Onze uitbreiding krijgen

Lichaamsgewicht

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

Lichaamsgewicht is de massa van een dierlijk lichaam. De juiste wetenschappelijke benaming zou lichaamsmassa moeten zijn, zie massa en gewicht.

Het vroegtijdig opsporen van afwijkend lichaamsgewicht is een belangrijke taak van de preventieve gezondheidszorg. Een duidelijk te hoog of te laag lichaamsgewicht kan immers symptoom zijn van een andere onderliggende problematiek. Bij vroege detectie kan er ook vroeger gestart worden met een behandeling. Daarom dat "wegen en meten" een vast onderdeel vormt van de zuigelingenraadplegingen van bijvoorbeeld Kind en Gezin.

Een gezond lichaamsgewicht is belangrijk: mensen die te licht zijn kunnen onder andere last hebben van energiegebrek, mensen met een te hoog lichaamsgewicht kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met hart- en vaatziekten of met versnelde slijtage van gewrichten.

Ontdek meer Lichaamsgewicht per onderwerp

Massa (natuurkunde)

Massa (natuurkunde)

Massa is een natuurkundige grootheid die een eigenschap van materie, de hoeveelheid van een stof, aanduidt. Massa wordt uitgedrukt in kilogram. Massa heeft twee belangrijke eigenschappen: traagheid als verzet tegen versnelling door een kracht, en gewicht ten gevolge van de zwaartekracht op die massa. Massa dient niet te worden verward met gewicht, dat de aantrekking van een massa door de zwaartekracht is. Het gewicht hangt af van de plaats van een massa op een hemellichaam.

Lichaam (biologie)

Lichaam (biologie)

Een lichaam is het geheel van een meercellig organisme dat uit eigen lichaamscellen is opgebouwd. Deze cellen hebben een voor elk organisme uniek genoom. De term 'lichaam' wordt vooral in de dierfysiologie gebruikt.

Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg is gezondheidszorg die de nadruk legt op het voorkomen van ziekten. Men onderscheidt hierin drie niveaus.

Kind en Gezin

Kind en Gezin

Kind en Gezin was een agentschap van de Vlaamse overheid met als opdracht actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Sinds 2019 is het opgegaan in het agentschap Opgroeien.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn aandoeningen die het hart en vaatstelsel aangaan, zoals hypertensie, hartinfarcten, beroerten, ischemische aanvallen of TIA's en vaatlijden van de grote vaten, zoals etalagebenen. Ze behoren in de westerse wereld tot de belangrijkste doodsoorzaken. Hart- en vaatziekten worden onderverdeeld in verworven en aangeboren, congenitale aandoeningen.

Gewricht

Gewricht

Een gewricht is een verbinding tussen twee botten waarbij beweging mogelijk is. Dit wordt een discontinue verbinding genoemd.

Lichaamsgewicht en -lengte

Of het lichaamsgewicht past bij de lengte van het menselijk lichaam is uit te rekenen aan de hand van de body mass index (BMI). Hierbij wordt het lichaamsgewicht gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte. Over het algemeen wordt bij volwassenen een BMI tussen 18,5 en 25 gezien als een gezond lichaamsgewicht. Tussen 25 en 30 is er sprake van overgewicht, boven de 30 van ernstig overgewicht of obesitas. Voor kinderen gelden andere grenswaarden, omdat die nog in volle ontwikkeling zijn. Voor hen bestaan afzonderlijke tabellen die de metingen vergelijken met de normgroep (afzonderlijk voor jongens en meisjes) van hun leeftijd,[1] Ook voor sterk gespierde mensen gaat de verhouding niet op.

Ontdek meer Lichaamsgewicht en -lengte per onderwerp

Lichaamsgewicht en schoonheid

Sommige mensen beweren dat er een sterk verband is tussen schoonheid en lichaamsgewicht, maar dit is aan cultuurgebonden. Sommige mensen vinden zeer slank (Twiggy) mooi, anderen vinden fors mooi (Rubensfiguur). Door de jaren heen verandert het schoonheidsideaal vaak.

Ontdek meer Lichaamsgewicht en schoonheid per onderwerp

Bron: "Lichaamsgewicht", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2019, May 8th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaamsgewicht.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe links
Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.