Onze uitbreiding krijgen

Eerste Kamerverkiezingen 2011

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Datum 23 mei 2011
Land Vlag van Nederland Nederland
Te verdelen zetels 75
Opvolging verkiezingen
2007     2015
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

De Eerste Kamerverkiezingen van 2011 waren reguliere Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 23 mei 2011.

Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 2 maart 2011 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - een nieuwe Eerste Kamer.

De leden van de Eerste Kamer werden op 7 juni 2011 geïnstalleerd. De zittingstermijn eindigde op 8 juni 2015.

Ontdek meer Eerste Kamerverkiezingen 2011 per onderwerp

Deelnemende partijen

Lijstnr.[1] Partij[2] Lijsttrekker # provincies
1. Christen Democratisch Appèl (CDA) Elco Brinkman 12
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Marleen Barth 12
3. VVD Loek Hermans 12
4. GROENLINKS Tof Thissen 12
5. SP (Socialistische Partij) Tiny Kox 12
6. Democraten 66 (D66) Roger van Boxtel 12
7. ChristenUnie Roel Kuiper 10
8. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gerrit Holdijk  9
9. Onafhankelijke Senaatsfractie Kees de Lange  6
10. Partij voor de Dieren Niko Koffeman  7
11. PVV (Partij voor de Vrijheid) Machiel de Graaf 12
12. 50PLUS Jan Nagel  8
13 blanco lijst[3] Ruud Koornstra 11

Bij deze verkiezingen was voor de eerste keer de regel van toepassing dat lijstverbindingen alleen waren toegestaan als zij al vóór de aan deze verkiezingen voorafgaande verkiezingen voor de Provinciale Staten waren aangekondigd. Aangezien dit laatste niet het geval was, werden bij deze verkiezingen geen lijstverbindingen aangegaan.

Ontdek meer Deelnemende partijen per onderwerp

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/CDA

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/CDA

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 van het CDA werd op 2 april 2011 door het partijcongres vastgesteld

Christen-Democratisch Appèl

Christen-Democratisch Appèl

Het Christen-Democratisch Appèl is een Nederlandse politieke partij en heeft een christendemocratische signatuur.

Elco Brinkman

Elco Brinkman

Leendert Cornelis (Elco) Brinkman is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder. Hij was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1982-1989) en fractievoorzitter in de Tweede Kamer (1989-1994) namens het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Van 2005 tot 2011 was Brinkman commissaris bij tabaksfabrikant Philip Morris. Van 2011 tot 2019 was Brinkman fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/PvdA

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/PvdA

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 van de PvdA werd als volgt vastgesteld:

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/VVD

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/VVD

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie werd op 28 januari 2011 door de leden van de partij vastgesteld.

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/GroenLinks

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/GroenLinks

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 van GroenLinks werd op een partijcongres op 5 februari 2011 door de aanwezige partijleden vastgesteld.

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks is een Nederlandse politieke partij met een progressief-linkse signatuur. GroenLinks is in 1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de PPR, de PSP, de CPN en de EVP.

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/SP

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/SP

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 van de SP werd als volgt vastgesteld:

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/D66

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/D66

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 van D66 werd door de landelijke verkiezingscommissie als volgt vastgesteld:

Democraten 66

Democraten 66

Democraten 66 is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaal-liberale signatuur. D66 noemt zichzelf progressief, sociaal-liberaal en ook wel vrijzinnig. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 in Amsterdam. De ambitie was een progressieve, niet dogmatisch (socialistisch) maar pragmatische volkspartij te zijn met als centraal streven meer zeggenschap van burgers in alle openbare bestuursorganen, van hoog tot laag. Tegenwoordig is de partij nog altijd voorstander van bestuurlijke vernieuwing, maar staan ook andere thema's, zoals individuele ontplooiing en Europese samenwerking, centraal.

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/ChristenUnie

Eerste Kamerverkiezingen 2011/Kandidatenlijst/ChristenUnie

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 van de ChristenUnie werd als volgt vastgesteld:

ChristenUnie

ChristenUnie

De ChristenUnie is een Nederlandse politieke partij en heeft een christelijk-sociale signatuur.

Kiezen en gekozen worden

Iedereen die over de Nederlandse nationaliteit beschikt, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht heeft het recht om gekozen te worden in de Eerste Kamer. In tegenstelling tot bij de gemeenteraadsverkiezingen is ingezetenschap niet vereist; evenals bij de Tweede Kamerverkiezingen kunnen ook buiten Nederland wonende Nederlanders zich verkiesbaar stellen.

De leden van Provinciale Staten, zoals gekozen bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2011, kozen de leden van de Eerste Kamer. Ze kwamen daartoe op 23 mei 2011 per provincie in vergadering bijeen. De leden van Provinciale Staten brachten een gewogen stem uit.

Ingezetenen van Caribisch Nederland hadden geen stemrecht bij deze verkiezingen voor de Eerste Kamer. Caribisch Nederland was niet ingedeeld bij een provincie.

Provincie Statenleden Inwoners[4] Stemwaarde
Zuid-Holland 55 3.527.449 641
Noord-Holland 55 2.691.426 489
Noord-Brabant 55 2.453.936 446
Gelderland 55[5] 2.005.298 365
Utrecht 47 1.228.579 261
Overijssel 47 1.134.434 241
Limburg 47 1.122.631 239
Friesland 43 647.280 151
Groningen 43 579.034 135
Drenthe 41 491.342 120
Flevoland 39 391.988 101
Zeeland 39 381.582  98

Ontdek meer Kiezen en gekozen worden per onderwerp

Nationaliteit

Nationaliteit

Nationaliteit duidt de relatie aan tussen een individu en een staat, cultuur of loyaliteit.

Kiesrecht

Kiesrecht

Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging. Iemand die kiesrecht heeft wordt kiesgerechtigde genoemd: dit kiesrecht is afhankelijk van verschillende kenmerken. Of iemand daadwerkelijk het recht heeft om te stemmen is doorgaans afhankelijk van de wetgeving van een land. Zo kan er verschil zijn in stemrecht afhankelijk van iemands geslacht, afkomst, of positie in een samenleving.

Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen

Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen

Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen zijn verkiezingen waarbij de gemeenteraad van een Nederlandse gemeente wordt gekozen. Omdat voor alle gemeenten op dezelfde dag verkiezingen worden gehouden, spreekt men veelal van gemeenteraadsverkiezingen.

Ingezetene

Ingezetene

Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaald land of een bepaalde stad. In de Nederlandse sociale zekerheidswetten heeft dit begrip een meer speciale uitgewerkte juridische betekenis, vooral bij wetten die betrekking hebben op de volksverzekeringen. In de wettelijke omschrijving staat natuurlijk persoon die in Nederland woont, wat dan wordt uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur en in rechtspraak. Daarbij gaat het natuurlijk om randgevallen: bewoners van booreilanden, zeelieden en internationale chauffeurs; maar ook gaat het om vreemdelingen die zich in Nederland vestigen en pas vanaf een bepaald moment als ingezetene worden aangemerkt.

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland is de benaming gehanteerd door de Rijksoverheid voor de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee, die sinds 10 oktober 2010 als drie afzonderlijke openbare lichamen, de Caribische openbare lichamen, deel van Nederland zijn. Tot die datum waren de eilanden eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, een voormalig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De wijziging was een onderdeel van de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Noord-Brabant is een provincie in het zuiden van Nederland en neemt tussen Zeeland in het westen en Limburg in het oosten de centrale positie in. De hoofdstad is 's-Hertogenbosch. De provincie telt circa 2,5 miljoen inwoners en komt daarmee op de derde plaats in Nederland. In oppervlakte is zij na Gelderland de grootste. Noord-Brabant kent een relatief sterke verstedelijking, waarbij men spreekt van de 'Brabantse Stedenrij'. Eindhoven is met ruim 243.000 ingezetenen de grootste stad en is tevens de grootste Nederlandse gemeente buiten de Randstad.

Gelderland

Gelderland

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. De provincie is gelegen in het midden en oosten van Nederland en wordt in het noordoosten begrensd door Overijssel, in het oosten door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het zuiden door Limburg en Noord-Brabant, in het uiterste zuidwesten door Zuid-Holland, in het westen door de provincie Utrecht en in het noordwesten door de provincie Flevoland, gescheiden door de Veluwerandmeren.

Limburg (Nederlandse provincie)

Limburg (Nederlandse provincie)

Limburg, ook wel aangeduid als Nederlands-Limburg ter onderscheiding van Belgisch-Limburg, is een provincie van Nederland, gelegen in het zuidoosten van dit land. Limburg is als gewest in zijn huidige vorm pas in 1839 ontstaan en verkreeg zijn provinciale status in 1867. Het is daarmee op Flevoland na de jongste provincie van Nederland. De hoofdstad is Maastricht.

Friesland

Friesland

Friesland [ˈfrislɑnt] ; officieel, Fries: Fryslân [ˈfrislɔ̃ːn] is een provincie in het noorden van Nederland.

Groningen (provincie)

Groningen (provincie)

Groningen  uitspraak (info / uitleg) is een provincie in het noorden van Nederland met 590.234 inwoners, waarvan meer dan een derde in de gelijknamige hoofdstad Groningen woont. Naast het Nederlands is ook het Nedersaksisch (Gronings) erkend als officiële taal in de provincie.

Drenthe

Drenthe

Drenthe (oude spelling van vóór 2006: Drente is een provincie in Nederland, gelegen in het noordoosten van het land. Grofweg grenst ze in het noorden aan de provincie Groningen, in het oosten aan de Duitse deelstaat Nedersaksen, in het zuiden aan de provincie Overijssel en in het westen aan de provincie Friesland. De hoofdstad en grootste plaats is Assen; de gemeente met de meeste inwoners is Emmen.

Flevoland

Flevoland

Flevoland is een provincie in het midden van Nederland. Het is de jongste en qua landoppervlakte de kleinste van de twaalf provincies.

Uitslag

De officiële uitslag werd op 25 mei 2011 in een openbare zitting door de Kiesraad vastgesteld en bekendgemaakt.

Partij 2007 2011 verschil Zetelverdeling (grafisch)
#[6] % zetels #[6] % zetels ppt. zetels
VVD 31.360 19,23 14 34.590 20,83 16 +1,60 +2  
2007
          


2011
            


PvdA 31.032 19,03 14 30.078 18,11 14 -0,92 0
CDA 43.501 26,67 21 24.260 14,61 11 -12,06 -10  
PVV - - - 21.709 13,07 10 +13,07 +10   
SP 25.231 15,47 12 17.187 10,35 8 -5,12 -4 
D66 3.270 2,01 2 12.651 7,62 5 +5,61 +3  
GroenLinks 9.074 5,56 4 10.757 6,48 5 +0,92 +1  
ChristenUnie 9.706 5,95 4 5.708 3,44 2 -2,51 -2 
SGP 3.690 2,26 2 2.607 1,57 1 -0,59 -1 
50Plus - - - 2.193 1,32 1 +1,32 +1  
PvdD 3.366 2,06 1 2,177 1,31 1 -0,75 0
OSF 2.857 1,75 1 2.155 1,30 1 -0,45 0
blanco lijst[3] - - - 0 0,00 0 0,00 0
totaal 163.087 100 75 166.072 100 75 0,00 0

Gekozenen

Twee kandidaten overschreden de voorkeurdrempel met doorbreking van de lijstvolgorde: Janny Vlietstra (PvdA) en Peter Essers (CDA).

Ongeldige stem

D66-statenlid Wim Cool bracht een ongeldige stem uit door met een blauwe pen in plaats van met een rood potlood te stemmen. Dit kostte D66 een zetel in de Eerste Kamer, waardoor de SP een extra zetel kreeg.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.