Onze uitbreiding krijgen

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
International Union for Conservation of Nature
Logo IUCN
Hoofdkantoor van de IUCN in Zwitserland
Geschiedenis
Opgericht 5 oktober 1948, Fontainebleau, Frankrijk
Structuur
Directeur Bruno Oberle
Hoofdkantoor Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Zwitserland
Type internationaal samenwerkingsverband
Doel aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele wereld om de integriteit en de diversiteit van de natuur te behouden
Aantal werknemers meer dan 1.000
Media
Website www.iucn.org

De IUCN (International Union for Conservation of Nature, internationale unie voor natuurbescherming) is een internationaal samenwerkingsverband, dat zich bezighoudt met natuurbehoud en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Er zijn 86 landen bij aangesloten en meer dan duizend organisaties (waarvan ongeveer 900 ngo's), in 174 landen, op het gebied van natuur- en milieubescherming en duurzaam beheer van ecosystemen.[1] Meer dan 12.000 wetenschappers dragen op vrijwillige basis bij aan het werk van IUCN via zes internationale commissies.

De IUCN heeft als enige natuurorganisatie de status van waarnemer (observer) bij de Verenigde Naties.

Ontdek meer International Union for Conservation of Nature and Natural Resources per onderwerp

Natuurbescherming

Natuurbescherming

Onder natuurbescherming verstaat men het beschermen van bepaalde elementen van de natuur, in het bijzonder cultuur-historisch belangrijke of oorspronkelijke landschappen, bedreigde levensgemeenschappen, dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Ook het tegengaan van bedreigingen en terugbrengen van een situatie in een oudere (oorspronkelijke) staat rekent men ertoe. Natuurbescherming in zijn moderne westerse vorm bestaat ongeveer 150 jaar. Milieu-organisaties en dierenbeschermingsorganisaties rekent men meestal niet tot natuurbescherming, maar de grenzen zijn niet altijd scherp.

Natuurlijke hulpbron

Natuurlijke hulpbron

Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen en energiebronnen die van economisch nut kunnen zijn, en die onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens.

Niet-gouvernementele organisatie

Niet-gouvernementele organisatie

Een niet-gouvernementele organisatie (ngo), ook wel non-gouvernementele organisatie genoemd, is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of mensenrechten.

Ecosysteem

Ecosysteem

Een ecosysteem of oecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen. samen met hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide. Groepen organismen binnen een gegeven ecosysteem die elkaar beïnvloeden, planten, dieren en micro-organismen, vormen samen een levensgemeenschap. Het concept ecosysteem werd in 1935 door de Engelse botanicus Arthur Tansley geïntroduceerd en verder ontwikkeld door de Amerikaanse ecoloog Eugene Odum.

Verenigde Naties

Verenigde Naties

De Verenigde Naties vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen. De VN wordt beschouwd als de opvolger van de Volkenbond. Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Geschiedenis

De IUCN is in 1948 in Fontainebleau opgericht als International Union for Protection of Nature. In 1956 werd de naam gewijzigd in International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, afgekort IUCN. Van 1990 tot 2008 werd de naam World Conservation Union gebruikt, met behoud van het acroniem IUCN. Het internationaal hoofdkwartier was aanvankelijk in Brussel, maar bevindt zich sinds 1961 in Zwitserland, sinds 1980 in Gland aan het Meer van Genève. Het IUCN heeft wel een European Regional Office in Brussel. Het IUCN nam het initiatief tot oprichting van het Wereld Natuur Fonds en stond aan de basis van internationale milieuverdragen als CITES, de Conventie van Ramsar en het Biodiversiteitsverdrag. Eens in de vier jaar komen de leden bijeen om het beleid van IUCN vast te stellen en het bestuur te kiezen in de Algemene Assemblee van IUCN. Tegelijkertijd organiseert de IUCN dan het World Conservation Congress, een inhoudelijke conferentie over natuurbehoud, telkens op een andere plaats in de wereld. In 2012 vond dit plaats op het eiland Jeju in Zuid-Korea. De recentste vond van 3-11 september 2021 plaats te Marseille, Frankrijk. Eens in de tien jaar houdt de IUCN een congres over nationale parken. Hier worden de strategieën om de natuur te beschermen in deze parken vastgesteld. Het laatste World Parks Congress vond plaats in 2014 in Sydney, met als thema: Parken, mensen, planeet: inspirerende oplossingen.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Fontainebleau

Fontainebleau

Fontainebleau is een Franse stad in het departement Seine-et-Marne. De gemeente telt ongeveer 16.000 inwoners, met de omringende dorpen ongeveer 36.000, die Bellifontains worden genoemd. Fontainebleau staat bekend om het Kasteel van Fontainebleau en om het omringende bos, het Fôret de Fontainebleau.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sinds 1989 een van de drie gewesten van België en bestaat uit 19 gemeenten, waaronder de stad Brussel, die de hoofdstad van België is. Het Gewest vormt een enclave in Vlaanderen die een totale oppervlakte van 161 km² heeft en 1.233.793 inwoners telt. Het hele stedelijk gebied van Brussel, inclusief de voorsteden buiten het eigenlijke gewest, telt ongeveer 1,8 miljoen inwoners en is daarmee de grootste agglomeratie van het land. Zowel de Vlaamse als Franse Gemeenschap oefenen hun bevoegdheden uit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gland (Zwitserland)

Gland (Zwitserland)

Gland is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud, en maakt deel uit van het district Nyon. Gland telt 10.524 inwoners.

Meer van Genève

Meer van Genève

Het Meer van Genève, Frans: Lac Léman of Lac de Genève, Arpitaans: Lèman, is een groot meer op de grens tussen Zwitserland in het noorden en Frankrijk in het zuiden. Het heeft een oppervlakte van 584 km² en is maximaal 310 m diep. Het wordt vooral gevoed door de Rhône, die het meer in het zuidoosten bereikt en in het zuidwesten bij Genève weer verlaat. Het meer ligt ingesloten tussen de Jura en de Alpen.

World Wide Fund for Nature

World Wide Fund for Nature

Het World Wide Fund for Nature (WWF) – waarvan de Nederlandse tak Wereld Natuur Fonds (WNF) heet en de Amerikaanse World Wildlife Fund – is een wereldwijd opererende organisatie voor bescherming van de natuur. De reuzenpanda is het symbool van de organisatie.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), oftewel "Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten", is een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten. Het heeft als doel de handel in beschermde dier- en plantensoorten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door een systeem van in- en uitvoervergunningen.

Conventie van Ramsar

Conventie van Ramsar

De Conventie van Ramsar, soms genoemd Verdrag van Ramsar en Overeenkomst van Ramsar en voluit Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels is een internationale overeenkomst inzake watergebieden (draslanden) die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. De overeenkomst is genoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar begin 1971 de "International Conference on Wetlands and Waterfowl" plaatsvond. Daar werd op 2 februari 1971 deze overeenkomst ondertekend. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming.

Biodiversiteitsverdrag

Biodiversiteitsverdrag

Het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro is een internationaal verdrag, waarbij 195 landen, en de Europese Unie partij zijn. Het verdrag geldt in alle landen van de Verenigde Naties, behalve in de VS en Andorra. Het verdrag kon vanaf 5 juni 1992 worden ondertekend en is in werking getreden op 29 december 1993.

Jeju (eiland)

Jeju (eiland)

Jeju-eiland of Jejudo is een eiland in de gelijknamige provincie Jeju-do in het uiterste zuiden van Zuid-Korea in de Straat van Korea. Het eiland heeft een oppervlakte van 1825 km². Sinds 2007 staat het vulkanisch eiland Jeju met zijn lavagrotten als natuurerfgoed op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De hoofdstad van Jeju is de gelijknamige stad Jeju. Deze stad ligt op het noordelijk deel van het eiland en is met 338.000 inwoners de grootste stad van het eiland. De tweede stad, Seogwipo, omvat het zuidelijke deel van het eiland. Seogwipo is in 2006 ontstaan uit het samenvoegen van het oorspronkelijk Seogwipo, Kujwa en Taejong. Het eiland bezit ook een internationale luchthaven die bij de stad Jeju ligt, namelijk de Internationale Luchthaven Jeju. Diverse Koreaanse maatschappijen vliegen meerdere keren per dag vanuit steden op het vasteland naar Jeju. Een van deze maatschappijen heet zelf Jeju Air. Het eiland is per boot bereikbaar via een ferry van Busan naar Jeju.

Zuid-Korea

Zuid-Korea

Zuid-Korea, officieel de Republiek Korea, is een land in het noordoostelijke deel van het Aziatische continent op het zuidelijk deel van het Koreaans Schiereiland dat na de splitsing van het land Korea in 1945 officieel bekend werd als de Republiek Korea. Zuid-Korea grenst aan de gedemilitariseerde zone met Noord-Korea, de Gele Zee, de Straat van Korea en de Japanse Zee. Zuid-Korea heeft ongeveer 3000 eilanden die vooral voor de zuidelijke en westelijke kust liggen. Er wonen ongeveer 51 miljoen mensen in Zuid-Korea. De hoofdstad van het land is Seoel.

Nationaal park

Nationaal park

Een nationaal park is een park waarbinnen de bescherming van de natuur op de eerste plaats komt, zij het vrijwel altijd in afstemming op menselijke activiteiten in en rond het nationaal park. Doorgaans erkent de staat de nationale betekenis van een dergelijk park en waarborgt de staat de bescherming. De term werd omstreeks 1870 in de VS bedacht. Vlak daarna werd het Yellowstone National Park gesticht in een bijzonder gebied met onder meer geisers en bizons. Dit park geldt als voorbeeld voor veel andere parken. Sindsdien zijn er wereldwijd vele honderden nationale parken gesticht.

Sydney

Sydney

Sydney is de grootste en oudste stad in Australië en de hoofdstad van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Op 1 januari 2019 telde Sydney 5.312.163 inwoners. De agglomeratie is de grootste van Oceanië.

Achtergrond

IUCN heeft zes internationale commissies, die gezamenlijk een internationaal netwerk hebben van meer dan 12.000 wetenschappers op het gebied van behoud van biodiversiteit, beheer van natuurlijke hulpbronnen, milieutechnologie, beleid, recht en voorlichting. Zij dragen bij aan internationale en nationale milieustandaarden en -beleid en begeleiden de acties van overheden en de maatschappij voor het behoud van biodiversiteit en natuurlijke leefomgeving voor de mens.

  • Species Survival Commission (SSC)
  • World Commission on Protected Areas (WCPA)
  • Commission on Education and Communication (CEC)
  • Commission on Environmental Law (CEL)
  • Commission on Ecosystem Management (CEM)
  • Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP)

Rode Lijst

Classificering volgens IUCN
Classificering volgens IUCN

Een van de activiteiten van de IUCN is de jaarlijkse publicatie van de zogenaamde Rode Lijsten. Op deze lijsten staan bedreigde plant- en diersoorten die in aanmerking komen voor beschermende maatregelen. De Rode Lijst uit 2013 kent 20.934 dier- en plantsoorten die, op wereldniveau, met uitsterven worden bedreigd. Ook soorten die al zijn uitgestorven, zijn in de lijst opgenomen; volgens de lijst uit 2013 zijn nu 860 soorten uitgestorven. De Rode Lijst van de IUCN staat bekend als gezaghebbend naslagwerk met betrekking tot de status van de biodiversiteit.

De volgende groepen worden onderscheiden: Uitgestorven (EX), Uitgestorven in het wild (EW), Kritiek (ernstig bedreigd) (CR), Bedreigd (EN), Kwetsbaar (VU), Gevoelig (NT), Van bescherming afhankelijk (CD), Niet bedreigd (veilig) (LC), Onzeker (DD) en Niet geëvalueerd.

Ontdek meer Rode Lijst per onderwerp

Rode Lijst van de IUCN

Rode Lijst van de IUCN

De Rode Lijst van de IUCN, opgesteld in 1963, is 's werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

Beschermingsstatus

Beschermingsstatus

De beschermingsstatus van een soort in een bepaald gebied is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat die soort zal blijven overleven in dat gebied. Vele factoren worden hierbij beschouwd, niet enkel het aantal dat nog overblijft, maar ook de algemene diachronische toename of afname in de populatie (trends), de mate waarin de soort zich kan voortplanten, het aantal en de aard van de bedreigingen, en andere factoren.

Bedreigde soort

Bedreigde soort

Bedreigde soort is de status van een soort in een bepaald gebied die beschrijft dat het voortbestaan ervan in het betreffende gebied op het spel staat. Veel staten en internationale organisaties van staten hebben speciale wetten, verdragen en richtlijnen die moeten voorkomen dat soorten uitsterven, bijvoorbeeld door het leefgebied te beschermen, of door activiteiten die soorten bedreigen te reguleren.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, bioom, geografisch gebied of de gehele planeet. Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de verscheidenheid aan verschillende soorten binnen een ecosysteem en de genetische variatie binnen een soort. Een veelgebruikte maat voor biodiversiteit van een gebied is de soortenrijkdom van een bepaalde groep soorten. De biodiversiteit van een ecosysteem wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid ervan. Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden. De grootste bedreiging wereldwijd voor biodiversiteit wordt gevormd door invasieve exoten, habitatverlies en overexploitatie.

Beschermde gebieden

De IUCN gebruikt een in 1978 ingevoerde en in 1994 aangepaste categorisering voor beschermde gebieden:

Categorie Aanduiding
Ia Natuurreservaat
Ib Wildernisgebied
II Nationaal park
III Natuurmonument
IV Biotoop
V Beschermd landschap
VI Ecosysteem

Ontdek meer Beschermde gebieden per onderwerp

Natuurreservaat

Natuurreservaat

Een natuurreservaat is een gebied dat zo belangrijk wordt geacht voor flora, fauna of landschap dat het onder bescherming is gesteld. In een aantal gevallen vormen natuurreservaten de enige leefgebieden van bepaalde planten- of diersoorten. Een wildreservaat is een natuurreservaat dat speciaal is bestemd voor de bescherming van bepaalde wilde dieren.

Wildernisgebied

Wildernisgebied

Onder wildernisgebied of natuurlandschap verstaat men een gebied dat niet of nauwelijks door mensen zou zijn en wordt beïnvloed. Dergelijke wel als wildernis aangeduide gebieden hebben nauwelijks bewoning of infrastructuur, zijn niet geperceleerd, en de waterhuishouding is er niet gereguleerd. Veel kenmerken van het cultuurlandschap, industriegebied en stedelijk gebied ontbreken dus in deze gebieden.

Nationaal park

Nationaal park

Een nationaal park is een park waarbinnen de bescherming van de natuur op de eerste plaats komt, zij het vrijwel altijd in afstemming op menselijke activiteiten in en rond het nationaal park. Doorgaans erkent de staat de nationale betekenis van een dergelijk park en waarborgt de staat de bescherming. De term werd omstreeks 1870 in de VS bedacht. Vlak daarna werd het Yellowstone National Park gesticht in een bijzonder gebied met onder meer geisers en bizons. Dit park geldt als voorbeeld voor veel andere parken. Sindsdien zijn er wereldwijd vele honderden nationale parken gesticht.

Natuurmonument

Natuurmonument

Een natuurmonument is een waardevol natuurgebied of landschapselement. Een natuurmonument kan op grond van de in de betreffende staat of land geldende criteria en de daarbijhorende wetten beschermd zijn.

Biotoop

Biotoop

Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen.

Beschermd landschap

Beschermd landschap

Een beschermd landschap is een landschap dat omwille van ecologische en culturele waarde een beschermde status heeft gekregen.

Ecosysteem

Ecosysteem

Een ecosysteem of oecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen. samen met hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide. Groepen organismen binnen een gegeven ecosysteem die elkaar beïnvloeden, planten, dieren en micro-organismen, vormen samen een levensgemeenschap. Het concept ecosysteem werd in 1935 door de Engelse botanicus Arthur Tansley geïntroduceerd en verder ontwikkeld door de Amerikaanse ecoloog Eugene Odum.

Nederlandse tak

De Nederlandse tak van het IUCN heet IUCN NL (IUCN National Committee of The Netherlands oftewel Nationaal Comité van IUCN). In Nederland telt IUCN ongeveer veertig lidorganisaties. Deze leden bestaan uit natuur- en milieuorganisaties en wetenschappelijke instituten die in Nederland gevestigd zijn, alsmede de Nederlandse staat (het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. IUCN NL fungeert als platform voor deze leden, die meermaals per jaar bijeenkomen. Daarnaast voert IUCN NL projecten uit in ontwikkelingslanden op het terrein van natuurbescherming en armoedebestrijding. Ook werkt het aan de vergroening van de Nederlandse economie.

Het Nederlands Comité voor IUCN werd – op initiatief van Peter Nijhoff (toenmalig directeur van Stichting Natuur en Milieu) – opgericht in 1978 door de Nederlandse IUCN-leden. In 1981 werd 'Bewaar de Aarde' gepubliceerd, de Nederlandse vertaling van de World Conservation Strategy uit 1980, waarin het begrip duurzame ontwikkeling werd geïntroduceerd. IUCN NL introduceerde de ecologische voetafdruk in Nederland met onder andere de publicatie van The Netherlands and the World Ecology (1984) en verschillende themakaarten. Sinds 1994 financiert IUCN NL wereldwijd lokale organisaties op het gebied van natuurbeheer en menselijk welzijn als uitvoerder van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

In 2005 nam directeur Willem Ferwerda het initiatief om in samenwerking met onder meer McKinsey en Egon Zehnder Leaders for Nature op te richten, om het bedrijfsleven te betrekken bij biodiversiteit. Dit resulteerde in 2006 een open brief van 85 bestuursvoorzitters en invloedrijke Nederlanders waarin men de politiek opriep te komen met maatregelen rond ecosystemen en economie. In 2007 vroeg IUCN NL de overheid een Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen op te richten; in 2009 werd dit gerealiseerd onder voorzitterschap van Hans Alders. Tijdens een conferentie, ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum, waarbij Koningin Beatrix aanwezig was, introduceerde IUCN NL The Economics of Ecosystems and Biodiversity in Nederland. Op deze wijze werd de economische waardering van ecosystemen geïntroduceerd bij het Nederlandse bedrijfsleven. In 2011 ging het Platform Biodiversiteit & Bedrijfsleven van start onder leiding van Rein Willems.

Het kantoor van IUCN NL is gevestigd bij de Hortus Botanicus in Amsterdam. Er zijn ongeveer veertig medewerkers. Sinds 2016 is Coenraad Krijger directeur en sinds 2017 is Johan van de Gronden voorzitter van het bestuur.

De activiteiten van het IUCN NL zijn:

  • Het aanbieden van een kennisnetwerk op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen;
  • Het stimuleren van nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen die het belang van duurzaam beheer van biodiversiteit bevorderen;
  • Het, in nauwe consultatie met IUCN-leden en lokale organisaties in zuidelijke landen, bieden van praktische oplossingen aan lokale mensen, bedrijven en overheden rond duurzaam beheer van ecosystemen.

Ontdek meer Nederlandse tak per onderwerp

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is van 2003 tot 2010 en sinds 2017 onder deze naam een Nederlands ministerie met als beleidsterreinen onder meer landbouw, natuurbeheer, bosbouw, visserij en voedsel.

Peter Nijhoff

Peter Nijhoff

Peter Nijhoff was een Nederlands natuurbeschermer. Hij was onder meer directeur van de Stichting Natuur en Milieu.

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu is een Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie. Zij zet zich in voor een 'duurzame toekomst voor iedereen'. De huidige directeur is Marjolein Demmers.

1978

1978

Het jaar 1978 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

1981

1981

Het jaar 1981 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Nadien formuleerde de VN diverse malen duurzaamheidsdoelen. Ook in 2015 zijn door de Verenigde Naties duurzameontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld.

Ecologische voetafdruk

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk voor een bepaald jaar is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken. Het gaat om een hypothetisch getal, gemeten in mondiale hectares.Een mondiale hectare is 1 hectare van biologisch productieve ruimte aan (mondiale) gemiddelde productiviteit, rekening houdend met de huidige technologie. Een biologisch productieve oppervlakte is een deel van de aarde of de zee met een relevante activiteit van fotosynthese of biomassa-productie. De ecologische voetafdruk kan ook berekend worden voor een individu of gezin, voor een bedrijf, voor een bepaalde activiteit, een specifiek product, voor een land of voor de wereldbevolking in zijn geheel.

Ontwikkelingshulp door Nederland

Ontwikkelingshulp door Nederland

Ontwikkelingshulp wordt in Nederland ontwikkelingssamenwerking genoemd. Ontwikkelingssamenwerking is een poging om ontwikkelingslanden te helpen zich verder te ontwikkelen om een hogere levensstandaard te bereiken. Ontwikkelingssamenwerking valt in Nederland onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2016 besteedde Nederland 0,65% van het bruto nationaal product (bnp) aan ontwikkelingshulp. In 2008 en 2009 was dit percentage 0,8% en bedroeg de hulp zo'n 4,7 miljard euro per jaar, wat overeenkomt met ongeveer 283 euro per hoofd van de beroepsbevolking. Het kabinet-Rutte I heeft in 2011 in het kader van bezuinigingen het percentage dat besteed wordt voor ontwikkelingshulp verlaagd van 0,8% naar 0,7%.

Bestuursvoorzitter

Bestuursvoorzitter

Een bestuursvoorzitter, algemeen directeur of CEO, van het Engelse chief executive officer, is de eindverantwoordelijke binnen het bestuur van een bedrijf.

Hans Alders

Hans Alders

Johannes Gerardus Maria (Hans) Alders is een voormalig Nederlands politicus voor de Partij van de Arbeid en bestuurder. Daarnaast is hij voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Lelystad, president-commissaris van ProRail. Alders was eerder minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1989-1994) en commissaris van de Koningin (1996-2007) in de provincie Groningen. Hans Alders was vanaf 1 juni 2015 Nationaal Coördinator Groningen. Op 30 mei 2018 maakte hij bekend op te stappen.

Beatrix der Nederlanden

Beatrix der Nederlanden

Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin der Nederlanden. Zij is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana der Nederlanden en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en sinds 2002 weduwe van prins Claus der Nederlanden.

Hortus Botanicus Amsterdam

Hortus Botanicus Amsterdam

De Hortus Botanicus Amsterdam is een botanische tuin. De tuin ligt aan de Plantage Middenlaan, in de Plantagebuurt. De tuin is ongeveer 1,2 ha groot en bevat meer dan zesduizend tropische en inheemse bomen en planten.

Bron: "International Union for Conservation of Nature and Natural Resources", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, April 16th), https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Conservation_of_Nature_and_Natural_Resources.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe links

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.