Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Katholieke Sociale Academie

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

De Katholieke Sociale Academie was een Nederlandse katholieke opleiding voor hoger beroepsonderwijs in de maatschappelijke sector in Den Haag.

De Katholieke Sociale Academie werd in 1948 opgericht als Katholieke School voor Maatschappelijk Werk. In 1959 werd de naam gewijzigd in Katholieke Sociale Academie. De na de Tweede Wereldoorlog uit de Verenigde Staten verworven kennis over de methodische aanpak van het sociale werk kreeg een plek binnen het nieuwe opleidingsinstituut. In hoeverre ook gebruikgemaakt mocht worden van inzichten uit de psychoanalyse was binnen de katholieke onderwijswereld een twistpunt.[1]

De academie werd gehuisvest aan het Nassauplein in Den Haag. In 1963 werd de door Jan Mol ontworpen nieuwbouw aan de Helenastraat betrokken. In 1975 werd dit gebouw, tijdens de roerige democratiseringsjaren, door de studenten bezet. De directe aanleiding was de weigering van de directie om een door de studenten voorgedragen docent te benoemen, omdat hij een communist zou zijn. Uiteindelijk leidde deze bezetting tot het vertrek van de toenmalige directrice mevrouw Walhain. Er werd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd in de persoon van de Haagse wethouder Riessen, later opgevolgd door de jurist Micha Wladimiroff.[1]

In 1987 fuseerde de Katholieke Sociale Academie met de andere sociale academie in Den Haag, de Haagse Sociale Academie. Tegelijkertijd ging de gefuseerde organisatie op in de sector Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij van de nieuw gevormde Haagse Hogeschool. In 2002 worden dit twee afdelingen binnen de hogeschool, de afdeling Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV)/Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en de afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Sinds 2005 zijn deze maatschappelijke opleidingen ondergebracht in de Academie voor Sociale Professies van de Haagse Hogeschool.

Ontdek meer Katholieke Sociale Academie per onderwerp

Nederland

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Hoger beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs, dat wordt afgekort als hbo, is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs in Nederland en Suriname.

Den Haag

Den Haag

Den Haag, ook wel 's-Gravenhage genoemd, is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 562.446 inwoners de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Alhoewel Den Haag niet de hoofdstad van Nederland is, dat is Amsterdam, is het wel de residentie (regeringszetel) en fungeert het in veel opzichten als hoofdstad.

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk is een beroep binnen de sociale sector. Maatschappelijk werkers leren mensen zichzelf beter te redden in hun sociale omgeving.

Tweede Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de escalatie van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog die begon in 1937 en een Europese oorlog begonnen in 1939 tot een militair conflict dat van 1941 tot 1945 op wereldschaal werd uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden. In het westen worden meestal de jaren 1939 en 1945 aangehouden als begin en eind van de oorlog.

Psychoanalyse

Psychoanalyse

Psychoanalyse – soms dieptepsychologie of psychodynamische psychologie – is de naam gegeven door Sigmund Freud aan een systeem van interpretatie en therapeutische behandeling van psychische stoornissen.

Nassauplein (Den Haag)

Nassauplein (Den Haag)

Nassauplein is een lang rechthoekig plein in de Archipelbuurt in Den Haag met maar 43 huisnummers. Eerst was er een gracht, maar die is in 1883 overkluisd. In het begin van de 20e eeuw is het water gedempt.

Jan Mol (architect)

Jan Mol (architect)

Johannes (Jan) Mol, in vakliteratuur ook wel J. Mol genoemd, was een Nederlandse architect, die vooral werkzaam was in Den Haag.

Communisme

Communisme

Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving. Ze is gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen met openbare instellingen waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte. De 19e eeuwse Duitse filosoof en econoom Karl Marx en sociaal wetenschapper en filosoof Friedrich Engels waren de belangrijkste pleitbezorgers van wat ze presenteerden als het 'wetenschappelijk' communisme. Dit vonden ze niet alleen wenselijk voor het welzijn van de mensheid, maar volgens een door hen geopperde wetmatigheid 'historisch onvermijdelijk' zoals verwoord in het geschrift Kritiek op het program van Gotha.

Advocaat (beroep)

Advocaat (beroep)

Een advocaat is een jurist (rechtsgeleerde) die in rechtszaken belangenbehartiger is voor één partij. Dit in tegenstelling tot een notaris; een jurist die onpartijdig is en voor twee partijen met tegengestelde belangen werkzaam kan zijn.

Sociale academie

Sociale academie

De sociale academie is in Nederland de vroegere benaming voor een hogere beroepsopleiding in de sociale sector.

Haagse Sociale Academie

Haagse Sociale Academie

De Haagse Sociale Academie was een Nederlandse opleiding voor hoger beroepsonderwijs in de maatschappelijke sector.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.