Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Highschool

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

De highschool (Engels: high school) is de laatste stap van het wettelijk verplichte onderwijs in de Verenigde Staten. Over het algemeen omvat een highschool vier leerjaren en zijn kinderen veertien jaar oud als ze naar de highschool gaan. Het behalen van het highschooldiploma is meestal een vereiste om door te gaan naar een college of universiteit.

Binnen een highschool volgen kinderen ieder een eigen vakkenpakket, dat afgesteld is op het individuele niveau en de belangstelling van de scholier. Dit betekent dat ze geen deel uitmaken van een vaste groep die dezelfde vakken volgt, maar bij verschillende vakken steeds andere scholieren ontmoeten. Op deze wijze wordt onderwijs van verschillende niveaus aangeboden binnen dezelfde school, en bestaan er niet zoals in Europa verschillende schooltypes met ieder een eigen onderwijsniveau.

Scholieren in het eerste highschooljaar worden freshmen genoemd, het jaar daarop sophomores, vervolgens juniors en in de hoogste klas seniors. Aan het eind van het laatste jaar wordt het behalen van het highschooldiploma gevierd met de senior prom, een groot bal waar de scholieren voor het laatst bijeen zijn voor ze ieder hun eigen weg gaan.

Sport is erg belangrijk op highschools. De meeste scholen hebben schoolteams die competities spelen tegen teams van andere highschools. Alleen de beste atleten worden uitgenodigd voor deze teams, de varsity teams. Daardoor is er een intensieve competitie tussen de scholieren om een plaats te verwerven in de vertegenwoordigende teams. Highschools hebben coaches in dienst om deze teams te begeleiden.

Ontdek meer Highschool per onderwerp

Onderwijs in de Verenigde Staten

Onderwijs in de Verenigde Staten

Het verplichte onderwijs in de Verenigde Staten beslaat dertien jaar. Het begint met een jaar kindergarten, een soort kleuterschool, gevolgd door 12 jaar klassikaal onderwijs, van de eerste tot en met de twaalfde klas. Daarom wordt dit systeem wel K-through-12 genoemd.

College (Verenigde Staten)

College (Verenigde Staten)

Een college is in de Verenigde Staten een onderwijsinstelling die geaccrediteerd is om academische graden te verlenen. Een Amerikaans college is kleiner dan een universiteit en verleent alleen bachelor degrees, of lager, associate degrees. Opleidingen op hoger niveau, leidende tot een master of doctoraat, worden eerder verzorgd door universiteiten zelf.

Universiteit

Universiteit

Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Zij verzorgt academische opleidingen en verleent academische graden.

Vakkenpakket

Vakkenpakket

Een vakkenpakket is de verzameling van vakken die een Nederlandse leerling in het voortgezet onderwijs in een bepaalde richting in een bepaald leerjaar heeft.

Prom (feest)

Prom (feest)

Een prom is in de Verenigde Staten een semiformeel dansbal dat het schooljaar afsluit. Prom is een afkorting van "promenade".

Bal (danspartij)

Bal (danspartij)

Een bal is een formeel dansfeest. Het woord bal is afgeleid van het Latijnse woord 'ballare' wat “dansen” betekent. De term kan ook worden teruggevoerd naar "bailar", wat Spaans en Portugees is voor dansen.

Sport

Sport

Een sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting, fysiek spel of denkspel dat op reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden.

Atleet

Atleet

Een atleet is in de oorspronkelijke betekenis van het woord een persoon met bovengemiddelde fysieke eigenschappen, die daarmee wordt gezien als potentieel deelnemer aan fysieke activiteiten en in het bijzonder wedstrijden. Het Oudgriekse woord voor "wedstrijd" was ἆθλος (athlos), en degenen die meededen aan deze wedstrijden werden ἀθληταί (athletaí) genoemd.

Coach (begeleider)

Coach (begeleider)

Een coach of begeleider houdt zich bezig met de coaching van een persoon of groep bij:het verrichten van (bijzondere) fysieke (sportieve) handelingen het uitvoeren van complexe handelingen het vinden van antwoorden op vragen het vinden van oplossingen voor problemen het benutten van ongebruikte mogelijkheden het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.