Onze uitbreiding krijgen

Cabaret (kleinkunst)

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Cabaretier Herman Finkers tijdens een van zijn voorstellingen
Cabaretier Herman Finkers tijdens een van zijn voorstellingen

Cabaret (uit het Frans, van Middelnederlands "cambret", van Oudfrans "camberete", diminutief van "cambre" (“chamber”), van Latijns "camera", van Oudgrieks "καμάρα" (kamara, "gewelfde kamer")) is een vorm van amusement die vaak bestaat uit een combinatie van komedie, zang, dans, poëzie en theater. Iemand die aan cabaret doet noemt men een cabaretier (man) of cabaretière (vrouw). Cabaret wordt meestal opgevoerd in theaters, maar men kan het ook aantreffen in bijvoorbeeld nachtclubs en op radio en tv.

Ontdek meer Cabaret (kleinkunst) per onderwerp

Frans

Frans

Het Frans (français) is de meest gesproken Gallo-Romaanse taal. Het behoort tot de grotere groep van de Romaanse talen, die alle uit het Latijn zijn voortgekomen. Het Frans is inheems in West-Europa, maar wordt als officiële taal in tientallen landen wereldwijd gesproken. Ook is er een aantal creoolse talen op basis van het Frans ontstaan.

Middelnederlands

Middelnederlands

Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal. Het werd tussen 1200 en 1500 in het huidige Nederlandse taalgebied gesproken. Middelnederlands was de opvolger van het Oudnederlands. Het Noord-Middelnederlands wordt vooral door niet-taalkundigen ook wel Diets genoemd. Verder behoren ook Vlaams en Brabants in deze talengroep.

Oudfrans

Oudfrans

Het Oudfrans is het Frans zoals dat in het noorden van Frankrijk gesproken werd van de 9e tot de 14e eeuw. Het heeft zich via het Middelfrans ontwikkeld tot het Nieuwfrans, dat door keizer Napoleon Bonaparte tot standaardtaal werd verheven voor internationale betrekkingen, wetgeving, bestuur, rechtspraak en postbezorging in de gebieden waar hij heerste, daaronder de Lage Landen. In wat nu Frankrijk drong het Nieuwfrans door in literatuur en media. Het Oudfrans is samen met enkele nauw verwante talen zoals het Waals en Picardisch rechtstreeks voortgekomen uit de langues d'oïl.

Latijn

Latijn

Latijn is een Italische taal die oorspronkelijk werd gesproken door de Latijnen, onder wie ook het bekendste Latijnse volk, de Romeinen. Door de erfenis van de Romeinse beschaving ontwikkelde het Latijn zich tot een wereldtaal, gebruikt onder meer in het onderwijs, de wetenschap en de diplomatie. Hoewel het nu een dode taal is, wordt het Latijn nog steeds op veel scholen aangeleerd en gebruikt in de Rooms-katholieke kerk. Vele takken van de wetenschap en het recht maken gebruik van een Latijnse terminologie. Het Latijn heeft ook een grote invloed gehad op de woordenschat van veel andere talen. De Romaanse talen, die nu door een groot deel van de mensheid worden gesproken, zijn rechtstreeks uit het Latijn ontstaan.

Oudgrieks

Oudgrieks

Oudgrieks, ἡ Ἑλληνικὴ γλῶττα, hē Hellēnikē glōtta, is een verzamelnaam voor de dialecten die in het oude Griekenland, Ionië en in de Griekse kolonies werden gesproken. Het is de taal met de oudste geschreven bronnen in Europa, er werd al 30 eeuwen geleden in het Grieks geschreven, en de taal van de Oudgriekse literatuur.

Komedie

Komedie

Een komedie, ook blijspel genoemd, is een theater- of filmgenre, televisieprogrammagenre of boekgenre met als doel het publiek te amuseren en met humor aan het lachen te maken. In de tijd van de oude Grieken tot in de renaissance betekende 'komedie' een verhaal dat goed afliep, in tegenstelling tot een tragedie, een verhaal dat slecht afliep.

Dans

Dans

Dans is een sport, kunstvorm en een sociaal gebeuren dat meestal op beweging duidt van het lichaam, vaak in combinatie met muziek. Het wordt gebruikt als een vorm van emotionele expressie, sociale interactie of in een spirituele of uitvoerende vorm.

Poëzie

Poëzie

Poëzie of dichtkunst is een vorm van literatuur die uit versregels is opgebouwd. Poëzie benut de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek om betekenissen over te brengen ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke letterlijke betekenis.

Theater (kunstvorm)

Theater (kunstvorm)

Theater is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs levende voorstellingen maken voor een publiek. Wanneer met deze kunstvorm wordt opgetreden op een toneelvloer gaat het soms om een toneelvoorstelling. Maar ook poppentheater valt eronder.

Nachtclub

Nachtclub

Een nachtclub is een uitgaansgelegenheid die in de nachtelijke uren geopend is. Dit kan een discotheek zijn, een nachtelijk poppodium, een jazzclub of een nachtclub gericht op erotisch vermaak. Een nachtclub kan deze elementen ook combineren of op verschillende avonden verschillende functies hebben.

Radio

Radio

Radio is draadloze telecommunicatie met radiogolven. Een radiozender zendt radiogolven uit, die weer ontvangen kunnen worden met een ontvanger. De radiogolven bevatten de over te brengen informatie en worden daarom wel draaggolven genoemd.

Televisie

Televisie

Televisie of tv is een telecommunicatiesysteem voor het verzenden en ontvangen van bewegende beelden en geluid. Het ontvangstapparaat heet ook televisie of tv, of voluit televisietoestel.

Geschiedenis

Cabaret was oorspronkelijk een term ter aanduiding van een 'kroeg' die echter geleidelijk een gunstigere klank kreeg. In 1881 opende de literair-muzikale Club des Hydropathes op Montmartre de sociëteit Le Chat Noir, welke gebeurtenis geldt als de geboorte van het cabaret litéraire of artistique.

De leden exposeerden eigen werk of droegen het voor en discussieerden. Grote aandacht trokken vooral de chansons van en door Aristide Bruant, Jouy, Macnab en anderen - meestal doortrokken van spot en aanklacht.

In essentie was het hedendaagse cabaret daar al aanwezig. Cabaret is creatief-ondernemend; het zoekt naar nieuwe (of vergeten oude) uitingsvormen en technieken. Verder is het fragmentarisch: het werkt als puntdichten en aforismen. Het vereist nauw contact met het publiek, waarvan het veel eist: aandacht, gevoel voor humor, een lenige intelligentie. Voorts dient het boven zijn stof te staan; ideaal cabaret is beschouwelijk, ironisch. Naar de vorm wijzigde het zich in de loop der jaren tot cabaret-theater.

De tweede bloei van het Franse cabaret brak door na 1945 dankzij een weelde aan talent, schrijvend en uitvoerend. Saint-Germain-des-Prés was het centrum. Tot de grootste verschijningen behoren het gezelschap Grenier-Hussenot (theater), de Frères Jacques (zang en mime) en de groep van Yves Joly (spel van voorwerpen).

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

1881

1881

Het jaar 1881 is het 81e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Hydropathes

Hydropathes

De Hydropathes was een Parijse literaire schrijverskring, die bestond tussen 1878 en 1880. De groep kondigde het symbolisme aan. De kring werd 11 oktober 1878 opgericht door Emile Goudeau. De naam Hydropathes was afgeleid van de wals "Hydropathen" van de Hongaarse componist Joseph Gungl. Misschien hebben de letterlijke betekenis van hydropathie en de achternaam van Emile Goudeau ook een verband met de naam.

Le Chat Noir

Le Chat Noir

Le Chat Noir, in het Nederlands De Zwarte Kat, was een theatercafé en cabaret gelegen in Montmartre in Parijs.

Aristide Bruant

Aristide Bruant

Aristide Louis Armand Bruand was een Frans chansonnier en schrijver.

Epigram

Epigram

Een epigram is een kort en bondig gedicht met een woordspeling of pointe.

Aforisme

Aforisme

Een aforisme is een korte, bondige uitspraak, vaak niet meer dan één zin lang. Aforismen kunnen grappig, paradoxaal en/of absurd zijn en bevatten vaak een boodschap van wijsheid.

Ironie

Ironie

Ironie is op een licht spottende manier het tegenovergestelde zeggen van wat men bedoelt, en dit op een manier die laat verstaan dat men het niet ernstig meent. Naast deze verbale ironie is er ook een vorm van ironie die situationeel wordt genoemd. In het Frans noemt men ironie weleens "l'arme du faible", omdat het voor de zwakke daarmee mogelijk is om zijn mening te geven zonder dat het voor iedereen overduidelijk en daarmee gevaarlijk is.

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk, officieel de Franse Republiek, is een land in West-Europa en qua oppervlakte het op twee na grootste Europese land. Frankrijk ligt tussen het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Golf van Biskaje, België en Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Italië en Spanje, Andorra, de Middellandse Zee en Monaco. Ook het eiland Corsica in de Middellandse Zee behoort tot Frankrijk, alsook vele overzeese gebieden. Frankrijk maakt aanspraak op een deel van Antarctica: Adélieland.

1945

1945

Het jaar 1945 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Soorten cabaret

In de serie De wortels van het kwaad, een twaalfdelige serie over het Nederlandse cabaret, werden tien soorten cabaret onderscheiden. Dit zijn echter gekunstelde scheidslijnen; cabaretvoorstellingen zijn dikwijls een samenstelling van elementen uit de verschillende soorten.

Het studentikoze barkrukkencabaret
Deze vorm ontstond rond 1960 in studentenkringen. Don Quishocking en Kabaret Ivo de Wijs zijn hier voorbeelden van. Doordat het enige decor drie of vier barkrukken zijn, komt de nadruk meer op de inhoud te liggen, die volgens Ivo de Wijs "lichtelijk ongegeneerd" wordt genoemd.
Het literaire cabaret
Hier ontbreken zelfs de barkrukken: alle vormen van aankleding worden zeer summier toegepast. Deze vorm van cabaret wordt chic genoemd of elitair. In 1972 werd het door een recensent omschreven als "beschaafd amusement". Hoewel het vernuftig gebruik van de Nederlandse taal in vrijwel iedere cabaretvorm belangrijk is, ligt daar bij het literaire cabaret de nadruk op, misschien zelfs meer dan op de humor. Voorbeelden hiervan zijn Cabaret Pepijn en Lurelei.
Het chaoscabaret
Voorbeelden van het zogenoemde chaoscabaret zijn Brigitte Kaandorp en Bert Visscher. Het chaoscabaret is een combinatie van verhalend cabaret en visueel spektakel.
Het themacabaret
In dit cabaret is er sprake van een thema dat als een rode draad door de voorstelling loopt, waardoor deze een kop en een staart heeft. Voorbeelden hiervan zijn Youp van 't Hek en Seth Gaaikema.
Het fysieke cabaret
Deze vorm werd door Waardenberg en De Jong geïntroduceerd. De tekst is hier van ondergeschikt belang. De cabaretiers maken gebruik van hun lichaam.
Het typetjescabaret
De cabaretier vertelt absurde verhaaltjes en speelt idiote typetjes. Voorbeelden hiervan zijn Toon Hermans, Urbanus, Najib Amhali, Bert Visscher, Andre van Duin, Tineke Schouten.
Het televisiecabaret
Deze vorm werd door de VARA en de VPRO ontwikkeld. Het televisiecabaret vindt niet in het theater plaats, maar wordt opgenomen in de studio, zodat er gebruik kan worden gemaakt van montage en dergelijke. Nestors in het genre zijn Kees van Kooten en Wim de Bie. Een ander voorbeeld is Jiskefet.
De vernieuwers
De vernieuwers zijn de cabaretiers die de grenzen van het cabaret verleggen. Wie de vernieuwers zijn, verschilt natuurlijk per tijd. Hans Teeuwen was ooit een vernieuwer, De Vliegende Panters, en tegenwoordig Micha Wertheim.
Stand-upcomedy
Vergeleken met het Nederlandse cabaret is het theatrale element bij stand-upcomedy beperkt. In plaats van langere nummers en muzikale onderdelen bestaat het slechts uit korte humoristische anekdotes. Voorbeeld: Raoul Heertje, Jörgen Raymann.
Cabaret op maat
De cabaretier is te gast bij een overheid, instelling, of bedrijf en richt zijn satire op het onderwerp ter plekke.

Ontdek meer Soorten cabaret per onderwerp

Don Quishocking

Don Quishocking

Don Quishocking was een cabaretgroep die werd opgericht in 1967.

Ivo de Wijs

Ivo de Wijs

Ivo Alphonsus Henricus Maria de Wijs is een Nederlands cabaretier, oud-leraar Nederlands, tekst- en liedjesschrijver, en radiomaker.

Lurelei

Lurelei

Lurelei was een toonaangevende satirische cabaretgroep in Nederland, opgericht door Eric Herfst en Ben Rowold.

Brigitte Kaandorp

Brigitte Kaandorp

Brigitte Allegonda Maria Kaandorp is een Nederlandse cabaretière.

Bert Visscher

Bert Visscher

Albert (Bert) Visscher is een Nederlandse cabaretier, die zich kenmerkt door ‘ongenuanceerde ongein’.

Seth Gaaikema

Seth Gaaikema

Seth Regner Gaaikema was een Nederlands cabaretier, musicalschrijver en vertaler.

Martin van Waardenberg

Martin van Waardenberg

Martin van Waardenberg is een Nederlands cabaretier en acteur.

Toon Hermans

Toon Hermans

Antoine Gerard Theodore (Toon) Hermans was een Nederlands cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. Hij wordt als een van de "Grote Drie van het Nederlandse cabaret" van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd, samen met Wim Sonneveld en Wim Kan.

Urbanus (artiest)

Urbanus (artiest)

Urbanus, artiestennaam van Urbain Joseph Servranckx, is een Belgisch komiek, cabaretier, zanger, gitarist, stripauteur en acteur.

Najib Amhali

Najib Amhali

Najib Amhali is een Marokkaans-Nederlands cabaretier en acteur.

Tineke Schouten

Tineke Schouten

Catharina Agatha Maria (Tineke) Schouten is een Nederlands comédienne en cabaretière. Ze heeft in haar theatervoorstellingen diverse typetjes neergezet als Lenie uit de Takkestraat en Bep Lachebek, hierdoor wordt ze de 'Koningin van de Typetjes' genoemd.

Kees van Kooten

Kees van Kooten

Cornelis Reinier (Kees) van Kooten is een Nederlands cabaretier en schrijver.

Bron: "Cabaret (kleinkunst)", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, November 16th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(kleinkunst).

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.