Onze uitbreiding krijgen

De Volkskrant

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
de Volkskrant
De Volkskrant
Type Landelijk dagblad
Formaat Tabloid
Eerste editie 2 oktober 1919
Eigenaar(s) DPG Media
Oplage 210.685 (2017)[1]
Hoofdredacteur Pieter Klok (2019-)
Land(en) Nederland
Talen Nederlands
Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Media

De Volkskrant is een Nederlands dagblad, dat eigendom is van het mediabedrijf DPG Media uit Vlaanderen.

De krant is van oorsprong rooms-katholiek en richt zich sinds de jaren 1960 op de hoger opgeleide lezers. Het dagblad plaatste zich tot aan de jaren 1990 links van het politieke midden. Later zou de krant meer naar rechts opgeschoven zijn, aldus voormalig hoofdredacteur Philippe Remarque.[2] De krant wordt naast NRC en Trouw gezien als een Nederlandse kwaliteitskrant.[3] Door onder meer de opkomst van internet en een dalende oplage is het dagblad een koers gaan varen die past bij de belangstelling van hoger opgeleiden.[4] Er kwam meer aandacht voor kunst en lifestyle en de opmaak van de krant werd meer gericht op het aantrekken van jonge lezers.

Ontdek meer De Volkskrant per onderwerp

Dagblad

Dagblad

Een dagblad is een regelmatig verschijnend klassiek massamedium en nog steeds een van de populairste en invloedrijkste vormen van nieuwsvoorziening, alhoewel de oplage van betaalde dagbladen daalt.

DPG Media

DPG Media

DPG Media is een Belgische mediagroep die ook actief is in Nederland en Denemarken. Het eigenaarschap van DPG is niet duidelijk, vermoed wordt dat de groep voornamelijk in handen is van de Belgische familie Van Thillo. Er werken zo’n 6.000 mensen. Bekende merken van DPG zijn Algemeen Dagblad, de Volkskrant, VTM en De Morgen.

Rooms-Katholieke Kerk

Rooms-Katholieke Kerk

De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus. Sinds 13 maart 2013 is dat paus Franciscus. Ze beroept zich op het Oude en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome.

Links (politiek)

Links (politiek)

Links is de politieke richting in het politiek spectrum die streeft naar sociale gelijkheid.

Rechts (politiek)

Rechts (politiek)

De aanduiding rechts wordt gebruikt om de politieke richting van partijen, personen en organisaties te karakteriseren. De betekenis die eraan wordt gegeven kan van land tot land verschillen, en kan in de loop der tijd veranderen.

Philippe Remarque

Philippe Remarque

Philippe Remarque is een Nederlandse journalist. Van 1 juli 2010 tot 1 september 2019 was hij hoofdredacteur van dagblad de Volkskrant.

NRC (krant)

NRC (krant)

NRC, van 1970 tot 2022 NRC Handelsblad, is een Nederlands dagblad. De krant heeft de statuur van een kwaliteitskrant en wordt traditioneel beschouwd als een dagblad van liberale signatuur. De hoofdredactie was aanvankelijk in Rotterdam gevestigd, maar verhuisde in 2012 naar Amsterdam.

Trouw (krant)

Trouw (krant)

Trouw is een Nederlandse krant die als ochtendblad verschijnt in tabloidformaat. De oplage ligt rond de 88.000. De krant werd in 1943 als verzetskrant opgericht. De krant wordt sinds 2009 uitgegeven door DPG Media. Trouw is sinds 19 januari 2007 gevestigd in het INIT-gebouw aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam, en daarvoor in een door architectenbureau Van den Broek en Bakema ontworpen gebouw aan de Wibautstraat, waarin ook Het Parool was gevestigd. Trouw is op 15 november 2012 uitgeroepen tot 'European Newspaper of the Year'.

Kwaliteitskrant

Kwaliteitskrant

Een kwaliteitskrant is een term voor een krant die het imago (reputatie) heeft te streven naar veelzijdige berichtgeving met diepgang. Een dergelijke krant bericht veelal prominent over samenleving, politiek, cultuur, wetenschap, kunst, literatuur, economie en in mindere mate sport. Artikelen in een kwaliteitskrant zijn niet per se neutraal.

Oplage

De Volkskrant kampt net als de andere dagbladen met een teruggang van het aantal lezers/abonnees. In 2004 had zij nog een oplage van gemiddeld 305.000 stuks per dag.[5] In 2011 had de Volkskrant een oplage van 263.747, waarmee zij de derde betaalde krant van Nederland was, na De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. In de jaren '90 bezette de krant zelfs enige tijd de tweede plaats. Over de oplage in 2021 is minder bekend, maar geschat wordt dat zich deze beweegt rond de 200.000 exemplaren, zoals dat uit meerdere op internet geplaatste statistieken blijkt.

Gemiddeld verspreide oplage van de Volkskrant tussen 2001 en 2017

Cijfers volgens HOI, Instituut voor Media Auditing[6]

Ontdek meer Oplage per onderwerp

Lijst van kranten in Nederland

Lijst van kranten in Nederland

Hieronder volgt een lijst van kranten in Nederland. Deze lijst is niet compleet.

De Telegraaf

De Telegraaf

De Telegraaf is een dagblad in Nederland en een verwante nieuwswebsite, uitgegeven door Uitgeversmaatschappij De Telegraaf (UMT), een dochtermaatschappij van het Belgische Mediahuis. De in 1893 opgerichte krant, die landelijk zes dagen per week verschijnt, bevat onder andere binnen- en buitenlands nieuws en heeft een dagelijkse financiële sectie, 'De Financiële Telegraaf', en een dagelijkse sportsectie, 'Telesport'. Andere rubrieken zijn onder meer: 'Privé', 'Wat U zegt', 'Vrouw', Woon-, Vaar-, en Reiskrant en de societyrubriek Stan Huygens Journaal. Op vrijdag en zaterdag verschijnt het magazine Vrouw bij De Telegraaf.

Algemeen Dagblad

Algemeen Dagblad

Het Algemeen Dagblad (AD) is een Nederlands landelijk dagblad en met een oplage van 341.972 exemplaren (2020) de op één na grootste betaalde krant van Nederland. De krant wordt gepubliceerd op tabloidformaat en is eigendom van het Belgische mediabedrijf DPG Media. De hoofdredactie van de krant zetelt in Rotterdam. De redactie maakt sinds 2016 het mondiale en landelijke deel voor ADR Nieuwsmedia. Daar vallen 57 voormalige regionale kranten onder die als editie van het AD en een zevental voormalige Wegener-titels verschijnen. In 2013 was de betaalde oplage van het Algemeen Dagblad nog 409.000.

HOI, Instituut voor Media Auditing

HOI, Instituut voor Media Auditing

Het Oplage Instituut (HOI) is een organisatie die oplagecijfers van in Nederland verschijnende media verzamelt, controleert en publiceert.

Lettertype en krantenformaat

Kop van de Volkskrant 1935–1965
Kop van de Volkskrant 1935–1965

De kenmerkende kop (masthead) van de Volkskrant werd in 1935 ontworpen door Andries Oosterbaan, een van de vormgevers van het katholieke (maatschappij)kritische kunst- en literatuur-tijdschrift De Gemeenschap en directeur van Drukkerij Lumax, met als bijzonder detail dat zijn jonge dochter Lida Oosterbaan uit vier schetsen het ontwerp in de letter Metropolis Bold (oorspronkelijk van Wilhelm Schwerdtner) koos. Dat ontwerp sierde dertig jaar de voorpagina van de Volkskrant, waarna Chris Brand het ontwerp in 1965 moderniseerde. In 2002 maakte letterkenner David Quay dat ontwerp vervolgens nog iets scherper.[7]

Vanaf december 2006 wordt voor de tekst in de krant als lettertype Capitolium News van letterontwerper Gerard Unger gebruikt.

Sinds 29 maart 2010 verschijnt de Volkskrant volledig op tabloidformaat. Nadat het tweede katern al op dit formaat werd gedrukt, volgde eind maart ook het eerste. De zaterdagse bijlage Volkskrant Magazine bleef ongewijzigd.

Ontdek meer Lettertype en krantenformaat per onderwerp

Geschiedenis

De Volkskrant werd vanaf 2 oktober 1919 uitgegeven als weekblad van de katholieke arbeidersbeweging. De oprichters waren verscheidene katholieke arbeidersbonden, die zich verenigd hadden in de Federatie der Diocesane Rooms-katholieke Volks- en Werkliedenbonden. De eerste editie telde vier pagina's en kostte 3 cent. Het tijdschrift verscheen iedere donderdag. Vanaf 19 januari 1920 verscheen de krant om de dag en ten slotte vanaf 1 oktober 1921 als dagblad. Jan Vesters werd de hoofdredacteur. Op 14 januari 1935 verhuisde het hoofdkantoor van de krant van Den Bosch naar Utrecht. De krant werd uitgebreid met verschillende edities: een algemeen landelijke, een Twentse, een Limburgse, een Oost- en een West-Brabantse editie. Edities voor Rotterdam, Den Haag, de noordelijke provincies en Gelderland volgden enkele jaren later. De krant stond echter nog ver in de schaduw van het grote katholieke dagblad De Maasbode.

Oorlogsperiode

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de krant de eerste tijd verschijnen, maar begin juli 1941 werd hoofdredacteur Vesters door de bezetter tot aftreden gedwongen. De krant kreeg uit de gelederen van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) D.C. van der Poel als hoofdredacteur. Nadat het Nederlands episcopaat op 3 augustus 1941 had geprotesteerd tegen de ondertoezichtstelling van de katholieke vakbeweging en haar instellingen zoals de Volkskrant, boden de redacteuren en directeur Van Kessel diezelfde dag hun ontslag aan en liepen de medewerkers en lezers massaal weg. Op 4 oktober 1941 verscheen de laatste krant tijdens de bezetting.[8]

Na de bevrijding op 5 mei 1945 verscheen op 8 mei de eerstvolgende uitgave van de krant. Joop Lücker werd benoemd als algemeen en journalistiek hoofdredacteur en Carl Romme als staatkundig (politiek) hoofdredacteur. Het aantal abonnees steeg binnen een jaar tot 109.000. De Volkskrant groeide uit tot een grote landelijke krant, met als ondertitel 'Katholiek dagblad voor Nederlanders'.

Van katholiek naar links progressief

Het oude hoofdkantoor van de Volkskrant in Amsterdam (vóór de verhuizing in februari 2007)
Het oude hoofdkantoor van de Volkskrant in Amsterdam (vóór de verhuizing in februari 2007)

Dankzij de verslaggeving van de krant door Carel Enkelaar en de fotoreportage van fotograaf Jan Stevens op de dag na de watersnood van 1953, kwam de binnen- en buitenlandse hulpverlening hiervoor op gang. Na toestemming van hoofdredacteur Lücker huurde Enkelaar een DC-3 met KLM-vlieger Willem van Veenendaal die, met fotograaf en enkele verslaggevers, een vlucht boven het Zuid-Hollandse en Zeeuwse rampgebied maakte.[noot 1][9][10]

Halverwege de jaren 1960 verloor de krant haar katholieke karakter bijna volledig onder leiding van Jan van der Pluijm. Dit viel vrijwel samen met de verhuizing van de krant van de Nieuwezijds Voorburgwal naar een nieuw gebouw in de Wibautstraat. Tegelijk met de opening van dit pand op 24 september 1965 verdween ook de ondertitel 'Katholiek dagblad voor Nederland'.[11] Een ruzie met de schrijver Godfried Bomans, die op zaterdag een column op de voorpagina had, en zijn vertrek in 1968 was symptomatisch voor deze verandering, die gepaard ging met de overgang van een milde naar een scherpere toon. Vanaf dat moment richtte de krant zich op een jonger, links-progressief lezerspubliek. De nieuwe toon werd door nogal wat trouwe lezers als negatief ervaren, hetgeen resulteerde in het opzeggen van abonnementen.

Groei

De krant ging zich ook steeds meer toeleggen op complete financieel-economische verslaggeving, waarvoor een uitgebreide redactie werd opgezet door Jan Damen. Er werd voortgeborduurd op de vakbondstraditie van de krant, bijvoorbeeld met de verslaggeving rond de unieke bezetting van de Enka-fabriek. Ook de sportredactie werd uitgebreid onder de kritische Ben de Graaf.

De redactie groeide snel en werd uitgebreid met academici, terwijl voordien voornamelijk zelfopgeleide, katholieke journalisten via het destijds gangbare leerlingstelsel bij de krant werkten. Harry Lockefeer werd opvolger van Van der Pluijm als hoofdredacteur. Vanwege de groei van de advertentiemarkt werd de krant onder Lockefeer uitgebreid met talloze bijlagen, zoals 'Het vervolg', 'Reizen' en 'Boeken', waarin het steeds toenemende aanbod van advertenties onderdak kon vinden. Zaterdagkranten van meer dan 100 pagina's waren het gevolg.

In de jaren 1960 en 1970 was Jan Blokker gezichtsbepalend voor het linkse intellectuele volksdeel. Hij blonk uit in satirische stukjes over de linkse mode; gebundeld in onder andere Ben ik eigenlijk wel links genoeg? (1974). Ten slotte werd hij adjunct-hoofdredacteur.

Na Lockefeers vertrek in 1995 naar de Rijksuniversiteit Groningen werd Pieter Broertjes – als eerste niet-zuiderling – hoofdredacteur. Onder hem maakte de oplage een continue daling door. Op 1 juli 2010 legde hij zijn functie neer. Philippe Remarque die toen na hem kwam, werd op 1 september 2019 opgevolgd door Pieter Klok.

Samenwerking en overnames

In 1968 ging de Volkskrant onder de naam Perscombinatie een samenwerking aan met Het Parool, dat de meerderheid van de aandelen verwierf door een grotere kapitaalinbreng. Er werd ook een gemeenschappelijke drukkerij gebouwd. In 1975 sloot het dagblad Trouw zich bij de combinatie aan.

In juni 1994 nam het concern de Uitgeverij Meulenhoff & Co over, en in 1995 de grotere dagbladconcurrent de Nederlandse Dagblad Unie – met onder andere het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad. In 1996 volgde het digitale archief Media Resultant (PersDataBank). Sindsdien was de Volkskrant onderdeel van PCM Uitgevers. PCM werd in 2009 overgenomen door de Belgische De Persgroep en in december 2009 hernoemd naar De Persgroep Nederland.

Nieuwe media

In 1996 begon de krant met een eigen website. In 1999 bestond de webredactie uit zo'n zes personen, onder leiding van Theo Stielstra.[12] In september 2005 initieerde deze redactie – inmiddels onder leiding van Geert-Jan Bogaerts – het weblog Volkskrantblog, waar niet alleen redacteuren en andere medewerkers van de krant konden bloggen, maar ook lezers van de Volkskrant en anderen. Integratie met de papieren krant vond aanvankelijk op bescheiden schaal plaats: Bogaerts schreef een wekelijkse column, terwijl de rubriek Weeklog in de gedrukte krant een samenvatting was van wat de gasten op het weblog schreven. Vanaf september 2006 werd de integratie verder uitgebreid, maar vanwege klachten over te veel controversiële bijdragen en reacties werd in augustus 2011 definitief met het experiment gestopt.

Op 1 februari 2005 kondigde de krant aan televisie-uitzendingen te gaan maken. Het had hiertoe een samenwerkingsverband opgericht met het productiebedrijf Palazzina, onder de naam VP TV. De krant was al incidenteel bij uitzendingen betrokken, onder meer bij de uitzending van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De krant beschikt sinds 2006 over een eigen videoredactie die reportages maakt voor web-tv. Die zijn te zien op de website vk.nl.

Banenblad

In 2006 zag het gratis weekblad Volkskrant Banen het licht. Het wordt verspreid in controlled circulation onder hogeropgeleiden tot en met 39 jaar. Het blad bevat vacatures en artikelen over onder meer loopbaanontwikkeling. Begin 2007 had het weekblad meer dan 100.000 abonnees.

Verhuizing

Het INIT-gebouw in Amsterdam
Het INIT-gebouw in Amsterdam

De redactie van de Volkskrant is begin februari 2007 verhuisd naar het INIT-gebouw aan de Jacob Bontiusplaats. Daar zijn ook Het Parool en Trouw gevestigd. Hiermee kwam een einde aan de Wibautstraat als krantenstraat. Alleen Het Financieele Dagblad heeft daar nu nog zijn redactie.

Jubileum

Op 23 augustus 2006 verscheen de 25.000e editie van de Volkskrant. Ter gelegenheid daarvan publiceerde de krant een bijlage op tabloid-formaat over verleden en toekomst van de krant, met veel bijdragen van lezers. Ook verscheen het boek Tussen de regels, waarin buitenstaanders de verslaggeving van de krant van de afgelopen vijf jaar ter discussie stelden op tal van gevoelige onderwerpen.

Op 25 november 2022 verscheen de 30.000e editie.

Beeldendekunstprijs

Vanaf 2006 reikt de krant jaarlijks een beeldendekunstprijs voor hedendaagse kunst in Nederland uit, in samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam en eerst de omroeporganisatie NTR en sinds 2015 de AVROTROS.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Tijdschrift

Tijdschrift

Een tijdschrift, periodiek, maandblad of weekblad is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift kan betaalde advertenties bevatten. In andere gevallen wordt het tijdschrift volledig gefinancierd door de verkoopprijs of functioneert het als een communicatiemiddel aan leden en donateurs van een organisatie. De meeste tijdschriften steunen op een gemengde financiering op basis van advertenties en verkoop.

Katholicisme

Katholicisme

Het katholicisme geldt als de grootste stroming binnen het christendom. De term is een afleiding van het woord katholiek en komt uit het Grieks, wat algemeen of universeel betekent. De term "katholiek" werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: "Waar Christus is, daar is de katholieke kerk."

Rooms-Katholiek Werkliedenverbond

Rooms-Katholiek Werkliedenverbond

Het Rooms(ch)-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV), opgericht in 1925, kwam tot stand na het samengaan van het Bureau van de Rooms-Katholieke Vakorganisatieu en de Federatie der Diocesane Volks- en Werklieden-verbonden. Het hield kantoor aan de Drift in Utrecht en vanaf 1940 in het Huis van de Arbeid. De organisatie was zowel een vakbond als een standsorganisatie. Katholieke geestelijken hadden een functie in de RKWV.

Dagblad

Dagblad

Een dagblad is een regelmatig verschijnend klassiek massamedium en nog steeds een van de populairste en invloedrijkste vormen van nieuwsvoorziening, alhoewel de oplage van betaalde dagbladen daalt.

J.B. Vesters

J.B. Vesters

Joannes Baptista Vesters was een Nederlands schrijver en journalist. Hij werd indertijd ook wel Vesters Jr. genoemd om hem te onderscheiden van J.A. Vesters, zijn vader. Vesters werd in 1920 de eerste hoofdredacteur van De Volkskrant.

De Maasbode

De Maasbode

De Maasbode, opgericht als weekblad met 800 abonnees in 1868, was vanaf 1885 een te Rotterdam verschijnend landelijk katholiek dagblad, na de Tweede Wereldoorlog als avondkrant.

Nationaal-Socialistische Beweging

Nationaal-Socialistische Beweging

De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland was een Nederlandse politieke partij die van 1931 tot 1945 heeft bestaan. De NSB huldigde de ideologie van het nationaalsocialisme, presenteerde zich vanuit een anti-democratische gezindheid zelf niet als partij maar als een beweging en fungeerde ten tijde van de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog als collaboratiepartij.

C.Ch. van Kessel

C.Ch. van Kessel

Mr Cornelius Christiaan (Cor) van Kessel was de directeur van de Volkskrant van 1931 tot 1941. Hij was directeur van de katholieke vakbondsdrukkerij Lumax in Utrecht van 1935 tot 1965.

Joop Lücker

Joop Lücker

Joseph Maria (Joop) Lücker was een Nederlandse journalist. Hij was van 1945 tot 1964 de eerste hoofdredacteur van het dagblad de Volkskrant na de Tweede Wereldoorlog.

Carl Romme

Carl Romme

Carl Paul Maria Romme was een Nederlandse advocaat, rechtsgeleerde en politicus. Hij was de voorman van de KVP die in de naoorlogse jaren samen met de PvdA van Drees de Nederlandse politiek domineerde.

Carel Enkelaar

Carel Enkelaar

Carel Enkelaar was een Nederlands journalist, televisiepionier en omroepbestuurder.

Douglas DC-3

Douglas DC-3

De DC-3 is een vliegtuig van de Amerikaanse vliegtuigfabriek Douglas Aircraft Company. Vanaf 1935 zijn er 10.655 exemplaren van gebouwd, plus 4.937 stuks in licentie. Het toestel wordt in de 21e eeuw zelfs nog voor commerciële vluchten ingezet. Daarnaast bezitten diverse vliegclubs een luchtwaardige DC-3.

Medewerkers

Hoofdredacteuren

Bekende tekenaars

Voor de Volkskrant tekenden onder meer:

Bekende columnisten

Columns in de Volkskrant werden geschreven door onder meer:

Bekende journalisten

Na de Tweede Wereldoorlog begon de Volkskrant aan een periode van sterke groei, vooral in de jaren 1960 en 1970. Bekende journalisten uit die periode waren:

Bekende correspondenten

Ontdek meer Medewerkers per onderwerp

J.B. Vesters

J.B. Vesters

Joannes Baptista Vesters was een Nederlands schrijver en journalist. Hij werd indertijd ook wel Vesters Jr. genoemd om hem te onderscheiden van J.A. Vesters, zijn vader. Vesters werd in 1920 de eerste hoofdredacteur van De Volkskrant.

Joop Lücker

Joop Lücker

Joseph Maria (Joop) Lücker was een Nederlandse journalist. Hij was van 1945 tot 1964 de eerste hoofdredacteur van het dagblad de Volkskrant na de Tweede Wereldoorlog.

Carl Romme

Carl Romme

Carl Paul Maria Romme was een Nederlandse advocaat, rechtsgeleerde en politicus. Hij was de voorman van de KVP die in de naoorlogse jaren samen met de PvdA van Drees de Nederlandse politiek domineerde.

Jan van der Pluijm

Jan van der Pluijm

Jan Marcel Mathieu (Jan) van der Pluijm was een Nederlands econoom en journalist. Hij was van 1964 tot 1982 hoofdredacteur van de Volkskrant en was verantwoordelijk voor de sterke groei en de vernieuwing van de krant.

Harry Lockefeer

Harry Lockefeer

Henricus Antonius Ludovicus (Harry) Lockefeer was een Nederlands journalist.

Jos Collignon

Jos Collignon

Jos Collignon is een Nederlands cartoonist, vooral bekend om zijn politieke spotprenten.

Annie M.G. Schmidt

Annie M.G. Schmidt

Anna Maria Geertruida (Annie) Schmidt was een Nederlands dichteres en schrijfster van verzen, liedjes, boeken, toneelstukken, musicals en radio- en televisiedrama.

Ischa Meijer

Ischa Meijer

Israël Chaim (Ischa) Meijer was een Nederlands journalist, interviewer, televisiepresentator, (toneel)schrijver en filmacteur van Joodse afkomst. Samen met zijn ouders overleefde hij als baby en peuter het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen (1943–1945).

Bas van der Schot

Bas van der Schot

Bas van der Schot (1970) is een Nederlandse cartoonist. Hij publiceert zijn werk onder meer in de Volkskrant, NRC Handelsblad, nrc.next, Vrij Nederland, Filosofie Magazine en Univers, de universiteitskrant van de Universiteit van Tilburg.

Jul. Terlingen

Jul. Terlingen

Jul. (Julius) Terlingen was een Utrechts tekenaar/illustrator, onderwijzer en musicus.

Jip van den Toorn

Jip van den Toorn

Jip van den Toorn is een Nederlandse illustrator.

Kader Abdolah

Kader Abdolah

Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, beter bekend onder het pseudoniem Kader Abdolah  luister (info / uitleg)(Perzisch: قادر عبدالله), is een Perzisch-Nederlandse schrijver. In 1988 vestigde hij zich in Nederland.

Website

Volgens Alexa was de website volkskrant.nl in 2020 de 126e meest populaire website van Nederland.[13]

Literatuur

  • Hemels, Joan: De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant. Baarn: Ambo, 1981.
  • Sommer, Martin: Krantebeest; J.M. Lücker. Triomf en tragiek van een courantier. Amsterdam: Balans, 1993.
  • Van Vree, Frank: De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant. Amsterdam: Meulenhoff, 1996.
  • Peter Brusse, Maarten Evenblij, John Jansen van Galen, Pieter Hilhorst, Dirk Jan Roeleven, Stephan Sanders, Leonard Ornstein, Karin Veraart, Carlijne de Vos en Frank van Vree: Tussen de regels. Amsterdam, 2006.
  • Hans Wansink en Theo Audenaerd: De eeuw van de Volkskrant. Amsterdam, WBooks, 2021. ISBN 9789462584075
Zie de categorie De Volkskrant van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Ontdek meer Literatuur per onderwerp

Peter Brusse

Peter Brusse

Peter J. Brusse is een Nederlandse schrijver, journalist en oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal.

John Jansen van Galen

John Jansen van Galen

John Jansen van Galen is een Nederlands journalist en schrijver.

Leonard Ornstein (journalist)

Leonard Ornstein (journalist)

Leonard Salomon Ornstein is een Nederlands journalist, die bekendheid verwierf als politiek redacteur van Vrij Nederland en het televisieprogramma Netwerk waarvoor hij onder meer de Russische president Vladimir Poetin interviewde.

HOI, Instituut voor Media Auditing

HOI, Instituut voor Media Auditing

Het Oplage Instituut (HOI) is een organisatie die oplagecijfers van in Nederland verschijnende media verzamelt, controleert en publiceert.

Delpher

Delpher

Delpher is een gratis toegankelijke website, ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek, met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. De website werd op 20 november 2013 gelanceerd. De naam verwijst naar het woord 'delven' = spitten, (op)graven, winnen, en is tevens gebaseerd op Delphi, het beroemde orakel. Hij is bedacht door reclamebureau De Naamafdeling.

Limburgs Dagblad

Limburgs Dagblad

Het Limburgs Dagblad was een Nederlands-Limburgse krant. De krant vormde samen met De Limburger de Media Groep Limburg (MGL) en was de oudste regionale krant in Limburg.

DPG Media

DPG Media

DPG Media is een Belgische mediagroep die ook actief is in Nederland en Denemarken. Het eigenaarschap van DPG is niet duidelijk, vermoed wordt dat de groep voornamelijk in handen is van de Belgische familie Van Thillo. Er werken zo’n 6.000 mensen. Bekende merken van DPG zijn Algemeen Dagblad, de Volkskrant, VTM en De Morgen.

Joe (Nederland)

Joe (Nederland)

Joe is een commercieel Nederlands radiostation dat sinds 1 april 2019 uitzendt. Het station is eigendom van het mediabedrijf DPG Media uit Vlaanderen. De zender draaide aanvankelijk met name hitmuziek afkomstig uit de jaren 1980 tot heden. Met ingang van 1 mei 2022 is de zender te beluisteren via DAB+ en vanaf 6 februari 2023 in de Randstad op de FM. Het station draait uitsluitend muziek uit de jaren '70 en '80.

Algemeen Dagblad

Algemeen Dagblad

Het Algemeen Dagblad (AD) is een Nederlands landelijk dagblad en met een oplage van 341.972 exemplaren (2020) de op één na grootste betaalde krant van Nederland. De krant wordt gepubliceerd op tabloidformaat en is eigendom van het Belgische mediabedrijf DPG Media. De hoofdredactie van de krant zetelt in Rotterdam. De redactie maakt sinds 2016 het mondiale en landelijke deel voor ADR Nieuwsmedia. Daar vallen 57 voormalige regionale kranten onder die als editie van het AD en een zevental voormalige Wegener-titels verschijnen. In 2013 was de betaalde oplage van het Algemeen Dagblad nog 409.000.

BN DeStem

BN DeStem

BN DeStem is een regionaal Nederlands nieuwsmedium gevestigd in Breda. De krant en site richten zich op westelijk Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen en ontstonden in 1998 door het samengaan van het Brabants Nieuwsblad en dagblad De Stem. BN DeStem maakt deel uit van het concern De Persgroep. De hoofdredacteur is André Trompers. Hij volgde Hille van der Kaa op.

Brabants Dagblad

Brabants Dagblad

Het Brabants Dagblad is een Nederlands dagblad dat verschijnt in een deel van de provincies Noord-Brabant en de Gelderse Bommelerwaard. Het is onderdeel van het Belgisch-Nederlandse bedrijf DPG Media en heeft zes edities: Den Bosch, Meierij, Oss, Uden/Veghel, Tilburg en De Langstraat. De krant bereikt dagelijks 291.000 lezers. In combinatie met de website en app heeft het BD een bereik van 1,68 miljoen unieke lezers. De hoofdredactie is gevestigd in het kantoor in 's-Hertogenbosch, waar ook de algemene nieuwsredactie gevestigd is. De drukkerij staat in Best. Hoofdredacteur is sinds 1 november 2016 Lucas van Houtert.

De Gelderlander

De Gelderlander

Het dagblad de Gelderlander is een regionale krant, gedrukt in Apeldoorn, die verschijnt in het grootste gedeelte van Gelderland, in op Nijmegen gerichte gebieden in Noord-Brabant en Limburg, alsook in de randen van de provincie Utrecht, zoals Veenendaal en Rhenen. De hoofdredactie is gevestigd in Nijmegen. De redactie van de gemeente Arnhem, Renkum, Veluwezoom en de Betuwe is gehuisvest in Royal aan het Willemsplein in Arnhem. De krant was tot eind 2015 eigendom van krantenconcern Wegener Media en is sindsdien in handen van het Belgische mediabedrijf DPG Media. De Gelderlander had van de papieren krant een oplage van 152.229 exemplaren in 2009, in 2014 een oplage van 121.000 exemplaren en in 2022 een oplage van 101.365 exemplaren. De afname van de oplage van de papieren krant wordt verklaard door het internet. In 2014 was er een oplage van 69.483 van de digitale versie. Sinds 16 april 1982 verschijnt de Gelderlander als ochtendkrant.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.