Onze uitbreiding krijgen

Guusje ter Horst

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Guusje ter Horst
Guusje ter Horst (2012)
Algemene informatie
Volledige naam Guus ter Horst
Geboren 22 maart 1952
Geboorteplaats Deventer
Partij PvdA
Titulatuur dr.
Politieke functies
1986-1992
1994-2001
Gemeenteraadslid in Amsterdam
1994-2001 Wethouder in Amsterdam
2001-2007 Burgemeester van Nijmegen
2007-2010 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011-2012 Voorzitter HBO-raad
2011-2015 Lid Eerste Kamer
Biografie op Parlement.com
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Guus (Guusje) ter Horst (Deventer, 22 maart 1952) is een Nederlandse politica en bestuurder. Van 22 februari 2007 tot 20 februari 2010 was zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende IV. Eerder was ze burgemeester van Nijmegen. Na haar ministerschap was zij korte tijd voorzitter van de HBO-raad. Van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 was zij lid van de Eerste Kamer. Ter Horst is lid van de Partij van de Arbeid.

Ontdek meer Guusje ter Horst per onderwerp

Deventer

Deventer

Deventer is een Nederlandse stad in de provincie Overijssel. De stad is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente en is gelegen aan de rivier de IJssel. Deventer maakte in de middeleeuwen deel uit van het Hanzeverbond, een belangrijk Noord-Duits handelsnetwerk.

22 maart

22 maart

22 maart is de 81ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 284 dagen tot het einde van het jaar.

1952

1952

Het jaar 1952 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nederland

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Politicus

Politicus

Een politicus of politica is een persoon die een ambt of functie in de politiek vervult. In figuurlijke zin is een politicus iemand die politiek handig, slim of met veel overleg te werk gaat.

Bestuur

Bestuur

Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie leidt en regelt. Binnen bepaalde contexten wordt een bestuur vaak aangeduid met alternatieve termen, zoals presidium, senaat, directie, gremium, raad of collegium. Een bestuur in staatkundige zin wordt een overheid of regering genoemd.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de opvolger van het vroegere ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kabinet-Balkenende IV

Kabinet-Balkenende IV

Het kabinet-Balkenende IV was het Nederlandse kabinet van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010. Het werd gevormd door de politieke partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA), Partij van de Arbeid (PvdA) en de ChristenUnie (CU) na de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Het kabinet-Balkenende IV was een meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid. Het kabinet-Balkenende IV was het eerste kabinet waarin de ChristenUnie regeringsdeelname had.

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, dicht bij de grens met Duitsland. De gemeente telt 182.399 inwoners (31 januari 2023) en is qua inwonertal de grootste gemeente van Gelderland en daarnaast de tiende van Nederland.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt tezamen met de Tweede Kamer de Nederlandse Staten-Generaal. De Kamer heeft 75 zetels. De leden worden voor vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies en door de leden van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer.

Partij van de Arbeid (Nederland)

Partij van de Arbeid (Nederland)

De Partij van de Arbeid is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur.

Loopbaan

Ter Horst volgde het gymnasium aan het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag. Daarna studeerde zij psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1984 promoveerde zij daar in de sociale wetenschappen op de vraag hoe mensen die nooit naar de tandarts gaan, toch daartoe kunnen worden bewogen. Van 1986 tot 1994 was zij universitair hoofddocent bij de vakgroep Sociale Tandheelkunde, subfaculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam, later het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Ter Horst werd in 1984 lid van de PvdA. Van 1986 tot 1992 zat zij in de Amsterdamse gemeenteraad. Daarna was ze voorzitter van de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam.

In 1994 werd ze in Amsterdam benoemd tot wethouder, met in haar portefeuille openbare ruimte, bedrijven, personeelszaken, monumentenzorg en gezondheidszorg. Ze initieerde een grootscheepse en gefaseerde renovatie van de stad, die thans nog in uitvoering is. Haar beleid werd vooral vanuit de homobeweging bekritiseerd, ze werd "Guusje tegen" genoemd omdat ze "tegen kermis op de Dam, tegen haringkarren op bruggen, tegen het culinair festijn op het Amstelveld en tegen winkelopenstelling op zondag" was.[1]

Burgemeesterschap

Op 15 april 2001 werd Ter Horst benoemd tot burgemeester van Nijmegen. Als burgemeester verhuisde zij elk jaar naar een andere wijk om heel de stad goed te leren kennen.

In augustus 2006 kwam in het nieuws dat zij een maand eerder was betrapt op rijden onder invloed. Bij een alcoholcontrole tijdens de Vierdaagsefeesten was een promillage van 0,57 gemeten, 0,07 boven de maximaal toegestane 0,5 promille. Zij kreeg hiervoor een rijontzegging van een uur en een bekeuring van 220 euro opgelegd. Het dossier werd door de commissaris van politie afgeschermd. Het incident kwam een maand later in de openbaarheid toen Omroep Gelderland het ontdekte. Ter Horst had wel zelf al eerder de commissaris van de Koningin van Gelderland, de wethouders en de fractievoorzitters op de hoogte gebracht. Deze waren van mening dat de overtreding geen politieke consequenties hoefde te hebben voor de burgemeester.

Ter Horst had al in 2006 bekendgemaakt per 1 januari 2007 te willen stoppen als burgemeester. Zij werd op 8 januari 2007 opgevolgd door Thom de Graaf (D66).

Ministerschap

In het vierde kabinet-Balkenende was Ter Horst minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Begin maart 2009 kwam de bewindsvrouwe in het nieuws nadat zij de benoeming van een nieuwe korpschef in Zuid-Holland had geblokkeerd omdat ze niet opnieuw een blanke man in de Nederlandse politietop wilde.[2] In februari 2010 was er wederom aandacht voor Ter Horst in de vorm van de Big Brother Awards.[3] De bewindsvrouw 'won' de prijs in de categorie Personen voor haar gebrek aan nuance in het privacydebat. Daarnaast kreeg de nieuwe vingerafdrukdatabank de prijs in de categorie Overheid. Deze databank is onder Ter Horst tot stand gekomen.

Na in februari 2010 met haar PvdA-collega's uit het kabinet-Balkenende IV te zijn gestapt, gaf Ter Horst aan niet op de kandidatenlijst te willen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. "De Tweede Kamer is niet mijn ding".[4]

Eerste Kamer

Op 7 juni 2011 werd Ter Horst lid van de Eerste Kamer. Na het opstappen van voorzitter Fred de Graaf stelde Ter Horst zich in juni 2013 kandidaat om Eerste Kamervoorzitter te worden.[5] Ze werd derde achter partijgenoot Marijke Linthorst. Voorzitter werd de VVD'er Ankie Broekers-Knol.

Op 16 december 2014 stemde Ter Horst samen met collega PvdA-Eerste Kamerleden Marijke Linthorst en Adri Duivesteijn tegen een voorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers om de vrije artsenkeuze (artikel 13) uit de Zorgverzekeringswet te schrappen. Hierop volgde een kabinetscrisis in het kabinet-Rutte II.

Ter Horst verliet de Eerste Kamer op 8 juni 2015.

Ontdek meer Loopbaan per onderwerp

Gymnasium

Gymnasium

Het begrip gymnasium wordt in Nederland in twee verwante betekenissen gebruikt:Een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs met de klassieke talen Grieks en/of Latijn, die zowel op een zelfstandige school als op een scholengemeenschap of lyceum gevolgd kan worden. Deze betekenis wordt gebruikt in de woorden gymnasiumdiploma en gymnasiumopleiding. Een school die uitsluitend een gymnasiumopleiding verzorgt, wordt een categoriaal of een categoraal gymnasium genoemd.

Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum was een school in Den Haag die opleidde voor een hbs-, later atheneum-, of een gymnasiumdiploma. De school, die zich richtte op vrijzinnig protestantse gezinnen, werd opgericht in 1944 en fuseerde in 1981 met de Scholengemeenschap Hugo de Groot tot het Segbroek College.

Den Haag

Den Haag

Den Haag, ook wel 's-Gravenhage genoemd, is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 562.446 inwoners de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Alhoewel Den Haag niet de hoofdstad van Nederland is, dat is Amsterdam, is het wel de residentie (regeringszetel) en fungeert het in veel opzichten als hoofdstad.

Psychologie

Psychologie

Psychologie is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven en het gedrag van mensen. Zij doet dit over het algemeen door het volgen van de wetenschappelijke methode, maar in sommige gevallen doet zij beroep op symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van andere sociale wetenschappen.

Tandarts

Tandarts

Een tandarts is gespecialiseerd in mondgezondheid. Tandartsen hebben om hun beroep te mogen uitoefenen een academische achtergrond op het gebied van de tandheelkunde. In Nederland is de titel tandarts beschermd en om deze te mogen voeren moet men in het BIG-register zijn geregistreerd.

Universitair hoofddocent

Universitair hoofddocent

Universitair hoofddocent (uhd) is een academisch docent aan een Nederlandse universiteit. In de Vlaamse Gemeenschap bestaat er een equivalente hoofddocent.

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is de gezamenlijke faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portefeuille (taak)

Portefeuille (taak)

Elke bestuurder heeft een eigen beleidsterrein, ook wel portefeuille genoemd. Daaraan gekoppeld heeft elke bestuurder een eigen afdeling waar veel ambtenaren voor hem of haar werken. Een bestuurder kan een wethouder, minister, staatssecretaris, burgemeester, gedeputeerde, commissaris van de Koning, dijkgraaf of watergraaf zijn. De ambtenaren bereiden voor de bestuurders wetsvoorstellen voor, antwoorden op technische vragen en brengen advies uit.

Homocultuur

Homocultuur

Homocultuur is een subcultuur van homoseksuele mannen en vrouwen, biseksuelen en transgenders die een referentiekader delen van gemeenschappelijke opvattingen, gedragscodes en symbolen en die in de samenleving tot uiting komt in de politiek, kunst, literatuur, media, ontmoetingsplaatsen en evenementen.

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, dicht bij de grens met Duitsland. De gemeente telt 182.399 inwoners (31 januari 2023) en is qua inwonertal de grootste gemeente van Gelderland en daarnaast de tiende van Nederland.

Promille

Promille

1 promille is 1 duizendste deel; het woord betekent “per duizend”. Een promille wordt genoteerd als ‰, dus naar analogie met procent (%) met 3 “nullen” in plaats van 2. Hierbij geldt: 1‰ = 0,1%.

Thom de Graaf

Thom de Graaf

Thomas Carolus (Thom) de Graaf is een Nederlands bestuurder en politicus van D66. Sinds 1 november 2018 is hij vice-president van de Raad van State.

Overige functies

 • In 2006 was ter Horst voorzitter van de Libris literatuurprijs, die ze uit mocht reiken aan K. Schippers voor zijn boek Waar was je nou?
 • Vanaf oktober 2006 was zij voorzitter van ZonMW. Een functie voor ongeveer één dag per week.[6] En van korte duur, daar zij in februari 2007 minister werd. Ze is in 2020 nog voorzitter van de begeleidscommissie van het programma TopZorg van ZonMW.[7]
 • Van 1 januari 2011 tot 1 februari 2012 was ze voorzitter van de HBO-raad, als opvolger van Doekle Terpstra.
 • Van 11 juli 2011 tot 2019[8] was Ter Horst voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
 • Vanaf 1 januari 2013 tot eind 2020 is ze lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland.
 • Sinds oktober 2014 is Ter Horst lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.[9]
 • Van december 2014 tot november 2018 was Ter Horst voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten.[10] [11]
 • Van 2012 tot 2020 vice-voorzitter Raad van Commissarissen woningbouwcorporatie de Key
 • Sinds 2015 is Ter Horst vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond.[12]
 • Sinds december 2020 is ze voorzitter Sectorraad Paarden (SRP)
 • Sinds april 2021 lid bestuur Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad (VVAB)
 • Sinds december 2021 is ze lid van de Raad van Toezicht van Omroep ZWART
Voorganger:
Joop Tettero (wnd.)
Burgemeester van Nijmegen
2001-2007
Opvolger:
Thom de Graaf
Voorganger:
Johan Remkes
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2007-2010
Opvolger:
Ernst Hirsch Ballin
Zie de categorie Guusje ter Horst van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Ontdek meer Overige functies per onderwerp

K. Schippers

K. Schippers

K. Schippers, pseudoniem van Gerard Stigter, was een Nederlands dichter en prozaschrijver, die in 1996 de P.C. Hooft-prijs ontving.

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra is een Nederlands bestuurder. Sinds 1 februari 2017 is Terpstra voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Vanaf mei 2014 is hij actief als aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020. Tot 1 december 2014 was hij bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Van januari 1999 tot en met april 2005 was Terpstra voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en van mei 2005 tot en met november 2010 van de HBO-raad. Tussen juni 2009 en september 2013 was hij bondsvoorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid is een audiovisueel archief met museale functies gevestigd in de Noord-Hollandse plaats Hilversum.

Fysiotherapeut

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut, kinesitherapeut, of kinesist laat patiënten met verschillende lichamelijke klachten oefeningen doen die onder de noemer fysiotherapie/kinesitherapie vallen.

Omroep ZWART

Omroep ZWART

Omroep ZWART is een omroepvereniging die sinds 1 januari 2022 deel uitmaakt van het Nederlands publiek omroepbestel. Initiatiefnemers zijn rapper Akwasi en filmregisseur Gianni Grot. Het doel van de omroep is om inclusieve programma's te maken met nieuwe mensen. Daarbij wordt gedacht aan onder meer een andere huidskleur, voorkeur, afkomst, geaardheid, achtergrond of beperking. De omroep werkt op bepaalde gronden samen met BNNVARA.

International Standard Name Identifier

International Standard Name Identifier

Een International Standard Name Identifier (ISNI) is een uniek en open identificatienummer voor de publieke namen van makers van creatieve werken. Iedere pseudoniem, organisatie en persona heeft een eigen identificatienummer.

Parlement.com

Parlement.com

Parlement.com is een Nederlandse website met informatie over de Nederlandse politiek en die van de Europese Unie. De website gaat uit van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en richt zich zowel op de huidige Nederlandse politiek en politici als die van de afgelopen eeuwen.

Joop Tettero

Joop Tettero

Joop Tettero is een Nederlands politicus van het CDA.

Lijst van burgemeesters van Nijmegen

Lijst van burgemeesters van Nijmegen

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Nijmegen in de provincie Gelderland. Van 1803 tot 1824 was er sprake van een driehoofdig burgemeesterschap. Vanaf 1824 kende Nijmegen het enkelvoudige burgemeesterschap.

Johan Remkes

Johan Remkes

Johannes Wijnandus (Johan) Remkes is een Nederlands bestuurder en politicus namens de VVD. Hij was waarnemend commissaris van de Koning in Limburg (2021), waarnemend burgemeester van Den Haag (2019-2020) en commissaris van de Koning in Noord-Holland (2010-2018). Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007), vicepremier (2002-2003) en staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002).

Lijst van Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken

Lijst van Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken

De minister van Binnenlandse Zaken staat aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin is een Nederlands voormalig politicus van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en rechtsgeleerde.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.