Onze uitbreiding krijgen

Bridget

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

Bridget of Brigid is een Keltische / Ierse vrouwelijke naam afgeleid van het zelfstandig naamwoord brigh, het betekent "macht, kracht, kracht, deugd". Een alternatieve betekenis van de naam is "verheven, godin".[1] Zijn populariteit, vooral in Ierland, is grotendeels gerelateerd aan de populariteit van St. Brigida en van Brigit, een Ierse godin van geneeskunde en vruchtbaarheid.

Ontdek meer Bridget per onderwerp

Kelten

Kelten

De Kelten waren volkeren en stammen die gedurende het millennium voor het begin van de jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. Een Kelt was en is een spreker van een Keltische taal.

Ierland (land)

Ierland (land)

Ierland is een Europees land dat ongeveer 80 procent van het gelijknamige eiland beslaat. De andere twintig procent van dit eiland behoort tot Noord-Ierland, een regio met ruime vorm van zelfbestuur, dat tot het Verenigd Koninkrijk behoort.

Brigida

Brigida

Sint-Brigida is de vrouwelijke patroonheilige van Ierland. Met Sint-Patrick en Sint-Columba behoort ze tot de nationale heiligen.

Brigit

Brigit

Brigit was volgens het Lebor Gabála Érenn de dochter van de Dagda van de Tuatha Dé Danann en de vrouw van Bres van de Fomhoire. Ze had twee zussen, en wordt beschouwd als een klassiek Keltische godentrias. Zij is een Ierse godin van geneeskunde en vruchtbaarheid, maar ook poëzie en onderwijs, evenals ambacht. Brigit werd vereerd met Imbolc.

Ierse mythologie

Ierse mythologie

Ierse mythologie is de mythologie van voorchristelijk Ierland. Ze is overgeleverd in middeleeuwse teksten die vaak onderverdeeld worden in de Ulstercyclus, de Finncyclus, de mythologische cyclus en de historische cyclus. Daarnaast zijn er diverse volksverhalen waarin mythologische personages voorkomen en een aantal teksten die niet bij de vier cycli ingedeeld kunnen worden.

Godin

Godin

Een godin is een vrouwelijke godheid. Godinnen komen voor in de meeste polytheïstische religies en in vele culturen, soms alleenstaand, maar vaker in een pantheon met mannelijke en soms hermafrodiete wezens of goden. Zoals monotheïsme en polytheïsme in bepaalde gevallen relatieve begrippen kunnen zijn, zo ook kunnen god en godin niet altijd absoluut geïnterpreteerd worden.

Geneeskunde

Geneeskunde

Geneeskunde of medische wetenschap is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die verwondingen, ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch of sociaal. De geneeskunde heeft als doel het herstellen van de gezonde toestand, of het verzachten van symptomen van de patiënt, benevens het voorkomen (preventie) van ziekte. Mensen die medisch bekwaam zijn worden arts of geneesheer genoemd. De medische wetenschap is het geheel aan kennis op medisch, farmacologisch en biologisch terrein dat de geneeskunde mogelijk maakt.

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid, fertiliteit, fecunditeit of voortplantingscapaciteit is het vermogen van een organisme – een dier of plant – om zich geslachtelijk voort te planten. Hiertegenover staat onvruchtbaarheid.

Bekende naamdraagsters


Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.