Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Komiek

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
André van Duin, Nederlands komiek
André van Duin, Nederlands komiek

Een komiek is een persoon die bijvoorbeeld door middel van gelaatsexpressies, lichaamstaal, beelden, muziek of spraak mensen probeert te laten lachen. Ook wordt het woord komisch als bijwoord wel gebruikt als synoniem van grappig.

Veelal wordt ook het Engelstalige comedian gebruikt. Een vrouwelijke komiek wordt een comédienne genoemd.

Ontdek meer Komiek per onderwerp

Gelaatsexpressie

Gelaatsexpressie

Een gelaatsexpressie, gelaatsuitdrukking of een gezichtsuitdrukking is het gevolg van de samentrekking bepaalde gelaatsspieren en wordt beschouwd als een van de vormen van niet-verbale expressies van emoties. Onderzoek toont aan dat er zes basale gelaatsexpressies bestaan die een uitdrukking zijn van de volgende emoties: woede, angst, afkeer of walging, blijdschap, verdriet en verrassing of verbazing. Gelaatsexpressies komen niet alleen bij mensen voor, maar ook bij sommige zoogdieren.

Lichaamstaal

Lichaamstaal

Lichaamstaal is het geheel van communicatieve boodschappen dat door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding, stemgeluid en oogcontact wordt overgebracht. Het is een vorm van non-verbale communicatie die net zoals gesproken of geschreven taal veel inhoudelijke informatie kan overbrengen. Het is een belangrijke communicatievorm bij onderlinge relaties, omdat emoties veelal non-verbaal worden overgebracht. Lichaamstaal lezen, interpreteren en (helpen) verwoorden is veelal de eerste stap richting contact waarna de communicatie op een andere manier verder vorm kan krijgen.

Spraak

Spraak

Spraak is het geheel aan talige klanken die door het menselijk lichaam met behulp van lucht uit de longen, de stem en het spraakkanaal worden voortgebracht. Gesproken taal is een belangrijk communicatiemiddel tussen mensen.

Synoniem (taalkunde)

Synoniem (taalkunde)

Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd.

Vormen

Er zijn verschillende soorten komieken. Alhoewel ze hier als solo-artiest worden beschreven kunnen ze ook als duo of met een grotere groep optreden.

  • Een clown is een entertainer die meestal actief is in een circus. Typisch voor dit soort komieken is dat ze zich schminken, extravagante kleren dragen en acrobatische stunts en goocheltrucs uitvoeren. Er bestaan echter ook tv-clowns en clowns die in ziekenhuizen patiënten opvrolijken, de zogenaamde cliniclowns. Een van de voorlopers van de clown is de nar, harlekijn of joker, een komische artiest tijdens de middeleeuwen en in de eeuwen voor de Verlichting. Hij trad op aan het hof om de koning en de edelen te vermaken of tijdens kermissen en andere volksfeesten om het gewone volk te amuseren.
  • Een cabaretier of een revueartiest is een entertainer die grappige monologen (conferences) of sketches vertelt aan een publiek in een theaterzaal. Meestal wisselt hij zijn humoristische vertellingen af met zelfgemaakte muziek. Deze liedjes of instrumentale uitvoeringen zijn meestal ernstig bedoeld zodat het publiek even kan bijkomen van het lachen, maar kunnen eveneens humoristisch van aard zijn. De humor is meestal verbaal, maar ook slapstick is populair.
  • Een stand-upcomedian is een komiek die komische monologen opvoert in relatief kleine uitgaansgelegenheden zoals nachtclubs, cafés, casino's en kleinere theaters. Anders dan veel clowns of cabaretiers hebben ze vaak geen speciale opleiding gevolgd maar hun vak in de praktijk geleerd. Ze gebruiken voornamelijk verbale humor, met af en toe wat komische mimiek. Muzikale intermezzo's zijn meestal schaars.
  • Omdat radiokomieken hun kunsten via de radio tonen is hun humor in essentie verbaal, soms aangevuld met geluidseffecten. Voor humoristische auteurs is radio ook het geschikte medium om hun teksten te laten voorlezen.
  • Tv- en of filmkomieken leggen bij hun optredens in films of televisie vaak een grote nadruk op het visuele.
  • Bij sommige zangers of muzikanten bestaat het repertoire geheel of gedeeltelijk uit komische liedjes of muziekstukken. Een bekend komisch muzikaal genre is de pastiche (in de klassieke muziek) en de carnavalskraker.
Zie de categorie Comedians van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Ontdek meer Vormen per onderwerp

Duo

Duo

Een duo is een tweetal personen die samen een bepaalde taak uitvoeren.

Clown

Clown

Een clown is een komische, doorgaans geschminkte artiest. Naast clowns onderscheidt men andere modernere komische artiesten hoewel de overgangen soms vloeiend zijn.

Entertainer

Entertainer

Een entertainer is een persoon die tijdens een bijeenkomst een groep mensen vermaakt. Een entertainer brengt amusement. Dit entertainment kan zowel op de achtergrond plaatsvinden als in de vorm van een luister- of kijkact.

Circus (attractie)

Circus (attractie)

Een circus is een attractie waarbij het samenwerken tussen artiesten en met getemde dieren centraal staat.

Nar (persoon)

Nar (persoon)

Een nar of hofnar is de officiële grappenmaker aan het hof van een vorst of bij een rederijkerskamer. De hofnar mocht daarbij ook liederen zingen. Vooral in de Middeleeuwen was de hofnar populair, maar in de loop van de 18e eeuw verdween deze aan de meeste hoven.

Harlekijn (personage)

Harlekijn (personage)

Harlekijn is een personage uit de commedia dell'arte, een Italiaanse vorm van volkstoneel. De harlekijn was een voorloper van de hedendaagse clown. In het Nederlands wordt de komische harlekijn ook paljas genoemd, maar er zijn ook tragische harlekijnen.

Middeleeuwen

Middeleeuwen

De middeleeuwen vormen, in de historiografische indeling of periodisering van de geschiedenis van Europa, de periode tussen de klassieke oudheid en de vroegmoderne tijd. Traditioneel situeert men dit - door Italiaanse humanisten geïntroduceerde - tijdvak tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw, en de renaissance die in de 14e eeuw in Italië begon. Afhankelijk van de focus die historici hanteren bestaat er echter nogal wat variatie in de afbakening van deze periode. De middeleeuwse periode wordt zelf weer onderverdeeld in de vroege, hoge en late middeleeuwen.

Kermis

Kermis

Een kermis is een verzameling rondtrekkende attracties en kramen in de openlucht ter vermaak.

Revue (theater)

Revue (theater)

Een revue is een vorm van amusementstheater die bestaat uit groots opgezette dans-, zang- en variéténummers en lichtvoetige komische sketches.

Cabaret (kleinkunst)

Cabaret (kleinkunst)

Cabaret is een vorm van amusement die vaak bestaat uit een combinatie van komedie, zang, dans, poëzie en theater. Iemand die aan cabaret doet noemt men een cabaretier (man) of cabaretière (vrouw). Cabaret wordt meestal opgevoerd in theaters, maar men kan het ook aantreffen in bijvoorbeeld nachtclubs en op radio en tv.

Nachtclub

Nachtclub

Een nachtclub is een uitgaansgelegenheid die in de nachtelijke uren geopend is. Dit kan een discotheek zijn, een nachtelijk poppodium, een jazzclub of een nachtclub gericht op erotisch vermaak. Een nachtclub kan deze elementen ook combineren of op verschillende avonden verschillende functies hebben.

Café

Café

Een café, ook wel kroeg, knijp en bar genaamd, is een uitgaansgelegenheid waar dorpse of stadse zaken worden besproken onder het genot van allerlei soorten drank. Samen met hotels en restaurants worden cafés ook wel de horeca genoemd.

Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.