Onze uitbreiding krijgen

Boris Pasternak

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Nobelprijswinnaar  Boris Pasternak
1890 - 1960
Boris Pasternak
Geboorteland Rusland
Geboorteplaats Moskou
Nationaliteit Russisch
Overlijdensplaats Peredelkino
Nobelprijs Literatuur
Jaar 1958
Bekende werken Dokter Zjivago
Pasternak en zijn gezin in de jaren 1920
Pasternak en zijn gezin in de jaren 1920

Boris Leonidovitsj Pasternak (Russisch: Бори́с Леони́дович Пастерна́к) (Moskou, 10 februari [O.S. 29 januari] 1890Peredelkino, 30 mei 1960) was een Russisch dichter, schrijver en componist die in 1958 de Nobelprijs voor Literatuur kreeg toegekend.

Ontdek meer Boris Pasternak per onderwerp

Russisch

Russisch

Het Russisch is een van de grootste talen ter wereld en de grootste in Europa. Het behoort tot de Indo-Europese taalfamilie en binnen die familie tot de Slavische talen. Het Russisch vormt samen met het Oekraïens en het Wit-Russisch de Oost-Slavische taalgroep.

Moskou

Moskou

Moskou is de hoofdstad en veruit de grootste stad van Rusland, voorheen ook van de Sovjet-Unie. Moskou is daarnaast de grootste stad die in zijn geheel op het Europese continent ligt, dit in tegenstelling tot Istanboel. Moskou had op 1 januari 2018 12.506.468 inwoners, die Moskovieten worden genoemd.

10 februari

10 februari

10 februari is de 41ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 324 dagen tot het einde van het jaar.

Oude Stijl en Nieuwe Stijl

Oude Stijl en Nieuwe Stijl

Oude Stijl en Nieuwe Stijl is de historische aanduiding voor respectievelijk de juliaanse en de gregoriaanse kalender. In de Angelsaksische wereld heten deze Old Style en New Style.

1890

1890

Het jaar 1890 is het 90e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

30 mei

30 mei

30 mei is de 150ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 215 dagen tot het einde van het jaar.

1960

1960

Het jaar 1960 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nobelprijs voor Literatuur

Nobelprijs voor Literatuur

De Nobelprijs voor Literatuur wordt jaarlijks toegekend aan een auteur, die, in de woorden van Alfred Nobel, het meest opmerkelijke werk met een idealistische trend heeft geschreven. Het werk refereert hier aan het oeuvre van de auteur in het geheel en niet aan een werk specifiek, alhoewel er soms wel een afzonderlijk werk wordt aangehaald bij de uitreiking van de prijs. De Zweedse Academie beslist elk jaar wie de prijs toegekend krijgt en publiceert deze naam rond begin oktober.

Leven en werk

Boris Pasternak (l) met zijn broer Alex, geschilderd door vader Leonid
Boris Pasternak (l) met zijn broer Alex, geschilderd door vader Leonid

Pasternaks vader, Leonid, was portretschilder en docent op de Kunstacademie te Moskou; zijn moeder, Rosa Kaufmann, was pianiste. Hij groeide op in een kosmopolitisch en intellectueel milieu: tot regelmatige bezoekers van de familie behoorden onder anderen de componisten Sergej Rachmaninov en Aleksandr Skrjabin, de dichter Rainer Maria Rilke en schrijver Leo Tolstoj.

Boris Pasternak begint op dertienjarige leeftijd aan zijn compositiestudie van Joeri Engel: hiervan zijn onder andere een pianosonate en pianopreludes het gevolg. Na zijn eindexamen gaat hij aan de universiteit rechten studeren, maar hij voltooit tegelijkertijd zijn studie compositie aan het Conservatorium van Moskou bij Reinhold Glière.[1] In 1909 neemt hij het besluit om met de muziek op te houden en in 1910 ging hij filosofie studeren. Al snel echter wijdde hij zich aan het schrijverschap. In 1914 maakte hij zijn debuut met de kleine gedichtenbundel Tweeling in de wolken, geïnspireerd door Aleksandr Blok en de ideeën van Kant. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte hij in een chemische fabriek te Perm, welke ervaring hij later deels verwerkte in Dokter Zjivago.

In 1922 publiceerde Pasternak de gedichtenbundel Mijn zuster het leven. Daarna volgden in hoog tempo de bundels Thema’s en variaties (1923), Het jaar 1905, (1926) en Luitenant Schmidt (1927), plus de prozawerken De jeugd van Ljoewers (1922), Brieven uit Toela (1922) Een verhaal (1929) en het autobiografische Vrijgeleide (1929). Deze werken vestigden de reputatie van Pasternak als een van de grootste schrijvers van de Russische literatuur.

Pasternaks poëzie wordt gekenmerkt door een intens meebeleven met het gevoel van het onderwerp. Het gaat om de emoties, de extase van gevoelens. Zijn gedichten kenmerken zich door een hoge muzikaliteit. Kern van zijn poëzie is de metafoor die berust op een vluchtige associatie. Zeker in zijn beginperiode zijn de gedichten niet altijd even toegankelijk.

Ontdek meer Leven en werk per onderwerp

Leonid Pasternak

Leonid Pasternak

Leonid Osipovitsj Pasternak was een Joods-Russisch kunstschilder. Hij was de vader van schrijver-dichter Boris Pasternak.

Aleksandr Skrjabin

Aleksandr Skrjabin

Aleksandr Nikolajevitsj Skrjabin was een Russische componist en pianist. Volgens de destijds geldende Russische tijdrekening werd hij geboren op eerste kerstdag van het jaar 1871 en stierf hij met Pasen op 14 april 1915.

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke was een van de belangrijkste lyrische dichters in de Duitse taal. Daarnaast schreef hij verhalen, een roman, opstellen over kunst en cultuur en ook maakte hij talrijke vertalingen, onder andere uit het Frans naar het Duits, van literaire werken en van lyriek. Zijn omvangrijke briefwisselingen vormen een belangrijk deel van zijn literaire nalatenschap.

Lev Tolstoj

Lev Tolstoj

Graaf Lev Nikolajevitsj Tolstoj was een Russisch filosoof, beoefenaar van politieke filosofie en schrijver van voornamelijk romans en korte verhalen. Hij is vooral bekend van zijn realistische romans Oorlog en vrede (1869) en Anna Karenina (1877), die worden beschouwd als twee van de beste boeken uit de wereldliteratuur. Lev Tolstojs godsdienstige en politieke ideeën hadden veel invloed op de verdere ontwikkeling van het pacifisme.

Conservatorium van Moskou

Conservatorium van Moskou

Het Conservatorium van Moskou "P.I. Tsjaikovski" is een van de prominentste instellingen van Rusland op het gebied van muziekonderwijs.

Reinhold Glière

Reinhold Glière

Reinhold Moritzevitsj Glière was een Russisch componist en muziekpedagoog.

Filosofie

Filosofie

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Aleksandr Blok

Aleksandr Blok

Aleksandr Aleksandrovitsj Blok was een Russisch dichter.

Immanuel Kant

Immanuel Kant

Immanuel Kant was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Kant wordt wel gezien als de eerste Duitse idealist. Zijn Kritik der reinen Vernunft uit 1781, waarin hij de grondslagen en de grenzen van de menselijke kennis onderzoekt en een eigen epistemologie creëert, wordt als zijn belangrijkste werk beschouwd. Verder vervolledigen de Kritik der praktischen Vernunft en de Kritik der Urteilskraft de trilogie van de drie kritieken, die grote invloed hebben gehad op de westerse wijsbegeerte De filosoof Arthur Schopenhauer noemde dit werk 'het belangrijkste boek dat ooit in Europa verschenen is'.

Eerste Wereldoorlog

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog, ook de Grote Oorlog genoemd, was een wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde. Elf november bleef bekend als Wapenstilstandsdag.

Perm (stad)

Perm (stad)

Perm is een stad in het oosten van Europees Rusland, aan weerszijden van de rivier de Kama, even ten westen van de Oeral. De stad heeft ruim een miljoen inwoners en ligt aan de Trans-Siberische spoorlijn, op ongeveer 1100 km van Moskou. Perm is een belangrijke industriestad en binnenhaven. Het is de hoofdstad van de gelijknamige kraj Perm.

Dokter Zjivago

Dokter Zjivago

Dokter Zjivago is een roman van de Russische schrijver Boris Pasternak uit 1957. Centraal staat het liefdesverhaal van de jonge dokter-poëet Zjivago, dat verweven is met de gebeurtenissen rond de Russische Revolutie en de daaropvolgende Burgeroorlog.

Dokter Zjivago

Zie Dokter Zjivago voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Pasternak (2e vl) bij ontvangst Japanse schrijvers 1924, 3e vl: Eisenstein, midden: Lili Brik, Majakovski
Pasternak (2e vl) bij ontvangst Japanse schrijvers 1924, 3e vl: Eisenstein, midden: Lili Brik, Majakovski

Internationale bekendheid verwierf Pasternak met zijn roman Dokter Zjivago. Hierin beschreef hij de lotgevallen van een jonge arts en zijn geliefde Lara (geïnspireerd door zijn maîtresse Olga Ivinskaja) in de periode van de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en de Russische Burgeroorlog. Pasternak voltooide deze roman in 1955, maar door de Russische autoriteiten werd de publicatie ervan verboden, zodat het werk pas in 1957 voor het eerst gepubliceerd werd, niet in de Sovjet-Unie maar in Milaan.

Ontdek meer Dokter Zjivago per onderwerp

Dokter Zjivago

Dokter Zjivago

Dokter Zjivago is een roman van de Russische schrijver Boris Pasternak uit 1957. Centraal staat het liefdesverhaal van de jonge dokter-poëet Zjivago, dat verweven is met de gebeurtenissen rond de Russische Revolutie en de daaropvolgende Burgeroorlog.

Sergej Eisenstein

Sergej Eisenstein

Sergej Michajlovitsj Eisenstein was een Russische filmregisseur, vooral bekend door zijn klassieke film Pantserkruiser Potjomkin over een belangrijke volksopstand in Odessa in 1905, tijdens de eerste revolutiepoging in Rusland. Deze film is klassiek geworden vanwege onder andere de complexe montage in de trappenscène: Eisenstein hanteerde op een opmerkelijke wijze cameravoering, perspectief en montage om het gevoel van de revolutie en de onderdrukking over te brengen.

Lili Brik

Lili Brik

Lilja (Lili) Joerjevna Brik geboren als Lilja Kagan was een Russisch regisseuse, beeldhouwster, schrijfster, een van de toonaangevende figuren binnen de Russische avant-garde tussen 1914 en 1930, maar werd vooral bekend als de geliefde (‘muse’) van Vladimir Majakovski. Lili Brik was lange tijd getrouwd met de dichter, uitgever en literatuurcriticus Osip Brik (1888-1945) en zuster van de Frans-Russische schrijfster Elsa Triolet (1896-1970).

Vladimir Majakovski

Vladimir Majakovski

Vladimir Vladimirovitsj Majakovski was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het poëtisch futurisme van het Russische Tsarenrijk en de Sovjet-Unie in het begin van de 20e eeuw.

Eerste Wereldoorlog

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog, ook de Grote Oorlog genoemd, was een wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde. Elf november bleef bekend als Wapenstilstandsdag.

Russische Revolutie

Russische Revolutie

De Russische Revolutie was een grootschalige omwenteling in het keizerrijk Rusland tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw. In zekere zin was er sprake van een reeks van revoluties. Deze hadden de verdwijning van het tsaristische regime en de oprichting van de Sovjet-Unie, de eerste communistische staat ter wereld, tot gevolg. Bij de Februarirevolutie in 1917 werd de tsaar afgezet en vervangen door de Voorlopige Regering. Bij een volgende machtsgreep, de Oktoberrevolutie, werd de Voorlopige Regering vervangen door een bolsjewistische (communistische) regering onder leiding van Vladimir Lenin. Hierna brak er een burgeroorlog uit tussen de "Roden" (bolsjewieken/communisten) en de "Witten" en "Zwarten", die meerdere jaren duurde. Uiteindelijk wonnen de bolsjewieken. Op deze manier had de revolutie de weg vrijgemaakt voor de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR).

Russische Burgeroorlog

Russische Burgeroorlog

De Russische Burgeroorlog was een oorlog in het voormalige Keizerrijk Rusland tussen het bolsjewistische Rode Leger en het Witte Leger, de losjes geallieerde anti-bolsjewistische troepen. Buitenlandse geallieerden en de pro-Duitse legers vochten tegen het Rode Leger. De oorlog verliep aanvankelijk slecht voor de Roden. De Witten namen heel Siberië, Oekraïne, het zuidoosten en het westen en noordwesten in bezit. In een aantal landen die zich onafhankelijk verklaarden, zoals Finland, vonden kleine burgeroorlogen plaats tussen Roden en Witten. Petrograd (Sint-Petersburg) werd vanuit het noorden en westen in de tang genomen, terwijl Denikin en Koltsjak Moskou en Tsaritsyn) bedreigden. De Polen namen Kiev in. In 1919 versloeg het Rode Leger de Witte Strijdkrachten van Zuid-Rusland in de Oekraïne en het leger onder leiding van Aleksandr Koltsjak in Siberië. De overblijfselen van de Witte troepen onder leiding van Pjotr Wrangel werden in de herfst van 1920 verslagen op de Krim en geëvacueerd. Een aantal onafhankelijke landen - Finland, Estland, Letland, Litouwen en Polen - kwam voort uit de oorlog.

Sovjet-Unie

Sovjet-Unie

De Sovjet-Unie of kortweg SU, voluit de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken of afgekort USSR, was een marxistisch-leninistische staat in Eurazië.

Milaan (stad)

Milaan (stad)

Milaan is de tweede stad van Italië en de belangrijkste stad van Noord-Italië. De naam komt van het Latijnse Mediolanum. Dit betekent "in het midden van de vlakte" en verwijst naar het feit dat de stad midden in de Povlakte ligt.

Nobelprijs

In 1958 werd aan Pasternak de Nobelprijs voor Literatuur toegekend voor het schrijven van Dokter Zjivago, maar het werd hem door de regering niet toegestaan de prijs te aanvaarden. De Sovjetautoriteiten noemden de prijs "een politieke daad tegen de Sovjet-Unie". Geïntimideerd door een hetze vanuit de Schrijversbond zag Pasternak uiteindelijk "vrijwillig" van de prijs af. Op 25 oktober 1958 stuurde hij nog een telegram naar de Zweedse Academie waarin hij verklaarde Immensely thankful, touched, proud, astonished, abashed te zijn. Op 29 oktober stuurde hij echter opnieuw een telegram waarin hij verklaarde de "onverdiende" prijs bij nader inzien te weigeren, "de betekenis in aanmerking nemend die eraan gegeven is in de maatschappij".[2]

In 1958 publiceerde Pasternak nog zijn Autobiografisch essay. Ondermijnd door de lastercampagne stierf hij in 1960 aan longkanker. In de Sovjet-Unie stond men toen juist op het punt hem zijn staatsburgerschap te ontnemen en hem naar het buitenland te verbannen.

In 1987 kreeg Pasternak uiteindelijk postuum volledig eerherstel in zijn eigen land, onder het glasnost en perestrojka-beleid van Michail Gorbatsjov (destijds secretaris-generaal van de CPSU). Pasternaks zoon Jevgeni nam in 1989 namens zijn vader alsnog de Nobelprijs voor Dokter Zhivago in ontvangst.[3]

Ontdek meer Nobelprijs per onderwerp

Nobelprijs voor Literatuur

Nobelprijs voor Literatuur

De Nobelprijs voor Literatuur wordt jaarlijks toegekend aan een auteur, die, in de woorden van Alfred Nobel, het meest opmerkelijke werk met een idealistische trend heeft geschreven. Het werk refereert hier aan het oeuvre van de auteur in het geheel en niet aan een werk specifiek, alhoewel er soms wel een afzonderlijk werk wordt aangehaald bij de uitreiking van de prijs. De Zweedse Academie beslist elk jaar wie de prijs toegekend krijgt en publiceert deze naam rond begin oktober.

Sovjet-Unie

Sovjet-Unie

De Sovjet-Unie of kortweg SU, voluit de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken of afgekort USSR, was een marxistisch-leninistische staat in Eurazië.

Postuum

Postuum

Postuum betekent "na de dood", "na iemands dood". Het woord wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het werk van een schrijver dat na diens overlijden wordt gepubliceerd of voor de eer die iemand na zijn dood wordt bewezen.

Glasnost

Glasnost

Glasnost is een Russisch woord dat in 1986 door Michail Gorbatsjov op het 27e partijcongres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie als leus werd geïntroduceerd.

Perestrojka

Perestrojka

Perestrojka is de term voor de hervormingspolitiek van Michail Gorbatsjov, die plaatsvond tijdens het twaalfde vijfjarenplan (1985-1990) van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov hoopte in 1985 de vastlopende Sovjet-Unie weer op gang te kunnen krijgen door glasnost (openheid) en perestrojka.

Michail Gorbatsjov

Michail Gorbatsjov

Michail Sergejevitsj Gorbatsjov was van 1985 tot 1991 secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) en van 1990 tot 1991 president van de Sovjet-Unie (USSR). Zijn poging om de communistische partij te hervormen leidde uiteindelijk niet alleen tot het einde van de Koude Oorlog, maar onbedoeld ook tot het einde van de politieke almacht van de partij en daarmee tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Communistische Partij van de Sovjet-Unie

Communistische Partij van de Sovjet-Unie

Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) was de Sovjet-Russische communistische partij van 1922 tot 1991. Ze heette van 1905 tot 1911 Sociaaldemocratische Partij van Rusland; van 1917 tot 1918 Bolsjewistische Partij (Bolsjewieken). Van 1918 tot 1922, toen de Sovjet-Unie nog niet bestond, heette de voorganger van de CPSU de Russische Communistische Partij en hadden de afzonderlijke landen die later opgingen in de Sovjet-Unie ook afzonderlijke communistische partijen. Na de vorming van de Sovjet-Unie in 1922 besloot men dat er een centrale partij moest komen met afzonderlijke afdelingen voor de republieken, geleid door Lenin. Op die manier ontstond de CPSU.

Literaire werken (selectie)

Boris Pasternaks huis in Peredelkino
Boris Pasternaks huis in Peredelkino
 • Tweeling in de wolken (Близнец в тучах, 1914)
 • Mijn zuster het leven (Сестра моя — жизнь, 1922)
 • De jeugd van Ljoewers (1922)
 • Brieven uit Toela (1922)
 • Thema’s en variaties (1923)
 • Luchtwegen (1924)
 • Luitenant Schmidt (poëzie, 1927),
 • Het jaar 1905 (Девятьсот пятый год, poëzie, 1926/27)
 • Vrijgeleide (1931)
 • Spektorskij. Versroman (poëzie, 1931)
 • Op vroege treinen (На ранних поездах, 1943)
 • De aardse ruimte (Земной простор, 1945)
 • Dokter Zjivago (Доктор Живаго, 1958/1987)
 • Autobiografisch essay (1958)

Nederlandse uitgaven

Boris Pasternaklaan in Zoetermeer
Boris Pasternaklaan in Zoetermeer
 • Boris Pasternak: Brieven. (Vert. Petra Couvée.) Amsterdam, Van Oorschot, 2018. ISBN 978-90-2828-204-9
 • Boris Pasternak: Verhalen. (Vert. Froukje Slofstra.) Amsterdam, Van Oorschot, 2017. ISBN 978-90-2827-015-2
 • Boris Pasternak: Gedichten. (Vert. Margriet Berg en Marja Wiebes.) Amsterdam, Van Oorschot, 2016. ISBN 978-90-2826-074-0
 • Boris Pasternak: Dokter Zjivago. (Vert. Aai Prins.) Amsterdam, Van Oorschot, 2016. ISBN 978-90-2826-073-3
 • Boris Pasternak: Dokter Zjivago. (Vert. Nico Scheepmaker.) Utrecht, Bruna, 1958-1959 (2 delen). Geen ISBN. Andere edities (ook in de vertaling van Nico Scheepmaker):
 • Boris Pasternak: Peredelkino. (Vert. Petra Couvée.) Rotterdam, Uitgeverij Douane, 2005. ISBN 90-808804-6-9
 • Boris Pasternak en Olga Freidenberg: Contradans in brieven 1910-1954. (Vert. Kristien Warmenhoven.) Amsterdam, De Arbeiderspers, 1998. Privé-domein nr. 142. ISBN 90-295-3323-4
 • Boris Pasternak: Autobiografische geschriften ("Vrijgeleide" en "Autobiografisch essay"). (Vert. Charles B. Timmer.) Amsterdam, Arbeiderspers, 1990 Privé-domein nr. 162. ISBN 90-295-3380-3
 • Boris Pasternak: De gedichten van Jurij Zivago. (Vert. Frans-Joseph van Agt.) Leiden, De Lantaarn, 1985. ISBN 90-6889-012-3
 • Kwartet: Osip Mandelstam, Anna Achmatova, Marina Tsvetajeva en Boris Pasternak. (Vert. Charles B. Timmer.) Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. ISBN 90-295-4870-3
 • Boris Pasternak: Vier verhalen ("Il tratto di Apelle", "De jeugd van Ljoewers", "Luchtwegen", "Een verhaal"). (Vert. Charles B. Timmer.) Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979. Russische Miniaturen, deel 8. ISBN 90-282-0468-7
 • Boris Pasternak: Autobiografische geschriften, gedichten, verhalen en essays. (Vert. Charles B. Timmer.) Den Haag, 1970. Geen ISBN.
 • Boris Pasternak: Brieven aan mijn Georgische vrienden. (Vert. Margaretha Ferguson.) Utrecht, Bruna, 1969. (Witte Beertjes, nr. 1236.) Geen ISBN.
 • Boris Pasternak: Autobiografisch essay. (Vert. en inl. Charles B. Timmer.) Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Geen ISBN.
 • Boris Pasternak en anderen: Russische verhalen van deze tijd. (Vert. Jeanne Liedmeier.) Utrecht, Het Spectrum, 1963. Geen ISBN.
 • Moedertje Rusland: een keur der beste verhalen van Pasternak, Dostojewskij, Tsjechow [en] Gogolj. (Vert.: Christof Kobelt.) (Bevat onder meer: "Shenja's kinderjaren" van Pasternak.) Amsterdam, Meulenhoff, 1959. Geen ISBN.
 • Boris Pasternak: Vrijgeleide. (Vert.: Charles B. Timmer.) Baarn, Hollandia, 1959. Geen ISBN.
 • Boris Pasternak: Gedichten. (Vert.: Charles B. Timmer.) Amsterdam, Van Oorschot, 1958. Geen ISBN.

Ontdek meer Nederlandse uitgaven per onderwerp

Muzikale werken

Er zijn weinig composities van Pasternak bewaard gebleven (of teruggevonden). De enige voltooide werken die bekend zijn, zijn twee preludes en een eendelige sonate:

 • Prelude in dis 1906
 • Prelude in gis 1906
 • Sonate in b 1909

Bron: "Boris Pasternak", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, January 16th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Boris_Pasternak.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook
Zie de categorie Boris Pasternak van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.