Onze uitbreiding krijgen

Gestreepte jakhals

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Gestreepte jakhals
IUCN-status: Niet bedreigd[1] (2014)
Gestreepte jakhals
Taxonomische indeling
Rijk:Animalia (Dieren)
Stam:Chordata (Chordadieren)
Klasse:Mammalia (Zoogdieren)
Orde:Carnivora (Roofdieren)
Familie:Canidae (Hondachtigen)
Geslacht:Canis
Soort
Canis adustus
Sundevall, 1847
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Gestreepte jakhals op Wikispecies Wikispecies
Portaal  Portaalicoon   Biologie
Zoogdieren

De gestreepte jakhals (Canis adustus) is een Afrikaanse hondachtige, een van de drie soorten jakhalzen. Van de drie soorten is de gestreepte jakhals het minst bekend.

Kenmerken

De gestreepte jakhals heeft lange poten en een borstelige staart. De vacht is lang en zacht. De vachtkleur is een mengsel van roodbruin, grijs en zwart. De buik is lichter van kleur. De staart is zwart met een witte punt, die ontbreekt bij de andere twee jakhalzen. Over de flank, van de schouder naar de staartwortel, loopt een of twee witte strepen, die zwart begrensd is. De zichtbaarheid van deze streep verschilt per dier. De gestreepte jakhals verschilt van de andere jakhalzen door de stompere snuit, de kortere poten en de kleinere oren en voeten.

De gestreepte jakhals heeft een kop-romplengte van 63 tot 81 centimeter, een schouderhoogte van 41 tot 50 centimeter en een lichaamsgewicht van 6,5 tot 14 kilogram. De staart is 30 tot 45 centimeter lang.

De gestreepte jakhals kent een hele reeks aan geluiden. Anders dan de gewone jakhals huilt hij niet om contact te houden met groepsleden, maar slaakt hij een soort gekrijs uit.

Verspreiding en leefgebied

De gestreepte jakhals komt in een grote verscheidenheid aan habitats voor, in verscheidene savanne- en struikgebiedtypes, ook in meer bebost gebied, tot aan de rand van het woud. Ook in bergen komt hij voor, tot op een hoogte van 2700 meter. Zelfs in landbouwgebieden komt hij voor en 's nachts waagt hij zich in dorpen en steden. Hij komt meer in drassige en beboste streken voor dan de gewone jakhals en de zadeljakhals, bijvoorbeeld in bossen langs rivieren en in bebost moerasland. In gebieden waar meer dan een jakhals voorkomt, bewoont de gestreepte jakhals vaak de dichter beboste streken, terwijl de andere jakhalssoort meer in het open gebied leeft.

Hij komt voor in het grootste deel van Afrika ten zuiden van de Sahara, met uitzondering van de al te droge woestijnen in het zuiden en het noordoosten en de dichte regenwouden rond de evenaar. De meeste dieren leven in West- en Centraal-Afrika. In totaal zijn er naar schatting zo'n drie miljoen gestreepte jakhalzen.

Verspreidingsgebied (rood)
Verspreidingsgebied (rood)

Ontdek meer Verspreiding en leefgebied per onderwerp

Habitat

Habitat

Een habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. Op deze plekken voldoen zowel biotische als abiotische factoren aan de minimale levensvoorwaarden van betreffend organisme, dat wil zeggen dat deze factoren binnen de toleranties van dat organisme blijven. Hierdoor kan het op deze plaatsen overleven, groeien en zich voortplanten. In de vegetatiekunde gebruikt men voor plantensoorten en voor plantengemeenschappen gewoonlijk de term standplaats in plaats van 'habitat'.

Savanne (landschap)

Savanne (landschap)

Een savanne is een tropisch of subtropisch graslandschap met verspreid voorkomende bomengroei. In een savanne is gras de overheersende begroeiing, gemengd met kruiden. Vergelijkbare landschappen in de gematigde zone worden doorgaans aangeduid met andere namen: steppe, pampa, prairie, bossteppe, poesta, toendra of woestijnsteppe.

Zadeljakhals

Zadeljakhals

De zadeljakhals is een van de drie soorten jakhalzen. Het is een opportunist, die algemeen en wijdverbreid op de Afrikaanse savannen leeft.

Afrika

Afrika

Afrika is qua oppervlakte na Azië het grootste continent op Aarde. Wanneer men echter Noord- en Zuid-Amerika als één continent ziet, staat Afrika op de derde plaats. Het beslaat zo'n 30.244.050 vierkante kilometer, wat 20,3% van de totale landoppervlakte van de aarde is. Er wonen meer dan 1 miljard mensen, wat ongeveer een zevende van de wereldbevolking is.

Evenaar

Evenaar

De evenaar, evennachtslijn of equator is een breedtecirkel op het aardoppervlak in de vorm van een grootcirkel midden tussen de polen. De evenaar verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond. De hemelevenaar is de projectie van de aardse evenaar op de hemelbol, en ligt dus in hetzelfde vlak als de aardse evenaar. Hij verdeelt de sterrenhemel in een noordelijke en zuidelijke sterrenhemel, en is de basis van het equatoriale coördinatenstelsel.

West-Afrika

West-Afrika

West-Afrika of Westelijk Afrika is een deel van het werelddeel Afrika dat ongeveer 5 miljoen vierkante kilometer omvat en waar ongeveer 381,981,000 mensen wonen.

Centraal-Afrika

Centraal-Afrika

Centraal-Afrika, of Midden-Afrika, zijn termen die worden gebruikt om het gebied van Afrika te beschrijven onder de Sahara-woestijn en de westelijke "bult" maar ten westen van de Grote Slenk. Door het gebied stroomt de Kongo. Deze rivier voorziet een groter gebied van water dan ieder ander riviersysteem behalve de Amazone.

Leefwijze

De gestreepte jakhals is voornamelijk 's nachts en in de schemering actief, maar kan ook overdag worden aangetroffen. Het is een omnivoor met een gevarieerd dieet, bestaande uit muizen en andere knaagdieren, jonge antilopen en andere zoogdieren, vogels, vissen (zowel gestrande of in ondiepe poeltjes vastgeraakte vissen), hagedissen, insecten als termieten, krekels, sprinkhanen en grote kevers, eieren, aas en gevallen vruchten, bessen, onrijpe maïs en organisch afval. Er zijn gestreepte jakhalzen waargenomen die tegen struiken aan botsen om de daarinzittende insecten uit de struik te schudden, of op de grond stampen om de insecten te verstoren.

De gestreepte jakhals leeft in familiegroepjes, bestaande uit een dominant paartje en hun jongen. Het paartje is elkaar hun hele leven lang trouw. Het dominante paartje onderhoudt samen een territorium. Het territorium wordt afgebakend met urine en ontlasting. Als schuilplaats wordt een natuurlijk hol gebruikt, het verlaten hol van een aardvarken of een termietenheuvel.

Ontdek meer Leefwijze per onderwerp

Omnivoor

Omnivoor

Een omnivoor of alleseter is een dier dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven.

Muis (dier)

Muis (dier)

Muis wordt gebruikt voor allerlei kleine zoogdieren, in het bijzonder de huismuis, maar ook vele andere soorten, vooral knaagdieren. In de taxonomie worden muizen en ratten niet als aparte groepen gezien, hoewel ze wel vaak zo ingedeeld worden. Over het algemeen wordt de naam gebruikt voor kleinere dieren met een lange staart.

Knaagdieren

Knaagdieren

De knaagdieren (Rodentia) vormen een soortenrijke orde van de zoogdieren (Mammalia). Ze komen, behalve op Antarctica, voor op alle continenten in verscheidene leefgebieden, zowel in bomen, onder de grond als in zoet water. De knaagdieren vormen de grootste groep binnen de zoogdieren; bijna veertig procent van alle zoogdiersoorten behoort tot deze orde.

Hagedissen

Hagedissen

Hagedissen (Lacertilia) vormen een onderorde van de schubreptielen (Squamata), die meer dan 7100 soorten telt. Hagedissen zijn daardoor de grootste groep van alle moderne reptielen. Ze zijn ontstaan in het Trias, maar goede fossielen zijn pas bekend uit het Jura. De slangen ontstonden in het Krijt uit een groep van de hagedissen. Hoewel slangen dus evolutionair gezien tot de hagedissen behoren, worden ze hier verder niet behandeld vanwege de afwijkende fysiologie en levenswijze.

Insecten

Insecten

Insecten (Insecta) zijn een klasse van zespotige, ongewervelde dieren die behoren tot de geleedpotigen (Arthropoda). Met meer dan een miljoen beschreven soorten vormen de insecten verreweg de grootste klasse binnen het dierenrijk. Geschat wordt dat er vele miljoenen soorten nog niet zijn beschreven en benoemd. Insecten komen voor in vrijwel alle leefomgevingen op aarde, met name op het land en in zoetwater. In de zeeën overheerst een andere groep geleedpotigen, de kreeftachtigen.

Termieten

Termieten

Termieten (Isoptera) zijn een orde van sociale insecten die in grote groepen leven. Op de Caraïben worden ze ook wel witte mieren genoemd. Termieten zijn echter niet nauw verwant aan mieren. Evolutionair gezien zijn ze ontstaan uit de kakkerlakken en worden door moderne taxonomen ook beschouwd als behorend tot de orde Blattodea, samen met de kakkerlakken.

Krekels

Krekels

Krekels (Gryllidae) zijn een familie van insecten die behoren tot de orde rechtvleugeligen (Orthoptera). Krekels behoren tot de subgroep langsprietigen (Ensifera).

Kevers

Kevers

Kevers (Coleoptera) zijn een zeer omvangrijke orde van gevleugelde insecten. Kevers verschillen van andere insecten door de voorvleugels die veranderd zijn in harde schilden. Deze schilden worden de elytra genoemd en bedekken de kwetsbare en vliezige achtervleugels. Kevers vormen de grootste orde van de insecten en zijn vanwege het wereldwijde voorkomen en de enorme soortenrijkdom een insectengroep die bij het grote publiek bekend is.

Aas (kadaver)

Aas (kadaver)

Aas zijn dode dieren of delen daarvan, die worden gegeten door andere dieren. Een dood dier wordt ook kadaver, kreng of karkas genoemd.

Maïs

Maïs

Maïs of mais is een graan afkomstig uit Midden-Amerika en behoort tot de grassenfamilie. De plant werd al ongeveer 10.000 jaar geleden gedomesticeerd door de inheemse volkeren van zuidelijk Mexico. Maïs is een directe domesticatie van de ondersoort Zea mays subsp. parviglumis.

Ontlasting

Ontlasting

Ontlasting of feces is het onverteerde restant van ingenomen voedsel, dat, met geregelde tussenpozen, via de endeldarm en de anus (aars) uit het lichaam wordt verwijderd (defecatie). Alle organismen met een maag-darmstelsel produceren ontlasting.

Aardvarken

Aardvarken

Het aardvarken is een zoogdier dat voorkomt in vrijwel geheel Afrika ten zuiden van de Sahara. Ondanks de naam en vage gelijkenis is het aardvarken geen familie van het varken, maar nauwer verwant aan olifanten, zeekoeien en klipdassen. Het is de enige overlevende vertegenwoordiger van de orde der buistandigen (Tubulidentata).

Voortplanting

Na een draagtijd van 57 tot 70 dagen worden twee tot zes (gemiddeld vijf) jongen geboren. De meeste jongen worden in juni, juli, september en oktober geboren. Ze worden tien weken lang gezoogd. Na acht maanden zijn ze zelfstandig. In gevangenschap wordt een gestreepte jakhals niet meer dan tien jaar oud.

Ontdek meer Voortplanting per onderwerp

Draagtijd

Draagtijd

De draagtijd of dracht is de hoeveelheid tijd die een foetus in de baarmoeder doorbrengt (gestatie) vanaf de bevruchting tot aan de geboorte. Van draagtijd wordt meestal gesproken bij zoogdieren, maar ook bij levendbarende vissen kan van draagtijd gesproken worden. Bij planten wordt van de dracht gesproken als zij nectar of stuifmeel leveren.

Kortoorvos

Kortoorvos

De kortoorvos is een roofdier uit de familie van hondachtigen (Canidae). Het is de enige soort van het geslacht Atelocynus.

Canis

Canis

Canis is een geslacht van zoogdieren uit de familie hondachtigen waar onder andere de coyote, jakhalzen, wolf en hond bij horen. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Over het aantal soorten die tot het geslacht behoren, bestaat geen consensus. Er zijn zes tot negen moderne soorten – het aantal hangt af van bijvoorbeeld of men hond en dingo als aparte soorten beschouwt of als ondersoorten van de wolf. Ook de positie van sommige soorten jakhalzen binnen dit geslacht is niet duidelijk.

Goudjakhals

Goudjakhals

De goudjakhals of gewone jakhals, soms ook goudwolf of rietwolf genoemd, is een middelgrote hondachtige uit het geslacht Canis. Ondanks zijn naam is hij waarschijnlijk niet zeer nauw verwant aan de zadeljakhals en de gestreepte jakhals, maar staat hij dichter bij de iets forsere coyote en de veel grotere wolf. Hoewel de goudjakhals oorspronkelijk vooral in Oost-Europa voorkwam, laat hij zich als zwerfgast ook in Nederland en onder andere Duitsland en Denemarken zien.

Coyote

Coyote

Een coyote of prairiewolf is een roofdier uit de familie der hondachtigen. Hij is nauw verwant aan de wolf. Hij komt voor in een gebied dat zich uitstrekt van Alaska tot Midden-Amerika.

Ethiopische wolf

Ethiopische wolf

De Ethiopische wolf of Abessijnse wolf is de meest bedreigde hondachtige. Hij komt enkel voor in de alpiene gras- en heidegebieden van Ethiopië. Lange tijd werd gedacht dat de Ethiopische wolf verwant was aan de jakhalzen, die ook in Afrika voorkomen, maar nu wordt aangenomen dat de soort het nauwst verwant is aan de wolf.

Cerdocyon

Cerdocyon

Cerdocyon is een geslacht van Zuid-Amerikaanse vossen uit de familie Canidae. Dit geslacht omvat de hedendaagse krabbenetende vos.

Krabbenetende vos

Krabbenetende vos

De krabbenetende vos of savannevos is een zoogdier uit de familie van de hondachtigen (Canidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Linnaeus in 1766.

Aziatische wilde hond

Aziatische wilde hond

De Aziatische wilde hond, ook wel rode hond, alpenhond, dhole of adjak genoemd, is een hondachtige uit Midden- en Zuidoost-Azië.

Lycalopex

Lycalopex

Lycalopex is een geslacht van Zuid-Amerikaanse hondachtigen. Qua uiterlijk lijken ze veel op vossen, maar zijn in werkelijkheid nauwer verwant aan honden dan aan echte vossen. Hierop duidt ook de wetenschappelijke naam Pseudalopex, die letterlijk "onechte vos" betekent.

Andesvos

Andesvos

De andesvos is een hondachtige uit het geslacht Lycalopex.

Darwins vos

Darwins vos

Darwins vos is een hondachtige uit het geslacht Lycalopex.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.