Onze uitbreiding krijgen

Betuweroute

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Betuweroute
Kijfhoek - Zevenaar
Betuweroute op de kaart
Totale lengte158,5 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorNS Railinfrabeheer/ProRail
Geopend16 juni 2007
GeëlektrificeerdBij aanleg (25.000 volt 50 hertz)
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid120 km/u
Beveiliging of treinbeïnvloedingERTMS
OmgrenzingsprofielGC[1]
BeladingsklasseE5 (bij 100 km/h)
(max. 9,0 t/m)[1][2]
Traject
v-STRd lijn van Maasvlakte
dv-SHI2grvSTR lijn van Rotterdam Centraal
dvDST-STRvSTR 36,3 Kijfhoek
v-STRdSHI2gld-KRZ2+4odSTR+c3
dvÜSTldKRZc1odABZg+4
34,0
524,831
v-STRtdSTRavSTR 525,1 Sophiaspoortunnel
ddABZqrtdKRZvSTRr-STR lijn naar Breda
KSTRaqtdKRZv-STRr lijn naar Breda
tSEC2
525,7
0,0
spanningssluis 1,5 kV=/25 kV~
tSKRZ-A 0,2 A16E19
tKRZW 3,1 Rietbaan
tKRZW 3,7 Noord
tSKRZ-A 5,0 A15E31
tSTRe 7,3
LSTR+rdSTRBSicon .svg 10 lijn van Dordrecht
dLSTRTUNNEL1Wd 18,2 Spoortunnel Giessen
dLSTRSKRZ-G2ud 22,7 N216
dLSTRSKRZ-Aud 24,7 A27E311
LSTRldKRZoLSTR+r 26,55
dhKRZWaedLSTR 26,6 Merwedekanaal
dWBRÜCKE1dLSTR 27,5 Linge
dSKRZ-AodLSTR 44,0 A2E25
exSTRc2eABZg3vLSTR- Zuidwestboog Meteren gepland
BSicon .svg
+ eABZq1
BSicon exSTRc4.svg
exSTRc4 + KRZo+lr
BSicon .svg
+ vLSTR-
46,6 lijn Boxtel - Utrecht Centraal
LSTR+ldKRZoLSTRr 51,9
v-LSTRWBRÜCKE1BSicon .svg 53,4 Linge
v-LSTRemKRZBSicon .svg tramlijn Tiel - Culemborg opgebroken
v-LSTRWBRÜCKE1BSicon .svg 57,4 Linge
eSPLadSTRBSicon .svg
exdSTRledKRZoedKRZoexENDEeq 61,1 havenspoorlijn Tiel buiten gebruik
dWBRÜCKEdWBRÜCKEd 61,2 Spoorbrug Tiel
Amsterdam-Rijnkanaal
ddLSTRldKRZov-LSTR+r 67,4
BSicon .svgWBRÜCKE1LSTR 68,3 Linge
BSicon .svgWBRÜCKE1LSTR 72,8 Linge
BSicon .svgSKRZ-AuLSTR 83,7 A50
BSicon .svgSPLaLSTR 84,3
BSicon .svgvSTR-DSTLSTR Valburg
BSicon .svgSPLeLSTR 88,2
BSicon .svg
+
BSicon emKRZ.svg
emKRZ +
BSicon uexSTRq.svg
uexSTRq + ekABZg3
tramlijn Lent - Arnhem opgebroken
BSicon .svg
+
BSicon ekABZq1.svg
ekABZq1 + KRZolr
BSicon exkSTRc4.svg
exkSTRc4 + ABZql
90,25 lijn Nijmegen - Arnhem Centraal
SKRZ-Ao 91,2 A325
emKRZ tramlijn Bemmel - Elst opgebroken
emKRZ tramlijn Lent - Elden opgebroken
WBRÜCKE1 94,9 Linge
BSicon tSTRa@g.svg
BSicon uexSTRq.svg
tramlijn Doornenburg - Huissen opgebroken
BSicon tSTRe@f.svg
BSicon WASSERq.svg
99,5 Spoortunnel Pannerdensch Kanaal
eSEC2
104,1
601,8
spanningssluis 25kV/1,5kV tot oktober 2016
tSTRa 602,2 Spoortunnel Zevenaar
BSicon .svgtdSTRSPLa+l lijn van Amsterdam Centraal
BSicon .svgtdSTRvBHF 105,9 Zevenaar
BSicon .svgtdSTReevÜSTl 603,8
BSicon .svgxvÜWBdABZgl 106,5 lijn naar Winterswijk
BSicon .svgexdSTRvSKRZ-G2u
604,843
107,2
N336
BSicon .svgevSTRdSEC2 107,3 spanningssluis 1,5kV/25kV vanaf 2016
BSicon .svgexdSTRvÜSTl
605,343
107,7
aansluiting Zevenaar
BSicon .svgexdSTRvÜSTr
BSicon .svgvexBHF-eBHFdSTR 110,1 Babberich
BSicon .svgexdSTRvSKRZ-G2u 110,2 N812
BSicon .svgevSTRdENDExe 111,0 einde derde spoor verlenging gepland
BSicon .svgexdSTR+GRZqdZOLLexdSTR+GRZq
111,03
72,614
grens Nederland - Duitsland
BSicon .svgvexBHF-BHFexdSTR 69,4 Elten
BSicon .svgexdSTRdSEC2exdSTR 67,4 spanningssluis 25kV/15kV sinds 2016
BSicon .svgexdABZqredABZg+rexdSTR 67 DB 2266 naar Kleef opgebroken
BSicon .svgv-STRexdSTR DB 2270 naar Oberhausen Hbf

De Betuweroute (vaak de Betuwelijn genoemd, wat verwarring kan opleveren met de spoorlijn Elst - Dordrecht) is een 160 kilometer lange Nederlandse goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland, enkele kilometers voorbij Zevenaar. Zo'n 108 kilometer tussen Kijfhoek en Zevenaar is nieuw aangelegd, de rest van de Betuweroute bestaat uit de Havenspoorlijn in Rotterdam en de laatste 3,4 kilometer voor de Duitse grens uit de Rhijnspoorweg. De Betuweroute is in gebruik genomen in 2007 en werd vanaf dat moment beheerd door Keyrail. Op 1 juli 2015 ging het beheer over naar ProRail. De lijn wordt door diverse spoorwegmaatschappijen gebruikt.

De route heeft als doel de Rotterdamse haven over het spoor te verbinden met het Ruhrgebied.[3] De bouw van de Betuweroute is gestart in 1997 en duurde tien jaar. De bouw aan het Duitse verlengde van de goederenroute, het zogenoemde Derde Spoor, dat volgens de oorspronkelijke planning in 2003 gereed had moeten zijn, begon in april 2016.[4] De oplevering was aanvankelijk gepland voor eind 2022,[5] maar werd in 2019 verschoven naar 2026.[6] Een deel van de goederentreinen over de Betuweroute wordt tot dan omgeleid via onder meer de Brabantroute en de IJsselroute (Twentelijn).[3]

Het besluitvormingstraject en de bouw gingen gepaard met grote vertraging en veel hogere kosten dan in de aanvankelijke raming. De lijn behoort tot de zogenaamde grote infrastructurele projecten en is daarvan met zijn totale kostenpost van € 4,7 miljard (prijspeil 2005, excl. BTW) veruit het grootste en duurste dat de Nederlandse overheid ooit heeft ondernomen. Aanvankelijk werd in 1988 uitgegaan van een totale kostenpost van 750 miljoen gulden (4e nota ruimtelijke ordening). Naarmate de besluitvorming en tijd vorderden, stegen ook de te verwachte kosten. De bouw van de lijn en de overschrijding van het in 1995 vastgestelde budget van ruim 2,5 miljard gulden (= 1,1 miljard euro) leidden tot grote verdeeldheid in politiek en bevolking, en tot onderzoeken door de Algemene Rekenkamer, die zich met name scherp uitliet over de besluitvorming en de kostenbeheersing.

Ontdek meer Betuweroute per onderwerp

Spoorlijn Elst - Dordrecht

Spoorlijn Elst - Dordrecht

De Betuwelijn is de onofficiële naam van een Nederlandse spoorlijn door de Betuwe van Elst via Geldermalsen naar Dordrecht. De Betuwelijn werd naar aanleiding van een initiatief van enkele Dordtse notabelen aangelegd door de Staat volgens de wet van 10 november 1875, onder de naam "Merwe- en Waalspoorweg".

Goederenspoorlijn

Goederenspoorlijn

Een goederenspoorlijn of goederenspoorweg is een spoorlijn waarop geen personenvervoer plaatsvindt, maar die uitsluitend wordt gebruikt voor het vervoer van goederen. "Lokaal" kan hier een betrekkelijk begrip zijn, zo is het hele Rotterdamse havengebied van Rotterdam-zuid tot aan de Maasvlakte voorzien van een uitgebreid spoorwegennet voor uitsluitend goederenvervoer. Indien er sprake is van een aansluiting op de hoofdspoorweg ten behoeve van plaatselijke industrie, dan spreekt men in Nederland van een stamlijn.

Maasvlakte

Maasvlakte

De Maasvlakte, ook wel Eerste Maasvlakte genoemd ter onderscheid van de later aangelegde Tweede Maasvlakte, is een groot industriegebied dat is aangelegd in de Maasmonding. De vlakte ligt direct aan de Noordzee, ze maakt deel uit van de Rotterdamse haven en behoort tot de gemeente Rotterdam. De stad Rotterdam ligt echter 40 kilometer landinwaarts.

Rotterdam (gemeente)

Rotterdam (gemeente)

Rotterdam is een grootstedelijke gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en telt 656.050 inwoners volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een oppervlakte van 319,35 km². Hiermee is de gemeente qua inwoners de op een na grootste gemeente van Nederland. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Rotterdam is de gemeente met het hoogste percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond, op 1 januari 2020 had 38,9% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond.

Duitsland

Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland (BRD), kortweg Duitsland, is een land in West- en of Centraal-Europa. Het heeft een grondgebied van 357.022 km² en grenst in het noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. Duitsland heeft met 83.222.442 inwoners de grootste bevolking van alle landen in de Europese Unie. De hoofdstad en grootste stad van het land is Berlijn.

Kijfhoek (rangeerterrein)

Kijfhoek (rangeerterrein)

Kijfhoek is een rangeerterrein tussen Barendrecht en Zwijndrecht, beheerd door ProRail. Het is 50 hectare groot, heeft een tweesporige heuvel en telt 14 aankomstsporen, 43 verdeelsporen, alle met railremmen, en 12 vertreksporen. Kijfhoek heeft een capaciteit van 4000 goederenwagons per dag. Het rangeerterrein ligt in de Nederlandse gemeente Zwijndrecht.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam is een havenstad in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland. Met 588.490 inwoners is het de op een na grootste stad van Nederland qua inwoneraantal, na Amsterdam. De gehele gemeente Rotterdam telt 664.311 inwoners en de nog grotere metropoolregio Rotterdam Den Haag telt meer dan 2,4 miljoen inwoners.

Spoorlijn Amsterdam - Elten

Spoorlijn Amsterdam - Elten

De Rhijnspoorweg of spoorlijn Amsterdam - Elten is de eerste spoorlijn die is aangelegd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij; Elten is een plaats in Duitsland op 25 km van Arnhem. De lijn is met enige wijzigingen nog steeds in gebruik; het traject Amsterdam – Utrecht – Arnhem is een schakel in het Nederlandse intercitynet, en het deel naar Elten is een belangrijke verbinding met Duitsland.

Keyrail

Keyrail

Keyrail was de spoorwegbeheerder die van 1 januari 2007 tot 1 juli 2015 verantwoordelijk was voor de exploitatie en de uitvoering van het beheer van de Betuweroute. ProRail is sinds 1 juli 2015 de beheerder van de Betuweroute. Per 28 februari 2007 is Keyrail de handelsnaam van de Betuweroute Exploitatiemaatschappij (BREM). Als ondertitel gebruikt Keyrail de tekst "Key to Europe".

ProRail

ProRail

ProRail BV is de spoorwegbeheerder van Nederland, vergelijkbaar met Infrabel in België. ProRail is daarbij verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid.

Ruhrgebied

Ruhrgebied

Het Ruhrgebied is een sterk geïndustrialiseerde regio in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen met ongeveer 5,3 miljoen inwoners, verdeeld over 11 grote steden en 42 kleinere gemeenschappen. De belangrijkste plaatsen zijn Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Oberhausen en Hamm. Veel van deze steden zijn aan elkaar gegroeid. Het gebied wordt grofweg omsloten door de Rijn in het westen, de Ruhr in het zuiden en de Lippe in het noorden. In het oosten heeft het geen natuurlijke grens.

Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat dat controleert of de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn. Rechtmatig omdat het in overeenstemming met de genomen regels en besluiten moet zijn, doelmatig om na te gaan of de bestede uitgaven ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad.

Naam

De lijn loopt voor een groot deel van het tracé door de Betuwe, parallel aan de A15 en de veel oudere spoorlijn Elst - Dordrecht die ook wel Betuwelijn wordt genoemd. De nieuwe lijn kreeg daarom van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de naam Betuweroute. In de aanvankelijke plannen was er sprake van dat de oude Betuwelijn in de nieuwe Betuweroute opgenomen zou worden, hetgeen uiteindelijk niet is gebeurd.

Traject

De Betuweroute loopt van de Maasvlakte over de opgewaardeerde, dubbelsporige en geëlektrificeerde havenspoorlijn naar het rangeerterrein Kijfhoek grotendeels parallel aan rijksweg 15. Er is een nieuwe tunnel, de Botlekspoortunnel, onder de Oude Maas geboord om de flessenhals van de oude, enkelsporige Botlekbrug op te heffen. Bij Barendrecht is een overkapping van 1,5 kilometer lengte gebouwd (Kap van Barendrecht) die tevens de HSL-Zuid, de goederenlijn KijfhoekIJsselmonde en de spoorlijn RotterdamDordrecht omvat.

Vanaf Kijfhoek loopt de lijn verder in oostelijke richting en passeert de rivier de Noord via de Sophiaspoortunnel. De lijn komt bovengronds tot de passage van de rivier de Giessen met de Spoortunnel Giessen. De lijn gaat dan bovengronds verder langs onder meer Gorinchem, Tiel en Elst. De route verloopt voor meer dan driekwart van de totale lengte gebundeld met de gereconstrueerde snelweg A15.

Door een tunnel kruist de lijn bij Angeren het Pannerdensch Kanaal om ten slotte, vlak achter Zevenaar, via de bestaande verbinding ArnhemEmmerich aan te sluiten op het Duitse spoorwegnet.

De lijn is 160 kilometer lang, waarvan 95 kilometer gebundeld met autosnelweg A15. Er is 160 kilometer (enkelzijdig) aan geluidsschermen; 7,5 kilometer van de lijn ligt verdiept, en 12 kilometer ligt op totaal 130 viaducten en bruggen. Verder bevat de lijn 5 tunnels, 190 faunapassages, 155 wissels, en 4 beweegbare waterkeringen (in de Sophiatunnel en in de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal).

Ontdek meer Traject per onderwerp

Maasvlakte

Maasvlakte

De Maasvlakte, ook wel Eerste Maasvlakte genoemd ter onderscheid van de later aangelegde Tweede Maasvlakte, is een groot industriegebied dat is aangelegd in de Maasmonding. De vlakte ligt direct aan de Noordzee, ze maakt deel uit van de Rotterdamse haven en behoort tot de gemeente Rotterdam. De stad Rotterdam ligt echter 40 kilometer landinwaarts.

Meersporigheid

Meersporigheid

Van meersporigheid wordt gesproken wanneer een baanvak uit meer dan één spoor bestaat, dit ter onderscheiding van baanvakken die uit slechts één spoor bestaan.

Havenspoorlijn Rotterdam

Havenspoorlijn Rotterdam

De Rotterdamse Havenspoorlijn is een ruim 40 km lange goederenspoorlijn tussen de emplacementen IJsselmonde/Kijfhoek en Maasvlakte, inclusief de aangesloten emplacementen en raccordementen.

Kijfhoek (rangeerterrein)

Kijfhoek (rangeerterrein)

Kijfhoek is een rangeerterrein tussen Barendrecht en Zwijndrecht, beheerd door ProRail. Het is 50 hectare groot, heeft een tweesporige heuvel en telt 14 aankomstsporen, 43 verdeelsporen, alle met railremmen, en 12 vertreksporen. Kijfhoek heeft een capaciteit van 4000 goederenwagons per dag. Het rangeerterrein ligt in de Nederlandse gemeente Zwijndrecht.

Rijksweg 15

Rijksweg 15

Rijksweg 15 is een Nederlandse weg, autoweg en autosnelweg van de Maasvlakte naar Enschede. Deze rijksweg bestaat uit twee delen die met afzonderlijke nummers op de bewegwijzering te vinden zijn. Het westelijke deel heet A15 / N15 en loopt van de Maasvlakte tot Bemmel. De A18 / N18 is het oostelijke deel van deze rijksweg; dit gedeelte, ook wel de Twenteroute genoemd, loopt van Zevenaar tot Enschede.

Botlekspoortunnel

Botlekspoortunnel

De Botlekspoortunnel is een spoortunnel voor een goederenspoorlijn onder de Oude Maas naast de bestaande Botlekspoorbrug, die deel uitmaakt van de verbeteringen aan de infrastructuur ten behoeve van de Betuweroute. De Botlekspoortunnel is de eerste geboorde spoortunnel van Nederland en bestaat uit twee, deels halfopen, deels gesloten toeritten en twee geboorde tunnelbuizen. De tunnel is op 17 september 2006 in gebruik genomen, en precies een maand later officieel geopend door minister Karla Peijs.

Oude Maas

Oude Maas

De Oude Maas is een getijrivier in de Nederlandse provincie Zuid-Holland die het eiland IJsselmonde scheidt van het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. De rivier begint bij Dordrecht waar de Beneden-Merwede eindigt en de Noord zich afsplitst richting Rotterdam. De rivier is ruim dertig kilometer lang en heeft als zijrivieren de Dordtsche Kil en het Spui. De rivier eindigt bij Vlaardingen waar zij met de Nieuwe Maas samenvloeit tot het Scheur.

Botlekbrug

Botlekbrug

De Botlekbrug is een hefbrug voor weg- en spoorverkeer over de Oude Maas in het Rotterdams havengebied. De brug werd in 1955 geopend om de Botlek te ontsluiten en is in 2015 vervangen door een geheel nieuwe brug. Sindsdien zijn er voor wegverkeer in beide richtingen twee rijstroken, terwijl het treinverkeer voor elke richting één spoor krijgt. Sinds 1980, toen de Botlektunnel beschikbaar kwam voor het wegverkeer, is de brug hoofdzakelijk in gebruik als route voor langzaam verkeer en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die niet door de tunnel mogen.

Barendrecht

Barendrecht

Barendrecht is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 48.807 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 21,73 km², waarvan 19,75 km² land en 1,98 km² water. Een inwoner van Barendrecht wordt een Barendrechter genoemd. De gemeente ligt op het eiland IJsselmonde. Ze is een van de BAR-gemeenten en behoort tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Kap van Barendrecht

Kap van Barendrecht

De Kap van Barendrecht is een landspoortunnel in Barendrecht dat bestaat uit 9 sporen en station Barendrecht. De tunnel ligt op maaiveldniveau met een dakpark en parkeerruimte erbovenop.

Noord (rivier)

Noord (rivier)

De Noord is een getijrivier in de Nederlandse provincie Zuid-Holland tussen de oostzijde van het eiland IJsselmonde en de westzijde van de Alblasserwaard. De Noord is een zeer druk bevaren scheepvaartroute die het rivierenkruispunt met de Beneden-Merwede en de Oude Maas bij Dordrecht verbindt met de noordzijde van Ridderkerk, waar de Lek en de Noord samenvloeien en de Nieuwe Maas vormen.

Giessen (rivier)

Giessen (rivier)

De Giessen is een veenrivier in de Nederlandse streek van de Alblasserwaard met een lengte van ongeveer 16 kilometer, die zijn oorsprong heeft in twee kleinere veenriviertjes in het oosten van het gebied, de Noordeloos en de Kromme Giessen. De rivier loopt door de gemeenten Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam. Ze stroomt in zuidwestelijke richting langs de plaatsen Overslingeland, Pinkenveer, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Neder-Hardinxveld en Giessendam om vervolgens in Neder-Hardinxveld in de Merwede uit te monden.

Techniek

Elektrische tractie

Het traject is geëlektrificeerd met een spanning van 25.000 volt 50 hertz wisselstroom. Deze spanning, die ook voor de HSL-Zuid wordt gebruikt, wijkt af van de spanning die in de rest van Nederland voor spoorlijnen wordt gebruikt (1500 V gelijkspanning) en loopt vooruit op Europese harmonisatie. Bestaande Nederlandse elektrische locomotieven kunnen daarom geen gebruik maken van de Betuweroute. Er zijn speciale locomotieven nodig die met meerdere spanningen kunnen werken. Bij Zevenaar moesten de locomotieven tot 2016 omschakelen naar 1500 V gelijkspanning, om in Emmerich weer om te schakelen naar de Duitse 15.000 V wisselspanning. Met de aanleg voorjaar 2016 van een onderstation bij Zevenaar-Oost is het 1500 V eiland opgeheven, Zevenaar-Oost werd omgebouwd naar 25.000 volt wisselspanning. Dit is onderdeel van het derde spoor, aan te leggen tussen Zevenaar en Station Oberhausen-Sterkrade. Vanaf Elten rijden treinen door een nieuwe spanningssluis verder met de Duitse bovenleidingsspanning van 15.000 volt 16⅔ Hz wisselspanning.

Beveiligingssysteem

Het beveiligingssysteem op de Betuweroute wijkt af van het in Nederland gebruikelijke. Het systeem loopt vooruit op de landelijke invoering van het European Rail Traffic Management System (ERTMS), waartoe het kabinet-Rutte II besloten heeft op 11 april 2014.[7]

Alstom heeft in 2005/2006 ERTMS Level 2 op de Betuweroute geïnstalleerd. Op 8 december 2014 is hetzelfde beveiligingssysteem geïnstalleerd op het aangrenzende baanvak tot de Duitse grens. Aangezien het rangeerterrein in Kijfhoek vanaf oktober 2014 ook is uitgerust met ERTMS kan de hele Betuweroute sindsdien bereden worden onder ERTMS. Op Kijfhoek blijft automatische treinbeïnvloeding (ATB) aanwezig, om treinen die uit andere delen van het land naar deze bestemming komen te kunnen blijven ontvangen. In een veel later stadium zal ATB hier volledig verdwijnen.

Het gedeelte van de Betuweroute dat ook wel 'Havenspoorlijn' genoemd wordt, is vanaf Kijfhoek tot en met de Maasvlakte (Incl. Maasvlakte II) uitgerust met ERTMS Level 1. Op dit deel van het traject zijn twee toepassingen van dit ERTMS/ETCS Level actief.

Na de ingebruikname van de bovenleiding van de Betuweroute in november 2007 reden de elektrische locomotieven die van Kijfhoek naar Duitsland reden op drie verschillende elektrische spanningen, successievelijk 1500 V= in Kijfhoek, 25 kV AC op de Betuweroute, tot aan de opheffing van het "spanningseiland" eerst nog weer 1500 V gelijkspanning tot de grens, en daarna de Duitse 15 kV wisselspanning. Dit vereist een kostbare installatie in de locomotieven. Daarom werd over de Betuweroute nog veel met diesellocomotieven gereden. Die moesten dan wel voor het beveiligingssysteem ERTMS level 2 zijn aangepast.

Tunnels

Op vijf plaatsen in de route zijn tunnels aangelegd met een totale lengte van 18 kilometer. Onder andere is er een tunnel bij Zevenaar onder straatniveau. De langste tunnel is de Sophiaspoortunnel bij Kijfhoek. Omdat tunnels later slechts tegen grote kosten kunnen worden omgebouwd, zijn deze ingericht voor wagens met twee lagen containers op elkaar, de zogenaamde double stack.

Anderzijds zijn de tunnels niet voorzien van ontsnappingsroutes en daarom niet geschikt voor reizigersvervoer. Omdat het gedeelte tussen Meteren en Elst geen tunnels kent kunnen daar wel reizigerstreinen rijden, en deze route wordt inderdaad gebruikt voor omgeleide hogesnelheidstreinen naar Duitsland wanneer de spoorlijn Utrecht-Arnhem niet gebruikt kan worden.

Ontdek meer Techniek per onderwerp

Volt (eenheid)

Volt (eenheid)

De volt is de SI-eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning (potentiaalverschil). De eenheid is genoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta (1745-1827). Deze vond in 1800 de eerste chemische batterij, de zuil van Volta, uit.

Hertz (eenheid)

Hertz (eenheid)

De hertz is de afgeleide SI-eenheid van frequentie. De hertz wordt gebruikt bij periodieke verschijnselen. 1 Hz komt daarbij overeen met een periode van 1 seconde. Zou iemand regelmatig, eenmaal per seconde op een tafel tikken, dan heeft dat tikken een frequentie van 1 Hz. Tikt de persoon sneller, bijvoorbeeld tweemaal per seconde, dan bedraagt de frequentie 2 Hz.

Project Derde Spoor Zevenaar - Duitsland

Project Derde Spoor Zevenaar - Duitsland

Het project Derde Spoor Zevenaar - Duitsland is een spoorwegproject van ProRail en DB Netze. Tussen 2016 en 2023 wordt het spoor tussen Zevenaar-Oost en Oberhausen uitgebreid om een toenemende hoeveelheid goederenvervoer via de Betuweroute mogelijk te maken. In 2020 moeten er 160 goederentreinen per dag de grens kunnen passeren, terwijl de huidige tweesporige situatie is gelimiteerd tot 120 goederentreinen per dag. Daarnaast wordt de grensovergang ook gebruikt voor passagierstreinen zoals de ICE en andere internationale treinen. Een extra spoor zorgt ervoor dat de snellere passagierstreinen en de langzamere goederentreinen elkaar niet hinderen.

Station Oberhausen-Sterkrade

Station Oberhausen-Sterkrade

Het station Oberhausen-Sterkrade is een spoorwegstation in de stad Oberhausen, in het stadsdeel Sterkrade. Het station ligt aan de spoorlijn Oberhausen - Emmerich.

Spanningssluis

Spanningssluis

Een spanningssluis is een stuk van het bovenleidingsnetwerk waar een elektrische trein die voor twee spanningen geschikt is overgaat van de ene op de andere spanning. Er is daar een korte onderbreking in de bovenleiding.

Wisselspanning

Wisselspanning

Wisselspanning is een periodieke elektrische spanning die met een bepaalde frequentie wisselt tussen positieve en negatieve waarden. Er is meestal een min of meer sinusoïdaal spanningsverloop, maar ook andere vormen zijn mogelijk. Wisselspanning is de tegenhanger van gelijkspanning. Wisselspanning in een gesloten circuit veroorzaakt wisselstroom, de tegenhanger van gelijkstroom.

European Rail Traffic Management System

European Rail Traffic Management System

Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is een Europese specificatie voor spoorweg­seinen en trein­beïn­vloe­ding. Het is onderdeel van een project om de Europese spoorweg­netten te verbeteren, te standaardiseren en samen te smeden tot 'een Europese spoorwegruimte'.

Kabinet-Rutte II

Kabinet-Rutte II

Het kabinet-Rutte II, ook wel het kabinet-Rutte-Asscher genoemd, was een Nederlands kabinet van 5 november 2012 tot en met 26 oktober 2017. Het bestond uit de politieke partijen VVD en PvdA en stond onder voorzitterschap van premier Mark Rutte en was de opvolger van kabinet-Rutte I, na de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer nooit een meerderheid gehad. In de Tweede Kamer heeft het zijn meerderheid gedurende de regeerperiode verloren, doordat er verschillende afsplitsingen van de regeringsfracties hebben plaatsgevonden.

Alstom

Alstom

Alstom, voorheen Alsthom, is een multinationale onderneming, die vooral actief is op het gebied van transport over het spoor. Het hoofdkantoor bevindt zich in Parijs.

Kijfhoek (rangeerterrein)

Kijfhoek (rangeerterrein)

Kijfhoek is een rangeerterrein tussen Barendrecht en Zwijndrecht, beheerd door ProRail. Het is 50 hectare groot, heeft een tweesporige heuvel en telt 14 aankomstsporen, 43 verdeelsporen, alle met railremmen, en 12 vertreksporen. Kijfhoek heeft een capaciteit van 4000 goederenwagons per dag. Het rangeerterrein ligt in de Nederlandse gemeente Zwijndrecht.

Automatische treinbeïnvloeding

Automatische treinbeïnvloeding

Automatische treinbeïnvloeding (ATB) is een systeem dat machinisten ondersteunt bij het waarnemen en opvolgen van spoorwegseinen. ATB waarschuwt de machinist als een spoorwegsein opdracht geeft snelheid te verminderen. Wanneer de machinist niet reageert remt het ATB-systeem automatisch.

Tunnel

Tunnel

Een tunnel is een kunstmatig aangelegde onderdoorgang om tussen twee punten transport, passage of communicatie mogelijk te maken.

Gebruiksvolume

Aantal treinbewegingen (exclusief losse locomotieven en werktreinen) over het A15-tracé van de Betuweroute in 2008 tot en met 2011
Aantal treinbewegingen (exclusief losse locomotieven en werktreinen) over het A15-tracé van de Betuweroute in 2008 tot en met 2011

Na de ingebruikname in 2007 viel het aantal treinen in de eerste jaren tegen. Van de geplande 350 treinen per week, reden er in 2008 slechts 200. Dat aantal nam in de jaren daarna toe; in 2011 reden ruim 23.000 goederentreinen (ca. 440 per week) over de Betuweroute.[8] Begin 2014 was dat opgelopen naar 550 treinen per week.[9]

In 2011 verliep 74% van al het west-oostvervoer per spoor van Rotterdam naar Duitsland via de Betuweroute. 23% nam de route via Venlo, 3% reed over de conventionele sporen via Rotterdam naar Emmerik.[8]

Geschiedenis

Begin

In 1989/1990 presenteerde de toenmalige N.V. Nederlandse Spoorwegen haar plannen voor het goederenvervoer per spoor. De NS zou deze goederenspoorverbinding zelf gaan aanleggen, de begrote kosten bedroegen 2 tot 2,5 miljard gulden (grofweg één miljard euro). Door de liberalisering en uiteenvallen van de Nederlandse Spoorwegen werden vele Rail 21-infraprojecten uitgesteld of geschrapt en was het niet meer zeker of de door NS beloofde Betuweroute wel aangelegd zou worden, en lag de bal bij de overheid. Veel verladers, met name in de Rotterdamse haven, pleitten toch voor aanleg. Een belangrijk pleitbezorger voor de aanleg van de Betuweroute was Gerrit Wormmeester, voormalig president-directeur van het containerbedrijf ECT in Rotterdam, en bijzonder hoogleraar Vervoer en Transport aan de Technische Universiteit Delft. Ook VVD-minister Neelie Smit-Kroes was een verklaard voorstander. De bestaande spoorverbindingen via Arnhem en Venlo werden zowel voor reizigersvervoer als voor goederenvervoer gebruikt en golden volgens de voorstanders van de Betuweroute als overbelast. De Betuwelijn - het oude enkelsporige, bestaande traject - was juist onderbelast en eigenlijk niet rendabel voor reizigersvervoer alleen. Dus leek het een goed (en goedkoop) idee deze lijn geschikt te maken voor grotere hoeveelheden goederentreinen. Daarvoor zou de lijn verdubbeld moeten worden. Burgemeester D. Corporaal van Leerdam heeft zich hiertegen tot het uiterste verzet en vond gehoor bij de minister.

Daarnaast wilde de Rotterdamse haven graag uitbreiden (onder meer met de Tweede Maasvlakte). Sommige vrachtvaarders dreigden hun vervoer te verplaatsen naar Antwerpen. Ook verladersorganisaties als de EVO waren een groot voorstander. Al snel echter kwam vooral uit de wetenschappelijke wereld bezwaar tegen de aanleg. Met name algemeen econoom Arnold Heertje (Universiteit van Amsterdam) en vervoerseconoom Jaap Polak (Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Amsterdam) vonden de argumentatie voor de realisatie van de spoorlijn niet overtuigend. Wat later begon ook de milieubeweging steeds luidere bezwaren te opperen. Gaandeweg de planontwikkeling werden de prognoses steeds verder opgeschroefd (tot elke 7 minuten een trein per richting), terwijl de protesten van omwonenden toenamen. Lokale actiegroepen werden opgericht en bundelden zich in de Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute. Daarnaast werd een stichting opgericht om t.z.t. de belangen van gedupeerden te behartigen, de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Betuweroute.

Door een nieuwe spoorweg aan te leggen zouden de woongebieden worden ontzien, en zou een reductie van de geluidshinder worden bereikt ten opzichte van de situatie dat de bestaande spoorlijnen voor het goederenvervoer zouden worden gebruikt. Bovendien zouden mogelijke problemen met externe veiligheid worden voorkomen. Doordat de goederentreinen langs deze spoorlijn geen voorrang zouden hoeven te verlenen aan reizigerstreinen, zou het goederentransport efficiënter kunnen plaatsvinden. De Betuweroute zou vooral de Brabantroute (KijfhoekVenlo – Grens) ontlasten en dan met name de zeer drukke baanvakken DordrechtLage Zwaluwe en BredaTilburg. Het ministerie beloofde verder dat een groot deel van de aanlegkosten door private investeerders zou worden ingebracht, maar die zijn nooit gevonden.

Op zaterdag 15 mei 1993 kopte De Telegraaf: "Betuwelijn komt er" en vervolgde: "Het kabinet heeft besloten de Betuwelijn geheel bovengronds aan te leggen. De goederenspoorverbinding tussen Rotterdam en de Duitse grens kost ƒ 6,2 miljard en moet voor het jaar 2000 klaar zijn." De aanleg van het tracé begon ongeveer in 1998. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat sloot al in een zeer vroeg stadium contracten met onder meer aannemers en leveranciers af. Het tussentijds stoppen van de aanleg werd daarmee zo goed als onmogelijk omdat het afkopen hiervan enorme kosten met zich mee zou brengen, waardoor de politieke tegenstanders voor een voldongen feit werden geplaatst.[10]

Aansluiting op het Duitse net

Eind 1992 sloot Nederland met Duitsland het Verdrag van Warnemünde, waarin Nederland en Duitsland de uitbouw van hun spoorwegen coördineerden. Duitsland verplichtte zich onder andere tot uitbreiding van de verbinding via EmmerichOberhausen, terwijl Nederland zich verplichtte tot het aanleggen en verbeteren van verbindingen tussen de Betuweroute en de grensovergangen Oldenzaal en Venlo (de Noordtak en de Zuidtak). Aanleg van die twee takken is inmiddels onbeperkt uitgesteld; de Zuidtak zou zo'n 5 miljard euro gaan kosten. Daarnaast werden er ook afspraken over de reizigersverbindingen gemaakt.

In november 2005 maakten de Duitse bondsregering en de deelstaat Noordrijn-Westfalen afspraken met Deutsche Bahn over de inrichting van het vrachtspoor tussen de Nederlandse grens en de grote havenstad Duisburg. De Duitsers hebben tot taak om op het traject van Emmerich naar Oberhausen een derde spoor aan te leggen voor de snelle reizigerstreinen (vooral de ICE's), de goederen- en normale reizigerstreinen kunnen dan op de andere twee sporen. Daarbij moeten garanties worden geboden voor de bestrijding van geluidsoverlast. Dit aspect speelde ook in Nederland een grote rol bij de planning van de Betuweroute. De vroegst haalbare termijn om het traject Emmerich – Duisburg op het gewenste niveau te brengen, is verschoven naar het jaar 2012, in weerwil van het Verdrag van Warnemünde.

In augustus 2010 werd er een plan voor een nieuwe variant bekendgemaakt. Net over de grens nog voor Elten zou de Betuweroute naar rechts afbuigen om o.a. Elten en Emmerich te sparen. Daarvoor zal de Betuweroute na even op Duits grondgebied te zijn geweest weer over Nederlands gebied richting Spijk gaan lopen waarna deze via een brug over de Rijn bij Spijk definitief in Duitsland arriveert. Aan de andere kant van de Rijn zal de lijn dan via Griethausen en Kleef verder richting de eindbestemming gaan lopen.

Overslagcentrum bij Valburg geschrapt

Het geplande Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Valburg werd in 2002 afgeblazen.[11] Daar had een overslagcentrum met aansluiting op de snelweg A15 en de Waal moeten komen. Nadat eerst de Raad van State in september 2002 een streep door het Regionaal Structuurplan zette, en vervolgens uit een nut- en noodzaakonderzoek bleek dat er te weinig publieke steun was, besloten de provincie, de gemeente Arnhem en het KAN in november 2002 het plan te schrappen. Overbetuwe en Nijmegen (na de verkiezingsoverwinning van GroenLinks in maart 2002) hadden al eerder dat jaar hun steun opgezegd. Wel is er nog een zogeheten Rail Opstappunt gepland van 10 hectare (aangedragen begin 2004 door het Rail Service Centrum Rotterdam), dat echter vertraging heeft opgelopen: De gemeente Overbetuwe wil eerst het Betuws Bedrijvenpark (dat in de plaats van het MTC werd uitonderhandeld tussen de bouwbedrijven en projectbureaus enerzijds en de milieubeweging en bewonersgroeperingen anderzijds) realiseren en vindt het in samenspraak met het KAN en de provincie nog te vroeg om hieraan te beginnen omdat eerst moet worden bezien hoeveel verkeer dit punt aan kan om de omliggende kernen niet te veel onder druk te zetten.[12][13]

Ingebruikname

De lijn werd na een uitgelopen bouwtijd van meer dan tien jaar op 16 juni 2007 officieel in gebruik gesteld door koningin Beatrix en minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.[14] Na een aanloopperiode met dieseltractie werd in november 2007 ook de bovenleiding in gebruik genomen, waarna de lijn volwaardig in gebruik kwam tot aan de Duitse grens. Vanaf daar rijden treinen over oude spoorlijnen.

De exploitatie van de Betuweroute is tot in 2017 verlieslatend. Vanaf de ingebruikname heeft dit de Nederlandse staat in totaal 322 miljoen euro gekost.[15]

Het gedeelte van de Betuweroute tussen Meteren en Elst is in 2017 geschikt gemaakt voor Duitse ICE 3M-treinstellen die zo bij omleidingen wegens werkzaamheden of stremmingen gebruik kunnen maken van deze lijn.[16] Op 25 november 2017 werd er voor het eerst gebruik gemaakt van deze alternatieve route voor de verbinding van ICE International.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Rail 21

Rail 21

Rail 21, met als ondertitel Sporen naar een nieuwe eeuw, was een ambitieus toekomstplan van de Nederlandse Spoorwegen dat gepresenteerd werd in juni 1988 en dat enkele jaren de basis van het spoorwegbeleid in Nederland vormde.

Gerrit Wormmeester

Gerrit Wormmeester

Gerhardus Johannes (Gerrit) Wormmeester was een Nederlands directeur, transportkenner en hoogleraar.

Europe Container Terminals

Europe Container Terminals

Europe Container Terminals is het grootste overslagbedrijf in Europa voor containers in de haven van Rotterdam. Vanaf 2002 is de onderneming in handen van het in Hongkong gevestigde Hutchison Port Holdings Group (HPH). In 2013 werden door ECT 7,7 miljoen TEU overgeslagen door de bijna 2.200 medewerkers van het bedrijf.

Arnhem

Arnhem

Arnhem is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de provincie Gelderland. De gemeente telt 165.896 inwoners en is daarmee de twaalfde grootste gemeente van Nederland. Ze heeft een totale oppervlakte van 101,54 km², waarvan 97,82 km² land en 3,72 km² water.

Burgemeester

Burgemeester

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau. Internationaal is er een verscheidenheid aan functies en macht die een burgemeester heeft.

Leerdam

Leerdam

Leerdam is een stad en voormalige gemeente in de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht. Leerdam is met 18.945 inwoners op 1 januari 2021 de grootste plaats binnen de gemeente en het gemeentehuis is er gevestigd.

Maasvlakte

Maasvlakte

De Maasvlakte, ook wel Eerste Maasvlakte genoemd ter onderscheid van de later aangelegde Tweede Maasvlakte, is een groot industriegebied dat is aangelegd in de Maasmonding. De vlakte ligt direct aan de Noordzee, ze maakt deel uit van de Rotterdamse haven en behoort tot de gemeente Rotterdam. De stad Rotterdam ligt echter 40 kilometer landinwaarts.

EVO (organisatie)

EVO (organisatie)

EVO is een Nederlandse organisatie van ondernemers in handel en industrie en behartigt hun belangen op het gebied van goed functionerende goederenstromen, inclusief opslag. Deze belangen liggen bij de verschillende modaliteiten: weg, spoor, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart. De vereniging EVO telt 20.000 leden en vertegenwoordigt door de samenstelling van het ledenbestand zeventig procent van de economische bedrijvigheid in Nederland. Het kantoor is gevestigd in Zoetermeer, in de stadswijk Rokkeveen.

Arnold Heertje

Arnold Heertje

Arnold Heertje was een Nederlands econoom, hoogleraar en publicist. Van 1964 tot aan zijn emeritaat in 2006 bekleedde hij diverse leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam.

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen. De universiteit is gesticht in 1614 en daarmee na de Universiteit Leiden de oudste nog bestaande universiteit van Nederland. Met circa 37.000 studenten en ongeveer 6.000 medewerkers is het een van de grootste Nederlandse universiteiten.

Milieubeweging

Milieubeweging

De milieubeweging is het geheel van activiteiten en organisaties die zich bezighouden met bescherming van het milieu, inclusief organisaties die zich bezig houden met de bescherming van het klimaat en de natuur. Vaak worden organisaties die ijveren voor duurzame energieopwekking zoals energiecoöperaties er ook toe gerekend, soms ook dierenbeschermingsorganisaties.

Geluidshinder

Geluidshinder

Geluidshinder of geluid(s)overlast is verstoring veroorzaakt door lawaai of andere hinderlijke klanken. Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Geluid heeft een signaalfunctie, is in veel gevallen sfeerbepalend en heeft invloed op het functioneren en de gezondheid van mens en dier.

Plannen

Zuidwestboog Meteren

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)[17] zijn er plannen om bij Meteren een aftakking van de Betuweroute te maken: de Zuidwestboog Meteren. Goederentreinen kunnen dan in de toekomst via de Betuweroute richting 's-Hertogenbosch en Boxtel en verder.[18][19] Spoorbeheerder ProRail en ingenieursbureau Movares hebben in april 2022 een contract ondertekend voor de realisatie van de Zuidwestboog Meteren. De start van het project is april 2022 en in 2029 maken de treinen volgens de planning van de nieuwe spoorboog gebruik.[20]

Kritiek

Budgetoverschrijdingen

De Betuweroute stond vanaf het begin van de studies onder druk. Er werd aan getwijfeld of de spoorlijn wel rendabel zou zijn. Zo zou de binnenvaart goedkoper zijn en de capaciteit van de binnenvaart zou makkelijk kunnen worden uitgebreid.

In de 4e nota ruimtelijke ordening (1988) werden de kosten voor de aanleg van de Betuweroute geschat op 750 miljoen gulden (€ 340 miljoen). In de planologische kernbeslissing uit 1992 was de schatting opgelopen tot 2,4 miljard gulden (€ 1,1 miljard), bedroegen uiteindelijk een veelvoud daarvan, € 4,7 miljard (excl. btw), waarvan € 1,7 miljard voor de Havenspoorlijn en € 2,8 miljard voor het gedeelte langs de A15. De kosten zijn gedurende de politieke discussie over het project steeds hoger geworden, enerzijds omdat de aanvankelijke begroting te laag bleek, en anderzijds omdat er onvoorziene kostbare maatregelen zijn getroffen om de spoorlijn zo goed en veilig mogelijk in te passen in de omgeving.

Van augustus tot december 2004 verrichtte de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten onder leiding van Adri Duivesteijn een onderzoek naar de aard en omvang van de budgetoverschrijdingen. Tevens onderzocht zij hoe dergelijke overschrijdingen in de toekomst vermeden kunnen worden. Onder andere het Centraal Planbureau deed onderzoek in opdracht van de commissie-Duivesteijn. De Betuweroute was overbodig, concludeerde het CPB, en de aanlegkosten kunnen niet worden terugverdiend. De exploitatie zou wel kostendekkend kunnen zijn.[21]

Prof. dr. Bent Flyvbjerg verrichtte in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek naar de kostenoverschrijding van het project. Hij meende dat de negatieve beelden rondom de kosten tijdens de besluitfase in de publieke opinie onterecht werden doorgetrokken naar de uitvoering. De budgetoverschrijding tijdens de uitvoering van het project bedroeg 2,7%.[22] Veel van de ontwikkelde manieren van beheersing bij de Betuweroute worden nu toegepast bij andere Nederlandse grote projecten. De Betuweroute kan worden gezien als een leerschool op het vakgebied van de projectbeheersing.[23]

Flyvbjerg onderzocht 258 grote bouwprojecten en concludeerde in een interview in Intermediair dat de complexiteit stelselmatig wordt onderschat, er heerst onredelijk optimisme, resultaten en voordelen worden volgens hem schromelijk overdreven. Ook noemt hij 'strategische misrepresentatie'. 'Die term gebruiken we omdat mensen niet houden van de term "liegen", maar daar komt het wel op neer. Voor belanghebbenden is het voordelig om opbrengsten en risico's verkeerd voor te stellen.'[24]

Algemene Rekenkamer

Door fouten onder verantwoordelijkheid van achtereenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat mankeerde het ernstig aan de kostenbeheersing van de Betuweroute, zo stelde de Algemene Rekenkamer in een onderzoek uit 2001. In 1992 lag volgens de Rekenkamer de raming van de kosten op ruim 5 miljard gulden (naar de wisselkoers van 2001 ongeveer € 2,3 miljard), maar eind 2000 was dat volgens minister Netelenbos (Verkeer) al ongeveer 10,3 miljard gulden (€ 4,7 miljard), terwijl het Rijksbudget toen 9,7 miljard gulden (€ 4,4 miljard) bedroeg. De Rekenkamer meende dat er vooral in de jaren vóór 1998 (de definitiefase van het project), onder de toenmalige minister Jorritsma veel te weinig aandacht was geweest voor kostenbeheersing. Noodzakelijke instrumenten en waarborgen voor beheersing van het project ontbraken al bij het begin van de uitvoering. Evenmin deugde de methode voor kostenraming. Er werd onvoldoende rekening gehouden met risico's en onzekerheden konden gemakkelijk leiden tot tegenvallers.

Daarnaast werden volgens de Rekenkamer de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding van de binnenvaart door het ministerie systematisch genegeerd. Naast de al lopende technologische vooruitgang in de binnenvaart (bijvoorbeeld het schip Jowi, met een revolutionair grote capaciteit) is het voordeel van de scheepvaart ook dat er amper investeringen in de infrastructuur nodig zijn.

Oppositie

De aanleg van de Betuweroute heeft aanzienlijke maatschappelijke tegenstand opgeroepen. Enkele van de voornaamste tegenstanders:

 • De Vereniging Landelijk overleg Betuweroute (VLOB) wordt in 1991 opgericht, aanvankelijk onder de naam Gezamenlijke Actiegroepen tegen de Betuweroute. Bij deze vereniging zijn ca. 20 lokale actiegroepen tegen de Betuweroute aangesloten. Het VLOB onderhoudt contacten met politici en de directie van de projectorganisatie van de Betuweroute. Ook organiseert zij namens de gezamenlijke actiegroepen diverse protestacties, waaronder het stilleggen van de Betuwelijn, het stilleggen van het verkeer op de rijksweg A15 en een protestactie in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Betuweroute. Ook voert zij vele procedures bij de Raad van State.
 • Vanuit de Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute wordt in 1992 een stichting opgericht om gedupeerden van de Betuweroute te gaan ondersteunen: de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Betuweroute. Deze stichting brengt een boekje uit waarin gedupeerden worden geïnformeerd over de juridische mogelijkheden voor schadeclaims.
 • GroenFront! kraakte in 1998-2000 een elftal panden op het tracé van de Betuweroute, waarvan acht voor langere tijd. Deze werden door ruim 800 leden van de Mobiele Eenheid in februari 2000 ontruimd. GroenFront! heeft geregeld werk aan de Betuweroute verstoord door bouwterreinen te bezetten. Het bouwterrein van de Sophiatunnel bij Oud-Alblas werd zeven keer bezet. GroenFront! keerde zich tegen het project vanwege de ecologisch negatieve gevolgen van economische groei en groei van transport.
 • De Socialistische Partij, die in 1998 de actie Laat de Betuwelijn toch varen startte, vooral behartigd door het Tweede Kamerlid Harry van Bommel.
 • De Stichting Duurzame Mobiliteit (SDM) lobbyde tegen de lijn op basis van onderzoeken die onder meer werden verricht door dr. Michiel Roscam Abbing en prof. ir. Albert Pols van de TU Delft. De SDM stelde in 1999 voor de werken aan de Betuweroute zo spoedig mogelijk te stoppen. Reden was dat het argument van milieubesparing wegviel na de bekendmaking van nieuwe RIVM-opvattingen daarover. Dat argument gold als de belangrijkste overweging om de lijn aan te leggen, naast de geclaimde economische noodzaak. De SDM financierde ook een deel van de website Geen.betuwelijn.nu.
 • Zeven hoogleraren, onder wie Polak, Arnold Heertje en Pols, spraken zich uit eigen beweging publiekelijk uit tegen de aanleg van de Betuweroute.
 • Oud-Staatssecretaris Verkeer en Waterstaat, dr. Michel van Hulten, heeft zich meermaals zeer kritisch uitgelaten over het nut van de Betuweroute. Boven een stuk van zijn hand in NRC Handelsblad (4 april 1995) staat, reagerend op het rapport van prof. Bomhoff 'Met de Spade op de schouder': 'Cijfers Betuwelijn: slagen in de lucht'. Van Hulten heeft vervolgens nieuwe argumenten naar voren gebracht. De Betuweroute bevoordeelt alleen Duitsland, zo stelde hij.
 • Gelderse leden van de Vereniging Natuurmonumenten verzochten in 1998 aan elk medelid bij de vereniging te protesteren tegen het door de Vereniging blijkens persberichten ingenomen standpunt inzake de Noordtak van de Betuweroute door de Achterhoek en Twente. Iedere Nederlander had er volgens de Gelderse leden baat bij dat 'deze ramp zou worden gekeerd'. Uit de oproep bleek ook dat negen organisaties op het gebied van het milieu in De Achterhoek tegen de huidige plannen voor de Noordtak zijn.
 • De Duitse milieu-organisatie BUND uitte in 1999 in een brief aan de provincies Gelderland en Overijssel, de Tweede Kamer en milieubeschermingsorganisaties zware kritiek op de spoorlijn. BUND stelde dat de Betuweroute 'een miljarden kostende ruïne' wordt, omdat er geen passende aansluiting in Duitsland zal komen. De aansluiting is er tot in 2006 niet gekomen en staat evenmin in de planning. Het Duitse spoorwegennet bezit niet de capaciteit om de beoogde transporten te verwerken. Dit geldt voor de aansluitingen met de hoofdas en de Zuidtak. Er zijn nog geen reële plannen om deze problemen op te lossen, hoewel minister-president Clement van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in Nederland herhaaldelijk heeft beloofd dat de aansluiting tijdig gerealiseerd zou worden. Deze is nu, in weerwil van het Verdrag van Warnemünde, uitgesteld tot na 2015.
 • De groep topambtenaren die de miljarden voor infrastructuur verdeelde (ICES genaamd) keerde zich eveneens tegen de omstreden goederenspoorlijn. Ze zagen in dat ze tot in lengte der jaren verliesgevend zou zijn. Dat stelde voormalig secretaris-generaal Sweder van Wijnbergen voor de Commissie Duivesteijn.
 • Een groep actievoerders van GroenFront! voerde in het weekend van de officiële ingebruikstelling van de spoorlijn actie door het spoor te bezetten om zo te voorkomen dat de eerste feesttrein het gehele traject zou kunnen afleggen.[25] In totaal werden vijftien actievoerders gearresteerd. Hoewel her en der wat olievaten en betonblokken bleven liggen, was de schade aan het spoor minimaal.[26]

In het zogenaamde 'Zwartboek Betuweroute', hebben tegenstanders van de lijn de gehele totstandkoming samengevat. Daarnaast geeft dit document een lijst van personen die vóór de aanleg waren: 'Hoofdverantwoordelijken voor het Betuweroute debacle', zoals het Zwartboek het vanuit het eigen perspectief noemt.[27]

Ontdek meer Kritiek per onderwerp

Binnenvaart

Binnenvaart

De binnenvaart is een professionele bedrijfstak in het vervoer en vormt een belangrijke schakel in de logistiek van die landen, waar zich bevaarbare waterwegen bevinden. Goederen en personen worden over het water binnen de kustlijn vervoerd met binnenschepen. Bovendien wordt met versterkte binnenschepen met vracht buitenom, dat wil zeggen over de Noordzee, gevaren in estuaire vaart. Tot de binnenvaart wordt ook de bruine vloot gerekend, die in charter passagiers vaart met historische bedrijfsvaartuigen.

Adri Duivesteijn

Adri Duivesteijn

Adrianus Theodorus (Adri) Duivesteijn is een Nederlands politicus. Hij was namens de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en wethouder in Den Haag en Almere.

Centraal Planbureau

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een Nederlandse overheidsinstantie die als kerntaak het maken van economische prognoses en analyses heeft. Het planbureau probeert daarbij wetenschappelijk verantwoord en actueel te zijn. Het CPB valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar heeft net als de andere planbureaus een onafhankelijke status.

Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat dat controleert of de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn. Rechtmatig omdat het in overeenstemming met de genomen regels en besluiten moet zijn, doelmatig om na te gaan of de bestede uitgaven ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad.

GroenFront!

GroenFront!

GroenFront is een Nederlands en Belgisch actienetwerk met radicale ecologische en anarchistische uitgangspunten. Het netwerk kent bijna geen vaste organisatiestructuur en is basisdemocratisch georganiseerd.

Oud-Alblas

Oud-Alblas

Oud-Alblas is een Nederlands dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden, met een oppervlakte van 1314 hectare. Het is een van de oudste dorpen in de Alblasserwaard en telde op 1 januari 2021 2.250 inwoners en op 1 januari 2012 798 woningen. Alblasserdam was van oorsprong een buurtschap van Oud-Alblas.

Socialistische Partij (Nederland)

Socialistische Partij (Nederland)

De Socialistische Partij is een Nederlandse politieke partij met een socialistische signatuur.

Harry van Bommel

Harry van Bommel

Henricus (Harry) van Bommel is een Nederlands politicus. Namens de SP was hij van 19 mei 1998 tot en met 22 maart 2017 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Michiel Roscam Abbing

Michiel Roscam Abbing

Michiel Vincent (Michiel) Roscam Abbing is een Nederlands politicoloog en schrijver over vooral Rembrandt, kunstgeschiedenis, natuur en milieu.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. De kerntaken van het RIVM, die zowel in nationale als internationale context worden uitgevoerd, dienen als ondersteuning van het beleid van de Nederlandse overheid.

Arnold Heertje

Arnold Heertje

Arnold Heertje was een Nederlands econoom, hoogleraar en publicist. Van 1964 tot aan zijn emeritaat in 2006 bekleedde hij diverse leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam.

Michel van Hulten

Michel van Hulten

Michael Henricus Maria (Michel) van Hulten is een Nederlands voormalig politicus. Namens de Politieke Partij Radikalen (PPR) was hij lid van de Eerste en Tweede Kamer, en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Den Uyl.

Overig

Archeologie

Voorafgaand aan de aanleg van de Betuweroute hebben archeologen de kans gegrepen om de bodem te onderzoeken op de plaats waar het tracé zou worden aangelegd. Hierbij stuitte men bij Hardinxveld-Giessendam op een boomstamkano en op het oudste skelet ooit opgegraven in Nederland. Deze ruim 7000 jaar oude menselijke resten kregen de naam Trijntje.

Film

Als onderdeel van de opening van de Betuweroute werd in enkele steden langs het traject een film vertoond (The Italian Connection) in een reizend filmtheater, opgebouwd uit zeecontainers. De hoofdrolspelers van de film, Joep Sertons en Nienke Brinkhuis, verzorgden ook de officiële opening van de Betuweroute in aanwezigheid van koningin Beatrix.

Ontdek meer Overig per onderwerp

Archeoloog

Archeoloog

Een archeoloog, archeologe of oudheidkundige is een persoon die zich professioneel met archeologie bezighoudt. Archeologie is een wetenschap; de professionele archeoloog heeft dan ook vaak een wetenschappelijke opleiding gevolgd. Ook mensen die als amateur een bijdrage leveren aan archeologisch onderzoek, zoals leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), worden wel archeologen genoemd. ‘Archeoloog’ is geen beschermde titel; in principe kan iedereen zich archeoloog noemen.

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 18.510 inwoners en heeft een oppervlakte van 19,35 km². De dorpen binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn Boven-Hardinxveld en Giessendam - Neder-Hardinxveld.

Boomstamkano

Boomstamkano

Een boomstamkano of korjaal is een kano gemaakt uit een enkele boomstam. Hij is in vrijwel de hele wereld bekend en gebruikt. Er is een zeer grote variatie in maat en vorm, afhankelijk van het cultuurgebied en het cultuurstadium.

Skelet

Skelet

Een skelet of geraamte is dat wat bij dieren stevigheid geeft aan het lichaam. Het skelet dient daarbij voor de aanhechting van spieren en ledematen.

Trijntje (skelet)

Trijntje (skelet)

Trijntje is de naam die gegeven werd aan het oudste menselijke skelet dat in Nederland is aangetroffen.

The Italian Connection

The Italian Connection

The Italian Connection is een film van Stephan Brenninkmeijer geproduceerd in opdracht van ProRail ter gelegenheid van de opening van de Betuweroute in 2007.

Container (kist)

Container (kist)

Een container of zeecontainer is een gestandaardiseerde metalen kist voor het transport van losse goederen. Door het gebruik van standaardafmetingen kan de container zowel via de weg, het water als per spoor worden vervoerd, zonder dat de goederen zelf hoeven te worden in- of uitgeladen.

Joep Sertons

Joep Sertons

Johannes Petrus Maria (Joep) Sertons is een Nederlands acteur, voornamelijk bekend door zijn rol als Anton Bouwhuis in de soap Goede tijden, slechte tijden (2010-2021) en als Max Noordermeer in de dramaserie Westenwind (1999-2003). Hij is eveneens bekend door zijn rol als Tony Beymer in Spijkerhoek (1989-1992) en als Herman Ploegstra in Medisch Centrum West (1988-1989).

Nienke Brinkhuis

Nienke Brinkhuis

Nienke Brinkhuis is een Nederlands actrice en presentatrice.

Beatrix der Nederlanden

Beatrix der Nederlanden

Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin der Nederlanden. Zij is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana der Nederlanden en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en sinds 2002 weduwe van prins Claus der Nederlanden.

Fotogalerij

Bron: "Betuweroute", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, January 28th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Betuweroute.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook
Externe links

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.