Onze uitbreiding krijgen

Lijst van officieren in de Orde van Oranje-Nassau

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Versierselen van een officier in de Orde van Oranje-Nassau
Versierselen van een officier in de Orde van Oranje-Nassau
Bioscoopjournaal uit 1948. Zilveren priesterjublieum van pater Henri de Greeve; Pater Henri de Greeve spreekt regelmatig voor de KRO-microfoon in de rubriek "Het Lichtbaken" en is daardoor een bekende en populaire figuur. Ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum komt minister Sassen hem in Haarlem opzoeken in zijn kamer in huize "St. Johannes de Deo", spreekt hem toe, overhandigt een geschenk en benoemt hem, namens koningin Wilhelmina, tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Greeve spreekt een kort dankwoord.

Dit is een (niet-uitputtende) lijst van in de Nederlandstalige Wikipedia opgenomen gedecoreerden als officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tussen haakjes staat het jaartal van benoeming.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A

Ontdek meer A per onderwerp

Jos van Aalderen

Jos van Aalderen

Johannes (Jos) van Aalderen was een houthandelaar, verzetsstrijder en politicus in Hoogeveen.

Jozias van Aartsen

Jozias van Aartsen

Jozias Johannes van Aartsen is een Nederlands bestuurder en voormalig politicus voor de VVD. Tussen 2008 en 2017 was hij burgemeester van Den Haag.

Karin Adelmund

Karin Adelmund

Karin Yvonne Irene Jansen Adelmund was een Nederlands politicus en vakbondsbestuurder. Namens de PvdA was ze lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris en partijvoorzitter.

Bert Alberda

Bert Alberda

Albertus Theo (Bert) Alberda is een Nederlandse arts met gynaecologie als medisch specialisme. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van IVF-behandelingen in Nederland. Alberda was werkzaam als gynaecoloog in het Dijkzigt Ziekenhuis en later het Franciscus Gasthuis.

François van Alphen

François van Alphen

François van Alphen was een Nederlands bankier en medeoprichter van de firma Oppenheim & van Till.

Mieke Andela-Baur

Mieke Andela-Baur

Maria Agnes Henriëtte (Mieke) Andela-Baur was een politica namens de KVP en het CDA.

Agnes van Ardenne

Agnes van Ardenne

Anna Maria Agnes (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven is een Nederlandse voormalige politica en bestuurder. Sinds 1 oktober 2017 was zij waarnemend burgemeester van de gemeente Westland. Per 18 december 2018 werd ze opgevolgd door Bouke Arends. Eerder was zij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Balkenende I en minister zonder portefeuille voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Balkenende II en het kabinet-Balkenende III.

Ko Arnoldi

Ko Arnoldi

Heiko Eltjo (Ko) Arnoldi was een Nederlands acteur, toneelspeler, -regisseur en -leider en vertaler.

Dineke van As-Kleijwegt

Dineke van As-Kleijwegt

Dineke van As-Kleijwegt is een Nederlandse oud-politica en als zodanig voormalig burgemeester van Assen.

Fons Asselbergs

Fons Asselbergs

Alfons Lucas Lodewijk Maria (Fons) Asselbergs is een Nederlands kunsthistoricus, adviseur ruimte en cultuur en voormalig politicus. Hij was wethouder met verschillende portefeuilles voor de PvdA in Amersfoort.

Adrienne d'Aulnis de Bourouill

Adrienne d'Aulnis de Bourouill

Hester Adrienne Henriëtte barones d'Aulnis de Bourouill was een Nederlands juriste die zich met name met medisch-ethische vraagstukken bezighield.

Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill (1850-1925)

Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill (1850-1925)

Ferdinand Folef baron d'Aulnis de Bourouill was een Nederlandse burgemeester.

B

Ontdek meer B per onderwerp

Ad van Baal

Ad van Baal

Adrianus Paulus Petrus Maria (Ad) van Baal is een Nederlands oud-militair en bestuurder. Hij was generaal van de Koninklijke Landmacht. Als bevelhebber was hij betrokken bij de Val van Srebrenica.

Jan Backx

Jan Backx

Dr. Johannes Philippus (Jan) Backx was een havenbaron die ook een rol speelde in de verbetering van de maatschappelijke positie van de havenarbeiders en bij de wederopbouw van Rotterdam. Hij was directeur van Thomsen's Havenbedrijf en voorzitter van de Scheepvaartvereniging-Zuid, een in 1907 opgerichte werkgeversorganisatie voor de behartiging van scheepvaart- en havenbelangen.

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin is een Nederlands voormalig politicus van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en rechtsgeleerde.

Daniel Johannes von Balluseck

Daniel Johannes von Balluseck

Daniël Johannes (Day) von Balluseck was een Nederlands journalist en diplomaat. Hij was van 1929 tot 1949 hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. Onder zijn leiding nam de krant tijdens de Tweede Wereldoorlog een ferme, liberale houding aan tegenover de Duitse bezetter en zijn Nederlandse handlangers. Als gevolg hiervan werd hij meermalen gearresteerd en in 1942 overgebracht naar kamp Haaren en later, als gijzelaar naar kamp Sint-Michielsgestel. Hier maakte hij deel uit van de Heeren Zeventien. In 1949 verliet hij de journalistiek en werd permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties in New York. Tijdens zijn ambtsperiode, die tot 1955 duurde, was Nederland gedurende twee jaar (1951-1952) lid van de Veiligheidsraad, die hij gedurende twee periodes van één maand voorzat. Na 1955 was hij nog ambassadeur te Moskou en Ottawa.

Hans Basart

Hans Basart

Henri Johan Marie (Hans) Basart was een Nederlands schilder, glazenier, kunsthistoricus, academiedirecteur en conservator.

Jan van Beek (journalist)

Jan van Beek (journalist)

Johannes Petrus Maria (Jan) van Beek was een Nederlands journalist en hoofdredacteur van de Geassocieerde Pers Diensten.

Jan Beelaerts van Blokland

Jan Beelaerts van Blokland

Jhr. Jan Jacob Gerard ("Mickey") Beelaerts van Blokland was een Nederlands militair uit het geslacht Beelaerts van Blokland.

Johan Anthony Beelaerts van Blokland

Johan Anthony Beelaerts van Blokland

Jhr. mr. Johan Anthony Beelaerts van Blokland was een Nederlands diplomaat.

Albert Beerman

Albert Beerman

Albert Christiaan Wilhelm Beerman was een Nederlands politicus en advocaat.

Carel Begeer

Carel Begeer

Carel Joseph Anton Begeer was een Nederlands edelsmid, ontwerper en directeur van Koninklijke Van Kempen & Begeer.

Fritz Behrendt

Fritz Behrendt

Fritz Alfred Behrendt was een Nederlands cartoonist van Duits-Joodse afkomst.

Herman van Bekkum

Herman van Bekkum

Herman van Bekkum was een Nederlands scheikundige, en gewoon hoogleraar organische chemie aan de Technische Universiteit Delft, en in het studiejaar 1975-1976 tevens rector magnificus.

C

Ontdek meer C per onderwerp

Lieve Christiaens

Lieve Christiaens

Lieve Christiaens is een Nederlandse gynaecologe en wetenschapper die zich heeft ingezet voor prenataal onderzoek.

Paul Comenencia

Paul Comenencia

Paul Comenencia is lid van de Raad van State van het Koninkrijk, non-profit-bestuurder en toezichthouder, voormalig politicus en oud-diplomaat.

Marc Compernol

Marc Compernol

Marc Compernol was van juli 2016 tot juli 2020 Chef Defensie van het Belgisch leger.

Clemens Cornielje

Clemens Cornielje

Clemens Gerard Antoon Cornielje was een Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Hij was van 2005 tot 1 februari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994-2005).

Ferry Corsten

Ferry Corsten

Ferry Corsten is een Nederlandse DJ en producer. Net als zijn landgenoten Tiësto en Armin van Buuren hoort hij tot de wereldtop. Naast zijn eigen werk, werkte Corsten samen met Vincent de Moor als Veracocha en met Tiësto als Gouryella. Corsten woont op dit moment in Capelle aan den IJssel.

Moises Frumencio da Costa Gomez

Moises Frumencio da Costa Gomez

Moises Frumencio da Costa Gomez was een Curaçaos politicus voor de Nationale Volkspartij. Hij was van 1951 -1954 voorzitter van de Regeringsraad en wordt vaak gezien als de eerste premier van de Nederlandse Antillen. Hij speelde een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een meer democratisch bestuur en grotere autonomie voor de Nederlandse Antillen en was betrokken bij de ontwikkeling van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Louis Couperus

Louis Couperus

Louis Marie Anne Couperus was een Nederlandse schrijver en een van de eerste Nederlandse vertegenwoordigers van het literaire naturalisme.

Kitty Courbois

Kitty Courbois

Catharina Anna Petronella Antonia (Kitty) Courbois was een Nederlandse actrice.

Hans Couzy

Hans Couzy

Henri Andre (Hans) Couzy was een Nederlandse generaal van de Landmacht. Hij leidde de grootste reorganisatie van de Koninklijke Landmacht uit de geschiedenis van de Nederlands krijgsmacht, namelijk de overgang naar een kleiner beroepsleger. Hij werd ook bekend door zijn betrokkenheid bij de Val van Srebrenica in 1995.

Jean Hubert Couzy

Jean Hubert Couzy

Jean Hubert Couzy was een Nederlands generaal en politicus voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer

Jacqueline Marian Cramer is een Nederlands wetenschapster en voormalig politica. Als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakte ze van 22 februari 2007 tot 20 februari 2010 deel uit van het kabinet-Balkenende IV. Ze is lid van de Partij van de Arbeid. Cramer was sinds 2005 hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Eerder bekleedde zij leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Tilburg en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Johan Cruijff

Johan Cruijff

Hendrik Johannes (Johan) Cruijff was een Nederlands profvoetballer en voetbaltrainer.

D

Ontdek meer D per onderwerp

Kommer Damen

Kommer Damen

Ing. Kommer Damen is een scheepsbouwer en voorzitter van de directie van het familiebedrijf Damen Shipyards Group. Hij is getrouwd met Josien Damen en heeft vier kinderen. In de holding hebben deze kinderen 48% van de aandelen. Hij is de zoon van Jan Damen, die samen met zijn broer Marinus Damen, in 1922 in een schuur bij het huis vletten begon te bouwen. Formeel ging het bedrijf op 14 november 1927 in Hardinxveld-Giessendam van start als de Scheepswerf Gebr. J. & M. Damen. Later kreeg het bedrijf vier locaties: de oude werf waar het bedrijf was begonnen, twee nieuwe werven en een timmerwerf.

Huub Dassen

Huub Dassen

Hubert Michel Jozef (Huub) Dassen was een Nederlands politicus namens de KVP.

Harry Degen

Harry Degen

Henricus Antonius Arnoldus (Harry) Degen was een Nederlands bestuurder en van 1969 tot 1977 algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Frans Derks

Frans Derks

Frans Derks was een Nederlands voetbalscheidsrechter. Derks was van 1956 tot 1978 actief als scheidsrechter in het betaald voetbal.

Corinne Dettmeijer

Corinne Dettmeijer

C.E. (Corinne) Dettmeijer-Vermeulen is een Nederlands juriste. Ze was van 1 januari 2006 tot 15 november 2017 de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Dettmeijer volgde indertijd Anna Korvinus op, die op 1 april 2000 als eerste Nationaal Rapporteur was benoemd, en werd zelf in 2017 opgevolgd door Herman Bolhaar.

Frank De Winne

Frank De Winne

Frank burggraaf De Winne is een Belgisch militair piloot en ruimtevaarder. In 2002 verbleef hij ruim acht dagen aan boord van het internationaal ruimtestation ISS. Met die ruimtevlucht werd hij de tweede Belgische astronaut, na Dirk Frimout.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is een Nederlands bestuurder en voormalig parlementslid. Van 2011 tot 2021 was zij voorzitter/directeur van werkgeversorganisatie FME-CWM. Voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) was zij van 3 juni 2003 tot 8 november 2011 lid van de Tweede Kamer. Aanvankelijk hield zij zich in het parlement voornamelijk bezig met financiën, economische zaken, verkeer en waterstaat, onderwijs en jeugdbeleid. In 2010 werd zij voor de VVD woordvoerder rond het AOW-beleid en pensioenen. Van 1 april 2014 tot 31 maart 2016 was ze werkgeverslid van de Sociaal-Economische Raad. Ze was tevens fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Cromstrijen.

Hans Dijkstal

Hans Dijkstal

Henri Frans (Hans) Dijkstal was een Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Dijkstal was partijleider van de VVD van 1998 tot 2002 en was lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Hij was lid van de Tweede Kamer 1982 tot 1994 en minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier in het Kabinet-Kok I van 1994 tot 1998 en fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer van 1998 tot 2002.

Emeri van Donzel

Emeri van Donzel

Emericus Joannes van Donzel was directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten en hoofdredacteur van de Encyclopaedia of Islam.

Karel Doorman

Karel Doorman

Karel Willem Frederik Marie Doorman was een Nederlands schout-bij-nacht. De Engelse naam voor zijn rang is Rear Admiral, en zo raakte hij bij de geallieerden onder zijn bevel, en later in de Engels sprekende wereld, bekend als Admiral Doorman. Doorman kwam om tijdens de Slag in de Javazee. Ter nagedachtenis heeft de Koninklijke Marine tot vier keer toe een schip naar hem genoemd, te weten in 1946, 1948, 1991 en 2015.

Hans Dorrestijn

Hans Dorrestijn

Hans Dorrestijn is een Nederlandse tekstschrijver, vertaler, schrijver en cabaretier, met vaak een typische zwartgallige stijl. Hij schrijft ook teksten en liedjes voor andere cabaretiers en voor de kinderserie Sesamstraat.

Job Drijber

Job Drijber

Johannes (Job) Drijber was een Nederlands jurist en politicus voor de VVD.

E

Ontdek meer E per onderwerp

Karel van Eerd

Karel van Eerd

Carolus Johannes Maria (Karel) van Eerd was een Nederlandse supermarktondernemer. Jarenlang was hij algemeen directeur en daarna president-commissaris van Jumbo Supermarkten. Hij gold als een van de pioniers van het vrijwillig filiaalbedrijf sinds de opkomst van de zelfbediening van supermarkten in de jaren 50 van de twintigste eeuw.

Erick van Egeraat

Erick van Egeraat

Erick Leonardus Johannes Maria van Egeraat is een Nederlandse architect, schrijver en de directeur van het voormalige architectenbureau Erick van Egeraat. Zijn projecten in Nederland, Duitsland, Centraal-Europa en Rusland hebben internationale erkenning verworven en meerdere prijzen gewonnen. Hij begon als ontwerper van onconventionele, sociale woningbouw en groeide uit tot ontwerper van complexe en gedetailleerde gebouwen. Deze hebben een toegevoegde waarde voor verschillende Europese steden, van bijvoorbeeld Amsterdam, Leipzig tot Moskou.

Rudi Ekkart

Rudi Ekkart

Rudolf Erik Otto (Rudi) Ekkart is een Nederlands kunsthistoricus. Hij was van 1990 tot eind 2012 directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag en was hoogleraar aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Bij het grote publiek is Ekkart bekend door zijn onderzoek naar de herkomst van in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken.

Jacco Eltingh

Jacco Eltingh

Jacco Folkert Eltingh is een Nederlands tennisspeler, die vooral grote successen boekte in het dubbelspel samen met Paul Haarhuis. Samen met Haarhuis was hij onderdeel van de ‘Gouden Generatie’; ze worden ook wel het beste Nederlandse tennisduo aller tijden genoemd. Eltingh is de jongste speler in het open tijdperk met een ‘Career Grand Slam’ op zijn naam in het herendubbel. Eltingh is een van de weinige spelers die zijn carrière afsloot als Nr. 1 van de wereld-ranglijst. De Nederlander was actief op de tour tussen 1989 en 1998.

Joop van den Ende

Joop van den Ende

Johannes Adrianus (Joop) van den Ende is een Nederlands mediamagnaat op het gebied van televisie en musical.

2014

2014

Het jaar 2014 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling. De Verenigde Naties riepen 2014 uit tot Internationaal Jaar van de kristallografie.

Karel Johannes van Erpecum

Karel Johannes van Erpecum

Karel Johannes van Erpecum was een Nederlands jurist en politicus.

Adri van Es

Adri van Es

Adrianus (Adri) van Es was een Nederlands viceadmiraal en politicus. Zijn bijnaam in marinekringen was 'IJzeren Adriaan', een andere bijnaam was 'De Sfinx'.

Camiel Eurlings

Camiel Eurlings

Camiel Martinus Petrus Stephanus (Camiel) Eurlings is een voormalig Nederlands bestuurder en politicus.

Hanske Evenhuis-van Essen

Hanske Evenhuis-van Essen

Hanske Evenhuis-van Essen was een Nederlands politica namens het CDA..

Bloeme Evers-Emden

Bloeme Evers-Emden

Bloeme Evers-Emden was een Nederlands ontwikkelingspsycholoog, universiteitsdocent en feministe, die veel onderzoek heeft gedaan naar onderduikkinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en hierover in de jaren 1990 vier boeken heeft geschreven. Haar belangstelling voor het onderwerp kwam voort uit haar eigen ervaringen tijdens de oorlog, toen zij als Joods meisje moest onderduiken en vervolgens gearresteerd werd en naar Auschwitz gedeporteerd. In dezelfde trein vanuit Westerbork zaten Anne Frank en haar familie, die ze in Amsterdam gekend had. In tegenstelling tot Anne Frank overleefde Bloeme Emden het kamp; zij werd op 8 mei 1945 bevrijd.

Maurits Cornelis Escher

Maurits Cornelis Escher

Maurits Cornelis Escher was een Nederlandse kunstenaar, die bekend is om zijn houtsneden, houtgravures en lithografieën, waarin hij vaak speelde met wiskundige principes. Hij signeerde zijn werk met MCE.

F

Ontdek meer F per onderwerp

Diederik Fabius

Diederik Fabius

Diederik Gregorius Jacob (Diederik) Fabius was van 1993 tot 1999 bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee in de rang van generaal-majoor. Op 20 februari 2015 overleed Fabius op 72-jarige leeftijd, na een zware operatie en een moeizaam herstelproces, te Genève, Zwitserland.

Rik Felderhof

Rik Felderhof

Reindert Paul Maarten (Rik) Felderhof, ook bekend onder pseudoniem Ravelli, is een Nederlands radio- en televisiepresentator.

Albertus Constant van der Feltz

Albertus Constant van der Feltz

Albertus Constant baron van der Feltz was een Nederlandse burgemeester.

Annetje Fels-Kupferschmidt

Annetje Fels-Kupferschmidt

Channah Sarah Kupferschmidt was een van de oprichters van het Nederlands Auschwitz Comité.

Gustaaf Willem Jacobus van der Feltz

Gustaaf Willem Jacobus van der Feltz

Gustaaf Willem Jacobus baron van der Feltz was een Nederlandse burgemeester.

Jacobus van der Feltz

Jacobus van der Feltz

Jacobus baron van der Feltz was een Nederlandse burgemeester.

Hector Marius van Fenema

Hector Marius van Fenema

Hector Marius van Fenema was een Nederlandse burgemeester.

Ferdinand Fiévez

Ferdinand Fiévez

Ferdinandus Adrianus Alexander Maria (Ferdinand) Fiévez was een Nederlands politicus. Hij zetelde in de periode 1965-1975 namens de Katholieke Volkspartij (KVP) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij was in de periode 1975-1985 burgemeester van Loon op Zand.

Jacob Fokkema

Jacob Fokkema

Jacob Fokkema is een Nederlands geofysicus en voormalig rector magnificus aan de Technische Universiteit Delft. Fokkema verricht onder andere onderzoek naar seismische golven.

Johan Fox

Johan Fox

Drs. Johan Fox was rijksarchivaris bij het Algemeen Rijksarchief.

Jan von Franck

Jan von Franck

Jan Henri Lucas Freddrik (Jan) von Franck was een Nederlands ambtenaar. In 1906 werd de sinds 1884 als secretaris van de kanselarij van de Nederlandse ridderorden werkende Von Franck Kanselier van de civiele orden.

Johan Furstner

Johan Furstner

Johannes Theodorus Furstner was minister van Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kabinet-Gerbrandy II.

G

Ontdek meer G per onderwerp

Harry Garretsen

Harry Garretsen

Jan Hendrik (Harry) Garretsen is een Nederlandse econoom en wetenschapper. Garretsen is thans als hoogleraar International Economics & Business verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aart Jan de Geus

Aart Jan de Geus

Aart Jan de Geus is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder. Sinds januari 2020 is hij voorzitter van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Voorheen was hij voorzitter van het college van bestuur van de Bertelsmann Stiftung (2012-2019). Hiervoor was hij plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In het verleden was hij namens het CDA minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende I, Balkenende II en Balkenende III.

Bert Gijsberts

Bert Gijsberts

Albertus (Bert) Gijsberts is een Nederlands bestuurder en ondernemer, en politicus voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Frans Gijzels

Frans Gijzels

Frans Joseph Willem (Frans) Gijzels was een Nederlands politicus, lid van de Katholieke Volkspartij (KVP). Hij was een zoon van de burgemeester van Sittard, Adrianus Hendrikus Gijzels, en Francisca Joanna Josephina Maria Hermans. Hij trouwde op 15 juni 1939 te Eindhoven met Anna Cornelia Antonia Jeschar, geboren 19 september 1911 in Eindhoven, dochter van Franz Wilhelm Jeschar en Aldegonda Adriana Hendrika Wijn.

Gerrit Glas

Gerrit Glas

Gerrit Glas (1954) is een Nederlands psychiater en filosoof.

Harold Goddijn

Harold Goddijn

Hendricus Coenradus Albertus (Harold) Goddijn is een Nederlandse ondernemer en topman van navigatiebedrijf TomTom NV.

Eva de Goede

Eva de Goede

Eva de Goede is Nederlands hockeyinternational, en speelde tot dusver 254 officiële interlands voor de Nederlandse vrouwenploeg.

Ad van Goor

Ad van Goor

Arend Roelofs (Ad) van Goor was een Nederlandse bedrijfseconoom en bedrijfskundige, emeritus hoogleraar logistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en managementconsultant op het gebied van distributielogistiek.

Fred de Graaf

Fred de Graaf

Godefridus Jan (Fred) de Graaf is een Nederlands bestuurder en politicus. Hij is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Coen Graaff

Coen Graaff

Coenraad Nicolaas (Coen) Graaff was een Nederlands verzetsman, predikant en pionier op het terrein van het maatschappelijk opbouwwerk.

Jan Jaap de Graeff

Jan Jaap de Graeff

Jan Jacob de Graeff is voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en was tot 2013 algemeen directeur van de Nederlandse Vereniging Natuurmonumenten en was van 2011 tot en met maart 2022 kamerheer aan het hof.

Frank de Grave

Frank de Grave

Franciscus Hendrikus Gerardus (Frank) de Grave is een Nederlands politicus en bestuurder. Namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) was hij wethouder in de gemeente Amsterdam (1991-1996), staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1996-1998) en minister van Defensie in het kabinet-Kok II (1998-2002). Ook maakte hij deel uit van het zogeheten Des Indes-beraad. Verder was hij tussen 15 maart en 18 mei 2009 de financiële topman (CFO) van DSB Bank, als opvolger van Gerrit Zalm. Van 2011 tot 2018 maakte hij deel uit van de Eerste Kamer. Per 3 september 2018 is De Grave lid van de Raad van State.

H

Ontdek meer H per onderwerp

Hendrik Willem ter Haar

Hendrik Willem ter Haar

Hendrik Willem ter Haar was een Nederlandse geriater en oprichter van de stichting Alzheimer Nederland. Ook was hij mede-oprichter en voorzitter van Alzheimer Europe en bestuurslid van Alzheimer Disease International.

Bert Haars

Bert Haars

Elberta Alijda (Bert) Haars was een Nederlandse politica.

Berend Hakkeling

Berend Hakkeling

Berend Hakkeling (Bé) was een waterbouwkundige en auteur van een groot aantal artikelen over waterbouwkunde in het tijdschrift OTAR.

Geert Jan Hamilton

Geert Jan Hamilton

Gerardus Johannes Augustinus Hamilton is een Nederlands jurist. Hij was van 1 september 2006 tot 1 oktober 2018 griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij was ook griffier van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Hij gaf leiding aan de ambtelijke organisatie die de Eerste Kamer ondersteunt. Op 14 oktober 2014 werd hij in Genève gekozen tot vicepresident van de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP), de wereldorganisatie van griffiers van nationale parlementen die gelieerd is aan de Interparlementaire Unie. Van mei tot oktober 2017 was hij waarnemend president van de ASGP. Op 8 december 2022 benoemde de Tweede Kamer hem tot waarnemend Griffier.

Bernard Hammelburg

Bernard Hammelburg

Bernard Hammelburg is een Nederlands correspondent, radiopresentator, commentator en televisieproducent. Tot de jaren zeventig maakte hij reportages uit het buitenland, waaronder geregeld uit oorlogsgebieden, en tot 1999 was hij correspondent vanuit de Verenigde Staten. Sinds 2002 is hij presentator en buitenlandcommentator voor BNR Nieuwsradio. Daarnaast ontwikkelde en produceerde hij een aantal documentaires. Het verdriet van Enschede (2001) werd bekroond met een Gouden Beeld.

Frans Hartman

Frans Hartman

Frans Hartman was een Nederlands ondernemer en voetbalbestuurder.

Floor den Hartog

Floor den Hartog

Floris (Floor) den Hartog was een Nederlands politicus.

Carel de Haseth

Carel de Haseth

Carel Pieter de Haseth is een Nederlands-Antilliaans apotheker, politicus, dichter en schrijver. Hij ontving verschillende onderscheidingen.

Dirk Catharinus Hasselman

Dirk Catharinus Hasselman

Dirk Catharinus Hasselman was een Nederlands paardenfokker en burgemeester.

Ad Havermans

Ad Havermans

Adrianus Josephus Elisabeth Havermans was een Nederlandse ambtenaar, bestuurder en KVP/CDA-politicus. Hij was burgemeester van Pannerden (1963-1968), Druten (1969-1974), Doetinchem (1974-1985) en Den Haag (1985-1996), voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1987-1994), lid van de Algemene Rekenkamer (1996-2002) en waarnemend burgemeester van Zoeterwoude (2003-2004).

Gerrit Jan van Heek (1837-1915)

Gerrit Jan van Heek (1837-1915)

Gerrit Jan van Heek was een vooraanstaand textielfabrikant en lid van de textielfamilie Van Heek.

Jacques van Hellenberg Hubar

Jacques van Hellenberg Hubar

Jacques Adrien Gérard Marie van Hellenberg Hubar was een Nederlandse jurist en rooms-katholiek politicus. Hij was onder meer burgemeester van Rijswijk en Hilversum.

J

Ontdek meer J per onderwerp

Bart Jacobs (wetenschapper)

Bart Jacobs (wetenschapper)

Bart Jacobs (1963) is een Nederlands wetenschapper en hoogleraar Security, privacy en identity aan de Radboud Universiteit.

Binyomin Jacobs

Binyomin Jacobs

J.S. (Binyomin) Jacobs is een Nederlandse rabbijn, woonachtig in Amersfoort. Eind 2008 is hij benoemd tot opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR). Hieronder vallen alle joodse gemeenten van Nederland behalve de veruit grootste gemeente Amsterdam en de grootste mediene-gemeente Den Haag, alsmede Rotterdam.

Cor de Jager

Cor de Jager

Generaal Cornelis (Cor) de Jager was van 1 mei 1977 tot eind oktober 1980 chef Landmachtstaf tevens bevelhebber der Landstrijdkrachten. Van november 1980 tot juni 1983 was hij chef-Defensiestaf. Per juli 1983 volgde zijn benoeming tot voorzitter van het militaire comité van de NAVO in Brussel. In 1986 nam hij afscheid van de Navo en tevens van de Krijgsmacht.

Jan Kees de Jager

Jan Kees de Jager

Jan Cornelis de Jager is een Nederlands politicus en econoom. Namens het CDA was hij van 2010 tot 2012 minister van Financiën in het kabinet-Rutte I.

Dick Jaspers

Dick Jaspers

Dingeman Jacobus Johannes (Dick) Jaspers is een Nederlandse carambolebiljarter. Hij is gespecialiseerd in driebanden. Daarin werd hij op 11 december 2021 voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen, nadat hij dat in 2000, 2004, 2011 en 2018 ook al geworden was.

Hoyte Jolles

Hoyte Jolles

Hoyte Jolles was een Nederlands schout-bij-nacht. Tijdens de meidagen in de Tweede Wereldoorlog was hij commandant van de marine in Willemsoord en van de stelling Den Helder.

Jan Jonker

Jan Jonker

Jan Jonker is een Nederlands bedrijfskundige, methodoloog, organisatieadviseur, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en hoogleraar sociaal ondernemen & nieuwe businessmodellen aan de Toulouse Business School.

Annemarie Jorritsma

Annemarie Jorritsma

Annemarie Jorritsma-Lebbink is een Nederlandse politica. Zij is sinds 2015 voorzitter van de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in de Eerste Kamer. Eerder was ze minister van Verkeer en Waterstaat, minister van Economische Zaken, vicepremier en burgemeester van Almere.

John Jorritsma

John Jorritsma

Johannes Arnoldus (John) Jorritsma is een Nederlands bestuurder en VVD-politicus.

Jacob Paul Josephus Jitta

Jacob Paul Josephus Jitta

Jacob Paul Josephus Jitta was een Nederlandse waterstaatkundig ingenieur. Hij was een zoon van Nicolaas Marinus Josephus Jitta (1858-1940) en Sophia Cohen (1865-1911) van de welgestelde joodse familie Josephus Jitta. Na in 1918 te zijn afgestudeerd te zijn aan de TH in Delft, was hij werkzaam bij Rijkswaterstaat. Was tot 1928 betrokken bij de bouw van de zeer grote Noordersluis te IJmuiden. Was vervolgens kort arrondissementsingenieur te Zutphen en vanaf 1931 werkzaam bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal als hoofd van het bouwbureau. Werd in 1946 Hoofdingenieur-directeur van de Directie Sluizen en Stuwen te Utrecht en was van 1948 tot 1958 HID bij de Hoofddirectie van RWS in Den Haag. Ontving in 1946 van het KIVI de Conrad-premie voor zijn grote verdiensten op waterbouwkundig gebied. Schreef vele tijdschriftartikelen over sluizenbouw w.o. De deuren en de afsluitcaisson voor de deurkassen van de nieuwe schutsluis te IJmuiden (1927) alsmede het handboek Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen (1947).

Ab Jüdell

Ab Jüdell

Albert Jüdell was een Joods-Nederlandse verzetsstrijder in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd Ab genoemd, en gebruikte de schuilnamen Bill en Alexander William van Es.

Erik Jurgens

Erik Jurgens

Erik Constant Maria Jurgens is een Nederlands rechtsgeleerde en voormalig politicus. Hij was namens de PPR en in een latere periode namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer en namens de PvdA lid van de Eerste Kamer. Sinds 1986 is hij voorzitter van de Thorbeckevereniging, sinds 1987 is hij hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 1988 voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en lid van de Raad voor de journalistiek, bijzonder hoogleraar recht van het parlementair stelsel aan de Rijksuniversiteit van Limburg en voorzitter van de redactie van Tijd en Taak. Hij is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje-Nassau.

K

Ontdek meer K per onderwerp

Brigitte Kaandorp

Brigitte Kaandorp

Brigitte Allegonda Maria Kaandorp is een Nederlandse cabaretière.

Flip de Kam

Flip de Kam

Cornelis Abraham (Flip) de Kam is honorair hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij heeft vele columns geschreven voor onder andere NRC Handelsblad en vele boeken gepubliceerd over de publieke sector, vaak samen met Frans Nypels.

Jan Kamminga

Jan Kamminga

Jan Kamminga is een Nederlands werkgeversbestuurder en voormalig politicus namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Henk Kamp

Henk Kamp

Henricus Gregorius Jozeph (Henk) Kamp is een Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en bestuurder.

Arie Kampman

Arie Kampman

Arie Abraham (Ary) Kampman was een Nederlandse wetenschapper in de studies van het Oude Nabije Oosten, organisator en leraar.

Jan Adriaan Kant

Jan Adriaan Kant

Jan Adriaan Kant was een Nederlands ingenieur. Hij werd geboren als tweede van vier kinderen. Zijn ouders waren Eliza Kant en Dina Braam. In 1939 is hij gehuwd met Maatje de Schipper.

Hans Keilson

Hans Keilson

Hans Alex Keilson was een Duits-Nederlandse Joodse schrijver, arts en psychoanalyticus. Sinds 1936 woonde hij in Nederland. Hij onderzocht de getraumatiseerde stressvolle situaties en de gevolgen waaraan Joodse kinderen in de Nederlandn tijdens het NS-tijdperk ​​werden blootgesteld.

Henk Kesler

Henk Kesler

Hendrik Willem (Henk) Kesler is een Nederlandse voetbalbestuurder. Eerder was hij advocaat.

Herman Derk van Ketwich Verschuur

Herman Derk van Ketwich Verschuur

Herman Derk van Ketwich Verschuur was een Nederlands rechter. Hij was de zoon van Mr. Jan Dirk van Ketwich Verschuur en Alberta Alijda Luttenberg. De naamtoevoeging Verschuur vond plaats bij K.B. 17 juli 1836, no. 97.

Herre Kingma

Herre Kingma

Jan Herre Kingma is een Nederlandse cardioloog en bestuurder in de gezondheidszorg. Kingma is een telg uit het Friese patriciërsgeslacht Kingma, reders en kooplieden te Makkum.

Arie Klapwijk

Arie Klapwijk

Arie Klapwijk was een Nederlands revalidatiearts.

Ab Klink

Ab Klink

Abraham (Ab) Klink is een Nederlands hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. Daarvoor was hij van 2003 tot 2007 Eerste Kamerlid en in 2010 kortstondig Tweede Kamerlid. Hij bekleedde de politieke functies als lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA).

L

Ontdek meer L per onderwerp

Eberhard van der Laan

Eberhard van der Laan

Eberhard Edzard van der Laan was een Nederlands advocaat en politicus van de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij was van 7 juli 2010 tot zijn overlijden burgemeester van Amsterdam. Daarvoor was hij van 14 november 2008 tot 23 februari 2010 minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV.

Eugène Lacomblé (beeldhouwer)

Eugène Lacomblé (beeldhouwer)

Antoine Eugène Lacomblé was een Belgisch beeldhouwer.

Herman Johannes Lam

Herman Johannes Lam

Herman Johannes Lam was een Nederlandse botanicus.

Gerd Leers

Gerd Leers

Gerardus Bernardus Maria (Gerd) Leers is een Nederlands politicus voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Hij was van 1990 tot 2002 lid van de Tweede Kamer-fractie van die partij en van 2002 tot 2010 burgemeester van Maastricht. In 2010 vertrok hij als burgemeester, nadat ophef was ontstaan rond zijn handelen rond de aanschaf van een vakantievilla in Bulgarije. Van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 was hij minister voor Immigratie en Asiel in het kabinet-Rutte I. Op 16 december 2011 kreeg hij daar de portefeuille Integratie bij. Van 1 januari 2018 tot 11 maart 2020 was Leers waarnemend burgemeester van de gemeente Brunssum in verband met het vertrek van burgemeester Luc Winants.

Hannie van Leeuwen

Hannie van Leeuwen

Johanna (Hannie) van Leeuwen was een Nederlands politica. Ze was voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA) lid van de Eerste en Tweede Kamer. Tevens was ze wethouder en waarnemend burgemeester. Met 81 jaar was ze op het moment van haar vertrek uit de Eerste Kamer in 2007 de oudste afgevaardigde in de Nederlandse senaat.

Jan van Leeuwen (informaticus)

Jan van Leeuwen (informaticus)

Jan van Leeuwen is een Nederlandse informaticus en emeritus hoogleraar aan het Departement Informatica van de Universiteit Utrecht.

Hans Leijtens

Hans Leijtens

Johannes Adrianus Josephus (Hans) Leijtens is een Nederlands militair en topambtenaar. Van 2012 tot 2015 was hij als luitenant-generaal de commandant van de Koninklijke Marechaussee. Vanaf 1 november 2015 was hij directeur-generaal van de Belastingdienst. Op 2 september 2019 nam Leijtens het commando van de Koninklijke Marechaussee weer over van Harry van den Brink.

Ben Leito

Ben Leito

Bernardito H. (Ben) Leito was een Curaçaos econoom, topambtenaar, politicus en bestuurder. Hij was gouverneur van de Nederlandse Antillen van 1970 tot 1983, en lid van de Raad van State van het Koninkrijk van 1987 tot 1993.

Frans van Lennep

Frans van Lennep

Jhr. Frans Johan Eliza van Lennep was een Nederlandse bankier, politicus en schrijver van geschiedkundige werken.

Han Leune

Han Leune

Johannes Marinus Gommert Leune is een Nederlandse socioloog.

Harry Lintsen

Harry Lintsen

Hendricus Wilhelmus 'Harry' Lintsen is emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Lintsen heeft zich ingezet voor de ontwikkeling en institutionalisering van techniekgeschiedenis in Nederland.

Harry Lockefeer

Harry Lockefeer

Henricus Antonius Ludovicus (Harry) Lockefeer was een Nederlands journalist.

M

Ontdek meer M per onderwerp

Albert Jan Maat

Albert Jan Maat

Albert Jan Maat is een Nederlands bestuurder en politicus voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Van 1999 tot begin 2007 was hij lid van het Europees Parlement. Sinds 6 april 2016 is hij voorzitter van NetVISwerk, de nieuwe landelijke belangenorganisatie voor binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Maria Mackenzie

Maria Mackenzie

Maria Catharina Mackenzie-van der Noordaa was een Nederlands medicus, zenuwarts en psychoanalyticus.

Max Malcorps

Max Malcorps

Marcus Hendrik (Max) Malcorps was een Nederlands politicus van de CHU en sportbestuurder. In 1948 werd hij burgemeester van het Overijsselse Hasselt, wat hij bleef tot 1971. Daarnaast was hij vanaf 1966 een jaar waarnemend burgemeester van Zwollerkerspel. Vervolgens was Malcorps zeven jaar lang burgemeester van Harderwijk. In 1982 werd hij voorzitter van voetbalclub PEC Zwolle; dit bleef hij tot 1984. Malcorps was de oudere broer van zwemster Trude Malcorps.

Henri Mannaerts

Henri Mannaerts

Henricus (Hein) Aloysius Josephus Mannaerts was een (Vlaams-)Nederlandse ondernemer, bestuurder en mecenas. Hij ontving diverse onderscheidingen vanwege zijn werk voor de Kamer(s) van Koophandel.

Marita Mathijsen

Marita Mathijsen

Marita Theodora Catharina Mathijsen-Verkooijen is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisme de literatuur en cultuur van de negentiende eeuw in Nederland.

Jannis Pieter Mazure

Jannis Pieter Mazure

Jannis Pieter Mazure was een Nederlands politicus.

Jaap van Meekren

Jaap van Meekren

Jacob Herman (Jaap) van Meekren was een Nederlands televisiejournalist en -presentator.

Arij van der Meer

Arij van der Meer

Arij Pieter van der Meer was een Nederlandse zakenman, en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Hij was betrokken bij de onderduik van een Joods gezin en de jacht op de verrader Anton van der Waals.

Henk Jan Meijer

Henk Jan Meijer

Henk Jan Meijer is een Nederlands bestuurder en politicus namens de VVD. Sinds 11 juni 2019 is hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Jan Eduard Adriaan Meijer

Jan Eduard Adriaan Meijer

Jhr. Jan Eduard Adriaan Meijer, was een Nederlands officier, met laatstelijk de rang van generaal-majoor, en commandant van het 2de Regiment Huzaren te Venlo.

Harry Meinardi

Harry Meinardi

Harry Meinardi is een Nederlandse emeritus bijzonder hoogleraar in de epileptologie.

Ad Melkert

Ad Melkert

Adrianus Petrus Wilhelmus (Ad) Melkert is een Nederlands diplomaat, bestuurder en voormalig politicus.

N

Ontdek meer N per onderwerp

Ronald Naar

Ronald Naar

Ronald Edwin Naar was een Nederlandse bergbeklimmer, alpinist en schrijver.

Ronny Naftaniel

Ronny Naftaniel

Ronald Maurice (Ronny) Naftaniel is een Nederlandse activist van Joodse komaf. Van 1980 tot 2013 was hij directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag.

Assueer Jacob van Nagell

Assueer Jacob van Nagell

Assueer Jacob baron van Nagell, heer van de beide Ampsen was een Nederlands politicus.

Johannes Gerardus Maria van Nass

Johannes Gerardus Maria van Nass

Johannes Gerardus Maria van Nass was generaal-majoor, commandant van het Korps Mariniers van 1960 tot 1967 en adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin.

Lambertus Neher

Lambertus Neher

Lambertus Neher was een Nederlands politicus, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en topman van de PTT.

Tineke Netelenbos

Tineke Netelenbos

Tine (Tineke) Netelenbos-Koomen is een Nederlandse voormalige politica en bestuurder.

Quito Nicolaas

Quito Nicolaas

Julio Rafaël (Quito) Nicolaas is een Arubaanse schrijver, dichter en essayist.

Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï was een Nederlands politicus en bestuurder. Hij was staatssecretaris voor Europese Zaken van 2002 tot 2006 en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 2006 tot 2007. Van 2011 tot 2019 was hij president van Koninklijke DSM NV. Nicolaï was lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Ivo Niehe

Ivo Niehe

Ivo Johannes Ignatius Niehe is een Nederlandse televisiepresentator, -producent en -programmamaker.

Ruud Nijhof

Ruud Nijhof

Rudolf Eduard Franciscus Maria (Ruud) Nijhof was van 1977 tot 1981 Tweede Kamerlid voor de eenmansfractie DS'70.

Buurt van Nispen tot Pannerden

Buurt van Nispen tot Pannerden

Jhr. Antoon Jan Marie (Buurt) van Nispen tot Pannerden was een telg uit een katholiek Gelders regentengeslacht. Hij werd in 1948 juridisch adviseur van minister-president Drees. Daarna was hij raadsadviseur en secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Toen hij negen dagen na de val van het kabinet-Biesheuvel I op 58-jarige leeftijd overleed, had hij in 26 jaren als ambtenaar negen ministers-presidenten gediend.

Saskia Noort

Saskia Noort

Saskia Noort is een Nederlandse schrijfster, freelance journaliste en columniste.

P

Ontdek meer P per onderwerp

Jacobo Palm

Jacobo Palm

Jacobo Palm was een musicus en componist.

Gerard Panhuysen

Gerard Panhuysen

Gerard Willem Augustinus ("Gerard") Panhuysen was een Nederlands archivaris en historicus. Hij werkte onder andere als rijksarchivaris in Limburg te Maastricht. Hij zorgde onder meer voor een ruimere huisvesting van het archief en was een van de drijvende krachten achter de totstandkoming van de Archiefwet van 1962. Panhuysen publiceerde diverse wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Limburg en Maastricht.

Helen Parkhurst

Helen Parkhurst

Helen Parkhurst was een Amerikaanse pedagoge die aan de wieg stond van het daltononderwijs.

Adriaan Paulen

Adriaan Paulen

Adriaan Paulen, ook wel Ad Paulen, was een Nederlands atleet, sportbestuurder en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Eric Peels

Eric Peels

Hendrik George Laurens (Eric) Peels is een gereformeerd Nederlandse theoloog en emeritus hoogleraar oudtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Gerard Peijnenburg

Gerard Peijnenburg

Gerard Henri Joan Marie Peijnenburg was een Nederlands topambtenaar en staatssecretaris. Hij was lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) maar zat niet voor die partij in de regering.

Karla Peijs

Karla Peijs

Karla Maria Henriëtte Peijs is een Nederlandse oud-politica voor het CDA. Tot 1 maart 2013 was zij commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland, daarvoor was Peijs minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III.

Bram Peper

Bram Peper

Abraham (Bram) Peper was een Nederlands burgemeester, politicus en hoogleraar sociologie. Hij was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam en van 1998 tot 2000 minister van Binnenlandse Zaken. Peper was lid van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Anton Pieck

Anton Pieck

Anton Franciscus Pieck was een Nederlands kunstschilder, tekenaar, etser en graficus. Anton Pieck is vooral bekend geworden om zijn romantische tekeningen met levendige taferelen uit een geïdealiseerd nostalgisch verleden en om zijn sprookjesbos in de Efteling.

Bas Plaisier

Bas Plaisier

Bastiaan (Bas) Plaisier is een Nederlandse theoloog, predikant en zendeling. Tot medio 2008 was hij scriba (secretaris) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Hein van de Poel

Hein van de Poel

Hendrik Johannes (Hein) van de Poel was een Nederlands politicus.

Boudewijn Poelmann

Boudewijn Poelmann

Boudewijn Poelmann is een Nederlands zakenman en mede-oprichter van de Nationale Postcode Loterij. Tot maart 2020 was hij directievoorzitter van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV en ceo van Novamedia. Novamedia is de bedenker en eigenaar van het Postcode Loterij-concept en runt goededoelenloterijen in vijf landen. In januari 2021 startte hij het investeringsfonds Phase2.earth, samen met drie (oud-)werknemers van Novamedia.

Q

R

Ontdek meer R per onderwerp

Adolphe Eugène Hubert Joseph Regout

Adolphe Eugène Hubert Joseph Regout

Adolphe Eugène Hubert Joseph Regout, ook wel Adolphe I Regout, was een Nederlands-Belgisch grootgrondbezitter en ondernemer. Van zijn moeder erfde hij een deel van de abdij van Val-Dieu met uitgestrekte landerijen. Op latere leeftijd bekwaamde hij zich als ondernemer en manager. Van 1934 tot aan zijn dood was hij voorzitter van de raad van bestuur van de kristal-, glas- en aardewerkfabriek De Sphinx in Maastricht, waar hij ingrijpende reorganisaties doorvoerde.

Joop van der Reijden

Joop van der Reijden

Johannes Piet (Joop) van der Reijden was een Nederlands politicus en bestuurder.

Aleid Rensen-Oosting

Aleid Rensen-Oosting

Aleida Digna (Aleid) Rensen-Oosting vormde van 1970 tot 1995 samen met haar man architect Jacob (Jaap) Rensen de directie van het Noorder Dierenpark in Emmen.

Johan Remkes

Johan Remkes

Johannes Wijnandus (Johan) Remkes is een Nederlands bestuurder en politicus namens de VVD. Hij was waarnemend commissaris van de Koning in Limburg (2021), waarnemend burgemeester van Den Haag (2019-2020) en commissaris van de Koning in Noord-Holland (2010-2018). Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007), vicepremier (2002-2003) en staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002).

Jan Renkema

Jan Renkema

Jan Renkema (1948) is emeritus hoogleraar tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde algemene taalwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 1981 op De Taal van Den Haag. Hij was onder andere taalkundig adviseur bij de Tweede Kamer (1975-1978), buitengewoon hoogleraar cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit (1986-1989) en bijzonder hoogleraar taalverzorging (1999-2004).

Gerard Reve

Gerard Reve

Gerard Reve, geboren als Gerard Kornelis van het Reve, was een Nederlands schrijver en dichter. Zijn bekendste werken zijn De avonden, Werther Nieland, Op weg naar het einde en Nader tot U. Samen met Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans wordt hij tot De Grote Drie van de naoorlogse Nederlandse schrijvers gerekend.

Herman te Riele

Herman te Riele

Hermanus Johannes Joseph te Riele is een Nederlands wiskundige die tot 1 januari 2012 werkzaam was aan het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam met een specialisatie in algoritmen in de discrete tomografie, factorisatie van grote getallen, cryptografie in getallenlichamen en bevriende getallen. Hij is bekend om zijn weerlegging, samen met Andrew Odlyzko, van het vermoeden van Mertens.

Johannis de Rijke

Johannis de Rijke

Johannis de Rijke was een Nederlands waterbouwkundige en o-yatoi gaikokujin die in Japan nog steeds bekend is als een van de Watermannen vanwege zijn waterstaatkundige werken, zoals de aanpassing van verschillende rivieren en havens.

Hedzer Rijpstra

Hedzer Rijpstra

Hedzer Rijpstra was een Nederlands ambtenaar en politicus voor de CHU.

Gerrit van Rijt

Gerrit van Rijt

Johannes Gerardus ("Gerrit") van Rijt was een rooms-katholiek priester en aalmoezenier, die vooral van betekenis is geweest voor de jeugdzorg in Limburg. Door zijn benoeming in 1947 tot geheim kamerheer van de paus droeg hij de titel monseigneur. Van Rijt was een groot deel van zijn leven fervent amateurfotograaf. Zijn bewaard gebleven foto's zijn van belang voor de geschiedenis van de fotografie in Limburg en de geschiedenis van de stad Maastricht.

Jo Ritzen

Jo Ritzen

Jozef Maria Mathias (Jo) Ritzen is een Nederlands econoom en voormalig sociaaldemocratisch politicus.

Harm Roelfsema

Harm Roelfsema

Harm Roelfsema was namens de Partij van de Arbeid gedeputeerde voor de provincie Groningen en burgemeester van Schiedam en Hoogezand-Sappemeer.

S

Ontdek meer S per onderwerp

Ben Sajet

Ben Sajet

Benedictus Herschel (Ben) Sajet was een Nederlands arts, bestuurder en sociaal-democratisch politicus. Hij was van 1923 tot 1962 - onderbroken door de periode van de Tweede Wereldoorlog - lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de SDAP. Van 1928 tot 1958 was hij tevens Provinciaal Statenlid van Noord-Holland. Als arts en als politicus zette Sajet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn.

Edwin van der Sar

Edwin van der Sar

Edwin van der Sar is een Nederlands voormalig voetballer die speelde als doelman en huidig voetbalbestuurder. Hij speelde voor Ajax, Juventus, Fulham en Manchester United en kwam 130 keer uit voor het Nederlands voetbalelftal. Hij won in zijn voetballoopbaan onder anderen tweemaal de UEFA Champions League en eenmaal de UEFA Cup. Sinds 11 november 2016 is hij algemeen directeur van Ajax.

Ard Schenk

Ard Schenk

Adrianus (Ard) Schenk is een Nederlandse voormalige langebaanschaatser. Schenk werd driemaal wereldkampioen allround bij de amateurs en eenmaal bij de profs. Daarnaast won hij drie gouden olympische titels en werd hij even vaak Europees kampioen bij de amateurs en een keer bij de profs.

Erik Scherder

Erik Scherder

Erik Scherder is een Nederlandse hoogleraar neuropsychologie die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU).

Henk Schiffmacher

Henk Schiffmacher

Hendrikus (Henk) Johannes Everhardus Schiffmacher is een van Nederlands bekendste tatoeëerders.

Coen Schimmelpenninck van der Oije

Coen Schimmelpenninck van der Oije

Coenraet Otto Alexander (Coen) baron Schimmelpenninck van der Oije was gemeentearchivaris, museumdirecteur en was van 1991 tot 2015 voorzitter van de Hoge Raad van Adel waarvan hij sinds 1984 lid was.

Berend Schoep

Berend Schoep

Berendinus Johannes Frederik (Berend) Schoep was een Nederlandse predikant, eerst in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, later in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Jan Schrijen

Jan Schrijen

Jan Jozef Schrijen is een Nederlandse bioloog, bestuurder en partijloze politicus.

Egbert Schuurman

Egbert Schuurman

Egbert Schuurman is een Nederlandse ingenieur, filosoof en politicus. Van 13 september 1983 tot 7 juni 2011 had hij zitting in de Eerste Kamer, eerst voor de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) en later voor diens opvolger de ChristenUnie. Vanwege zijn lange politieke vertegenwoordiging was hij de nestor van de Kamer.

Eddy Schuyer (politicus)

Eddy Schuyer (politicus)

Eduard Henri (Eddy) Schuyer is een Nederlandse politicus.

Hendrik Willem Sebbelee

Hendrik Willem Sebbelee

Hendrik Willem Sebbelee, was een civiel-ingenieur en directeur van de Gelderse Tramwegen.

Geerda Johanna van Selms

Geerda Johanna van Selms

Geerda Johanna van Selms was bestuurslid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en presidente van de ACWW, de internationale organisatie van plattelandsvrouwen. Zij was gehuwd met mr. Roelof Johannes van Beekhoff (1908–1975), burgemeester en dijkgraaf. In haar actieve periode werd zij veelal aangeduid als Mevr. G.J. van Beekhoff - van Selms.

T

Ontdek meer T per onderwerp

John Tattersall

John Tattersall

John Tattersall, was een van oorsprong Engels industrieel, die een prominente rol heeft gespeeld in de textielindustrie en de ontwikkeling van de textiel in Nederland, waaronder Twente.

Albert Termote

Albert Termote

Albertus Polydorus (Albert) Termote was een Belgisch/Nederlands beeldhouwer.

Erica Terpstra

Erica Terpstra

Erica Georgine Terpstra is een Nederlands presentatrice en voormalig zwemkampioene, sportjournaliste, voormalige politica en bestuurder.

Jac. P. Thijsse

Jac. P. Thijsse

Jacobus Pieter Thijsse was een Nederlands schrijver, onderwijzer en natuurbeschermer, die vooral bekend werd door zijn vele bijdragen op het gebied van de natuureducatie, veldbiologie en natuurlijke historie.

Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop

Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop

Abraham Nicolaas Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop, bekend als Jan van der Hoop, was een Nederlandse KLM-vlieger, geograaf, etnograaf en historicus.

Arnold Tilanus

Arnold Tilanus

Arnold Dirk Willem (Arnold) Tilanus was een Nederlands landelijk politicus.

Freerk Tjaberings

Freerk Tjaberings

Freerk Tjaberings was een Nederlandse burgemeester. Hij was lid van de PvdA.

Charles Tombeur

Charles Tombeur

Charles Tombeur, baron van Tabora, was een Belgisch koloniaal officier die het bevel voerde over de Force Publique in Belgisch Congo tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij nam Tabora in na hevige gevechten op 19 september 1916. Later werd hij administrateur-generaal van Katanga in Belgisch Congo.

Hermannus van Tongeren sr.

Hermannus van Tongeren sr.

Hermannus van Tongeren was een Nederlands generaal-majoor tit. der genie en grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Van Tongeren was ridder in de Militaire Willems-Orde en officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Marten Toonder

Marten Toonder

Marten Toonder was een Nederlands stripauteur. Hij kreeg bekendheid als schrijver en tekenaar van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Hij was de broer van schrijver Jan Gerhard Toonder.

Emsley Tromp

Emsley Tromp

Emsley Deonicio Tromp is een Curaçaos econoom en bankier. Hij was van 1991 tot 2017 president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en diens rechtsvoorganger de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen.

Jan Groen Tukker

Jan Groen Tukker

Jan Groen Tukker was landbouwkundig ingenieur en de eerste voorzitter van het Productschap voor Pluimvee en Eieren. Als directeur van de Nederlandse Centrale voor Pluimvee en Eieren en als regeringscommissaris was hij in de crisisjaren nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de Landbouwcrisiswet. In de Tweede Wereldoorlog was hij provinciaal voedselcommissaris van Gelderland en maakte hij deel uit van het ambtelijk apparaat dat de voedselvoorziening in Nederland intact poogde te houden.

V

Ontdek meer V per onderwerp

Cornelis Johannes Valk

Cornelis Johannes Valk

Cornelis Johannes Valk was een Nederlands luitenant-generaal bij het wapen der artillerie van de Generale Staf.

Johan van Veen

Johan van Veen

Johan van Veen was een Nederlandse waterstaatkundig ingenieur. Hij wordt beschouwd als de 'vader van het Deltaplan'.

Jo Vegter

Jo Vegter

Johannes Jacobus Margarethus (Jo) Vegter, in vakliteratuur meest J.J.M. Vegter genoemd, was een Nederlands architect.

Kars Veling

Kars Veling

Kars Veling is een Nederlands voormalig politicus voor het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de ChristenUnie. Voor de ChristenUnie was hij Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Eerder had hij een loopbaan in het onderwijs.

Kitty Verbeek

Kitty Verbeek

Kitty Verbeek was van oorsprong een verpleegkundige die een belangrijke en vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de psychiatrie in zowel Nederland als India. Verbeek was tevens de eerste grote leider in het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkundigen, meest bekend als directeur van het Seminarium voor Gezondheidszorg in Leusden, de voorloper van de Hogeschool Utrecht.

Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet

Gerardina Alida (Gerdi) Verbeet is een Nederlands politica en bestuurder. Van december 2001 tot september 2012 was zij, met een korte onderbreking in 2002, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van december 2006 tot en met september 2012 was zij voorzitter van de Tweede Kamer. Verbeet is lid van de Partij van de Arbeid. Van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2021 was zij voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Ad Verbrugge

Ad Verbrugge

Adriaan Marinus (Ad) Verbrugge is een Nederlands filosoof, politiek activist en muzikant.

Gerda Verburg

Gerda Verburg

Gerritje (Gerda) Verburg is een Nederlands diplomaat en voormalig politica en -vakbondsbestuurder.

Joep Verburg

Joep Verburg

Johannes Jacobus Ignatius (Joep) Verburg is een Nederlands rechtsgeleerde, rechter en voormalig hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Maxime Verhagen

Maxime Verhagen

Maxime Jacques Marcel Verhagen is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder. Hij was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken namens het CDA in het kabinet-Balkenende IV en van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I.

Hans Verheijen (militair)

Hans Verheijen (militair)

J.P. (Hans) Verheijen was een Nederlands luitenant-generaal van het wapen der infanterie. Van 30 oktober 1985 tot 1 maart 1991 was hij inspecteur-generaal der Krijgsmacht. Daarvoor was hij directeur-personeel van de Koninklijke Landmacht.

Cornelis Verhoeven

Cornelis Verhoeven

Cornelis (Kees) Wilhelmus Maria Verhoeven was een Nederlands filosoof, essayist en hoogleraar.

W

Oorkonde Carel Willink
Oorkonde Carel Willink

Ontdek meer W per onderwerp

Carel Willink

Carel Willink

Albert Carel Willink was een Nederlands kunstschilder. Hij wordt gezien als de belangrijkste schilder van het magisch realisme, een schilderstijl die met licht, kleur, vorm en diepte een vervreemdende sfeer schept. De voorstellingen ogen reëel, maar zijn uitsluitend mogelijk in de fantasie.

Cees Waal

Cees Waal

Cornelis Jan Dirk (Cees) Waal was een Nederlandse jurist en politicus voor de PvdA.

Jan Wolter Wabeke

Jan Wolter Wabeke

Jan Wolter Wabeke is een Nederlandse jurist. Na een carrière als leidinggevend lid van het Openbaar Ministerie was hij onder meer van 2001 tot 2010 Ombudsman Verzekeringen, de Nederlandse Ombudsman Financiële Dienstverlening en lid van het EU-orgaan FIN-NET. Wabeke is vooral bekend geworden door een geschil over beleggingsverzekeringen, beter bekend als de Woekerpolisaffaire, maar ook als de grondlegger van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht, meestal aangeduid als het homohuwelijk.

Gerard van Waes

Gerard van Waes

Gerard Honoré Eugène Marie van Waes was een Nederlands politicus van de KVP.

Klaas Weide

Klaas Weide

Klaas Weide was een Nederlands burgemeester.

Johan Hendrik Weidner

Johan Hendrik Weidner

Johan Hendrik Weidner was een vooraanstaande Nederlandse verzetsstrijder en zakenman tijdens de Tweede Wereldoorlog, hij was de grondlegger van het Dutch-Paris ondergrondse clandestiene hulpnetwerk, om mensen te helpen ontvluchten van de Duitse bezetter naar bevrijd gebied.

Antoon van Welie

Antoon van Welie

Johannes Antonius (Antoon) van Welie was een Nederlands schilder, tekenaar, (muur)schilder van genrekunst en portretten. Zijn werk wordt gerekend tot de stromingen symbolisme, luminisme en postimpressionisme. Hij was leraar van Jan Bogaerts en Antonie Lewin.

Lidewij Welten

Lidewij Welten

Lidewij Marsia Maria Welten is Nederlands hockeyinternational. Ze speelde 233 officiële interlands voor de Nederlandse vrouwenploeg. Ze nam viermaal deel aan de Olympische Spelen. Bij de eerste twee deelnames veroverde ze met haar team een gouden medaille. Tijdens de Olympische spelen in Tokio veroverde ze haar derde gouden medaille. Zij en Eva de Goede, zijn de enige hockeyspeelsters die deze prestatie hebben geleverd.

Jaap Wertheim

Jaap Wertheim

Jaap Wertheim is een Nederlands bestuurder en zakenman. Hij was onder meer algemeen secretaris van het Nederlands Congresgebouw te Den Haag, management consultant bij McKinsey & Company, fusie- en overname-adviseur, makelaar/taxateur bedrijfsbelangen, en bekleedde diverse bestuursfuncties in commerciële, maatschappelijke en culturele organisaties.

Dik Wessels

Dik Wessels

Dirk (Dik) Wessels was een Nederlands ondernemer.

Fons van Wieringen

Fons van Wieringen

Alphonsus Maria Leo (Fons) van Wieringen was een Nederlands onderwijskundige.

Jan Aernout van der Does de Willebois

Jan Aernout van der Does de Willebois

Jhr. drs. Jan Aernout van der Does de Willebois was een Nederlands cardioloog en arts.

X

Y

Z

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Ontdek meer Z per onderwerp

Bron: "Lijst van officieren in de Orde van Oranje-Nassau", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, March 16th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_officieren_in_de_Orde_van_Oranje-Nassau.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.