Onze uitbreiding krijgen

Korea

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Zie Korea (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Korea.
Kaart van Korea
Kaart van Korea

Korea is een voormalige staat in Oost-Azië, bestaande uit een schiereiland, dat aan China en Rusland grenst, en van Japan gescheiden is door de Japanse Zee (in Korea Oostzee genoemd). De oppervlakte bedraagt 221.487 km². Het schiereiland is al twaalf- tot achttienduizend jaar bewoond. Eens was Korea een groot, verenigd land dat zich tot Mantsjoerije en Siberië uitstrekte. Korea was het centrum van de zijdehandel, en in de 7e en 8e eeuw gold het land als het centrum voor de beste goudsmeden. Lang voor Johannes Gutenberg gebruikte men hier al de drukpers. Korea is ook bekend om zijn traditioneel gerecht kimchi, een manier om groenten door fermentatie houdbaar te houden gedurende de winter.

In de eerste helft van de 20e eeuw was Korea gedurende 35 jaar geannexeerd door Japan. Na de Japanse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd het bewind over Korea verdeeld tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan werd Korea in 1948 opgedeeld in twee onafhankelijke staten:

  • de Democratische Volksrepubliek Korea (조선민주주의인민공화국), doorgaans als Noord-Korea aangeduid;
  • de Republiek Korea (대한민국), doorgaans Zuid-Korea genoemd.

Dat de toevoegingen 'Noord' en 'Zuid' niet officieel zijn, is in overeenstemming met het feit dat beide landen zijn blijven streven naar hereniging.[1] Door een oorlog in de jaren vijftig, en ondanks latere toenaderingspogingen, zijn de twee staten nog steeds gescheiden. Zuid-Korea ontwikkelde zich tot een moderne kapitalistische industriestaat met een snel groeiende economie; Noord-Korea is een dictatuur, met op basis van de juche-ideologie een centraal geleide economie en strevend naar zelfvoorziening.

Zowel de Noord- als Zuid-Koreanen spreken Koreaans (Koreaans, transliteratie: Hangugmal). Het schrift heet het Hangul. De woorden en grammatica zijn volgens sommige taalkundigen niet verwant aan andere talen in de omgeving en de taal wordt daarom als een isolate taal beschouwd, maar dit staat ter discussie.

Ontdek meer Korea per onderwerp

Azië

Azië

Azië is het grootste werelddeel op de planeet Aarde. Aan de westkant grenst het aan Europa en Afrika, in het noorden aan de Noordelijke IJszee, in het oosten en zuidoosten aan de Grote Oceaan en in het zuiden aan de Indische Oceaan. In het jaar 2006 telde het continent circa 3,97 miljard inwoners, ofwel 61% van de totale wereldbevolking. Azië, met een oppervlakte van 43.810.000 km², bedekt 8,6% van de totale oppervlakte van de Aarde en 29,4% van de totale landoppervlakte. Cultureel is Azië erg heterogeen samengesteld.

Bohai (land)

Bohai (land)

Het Bohai-Rijk, ook wel Balhae, was een koninkrijk in het zuidoosten van Mantsjoerije en het noordelijke stuk van het tegenwoordige Noord-Korea. Het koninkrijk bestond van 696 tot 926, beschikte over een ambtenarenapparaat dat in Chinese stijl georganiseerd was en omvatte volgens de overlevering 5 grote hoofdsteden.

7e eeuw

7e eeuw

De 7e eeuw is de 7e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 601 tot en met 700. De 7e eeuw behoort tot het 1e millennium.

8e eeuw

8e eeuw

De 8e eeuw is de 8e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 701 tot en met 800. De 8e eeuw behoort tot het 1e millennium.

Goud

Goud

Goud is een scheikundig element met symbool Au (aurum) en atoomnummer 79. Het is een geel metalliek overgangsmetaal. Het is al sinds de stroomculturen zeer gewaardeerd. Het kan niet oxideren, daarom wordt goud soms "de koning der metalen" genoemd.

Drukpers

Drukpers

Een drukpers was oorspronkelijk een handmatig werktuig dat gebruikt werd om teksten of afbeeldingen in oplage te vermenigvuldigen. De oudste drukpersen maakten afbeeldingen voor speelkaarten. Deze waren omstreeks 1050 in China in gebruik. De eerste Europese drukpersen ontstonden rond ongeveer 1350 in Oostenrijk.

Fermentatie

Fermentatie

Fermentatie is, in de biochemie, het afbreken van biologische materialen (substraat) tot eenvoudigere stoffen, in afwezigheid van zuurstof. Micro-organismen zoals bacteriën en schimmels staan bekend om hun vermogen organische stoffen te fermenteren, al vindt het ook in sommige dierlijke cellen plaats.

20e eeuw

20e eeuw

De 20e eeuw is de 20e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1901 tot en met 2000. De 20e eeuw behoort tot het 2e millennium.

1945

1945

Het jaar 1945 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

1948

1948

Het jaar 1948 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Centraal geleide economie

Centraal geleide economie

Een centraal geleide economie houdt in dat alleen de staat recht heeft op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het marktmechanisme komt te vervallen.

Hangul

Hangul

Hangul, in Noord-Korea Chosŏn'gŭl genoemd, is het schrift dat gebruikt wordt om Koreaans te schrijven. In tegenstelling tot het Chinese schrift, is Hangul fonetisch. Het bestaat uit 10 klinkers en 14 medeklinkers die als lettergrepen in een soort vierkantje worden gegroepeerd. Onder leiding van de Koreaanse koning Sejong de Grote (1397–1450) kwam het in 1443 of januari 1444 tot stand en het werd in 1446 voor het eerst gepubliceerd in de Hunmin Jeongeum.

De naam Korea

De westerse naam Korea is een verbastering van het woord Goryeo en verwijst naar de gelijknamige dynastie uit de 10e eeuw. De spelling 'Korea' werd voor het eerst gebruikt door Hendrik Hamel (1630-1692), een Nederlandse schipbreukeling die dertien jaar lang in Korea verbleef. De naam die Koreanen zelf aan hun land geven is geheel anders: in het zuiden wordt Korea Han-guk (한국) genoemd, 'land van Han', een afkorting van Dae Han Min Guk (대한민국); Noord-Korea wordt door de Zuid-Koreanen Buk-han (북한) genoemd, 'Noord Han'. In Noord-Korea gebruikt men de oude naam Joseon (조선) om hun land mee aan te duiden, terwijl Zuid-Korea Nam-Joseon (남조선) wordt genoemd, 'Zuid-Joseon'. In beide landen wordt de term Uri nara (우리 나라) gebruikt, wat 'Ons land' betekent.

In toeristische plaatsen in Noord-Korea en tijdens officiële overleggen wordt Zuid-Korea Nam-Cheuk (남측) genoemd. Noord-Korea wordt daar Buk-Cheuk (북측) genoemd. Cheuk kan vertaald worden als 'zijde', dus de zuidzijde en de noordzijde.

Geografie en klimaat

De oppervlakte bestaat voor circa 80% uit bergland. De hoogste berg is de Paektusan (2774 m). De rivieren de Jaloe (Amnok-kang in het Koreaans), lengte 790 km en de Tumen (Tuman-gang in het Koreaans) ontspringen hier. De belangrijkste bergketen is de 600 kilometer lange T'aebaek-keten, die langs de oostkust loopt. In het zuiden liggen enkele grote bekkenlandschappen. De Toemen en de Jaloe vormen een natuurlijke grens met China (Mantsjoerije) en Rusland. Andere rivieren zijn de naar de Gele Zee stromende Han Gang (Han-rivier, ca. 500 km) en Taedong (die langs Pyongyang stroomt; 439 km) en de Naktong (521 km), die uitmondt in de Straat van Korea. Korea telt meer dan 3000 eilanden, waarvan Jeju het belangrijkste is. Tussen dit eiland en de zuidpunt van het schiereiland ligt de eilandenzwerm van de Koreaanse archipel.

Korea heeft een gematigd landklimaat. De winters zijn koud, met gemiddelden onder nul en 's zomers stijgt de temperatuur boven de 25 °C. De verschillen tussen de regio's zijn groot. In het zuiden is het klimaat milder en valt er meer regen. De winter kenmerkt zich in de droge tijd door landwinden en de zomer in de regentijd door zeewinden. De maand juli is een regenmaand. De plantengroei en dierenwereld sluiten aan bij die van Noord-China.

Ontdek meer Geografie en klimaat per onderwerp

Paektusan

Paektusan

De Paektusan of Baitou Shan is een stratovulkaan in het Changbaigebergte in de provincie Jilin nabij de grens tussen China en Noord-Korea.

Taebaek

Taebaek

Taebaek is een stad in de Zuid-Koreaanse provincie Gangwon-do. De stad telt 52.000 inwoners en ligt in het oosten van het land. Met een hoogte van 650 meter is Taebaek de hoogst gelegen stad van Zuid-Korea.

Mantsjoerije

Mantsjoerije

Mantsjoerije is een gebied ter grootte van ca. 800.000 km² in het noordoosten van China en het zuidoosten van Rusland, waar in het verleden de grootmachten Rusland, China en Japan om gestreden hebben. Mantsjoerije grenst in het westen aan Mongolië, in het noorden aan Siberië en in het oosten aan Noord-Korea. Passief heeft het gebied een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis.

Gele Zee

Gele Zee

De Gele Zee is het noordelijke deel van de Oost-Chinese Zee, die op zijn beurt deel uitmaakt van de Grote Oceaan. De Gele Zee bevindt zich tussen het vasteland van China en het Koreaans schiereiland. De zee dankt zijn naam aan de gele kleur van het water, die ontstaat door zanddeeltjes die afkomstig zijn van de Gele Rivier.

Han Gang

Han Gang

De Han Gang of Hangang is met een lengte van ongeveer 500 km de vierde rivier in Korea en de tweede rivier in Zuid-Korea.

Taedong

Taedong

De Taedong (Hangul:대동강) is een grote rivier in Noord-Korea. Deze ontspringt in het noordelijk gelegen Rangrim-gebergte, stroomt dan in zuidwestelijke richting en mondt uit in de Baai van Korea bij Namp'o. De Taedong stroomt door de hoofdstad van Noord-Korea, Pyongyang, onder andere langs de Juche-toren en het Kim Il-sung Plein.

Pyongyang

Pyongyang

Pyongyang is de hoofdstad en regeringszetel van Noord-Korea. De stad ligt in het zuidwesten van het land aan de rivier de Taedong en telt ruim 3 miljoen inwoners. Het is daarmee de grootste stad van het land.

Straat Korea

Straat Korea

De Straat (van) Korea is een zeestraat tussen de Gele Zee en de Japanse Zee tussen het Koreaanse schiereiland en de Japanse eilanden Kyushu en Honshu. De maximale diepte is ongeveer 90 meter, met een lengte van zo'n 100 kilometer en een breedte van 64 kilometer. In het midden van de zeestraat ligt het Japanse eiland Tsushima.

Jeju (eiland)

Jeju (eiland)

Jeju-eiland of Jejudo is een eiland in de gelijknamige provincie Jeju-do in het uiterste zuiden van Zuid-Korea in de Straat van Korea. Het eiland heeft een oppervlakte van 1825 km². Sinds 2007 staat het vulkanisch eiland Jeju met zijn lavagrotten als natuurerfgoed op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De hoofdstad van Jeju is de gelijknamige stad Jeju. Deze stad ligt op het noordelijk deel van het eiland en is met 338.000 inwoners de grootste stad van het eiland. De tweede stad, Seogwipo, omvat het zuidelijke deel van het eiland. Seogwipo is in 2006 ontstaan uit het samenvoegen van het oorspronkelijk Seogwipo, Kujwa en Taejong. Het eiland bezit ook een internationale luchthaven die bij de stad Jeju ligt, namelijk de Internationale Luchthaven Jeju. Diverse Koreaanse maatschappijen vliegen meerdere keren per dag vanuit steden op het vasteland naar Jeju. Een van deze maatschappijen heet zelf Jeju Air. Het eiland is per boot bereikbaar via een ferry van Busan naar Jeju.

Landklimaat

Landklimaat

Een landklimaat of continentaal klimaat is een klimaat dat wordt gekenmerkt door extreme temperaturen in zowel de zomer als de winter, in tegenstelling tot een zeeklimaat

Droge tijd

Droge tijd

De droge tijd is de jaarlijkse periode met weinig tot geen neerslag in de tropen.

Regentijd

Regentijd

De regentijd is de jaarlijkse periode met veel neerslag in de tropen.

Taal

Zie Koreaans en hangul voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Koreaans is de officiële taal van zowel Noord- als Zuid-Korea en de Autonome Koreaanse Prefectuur Yanbian in Mantsjoerije, China. Wereldwijd zijn er naar schatting 80 miljoen mensen die Koreaans spreken. In Zuid-Korea zijn dat er ongeveer 50 miljoen en in Noord-Korea 23 miljoen.

De genealogische classificatie van het Koreaans is onderwerp van discussie. Sommige linguïsten plaatsen het in de Altaïsche taalfamilie, maar anderen beschouwen het als een isolaat, een taal die niet in een grotere familie valt onder te brengen. De Koreaanse taal is agglutinerend en in een zin komt het onderwerp altijd aan het begin van een zin en het werkwoord aan het eind. Het lijdend voorwerp staat er dan uiteraard tussenin. Net als het Japans en Vietnamees kent het Koreaans veel Chinese leenwoorden.

Modern Koreaans wordt tegenwoordig bijna alleen nog geschreven in hangul, een schrift dat in de 15de eeuw werd ontwikkeld door koning Sejong de Grote. Het schrift kent 24 'symbolen', jamo genoemd, waarvan 10 klinkers en 14 medeklinkers. 2 of 3 symbolen vormen 1 letter.

Ontdek meer Taal per onderwerp

Koreaans

Koreaans

Het Koreaans is de officiële taal van Zuid- en Noord-Korea. Het wordt ook gesproken in Yanbian, een aan Korea grenzend deel van de Volksrepubliek China. In totaal zijn er zo'n 78 miljoen mensen in de wereld die Koreaans spreken, waaronder grote groepen in de voormalige Sovjet-Unie, in de VS, Canada en Japan. Exacte classificatie van het Koreaans staat ter discussie, maar het wordt door velen beschouwd als een isolaat. Sommige linguïsten klasseren het bij de Altaïsche taalfamilie.

Hangul

Hangul

Hangul, in Noord-Korea Chosŏn'gŭl genoemd, is het schrift dat gebruikt wordt om Koreaans te schrijven. In tegenstelling tot het Chinese schrift, is Hangul fonetisch. Het bestaat uit 10 klinkers en 14 medeklinkers die als lettergrepen in een soort vierkantje worden gegroepeerd. Onder leiding van de Koreaanse koning Sejong de Grote (1397–1450) kwam het in 1443 of januari 1444 tot stand en het werd in 1446 voor het eerst gepubliceerd in de Hunmin Jeongeum.

Autonome Koreaanse Prefectuur Yanbian

Autonome Koreaanse Prefectuur Yanbian

Yanbian is een autonome prefectuur in het oosten van de noordoostelijke provincie Jilin, Volksrepubliek China. Yanbian grenst in het oosten aan Noord-Korea en de kraj Primorje van Rusland, en is de énige prefectuur van Jilin die aan deze gebieden grenst.

Altaïsche talen

Altaïsche talen

De Altaïsche of Transeuraziatische talen zijn verschillende Noord-Aziatische taalfamilies waarvan de onderlinge verwantschap onder taalkundigen een onderwerp van debat is. In hun structuur vertonen de talen grote overeenkomsten, maar een gemeenschappelijke woordenschat blijkt zeer moeilijk te reconstrueren.

Taalfamilie

Taalfamilie

Een taalfamilie is de meest gebruikelijke klasse waarbinnen talen van de wereld kunnen worden ingedeeld.

Isolaat (taalkunde)

Isolaat (taalkunde)

Een isolaat of geïsoleerde taal is in de taaltypologie een natuurlijke taal waarvan tot nu toe geen enkele 'genetische' verwantschap met andere talen kan worden aangetoond, met andere woorden een taal die bij geen enkele taalfamilie kan worden ingedeeld. Maar aangezien de vergelijkende taalkunde steeds meer vorderingen maakt, is het niet ondenkbaar dat talen die nu nog als isolaten worden beschouwd ooit bij een bepaalde groep zullen worden ingedeeld, of als creooltaal zullen worden beschouwd.

Agglutinatie (taalkunde)

Agglutinatie (taalkunde)

Agglutinatie is een morfologisch verschijnsel waarbij affixen zoals achtervoegsels aan een woord worden toegevoegd om de betekenis ervan verder te specificeren. Het begrip agglutinatie werd door de Duitse taalkundige Wilhelm von Humboldt geïntroduceerd om talen uit morfologisch oogpunt te classificeren. Het is afgeleid van het Latijnse werkwoord agglutinare, dat samenlijmen betekent.

Onderwerp (taalkunde)

Onderwerp (taalkunde)

Het onderwerp is in de redekundige ontleding het zinsdeel dat in aantonende en vragende zinnen bepaalt hoe de persoonsvorm eruitziet. Het onderwerp vervult daarmee in feite een leidende rol in het grotere verband van de zin. Het wordt beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van elke volledige zin, ook al is het niet altijd expliciet.

Lijdend voorwerp

Lijdend voorwerp

Het lijdend voorwerp of direct object is het zinsdeel waarop de werking van het werkwoord rechtstreeks betrekking heeft; in sommige gevallen is het lijdend voorwerp het onmiddellijke resultaat van de door het werkwoordelijk gezegde omschreven handeling.

Japans

Japans

Het Japans is de officiële taal in Japan. Het wordt gesproken door ongeveer 125 miljoen mensen (2010) in Japan en verder door immigranten in onder andere Brazilië, de Verenigde Staten en Peru.

Chinese talen

Chinese talen

Chinees of Chinese talen is een groep talen die samen de Sinitische tak van de Sino-Tibetaanse taalfamilie vormen. Meestal wordt met Chinees het Standaardmandarijn bedoeld, de officiële taal van de Volksrepubliek China en Taiwan en een van de officiële talen van Singapore. Die standaardtaal is gebaseerd op het Beijinghua, het Pekingdialect van het Mandarijn, de grootste van de Chinese talen. Feitelijk is het Chinees te beschouwen als een macrotaal die wordt gesproken door ongeveer 1,2 miljard mensen, met name in China en Taiwan, maar ook in andere landen van het Verre Oosten, waaronder Maleisië, Thailand, Indonesië en Singapore. Ook wordt de taal gesproken door vele overzeese Chinezen.

Sejong de Grote

Sejong de Grote

Sejong de Grote was de vierde koning van de Joseondynastie van Korea. Hij is vooral bekend geworden als de uitvinder van het Koreaanse alfabet hangul ondanks sterke oppositie van de geletterde elite uit die tijd die het gebruik van hanja prefereerde. Sejong is een van de twee Koreaanse heersers die postuum geëerd werd met de titel de Grote, de andere was Gwanggaeto de Grote van Koguryo.

Geschiedenis

Zie Geschiedenis van Korea voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Prehistorie

Archeologische vondsten laten zien dat het schiereiland al achttien- tot twaalfduizend jaar geleden bewoond was. Een legende vertelt dat de eerste grote beschaving (Gojoseon) 2333 voor Christus door de Godmens Dangun in het leven werd geroepen.

Drie Koninkrijken

Van 57 v.Chr. tot 668 bestonden de Drie koninkrijken van Korea. Dit waren Silla, Goguryeo en Baekje. Alle drie werden beïnvloed door China. In het jaar 372 werd het boeddhisme in Korea via China ingevoerd. In 660 verbond het koninkrijk Silla zich met de Tang-dynastie van China, en verenigde de drie koninkrijken. Tot het einde van de Sillaperiode in 918 bloeide het boeddhisme.

Goryeo

Na de Sillaperiode volgde de Goryeodynastie, die heerste van 918 tot 1392. In deze periode werd een echt staatssysteem opgebouwd. In 1231 werd het schiereiland door de Mongolen veroverd. In de 150 jaren die volgden werd Goryeo door de Mongolen gedomineerd. Het woord Goryeo geldt als oorsprong voor de moderne benaming Korea.

Joseon

In 1392 werd de Koreaanse generaal Yi Song-gye naar China gezonden om zich tegen de Ming-dynastie te verzetten. In plaats daarvan spande hij met de Chinezen samen. Hij kwam terug om de Goryeodynastie te bestrijden. Hierdoor kon de Joseondynastie zich naar voren schuiven. In 1394 werd Seoel de hoofdstad van Korea. In die periode, het jaar 1443 bedacht koning Sejong de Grote het Koreaanse fonetische alfabet Hangul.

Tussen 1592 en 1598 werd Korea verschillende malen door Japan aangevallen. Admiraal Yi Sun-sin, de beroemdste Koreaanse legeraanvoerder, was toen belast met de verdediging van het land. Korea is verschillende keren ontdekt maar de ontdekkers werden daar allemaal gevangengenomen en kwamen niet meer terug. Tijdens een schipbreuk van de VOC in 1653 kwam Hendrik Hamel vast te zitten en wist na 13 jaar te ontsnappen uit het land. Hij was een van de eerste westerlingen die erin slaagde om informatie te kunnen geven over dit nog onbekende land.

Vlag van Korea tot 1910
Vlag van Korea tot 1910

Tijdens de 19e eeuw probeerde Korea zich tegen openheid naar de rest van de wereld te weren. Alle grenzen werden gesloten en alle contacten werden verbroken, met uitzondering van die met China. Als gevolg daarvan werd Korea het Kluizenaars Koninkrijk genoemd. In 1871 raakte Korea verwikkeld in een militair conflict met de Verenigde Staten, wat in Korea bekendstaat als de Shinmiyangyo.

Vanaf 1876 dwong Japan de Koreanen handelsbetrekkingen op. Na de Eerste Chinees-Japanse Oorlog (1894-1895), en de Russisch-Japanse Oorlog (1904-1905), werd Japan een dominante macht in Oost-Azië. Dit werd onderstreept door de moord op Min, de laatste koningin van Korea. Op 25 juli 1907 werd Korea een protectoraat van Japan en in 1910 werd het officieel geannexeerd.

Japanse overheersing

Zie Japanse bezetting van Korea voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Na de annexatie in 1910 was Korea een Japanse kolonie tot 15 augustus 1945, toen met de capitulatie van Japan een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de koloniale tijd werden de Koreanen vele rechten ontnomen, onder andere het recht op vereniging, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Het Japanse schoolsysteem werd ingevoerd, en vakken als Koreaanse geschiedenis en Koreaanse taal werden door Japanse varianten vervangen. In het hele land werden transport- en communicatienetwerken opgebouwd om de Japanse handel en koloniale economie te bevorderen. Koreanen werd echter verboden in de handel actief te zijn. Vele boeren verloren hun land, toen ze door Japanners werden onteigend. Dit was vooral het geval wanneer boeren hun grond niet door de machthebbers lieten registreren. Het systeem van gemeenschappelijke grond, dat in Korea heel gebruikelijk was, werd door Japan niet erkend.

Na de dood van voormalig koning Gojong vonden op 1 mei 1919 in het hele land demonstraties tegen de bezetters plaats. Een onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld in Seoel. Er werd geschat dat 2 miljoen mensen zich op straat begaven. Het vreedzame protest werd door de Japanners wreed de kop in gedrukt. Naar schatting werden 47.000 mensen gearresteerd, 7500 gedood en 16.000 verwond. De demonstraties tegen Japan waren echter niet ten einde. Eind november 1929 protesteerden studenten in het hele land. De ijzeren heerschappij werd in 1931 weer ingevoerd. Na de Tweede Chinees-Japanse Oorlog (1937) en tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde de kolonisator Korea als natie uit te wissen. Het schoolsysteem werd compleet omgevormd, Koreanen moesten Japanse namen aannemen en traditionele feesten werden verboden. Kranten mochten niet meer in het Koreaans verschijnen en het werd verboden Koreaanse geschiedenis te doceren als vak op scholen en universiteiten. Honderdduizenden Koreanen werden naar Japan gedeporteerd en moesten in de mijnen en fabrieken werken. Vele mannen werden in het Japanse leger gerekruteerd om tegen China te vechten, terwijl vele vrouwen onder dwang in de prostitutie moesten werken om als troostmeisjes de Japanse soldaten te dienen.

Tijdens de Japanse bezetting bestond een regering in ballingschap in China. Op 11 december 1941 verklaarde deze regering in ballingschap Japan de oorlog en streed met haar vrijheidsleger mee met de geallieerden. Na de overgave van Japan trokken Sovjetlegers vanaf het noorden Korea in, die weinig tegenstand ondervonden. Japan capituleerde officieel op 15 augustus 1945 en de 35 jaar koloniale overheersing was voorbij. Korea werd op de 38e breedtegraad provisorisch opgedeeld in een Amerikaans en een Russisch deel.

De deling van Korea

Satellietfoto Korea
Satellietfoto Korea

Na de capitulatie van Japan werd het Koreaanse schiereiland het slachtoffer van een ideologische strijd tussen de VS en de USSR. Het land werd tijdens een spoedzitting van twee Amerikaanse generaals in twee helften gesplitst. Deze deling werd aan de Sovjet-Unie voorgesteld en die accepteerde dit. Na 8 september 1945 viel het zuiden onder het bewind van de Verenigde Staten en het noorden kwam onder Sovjet-bestuur. De deling langs de 38e breedtegraad was oorspronkelijk als tijdelijke oplossing gedacht.

Op 1 december 1943 werd in Caïro door de bezettingsmachten besloten dat Korea snel (in due course) onafhankelijk zou worden. Later probeerden de VS en USSR om het land voor vijf jaar gemeenschappelijk te besturen, maar dit bleek niet haalbaar. In september 1947 bracht de VS het Koreavraagstuk in bij de Verenigde Naties.

Op 15 augustus 1948 werd de splitsing feitelijk bekrachtigd door de oprichting van een democratische republiek in het zuiden en, drie weken later op 9 september, een socialistische volksrepubliek in het noorden. Vijf van de voorheen 13 Koreaanse provincies kwamen in Noord-Korea te liggen. In 1947 telde Noord-Korea circa 8,5 miljoen inwoners en Zuid-Korea ongeveer 21 miljoen (1950). Het cijfer voor Zuid-Korea is inclusief circa 2,5 miljoen vluchtelingen uit Noord-Korea, Japan, en China die tussen oktober 1945 en mei 1948 het land binnenkwamen. Noord-Korea was relatief rijk aan grondstoffen; van alle steenkool op het Koreaanse schiereiland lag 98% in het noorden, 85% van alle geproduceerde wolfraam kwam uit het noorden en circa 80% van de goudproductie. Tijdens de langdurige Japanse bezetting was de industrialisatie ter hand genomen dankzij de elektriciteitsproductie van waterkrachtcentrales. Zuid-Korea is meer geschikt voor landbouw en de afwezigheid van grondstoffen en industrie maakte dat 70% van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam was[2].

Tegen het einde van dat jaar trokken de Sovjet-troepen zich terug uit Korea. Tienduizenden Koreanen die gevochten hadden in de Chinese burgeroorlog van 1945-1949, die gewonnen werd door de communisten onder leiding van Mao Zedong, keerden terug naar Korea. Zij versterkten de Chinese invloed op Noord-Korea. Militaire adviseurs van de Sovjets bleven op bescheiden schaal actief in Noord-Korea en de Sovjet-Unie leverde ook veel militair materieel dat overbodig was geworden na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.

Koreaanse Oorlog

Zie Koreaanse Oorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het ontstaan van de Koude Oorlog sloeg de oorspronkelijke hoop op een verenigd Korea de bodem in. Verkiezingen vonden plaats in zowel Noord- als Zuid-Korea. In het zuiden verleenden de Amerikanen de Koreanen zelfstandigheid. De Amerikanen ondersteunden de kandidaat Syngman Rhee, die in ballingschap op Hawaï had geleefd. Rhee werd in augustus 1948 de eerste president, nadat de verkiezingen door vele partijen waren geboycot. In het noorden hielden de Sovjets zich sinds het begin van hun bezetting op de achtergrond. In februari 1946 werd in het noorden een voorlopige regering rondom Kim Il-sung geformeerd, die later met een merkwaardige 100% steunverklaring van de bevolking bevestigd werd.

In juni 1950 brak de Koreaanse Oorlog uit en werd de scheiding van Korea definitief. In de drie jaar die volgden zouden twee miljoen mensen sterven. 123 Nederlandse, 106 Belgische en 2 Luxemburgse militairen sneuvelden in deze oorlog.

Noord- en Zuid-Korea

Na de Koreaanse Oorlog bleven de twee landen gescheiden van elkaar voortbestaan. Na de val van het communisme in Oost-Europa isoleerde Noord-Korea zich van de rest van de wereld en de bevolking groeide op in armoede. Zuid-Korea ontwikkelde zich na een militair bewind tot een welvarende democratische staat.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Geschiedenis van Korea

Geschiedenis van Korea

Dit artikel handelt over de geschiedenis van Korea van de prehistorie tot heden.

Gojoseon

Gojoseon

Gojoseon is de naam voor het oude Korea. Dit rijk werd opgericht volgens een legende in 2333 v. Chr door Dangun.

Dangun

Dangun

Dangun of Tangun is de mythologische schepper en eerste heerser van Korea. Hij zou zijn geboren in de Myonghangbergen uit een berin en de godenzoon Hwan Ung. De eerste geschreven bronnen over Dangun stammen uit de dertiende eeuw en staan in de Samguk Yusa, een verzameling gedichten, liederen, mythen en historiën over het oude Korea, geschreven door een boeddhistische monnik.

57 v.Chr.

57 v.Chr.

Het jaar 57 v.Chr. is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

668

668

Het jaar 668 is het 68e jaar in de 7e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Drie koninkrijken van Korea

Drie koninkrijken van Korea

Met de drie koninkrijken van Korea worden de koninkrijken van Koguryo, Paekche en Silla bedoeld, die tussen de 1e eeuw v.Chr. en de 7e eeuw het Koreaanse schiereiland en Mantsjoerije grotendeels beheersten. Voor en tijdens deze periode bestonden ook andere kleine koninkrijken en stamverbanden, waaronder Gaya, Dongye, Okjeo, Buyeo, Usan, Tamna.

Chinees Keizerrijk

Chinees Keizerrijk

Het Chinees Keizerrijk bestond tussen het jaar 221 v.Chr. en 1911.

372

372

Het jaar 372 is het 72e jaar in de 4e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Boeddhisme in Korea

Boeddhisme in Korea

Het boeddhisme in Korea is tot en met de 14e eeuw een belangrijke religie geweest. Door de keuze van de keizer voor het confucianisme raakte het vanaf 1392 echter in verval.

660

660

Het jaar 660 is het 60e jaar in de 7e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

918

918

Het jaar 918 is het 18e jaar in de 10e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

1392

1392

Het jaar 1392 is het 92e jaar in de 14e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Koreaanse keuken

Zie Koreaanse keuken voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Koreaanse keuken, gericht op de eenvoudige mens, is gebaseerd op rijst, groenten, vis, zeewier en tofoe (dubu in het Koreaans). Typische Koreaanse maaltijden staan bekend om het grote aantal bijgerechten (banchan) die rijst, soep en kimchi (gefermenteerde groenten) vergezellen. Drie, vijf en soms wel twaalf bijgerechten worden geserveerd, afhankelijk van de gelegenheid. Koreaans eten verkrijgt zijn smaak door combinaties van sesamolie, sojapasta, sojasaus, zout, knoflook, gember en, het belangrijkste ingrediënt, chilipepers, die de speciale pittige smaak geven.

Ontdek meer Koreaanse keuken per onderwerp

Koreaanse keuken

Koreaanse keuken

De Koreaanse keuken is gebaseerd op rijst, groenten, vis, zeewier en tofoe. Typische Koreaanse maaltijden staan bekend om het grote aantal bijgerechten (banchan) die rijst, soep en kimchi vergezellen. Drie, vijf en soms wel twaalf bijgerechten worden geserveerd, afhankelijk van de gelegenheid. Koreaans eten verkrijgt zijn smaak door combinaties van sesamolie, sojapasta, sojasaus, zout, knoflook, gember en, het belangrijkste ingrediënt, chilipepers, die de speciale pittige smaak geven.

Rijst

Rijst

Rijst is een cultuurgewas uit het geslacht Oryza. Dit zijn Aziatische rijst en Afrikaanse rijst, waarvan de eerste de bekendste is. Binnen de Aziatische rijst worden O. sativa subsp. indica en O. sativa subsp. japonica onderscheiden. Rijst is een graansoort. China is de grootste producent en consument van rijst en Thailand is de grootste exporteur.

Groente

Groente

Groente is een eetbare plant of een deel ervan. Ook paddenstoelen, zoals champignons, die niet tot het plantenrijk behoren, kunnen in de keukenpraktijk als groente aangemerkt worden. Veel groenten zijn cultuurgewassen, maar het kunnen ook wilde planten zijn.

Banchan

Banchan

Banchan, ook wel geschreven als panchan, is de Koreaanse benaming voor de verschillende bijgerechten die een maaltijd vergezellen. Het woord kan zowel als enkelvoud als meervoud gebruikt worden. De bekendste banchan is kimchi.

Soep (voedsel)

Soep (voedsel)

Soep is vloeibaar voedsel dat bereid wordt door ingrediënten te koken, bijvoorbeeld groenten en/of vlees. Soep is een van de oudste gerechten; al in de prehistorie werd soep gegeten.

Kimchi

Kimchi

Kimchi is een traditioneel gerecht uit de Koreaanse keuken. Het bestaat uit gefermenteerde kool en groenten. Het woord kimchi wordt meestal vertaald met verzonken groente en verwijst naar de bereidingswijze, waarbij de groente wordt ingelegd.

Sesam

Sesam

Sesam is een plant uit de familie Pedaliaceae. De soort hoort waarschijnlijk tot de oudste om de olie gekweekte gewassen van de wereld.

Doenjang

Doenjang

Doenjang, sojapasta, is een traditionele Koreaanse saus of pasta gemaakt van gefermenteerde sojabonen. Letterlijk betekent het dikke pasta. Het wordt als ingrediënt gebruikt in veel Koreaanse gerechten, waaronder doenjang stoofpot, doenjang jjigae genaamd.

Sojasaus

Sojasaus

Sojasaus is een gefermenteerde saus, gemaakt van de sojaboon, geroosterd graan, water en zeezout. Gewoonlijk wordt hij gebruikt in de Aziatische keuken en in sommige gerechten uit de westerse keuken, als alternatief van worcestersaus of maggi. Echte sojasaus is gefermenteerd met tarwe, kōji en andere micro-organismen.

Keukenzout

Keukenzout

Keukenzout is bij kamertemperatuur een witte kristallijne stof met een kubische kristalvorm, die goed oplosbaar is in water. Het is het voorbeeld bij uitstek van wat in chemische termen een zout heet.

Knoflook

Knoflook

Knoflook is een plant uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). Eveneens tot het geslacht look (Allium) behoren onder andere de soorten ui, prei en bieslook.

Gember

Gember

Gember is een in de keuken gebruikte specerij met een vrij sterke, maar voor de liefhebbers aangename smaak. Gember wordt gewonnen uit de wortelstok van de gemberplant, Zingiber officinale, uit de Gemberfamilie. Het is een van de meest geconsumeerde specerijen ter wereld en staat ook in Nederland al eeuwen op het menu. De belangrijkste actieve ingrediënten in gember zijn de prikkelende verbindingen gingerol en shogaol, maar ook gingerdiol, gingerdion, bètacaroteen, capsaïcine, koffiezuur en curcumine zijn in belangrijke hoeveelheden in gember aanwezig.

Bron: "Korea", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 24th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Korea.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook
Zoek Korea op in het WikiWoordenboek.
Zie de categorie Korea van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.