Onze uitbreiding krijgen

International Standard Name Identifier

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

Een International Standard Name Identifier (ISNI) is een uniek en open identificatienummer voor de publieke namen van makers van creatieve werken. Iedere pseudoniem, organisatie en persona heeft een eigen identificatienummer.

Een ISNI bestaat uit 16 numerieke cijfers verdeeld in vier blokken en maakt deel uit van een familie van internationale standaard identifiers. De ISNI organisatie is verdeeld in 2 onderdelen:

  • De Registration Authority (RA), geëxploiteerd door de ISNI International Authority (ISNI-IA)
  • De registratie agentschappen (RAG), voor de ISNI dienstverlening aan de gebruikers

Een ISNI als open standaard kan fungeren als en brug-identificatie tussen 2 partijen.[1] Sinds november 2011 is de ISNI database vrij toegankelijk en via de SRU standaard te bevragen op deze interface (API) van OCLC in Nederland: ISNI database API,[2] de antwoorden komen in de vorm van een XML bestand terug. Een ORCID (Open Researcher and Contributor ID) is ook een ISNI's, uit een voorbehouden range, speciaal voor wetenschappelijke onderzoekers.[3] ORCID's worden door een andere organisatie beheerd en zijn ISNI-compatibele. ISNI identifier lijkt op de Virtual International Authority File (VIAF), maar is veel uitgebreider. ISNI is door ISO op standaard ISO 27729:2012 vastgelegd.[4]

Ontdek meer International Standard Name Identifier per onderwerp

Pseudoniem

Pseudoniem

Een pseudoniem, alias (Latijn) of schuilnaam is de aangenomen naam van een of meer personen die duidelijk afwijkt van de corresponderende persoonsnaam of persoonsnamen. Het pseudoniem is een zelfgekozen naam en moet dus worden onderscheiden van een door anderen verleende bijnaam, zoals Willem de Zwijger, en een door anderen gebezigde persoons- of auteursaanduiding, bijvoorbeeld De zwaan van de Avon (Shakespeare). Een pseudoniem wordt veelal aangenomen voor gebruik in de publieke ruimte. Een persoon kan een of meer pseudoniemen aannemen, maar ook kan een groep mensen onder één pseudoniem werken, zoals het wiskundecollectief Nicolas Bourbaki. Het pseudoniem bestond al voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Sommige artiesten gebruiken een artiestennaam, die erg kan lijken op de geboortenaam, maar soms ook een zeer afwijkende schuilnaam kan zijn.

Open standaard

Open standaard

Een open standaard is een standaard (norm) die publiekelijk beschikbaar is en waaraan verschillende gebruiksrechten zijn verbonden. De term wordt vooral gebruikt bij hard- en software, omdat juist daar ook veel gesloten standaarden worden gebruikt, waarbij men voor de inzage van de specificaties, een licentie dient aan te vragen.

Search/Retrieve via URL

Search/Retrieve via URL

Search/Retrieve via URL (SRU) is een laagdrempelige internetstandaard voor zoekacties bij één of meerdere contentleveranciers.

Interface

Interface

Een interface is een koppelvlak waarmee twee systemen met elkaar communiceren.

Online Computer Library Center

Online Computer Library Center

Online Computer Library Center (OCLC) is een non-profitorganisatie die als doel heeft het verspreiden van informatie. Het werd opgericht op 5 juli 1967 als het Ohio College Library Center. De oprichter is Fred Kilgour en het hoofdkantoor staat in Dublin, Ohio. In 2007 nam het PICA, een belangrijke organisatie voor de bibliotheekautomatisering in Nederland, over. Sinds juli 2013 is Skip Prichard directeur en voorzitter van OCLC.

Extensible Markup Language

Extensible Markup Language

Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en om gegevens over het internet te versturen.

ORCID

ORCID

Een ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID) is een alpha-numerieke code die wordt gebruikt om auteurs van wetenschappelijke werken uniek te identificeren.

Virtual International Authority File

Virtual International Authority File

Virtual International Authority File (VIAF) is een internationale, online dienst waarmee persoonsnamen van auteurs gekoppeld worden. Dit koppelen gebeurt op basis van thesaurusbestanden die voorkomen in catalogi van diverse bibliotheken in de wereld. VIAF zorgt voor een eenduidige verwijzing naar personen onafhankelijk van variaties in schrijfwijze.

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.

Bron: "International Standard Name Identifier", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, November 22nd), https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Name_Identifier.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.