Onze uitbreiding krijgen

Leusden

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Leusden
Gemeente in Nederland Vlag van Nederland
Locatie van de gemeente Leusden (gemeentegrenzen CBS 2016)
Situering
Provincie Vlag Utrecht (provincie) Utrecht
Coördinaten 52° 8′ NB, 05° 25′ OL
Algemeen
Oppervlakte 58,89 km²
- land 58,54 km²
- water 0,35 km²
Inwoners
(31 januari 2022)
30.712?
(525 inw./km²)
Bestuurscentrum Leusden
Belangrijke verkeersaders A28
Politiek
Burgemeester (lijst) Gerolf Bouwmeester (D66)
Zetels
LokaalBelang
CDA
GroenLinks-PvdA
VVD
D66
ChristenUnie/SGP
LeusdenVooruit
SP
21
7
4
3
2
2
2
2
1
Economie
Gemiddeld inkomen (2012) € 30.400 per huishouden
Gem. WOZ-waarde (2014) € 317.000
WW-uitkeringen (2014) 37 per 1000 inw.
Overig
Postcode(s) 3830-3835, 3791-3792
Netnummer(s) 033, 0342
CBS-code 0327
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Amsterdamse code 10978
Website www.leusden.nl
Bevolkingspiramide van de gemeente Leusden
Bevolkingspiramide (2022)
Foto's
Leusden Stad.JPG
Een van de oudste delen in het centrum van Leusden, met de toren van de St. Josephkerk uit 1841
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Voor het slavenschip van de West-Indische Compagnie, zie Leusden (schip, 1719).
Topografische gemeentekaart van Leusden
Topografische gemeentekaart van Leusden

Leusden (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg)) is een gemeente en plaats in de Nederlandse provincie Utrecht en ligt ongeveer 3 kilometer ten zuidoosten van Amersfoort. De gemeente telt 30.712 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 62,02 km² (waarvan 0,34 km² water). Inwoners worden Leusdenaren genoemd.

Het westelijke deel van de gemeente ligt op de hellingen van de Utrechtse Heuvelrug, en is grotendeels bedekt met bos en heidevelden. De oostelijke delen liggen in de Gelderse Vallei en is vooral landbouwgrond.

Ontdek meer Leusden per onderwerp

Gemeente (bestuur)

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een woonkern of groep van woonkernen met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is in de meeste landen de onderste laag uit de politieke bestuursstructuur. De lagen boven de gemeente zijn:in Nederland achtereenvolgens de provincie en de rijksoverheid.Twee gemeenten kenden tot 2014 deelgemeenten waarin de gemeente was opgedeeld: Amsterdam en Rotterdam.in België achtereenvolgens de provincie, het gewest en de federale staat. Een Belgisch arrondissement is geen bestuurslaag, maar een administratieve indeling.De gemeenten zijn administratief opgedeeld in deelgemeenten. Deze afdelingen vormen geen bestuurslaag. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners mogen van de deelgemeenten districten maken met een eigen verkozen raad en bestuur. Alleen de stad Antwerpen maakt van dit recht gebruik, zie district in Antwerpen.

Nederland

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Utrecht (provincie)

Utrecht (provincie)

Utrecht is met een landoppervlakte van 1.485 km² de op een na kleinste provincie van Nederland. In 2019 telde de provincie 1.342.158 inwoners.

Vierkante kilometer

Vierkante kilometer

Een vierkante kilometer (km²) is een oppervlakte-eenheid. Eén vierkante kilometer is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van één kilometer lang. De vierkante kilometer wordt doorgaans gebruikt om de oppervlakte van gebieden mee aan te geven. Vroeger maakte men vaker gebruik van de oppervlaktemaat bunder, die van streek tot streek een andere grootte had, maar in 1816 werd gestandaardiseerd tot 1 hectare.

Etymologie

De kerktoren van Oud-Leusden
De kerktoren van Oud-Leusden
Stadsappartementen en winkels in winkelcentrum De Nieuwe Biezenkamp
Stadsappartementen en winkels in winkelcentrum De Nieuwe Biezenkamp

Al in het jaar 777 werd in een bisschoppelijke oorkonde de naam Villa Lisiduna genoemd voor het huidige Oud-Leusden.

De naam zou net als het Belgische Lesdain en de Franse plaatsjes Lesdain en Lesdins afgeleid zijn van het Latijnse Ledinium, Lesdinium, Lusdinium of Lisdinum. Jan de Vries had zijn twijfels over deze etymologie,[1] terwijl Berkel en Samplonius kozen voor de verklaring loos-, lis- of lies- en -duinen.[2]

Ontdek meer Etymologie per onderwerp

Geschiedenis

De oudste archeologische vondsten in de huidige gemeente dateren uit de vroege steentijd. Zo is er op de Leusderheide een 50.000 tot 30.000 jaar oude bladspits gevonden die als speerpunt werd gebruikt. De eerste vaste bewoning kwam vanaf de bronstijd, dit blijkt uit de grafheuvels die zijn ontdekt bij Oud-Leusden en op de Leusderhei. Hier waren enkele nederzettingen van boeren die worden gedateerd rond 1600 voor Christus.[3]

In de Romeinse tijd werd het gebied opnieuw bewoond. Rond 300 na Christus werd een kleine wachttoren gebouwd waarvan de funderingen zijn teruggevonden. Vanaf begin vierde eeuw lijkt het weer enige tijd onbewoond zijn geweest. In de tweede helft van de zesde eeuw begon de geschiedenis van het huidige dorp, in de buurtschap Oud-Leusden aan de zuidwestkant van Amersfoort. Tijdens opgravingen in de jaren tachtig worden zowel de nederzetting als het bijbehorende grafveld tijdens opgravingen teruggevonden. In het jaar 777 verschijnt het voor het eerst in de geschreven bronnen als Lisiduna. Dit vormde het centrum van een domein dat in handen was van graaf Wigger, maar dat jaar door Karel de Grote aan de Sint-Maartenskerk in Utrecht werd geschonken.[4]

Vanaf de achtste eeuw groeide het dorp Oud-Leusden. De economie van het dorp rustte voornamelijk op landbouw, ijzerproductie en verzorging, als centrum van een grote parochie. De teruggang begon waarschijnlijk in het begin van de dertiende eeuw, toen de parochie kromp en de productie van ijzer onder druk kwam te staan. Het economische zwaartepunt van de regio verschoof zich naar het oosten van het gebied (onder meer richting het centrum van de huidige gemeente).[5]

In de zeventiende eeuw maakte de teelt van tabak een snelle groei door, dat in het gebied van de huidige gemeente rond 1700 haar hoogtepunt bereikte. Het gebied was hier goed geschikt voor, onder andere dankzij het gunstige klimaat, de gunstige bodem en goede verbindingen met belangrijke centra voor de handel en bewerking van tabak: Nijkerk, Amersfoort en Wageningen. In de achttiende eeuw werd, dankzij de groeiende prijzen, echter weer gedeeltelijk overgegaan op graan. Sinds de negentiende eeuw zou de teelt van tabak niet meer van belang zijn geweest.[6]

De Dodeweg verbond het dorp Leusbroek met de kerk en begraafplaats in Oud-Leusden. Daar staat nog een kerktoren uit de 13e of 14e eeuw die zichtbaar is vanaf de A28 en tevens de Europese weg 30. De bijbehorende kerk is rond 1827 gesloopt. Het zwaartepunt van Leusden was veel oostelijker komen te liggen en de nieuwe kerk, een zogenaamde waterstaatskerk, werd gebouwd bij de buurtschap Bavoort aan de (indertijd nieuwe) weg van Amersfoort naar Arnhem, de huidige N226. Dit kerkje is nog altijd in gebruik in wat nu Leusden-Zuid heet.

Tot de negentiende eeuw bleef Leusden een volledig landelijk gebied. In de loop van de negentiende en in de twintigste eeuw ontstonden pas echte woonkernen. In Hamersveld vond dit voornamelijk plaats bij het gemeentehuis en de kerk, in Leusbroek in de omgeving van de Dorpskerk.[7]

Na de Tweede Wereldoorlog

De gemeente Leusden kreeg in 1951 zijn wapen toegekend. In 1969 fuseerde het met Stoutenburg (waar destijds ook Achterveld onder viel) tot zijn huidige vorm. De oorspronkelijke gemeente Leusden bestond daarvoor uit twee kleine dorpen, Leusbroek en Hamersveld, die in de jaren zestig resp. zeventig van de 20e eeuw grote uitbreidingen ondergingen en werden omgedoopt in Leusden-Zuid en Leusden-Centrum (later Leusden zonder meer). Pas sinds die tijd komt het huidige Leusden als plaats op de kaart voor.[a] Nadat in 1959 de eerste grote uitbreidingen kwamen, begon de gemeente gaandeweg meer te groeien. Hoewel de provincie bezwaren had tegen de bouw van woningen ten oosten van het Valleikanaal, verscheen er in 1968 een bijgesteld structuurplan, waarbij uitgegaan werd van ruim 46.000 inwoners in het jaar 2000. Deze uitbreidingen stuitte sinds de jaren zeventig steeds meer op kritiek. Lokale actiegroepen zoals KNAL-Groen en het Comité Milieuzorg Leusden zagen nadelen in de sterke suburbanisatie van de gemeente. Deze moest uiteindelijk onder meer vanwege lokale druk haar structuurplan van 1973 intrekken nadat protesten nationale aandacht kreeg. Volgens het nieuwe bestemmingsplan, uit 1977, zou de gemeente groeien tot 18.500 inwoners in 1985.[8]

Ook de bouw van de nieuwbouwwijk de Tabaksteeg in 2006, was niet onomstreden. Hoewel de provincie het aanvankelijk niet wilde, werd deze wijk gebouwd in het gebied bij Leusden-Zuid, de zogeheten Pon-driehoek. Toen dit werd goedgekeurd, werd door het gemeentebestuur aanvankelijk ingezet op een omstreden maximum van 800 woningen. Na veel overleg werden dit er 905, waarvan dertig procent sociale woningbouw.[9]

Leusden vierde op 8 juni 1977 haar 1200-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan had de rijksmunt in Utrecht die dag de denarii opnieuw geslagen.[10]

Leusden is in 2017 uitgekozen tot beste wandelgemeente van Nederland van het jaar.[11]

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Bronstijd in Nederland

Bronstijd in Nederland

De Bronstijd in Nederland omvat de periode van omstreeks 1900 tot rond de 8e eeuw v.Chr.

Grafheuvels in Nederland

Grafheuvels in Nederland

De grafheuvels in Nederland zijn afkomstig uit zeer verschillende perioden, van de late steentijd tot de Romeinse tijd. Ook in meer recentere jaren zijn grafheuvels opgeworpen, deze vallen echter buiten deze beschouwing.

Oud-Leusden

Oud-Leusden

Oud-Leusden is een buurtschap behorende tot de gemeente Leusden, in de provincie Utrecht.

Leusderheide

Leusderheide

De Leusderheide is een militair oefenterrein in de Nederlandse gemeente Leusden. Het ligt te midden van de Utrechtse Heuvelrug even ten zuiden van Amersfoort. Het gebied is nooit toegankelijk voor het publiek en maar beperkt vanaf de omringende wegen te overzien. Militairen oefenen er in het rijden met zware voertuigen, ook wordt er gebruikgemaakt van pyrotechnische middelen zoals losse patronen, seinpatronen, struikeldraadlichtseinen, kanonnabootsers en rook- en traangasgranaten.

Amersfoort

Amersfoort

Amersfoort is een stad en gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Utrecht in het midden van het land. De gemeente telt 158.712 inwoners, en heeft een totale oppervlakte van 63,86 km², waarvan 62,62 km² land en 1,24 km² water. Het is qua bevolkingsaantal de tweede stad van de provincie Utrecht en de zestiende van Nederland. Behalve de gelijknamige hoofdplaats bestaat de gemeente Amersfoort uit de veel kleinere kernen Hoogland en Hooglanderveen.

Karel de Grote

Karel de Grote

Karel de Grote, afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en vanaf 25 december 800 keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Dom van Utrecht

Dom van Utrecht

De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de Nederlandse stad Utrecht. De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als voortzetting van de romaanse kathedraal van het rooms-katholieke bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten. Sinds 1580 is de kerk protestants. De 112,32 meter hoge Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht.

Landbouw

Landbouw

Landbouw of agricultuur is het geheel van economische activiteiten waarbij de bodem wordt gebruikt voor de productie van planten en dieren, ten behoeve van de menselijke economie. Het kan hierbij gaan om de productie van voedings- en genotsmiddelen, om de productie van veevoeder, van grondstoffen en van siergewassen.

Parochie (kerkelijke gemeente)

Parochie (kerkelijke gemeente)

Een parochie is in verschillende christelijke kerken een lokale gemeenschap van gelovigen, die samenkomen in de parochiekerk. Parochies zijn meestal formeel onderdeel van een bisdom. Dat geldt voor het Nederlandstalige gebied in elk geval voor de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Ook de meeste oosterse kerken, de anglicaanse kerken en aan Lutheraanse zijde de Zweedse Kerk kennen een indeling in parochies. In Engeland heeft het overeenkomstige begrip parish tevens een staatkundige betekenis: de civil parish. In de protestantse kerken spreekt men meestal niet van parochies maar van gemeenten.

Graan

Graan

Graan is de vrucht van eenzaadlobbige cultuurgewassen uit de familie van de grassen. Verschillende graansoorten worden geteeld om de eetbare bestanddelen, samengesteld uit meellichaam, zemel, kiem en aleuronlaag. Granen, in het bijzonder rijst, mais, tarwe en gerst, vormen wereldwijd de belangrijkste voedingsbron voor de mens.

Kerktoren van Oud-Leusden

Kerktoren van Oud-Leusden

De kerktoren van Oud-Leusden is een middeleeuwse kerktoren in Oud-Leusden in de gemeente Leusden in de Nederlandse provincie Utrecht. De toren staat in een hoek omgeven door verschillende drukke verkeerswegen, waaronder de A28 en N227, en even verder de N221. In de nabijheid liggen ook de straten Kerkweg en Dodeweg, een zogenaamde Doodweg. De plaats van de verdwenen kerk met toren ligt op een kerkheuvel en wordt omgeven door een ommuurd kerkhof. In het padenpatroon is de vorm van de kerk nog zichtbaar. De kerk was gewijd aan de Heilige Antonius.

Europese weg 30

Europese weg 30

De Europese weg 30 loopt van Cork in Ierland naar Omsk in het Aziatische deel van Rusland. De E30 sluit aan op de route richting Vladivostok en maakt hiermee deel uit van een transcontinentale verbinding. In totaal heeft deze verbinding een lengte van 12.000 km.

Overige kernen

Gemeente Leusden
Gemeente Leusden

Behalve de plaats Leusden zelf, omvat de gelijknamige gemeente de dorpen Achterveld, Leusden-Zuid en Stoutenburg, en een aantal buurtschappen, onder andere Oud-Leusden, De Ruif, Den Treek, Jannendorp, Snorrenhoef, Musschendorp en Asschat.

De plaats Leusden heeft ongeveer 29.200 inwoners, Leusden-Zuid was eerst een zelfstandig dorp, maar door de bouw van de wijk de Tabaksteeg is het dorp bijna aan Leusden vastgegroeid. Leusden voldoet aan de statistische criteria van een kleine stad.

Ontdek meer Overige kernen per onderwerp

Achterveld (Leusden)

Achterveld (Leusden)

Achterveld is een dorp in de gemeente Leusden in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp ligt halverwege de plaatsen Leusden en Barneveld in de Gelderse Vallei en grenst aan de provincie Gelderland. Het oostelijke buitengebied van het dorp valt onder de Gelderse gemeente Barneveld. Achterveld is in de jaren 1960 sterk gegroeid en had in 2021 2.625 inwoners. Tot 1 juni 1969 behoorde Achterveld tot de gemeente Stoutenburg, die vervolgens opging in de gemeente Leusden. Sindsdien heeft het dorp een dorpsraad die adviseert aan B&W van Leusden.

Leusden-Zuid

Leusden-Zuid

Leusden-Zuid is een woonkern ten zuiden van Amersfoort, behorend tot de gemeente Leusden, in de Nederlandse provincie Utrecht. Tot 1969, toen de gemeente Leusden werd uitgebreid, heette het dorp Leusbroek. Ook heeft de woonkern een tijd bekend gestaan als Nieuw-Leusden.

Stoutenburg

Stoutenburg

Stoutenburg is een dorp met 355 inwoners (2021) in de Nederlandse provincie Utrecht.

Oud-Leusden

Oud-Leusden

Oud-Leusden is een buurtschap behorende tot de gemeente Leusden, in de provincie Utrecht.

De Ruif

De Ruif

De Ruif is een buurtschap behorende tot de gemeente Leusden, in de provincie Utrecht. Het ligt 500 meter ten noordoosten van het dorpje Stoutenburg.

Den Treek

Den Treek

Den Treek is een buurtschap en landgoed behorende tot de Nederlandse gemeente Leusden, in de provincie Utrecht. Het landhuis ligt aan de rand van de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, 2 kilometer ten zuidwesten van Leusden-Zuid.

Jannendorp

Jannendorp

Jannendorp is een buurtschap behorende tot de gemeente Leusden, in de provincie Utrecht. Het ligt 500 meter ten noordoosten van het dorpje Achterveld.

Snorrenhoef

Snorrenhoef

Snorrenhoef is een huizengroep in gemeente Leusden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Musschendorp

Musschendorp

Musschendorp is een buurtschap behorende tot de gemeente Leusden, in de provincie Utrecht. Het ligt tussen Stoutenburg en Achterveld. De naam komt mogelijk van Oudnederlands mûse, moerasgebied.

Asschat

Asschat

Asschat is een buurtschap in de gemeente Leusden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Geografie

Leusden ligt deels in de Gelderse Vallei en deels op de Utrechtse Heuvelrug. Dit laatste deel omvat de Leusderheide, grotendeels militair terrein, en het landgoed Den Treek. Leusdens groene uitstraling heeft in 1999 geleid tot de eerste prijs in de categorie groenste stad van Nederland, georganiseerd door de Nederlandse tak van de Entente Florale. Het jaar erna bereikte men Europees de 2e plaats in dezelfde wedstrijd.[12]

Aan de oostzijde van Leusden ligt de Grebbeliniedijk langs het Valleikanaal. Deze herbergt resten uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bunkers, een tank-kering bij de Asschatterkeerkade. Over de liniedijk ligt een wandeltraject. Ook stromen er meerdere beken door Leusden waaronder de Heiligenbergerbeek, Barneveldse beek, Modderbeek en de Moorsterbeek.

Leusden is al van verre zichtbaar door de KPN-tv mast aan de Lockhorsterweg bij de afslag Leusden-Zuid. Deze mast heeft een hoogte van 127,4 meter.

Door de gemeente lopen 5 klompenpaden: het Dashorsterpad, het Schutpad, het Snorrenhoefpad, het Stoutenburgerpad en het Termatenpad.[13]

Landgoederen en natuurgebieden

Aan de randen van Leusden ligt een aantal landgoederen met grotere landhuizen die veelal in gebruik zijn als kantoren. Voorbeelden zijn de landgoederen Stoutenburg, Den Treek-Henschoten, Leusderend, Lockhorst (waar zich tevens het Lockhorsterbos bevindt), De Boom en Heiligenberg.

De natuurgebieden zijn Bloeidaal, de Schammer, Leusderheide en Groot Zandbrink. Het ecoduct Treeker Wissel vervindt de Leusderheide met het landgoed Den Treek-Henschoten.

Wijken en buurten

In de wijk Rozendaal beschikt Leusden over de oudste drive-inwoningen van Nederland. Deze woningen, die eind jaren zestig gerealiseerd werden, heten in de volksmond de Eurowoningen, naar de gelijknamige projectontwikkelaar en de straatnamen.

Bedrijfsterreinen[14]

 • Ambachtsweg
 • De Horst
 • Paardenmaat
 • Princenhof
 • 't Ruigeveld
 • 't Spieghel
 • De Fliert (Achterveld)

Ontdek meer Geografie per onderwerp

Gelderse Vallei

Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei is een streek gelegen in Midden-Nederland. Het gebied ligt ruwweg tussen de Utrechtse Heuvelrug in het westen, een stukje Nederrijn in het zuiden, de Veluwe in het oosten en de Randmeren in het noorden. De Gelderse Vallei ligt voor twee derde in de provincie Gelderland, voor een derde in de provincie Utrecht en een heel klein stukje Noord-Holland in de gemeente Blaricum.

Den Treek

Den Treek

Den Treek is een buurtschap en landgoed behorende tot de Nederlandse gemeente Leusden, in de provincie Utrecht. Het landhuis ligt aan de rand van de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, 2 kilometer ten zuidwesten van Leusden-Zuid.

Grebbelinie

Grebbelinie

De Grebbelinie was een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, een Nederlandse verdedigingslinie, gebaseerd op inundatie. Deze linie liep door de Gelderse Vallei vanaf de Nederrijn bij de Grebbeberg te Rhenen langs het Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee, later het IJsselmeer. De linie is 60 kilometer lang.

Heiligenbergerbeek

Heiligenbergerbeek

De Heiligenbergerbeek is een beek in het midden van Nederland. Hij begint ten noorden van Woudenberg en stroomt naar Amersfoort. De beek is 8 kilometer lang en ligt op de grens van de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug. Het Heiligenbergerbeekdal heeft een oppervlakte van 300 hectare. Dit beekdal vormt een kwelgebied. Kwelwater uit het gebied rondom Woudenberg wordt afgevoerd via de Woudenbergse Grift, die achter Huize Den Treek in de Heiligenbergerbeek uitkomt.

Barneveldse Beek

Barneveldse Beek

De Barneveldse Beek of Flierbeek is een beek in de Gelderse Vallei, in het midden van Nederland. De beek en zijn zijbeken, zorgt voor een belangrijk deel van de afwatering van het centrale deel van de Gelderse Vallei. De Barneveldse Beek en zijn stroomgebied, wordt onderhouden door het Waterschap Vallei en Veluwe.

Koninklijke KPN

Koninklijke KPN

KPN is leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten verzorgt KPN complete telecommunicatie- en ICT-oplossingen. KPN biedt wereldwijd wholesale-netwerkdiensten aan andere operators.

Klompenpad

Klompenpad

Klompenpaden zijn lokale gemarkeerde wandelroutes. Het is een initiatief uit 2002 van Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland om het gebruik van oude en nieuwe voetpaden te stimuleren door ze met elkaar te verbinden.Tegenwoordig zijn ze ook in de rest van het land.

Landgoed Stoutenburg

Landgoed Stoutenburg

Het Landgoed Stoutenburg is een landgoed en (voormalig) kasteel te Stoutenburg, gemeente Leusden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Den Treek-Henschoten

Den Treek-Henschoten

Den Treek-Henschoten is een landgoed behorende tot de Nederlandse gemeenten Leusden, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug, in de provincie Utrecht.

Leusderend

Leusderend

Leusderend is een landgoed en voormalig internaat in de Nederlandse gemeente Leusden. Het ligt aan de Dodeweg nabij de N226 op de overgang van het dal van de Heiligenbergerbeek naar de Utrechtse Heuvelrug. Op het landgoed bevindt zich een landhuis waarvan de bouw werd voltooid in het jaar 1919. Sinds 1998 wordt het landgoed gebruikt als kantorenterrein, waar onder meer de Beeckestijn Business School is gevestigd.

De Boom (Leusden)

De Boom (Leusden)

De Boom is een landgoed aan de Arnhemseweg 105-107 en de aansluitende Geeresteinselaan 79-83 tussen Leusden, Woudenberg, Achterveld en De Glind. Het landgoed van ongeveer 900 hectare bestaat uit een afwisselend landschap van houtwallen, singels, stukken bos en landbouwgrond. De naam De Boom is ontleend aan een oude boom op het landgoed waar de officiële gemeentelijke mededelingen aan werden geplakt.

Heiligenberg (landgoed)

Heiligenberg (landgoed)

De Heiligenberg of Hohorst is een landgoed in de Nederlandse gemeente Leusden, gelegen aan de Heiligenbergerbeek.

Economie

Uitgaanscentrum de Til aan de Hamersveldseweg in het centrum van Leusden. Het linkerpand dateert uit 1920
Uitgaanscentrum de Til aan de Hamersveldseweg in het centrum van Leusden. Het linkerpand dateert uit 1920

Het bedrijfsleven van Leusden bestaat, naast de agrariërs in het buitengebied, voor het grootste deel uit dienstverlenende bedrijven.

Bekende bedrijven en instellingen die hun (Nederlandse) hoofdkantoor in Leusden hebben:

Overheidsinstellingen:

Winkelgebieden

Nieuwbouw in de stad, vlak bij winkelcentrum de Biezenkamp
Nieuwbouw in de stad, vlak bij winkelcentrum de Biezenkamp
De enige stadsgracht in Leusden de Kooikersgracht. Gelegen in Winkelcentrum de Hamershof
De enige stadsgracht in Leusden de Kooikersgracht. Gelegen in Winkelcentrum de Hamershof
Flatgebouw in het stadscentrum
Flatgebouw in het stadscentrum

Leusden beschikt over drie winkelcentra:

 • Winkelcentrum de Biezenkamp; heeft een stadsplein met rondom winkels en appartementen, verder liggen er nog een aantal winkels, restaurants en cafés aan de Hamersveldseweg en de Zwarteweg die allebei door het centrum van Leusden lopen.
 • Winkelcentrum de Hamershof; de eerste winkels openden hun deuren in 1980, in de Hamershof bevinden zich ook verschillende eetgelegenheden. De Openbare Bibliotheek is in dit winkelcentrum gevestigd, op de 1e verdieping werd in 2010 een VVV-kantoor geopend.
 • Winkelcentrum Zuidhoek; gelegen in de nieuwbouwwijk de Tabaksteeg. In het winkelcentrum zijn vooral dagwinkels gevestigd. Naast het winkelcentrum ligt een multifunctioneel centrum met bibliotheek, restaurant, scholencomplex en kantoorruimte.

Ontdek meer Economie per onderwerp

Achmea

Achmea

Achmea Holding BV is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf is de grootste verzekeraar van Nederland, als wordt gekeken naar in Nederland behaalde premieomzet. Achmea is het moederbedrijf van een aantal Nederlandse verzekeringsmerken, zoals Centraal Beheer, Interpolis, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Zilveren Kruis en Avéro Achmea.

Adidas

Adidas

Adidas AG is een Duitse multinational, opgericht en gevestigd in Herzogenaurach, Duitsland, die schoenen, kleding en accessoires ontwerpt en produceert. Het is de grootste fabrikant van sportkleding in Europa en de op één na grootste ter wereld, na Nike. Het is de houdstermaatschappij van de Adidas Group, die bestaat uit 8,33% van de Duitse voetbalclub Bayern München en Runtastic, een Oostenrijks fitnesstechnologiebedrijf.

AFAS Software

AFAS Software

AFAS Software is een Nederlands IT-bedrijf dat bedrijfssoftware ontwikkelt. AFAS is opgericht in 1996. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leusden. Per 1 januari 2022 heeft het bedrijf 597 medewerkers.

ARAG Group

ARAG Group

ARAG Group is een internationaal opererende verzekeraar uit Duitsland. ARAG staat voor Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Het hoofdkantoor is gevestigd in de ARAG Tower in Düsseldorf. Wereldwijd werken er zo'n 4700 mensen bij het bedrijf. ARAG Group zette in 2021 meer dan 2 miljard euro om. Het bedrijf is de grootste verzekeraar die in het bezit is van een familie, en in 2021 waren er 12,2 miljoen polissen in portefeuille. Vandaag de dag is de ARAG Groep de grootste familieverzekeraar in Duitsland en wereldwijd de grootste juridische verzekeraar.

HISWA

HISWA

De HISWA, sinds 2020 HISWA-RECRON, is een brancheorganisatie voor watersportbedrijven. HISWA is bekend van de gelijknamige consumentenbeurzen voor de watersport. Dat zijn de HISWA Amsterdam Boat Show in RAI Amsterdam en de HISWA te water, de laatste jaren in Lelystad. Op de beurzen zijn vele plezierboten te zien, van grote en luxueuze jachten en zeilboten tot eenpersoons kano's en rubberbootjes. Naast boten en accessoires zijn ook alle andere aspecten van de watersport te zien. Vanaf 1933 vond de HISWA Amsterdam Boat Show plaats in Amsterdam. In 2020 was de laatste HISWA Amsterdam Boat Show. Deze werd voortijdig afgebroken vanwege de coronacrisis. Na 65 jaar hield deze beurs op te bestaan. HISWA fuseerde in hetzelfde jaar met de organisatie voor recreatieondernemers RECRON.

InShared

InShared

InShared is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. en is begin 2009 opgericht. De verzekeraar heeft de pay off "We All Benefit" en onderscheidt zich door een jaarbeloning uit te keren als er minder schade wordt geclaimd dan klanten hebben gemaakt. In 2009 werd 8% uitgekeerd, in 2010 6%, in 2011 werd er meer schade uitgekeerd dan er premie was ontvangen en was er geen jaarbeloning. De laatste jaren is er wel uitgekeerd met een recordbedrag in 2020 ten tijde van Corona De verzekeraar neemt 20% van de inkomsten om het bedrijf te runnen.

Bouwmarkt

Bouwmarkt

Een bouwmarkt is een winkel die hoofdzakelijk doe-het-zelfproducten verkoopt.

Gamma (winkel)

Gamma (winkel)

Gamma is een franchise-winkelketen van bouwmarkten in doe-het-zelf- en tuinartikelen, met 166 zaken in Nederland en 86 in België.

Karwei (winkel)

Karwei (winkel)

Karwei is een winkelketen in doe-het-zelf- en tuinartikelen, een bouwmarkt. De meeste bouwmarkten zijn eigendom van verschillende franchiseondernemers. Zeven winkels zijn eigendom van Intergamma. Het hoofdkantoor van de franchise-organisatie Intergamma staat in Leusden. Karwei heeft 132 filialen, alleen in Nederland.

Internationale School voor Wijsbegeerte

Internationale School voor Wijsbegeerte

De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) is een filosofisch cursusinstituut in Nederland.

Gazelle (bedrijf)

Gazelle (bedrijf)

Gazelle is een in 1892 opgerichte Nederlandse fietsenfabriek die ook auto's, brom- en motorfietsen heeft geproduceerd. De naamloze vennootschap, die zich sinds 1992 Koninklijk mag noemen, heeft een fabriek in Dieren. Het bedrijf produceert ruim 275.000 fietsen per jaar en is daarmee marktleider in Nederland.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in Nederland. Het CBR is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Leusden wordt sinds 11 december 2016 door bussen van Keolis Nederland uitgevoerd[15] en sinds 11 december 2022 ook door bussen van EBS (onder de namen Syntus Utrecht en RRReis respectievelijk), voorheen door Connexxion, met eindbestemmingen Amersfoort, Veenendaal, Doorn, Rhenen, Utrecht (Rijnsweerd), Nijkerk en Barneveld.

Lijn Soort Route Vervoerder Bijzonderheden
17 Streekbus Amersfoort - Leusden Bedrijventerrein De Horst Syntus
19 Streekbus Amersfoort - Leusden ISVW Syntus
80 Streekbus Amersfoort - Leusden - Woudenberg - Veenendaal-De Klomp Syntus
82 Streekbus Amersfoort - Leusden - Maarsbergen - Maarn - Doorn Syntus
217 Spitsbus Amersfoort - Leusden Bedrijventerrein De Horst Syntus
280 Streekbus Amersfoort - Leusden - Woudenberg - Veenendaal - Rhenen Syntus
299 Snelbus Leusden - Soesterberg - Utrecht Rijnsweerd Syntus
509 Buurtbus Nijkerk - Hoevelaken - Leusden - Achterveld - Barneveld EBS
680 Schoolbus Rhenen - Veenendaal - Woudenberg - Leusden - Amersfoort Syntus

Bijgewerkt op 12 december 2022

Ontdek meer Openbaar vervoer per onderwerp

Politiek en bestuur

B&W

Sinds 7 september 2017 is Gerolf Bouwmeester burgemeester van Leusden.[16] De wethouders zijn: Wim Vos (CDA), Patrick Kiel (VVD) en Erik van Beurden (GroenLinks-PvdA).[17]

Zetelverdeling gemeenteraad

De gemeenteraad van Leusden kent 23 zetels.

Gemeenteraadszetel[b]
Partij 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Lokaal Belangrijk - - - - - 7
CDA 5 5 5 5 5 4
GroenLinks-PvdA - - - 4 4 3
Groenlinks 2 2 3
PvdA 5 5 2
VVD 5 5 5 2
D66 1 1 3 5 3 2
ChristenUnie-SGP 2 2 2 3 3 2
Leusden Vooruit - - - - - 2
SP - - - - 2 1
Kiesvereniging Leusden '90 1 1 1 - - -
totaal 21 21 21 21 21 23

Stedenbanden

Van 1998 tot 2012 had de gemeente een stedenband met de Hongaarse plaats Tét, waarbij jaarlijks uitwisselingsactiviteiten georganiseerd. Wegens bezuinigingen werd deze band door de gemeente Leusden verbroken.[18]

Aangrenzende gemeenten

   Aangrenzende gemeenten   
        Vlag Amersfoort Amersfoort (Ut       
      Brosen windrose nl.svg      
 Vlag Zeist Zeist (Ut  Vlag Barneveld Barneveld (Gl
           
        Vlag Woudenberg Woudenberg (Ut       

Ontdek meer Politiek en bestuur per onderwerp

Lijst van burgemeesters van Stoutenburg

Lijst van burgemeesters van Stoutenburg

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Stoutenburg tot die gemeente in 1969 opging in de gemeente Leusden.

Lijst van burgemeesters van Leusden

Lijst van burgemeesters van Leusden

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Leusden in de provincie Utrecht.

Gerolf Bouwmeester

Gerolf Bouwmeester

G.J. (Gerolf) Bouwmeester is een Nederlandse bestuurder en D66-politicus. Sinds 7 september 2017 is hij burgemeester van Leusden.

Christen-Democratisch Appèl

Christen-Democratisch Appèl

Het Christen-Democratisch Appèl is een Nederlandse politieke partij en heeft een christendemocratische signatuur.

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks is een Nederlandse politieke partij met een progressief-linkse signatuur. GroenLinks is in 1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de PPR, de PSP, de CPN en de EVP.

Partij van de Arbeid (Nederland)

Partij van de Arbeid (Nederland)

De Partij van de Arbeid is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur.

Democraten 66

Democraten 66

Democraten 66 is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaal-liberale signatuur. D66 noemt zichzelf progressief, sociaal-liberaal en ook wel vrijzinnig. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 in Amsterdam. De ambitie was een progressieve, niet dogmatisch (socialistisch) maar pragmatische volkspartij te zijn met als centraal streven meer zeggenschap van burgers in alle openbare bestuursorganen, van hoog tot laag. Tegenwoordig is de partij nog altijd voorstander van bestuurlijke vernieuwing, maar staan ook andere thema's, zoals individuele ontplooiing en Europese samenwerking, centraal.

ChristenUnie

ChristenUnie

De ChristenUnie is een Nederlandse politieke partij en heeft een christelijk-sociale signatuur.

Staatkundig Gereformeerde Partij

Staatkundig Gereformeerde Partij

De Staatkundig Gereformeerde Partij is een Nederlandse politieke partij en heeft een reformatorische signatuur.

Socialistische Partij (Nederland)

Socialistische Partij (Nederland)

De Socialistische Partij is een Nederlandse politieke partij met een socialistische signatuur.

Partnerstad

Partnerstad

Een partnerstad is een plaats, meestal in een ander land, waar een gemeente vriendschappelijke contacten mee onderhoudt. Dit verband wordt jumelage genoemd. Vaak gaan de contacten zo ver dat de partnersteden elkaar over en weer bijstaan. Dit wordt dan een stedenband genoemd. De stedenbanden worden onderhouden door de gemeente zelf en/of een of meer particuliere organisaties binnen deze gemeente.

Hongarije

Hongarije

Hongarije is een land in Centraal-Europa, van noord naar zuid doorsneden door de Donau en grenzend aan Oostenrijk, Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië. Hongarije is lid van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de NAVO en de Visegrádgroep.

Bezienswaardigheden

Landhuis Heiligenberg
Landhuis Heiligenberg
 • St. Jozefkerk in Leusden, een Rooms-katholieke kerk die dateert uit 1841
 • Sint-Jozefkerk in Achterveld, een eveneens Rooms-katholieke kerk uit 1933
 • Boerderij Nieuw Langebeek, tegen de openbare bibliotheek, die dateert uit 1878
 • Scrum, een kunstwerk uit 1987 bij de Kooikersgracht in Winkelcentrum de Hamershof
 • Landhuis Heiligenberg, gebouwd rond 1815 door Ernst Louis van Hardenbroek
 • Heiligenbergerweg 3, koetshuis dat tussen 1850 en 1900 werd gebouwd
 • Duiventil aan het Zwanenwater op de buitenplaats van De Heiligenberg, dateert uit ongeveer 1827-1837
 • Fabrieksgebouw Coöperatieve Handelsvereniging Leusden & Omgeving (Hamersveldseweg 138), dateert uit 1929
 • Grebbeliniedijk Noord- en oostrand Leusden. Met veel oorlogsbunkers. Dateert uit 1935-1945
 • Asschatterkeerkade nabij de Hagenouwselaan, tankeropstelling in de dijk, dateert uit 1940-1945
 • Kerktoren van Oud-Leusden, Vlooswijkerweg, die dateert uit rond 1300
 • Dorpskerk Leusden-Zuid, Arnhemseweg, die dateert uit 1828

Ontdek meer Bezienswaardigheden per onderwerp

Rooms-Katholieke Kerk

Rooms-Katholieke Kerk

De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus. Sinds 13 maart 2013 is dat paus Franciscus. Ze beroept zich op het Oude en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome.

Sint-Jozefkerk (Achterveld)

Sint-Jozefkerk (Achterveld)

De Sint-Jozefkerk is een katholieke kerk in Achterveld in de Nederlandse provincie Utrecht. De kerk ligt aan de doorgaande weg van Amersfoort naar Barneveld. De hoofdingang van de neo-romaanse kerk bevindt zich aan de zijde van de Jan van Arkelweg. De kerk staat op de plaats van de afgebroken zaalkerk uit 1845. Architect H.W. Valk werd bij het ontwerpen geïnspireerd door oude abdijkerken in Zuid Frankrijk.

Kunst

Kunst

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.

Kooikersgracht

Kooikersgracht

De Kooikersgracht was een stadsgracht in Leusden, het was de enige gracht die de plaats bezat. In 2019 is de gracht gedempt, om ruimte te maken voor een plein. De aanleg van het plein zal echter pas in 2020 gereed zijn.

Heiligenberg (landgoed)

Heiligenberg (landgoed)

De Heiligenberg of Hohorst is een landgoed in de Nederlandse gemeente Leusden, gelegen aan de Heiligenbergerbeek.

Koetshuis

Koetshuis

Een koetshuis is een gebouw waarin koetsen worden gestald, vaak behorend tot een landhuis, een kasteel of een stalhouderij.

Duiventil

Duiventil

Een duiventil, duivenkot of duivenhok is een ruimte om duiven in te kweken.

Grebbelinie

Grebbelinie

De Grebbelinie was een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, een Nederlandse verdedigingslinie, gebaseerd op inundatie. Deze linie liep door de Gelderse Vallei vanaf de Nederrijn bij de Grebbeberg te Rhenen langs het Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee, later het IJsselmeer. De linie is 60 kilometer lang.

Kerktoren van Oud-Leusden

Kerktoren van Oud-Leusden

De kerktoren van Oud-Leusden is een middeleeuwse kerktoren in Oud-Leusden in de gemeente Leusden in de Nederlandse provincie Utrecht. De toren staat in een hoek omgeven door verschillende drukke verkeerswegen, waaronder de A28 en N227, en even verder de N221. In de nabijheid liggen ook de straten Kerkweg en Dodeweg, een zogenaamde Doodweg. De plaats van de verdwenen kerk met toren ligt op een kerkheuvel en wordt omgeven door een ommuurd kerkhof. In het padenpatroon is de vorm van de kerk nog zichtbaar. De kerk was gewijd aan de Heilige Antonius.

Dorpskerk (Leusden-Zuid)

Dorpskerk (Leusden-Zuid)

De Dorpskerk van Leusden-Zuid is een waterstaatskerk uit 1828 langs de N226 in de woonkern Leusden-Zuid in de Nederlandse gemeente Leusden. Het gebouw wordt onder andere gebruikt voor kerkdiensten van de plaatselijke protestantse gemeente. Het is ontworpen in neoclassicistische stijl gecombineerd met gotiserende raamvormen. De kerk is een rijksmonument.

Cultuur en recreatie

Media

De Leusder Krant is de regionale krant van Leusden en wordt uitgegeven sinds april 1969. In de hoogtijdagen van het blad verscheen de krant twee keer per week, sindsdien alleen maar op de woensdag. De lezers van het nieuwsblad, dat in de eerste editie Krant zonder naam heette, kozen voor de naam Leusder Courant, dit werd later gewijzigd in de huidige naam. De krant valt onder de uitgever BDUmedia.[19] Tot eind 2018 bestond in de gemeente ook de krant Leusden Nu dat werd uitgegeven door De Persgroep Nederland. Deze is dat jaar eveneens overgenomen door BDUmedia en is sindsdien geïntegreerd in de Leusder Krant.[20]

Verder deelt de gemeente de lokale omroep met de gemeente Amersfoort: Mediagroep EVA. Deze omroep beheert een televisiezender, radiostation, teletekst en een internetsite.

Theater en muziek

Leusden kent twee theaters: theater de tuin en sinds 2021 het AFAS theater Leusden. Bij laatstgenoemde ging de musical 14 de musical in première.[21] Ook kent de gemeente een muziekschool. Sinds 2008 wordt muziekonderwijs gegeven door Scholen in de Kunst in het gebouw Muziekschool Leusden aan de Eikenlaan.[22] Het plaatselijke orkest is Lisiduna Leusden.[23]

Monumenten

In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en oorlogsmonumenten, zie:

Ontdek meer Cultuur en recreatie per onderwerp

BDU

BDU

Koninklijke Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij (BDU) is een bedrijf in Barneveld op het gebied van media. De holding BDU bestaat uit de werkmaatschappijen BDUmedia en BDUprint. BDUmedia is uitgever van veel huis-aan-huisbladen die verschijnen in Midden-Nederland. BDUprint drukt naast huis-aan-huisbladen vooral vak- en publiekstijdschriften. Tot 2014 werden ook boeken gedrukt.

De Persgroep Nederland

De Persgroep Nederland

De Persgroep Nederland, het voormalige PCM Uitgevers, was een Nederlandse uitgever van kranten, boeken en multimedia, ontstaan in 1994.

Lokale omroep in Nederland

Lokale omroep in Nederland

Een lokale omroep is een publieke omroep die uitzendt voor een of meer gemeenten in Nederland en brengen programma's op lokaal niveau om inwoners te informeren en amuseren. Veel publieke lokale omroepen zijn aangesloten bij de belangenorganisatie Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland.

Mediagroep EVA

Mediagroep EVA

Mediagroep EVA is een lokale omroep in de Nederlandse gemeente Amersfoort. EVA heeft een eigen televisiezender, radiostation, teletekst en internetsite. De zender zendt informatie over Amersfoort en de regio Amersfoort uit.

Teletekst

Teletekst

Teletekst is een oproepbare informatiebron via de televisie. Het teletekstsignaal wordt met de normale televisie-uitzending meegestuurd in de beeldlijnen die buiten het normale beeld vallen. Bij slecht afgestelde televisietoestellen is dit weleens te zien als steeds veranderende zwarte en witte puntjes aan de boven- of onderkant van het beeld. Dit signaal wordt door een ingebouwde decoder uit het ontvangstsignaal gefilterd, waarna de gebruiker de gewenste informatie met de afstandsbediening kan opzoeken. Ook kunnen hiermee de Nederlandstalige televisieprogramma's van ondertiteling voorzien worden.

14 de musical

14 de musical

14 het theaterspektakel, met als ondertitel Een avond vol humor, nostalgie en héél veel Cruijff, is een voorstelling uit 2021 van Tom de Ket en Wolter Lommerde.

Orkest

Orkest

Een orkest is een groep musici en muziekinstrumenten van allerlei soort.

Lijst van rijksmonumenten in Leusden (plaats)

Lijst van rijksmonumenten in Leusden (plaats)

De plaats Leusden telt 54 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

Lijst van rijksmonumenten in Leusden (gemeente)

Lijst van rijksmonumenten in Leusden (gemeente)

De gemeente Leusden telt 101 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht. Zie ook de gemeentelijke monumenten in Leusden.

Lijst van gemeentelijke monumenten in Leusden

Lijst van gemeentelijke monumenten in Leusden

De gemeente Leusden kent 19 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Leusden.

Lijst van oorlogsmonumenten in Leusden

Lijst van oorlogsmonumenten in Leusden

De gemeente Leusden heeft 26 oorlogsmonumenten. Hieronder een overzicht.

Sport en gezondheid

Circa 46% van de Leusdenaren heeft overgewicht. Ongeveer 58% van de Leusdenaren maakt wekelijks gebruik van sportfaciliteiten. Van de jongeren beweegt ongeveer 48% minder dan de landelijke beweegnorm.

Naar aanleiding van het Nationaal Sportakkoord is in 2020 het Leusdens Sport- en Beweegakkoord gesloten tussen onder andere de gemeente en sportorganisatie Leusden Fit. Doel hiervan is als volgt:

sport en beweging voor zoveel mogelijk Leusdenaren bereikbaar maken en hen actief stimuleren gebruikte maken van die mogelijkheden.[24]

De gemeente kent meer dan 40 sportverenigingen waarvan ca. 32% van de inwoners ten minste lid is van een. Hieronder een lijst van enkele verenigingen.

Verder zijn er zes sportzalen in de gemeente.[25]

Ontdek meer Sport en gezondheid per onderwerp

Geboren en overleden

Geboren

Overleden

Van de slachtoffers die in het Leusdense gedeelte van Kamp Amersfoort zijn overleden, zijn de namen ingeschreven in de burgerlijke stand van de gemeente.

Zie Lijst van slachtoffers van Kamp Amersfoort voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ontdek meer Geboren en overleden per onderwerp

Jan Lodewijk Willem van Hardenbroek van Lockhorst

Jan Lodewijk Willem van Hardenbroek van Lockhorst

Jan Lodewijk Willem baron van Hardenbroek van Lockhorst was een Nederlands burgemeester.

Jan Aernout Anne Hendrik de Beaufort

Jan Aernout Anne Hendrik de Beaufort

Jan Aernout "(Noud)" Anne Hendrik de Beaufort was een Nederlands burgemeester.

Lieven Ferdinand de Beaufort

Lieven Ferdinand de Beaufort

Lieven Ferdinand de Beaufort was een Nederlandse bioloog die in 1903 deelnam aan de Noord Nieuw-Guinea Expeditie. In de jaren '20 van de twintigste eeuw was hij directeur van het Zoölogisch Museum van Artis in Amsterdam en later hoogleraar zoögeografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Johannes Anthonie de Visser

Johannes Anthonie de Visser

Johannes Anthonie de Visser was een zoon van CHU-voorman Johannes Theodoor de Visser, en in Colijns kortstondige vijfde kabinet minister van Justitie voor de CHU. Verder vervulde De Visser belangrijke gerechtelijke functies en was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog raadsheer in de Hoge Raad. Visser was gehuwd met Alida Wilhelmina Mutters.

Jan van Burgsteden

Jan van Burgsteden

Johannes Gerardus Maria (Jan) van Burgsteden S.S.S. is hulpbisschop-emeritus van het bisdom Haarlem-Amsterdam en lid van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament.

Congregatie van het Allerheiligst Sacrament

Congregatie van het Allerheiligst Sacrament

De Congregatie van het Allerheiligst Sacrament (Latijnse naam: Societas Sanctissimi Sacramenti, – ook sacramentijnen genoemd – is een congregatie die in 1856 door de heilige Pierre-Julien Eymard in Parijs werd opgericht. In 1863 werd ze door de paus goedgekeurd. De congregatie legt zich vooral toe op het apostolaat en de bevordering van het gebed voor het Allerheiligste Sacrament.

Hans Renes

Hans Renes

Johannes (Hans) Renes is een Nederlands historisch geograaf en hoogleraar op dat vakgebied.

Bianca Hagenbeek

Bianca Hagenbeek

Bianca Hagenbeek is een Nederlandse televisiepersoonlijkheid. Ze is de winnares van het tweede Nederlandse seizoen van het televisieprogramma Big Brother.

Gaby van Nimwegen

Gaby van Nimwegen

Gaby van Nimwegen is een Nederlands fotomodel, actrice en televisiepresentatrice. Ze was Miss Nederland 1992.

Haike van Stralen

Haike van Stralen

Haike Eva van Stralen is een voormalige Nederlandse zwemster. Van Stralen zwom op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney en op de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene voor Nederland.

Fabian de Keijzer

Fabian de Keijzer

Fabian de Keijzer is een Nederlands voetballer die als doelman speelt voor FC Utrecht.

Lotje de Keijzer

Lotje de Keijzer

Lotje de Keijzer is een Nederlands voetbalster die in het seizoen 2021-2022 uitkwam voor FC Twente in de Eredivisie. In de tweede seizoenshelft van het seizoen 2022-2023 speelt De Keijzer voor Excelsior Rotterdam.

Bron: "Leusden", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 19th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Leusden.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Galerij
Externe links
Zie de categorie Leusden van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.