Onze uitbreiding krijgen

Auteur

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Op andere Wikimedia-projecten

Een auteur (van het Franse auteur) is de oorspronkelijke geestelijke eigenaar van een creatief werk. Meestal wordt er in het dagelijks spraakgebruik de schepper van een boek, bundel of artikel op het gebied van letterkunde mee bedoeld. De term wordt vaak synoniem gebruikt met schrijver of journalist. Maar ook heeft bijvoorbeeld elk muziekstuk een auteur: de componist of arrangeur. De term wordt ook in de filmwetenschap gebruikt om aan te geven dat een bepaalde regisseur een persoonlijk stempel weet te drukken op zijn films.

Bij andere creatieve werken zoals een schilderij, een beeld, een website, een grafisch werk of een gebouw spreken we meestal niet van een auteur, hoewel de makers dat in juridische zin wel zijn.

De auteur van een creatieve schepping of degene aan wie de auteur de rechten heeft overgedragen (een uitgever of opdrachtgever bijvoorbeeld) heeft daarvan het auteursrecht, waarmee hij voor bepaalde tijd distributie van het werk beheert. Het werk wordt bestreken door de wettelijke regelingen die in de nationale en Europese auteurswetgeving zijn vastgelegd. Het fenomeen internet heeft vanaf het eind van de 20e eeuw geleid tot een nog altijd doorgaand proces van her-ijking en aanpassing van die wetgeving.

Met name voor boekauteurs en scenarioschrijvers is het moeilijk om met hun eersteling door te breken in de markt en een uitgever of producent te vinden. Velen van hen hebben dan ook de neiging om een eventueel aangeboden contract, waarvan het royaltypercentage (het bedrag dat na publicatie aan de auteur wordt uitgekeerd) niet in hun voordeel is, toch maar te accepteren. Vooral grote uitgevers en producenten maken hier handig gebruik van omdat zij beseffen dat een auteur niet al te luid durft te protesteren tegen het aangeboden contract. Vanuit die achtergrond is het beroep agent ontstaan. Omdat de agent een percentage van de inkomsten van een auteur krijgt, is het in het belang van die agent om de auteur zo veel mogelijk te laten verdienen. Voor de producent en uitgever is het van belang om de agent te vriend te houden omdat zij op die manier het beste materiaal aangeboden krijgen (omdat de agent het anders aan de concurrent zou geven). Naast de diensten van een agent is het belangrijk om ook gebruik te maken van een auteursrecht-advocaat.

Ontdek meer Auteur per onderwerp

Frans

Frans

Het Frans (français) is de meest gesproken Gallo-Romaanse taal. Het behoort tot de grotere groep van de Romaanse talen, die alle uit het Latijn zijn voortgekomen. Het Frans is inheems in West-Europa, maar wordt als officiële taal in tientallen landen wereldwijd gesproken. Ook is er een aantal creoolse talen op basis van het Frans ontstaan.

Boek (document)

Boek (document)

Het boek is een veelgebruikte manier om informatie vast te leggen in de vorm van tekst en afbeeldingen op gebundeld papier en om deze informatie weer te geven, op te slaan en te verspreiden. Het is een document van vaak niet al te kleine omvang.

Literatuur

Literatuur

Literatuur, ook letterkunde, schone letteren of kortweg letteren, is de verzamelde schriftelijke neerslag van een land of van een periode, voor zover het geschriften betreft die hun waarde ontlenen aan veronderstelde vormschoonheid of emotioneel effect. Literatuur betreft kunstwerken die uit taal bestaan en wordt meestal in drie gebieden onderverdeeld, te weten poëzie, toneelstukken en (verhalend) proza. Welke werken tot de literatuur worden gerekend, verschilt per periode en per literatuuropvatting; de grenzen tussen wat wel en niet tot de literatuur wordt gerekend blijven 'onvast en variabel'. Literatuur wordt bestudeerd in het vakgebied van de literatuurwetenschap.

Journalist

Journalist

Een journalist of journaliste is een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang, die deze feiten onderzoekt of analyseert en daarover publiceert in een actueel (nieuws)medium. Deze activiteit wordt journalistiek genoemd, een woord dat is afgeleid van het Franse journal, wat dagboek of later dagblad betekent. Een journalist wordt vaak gezien als de beoefenaar van een vrij beroep, dat wil zeggen dat hij of zij vaak werkt vanuit een diepere motivatie die losstaat van een directe aanstelling of opdracht, te vergelijken met die van bijvoorbeeld een arts of priester. Journalisten wensen te beschikken over een wettelijk erkend verschoningsrecht. Ook kan journalistieke bronbescherming nodig zijn. In Nederland is dit sinds 1 oktober 2018 bij wet geregeld.

Componist

Componist

Een componist(e) of toondichter(es) is een persoon die muziek componeert. Dit wil zeggen dat hij/zij deze bedenkt, creëert en meestal opschrijft.

Arrangeur

Arrangeur

Een arrangeur is een persoon die een bestaand stuk muziek of compositie bewerkt voor een andere bezetting, een bepaalde stijl of een bepaalde gelegenheid. Het resultaat heet 'arrangement'.

Filmregisseur

Filmregisseur

Een filmregisseur is de persoon die verantwoordelijk is voor de totale uitvoering van een filmproject en wordt in Europa ook vaak gezien als de "maker" van de film, zoals de auteur van een boek. De regisseur is echter alleen de artistiek leider van het filmproces en zal altijd een producent naast zich hebben voor de financiële en organisatorische kant van het proces.

Auteursrecht

Auteursrecht

Auteursrecht is het inherente recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer en onder welke (juridische) voorwaarden het werk wordt openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of verkocht. Afhankelijk van wat door de rechthebbende is bepaald, hebben anderen die het werk openbaar willen maken, verveelvuldigen of verkopen, verplichtingen tegenover de rechthebbende, tenzij een wettelijk geregelde uitzondering op deze handeling van toepassing is.

Internet

Internet

Het internet is een wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Request for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. Om het internet goed te laten werken, zijn afspraken gemaakt over protocollen voor gegevensuitwisseling tussen computers. Een van die protocollen is het Internetprotocol (IP).

20e eeuw

20e eeuw

De 20e eeuw is de 20e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1901 tot en met 2000. De 20e eeuw behoort tot het 2e millennium.

Agent (vertegenwoordiger)

Agent (vertegenwoordiger)

Een agent of agente is een tussenpersoon die activiteiten en zakelijke belangen regelt namens een ander persoon.

Advocaat (beroep)

Advocaat (beroep)

Een advocaat is een jurist (rechtsgeleerde) die in rechtszaken belangenbehartiger is voor één partij. Dit in tegenstelling tot een notaris; een jurist die onpartijdig is en voor twee partijen met tegengestelde belangen werkzaam kan zijn.

Lijsten met auteurs

Lijsten zijn te vinden op deze pagina's:

Ontdek meer Lijsten met auteurs per onderwerp

Dichter

Dichter

Een dichter, dichteres of poëet is iemand die poëzie schrijft.

Amerikaanse literatuur

Amerikaanse literatuur

Met Amerikaanse literatuur wordt doorgaans Engelstalig literair werk uit de Verenigde Staten bedoeld. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de canon, de werken die door de literaire gemeenschap algemeen als waardevol worden beschouwd.

Chinees-Amerikaanse literatuur

Chinees-Amerikaanse literatuur

Chinees-Amerikaanse literatuur is de verzamelnaam voor literatuur uit de Verenigde Staten geschreven door auteurs van Chinese afkomst. De eerste Chinees-Amerikaanse literatuur dateert uit de 19e eeuw. In de 20e eeuw was er een bloeiperiode met schrijvers als Sui Sin Far, Frank Chin, Maxine Hong Kingston en Amy Tan.

Duitse literatuur

Duitse literatuur

Onder Duitse literatuur verstaat men alle literaire werken die in het Duits zijn geschreven. Ook de literatuur van Oostenrijk, de Duitstalige Zwitserse literatuur en de Duitstalige literatuur van Duitsland vallen hier dus onder.

Engelse literatuur

Engelse literatuur

Engelse literatuur is literatuur in het Engels, strikt genomen geschreven door ingezetenen van de Britse Eilanden, van de 7e eeuw tot heden. Dit nationaal criterium blijkt in de praktijk – om historische en andere redenen – echter niet steeds te voldoen, zodat in vrijwel alle bekende geschiedenissen van de Engelse literatuur geen scherpe afbakening wordt gehanteerd. Zo worden enkele vooraanstaande 20e-eeuwse Engelstalige schrijvers als Joseph Conrad en Tom Stoppard, die buiten Groot-Brittannië zijn geboren, toch opgenomen in bloemlezingen en studies over Engelse literatuur. De belangrijkste Engelstalige literatuur geschreven buiten de Britse Eilanden wordt echter behandeld in afzonderlijke artikelen zoals Amerikaanse literatuur, Canadese literatuur en Australische literatuur. Voor anderstalige literatuur van Groot-Brittannië en Ierland, zie Britse literatuur, Schotse literatuur, Welshe literatuur en Ierse literatuur.

Lijst van Engelstalige literaire jeugdboekenschrijvers

Lijst van Engelstalige literaire jeugdboekenschrijvers

Dit is een lijst van schrijvers van Engelstalige jeugdliteratuur.

Latijns-Amerikaanse literatuur

Latijns-Amerikaanse literatuur

De Latijns-Amerikaanse literatuur is de literatuur van de bevolking van Noord-en Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, in hoofdzaak geschreven in het Spaans en daarnaast ook in het Portugees. Latijns-Amerikaanse literatuur kwam in het bijzonder op het voorplan gedurende de tweede helft van de 20e eeuw dankzij het internationale succes van de stijl die magisch realisme heet. Vandaar dat de literatuur die in deze regio werd geproduceerd vaak ten onrechte uitsluitend vereenzelvigd wordt met deze literaire stijl en haar voornaamste exponent, Gabriel García Márquez.

Lijst van Esperanto-auteurs

Lijst van Esperanto-auteurs

Dit is een alfabetische lijst van auteurs die literatuur in het Esperanto hebben geschreven:

Lijst van Franstalige schrijvers

Lijst van Franstalige schrijvers

De Franstalige literatuur wordt vooral gevormd door schrijvers die woonachtig zijn in Frankrijk, België, Zwitserland, Canada en de voormalige Franse gebiedsdelen.

Friese literatuur

Friese literatuur

Tot de Friese literatuur behoren alle teksten van literaire waarde die zijn geschreven in het Fries. In dit artikel zal vooral worden ingegaan op de literatuur die is geschreven in het Westerlauwers Fries, d.i. het Fries zoals dat in de Nederlandse provincie Friesland gesproken wordt. Het Nederlandse deel van het Friese taalgebied is het grootste en volkrijkste deel: de Friese literatuur is dan ook met name in Nederland tot bloei gekomen.

Lijst van Hongaarse literaire schrijvers

Lijst van Hongaarse literaire schrijvers

Van onderstaande Hongaarse schrijvers en dichters is werk in het Nederlands vertaald:

Italiaanse literatuur

Italiaanse literatuur

Italiaanse literatuur is literatuur geschreven in de Italiaanse taal, met name binnen het huidige Italië. Het kan ook verwijzen naar literatuur die is geschreven door Italianen in andere talen die in Italië worden gesproken, vaak talen die nauw verwant zijn aan het moderne Italiaans. In vergelijking met andere Romaanse talen maakte in Italië de literatuur in de volkstaal een late start en bleef de letterkunde in het Latijn langer dominant. Pas in de dertiende eeuw begon de literaire traditie in de Italiaanse taal, dat wil zeggen in het Toscaanse dialect van Florence, Pisa en Siena.

Bron: "Auteur", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, November 24th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteur.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.