is een Belgische korfbalclub uit Antwerpen-Kiel. De club werd op 31 maart 1920 opgericht en is de oudste korfbalclub van het land. De club komt uit in de Promokorfbal League.

Koninklijke Riviera KC

Koninklijke Riviera KC

Koninklijke Riviera Deurne Korfbalclub, kortweg RI4A, is een Belgische korfbalclub uit Deurne.

Koninklijke Kwik KC

Koninklijke Kwik KC

Koninklijke Kwik Korfbalclub, kortweg Kwik, is een Belgische korfbalclub uit Merksem.

Koninklijke Boeckenberg KC

Koninklijke Boeckenberg KC

Koninklijke Boeckenberg Korfbal Club, kortweg BKC, is een Belgische korfbalclub uit Deurne.

Bekende Antwerpenaars

Zie Lijst van Antwerpenaars (stad) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Stedenbanden

Antwerpen heeft zusterbanden met de volgende steden:

Antwerpen vanaf Linkeroever
Antwerpen vanaf Linkeroever
Op andere Wikimedia-projecten

Ontdek meer Stedenbanden per onderwerp

Fez (stad)

Fez (stad)

Fez of Fès is de op één na grootste stad van Marokko, na Casablanca, met een bevolking van 1.171.000 personen (2019). De stad ligt in de gelijknamige prefectuur Fez, in de regio Fez-Boulmane.

Barcelona (Spanje)

Barcelona (Spanje)

Barcelona is de op een na grootste stad van Spanje. Alleen de hoofdstad Madrid telt meer inwoners. Het is de hoofdstad van de autonome regio Catalonië en van de provincie Barcelona. De stad heeft 1.636.732 (2021) inwoners en een oppervlakte van 101,4 km². In de metropool Barcelona wonen 6.842.771 (2017) mensen.

Haifa

Haifa

Haifa is een havenstad en badplaats in Noord-Israël, op het noordelijkste gedeelte van het Karmelgebergte en aan de Middellandse Zee. Met 268.200 inwoners (2010) is het de derde stad van Israël, na Jeruzalem en Tel Aviv, en de belangrijkste (haven)stad in het noorden van het land.

Kaapstad

Kaapstad

Kaapstad bijgenaamd de Moederstad, is de hoofdstad van de provincie West-Kaap en is het wetgevend centrum van Zuid-Afrika. De stad maakt deel uit van de gemeente Kaapstad, die ongeveer 2,9 miljoen inwoners heeft (2001). Kaapstad is samen met Pretoria en Bloemfontein een van de hoofdsteden van Zuid-Afrika. Het is na Johannesburg de grootste stad van het land.

Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen am Rhein is een kreisvrije stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, gelegen aan de Rijn tegenover Mannheim. De stad telt 172.557 inwoners op een oppervlakte van 77,68 km². Ludwigshafen am Rhein is vooral bekend om haar chemische industrie (BASF).

Marseille

Marseille

Marseille is, na Parijs, de tweede stad naar inwoneraantal van Frankrijk. De gemeente telde 870.731 inwoners op 1 januari 2019. Marseille is de hoofdstad van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur en de hoofdstad van het departement Bouches-du-Rhône. Het heeft de grootste handelshaven van Frankrijk en ligt aan de Middellandse Zee, tussen de Côte Bleue en de Calanques, in de regio die bekendstaat als de Provence.

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse is een stad in het oosten van Frankrijk, in de Elzas, en is de onderprefectuur van het departement Haut-Rhin. Mulhouse is de grootste stad van Haut-Rhin en de tweede op rij in de Elzas. De gemeente telde 108.312 inwoners op 1 januari 2019. Twee zijrivieren van de Rijn, de Doller en de Ill (Frankrijk), stromen door de stad. Mulhouse heeft veel oude gebouwen en smalle straten. Het stadhuis dateert uit de 16e eeuw. Mulhouse ligt dicht bij de grenzen met Zwitserland en Duitsland, en deelt een internationale luchthaven met Bazel en Freiburg. Wegens de textielindustrie werd Mulhouse wel het Manchester van Frankrijk genoemd, net als Rijsel overigens.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.