Onze uitbreiding krijgen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijkslocatie De Resident waar onder andere het ministerie van VWS is gevestigd.
Functiehouders
Minister Ernst Kuipers
Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder
Staatssecretaris Maarten van Ooijen
Secretaris-generaal Marcelis Boereboom
Geschiedenis
Opgericht 1982
Voorloper(s) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Algemeen
Land Vlag van Nederland Nederland
Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Politiek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een Nederlands ministerie.

Dit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.

Ontdek meer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per onderwerp

Lijst van Nederlandse ministeries

Lijst van Nederlandse ministeries

Dit is een lijst van Nederlandse ministeries. Na een kabinetsformatie verandert in de eenentwintigste eeuw meestal de taakomschrijving van ministeries en worden soms programmaministers toegevoegd.

Volksgezondheid

Volksgezondheid

Volksgezondheid is enerzijds de gezondheidstoestand van de bevolking, anderzijds het geheel aan activiteiten ter bevordering van de gezondheid van de bevolking. Het gaat dan vooral om collectieve maatregelen voor de publieke gezondheid, zoals het voorkómen van ziekten en het verlengen van de levensverwachting. Ook het inrichten van een goed zorgstelsel voor individuele gezondheidszorg kan tot het takenpakket van overheidsinstanties voor volksgezondheid behoren.

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Een ziekenhuis is een instelling waar zieke en gewonde mensen verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend. Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen.

Geneesmiddel

Geneesmiddel

Een geneesmiddel, ook medicijn en medicament, is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het lichaam. De wetenschap van de geneesmiddelen heet farmacie. De wetenschap naar de effecten van geneesmiddelen in het menselijk lichaam (humane) farmacologie. Het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ook wel farmacotherapie of geneesmiddelentherapie genoemd. Veel geneesmiddelen hebben een plantaardige, dierlijke of andere biologische oorsprong zoals respectievelijk de alkaloïden, bepaalde insulines of penicillinen, maar de meeste worden tegenwoordig synthetisch gemaakt. Vaak worden om praktische redenen grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong als uitgangsstof voor de synthese van geneesmiddelen gebruikt.

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering is een verzekering die de meeste kosten van medisch advies, behandelingen, medicijnen, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt.

Huisarts

Huisarts

Huisarts of huisdokter is een gespecialiseerde arts die perifeer – buiten de academische ziekenhuizen – werkt, maar niet in een ziekenhuis. In het algemeen wordt de huisarts door mensen met gezondheidsproblemen in de ruimste zin als eerste aangesproken. De huisarts is zodoende de medisch specialist met als vak generalisme.

Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg is gezondheidszorg die de nadruk legt op het voorkomen van ziekten. Men onderscheidt hierin drie niveaus.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor de menselijke gezondheid.

Verslaving

Verslaving

Een verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of middel afhankelijk is. Wanneer de persoon deze gewoonte of substantie niet heeft, zal het gedrag van de persoon voornamelijk gericht zijn op het verkrijgen en innemen van het middel of het handelen naar de gewoonte, ten koste van andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon.

Sport

Sport

Een sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting, fysiek spel of denkspel dat op reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden.

Geschiedenis

Het ministerie is in 1982 ontstaan als ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), een voortzetting van delen van de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Vomil).[1]

In 1994 verschoof het cultuurbeleid naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kwam het ministerie aan haar huidige naam. Het is tegenwoordig samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehuisvest in het Castalia-gebouw in Den Haag. Tot 1998 was het ministerie gevestigd in gebouw Hoogvoorde in Rijswijk.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) was een Nederlands ministerie dat opgericht werd in 1982 als opvolger van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) was een Nederlands ministerie dat in 1965 werd opgericht als opvolger van het ministerie van Maatschappelijk werk. Het ministerie van CRM stond in Rijswijk. Een van de eerste ministers was Marga Klompé; zij was tevens de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Het ministerie werd in 1982 ontmanteld en ging grotendeels over in het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne was een Nederlands ministerie. In 1971 werd het door het kabinet-Biesheuvel I ingesteld. Volksgezondheid was tot dan onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Milieuhygiëne was een nieuw beleidsterrein. Volksgezondheid ging in 1982 op in het nieuwgevormde Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Milieuhygiëne kwam bij het nieuwgevormde Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Nederlands ministerie. Zoals de naam van het ministerie al aangeeft, heeft het drie grote beleidsterreinen: onderwijs, wetenschap en cultuurbeleid. Daarnaast is het ministerie sinds 2012 verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een Nederlands ministerie, gevestigd in Den Haag. Het heeft als taken: het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en het zorg dragen voor een activerende sociale zekerheid.

Castalia (gebouw)

Castalia (gebouw)

Het Castalia is een van de hoogste gebouwen van Den Haag met een hoogte van 104 meter. Het gebouw maakt deel uit van het Rijkskantoor de Resident alwaar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gevestigd.

Rijswijk (Zuid-Holland)

Rijswijk (Zuid-Holland)

Rijswijk is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt aan de zuidkant van Den Haag en aan de noordrand van Delft en heeft een oppervlakte van 14 km². Rijswijk heeft 58.050 inwoners. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Bron: "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, April 14th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Volksgezondheid,_Welzijn_en_Sport.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe link

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.