Onze uitbreiding krijgen

Beschermingsstatus

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

De beschermingsstatus van een soort in een bepaald gebied is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat die soort zal blijven overleven in dat gebied. Vele factoren worden hierbij beschouwd, niet enkel het aantal dat nog overblijft, maar ook de algemene diachronische toename of afname in de populatie (trends), de mate waarin de soort zich kan voortplanten, het aantal en de aard van de bedreigingen, en andere factoren.

De bekendste wereldwijde beschermingsstatuslijst is de Rode Lijst van de IUCN, maar er zijn nog vele andere, gespecialiseerde lijsten.

Ontdek meer Beschermingsstatus per onderwerp

Status (biogeografie)

Status (biogeografie)

Status is een biogeografisch begrip. Het is een aanduiding van het voorkomen van een organisme in een bepaald gebied in het verleden, het heden en de verwachte toekomst. Er zijn verschillende status-indelingen, afhankelijk van de groep waartoe het organisme behoort, en afhankelijk van de interesse. Vaak gaat het om de mate en tijdstip van inburgering van een soort of om het belang van het gebied voor het overleven van de soort. Tegenwoordig wordt veel belang gehecht aan de bedreigingen van soorten en de gewenste bescherming. Zo zijn er voor bepaalde gebieden en bepaalde soortengroepen rode lijsten van wettelijk beschermde planten.

Soort

Soort

Een soort is in de biologie een elementaire taxonomische rang bij de indeling van de levende natuur (taxonomie). Een veelgebruikte definitie is dat een soort bestaat uit alle individuen die zich onder natuurlijke omstandigheden onderling kunnen voortplanten, en daarbij vruchtbare nakomelingen voortbrengen. De individuen binnen een soort vertonen morfologische en genetische overeenkomsten, maar ook onderlinge verschillen, zoals kleurvarianten, verschillen in afmeting of variatie in gedrag.

Synchronisch versus diachronisch

Synchronisch versus diachronisch

Diachronisch of diachroon is een vergelijkend onderzoek door de tijd. Synchronisch of synchroon is een onderzoek of analyse waarin een fenomeen op een punt in de tijd onderzocht wordt.

Trend (statistiek)

Trend (statistiek)

Een trend of trendlijn is het geschatte verloop van een bepaalde ontwikkeling, vaak gebaseerd op historische data.

Rode Lijst van de IUCN

Rode Lijst van de IUCN

De Rode Lijst van de IUCN, opgesteld in 1963, is 's werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

Categorieën van de Rode Lijst

De volgende categorieën worden onderscheiden:

Tabel 1. Categorieën van de Rode Lijst van de IUCN
Code Engels Nederlands
LC LC, vroeger LR/lc Least Concern Niet bedreigd (veilig)
NT NT, vroeger LR/nt Near Threatened Gevoelig
VU VU Vulnerable Kwetsbaar
EN EN Endangered Bedreigd
CR CR Critically Endangered Ernstig bedreigd (kritiek)
EW EW Extinct in the Wild Uitgestorven in het wild
EX EX Extinct Uitgestorven
NE NE Not Evaluated Niet geëvalueerd
DD DD Data Deficient Onzeker
cd CD, vroeger LR/cd Conservation Dependent Van bescherming afhankelijk,
komt alleen nog voor bij soorten die voor 2001 in deze categorie zijn ingedeeld en niet opnieuw zijn beoordeeld. Volgde na "gevoelig" (NT).

Bron: "Beschermingsstatus", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2019, July 29th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermingsstatus.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook


Zie de categorie Conservation status diagrams van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.