Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Klasse (biologie)

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een rijk bevat een of meer klassen. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.LevenDomein (biologie)Rijk (biologie)Stam (biologie)Klasse (biologie)Orde (biologie)Familie (biologie)Geslacht (biologie)Soort

De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een rijk bevat een of meer klassen. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een rijk bevat een of meer klassen. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.

In de taxonomie, de indelingsleer van de systematiek in de biologie, is een klasse een taxonomische rang of een taxon in die rang. Een klasse bestaat uit een of meer ordes. Een of meer klassen vormen weer een stam.

In de syntaxonomie, de indelingsleer van de synsystematiek van de vegetatiekunde, is een klasse de hoogste rang of een syntaxon in die rang. Een klasse bestaat uit een of meer ordes.

Ontdek meer Klasse (biologie) per onderwerp

Taxonomie (biologie)

Taxonomie (biologie)

Taxonomie is de biologische vakwetenschap die zich bezighoudt met het vinden, onderscheiden en beschrijven, benoemen en indelen van alle soorten organismen. Tegenwoordig gebeurt de indeling van de soorten op basis van evolutionaire verwantschap, waarbij gebruikgemaakt wordt van de cladistiek.

Systematiek (biologie)

Systematiek (biologie)

Systematiek, kort voor biosystematiek, is een vakgebied binnen de biologie. Binnen dit vakgebied bestudeert men de verscheidenheid van organismen op aarde, brengt hierin ordening aan en zoekt men naar verklaringen voor de diversiteit van vormen van leven.

Biologie

Biologie

Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. De biologie omvat een breed scala aan vakgebieden waarin men onderzoek doet naar fysieke structuur, chemische processen, moleculaire interacties, fysiologische mechanismen, ecologische samenhang, ontwikkeling en evolutie. Biologie erkent de cel als de fysieke basiseenheid van het leven, genen als de basiseenheid van erfelijke informatie en evolutie als het mechanisme achter het ontstaan en het uitsterven van soorten. Organismen zijn open systemen die in staat zijn te overleven door bruikbare omzettingen van energie en door handhaving van hun vitale toestand.

Taxonomische rang

Taxonomische rang

Een taxonomische rang of taxon is een niveau in de hiërarchische indeling (taxonomie) van organismen.

Taxon

Taxon

Een taxon is een taxonomische eenheid of taxonomische groep, een groep organismen die volgens een taxonoom een van andere groepen te onderscheiden eenheid vormt.

Orde (biologie)

Orde (biologie)

In de taxonomie, de indelingsleer van de biologie, is een orde een van de taxonomische rangen in de indeling of ook een taxon in die rang. De orde is een lagere rang dan de superorde en klasse, maar hoger dan de onderorde en familie.

Stam (biologie)

Stam (biologie)

In de biologie is een stam, een taxonomische rang in een taxonomische hiërarchie, of een taxon in die rang. In de plantkunde werd voorheen de term afdeling gebruikt.

Syntaxonomie

Syntaxonomie

Het begrip syntaxonomie wordt in de biologie gebruikt voor de wetenschap van het indelen van levensgemeenschappen of biocoenoses. Onder syntaxonomie verstaat men zowel het classificatiesysteem zelf als de methode die aan de basis van de classificatie ligt. Aan de basis ligt het syntaxon. Deze begrippen zijn analoog aan de taxonomie en het taxon in de biologie, met name in de systematiek.

Vegetatiekunde

Vegetatiekunde

De vegetatiekunde, ook wel fytosociologie, plantensociologie of fytocoenologie genoemd, is een tak van de biologie die de vegetatie als object van onderzoek heeft. De meest bekende definitie van vegetatie is gegeven door Victor Westhoff: Vegetatie is de ruimtelijke massa van plant-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen.

Klasse (vegetatiekunde)

Klasse (vegetatiekunde)

In de vegetatiekunde is een klasse de hoogste syntaxonomische rang of een syntaxon in die rang.

Syntaxon

Syntaxon

In de vegetatiekunde is een syntaxon een vegetatie-eenheid van een willekeurige rang. Dit begrip is analoog aan het taxon in de biologie.

Orde (vegetatiekunde)

Orde (vegetatiekunde)

In de vegetatiekunde is een orde de op een na hoogste syntaxonomische rang, onder de klasse, of een syntaxon in die rang.

Bron: "Klasse (biologie)", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 5th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_(biologie).

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.