Onze uitbreiding krijgen

Edith Schippers

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Edith Schippers
Edith Schippers
Algemene informatie
Volledige naam Edith Ingeborg Schippers[1]
Geboren 25 augustus 1964
Partij VVD (sinds 1991)[2]
Titulatuur drs.
Alma mater Universiteit Leiden
Politieke functies
2003-2010
2012
Lid Tweede Kamer
2010-2017 Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2017 Verkenner en informateur
Biografie op Parlement.com
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Edith Ingeborg Schippers (Utrecht, 25 augustus 1964) is een Nederlandse politica en anno 2022 president van DSM Europa. Zij is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).[3] Van 2010 tot 2017 was zij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.[2]

Ontdek meer Edith Schippers per onderwerp

Biografie

Schippers werd in 1964 in Utrecht geboren en doorliep de middelbare school in Coevorden. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden, waar ze lid was van studentenvereniging Quintus en in 1991 afstudeerde. Aansluitend deed ze onder meer vrijwilligerswerk bij de Vereniging Vluchtelingenwerk.[4] Ook studeerde ze nog enige tijd in India.[3] In 1993 en 1994 was zij de persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Dick Dees (VVD). Daarna werkte ze drie jaar als fractiemedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de VVD, belast met Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 1997 tot 2003 was Schippers in dienst bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW, eerst als secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt, later als secretaris ruimtelijke ordening.

Kamerlid

Op 3 juni 2003 werd Schippers beëdigd als lid van de Tweede Kamer.[2] Daar hield zij zich bezig met de portefeuille volksgezondheid, waaronder de veranderingen van het zorgstelsel. Op 8 maart 2006 nam zij het vicefractievoorzitterschap over van Bibi de Vries. In 2008 publiceerde Schippers samen met haar fractiegenote Anouchka van Miltenburg een fractienota getiteld Dichtbij Betere Zorg over de Nederlandse gezondheidszorg in de komende tien jaar.[5] Zij werd in 2009 lid van de tijdelijke commissie parlementair onderzoek financieel stelsel.

Minister

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 stond Schippers op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de VVD. Tijdens de kabinetsformatie die volgde op de verkiezingen was zij de secondant van partijleider Mark Rutte. Aansluitend werd ze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I. Voor de verkiezingen van 2012 stond Schippers opnieuw op de tweede plek van de kieslijst en wederom werd ze minister van Volksgezondheid, in het kabinet-Rutte II.

Volgens sommigen is het beteugelen van de kosten van de zorg de belangrijkste uitdaging van haar ministerschap en dat al sinds het begin ervan.[6][7] Daarbij zet de minister in op meer marktwerking, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor de zorgverzekeraars. Tegelijkertijd vindt de liberaal Schippers dat de burger zelf moet weten hoe hij of zij het leven inricht en dat de overheid niet moet betuttelen op het gebied van de gezondheid. Daarin wijkt ze af van haar voorganger Hoogervorst (ook VVD).[6]

Het feministische maandblad Opzij riep Edith Schippers in 2013 in de Opzij Top 100 uit tot de Meest invloedrijke vrouw van het jaar.[8]

Een gevoelige nederlaag was het in de Eerste Kamer sneuvelen van Schippers' gewenste beperkingen op de vrije artsenkeuze eind 2014.[9]

Kritiek

Het versoepelen van het rookverbod voor de kleine cafés aan het begin van haar ministerschap kwam Schippers op stevige kritiek te staan.[10][11] De kritiek verhevigde toen media in 2012 onthulden dat haar ministerie meer contacten met de tabaksindustrie onderhield dan eerder was aangenomen en door de minister gemeld.[12]

Minister Schippers overleefde driemaal een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer. In 2012 werd de eerste ingediend, omdat Schippers de Kamer onvoldoende zou hebben geïnformeerd over de kosten die gemoeid waren met het naar Nederland halen van de Olympische Spelen. Hetzelfde jaar werd een motie van wantrouwen jegens Schippers en staatssecretaris Henk Bleker, naar aanleiding van hun afhandeling van de Q-koorts, verworpen. In 2013 werd een motie van wantrouwen tegen Schippers ingediend over haar handelen ten aanzien van fraude in de zorg. Ook deze motie haalde het niet.

Dat de echtgenoot van Schippers werkzaam is als consultant in de gezondheidszorg heeft enkele malen geleid tot vragen over mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. In 2016 verscheen een onderzoek van Follow the Money waaruit zou blijken dat Schippers' man geld verdient met adviezen hoe zorginstellingen "slim" kunnen omgaan met door Schippers' ministerie ingevoerde wetgeving. Dat instellingen zo hun inkomsten kunnen opvoeren, zou strijdig zijn met Schippers' eigen werk om de zorgkosten in te dammen.[13]

Ze kreeg de publieksprijs 2016 toegekend van de Big Brother Awards voor haar voorstel voor een nieuwe Wet marktordening gezondheidszorg, die een uitbreiding mogelijk maakt voor zorgverzekeraars om inzage te krijgen in medische dossiers. Daarmee komt volgens de toekenner van de prijs het medisch beroepsgeheim onder druk te staan.[14]

HJ Schoo-lezing

Op 5 september 2016 hield Schippers de HJ Schoo-lezing van Elsevier Weekblad in De Rode Hoed in Amsterdam, met als titel "De paradox van de vrijheid", ook verschenen als boek ISBN 978-90-352-5338-4.

Kabinetsformatie 2017

Bij aanvang van de kabinetsformatie van 2017 werd Schippers door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aangesteld als verkenner om te kijken welke coalities mogelijk zijn voor een nieuw te vormen kabinet. Na haar verslag als verkenner benoemde de Tweede Kamer Schippers als informateur met in eerste instantie de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken van een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Dit heeft niet geleid tot de totstandkoming van een dergelijk kabinet. Ze werd als infomateur opgevolgd door Herman Tjeenk Willink.[15] Uiteindelijk leidde de kabinetsformatie tot het kabinet-Rutte III met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Na de politiek

In februari 2019 trad Edith Schippers in dienst bij het chemiebedrijf Koninklijke DSM NV waar zij medio 2019 Atzo Nicolaï opvolgde als president van DSM Nederland.[16][17]Kort daarna werd ze ook bestuurder van het DSM-pensioenfonds.[18] In 2022 werd ze president van DSM Europa.

Terugkeer in de politiek

In oktober 2022 werd bekend dat Schippers is voorgedragen als "kandidaat-lijsttrekker" voor de VVD bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer in 2023.[19]

DSM pensioenfondsaffaire

Op 19 januari 2023 publiceerde NRC het resultaat van een onderzoek waaruit blijkt dat Schippers gevoelige documenten achter heeft gehouden.[20] Als reactie heeft het fonds het betreffende document openbaar gemaakt.[21]

Ontdek meer Biografie per onderwerp

Coevorden

Coevorden

Coevorden is een stad en gemeente in het zuidzuidoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente telt 35.466 inwoners en heeft een oppervlakte van 300 km². De stad zelf had op 1 januari 2021 15.485 inwoners.

Dick Dees

Dick Dees

Dirk Jan Dignus (Dick) Dees is een Nederlands voormalig politicus voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

De fractievoorzitter is de leider van een fractie in een volksvertegenwoordiging. Iedere politieke partij vormt een eigen fractie. Kleinere partijen kunnen afspreken om samen een fractie te vormen, indien ze op zichzelf te weinig raadsleden tellen om als fractie in aanmerking te komen.

Bibi de Vries

Bibi de Vries

Bibiana Maria (Bibi) de Vries is een Nederlandse ex-politica voor de VVD. Namens deze partij was zij tot eind november 2006 lid van de Tweede Kamer.

Anouchka van Miltenburg

Anouchka van Miltenburg

Anouchka van Miltenburg is een Nederlands politica namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Zij was van 25 september 2012 tot en met 12 december 2015 voorzitter van de Tweede Kamer. Van 30 januari 2003 tot en met 23 maart 2017 was zij lid van de Tweede Kamer.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen of te genezen, en het lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren. Met een zorgevaluatie kan gezondheidszorg getoetst worden. Wetenschappelijke bouwstenen leveren onder meer de biologie, scheikunde, natuurkunde en diverse sociale wetenschappen. Omdat de gezondheidszorg zich met het menselijk leven bezighoudt, spelen er diverse vraagstukken op het gebied van de medische ethiek zoals privacy, vrijheidsbeperking, abortus, euthanasie, klonen en genetische manipulatie.

Parlementair onderzoek financieel stelsel

Parlementair onderzoek financieel stelsel

De Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel, ook commissie-De Wit genoemd, was een onderzoekscommissie van de Nederlandse Tweede Kamer. De commissie deed naar aanleiding van de kredietcrisis onderzoek naar de problemen in het financiële stelsel, en naar de maatregelen die waren genomen door het Nederlandse kabinet.

Kabinetsformatie Nederland 2010

Kabinetsformatie Nederland 2010

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 vond er een kabinetsformatie plaats in Nederland. Dit leidden na 127 dagen tot kabinet-Rutte I. Voor het eerst was het een minderheidskabinet, wat bestond uit de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en het Christen-Democratisch Appèl (CDA) met gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid (PVV).

Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte is een Nederlands politicus. Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken en daarmee de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis. Hij is tevens politiek leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Minister

Minister

Een minister is een persoon die deelneemt aan de regering van een land en tevens politiek verantwoordelijk is voor een beleidsterrein van dat land.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een Nederlands ministerie.

Kabinet-Rutte I

Kabinet-Rutte I

Het kabinet-Rutte I was het Nederlandse kabinet dat regeerde van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012. Het werd gevormd door de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en het Christen-Democratisch Appèl (CDA) met gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid (PVV) na de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. De centrum-rechtse coalitie in combinatie met de gedoogpartner zorgde voor een rechts politiek profiel op basis van een regeerakkoord waarbij "rechts Nederland de vingers kon aflikken" volgens toenmalig onderhandelaar Mark Rutte. Het kabinet-Rutte I was een minderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid en dat in de Eerste Kamer informele steun had van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het kabinet kon in de Tweede Kamer met de gedoogsteun van de PVV oorspronkelijk rekenen op 76 zetels, een meerderheid van één zetel. Na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie verloor het kabinet deze meerderheid. Bij zijn vertrek uit de PVV liet Brinkman echter weten dat hij het kabinet zou blijven steunen.

Privé

Schippers, van huis uit gereformeerd, beschouwt zichzelf als atheïst.[22] Edith Schippers is getrouwd en heeft één dochter.

Literatuur

  • Kees Versteegh, Schaduwleiders. Rollen en invloeden van 'tweede mannen' in de politiek.. Boom, Amsterdam (2021). ISBN 978-90-5875-541-4.

Bron: "Edith Schippers", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 19th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Edith_Schippers.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe link
Voorganger:
Ab Klink
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2010-2017
Opvolger:
Hugo de Jonge
Zie de categorie Edith Schippers van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.