Onze uitbreiding krijgen

Bibliothèque nationale de France

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Bibliothèque nationale de France (BnF)
Bibliothèque nationale de France
Locatie Parijs
Type Nationale bibliotheek
Personen
Directeur Bruno Racine
Website

De Bibliothèque nationale de France (BnF) in Parijs is de nationale bibliotheek van Frankrijk en behoort tot de belangrijkste bibliotheken ter wereld. De verzameling omvat meer dan dertien miljoen boekbanden en 350.000 kranten- en tijdschrifttitels. Daarnaast beheert de bibliotheek zo'n twintig miljoen documenten in verschillende bijzondere collecties, waaronder een beroemde verzameling oude handschriften. Een belangrijke publieksfunctie van de bibliotheek is de digitale bibliotheek Gallica, die honderdduizenden documenten via internet toegankelijk maakt.

Ontdek meer Bibliothèque nationale de France per onderwerp

Taakstellingen

De Bibliothèque nationale de France is een publieke instelling onder toezicht van het Ministerie van Cultuur. Zij heeft als taak om de verzameling uit te breiden, vooral met alle publicaties die in Frankrijk verschijnen, en om die verzameling te beheren en toegankelijk te maken voor het publiek. Verder is het de taak van de bibliotheek om wetenschappelijke catalogi uit te geven, samen te werken met nationale en internationale instellingen en deel te nemen aan onderzoeksprogramma's.

Geschiedenis

Bibliothèque nationale de France, site Richelieu
Bibliothèque nationale de France, site Richelieu

De Bibliothèque nationale de France vindt haar oorsprong in de privécollectie van koning Karel V, opgericht in 1368 in het Louvre. Maar van een echte vaste bibliotheek was pas sprake onder Lodewijk XI in de vijftiende eeuw. De bibliotheek verhuisde mee naar de koninklijke residenties in achtereenvolgens Amboise, Blois en Fontainebleau.

Frans I gaf een nieuwe impuls aan de verzameling, die hij onder toezicht stelde van de humanist Guillaume Budé. Een belangrijk jaar voor de bibliotheek was 1537, toen Frans I het dépôt légal instelde, dat Franse uitgevers verplichtte een exemplaar van al hun drukwerk aan de bibliotheek af te staan. Dit systeem is later in andere landen nagevolgd en ligt aan de basis van elke nationale bibliotheek.

Onder Lodewijk XIV werd de bibliotheek sterk uitgebreid en in 1720 werd ze voor het publiek geopend. Een jaar later begon de verhuizing van de bibliotheek naar een aantal panden aan de Rue Richelieu, waar zij thans nog gedeeltelijk gevestigd is. Tijdens de Franse Revolutie werd de bibliotheek verrijkt met in beslag genomen verzamelingen van kerkelijke instellingen, edellieden en later van de Koninklijke Bibliotheek. In de tijd van de Napoleons stond ze ook wel bekend als Bibliothèque Imperiale.

In 1868 werden de gebouwen aan de Rue Richelieu sterk uitgebreid, onder andere met de beroemde grote leeszaal, een technisch hoogstandje vanwege de revolutionaire toepassing van gietijzer. Dit was het werk van de architect Henri Labrouste. In de twintigste eeuw barstte het complex aan de Rue Richelieu langzamerhand uit zijn voegen. Allerlei noodoplossingen werden bedacht totdat in 1996 eindelijk een enorm nieuw gebouw aan de Quai François-Mauriac in het dertiende arrondissement geopend werd, de huidige Site François-Mitterrand, ook wel de Très Grande Bibliothèque genoemd.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

1368

1368

Het jaar 1368 is het 68e jaar in de 14e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Amboise (plaats)

Amboise (plaats)

Amboise is een stad aan de zuidoever van de Loire in het departement Indre-et-Loire in het midden van Frankrijk. De gemeente telde op 1 januari 2019 12.533 inwoners, die Amboisiens worden genoemd. Amboise ligt in het gebied van de voormalige provincie Touraine. De dichtstbijzijnde steden zijn Tours en Blois. Het stadsbeeld wordt bepaald door het kasteel van Amboise, dat meerdere generaties de koningsresidentie was.

Blois (stad)

Blois (stad)

Blois is een Franse stad, gelegen op een strategisch punt tussen twee heuvels aan de rechteroever van de Loire. De stad telt 65.000 inwoners en is de hoofdstad van het departement Loir-et-Cher in de oude provincie Orléanais.

Fontainebleau

Fontainebleau

Fontainebleau is een Franse stad in het departement Seine-et-Marne. De gemeente telt ongeveer 16.000 inwoners, met de omringende dorpen ongeveer 36.000, die Bellifontains worden genoemd. Fontainebleau staat bekend om het Kasteel van Fontainebleau en om het omringende bos, het Fôret de Fontainebleau.

Frans I van Frankrijk

Frans I van Frankrijk

Frans I werd in 1515 in Reims tot koning van Frankrijk gekroond en regeerde tot zijn dood in 1547. Frans I was de enige zoon van Karel van Angoulême en Louise van Savoye. Margaretha van Valois was zijn zuster. Hij behoorde tot de linie Valois-Angoulême van het Huis Valois.

Guillaume Budé

Guillaume Budé

Guillaume Budé was een invloedrijk Frans classicus. Hij was de pleitbezorger voor de studie van het Grieks in Frankrijk.

1537

1537

Het jaar 1537 is het 37e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Depotplicht

Depotplicht

Depotplicht is een wettelijk geregelde deponeer- of bewaarplicht van alle geregistreerde documenten in een land.

1720

1720

Het jaar 1720 is het 20e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Franse Revolutie

Franse Revolutie

De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling waarbij de absolute monarchie die Frankrijk ongeveer twee eeuwen had geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. Tijdens het bewind van deze republiek werden onder meer de vroegere koning en zijn gemalin door een tribunaal berecht en ter dood veroordeeld. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de Kerk werden vervangen door principes die werden vervat onder de slogan Liberté, égalité, fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Franse Revolutie heeft verstrekkende en blijvende veranderingen teweeggebracht in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa.

1868

1868

Het jaar 1868 is het 68e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Henri Labrouste

Henri Labrouste

Pierre François Henri Labrouste was een Frans architect van de bekende École des Beaux Arts voor architectuur. Na een zesjarig verblijf in Rome, opende Labrouste een architectuur-atelier, dat al snel het centrum van de Rationalistische visie zou worden. Labrouste was bekend om zijn gebruik van stalen constructies, en was een van de eersten die het belang hiervan voor de architectuur inzag.

Site François Mitterrand

Site François Mitterrand
Site François Mitterrand

Onder François Mitterrand werden plannen gemaakt voor een nieuw gebouw. De nieuwbouw zou een Grand Oeuvre worden in alle betekenissen van het woord. Mitterrand kondigde het plan aan in 1988, tijdens Quatorze Juillet. Het betrof "de bouw en de inrichting van een van de grootste en de modernste bibliotheken van de wereld, die alle gebieden van de wetenschap zal beslaan, voor iedereen toegankelijk zal zijn, die de modernste technologie op het gebied van gegevensoverdracht zal gebruiken, van afstand te raadplegen zal zijn en zal samenwerken met andere bibliotheken in Europa."

In juli 1989 kreeg de architect Dominique Perrault de opdracht een ontwerp te maken voor de nieuwbouw. Perrault ontwierp een rechthoek van ongeveer 60.000 m², waarvan de hoeken worden gevormd door vier L-vormige torengebouwen, met een park van circa 12.000 m² in het midden. Het ontwerp van de torens moest een opengeslagen boek uitbeelden. De torens zijn genoemd naar het deel van de collectie dat erin is opgeslagen:

 • Tour des temps (Toren van de tijd)
 • Tour des lois (Toren van de wetten)
 • Tour des nombres (Toren van de getallen)
 • Tour des lettres (Toren van de letters)

Tijdens de bouw traden vertragingen op. Ook rees de vraag of de glazen torens wel geschikt waren om als bibliotheek te dienen - de ramen moeten bijvoorbeeld op sommige plekken afgedekt worden om de boeken tegen zonlicht te beschermen. De klimaatbeheersing was problematisch en kostbaar. Daarom was de nieuwbouw lange tijd omstreden. Uiteindelijk werd het complex op 20 december 1996 geopend, ruim elf maanden na het overlijden van Mitterrand op 8 januari 1996.

Op de Site François Mitterrand wordt het grootste gedeelte van de bibliotheekverzameling bewaard: ongeveer tien miljoen boeken, 350.000 kranten- en tijdschrifttitels, ongeveer één miljoen microfiches en evenzoveel geluidsopnames.

Ontdek meer Site François Mitterrand per onderwerp

François Mitterrand

François Mitterrand

François Maurice Adrien Marie Mitterrand was een Frans politicus van de socialistische partij. Hij werd in 1981 en 1988 tot president van de Franse Republiek gekozen en werd daarmee de vierde president van de Vijfde Republiek en de 21e president van de republiek Frankrijk. Zijn ambtsperiode eindigde op 17 mei 1995. Een jaar later overleed hij op 79-jarige leeftijd aan prostaatkanker.

1988

1988

Het jaar 1988 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Europa (werelddeel)

Europa (werelddeel)

Europa is het werelddeel dat zich bevindt ten westen van het werelddeel Azië en ten noorden van het werelddeel Afrika. Het wordt eveneens begrensd door de Middellandse Zee, de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. Het werelddeel Europa telde midden 2019 ongeveer 746 miljoen inwoners: circa 11% van de totale wereldbevolking. Daarmee is het wat bevolking betreft het op twee na grootste werelddeel. Qua landoppervlakte is het het op een na kleinste werelddeel.

1989

1989

Het jaar 1989 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Dominique Perrault

Dominique Perrault

Dominique Perrault is een Franse architect. Hij staat het meest bekend om zijn ontwerp van het nieuwe gebouw van de Bibliothèque nationale de France, waarmee hij de European Union Prize for Contemporary Architecture in 1996 heeft gewonnen. In 1978 studeerde hij af aan de École nationale supérieure des beaux-arts in Parijs. Daarnaast studeerde hij stadsplanning aan de École nationale des ponts et chaussées en geschiedenis aan de École des hautes études en sciences sociales. Tegenwoordig staat hij aan het hoofd van zijn eigen architectenbureau Dominique Perrault Architecte (DPA).

20 december

20 december

20 december is de 354ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 11 dagen tot het einde van het jaar.

1996

1996

Het jaar 1996 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

8 januari

8 januari

8 januari is de 8ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 357 dagen tot het einde van het jaar.

Site Richelieu

De Catalaanse Wereldatlas, die zich in de bibliotheekcollectie bevindt
De Catalaanse Wereldatlas, die zich in de bibliotheekcollectie bevindt

Een zeer belangrijk gedeelte van de bibliotheek wordt nog op de oude locatie in de Rue Richelieu bewaard. Hier zijn, naast 2,7 miljoen boekbanden, de volgende bijzondere collecties gevestigd:

 • Westerse handschriften. Een beroemde verzameling middeleeuwse verluchte handschriften in het Latijn, Grieks, Frans en andere talen, maar ook bijvoorbeeld brieven van schrijvers tot in de twintigste eeuw.
 • Oosterse handschriften. Documenten in vele oosterse talen en op verschillende dragers, zoals papier, papyrus, leer en hout.
 • Kaarten en plattegronden. Zo'n 800.000 plattegronden, 10.000 atlassen, maar bijvoorbeeld ook wereldbollen en maquettes. Beroemd zijn de wandkaarten van Gerardus Mercator.
 • Prenten en foto's. Ongeveer zes miljoen prenten, vier miljoen foto's, een miljoen affiches en honderdduizend tekeningen.
Zie Bibliothèque national de France, Cabinet des estampes voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
 • Munten, medailles en antieke voorwerpen. Meer dan een half miljoen munten en medailles, en daarnaast kostbaarheden uit de Oudheid, zoals cameeën, ivoorsnijwerkjes en vazen.
 • Muziek. Twee miljoen documenten waaronder de handschriften van bijvoorbeeld Don Giovanni van Mozart, Carmen van Bizet, de Symphonie fantastique en Les Troyens van Berlioz en de Bolero van Ravel. De meeste waardevolle documenten zijn afkomstig uit de bibliotheek van het Conservatoire.
 • Podiumkunsten. Zo'n drie miljoen documenten over het theater in de breedste zin, van handschriften tot kostuums.

Ontdek meer Site Richelieu per onderwerp

Middeleeuwen

Middeleeuwen

De middeleeuwen vormen, in de historiografische indeling of periodisering van de geschiedenis van Europa, de periode tussen de klassieke oudheid en de vroegmoderne tijd. Traditioneel situeert men dit - door Italiaanse humanisten geïntroduceerde - tijdvak tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw, en de renaissance die in de 14e eeuw in Italië begon. Afhankelijk van de focus die historici hanteren bestaat er echter nogal wat variatie in de afbakening van deze periode. De middeleeuwse periode wordt zelf weer onderverdeeld in de vroege, hoge en late middeleeuwen.

Latijn

Latijn

Latijn is een Italische taal die oorspronkelijk werd gesproken door de Latijnen, onder wie ook het bekendste Latijnse volk, de Romeinen. Door de erfenis van de Romeinse beschaving ontwikkelde het Latijn zich tot een wereldtaal, gebruikt onder meer in het onderwijs, de wetenschap en de diplomatie. Hoewel het nu een dode taal is, wordt het Latijn nog steeds op veel scholen aangeleerd en gebruikt in de Rooms-katholieke kerk. Vele takken van de wetenschap en het recht maken gebruik van een Latijnse terminologie. Het Latijn heeft ook een grote invloed gehad op de woordenschat van veel andere talen. De Romaanse talen, die nu door een groot deel van de mensheid worden gesproken, zijn rechtstreeks uit het Latijn ontstaan.

Grieks

Grieks

Het Grieks (Ελληvικά) is een talenfamilie van de Indo-Europese talen. Het werd door de Achaeërs naar Griekenland gebracht rond 1900 voor Christus. In eerste instantie waren er verschillende gesproken dialecten, met als belangrijkste groepen: Ionisch-Attisch, Dorisch en Eolisch Grieks.

Frans

Frans

Het Frans (français) is de meest gesproken Gallo-Romaanse taal. Het behoort tot de grotere groep van de Romaanse talen, die alle uit het Latijn zijn voortgekomen. Het Frans is inheems in West-Europa, maar wordt als officiële taal in tientallen landen wereldwijd gesproken. Ook is er een aantal creoolse talen op basis van het Frans ontstaan.

Papyrus (schrift)

Papyrus (schrift)

Papyrus is een vroeg soort schriftdrager, die werd gebruikt in het oude Egypte en de klassieke wereld. Het gebruik van papyrus begon ongeveer vijfduizend jaar geleden in Egypte. Van oudsher werd het materiaal daar gemaakt van de stengels van de papyrusplant, die over de lengte in repen werden gesneden. Papyrus als schriftdrager werd verkregen door een reeks repen verticaal te sorteren en daar vervolgens een reeks repen horizontaal overheen te plakken en aan te drukken. Het kleverige plantensap fungeerde daarbij als bindmiddel. Zodra het blad droog was, werd het papyrusoppervlak behandeld met een soort lijm, waardoor de inkt niet ging lopen, en glad gepolijst.

Atlas (naslagwerk)

Atlas (naslagwerk)

Een atlas (landkaartenboek) is een overzichtelijke verzameling van kaarten en/of afbeeldingen.

Maquette

Maquette

Een maquette is een driedimensionaal model op schaal.

Camee

Camee

Een camee is de benaming voor een graveertechniek van edelstenen, waarbij de achtergrond wordt weggeslepen om de voorstelling in reliëf te doen uitkomen. De term wordt echter ook gebruikt voor de in reliëf gesneden veelkleurige steen zelf. Een tweekleurige camee heet ook wel camaïeu. Zie ook: gem. Een zeldzamer techniek die in Saint-Nectaire (Auvergne) nog wordt toegepast is het gedurende lange tijd plaatsen van mallen in een druipsteengrot.

Don Giovanni

Don Giovanni

Don Giovanni, volledige titel Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni , is een opera van Wolfgang Amadeus Mozart in twee bedrijven op een libretto van Lorenzo da Ponte. De opera is op 14 oktober 1787 voor het eerst opgevoerd in Praag ter gelegenheid van het huwelijk van een nicht van keizer Jozef II, maar de officiële première was op 29 oktober in datzelfde jaar.

Carmen (opera)

Carmen (opera)

Carmen is een opera in vier bedrijven van de componist Georges Bizet (1838-1875). Het libretto is geschreven door Henri Meilhac en Ludovic Halévy, naar een novelle van Prosper Mérimée. De eerste opvoering vond plaats in Parijs (Opéra-Comique) op 3 maart 1875.

Georges Bizet

Georges Bizet

Alexandre César Léopold (Georges) Bizet was een Frans componist die vooral bekend is door zijn opera Carmen en zijn orkestsuites L'Arlésienne.

Les Troyens

Les Troyens

Les Troyens is een opera in vijf bedrijven van Hector Berlioz, gebaseerd op de Aeneis van Vergilius.

Andere afdelingen

Andere afdelingen van de Bibliothèque national de France zijn de Bibliothèque-musée de l'Opéra met een onschatbare verzameling operapartituren, gevestigd in het Palais Garnier, de Bibliothèque de l’Arsenal met één miljoen banden gespecialiseerd in literatuur, gevestigd in een gebouw in het 4e arrondissement en La Maison Jean-Vilar in Avignon, een bibliotheek over het theaterwezen.

Bron: "Bibliothèque nationale de France", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, November 15th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Bibliothèque_nationale_de_France.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.