Onze uitbreiding krijgen

Goudjakhals

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Goudjakhals
IUCN-status: Niet bedreigd[1] (2018)
Canis aureus naria in Nationaal Park Yala, Sri Lanka.
Taxonomische indeling
Rijk:Animalia (Dieren)
Stam:Chordata (Chordadieren)
Klasse:Mammalia (Zoogdieren)
Orde:Carnivora (Roofdieren)
Familie:Canidae (Hondachtigen)
Onderfamilie:Caninae
Geslacht:Canis
Soort
Canis aureus
Linnaeus, 1758
Verspreidingsgebied van de goudjakhals.
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Goudjakhals op Wikispecies Wikispecies
Portaal  Portaalicoon   Biologie
Zoogdieren

De goudjakhals of gewone jakhals (Canis aureus), soms ook goudwolf of rietwolf genoemd, is een middelgrote hondachtige uit het geslacht Canis. Ondanks zijn naam is hij waarschijnlijk niet zeer nauw verwant aan de zadeljakhals (Canis mesomelas) en de gestreepte jakhals (Canis adustus), maar staat hij dichter bij de iets forsere coyote (Canis latrans) en de veel grotere wolf (Canis lupus). Hoewel de goudjakhals oorspronkelijk vooral in Oost-Europa voorkwam, laat hij zich als zwerfgast ook in Nederland en onder andere Duitsland en Denemarken zien.[2]

Ontdek meer Goudjakhals per onderwerp

Hondachtigen

Hondachtigen

De familie van hondachtigen (Canidae) omvat circa 35 soorten, waaronder de vossen, wolven en jakhalzen. Er leven zes soorten in het wild in Europa: de gewone jakhals, wolf, vos, poolvos, steppevos en wasbeerhond. De laatste soort is in Europa een exoot.

Canis

Canis

Canis is een geslacht van zoogdieren uit de familie hondachtigen waar onder andere de coyote, jakhalzen, wolf en hond bij horen. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Over het aantal soorten die tot het geslacht behoren, bestaat geen consensus. Er zijn zes tot negen moderne soorten – het aantal hangt af van bijvoorbeeld of men hond en dingo als aparte soorten beschouwt of als ondersoorten van de wolf. Ook de positie van sommige soorten jakhalzen binnen dit geslacht is niet duidelijk.

Zadeljakhals

Zadeljakhals

De zadeljakhals is een van de drie soorten jakhalzen. Het is een opportunist, die algemeen en wijdverbreid op de Afrikaanse savannen leeft.

Gestreepte jakhals

Gestreepte jakhals

De gestreepte jakhals is een Afrikaanse hondachtige, een van de drie soorten jakhalzen. Van de drie soorten is de gestreepte jakhals het minst bekend.

Coyote

Coyote

Een coyote of prairiewolf is een roofdier uit de familie der hondachtigen. Hij is nauw verwant aan de wolf. Hij komt voor in een gebied dat zich uitstrekt van Alaska tot Midden-Amerika.

Wolf

Wolf

De wolf, meer specifiek de grijze wolf, is een zoogdier uit de familie hondachtigen (Canidae), die behoort tot de roofdieren (Carnivora).

Nederland

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Duitsland

Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland (BRD), kortweg Duitsland, is een land in West- en of Centraal-Europa. Het heeft een grondgebied van 357.022 km² en grenst in het noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. Duitsland heeft met 83.222.442 inwoners de grootste bevolking van alle landen in de Europese Unie. De hoofdstad en grootste stad van het land is Berlijn.

Denemarken

Denemarken

Denemarken, officieel het Koninkrijk Denemarken, is een land in Scandinavië, in het noorden van Europa. Denemarken vormt samen met Groenland en de Faeröer het Koninkrijk Denemarken. Het is het meest zuidelijk gelegen land van de Noordse landen en ligt ten zuiden van Noorwegen en ten zuidwesten van Zweden, waarmee het door een brug verbonden is. Ten zuiden van de enige Europese landgrens die het land rijk is, ligt Duitsland. Het land grenst daarnaast aan de Oostzee en Noordzee. Ook grenst het land sinds juni 2022 aan Canada. Toen werd een onderling territoriaal geschil over Hanseiland – behorend tot Groenland – opgelost.

Uiterlijke kenmerken

De goudjakhals heeft een kop-romplengte van 65 tot 105 centimeter en een staartlengte van 18 tot 27 centimeter. Het gewicht is 6 tot 15 kg, en de schouderhoogte is ongeveer vijftig centimeter. Vrouwtjes zijn meestal kleiner dan mannetjes.

De goudjakhals heeft een dichtere vacht dan andere jakhalzen. De vachtkleur is meestal zandkleurig tot rossig grijsgeel met een gouden glans en een zwarte staartpunt, maar verschilt per regio, leeftijd en zelfs seizoen. Zo zijn er bijvoorbeeld geheel zwarte dieren bekend. Op de rug groeien onregelmatig zwarte en witte haren. De borst en buik zijn wittig, en de poten en de achterzijde van de oren zijn rossig of gelig van kleur. Hij is kleiner en slanker dan de wolf, met kortere poten en spitsere snuit, en een altijd omlaag hangende staart. De oren van de goudjakhals zijn naar verhouding echter groter dan die van de wolf.

Goudjakhalzen kennen veel variatie in kleur, grootte en gedrag. Daardoor kunnen ze, ook door experts, gemakkelijk verward worden met varianten van vossen, zoals de donkere brandvossen, met kleurvarianten van wolven en met schuwe zwerfhonden, zoals verwilderde herdershonden en poolhonden.

Ontdek meer Uiterlijke kenmerken per onderwerp

Kop-romplengte

Kop-romplengte

De kop-romplengte is een term om de afmetingen van een bepaalde diersoort aan te geven. De kop-romplengte is de afstand van de top van de snuit tot het begin van de staart of tot de anus.

Staartlengte

Staartlengte

De staartlengte is een term die gebruikt wordt om de afmeting van de staart bij gewervelde dieren aan te duiden. Deze lengtemaat wordt voornamelijk gebruikt bij zoogdieren, reptielen en salamanders.

Jakhalzen

Jakhalzen

De jakhalzen vormen een groep van middelgrote hondachtigen uit het geslacht Canis, waartoe ook de hond, de coyote, de wolf, de rode wolf en de Ethiopische wolf behoren.

Melanisme

Melanisme

Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme en betekent dat een enkel individu van een diersoort een overwegend zwarte kleur heeft, terwijl andere individuen een andere, meestal lichtere kleur hebben.

Wolf

Wolf

De wolf, meer specifiek de grijze wolf, is een zoogdier uit de familie hondachtigen (Canidae), die behoort tot de roofdieren (Carnivora).

Zwerfhond

Zwerfhond

Een zwerfhond – ook wel straathond genoemd – is een hond die op straat leeft en geen eigenaar heeft.

Verwildering

Verwildering

Verwildering, dedomesticatie of terugfokken is het zich in het wild vestigen van een gedomesticeerde plant of gedomesticeerd dier. Bij terugfokken is dit een bewust menselijke streven.

Herdershond

Herdershond

Herdershonden zijn honden die gefokt zijn voor het werken met vee. Er wordt onderscheid gemaakt tussen honden voor het drijven, het hoeden en kuddebewakingshonden zoals de Karpatische herdershond of de patou. Voor die laatste groep, zie Berghond.

Poolhond

Poolhond

Poolhonden zijn honden die hun oorsprong vinden in de koudere streken van het Noordelijk halfrond, waar ze werden gebruikt als lastdier en tegenwoordig nog steeds als sledehond. Poolhonden worden onderverdeeld in verschillende rassen en behoren tot de oertypen.

Leefwijze

De goudjakhals is een allesetende opportunist. Hij jaagt op kleine zoogdieren (vooral knaagdieren zoals woelmuizen en ratten), konijnen, en kleine hoefdieren, zoals hertenkalfjes en kleine gazellen), kleine vogels, vissen, amfibieën en insecten, maar hij eet ook afval en aas en plantaardig voedsel als druiven, bessen en andere vruchten, evenals bloembollen en kalebassen. Soms achtervolgen ze grote roofdieren zoals leeuwen, om de resten van de jacht op te eten. De goudjakhals kan langere tijd zonder water.

Zijn hol ligt vaak op open vlakten, verscholen tussen de begroeiing. Het is zelfgegraven of een vergroot verlaten hol. In de schemering en de nacht verlaat hij zijn hol om te gaan jagen.

Sociaal gedrag

De goudjakhals leeft in familieverband. Het hart van de familiegroep wordt gevormd door een alfa-paartje dat voor het leven bij elkaar blijft. Soms vormt zich hier een groep omheen, als volwassen jongen (zowel reuen als teefjes) in de groep blijven. Meestal leven er zo'n vijf dieren in een groep, maar hij kan tot dertig dieren groot worden. De dieren jagen samen en zorgen samen voor de jongen. Meestal plant alleen het alfa-paar zich voort.

Het alfa-paar markeert het territorium met urine. Ze laten ook uitwerpselen achter op opvallende plaatsen, als struiken en keien, en langs de grenzen van het territorium. Met meerdere families vormen ze soms grote groepterritoria, als er tenminste ruim voldoende voedsel aanwezig is.

De goudjakhals kent een hele reeks aan geluiden, waaronder blaffen en grommen. Ook huilt de goudjakhals als een wolf. Meestal doet hij dit 's ochtends. Verder kent de soort veel van dezelfde expressies en houdingen als wolven en huishonden.

Voortplanting

Canis aureus indicus in Madhya Pradesh, India
Canis aureus indicus in Madhya Pradesh, India

De paartijd valt in Europa in de lente. Als het teefje zwanger is, brengt de reu voedsel voor haar mee. Na een draagtijd van 63 dagen worden de pups in de zomer geboren. Er worden meestal twee tot vier jongen geboren, maar dat kan variëren van een tot negen dieren. Ze wegen bij de geboorte slechts 200 tot 250 gram.

Na drie weken verlaten de jongen voor het eerst het hol en eten ze hun eerste vaste voedsel. De andere groepsleden nemen dan voedsel in de maag mee, dat ze voor de jongen opbraken. Na acht weken worden ze gespeend. Na vijf tot zes maanden kunnen de jongen voor zichzelf zorgen. De goudjakhals is meestal geslachtsrijp bij een leeftijd van rond de twintig maanden.

De goudjakhals wordt maximaal zestien jaar oud in gevangenschap. In het wild is dat gemiddeld zo'n acht jaar, afhankelijk van leefgebied.

Ontdek meer Leefwijze per onderwerp

Omnivoor

Omnivoor

Een omnivoor of alleseter is een dier dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven.

Knaagdieren

Knaagdieren

De knaagdieren (Rodentia) vormen een soortenrijke orde van de zoogdieren (Mammalia). Ze komen, behalve op Antarctica, voor op alle continenten in verscheidene leefgebieden, zowel in bomen, onder de grond als in zoet water. De knaagdieren vormen de grootste groep binnen de zoogdieren; bijna veertig procent van alle zoogdiersoorten behoort tot deze orde.

Rattus

Rattus

Rattus is een geslacht van de knaagdieren uit de familie Muridae dat de "echte" ratten omvat. Het geslacht is inheems in grote delen van Azië, Nieuw-Guinea en Australië. Enkele soorten zijn door de mens elders geïntroduceerd en hebben grote gebieden gekoloniseerd. Van deze soorten zijn de zwarte rat, de bruine rat, de Aziatische zwarte rat, de Polynesische rat, Rattus argentiventer en Rattus nitidus de belangrijkste. Verscheidene soorten gelden als zeer schadelijk voor de mens, waarvan de zwarte rat, als verspreider van de pest, de bekendste is.

Hoefdieren

Hoefdieren

Hoefdieren (Ungulata) zijn zoogdieren die over hoeven beschikken of afstammen van dieren met hoeven. Hiertoe worden evenhoevigen, onevenhoevigen, slurfdieren, zeekoeien, klipdassen, buistandigen en walvissen gerekend. Het zijn hoefgangers, dat wil zeggen dat ze op de top van hun "vingers" en "tenen" lopen. Daardoor zijn de meeste soorten snel. Dit is tevens hun enige middel om aan potentieel gevaar te ontkomen. Hoefdieren zijn in het algemeen grazende dieren die op open grasvlakten leven.

Hertachtigen

Hertachtigen

Hertachtigen (Cervidae) zijn een familie van herkauwende, evenhoevige zoogdieren die zich kenmerken door het gewei van het mannetjeshert. Een mannelijk hert heet hert of bok en een vrouwelijk hert heet hinde. Bij reeën spreekt men echter gewoonlijk van bok en geit, bij rendieren en elanden van stier en koe. Er zijn zo'n veertig soorten in 16 geslachten en vier onderfamilies.

Gazellen

Gazellen

Gazellen vormen een groep hoefdieren uit de onderfamilie der echte antilopen (Antilopinae). Er zijn ongeveer vijftien soorten, waaronder de thomsongazelle. De naam gazelle komt van het Arabische woord ghâzal, dat verwijst naar de bevalligheid van het dier. Gazellen spelen een belangrijke rol in verschillende religies en in legendes.

Vissen (dieren)

Vissen (dieren)

Vissen zijn in water levende, gewervelde dieren die zich voortbewegen met behulp van vinnen en ademhalen door middel van onder meer kieuwen. De meeste vissen hebben een gestrekt, spoelvormig lichaam met vinvormige ledematen en een afgeplatte staart. Vissen kennen een rijke evolutionaire geschiedenis die teruggaat tot het Cambrium, en de diversiteit aan lichaamsvormen en levenswijzen is enorm. Bijna alle soorten behoren tot de klasse der straalvinnigen (Actinopterygii).

Amfibieën

Amfibieën

De amfibieën (Amphibia) vormen een klasse van gewervelde, koudbloedige dieren met een naakte, relatief gladde huid. De naam amfibie is afgeleid van het Griekse ἀμφί-βιος amphí-bios, wat dubbel-levend betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven.

Insecten

Insecten

Insecten (Insecta) zijn een klasse van zespotige, ongewervelde dieren die behoren tot de geleedpotigen (Arthropoda). Met meer dan een miljoen beschreven soorten vormen de insecten verreweg de grootste klasse binnen het dierenrijk. Geschat wordt dat er vele miljoenen soorten nog niet zijn beschreven en benoemd. Insecten komen voor in vrijwel alle leefomgevingen op aarde, met name op het land en in zoetwater. In de zeeën overheerst een andere groep geleedpotigen, de kreeftachtigen.

Afval (vuilnis)

Afval (vuilnis)

Afval of vuilnis zijn stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar zich wil ontdoen. Het afval dient door een erkende afvalinzamelaar te worden opgehaald. Deze afvalinzamelaar zal afhankelijk van de eigenschappen en herkomst van het afval een verwerkingsmethode kiezen. In tegenstelling tot vroeger wordt nog maar een klein deel gestort op een stortplaats.

Aas (kadaver)

Aas (kadaver)

Aas zijn dode dieren of delen daarvan, die worden gegeten door andere dieren. Een dood dier wordt ook kadaver, kreng of karkas genoemd.

Kalebas

Kalebas

Kalebas (squash) is een verzamelnaam voor een groot aantal aan elkaar verwante gewassen, zoals pompoen, flespompoen, fleskalebas en courgette.

Habitat

Hij leeft in vele milieus, maar heeft een voorkeur voor de open drogere streken met wat begroeiing, als steppen en mediterrane moerassen, savannes en halfwoestijnen, van zeeniveau tot 3.000 meter hoogte. Langs dorpen en kleine steden, waar veel afval te vinden is, komt hij veelvuldig voor.

Verspreiding

Verspreiding van de goudjakhals in Europa (2015)
Verspreiding van de goudjakhals in Europa (2015)

De soort wordt aangetroffen in grote delen van het Arabisch Schiereiland, Klein-Azië, het Indisch subcontinent en Sri Lanka. In Europa is de soort al sinds het vroege Holoceen aanwezig, en zijn historische verspreidingsgebied omvatte respectievelijk Bulgarije, Griekenland en Roemenië. In de loop van de 20e eeuw is de soort aan een opmars in Centraal-Europa begonnen.[3] Hij wordt tegenwoordig ook als inheems beschouwd in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Hongarije, Kroatië, Noord-Macedonië en Servië. Bovendien krijgt de soort nu vaste voet aan de grond in Italië, Slovenië en Oostenrijk[4], en werden waarnemingen van de goudjakhals onder meer bevestigd in Duitsland, Zwitserland, Polen, Denemarken, de Baltische Staten[5] en in Nederland. In 2016 en 2017 waren er waarnemingen op de Veluwe. Ze werden op verschillende plaatsen gedaan met een cameraval.[6][7] De eerstvolgende waarneming was in 2019 met een cameraval in Drenthe.[8] In 2021 werd er opnieuw in Nederland een goudjakhals op camera vastgelegd in Uithuizermeeden[9] en op 3 december een dode goudjakhals bij Zeist gevonden na een aanrijding.[10] In 2022 was er een melding in Ferwert, Friesland. Ook zijn er meldingen in België[11] en Luxemburg[12].

De opmars van de soort kan relatief onopvallend plaatsvinden, temeer omdat waarnemers de soort vaak verwarren met de bekendere vos (Vulpes vulpes) of wolf (Canis lupus).[13]

Een genetische studie naar jakhalzen in Europa uit 2015 toonde aan dat de dispersie uit zowel de richting van de Kaukasus (via Oekraïne) als Zuidoost-Europa komt.[14] In Oekraïne en de drie Baltische landen hebben de nationale overheden de goudjakhals bestempeld als exoot en moedigen uitroeiing van de soort aan. Het dier voldoet echter niet aan de definitie exoot omdat het op eigen kracht de Europese landen binnentrekt, zich niet exponentieel voortplant en niet door mensen werd geïntroduceerd. Omdat de soort op Bijlage V van de Habitatrichtlijn staat is de volledige uitroeiing in de Baltische landen in strijd met de beheersregels.[3][15][16]

Ontdek meer Verspreiding per onderwerp

Arabisch Schiereiland

Arabisch Schiereiland

Het Arabisch Schiereiland of Arabië is een gebied in Azië, direct ten oosten van Afrika. Het wordt begrensd door de Rode Zee, de Golf van Aden, de Indische Oceaan, de Arabische Zee, de Golf van Oman en de Perzische Golf.

Indisch subcontinent

Indisch subcontinent

Het Indisch subcontinent is het gebied in Zuid-Azië waarin de landen India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka en delen van Nepal, Bhutan, Myanmar en China liggen. In Pakistan wordt het subcontinent ook wel het Indo-Pak Subcontinent genoemd.

Holoceen

Holoceen

Het Holoceen, vroeger ook Alluvium genoemd, is het geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu. Het Holoceen volgt op het Pleistoceen, waarmee het samen het Kwartair vormt. Het woord Holoceen is een samenstelling van Oudgrieks: ὅλος, holos, "geheel" en καινός, kainos, "nieuw". De ondergrens van het Holoceen wordt gedefinieerd door de GSSP in de NorthGRIP-ijskern, afkomstig van Groenland. De overgang van Jonge Dryas naar Holoceen is in deze kern duidelijk waar te nemen en is gedateerd op 11.650 ± 99 BP.

Bulgarije

Bulgarije

De Republiek Bulgarije is een land in Zuidoost-Europa, gelegen in het oosten van het Balkanschiereiland en ten zuiden van de rivier de Donau. Bulgarije grenst in het noorden aan Roemenië, in het westen aan Servië en Noord-Macedonië en in het zuiden aan Griekenland en Turkije. Het land trad op 1 januari 2007 toe als lid van de Europese Unie en is verder lid van onder andere de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Verenigde Naties.

Griekenland

Griekenland

Griekenland, officieel de Helleense Republiek, is een land in Zuidoost-Europa, bestaande uit het zuidelijkste deel van het Balkanschiereiland en een groot aantal eilanden. Griekenland heeft een bevolking van ruim 10 miljoen inwoners. De hoofdstad en grootste stad is Athene.

Inheems (taxon)

Inheems (taxon)

Inheems is een biogeografische statusaanduiding en betekent dat een taxon van nature in het gebied voorkomt, dat wil zeggen spontaan en zonder menselijke invloed. Het woord heeft zowel betrekking op flora als op fauna.

Albanië

Albanië

Albanië, officieel de Republiek Albanië, is een land in Zuidoost-Europa. Het land ligt in het zuidwesten van de Balkan aan de Ionische en Adriatische Zee. Albanië grenst kloksgewijs aan Montenegro, Kosovo, Noord-Macedonië en Griekenland. De hoofdstad van Albanië is Tirana.

Hongarije

Hongarije

Hongarije is een land in Centraal-Europa, van noord naar zuid doorsneden door de Donau en grenzend aan Oostenrijk, Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië. Hongarije is lid van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de NAVO en de Visegrádgroep.

Kroatië

Kroatië

Kroatië, officieel Republiek Kroatië, is een land in Zuidoost-Europa. Het grenst aan Slovenië en Hongarije in het noorden, Bosnië en Montenegro in het zuiden en Servië in het oosten. In het westen ligt de Adriatische Zee, waar de Kroatische territoriale wateren grenzen aan die van Italië. Geografisch wordt het zuidelijk deel van Kroatië gezien als onderdeel van het Balkanschiereiland. Het strekt zich uit van de uiterste oostelijke hellingen van de Alpen in het noordwesten tot de Pannonische vlakte en de Donau in het oosten. Het centrale deel wordt bedekt door de Dinarische Alpen. De hoofdstad is Zagreb, andere belangrijke steden zijn onder meer Split, Osijek, Rijeka, Zadar en Dubrovnik.

Noord-Macedonië

Noord-Macedonië

Noord-Macedonië, officieel de Republiek Noord-Macedonië, is een land in het midden van het Balkanschiereiland in Zuidoost-Europa. Het is de opvolger van een van de deelrepublieken van het voormalige Joegoslavië. De deelrepubliek verklaarde zich in september 1991 onafhankelijk onder de naam Macedonië. In 1993 werd Noord-Macedonië lid van de Verenigde Naties, maar dan onder de voorlopige naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, vanwege een geschil met Griekenland over de rechten op de naam Macedonië. Na een akkoord met Griekenland kreeg het in 2019 de naam Noord-Macedonië.

Italië

Italië

Italië, officieel de Republiek Italië, is een land in Zuid-Europa. Het noorden van Italië grenst aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. De rest van het land wordt omringd door de Tyrreense, de Middellandse, de Ionische en Adriatische Zee. De eilanden Sicilië, Sardinië en Elba en een aantal kleinere eilanden behoren ook tot Italië.

Oostenrijk

Oostenrijk

Oostenrijk, officieel de Republiek Oostenrijk, is een binnenstaat in Centraal-Europa. Het land grenst in het westen aan Zwitserland en Liechtenstein, in het noorden aan Duitsland en Tsjechië, in het oosten aan Slowakije en Hongarije en in het zuiden aan Italië en Slovenië.

Taxonomie

Canis aureus moreotica in de Biebrzavallei in het oosten van Polen
Canis aureus moreotica in de Biebrzavallei in het oosten van Polen

De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.[17] Lang werd gedacht dat goudjakhalzen uit Afrika, Europa en Azië tot dezelfde soort behoorden. Een wetenschappelijke publicatie die in 2015 verscheen liet zien dat de in Afrika voorkomende goudjakhalzen genetisch gezien sterk afwijken van de Euraziatische goudjakhalzen.[18] Naar aanleiding daarvan wordt die groep nu als een aparte soort benoemd, die de naam Afrikaanse goudjakhals (Canis anthus) kreeg.[19]

In Mammal Species of the World van Wilson & Reeder (2005) worden twaalf ondersoorten onderscheiden.[20] De Afrikaanse ondersoorten worden sindsdien echter ondergebracht onder de in 2015 beschreven soort Canis anthus. Als gevolg hiervan worden er nog zeven ondersoorten van de gewone of goudjakhals onderscheiden:

  • Canis aureus aureus – Arabisch Schiereiland, Irak en Iran tot aan Noordwest-India
  • Canis aureus cruesemanni Matschie, 1900 – Noordoost-India en het vasteland van Zuidoost-Azië
  • Canis aureus ecsedensis Kretzoi, 1947 – Hongarije; ondersoortstatus twijfelachtig[21]
  • Canis aureus indicus Hodgson, 1833 – Noord-India en Nepal
  • Canis aureus moreotica I. Geoffroy Saint-Hillaire, 1835 – Klein-Azië, Transkaukasië, Oost- en Zuidoost-Europa
  • Canis aureus naria Wroughton, 1916 – Sri Lanka en Zuid-India
  • Canis aureus syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833 – Levant

Ontdek meer Taxonomie per onderwerp

Biebrza

Biebrza

De Biebrza is een rivier in het noordoosten van Polen. Deze rivier ontspringt net over de grens in Wit-Rusland en mondt uit in de Narew.

Polen

Polen

Polen, officieel de Republiek Polen, is een land in Centraal-Europa. In het westen wordt het begrensd door Duitsland (Oder-Neissegrens), in het zuiden door Tsjechië en Slowakije, in het oosten door Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne en in het noorden door de Oostzee en de Russische exclave Kaliningrad. Polen heeft een oppervlakte van 311.888 km² en een inwonertal van 38.512.000 (2011). De hoofdstad en grootste stad van het land is Warschau.

Carl Linnaeus

Carl Linnaeus

Carl Linnaeus of, nadat hij in 1761 in de adelstand was verheven, Carl von Linné was een Zweeds arts, plantkundige, zoöloog en geoloog. Zijn invloedrijkste werken zijn Species plantarum, waarvan de eerste druk (1753) sinds 1905 geldt als beginpunt van de botanische nomenclatuur, en Systema naturae, waarvan de tiende druk (1758) geldt als beginpunt van de zoölogische nomenclatuur.

Mammal Species of the World

Mammal Species of the World

Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference is een Engelstalig mammalogisch naslagwerk over onder andere de taxonomie, nomenclatuur en verspreiding van alle recente zoogdieren tot op soortniveau. Er zijn drie edities verschenen, in 1982, 1993 en 2005.

Paul Matschie

Paul Matschie

Paul Matschie was een Duits zoöloog.

Brian Houghton Hodgson

Brian Houghton Hodgson

Brian Houghton Hodgson (1800–1894) was een Britse etnoloog, oriëntalist en natuuronderzoeker. Hij was ambtenaar in dienst van de Britse Oost-Indische Compagnie en later resident in Kathmandu (Nepal).

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire was een Franse arts en natuuronderzoeker. Hij was de zoon van de natuuronderzoeker Étienne Geoffroy Saint-Hilaire en de bedenker van het woorden ethologie en teratologie.

Robert Charles Wroughton

Robert Charles Wroughton

Robert Charles Wroughton was een officier in de Indian Forest Service en een lid van de Bombay Natural History Society, die na zijn actieve loopbaan vanaf 1911 met een aantal andere verzamelaars uit Brits-Indië een gezamenlijke zoogdierencollectie aanlegde, die wordt beschouwd als de eerste studie ter wereld op het gebied van biodiversiteit. In het kader van het project werden 50.000 exemplaren verzameld gedurende een periode van 12 jaar, vooral kleine zoogdieren; de resultaten werden in 47 artikelen gepubliceerd, voor een groot deel door Wroughton. Tijdens de studie werd een aantal nieuwe (onder)soorten geïdentificeerd, maar vooral veel informatie ingewonnen over verspreiding en habitat van Indische zoogdieren.

Christian Gottfried Ehrenberg

Christian Gottfried Ehrenberg

Christian Gottfried Ehrenberg was een Duits microbioloog, zoöloog en geoloog die bekend werd door een enorme productiviteit waarbij hij talloze nieuwe organismen ontdekte. Hij legde de grondslag voor de vakgebieden micropaleontologie en microbiologie.

Folklore

Illustratie waarop goudjakhals Tabaqui (links) Vader Wolf en zijn familie tart. Kipling, R., 1895. Good luck go with you, O chief of the wolves.
Illustratie waarop goudjakhals Tabaqui (links) Vader Wolf en zijn familie tart. Kipling, R., 1895. Good luck go with you, O chief of the wolves.

De goudjakhals speelt een prominente rol in Indiase folklore en oude teksten, waaronder in de Pañcatantra en de Jatakaverhalen. Het dier komt ook voor op pagina 5 van het in 1895 verschenen boek The Two Jungle Books van Rudyard Kipling, een compilatie van Het jungleboek en Het tweede jungleboek. De jakhals in dit boek werd Tabaqui genoemd en stond bekend als de opportunistische linkerhand van de tijger Shere Khan.[22][23]

Ontdek meer Folklore per onderwerp

Bron: "Goudjakhals", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, January 26th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudjakhals.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe link

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.