Onze uitbreiding krijgen

Hondachtigen

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Hondachtigen
De wolf (Canis lupus) is een van de bekendste vertegenwoordigers binnen de familie der hondachtigen.
Taxonomische indeling
Rijk:Animalia (Dieren)
Stam:Chordata (Chordadieren)
Klasse:Mammalia (Zoogdieren)
Orde:Carnivora (Roofdieren)
Onderorde:Caniformia
Familie
Canidae
Fischer, 1817
Een wolf op het Iberisch Schiereiland.
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Hondachtigen op Wikispecies Wikispecies
Portaal  Portaalicoon   Biologie
Zoogdieren

De familie van hondachtigen (Canidae) omvat circa 35 soorten, waaronder de vossen, wolven en jakhalzen. Er leven zes soorten in het wild in Europa: de gewone jakhals, wolf, vos, poolvos, steppevos en wasbeerhond. De laatste soort is in Europa een exoot.

Ontdek meer Hondachtigen per onderwerp

Vulpes

Vulpes

Vulpes is een geslacht uit de familie der hondachtigen (Canidae). Onder dit geslacht valt een groot aantal vossen, waaronder de bekendste en algemeenste soort, de gewone vos. Tot dit geslacht behoren nog 10 tot 12 levende soorten. De fennek en de poolvos worden vaak in aparte geslachten geplaatst, respectievelijk Fennecus en Alopex. De steppevos wordt soms ook in Alopex geplaatst. Soms worden ook de grijze vossen (Urocyon) en de Zuid-Amerikaanse vossen binnen dit geslacht geplaatst. De vossen van het geslacht Vulpes worden samen ook wel de "echte vossen" genoemd.

Wolf

Wolf

De wolf, meer specifiek de grijze wolf, is een zoogdier uit de familie hondachtigen (Canidae), die behoort tot de roofdieren (Carnivora).

Jakhalzen

Jakhalzen

De jakhalzen vormen een groep van middelgrote hondachtigen uit het geslacht Canis, waartoe ook de hond, de coyote, de wolf, de rode wolf en de Ethiopische wolf behoren.

Europa (werelddeel)

Europa (werelddeel)

Europa is het werelddeel dat zich bevindt ten westen van het werelddeel Azië en ten noorden van het werelddeel Afrika. Het wordt eveneens begrensd door de Middellandse Zee, de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. Het werelddeel Europa telde midden 2019 ongeveer 746 miljoen inwoners: circa 11% van de totale wereldbevolking. Daarmee is het wat bevolking betreft het op twee na grootste werelddeel. Qua landoppervlakte is het het op een na kleinste werelddeel.

Vos (dier)

Vos (dier)

De vos is een lid van de hondachtigen. De wetenschappelijke naam van de soort werd als Canis vulpes in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.

Poolvos

Poolvos

De poolvos is een zoogdier dat behoort tot de familie van de hondachtigen (Canidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd als Canis lagopus in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. De soort wordt door sommige auteurs in een apart geslacht Alopex geplaatst. Deze vos leeft hoofdzakelijk op de toendra.

Steppevos

Steppevos

De steppevos is een zoogdier uit de familie van de hondachtigen (Canidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Linnaeus in 1768. De soort komt voor in de woestijn van de Kaspische laagvlakte.

Wasbeerhond

Wasbeerhond

De wasbeerhond of marterhond is een roofdier uit de familie der hondachtigen (Canidae). Hij komt oorspronkelijk voor in Oost-Azië, maar tegenwoordig leven er ook verwilderde exemplaren in Europa. Hij dankt zijn naam aan een opvallende gelijkenis met de gewone wasbeer.

Exoot

Exoot

Een exoot is de status van een organisme dat zich buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd in een gebied of land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt. Voorbeelden hiervan zijn het konijn en de reuzenpad in Australië, het varken op Hawaï, de muskusrat, de Amerikaanse vogelkers en de waterpest in België en Nederland, het edelhert in Nieuw-Zeeland en de nijlbaars in het Victoriameer. De douglasspar is in Europa ook een exoot, maar wordt in Nederland sinds het verschijnen van de Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003 als een Nederlandse soort beschouwd. In het Nederlands Soortenregister heeft hij de status "exoot: inburgerend".

Kenmerken

De meeste leden van de familie hebben lange poten, vijf tenen aan de voorpoten en vier tenen aan de achterpoten. De klauwen zijn niet intrekbaar zoals bij katachtigen (Felidae). De staart is lang en bedekt met haar.

Leefwijze

Hondachtigen zijn aangepast aan het jagen van prooidieren op open grasvlakten door middel van de achtervolging. Veel hondachtigen kunnen grote afstanden afleggen. De meeste soorten kunnen zich goed aanpassen aan omstandigheden en zijn opportunisten. Ze hebben een goed ontwikkelde reukzin.

Voortplanting

Mannetjes hebben een penisbot. Dit penisbot wordt door de eikel bedekt. Op de basis van de penis bevindt zich een zwellichaam (bulbus glandis) dat tijdens de copulatie opzwelt. Daardoor kunnen de dieren na de paring vast blijven zitten. Meestal krijgen hondachtigen maar één worp per jaar. Beide ouders (voor de mannelijke exemplaren bestaan per soort diverse namen, zoals reu of rekel, vrouwtjes worden vaak teef genoemd) zorgen meestal voor de jongen.

Ontdek meer Voortplanting per onderwerp

Taxonomie

Systematische indeling van de familie der hondachtigen:

In onderstaand cladogram wordt de onderlinge verwantschap van de hedendaagse hondachtigen weergegeven:

Canidae

Canini
Canina
Canis familiaris (huishond)Canis lupus (wolf)
Canis latrans (prairiewolf)
Canis anthus (Afrikaanse goudjakhals)
Canis simensis (Ethiopische wolf)
Canis aureus (goudjakhals)
Cuon alpinus (Aziatische wilde hond)
Lycaon pictus (Afrikaanse wilde hond)

Canis mesomelas (zadeljakhals)Canis adustus (gestreepte jakhals)
Cerdocyonina


Speothos venaticus (boshond)Chrysocyon brachyurus (manenwolf)


Lycalopex

Lycalopex vetulus (Braziliaanse vos)
Lycalopex fulvipes (Darwins vos)

Lycalopex griseus (Patagonische vos)Lycalopex gymnocercus (Azaravos)

Lycalopex culpaeus (Andesvos)Lycalopex sechurae (Peruviaanse woestijnvosCerdocyon thous (krabbenetende vos)
Atelocynus microtis (kortoorvos)


Vulpini

Otocyon megalotis (lepelhond)
Nyctereutes procyonoides (wasbeerhond)


Vulpes


Vulpes zerda (fennek)Vulpes cana (Afghaanse vos)

Vulpes chama (Kaapse vos)


Vulpes vulpes (vos)Vulpes rueppellii (zandvos)

Vulpes corsac (steppevos)Vulpes ferrilata (Tibetaanse zandvos)


Vulpes macrotis (kitvos)Vulpes lagopus (poolvos)

Urocyon

Urocyon littoralis (eilandvos)Urocyon cinereoargenteus (grijze vos)
Ontdek meer Taxonomie per onderwerp

Canis

Canis

Canis is een geslacht van zoogdieren uit de familie hondachtigen waar onder andere de coyote, jakhalzen, wolf en hond bij horen. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Over het aantal soorten die tot het geslacht behoren, bestaat geen consensus. Er zijn zes tot negen moderne soorten – het aantal hangt af van bijvoorbeeld of men hond en dingo als aparte soorten beschouwt of als ondersoorten van de wolf. Ook de positie van sommige soorten jakhalzen binnen dit geslacht is niet duidelijk.

Europese wolf

Europese wolf

De Europese wolf of Euraziatische wolf is een ondersoort van de wolf. Deze ondersoort komt voor van Spanje, Duitsland en Scandinavië tot de Chinese steppen, en omvat ook enkele populaties die voorheen als aparte ondersoort werden beschouwd, als de Iberische wolf.

Amerikaanse wolf

Amerikaanse wolf

De Amerikaanse wolf of Timberwolf wordt beschouwd als een ondersoort van de wolf. Recente onderzoeken wijzen er echter op dat de soort mogelijk een apart onderscheidbare soort vormt, die nauw verwant is aan de rode wolf.

Dingo

Dingo

De dingo is een verwilderde hond uit Australië die vermoedelijk afstamt van de Indische steppewolf. Waarschijnlijk zijn ze door mensen zo'n 5000 jaar geleden als huisdier meegenomen. Ze zijn echter weer verwilderd en hebben zo als exoot een leefwijze ontwikkeld die sterk lijkt op die van wolven. Dingo's zijn een stuk kleiner dan wolven en hebben het gewicht van een middelgrote hond.

Hond

Hond

De hond is een roofdier uit de familie van de hondachtigen (Canidae), en een gedomestificeerde ondersoort van de wolf. De wetenschappelijke naam ervan werd in 1758 als Canis familiaris gepubliceerd door Carl Linnaeus. De hond komt op alle continenten voor, meestal in gezelschap van de mens. Al sinds duizenden jaren wordt de hond door mensen gebruikt, bijvoorbeeld bij de jacht, als herdershond, trekdier, politiehond of hulphond, maar vaker als gezelschapsdier. Het houden van honden is niet zonder risico: er zijn in Nederland jaarlijks 150.000 bijtincidenten en wereldwijd sterven naar schatting meer dan 50.000 mensen per jaar na een hondenbeet.

Canis lupus hattai

Canis lupus hattai

Canis lupus hattai is een ondersoort van de wolf die sinds 1889 is uitgestorven. Samen met Canis lupus hodophilax, uitgestorven sinds 1905, wordt deze ondersoort ook wel Japanse wolf genoemd.

Canis lupus hodophilax

Canis lupus hodophilax

Canis lupus hodophilax is een ondersoort van de wolf die sinds 1905 uitgestorven is verklaard. Samen met Canis lupus hattai, uitgestorven sinds 1889, wordt deze ondersoort ook wel Japanse wolf genoemd.

Coyote

Coyote

Een coyote of prairiewolf is een roofdier uit de familie der hondachtigen. Hij is nauw verwant aan de wolf. Hij komt voor in een gebied dat zich uitstrekt van Alaska tot Midden-Amerika.

Goudjakhals

Goudjakhals

De goudjakhals of gewone jakhals, soms ook goudwolf of rietwolf genoemd, is een middelgrote hondachtige uit het geslacht Canis. Ondanks zijn naam is hij waarschijnlijk niet zeer nauw verwant aan de zadeljakhals en de gestreepte jakhals, maar staat hij dichter bij de iets forsere coyote en de veel grotere wolf. Hoewel de goudjakhals oorspronkelijk vooral in Oost-Europa voorkwam, laat hij zich als zwerfgast ook in Nederland en onder andere Duitsland en Denemarken zien.

Gestreepte jakhals

Gestreepte jakhals

De gestreepte jakhals is een Afrikaanse hondachtige, een van de drie soorten jakhalzen. Van de drie soorten is de gestreepte jakhals het minst bekend.

Ethiopische wolf

Ethiopische wolf

De Ethiopische wolf of Abessijnse wolf is de meest bedreigde hondachtige. Hij komt enkel voor in de alpiene gras- en heidegebieden van Ethiopië. Lange tijd werd gedacht dat de Ethiopische wolf verwant was aan de jakhalzen, die ook in Afrika voorkomen, maar nu wordt aangenomen dat de soort het nauwst verwant is aan de wolf.

Afrikaanse wilde hond

Afrikaanse wilde hond

De Afrikaanse wilde hond of hyenahond is een vleeseter van gemiddelde grootte met een hondachtig uiterlijk en een onregelmatig gevlekte zwarte, geelbruine en witte vacht. Bij volwassen dieren zijn kop en romp samen 76–112 cm, de staart 30–41 cm, bij een schouderhoogte van 61–78 cm en een lichaamsgewicht van 17–36 kg. Lycaon pictus heeft vier tenen aan elke voet, waarmee de soort zich onderscheidt van andere hondachtigen. De Afrikaanse wilde hond was ooit wijdverbreid in Afrika ten zuiden van de Sahara en leefde in bijna alle biotopen en komt nu voor in graslanden, bergachtige savannes en open bossen. De Afrikaanse wilde hond wordt door de IUCN als bedreigde soort beschouwd, maar is nog niet opgenomen in bijlage 1 van het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

Afbeeldingen

Ontdek meer Afbeeldingen per onderwerp

Afrikaanse wilde hond

Afrikaanse wilde hond

De Afrikaanse wilde hond of hyenahond is een vleeseter van gemiddelde grootte met een hondachtig uiterlijk en een onregelmatig gevlekte zwarte, geelbruine en witte vacht. Bij volwassen dieren zijn kop en romp samen 76–112 cm, de staart 30–41 cm, bij een schouderhoogte van 61–78 cm en een lichaamsgewicht van 17–36 kg. Lycaon pictus heeft vier tenen aan elke voet, waarmee de soort zich onderscheidt van andere hondachtigen. De Afrikaanse wilde hond was ooit wijdverbreid in Afrika ten zuiden van de Sahara en leefde in bijna alle biotopen en komt nu voor in graslanden, bergachtige savannes en open bossen. De Afrikaanse wilde hond wordt door de IUCN als bedreigde soort beschouwd, maar is nog niet opgenomen in bijlage 1 van het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

Andesvos

Andesvos

De andesvos is een hondachtige uit het geslacht Lycalopex.

Aziatische wilde hond

Aziatische wilde hond

De Aziatische wilde hond, ook wel rode hond, alpenhond, dhole of adjak genoemd, is een hondachtige uit Midden- en Zuidoost-Azië.

Goudjakhals

Goudjakhals

De goudjakhals of gewone jakhals, soms ook goudwolf of rietwolf genoemd, is een middelgrote hondachtige uit het geslacht Canis. Ondanks zijn naam is hij waarschijnlijk niet zeer nauw verwant aan de zadeljakhals en de gestreepte jakhals, maar staat hij dichter bij de iets forsere coyote en de veel grotere wolf. Hoewel de goudjakhals oorspronkelijk vooral in Oost-Europa voorkwam, laat hij zich als zwerfgast ook in Nederland en onder andere Duitsland en Denemarken zien.

Katachtigen

Katachtigen

De katten (Felidae) vormen een familie van sterk gespecialiseerde landroofdieren. Ze zijn een van de meest uitgesproken vleeseters van de orde der Carnivora, naast de drie families zeeroofdieren.

Hyena's

Hyena's

Hyena's (Hyaenidae) zijn een familie van middelgrote roofdieren die voorkomen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Hoewel hyena's eruitzien als grote honden, vormen ze een aparte biologische familie die waarschijnlijk het meest verwant is aan de andere families van de onderorde Feliformia: katachtigen (Felidae), civetkatachtigen (Viverridae), de pardelroller (Nandiniidae), Madagaskarcivetkatten (Eupleridae) en mangoesten (Herpestidae).

Civetkatachtigen

Civetkatachtigen

De civetkatachtigen (Viverridae) vormen een familie zoogdieren in de orde van roofdieren. Het is een kleine familie met kleine tot middelgrote carnivoren, zoals civetkatten, en genetkatten.

Mangoesten

Mangoesten

Mangoesten (Herpestidae) zijn een familie van kleine roofdieren.

Madagaskarcivetkatten

Madagaskarcivetkatten

De madagaskarcivetkatten (Eupleridae) vormen een familie van enkel op Madagaskar voorkomende roofdieren.

Marterachtigen

Marterachtigen

De marterachtigen (Mustelidae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). De familie is over de gehele wereld verspreid en bestaat uit circa zeventig verschillende soorten. Tot de familie behoren hermelijnen, wezels, bunzingen, dassen, otters, nertsen en marters. Voorheen werden ook de stinkdieren tot deze familie gerekend, maar die worden door veel wetenschappers in een eigen familie geplaatst, de Mephitidae.

Kleine beren

Kleine beren

Kleine beren of wasbeerachtigen (Procyonidae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). De familie omvat zestien soorten, verdeeld over zes geslachten in twee onderfamilies. Voorheen werd ook de kleine panda tot deze familie gerekend, maar veel wetenschappers geven hem een eigen familie, Ailuridae.

Kleine panda's

Kleine panda's

De kleine panda's of katberen (Ailuridae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). Er is nog maar één levende soort, de kleine panda, met twee ondersoorten, die echter ook wel als aparte soorten bekendstaan. Fossiele soorten zijn bekend van onder andere Spanje, Engeland en Japan, en zelfs één uit de Appalachen. In totaal bestaan er zo'n 30 fossiele soorten in acht geslachten en drie onderfamilies.

Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.