Onze uitbreiding krijgen

Kabinet-Rutte II

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Kabinet-Rutte II
Rutte-Asscher
Bordesfoto van de ministers van het kabinet-Rutte II met in het midden vooraan koningin Beatrix
Coalitie VVD, PvdA
Zeteltal TK 41 + 38 = 79
Premier Mark Rutte
Beëdiging 5 november 2012
Demissionair 14 maart 2017[1]
Ontslagdatum 26 oktober 2017[2]
Voorganger Rutte I
Opvolger Rutte III
Zetelverdeling coalitie en oppositie van kabinet in Tweede Kamer in de oorspronkelijke verhoudingen.
Overzicht kabinetten
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Persconferentie regeerakkoord VVD en PvdA

Het kabinet-Rutte II, ook wel het kabinet-Rutte-Asscher genoemd, was een Nederlands kabinet van 5 november 2012 tot en met 26 oktober 2017. Het bestond uit de politieke partijen VVD en PvdA en stond onder voorzitterschap van premier Mark Rutte en was de opvolger van kabinet-Rutte I, na de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer nooit een meerderheid gehad. In de Tweede Kamer heeft het zijn meerderheid gedurende de regeerperiode verloren, doordat er verschillende afsplitsingen van de regeringsfracties hebben plaatsgevonden.

Het was het eerste Nederlandse kabinet sinds 1998 dat de gehele parlementaire periode volmaakte[3] en het langstzittende Nederlandse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.[4]

Ontdek meer Kabinet-Rutte II per onderwerp

Nederlands kabinet

Nederlands kabinet

Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen. Een kabinet draagt de naam van de regeringsleider, die minister-president wordt genoemd, eventueel met een (Romeins) volgnummer.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse politieke partij met een liberale signatuur. De partij maakt onderdeel uit van kabinet-Rutte IV en levert sinds 14 oktober 2010 Mark Rutte als minister-president.

Partij van de Arbeid (Nederland)

Partij van de Arbeid (Nederland)

De Partij van de Arbeid is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur.

Minister-president van Nederland

Minister-president van Nederland

De minister-president van Nederland is de voorzitter van de ministerraad. Hij is tevens minister van Algemene Zaken. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast vertegenwoordigt hij Nederland in de Europese Raad. Sinds 14 oktober 2010 vervult Mark Rutte deze functie.

Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte is een Nederlands politicus. Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken en daarmee de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis. Hij is tevens politiek leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Kabinet-Rutte I

Kabinet-Rutte I

Het kabinet-Rutte I was het Nederlandse kabinet dat regeerde van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012. Het werd gevormd door de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en het Christen-Democratisch Appèl (CDA) met gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid (PVV) na de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. De centrum-rechtse coalitie in combinatie met de gedoogpartner zorgde voor een rechts politiek profiel op basis van een regeerakkoord waarbij "rechts Nederland de vingers kon aflikken" volgens toenmalig onderhandelaar Mark Rutte. Het kabinet-Rutte I was een minderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid en dat in de Eerste Kamer informele steun had van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het kabinet kon in de Tweede Kamer met de gedoogsteun van de PVV oorspronkelijk rekenen op 76 zetels, een meerderheid van één zetel. Na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie verloor het kabinet deze meerderheid. Bij zijn vertrek uit de PVV liet Brinkman echter weten dat hij het kabinet zou blijven steunen.

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Tweede Kamerverkiezingen 2012 waren ontbindingsverkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, die gehouden werden op 12 september 2012.

Kabinetsformatie Nederland 2012

Kabinetsformatie Nederland 2012

Na de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 vond een Nederlandse kabinetsformatie plaats. Na 54 dagen leidde dit tot het kabinet-Rutte II, bestaande uit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en Partij van de Arbeid (PvdA). Het was daarmee een van de snelste kabinetsformaties. De formatie was tevens de eerste waarin de koning(in) geen actieve rol speelde.

Tweede Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de escalatie van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog die begon in 1937 en een Europese oorlog begonnen in 1939 tot een militair conflict dat van 1941 tot 1945 op wereldschaal werd uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden. In het westen worden meestal de jaren 1939 en 1945 aangehouden als begin en eind van de oorlog.

Totstandkoming

Formatie

Zie Kabinetsformatie Nederland 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
 • Ontslagaanvraag voorgaand kabinet: 23 april 2012
 • Beëdiging kabinet: 5 november 2012
 • Duur formatie: 54 dagen
 • Verkenner:
 • Informateurs:
 • Formateur: Mark Rutte (VVD), 5 dagen

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 ging de kabinetsformatie van start onder leiding van verkenner Henk Kamp. Die concludeerde dat er onderzocht moest worden of er een kabinet mogelijk was van de grootste partijen, VVD en PvdA. Onder leiding van informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) werden de onderhandelingen gevoerd. Eerst werd er een deelakkoord op de financiën bereikt, later ook een regeerakkoord. Vervolgens werd VVD-leider Mark Rutte benoemd tot formateur en gaf het PvdA-congres groen licht om toe te treden tot het kabinet. Het kabinet werd beëdigd op 5 november 2012.

Motto

Het motto van het regeerakkoord is 'Bruggen slaan'.

Wijzigingen ministeries

Van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werd de naam gewijzigd in ministerie van Economische Zaken. Tevens verdween de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Er werden twee ministersposten zonder portefeuille gecreëerd: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ondergebracht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en de minister voor Wonen en Rijksdienst (ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Ontdek meer Totstandkoming per onderwerp

Kabinetsformatie Nederland 2012

Kabinetsformatie Nederland 2012

Na de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012 vond een Nederlandse kabinetsformatie plaats. Na 54 dagen leidde dit tot het kabinet-Rutte II, bestaande uit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en Partij van de Arbeid (PvdA). Het was daarmee een van de snelste kabinetsformaties. De formatie was tevens de eerste waarin de koning(in) geen actieve rol speelde.

Kabinet-Rutte I

Kabinet-Rutte I

Het kabinet-Rutte I was het Nederlandse kabinet dat regeerde van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012. Het werd gevormd door de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en het Christen-Democratisch Appèl (CDA) met gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid (PVV) na de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. De centrum-rechtse coalitie in combinatie met de gedoogpartner zorgde voor een rechts politiek profiel op basis van een regeerakkoord waarbij "rechts Nederland de vingers kon aflikken" volgens toenmalig onderhandelaar Mark Rutte. Het kabinet-Rutte I was een minderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid en dat in de Eerste Kamer informele steun had van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het kabinet kon in de Tweede Kamer met de gedoogsteun van de PVV oorspronkelijk rekenen op 76 zetels, een meerderheid van één zetel. Na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie verloor het kabinet deze meerderheid. Bij zijn vertrek uit de PVV liet Brinkman echter weten dat hij het kabinet zou blijven steunen.

Henk Kamp

Henk Kamp

Henricus Gregorius Jozeph (Henk) Kamp is een Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en bestuurder.

Wouter Bos

Wouter Bos

Wouter Jacob Bos is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder. Hij was minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende IV. Voorts was hij van 2002 tot 2010 politiek leider van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Tweede Kamerverkiezingen 2012 waren ontbindingsverkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, die gehouden werden op 12 september 2012.

Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte is een Nederlands politicus. Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken en daarmee de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis. Hij is tevens politiek leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

De Nederlandse functie minister voor Immigratie, Integratie en Asiel is ingesteld in 2010 bij de samenstelling van het kabinet-Rutte I. Deze minister heeft geen eigen departement. Zo'n functie wordt een minister zonder portefeuille genoemd. De staf van deze minister maakt deel uit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2002 werd de functie voor het eerst vervuld, toen nog onder Vreemdelingenzaken en Integratie.

Minister zonder portefeuille

Minister zonder portefeuille

Een minister zonder portefeuille is of een minister zonder omschreven verantwoordelijkheden of een minister die niet aan het hoofd staat van een bepaald ministerie.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een Nederlandse minister zonder portefeuille die is ondergebracht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in Nederland het ministerie dat zich bezighoudt met de buitenlandse relaties van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ook ondersteunt het ministerie Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Sinds 10 januari 2022 is Wopke Hoekstra (CDA) de minister van Buitenlandse Zaken en Liesje Schreinemacher (VVD) is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Minister voor Wonen en Rijksdienst

Minister voor Wonen en Rijksdienst

De minister voor Wonen en Rijksdienst was een Nederlandse minister zonder portefeuille die voor het eerst werd benoemd in 2012 in het kabinet-Rutte II. In het regeerakkoord dat de politieke partijen VVD en PvdA presenteerden, werd de nieuwe ministerspost voor het eerst officieel genoemd.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de opvolger van het vroegere ministerie van Binnenlandse Zaken.

Samenstelling

Het kabinet-Rutte II bestond aanvankelijk uit dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Zeven ministers waren van de VVD, zes ministers van de PvdA. De PvdA leverde daarentegen vier staatssecretarissen tegenover drie van VVD. In het laatste jaar wijzigde dit enkele malen omdat de bewindspersonen niet meer vervangen werden.

Ambtsbekleders

Ambtsbekleders Ministers / Ministerie Termijn Partij
M. (Mark) Rutte drs.
M. (Mark) Rutte

(1967)
Minister-president /
Minister
Algemene Zaken [5] 5 november 2012 –
26 oktober 2017[6]
VVD
L.F. (Lodewijk) Asscher mr.dr.
L.F. (Lodewijk) Asscher

(1974)
Vicepremier /
Minister
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
5 november 2012 –
26 oktober 2017
PvdA
R.H.A. (Ronald) Plasterk dr.
R.H.A. (Ronald) Plasterk

(1957)
Minister Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
5 november 2012 –
29 juni 2016
(ziekteverlof)
PvdA
S.A. (Stef) Blok drs.
S.A. (Stef) Blok

(1964)
29 juni 2016 –
16 september 2016
(tijdens ziekteverlof
van Ronald Plasterk)
VVD
R.H.A. (Ronald) Plasterk dr.
R.H.A. (Ronald) Plasterk

(1957)
16 september 2016 –
26 oktober 2017
PvdA
F.C.G.M. (Frans) Timmermans drs.
F.C.G.M.
(Frans) Timmermans

(1961)
Minister Buitenlandse Zaken 5 november 2012 –
17 oktober 2014
(afgetreden na benoeming
tot eurocommissaris)
PvdA
A.G. (Bert) Koenders drs.
A.G. (Bert) Koenders

(1958)
17 oktober 2014 –
26 oktober 2017
PvdA
J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem ir.
J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

(1966)
Minister Financiën 5 november 2012 –
26 oktober 2017
PvdA
I.W. (Ivo) Opstelten mr.
I.W. (Ivo) Opstelten

(1944)
Minister Veiligheid en Justitie [5] 5 november 2012 –
10 maart 2015
(afgetreden)
VVD
S.A. (Stef) Blok drs.
S.A. (Stef) Blok

(1964)
10 maart 2015 –
20 maart 2015
(waarnemend)
VVD
G.A. (Ard) van der Steur mr.
G.A. (Ard) van der Steur

(1969)
20 maart 2015 –
27 januari 2017
(afgetreden)
VVD
S.A. (Stef) Blok drs.
S.A. (Stef) Blok

(1964)
27 januari 2017 –
26 oktober 2017
VVD
H.G.J. (Henk) Kamp H.G.J. (Henk) Kamp
(1952)
Minister Economische Zaken 5 november 2012 –
26 oktober 2017
VVD
J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert J.A. (Jeanine)
Hennis-Plasschaert

(1973)
Minister Defensie 5 november 2012 –
4 oktober 2017
(afgetreden)
VVD
K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff mr.dr.
K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

(1981)
4 oktober 2017 –
26 oktober 2017
VVD
E.I. (Edith) Schippers drs.
E.I. (Edith) Schippers

(1964)
Minister Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
[5] 5 november 2012 –
26 oktober 2017
VVD
M. (Jet) Bussemaker dr.
M. (Jet) Bussemaker

(1961)
Minister Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
5 november 2012 –
26 oktober 2017
PvdA
M.H. (Melanie) Schultz van Haegen drs.
M.H. (Melanie)
Schultz van Haegen

(1970)
Minister Infrastructuur en Milieu [5] 5 november 2012 –
26 oktober 2017
VVD
Ambtsbekleders Minister / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
S.A. (Stef) Blok drs.
S.A. (Stef) Blok

(1964)
Minister Wonen en Rijksdienst

(Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
)
5 november 2012 –
27 januari 2017
(afgetreden na benoeming
tot minister van
Veiligheid en Justitie)
VVD
E.M.J. (Lilianne) Ploumen drs.
E.M.J. (Lilianne) Ploumen

(1962)
Minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

(Buitenlandse Zaken)
5 november 2012 –
26 oktober 2017
PvdA
Ambtsbekleders Staatssecretarissen / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
F.H.H. (Frans) Weekers mr.drs.
F.H.H. (Frans) Weekers

(1967)
Staatssecretaris
[7]
• Fiscale Zaken
• Belastingdienst
• Agglomeratie Zaken
• Staatsloterij
• Muntwezen

(Financiën)
[5] 5 november 2012 –
30 januari 2014
(afgetreden)
VVD
E.D. (Eric) Wiebes ir.
E.D. (Eric) Wiebes

(1963)
4 februari 2014 –
26 oktober 2017
VVD
F. (Fred) Teeven mr.
F. (Fred) Teeven

(1958)
Staatssecretaris
[8]
• Integratie
• Immigratie
• Asielzaken
• Vreemdelingenzaken
• Rechtsbescherming
• Privaatrecht
• Privacybeleid
• Personen- en Familierecht
• Jeugdbescherming
• Kansspelen
• Delinquentenzorg
• Rehabilitatie
• Reclassering
• Gevangeniswezen

(Veiligheid en Justitie)
[5] 5 november 2012 –
10 maart 2015
(afgetreden)
VVD
K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff mr.dr.
K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

(1981)
20 maart 2015 –
4 oktober 2017
(afgetreden na benoeming
tot minister van defensie)
VVD
J.C. (Co) Verdaas dr.
J.C. (Co) Verdaas

(1966)
Staatssecretaris
[9]
• Toerisme
• Landschapsbeheer
• Natuurbeheer
• Voedselkwaliteit
• Visserij
• Dierenwelzijn

(Economische Zaken)
5 november 2012 –
6 december 2012
(afgetreden)
PvdA
S.A.M. (Sharon) Dijksma S.A.M. (Sharon) Dijksma
(1971)
18 december 2012 –
5 november 2015
(afgetreden na benoeming
tot staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu )
PvdA
M.H.P. (Martijn) van Dam ir.
M.H.P. (Martijn) van Dam

(1978)
3 november 2015 –
1 september 2017
(afgetreden)
PvdA
M.J. (Martin) van Rijn drs.
M.J. (Martin) van Rijn

(1956)
Staatssecretaris • Jeugdbeleid
• Ouderenbeleid
• Gehandicaptenbeleid
• Verpleging- en Verzorging
• Medische Ethiek
• Biotechnologie

(Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
)
5 november 2012 –
26 oktober 2017
PvdA
J. (Jetta) Klijnsma drs.
J. (Jetta) Klijnsma

(1957)
Staatssecretaris • Sociale Zekerheid
• Arbeidsomstandigheden
• Armoedebeleid
• Bijstandszaken
• Pensioenen
• Verzekeringen

(Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
)
5 november 2012 –
26 oktober 2017
PvdA
S. (Sander) Dekker drs.
S. (Sander) Dekker

(1975)
Staatssecretaris • Hoger Onderwijs
• Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs
• Wetenschappelijk Onderwijs
• Lerarenbeleid
• Wetenschapsbeleid
• Cultuurbeleid
• Kunstbeleid
• Mediabeleid

(Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
)
5 november 2012 –
26 oktober 2017
VVD
W.J. (Wilma) Mansveld W.J. (Wilma) Mansveld
(1962)
Staatssecretaris
[10]
• Openbaar Vervoer
• Luchtvaart
• Spoorwegen
• Milieuzaken
• KNMI

(Infrastructuur en Milieu)
5 november 2012 –
28 oktober 2015
(afgetreden)
PvdA
S.A.M. (Sharon) Dijksma S.A.M. (Sharon) Dijksma
(1971)
5 november 2015 –
26 oktober 2017
PvdA
Bron: Kabinet-Rutte II Rijksoverheid.nl

Personele wijzigingen

 • Op 6 december 2012 diende Co Verdaas zijn ontslag in in verband met een affaire, ontstaan in zijn vorige functie als gedeputeerde van de provincie Gelderland. De gehele oppositie verweet premier Rutte een onzorgvuldige selectieprocedure.[11]
 • Op 18 december 2012 trad Sharon Dijksma aan als staatssecretaris van Economische Zaken als opvolger van Co Verdaas.
 • Op 30 januari 2014 diende Frans Weekers zijn ontslag in. In een debat in de Tweede Kamer had hij geconcludeerd onvoldoende draagvlak in de Kamer te hebben over zijn beleid inzake de Belastingdienst.[12]
 • Op 4 februari 2014 trad Eric Wiebes aan als staatssecretaris van Financiën als opvolger van Frans Weekers.
 • Op 17 oktober 2014 trad Frans Timmermans af als minister van Buitenlandse Zaken, in verband met zijn benoeming tot eurocommissaris. Bert Koenders volgde hem dezelfde dag op.
 • Op 9 maart 2015 trad Ivo Opstelten af als minister van Veiligheid en Justitie. Fred Teeven, staatssecretaris bij hetzelfde ministerie, trad eveneens af. Opstelten had de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over een in 2001 door Teeven, destijds officier van justitie, gemaakte deal met crimineel Cees H.[13] Stef Blok werd op 10 maart 2015 benoemd tot minister van Veiligheid en Justitie ad interim.
 • Op 20 maart 2015 werden Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff beëdigd als nieuwe minister respectievelijk staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.[14]
 • Op 28 oktober 2015 trad Wilma Mansveld af als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als gevolg van de resultaten van de Parlementaire enquête naar Fyra.
 • Op 3 november 2015 trad Sharon Dijksma aan als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als opvolger van Wilma Mansveld. Martijn van Dam werd op dezelfde dag benoemd als staatssecretaris van Economische Zaken als opvolger van Sharon Dijksma.
 • Van 29 juni tot 16 september 2016 werd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk vervangen door minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok omdat hij een operatie moest ondergaan vanwege hartklachten
 • Op 26 januari 2017 trad Ard van der Steur af als Minister van Veiligheid en Justitie. 's Anderendaags volgde Stef Blok, tot dan minister voor Wonen en Rijksdienst, Van der Steur op. Zijn bevoegdheden inzake Wonen en Rijksdienst werden overgenomen door minister van Binnenlandse zaken, Ronald Plasterk.
 • Per 1 september 2017 trad Martijn van Dam af als staatssecretaris van Economische Zaken om lid te worden van de Raad van Bestuur van de NPO. Zijn bevoegdheden werden overgenomen door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp.
 • Op 3 oktober 2017 trad Jeanine Hennis-Plasschaert af als minister van Defensie tijdens een debat in de Tweede Kamer over een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een ongeluk met een mortier tijdens een militaire missie in Mali.
 • Op 4 oktober 2017 werd Klaas Dijkhoff benoemd als minister van Defensie als opvolger van Jeanine Hennis-Plasschaert. Zijn bevoegdheden als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie worden overgenomen door de minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok.

Ontdek meer Samenstelling per onderwerp

Minister

Minister

Een minister is een persoon die deelneemt aan de regering van een land en tevens politiek verantwoordelijk is voor een beleidsterrein van dat land.

Lijst van Nederlandse ministers

Lijst van Nederlandse ministers

Dit is een lijst van alle Nederlandse ministers sinds 1798.

Lijst van Nederlandse ministeries

Lijst van Nederlandse ministeries

Dit is een lijst van Nederlandse ministeries. Na een kabinetsformatie verandert in de eenentwintigste eeuw meestal de taakomschrijving van ministeries en worden soms programmaministers toegevoegd.

Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte is een Nederlands politicus. Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken en daarmee de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis. Hij is tevens politiek leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Minister-president van Nederland

Minister-president van Nederland

De minister-president van Nederland is de voorzitter van de ministerraad. Hij is tevens minister van Algemene Zaken. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast vertegenwoordigt hij Nederland in de Europese Raad. Sinds 14 oktober 2010 vervult Mark Rutte deze functie.

Lijst van Nederlandse ministers van Algemene Zaken

Lijst van Nederlandse ministers van Algemene Zaken

De minister van Algemene Zaken staat aan het hoofd van het ministerie van Algemene Zaken. Dit ministerie bestaat sinds 1937, met een onderbreking tussen 1945 en 1947. De minister van Algemene Zaken van het kabinet is gewoonlijk ook minister-president van Nederland; de enige uitzondering hierop was Hendrik van Boeijen, lid van de kabinetten in ballingschap in Londen (1940-1945).

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Algemene Zaken

Het Nederlandse ministerie van Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president van Nederland. Het is met ongeveer 400 medewerkers veruit het kleinste Nederlandse ministerie.

Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher

Lodewijk Frans Asscher is een Nederlands politicus voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Van 9 december 2016 tot en met 14 januari 2021 was hij partijleider. Na de Tweede Kamerverkiezingen 2017 werd hij Kamerlid en fractievoorzitter. Eerder was hij van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het kabinet-Rutte II.

Lijst van Nederlandse ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van Nederlandse ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat aan het hoofd van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie heeft tijdens zijn bestaan meerdere namen gehad.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een Nederlands ministerie, gevestigd in Den Haag. Het heeft als taken: het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en het zorg dragen voor een activerende sociale zekerheid.

Lijst van Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken

Lijst van Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken

De minister van Binnenlandse Zaken staat aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de opvolger van het vroegere ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verloop

Start

Het kabinet bijeen tijdens het debat over de regeringsverklaring
Het kabinet bijeen tijdens het debat over de regeringsverklaring

Al voordat het kabinet beëdigd was, ontstond onduidelijkheid over het plan van het kabinet voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. VVD en PvdA hadden geen meerderheid in de Eerste Kamer, en zoals het voorstel er lag, zouden oppositiepartijen de plannen ook niet aan een meerderheid in de Senaat helpen.[15] Eerder had PvdA-voorzitter Hans Spekman het plan en de daarmee samenhangende inkomensnivellering 'een feest' genoemd.[16] De vier grootste oppositiepartijen, PVV, SP, CDA en D66, eisten inzicht in koopkrachtberekeningen uit de formatie.[17] Later wilde ook GroenLinks meer inzicht in de koopkrachtcijfers. Het debat over de regeringsverklaring werd uitgesteld totdat het Nibud de koopkrachteffecten had doorgerekend.

Ondertussen ontstond in de samenleving onrust na koopkrachtcijfers van het CPB en van het kabinet zelf. Een aanzienlijk deel van de bevolking zou volgens die cijfers in de komende kabinetsperiode 5 tot 10 procent moeten inleveren. Deze groep bestond hoofdzakelijk uit middeninkomens, maar ook uit bijstandsmoeders of pensioengerechtigden met een klein pensioen. De VVD halveerde daardoor in de peilingen en kreeg te maken met honderden opzeggingen.[18] De coalitiepartijen VVD en PvdA kwamen beiden met verschillende reacties op de cijfers. Op 9 november 2012 kwam het kabinet daarom bijeen voor een crisisberaad. Het regeerakkoord werd daarbij opengebroken. Nadat VVD en PvdA een akkoord hadden bereikt en dit aan hun fracties hadden voorgelegd, dienden de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) tijdens het debat over de regeringsverklaring een motie in, waardoor de inkomensafhankelijke zorgpremie uit het akkoord werd gehaald; via inkomensafhankelijke heffingskortingen in het belastingsysteem zou vervolgens aan inkomensnivellering worden gedaan. Deze motie werd aangenomen.

Woonakkoord

Kabinet-Rutte II in de oorspronkelijke samenstelling
Kabinet-Rutte II in de oorspronkelijke samenstelling

Na mislukte onderhandelingen met het CDA sloot het kabinet op 15 februari 2013 een woonakkoord met D66, CU en SGP[19], dat nog door de Tweede en Eerste Kamer moest worden aangenomen.[20] D66 en ChristenUnie reageerden verbaasd.[21] Op 12 maart aanvaardde de Eerste Kamer de huurverhogingen met een meerderheid van een ternauwernood gecorrigeerde 1 stem.[22][23] Op 18 december 2013 stemde de Eerste Kamer in met het woonakkoord. PvdA-senator Adri Duivesteijn dreigde tegen het akkoord te stemmen omdat hij het oneens was met de verhuurdersheffing, waardoor er 1,7 miljard euro naar de schatkist zou gaan, in plaats van naar de woningcoöperaties. De stem van Duivesteijn was cruciaal. Als hij tegen had gestemd, was het woonakkoord verworpen op één stem. Uiteindelijk stemde Duivesteijn, na aanpassingen van de minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, voor het akkoord, waardoor er een nipte meerderheid was.[24]

Begroting 2013

Op 19 augustus 2013 had D66-leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Alexander Pechtold bekendgemaakt dat het kabinet stopte met het overleg met de oppositie over de bezuinigingsplannen voor 2014.[25]

Na Prinsjesdag 2013 startte het kabinet onderhandelingen met de oppositie over de begroting. PVV en SP weigerden het aanbod tot onderhandelingen van minister Dijsselbloem, later haakten de Partij voor de Dieren, 50Plus, het CDA en GroenLinks af. De coalitie onderhandelde samen met D66, ChristenUnie en SGP. De onderhandelingen waren vooral bedoeld om de plannen door de Eerste Kamer te krijgen, toch vond het overleg plaats tussen de fractievoorzitters en Kamerleden uit de Tweede Kamer. Met steun van D66, ChristenUnie en SGP ontstaat er in de Eerste Kamer een nipte meerderheid van 38 zetels.[26] Op 11 oktober 2013 legden de onderhandelaars het resultaat voor aan hun fracties.[27] Op dezelfde datum maakten zij 's avonds via een persconferentie bekend dat de vijf partijen, D66, ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD, met het kabinet waren gekomen tot de Begrotingsafspraken 2014.[28]

Vrije artsenkeuze

Op 16 december 2014 werd het wetsvoorstel ter beperking van de vrije artsenkeuze door de Senaat verworpen. Voorstemmers waren 33 leden uit de fracties van de VVD, PvdA (behoudens 3 leden), SGP, ChristenUnie en D66. Tegenstemmers waren 38 leden uit de fracties van de PVV, SP, GroenLinks, CDA, PvdD, OSF en 50Plus. 4 leden waren afwezig.[29] Dit was een pijnlijke nederlaag voor het kabinet. Het feit dat er drie PvdA-senatoren tegen hadden gestemd, speelde hierbij een voorname rol.

NSA-leaks

Op 5 februari 2014 reageerden de oppositie en regeringspartij VVD fel op een brief van de ministers Ronald Plasterk en Jeanine Hennis-Plasschaert. In de brief werd aangegeven dat de Nederlandse inlichtingendiensten 1,8 miljoen 'metadata'-gegevens via 'meeluisteren' op satellietcommunicatie over telefoongesprekken en surfgedrag verzameld hebben.[30] Plasterk gaf echter in oktober 2013 aan dat de Amerikaanse NSA deze data had afgetapt.[31] De Tweede Kamer wil weten of zij verkeerd is ingelicht door Plasterk, of dat Plasterk zijn eigen ambtenaren niet onder controle heeft.[32] In de derde termijn van het debat diende D66 een motie van wantrouwen tegen Plasterk in. De motie werd behalve door D66 ook gesteund door SP, PVV, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en het lid Bontes en haalde hiermee een minderheid van 63 zetels, waarna zij werd verworpen.[33]

Eerste Kamerverkiezingen

Na de Provinciale Statenverkiezingen 2015 kozen de Statenleden de Eerste Kamer door middel van getrapte verkiezingen. De coalitie van VVD en PvdA haalde samen 21 zetels, een verlies van 9 zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen. Hierdoor had het kabinet sinds 28 mei 2015 in de Eerste Kamer een minderheid met 21 van de 75 zetels, waardoor het afhankelijk werd van steun van oppositiepartijen, zoals CDA (12 zetels), D66+CU+SGP (samen 15 zetels), D66 én GroenLinks (samen 14 zetels), PVV (9 zetels) of SP (9 zetels).

Verlies Tweede Kamermeerderheid

Het kabinet was in de Tweede Kamer begonnen met een meerderheid van 79 zetels. Dit werd gereduceerd tot 77, toen op 13 november 2014 Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk de PvdA-fractie verlieten na een conflict met minister Asscher.[34] In maart werd het in opspraak geraakte VVD-Kamerlid Mark Verheijen vervangen door de eerder opgestapte Johan Houwers. Vlak voor zijn installatie werd bekend dat het Openbaar Ministerie schuldig achtte aan hypotheekfraude. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra liet daarop weten dat er voor fraudeurs geen plek was in de fractie, waarop Houwers er voor koos als eenmansfractie in de Kamer terug te keren, waardoor de meerderheid van het kabinet verder terug was gelopen tot 76. Op 7 november 2016, vier maanden voor de verkiezingen, verloor het kabinet de meerderheid, omdat PvdA-Kamerlid Jacques Monasch de fractie verliet en het kabinet daarmee nog maar 75 zetels had.

Reden ontslagaanvraag

Premier Rutte bood de koning op 14 maart 2017 het ontslag aan van zijn kabinet, in verband met de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer die de volgende dag zou plaatsvinden.[3] Het kabinet-Rutte II was het eerste kabinet sinds het kabinet-Kok I (1994-1998) dat de volledige regeerperiode uitzat. Het kabinet regeerde nog in demissionaire status door tot 26 oktober 2017, toen het kabinet-Rutte III geïnstalleerd werd.

Zie de categorie Cabinet Rutte II van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Ontdek meer Verwijzingen per onderwerp

Kabinet-Rutte I

Kabinet-Rutte I

Het kabinet-Rutte I was het Nederlandse kabinet dat regeerde van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012. Het werd gevormd door de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en het Christen-Democratisch Appèl (CDA) met gedoogsteun van de Partij voor de Vrijheid (PVV) na de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. De centrum-rechtse coalitie in combinatie met de gedoogpartner zorgde voor een rechts politiek profiel op basis van een regeerakkoord waarbij "rechts Nederland de vingers kon aflikken" volgens toenmalig onderhandelaar Mark Rutte. Het kabinet-Rutte I was een minderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid en dat in de Eerste Kamer informele steun had van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het kabinet kon in de Tweede Kamer met de gedoogsteun van de PVV oorspronkelijk rekenen op 76 zetels, een meerderheid van één zetel. Na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie verloor het kabinet deze meerderheid. Bij zijn vertrek uit de PVV liet Brinkman echter weten dat hij het kabinet zou blijven steunen.

Kabinet-Rutte III

Kabinet-Rutte III

Het kabinet-Rutte III was een Nederlands kabinet van 26 oktober 2017 tot en met 10 januari 2022. Het werd gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en stond onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte.

Eurogroep

Eurogroep

De eurogroep is een gremium van de Europese Unie, waarin de lidstaten van de eurozone hun fiscaal en economisch beleid coördineren, met als doel het functioneren van de Economische en Monetaire Unie zeker te stellen. Het zijn de ministers van Financiën van de eurolanden die het beleid voeren. De bijeenkomsten van de eurogroep dragen een informeel karakter en vinden in de regel op de dag plaats die voorafgaat aan de Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofin-raad).

De Volkskrant

De Volkskrant

De Volkskrant is een Nederlands dagblad, dat eigendom is van het mediabedrijf DPG Media uit Vlaanderen.

Joyce Sylvester

Joyce Sylvester

Joyce Juanita Sylvester is een Nederlands PvdA-politicus en bestuurder van Surinaamse afkomst. Sinds 1 november 2022 is zij dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Sinds 1 mei 2022 is zij voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Daarvoor was zij substituut ombudsman bij de Nationale ombudsman (2016-2022), waarnemend burgemeester van Naarden (2009-2015) en Anna Paulowna (2008-2009) en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (2003-2015).

Kabinet-Schimmelpenninck

Kabinet-Schimmelpenninck

Het kabinet-Schimmelpenninck was het eerste Nederlandse kabinet. Het trad op als tijdelijk kabinet, nadat de conservatieve ministers van koning Willem II waren opgestapt. De belangrijkste taak van het kabinet was het tot stand brengen van een herziening van de Grondwet. Tot formateur van het kabinet benoemde de koning niet Thorbecke maar Gerrit graaf Schimmelpenninck, een zoon van de vroegere raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck. Schimmelpenninck was voorstander van een veel behoudender grondwet dan zoals voorgesteld door de grondwetscommissie-Thorbecke, met een parlementair stelsel naar Brits model.

Kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius

Kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius

Het kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius was een Nederlands gematigd liberaal kabinet dat regeerde van 21 november 1848 tot 1 november 1849. Een nieuwe formatie heeft niet plaatsgevonden; er zijn slechts enkele wijzigingen ten opzichte van het vorige (tijdelijke) kabinet. De grote man van 1848, Thorbecke, ontbreekt. Daarom wordt het kabinet door de Thorbeckianen in de Tweede Kamer fel bestreden.

Kabinet-Thorbecke I

Kabinet-Thorbecke I

Het kabinet-Thorbecke I was een liberaal Nederlands kabinet dat regeerde van 1 november 1849 tot en met 19 april 1853.

Kabinet-Van Hall-Donker Curtius

Kabinet-Van Hall-Donker Curtius

Het kabinet-Van Hall-Donker Curtius was een conservatief Nederlands kabinet van 19 april 1853 tot 1 juli 1856.

Kabinet-Rochussen

Kabinet-Rochussen

Het kabinet-Rochussen was een liberaal-conservatief Nederlands kabinet dat regeerde van 18 maart 1858 tot en met 23 februari 1860.

Kabinet-Van Hall-Van Heemstra

Kabinet-Van Hall-Van Heemstra

Het kabinet-Van Hall-Van Heemstra bestond uit conservatieven en gematigde liberalen. Het kabinet weet de spoorwegkwestie waarover het vorige kabinet is gevallen, op te lossen. Er komt daardoor spoorwegaanleg van staatswege, terwijl de wijze van exploitatie later bij wet zal worden geregeld.

Kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra

Kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra

Het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra was een gemengd conservatief-liberaal Nederlands kabinet dat regeerde van 14 maart 1861 tot en met 1 februari 1862.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.