Onze uitbreiding krijgen

Nederlands Architectuurinstituut

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Nederlands Architectuurinstituut
Nederlands Architectuurinstituut
Type Museum, Archief en Platform
Thema Architectuur, stedenbouw, vormgeving
Opgericht 1988
Huisvesting
Architect Jo Coenen
Website
Portaal  Portaalicoon   Kunst & Cultuur

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) was een culturele instelling op het gebied van architectuur en stedenbouw dat de archieven van de Nederlandse architectuurgeschiedenis beheerde en het werkveld ondersteunde. Vanaf 1 januari 2013 is het opgegaan in Het Nieuwe Instituut.

Het bestond uit een museum, een boekenwinkel, een café, een archief, een bibliotheek en een platform voor lezingen en debatten. Het NAi is opgericht in 1988 en sinds 1993 gevestigd in Rotterdam.

Ontdek meer Nederlands Architectuurinstituut per onderwerp

Algemeen

Voormalig statuut

Het NAi was een particuliere instelling met een rijkstaak: het beheren van de collectie archieven die de Nederlandse architectuurgeschiedenis documenteert. Het is een publieksinstelling, maar heeft als sectorinstituut voor de architectuur ook de taak het professionele werkveld te ondersteunen. In het gebouw zijn tevens een boekwinkel en café gevestigd.

Het gebouw

NAi Rotterdam met links de archieven en rechts de kantoorvleugel.
NAi Rotterdam met links de archieven en rechts de kantoorvleugel.
Galerij onder de archieven van het NAi met lichtinstallatie van Peter Struycken.
Galerij onder de archieven van het NAi met lichtinstallatie van Peter Struycken.

Om tot een keuze voor een architect voor een nieuw gebouw te komen werd in 1988 een prijsvraag uitgeschreven onder zes architecten: Jo Coenen, Rem Koolhaas, Benthem Crouwel Architecten, Wim Quist, Luigi Snozzi en Ralph Erskine. Bij de vakpers was het ontwerp van Koolhaas favoriet, net als bij de directeur van de Dienst Stadsontwikkeling Rotterdam, Riek Bakker. Het NAi verleende de opdracht echter aan Jo Coenen. De inpassing in de omgeving en de verwijzingen naar de geschiedenis van de architectuur waren daarbij doorslaggevend.

Op 1 juli 2011 heeft het NAi, na een intensieve periode van verbouwing, opnieuw zijn deuren geopend. Meest in het oog lopende onderdeel van de verbouwing is de verplaatsing van de entree naar het niveau van de vijver. Daar is ook het restaurant uitgebreid. Er is een tentoonstellingsruimte bij gekomen en er is extra ruimte gecreëerd voor educatieve activiteiten. Op de plaats van de oorspronkelijke entree is nu het DoeDek, waar bezoekers kunnen experimenteren met lego, grote blokken en bouwplaten. Jo Coenen was als architect van het oorspronkelijke gebouw ook verantwoordelijk voor de renovatie.

Voormalige directie en raad van toezicht

De laatste directie werd gevormd door Ole Bouman (algemeen directeur) en Peter Haasbroek (zakelijk directeur). In de laatste raad van toezicht hadden zitting: Hans Andersson (voorzitter), Karin Laglas (penningmeester), Jeanne van Heeswijk, Leon Ramakers, Dirk Sijmons, Nathalie de Vries en Joop van der Leeuw.

Directeuren NAi
van tot
Adri Duivesteijn 1988 1994
Hein van Haaren 1994 1996
Kristin Feiress 1996 2001
Aaron Betsky 2001 2006
Ole Bouman 2006 2012

Verder was Hein van Haaren was interim-directeur. Aaron Betsky ontving bij zijn afscheid van de gemeente Rotterdam de Wolfert van Borselenpenning.

Ontdek meer Algemeen per onderwerp

Geschiedenis

Oorsprong

Het idee om een nationaal architectuurmuseum op te richten ontstond in 1912, toen het Amsterdamse architectuurgenootschap Architectura et Amicitia een extra lokaal in Hotel Parkzicht in Amsterdam moest huren om zijn archief, bestaande uit tekeningen en maquettes, in onder te brengen. Architect J.H.W. Leliman was daarbij een belangrijk pleitbezorger. Om de mogelijkheden van zo'n museum te onderzoeken werd een commissie samengesteld bestaande uit de leden J. Ingenohl, J.H. de Groot en W.A.E. van der Pluym. In 1915 gingen er binnen A et A stemmen op om de collectie onder te brengen in de Rijksacademie in Amsterdam, om later in een zelfstandig museum te worden ondergebracht.[1] Deze ideeën leidden niet tot resultaten.

In de jaren tachtig gingen drie culturele instellingen samenwerken om het NAi te vormen. Dat waren het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (NDB), de Stichting Architectuurmuseum (SAM) en de Stichting Wonen. Daarna ontstond een strijd tussen Amsterdam en Rotterdam om de plaats waar een Architectuurmuseum/instituut gevestigd zou moeten worden. Door minister Brinkman werd voor Rotterdam gekozen.

Eerdere plannen om het NAi te vestigen in de vrijgekomen bibliotheek aan de Botersloot werden verlaten. Voorafgaand aan de realisatie van een nieuw gebouw is het NAi enige tijd gevestigd geweest in een pand aan de Westersingel.

NAiM/Bureau Europa

Op 2 september 2006 opende het NAi een dependance in Maastricht. Plaats van vestiging was de Wiebengahal, direct naast het Bonnefantenmuseum, in de 'architectuurwijk' Céramique. Vanaf april 2009 is NAi Maastricht (NAiM), of Bureau Europa zoals het sinds 2013 heet, verzelfstandigd. In 2015 verhuisde het naar de Timmerfabriek in het Sphinxkwartier.

Fusie

Na een brief van 10 juli 2011 van staatssecretaris Halbe Zijlstra aan de Tweede Kamer, is besloten het Nai, met Premsela Instituut voor design en mode en Virtueel Platform (kennisinstituut voor e-cultuur) op 1 januari 2013 te laten fuseren tot de nieuwe organisatie het Nieuwe Instituut, voor architectuur, design en e-cultuur.. De directeur van deze nieuwe organisatie is Guus Beumer. De drie fusie-organisaties houden per 1 januari 2013 op te bestaan.[2]

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam is de (titulaire) hoofdstad van Nederland. De stad, in het Amsterdams ook Mokum genoemd, ligt in de provincie Noord-Holland, aan het IJ, het Noordzeekanaal en de monding van de Amstel. De gemeente Amsterdam is naar inwonertal de grootste gemeente van Nederland en telt 905.234 inwoners. Groot-Amsterdam telt 1.459.402 inwoners. Het aantal verschillende nationaliteiten in de gemeente behoort tot de hoogste ter wereld.

Architectura et Amicitia

Architectura et Amicitia

Architectura et Amicitia, afgekort tot A et A, is een Nederlands architectuurgenootschap gevestigd in Amsterdam met als doel het samenbrengen van architecten en personen uit aanverwante vakgebieden, om van elkaar op de hoogte te blijven en elkaar te inspireren door middel van excursies, lezingen en tentoonstellingen.

Commissie

Commissie

Een commissie is een aangewezen groep mensen met een bepaalde, al dan niet van hogerhand opgelegde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren.

Jonas Ingenohl

Jonas Ingenohl

Jonas (Jos.) Ingenohl was een Nederlands architect, verantwoordelijk voor de eerste schoonheidscommissie in Nederland.

1915

1915

Het jaar 1915 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

1980-1989

1980-1989

De jaren 1980-1989 zijn een decennium in de 20e eeuw.

Elco Brinkman

Elco Brinkman

Leendert Cornelis (Elco) Brinkman is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder. Hij was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1982-1989) en fractievoorzitter in de Tweede Kamer (1989-1994) namens het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Van 2005 tot 2011 was Brinkman commissaris bij tabaksfabrikant Philip Morris. Van 2011 tot 2019 was Brinkman fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Botersloot (Rotterdam)

Botersloot (Rotterdam)

De Botersloot, ook wel Gedempte Botersloot genoemd, is een straat in het centrum van Rotterdam, en loopt van de Meent naar de Hoogstraat.

Bonnefantenmuseum

Bonnefantenmuseum

Het Bonnefanten is een museum voor beeldende kunst in Maastricht, de hoofdstad van de provincie Limburg. Het is een van de drie provinciale musea in Limburg. Het Bonnefanten is vooral bekend vanwege de wisselende hedendaagse kunst tentoonstellingen, collecties middeleeuwse beeldhouwkunst en Zuid-Nederlandse schilderkunst. Wat het eerste betreft ligt de nadruk op conceptualisme, arte povera en Amerikaans minimalisme.

Céramique

Céramique

Céramique is een woonwijk in het centrum van de Nederlandse stad Maastricht. Samen met oud-Wyck en de Stationsbuurt vormt het een van de 44 officiële buurten van de gemeente Maastricht. Céramique is in de jaren 1990 en 2000 gebouwd op de terreinen van de voormalige aardewerkfabriek Société Céramique. Het nieuwe stadsdeel verwierf bekendheid vanwege de geslaagde aanhechting aan de oude stad en de gerenommeerde architecten die aan de totstandkoming meewerkten. De woon- en kantorenwijk telt enkele belangrijke culturele voorzieningen.

Bureau Europa

Bureau Europa

Bureau Europa, voorheen NAi Maastricht of NAiM / Bureau Europa, is een centrum voor architectuur, stedenbouwkunde en vormgeving in de Nederlandse stad Maastricht.

Halbe Zijlstra

Halbe Zijlstra

Halbe Zijlstra is een Nederlands voormalig politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Van 26 oktober 2017 tot 13 februari 2018 was hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte III. Van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte I.

Afgelopen activiteiten

Eigen collectie

Al vanaf eind negentiende eeuw zijn er vanuit particulier initiatief architectuurarchieven verzameld, bijvoorbeeld door de Stichting Architectuurmuseum (SAM). In de jaren zeventig kreeg de overheid belangstelling voor deze archieven, en werd het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (NDB) opgericht, als onderdeel van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Met de overdracht van de archieven aan de NDB werden ze officieel eigendom van de staat. Nog steeds is de archiefverzameling van het NAi een Rijkscollectie.

De collectie van het NDB werd aangevuld met de bibliotheken van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en Stichting Wonen, een consumentenorganisatie die voorlichting gaf over verantwoord wonen. De collectie bestaat inmiddels uit zo'n 18 kilometer archiefmateriaal. Ruim 500 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en (onderwijs)instellingen op het gebied van architectuur en stedenbouw, met tekeningen, schetsen, maquettes, documentatie, correspondentie en foto's. De internationaal georiënteerde bibliotheek telt ongeveer 60.000 banden.

Het NAi biedt onderdak aan Stichting BONAS (Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen), een organisatie die op basis van archief- en literatuuronderzoek de oeuvres van Nederlandse ontwerpers uit de periode 1790 tot heden reconstrueert en in boekvorm uitgeeft.

Tentoonstellingen

Het NAi organiseerde tentoonstellingen over de ontworpen omgeving: over architectuur, stedenbouw, design en ruimtelijke ordening. De afgelopen jaren waren o.a. te zien: Polders (2005), China Contemporary (2006), Wijdeveld: ontwerp het onmogelijke (2006), Van Cuypers tot Coenen (2007), Le Corbusier (2007), Maak ons land (2009), Strijd om de stad (2010), Architectuur als Noodzaak (2011) en Louis Kahn-The Power of Architecture (2012).

Naast wisselende exposities waren er twee (semi)permanente tentoonstellingen: Stad van Nederland en De Schatkamer. Stad van Nederland gaat over de beleving van de stad, over de mooie en minder prettige aspecten ervan. In de Schatkamer zijn topstukken uit de collectie te zien, in een door Rem Koolhaas ontworpen tentoonstellingsruimte. Deze is in september 2011 opengesteld.

Platform

Het NAi organiseerde in binnen- en buitenland platformactiviteiten zoals lezingen en debatten, ter ondersteuning van zijn innovatieagenda ‘Architectuur als Noodzaak’. Hoe kan architectuur een rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Het gaat daarbij om thema’s als voedselproductie, leefklimaat, duurzame energie, alternatief ruimtegebruik, sociale cohesie en waardecreatie.

Met een ‘matchmaking’ programma wordt expertise rond deze thema’s bijeengebracht om tot een aanpak te komen van ruimtelijke opgaven, zoals milieuvraagstukken of woningnood. Door onderzoek en discussie worden deze opgaven lokaal en internationaal geagendeerd. Het matchmaking programma richt zich voornamelijk op India en China.

Educatie

Het NAi bood programma’s voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse hogescholen en universiteiten in de invulling van vakken, studieopdrachten, excursies en rondleidingen. Op het DoeDek kan iedereen zelf aan de slag: met grote bouwblokken, Lego en bouwplaten. Vanaf februari 2012 zijn er colleges voor kinderen onder leiding van architecten en wetenschappers.

UAR (Urban Augmented Reality)

Het NAi introduceerde UAR op 30 juni 2010. UAR is een afkorting van Urban Augmented Reality. Het is een gratis 3d-architectuur applicatie die gebruikmaakt van Augmented reality. Dit betekent dat er een informatielaag aan de realiteit is toegevoegd. In UAR wordt aan de bestaande, gebouwde omgeving een historische, een toekomstige of een alternatieve laag toegevoegd, Door gebruik te maken van 3D modellen laat UAR zien wat er niet is. Hoe de stad er vroeger uitzag, door gebouwen te tonen die inmiddels zijn verdwenen. De stad zoals ze had kunnen zijn, door maquettes en tekeningen te laten zien van alternatieve ontwerpen die nooit zijn uitgevoerd. En de stad zoals die wordt: via artist's impressions van toekomstige projecten. Er wordt gebruikgemaakt van de collecties van verschillende (erfgoed)instellingen, waaronder die van het NAi. Gebruikers van UAR kunnen ook zelf informatie aan de applicatie toevoegen. Momenteel zijn de steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Haarlem en Gouda in UAR opgenomen.

NAi Uitgevers

NAi Uitgevers was voortgekomen uit de publicatieafdeling van het NAi maar was sinds 2008 een zelfstandige onderneming. In 2012 ging NAi Uitgevers samen met Uitgeverij 010 tot nai010 uitgevers, de grootste internationaal opererende uitgever op het gebied van kunst, architectuur, fotografie en vormgeving van Nederland. De in het NAi-gebouw gevestigde boekhandel NAi Boekverkopers maakte tot 2014 onderdeel uit van de uitgeverij. Momenteel opereren zij als zelfstandige boekhandel in de foyer van Het Nieuwe Instituut.

Ontdek meer Afgelopen activiteiten per onderwerp

Rijkscollectie

Rijkscollectie

De Rijkscollectie is de kunstcollectie van de Staat der Nederlanden en bestaat uit ongeveer 150.000 objecten. Ongeveer een derde daarvan is als langdurig of tijdelijk bruikleen ondergebracht bij musea, in beheer overgedragen aan de verzelfstandigde rijksmusea of tentoongesteld bij overheidsinstellingen waaronder ministeries, de Paleizen en de Staten-Generaal. Het niet uitgeleende deel wordt in depots in het CCNL in Amersfoort bewaard.

India

India

India, officieel de Republiek India, is een land in Zuid-Azië. Met 1.326.093.247 (2020) inwoners is het na de Volksrepubliek China het grootste land ter wereld naar inwonertal. Wetenschappers verwachten dat India in 2023 het land met het hoogste inwonertal ter wereld is geworden of wordt.

China

China

China is een groot land met een zeer lange geschiedenis, een oude beschaving en cultuur in Oost-Azië. Het hart van China beslaat het vruchtbare gebied tussen de Stille Oceaan ten oosten, de tropische gebieden van Zuidoost-Azië ten zuiden, en de grote gebergtegordels, steppen, taiga en woestijnen van Centraal-Azië en Siberië ten westen en noorden. Chinezen wonen verspreid over alle delen van de wereld. Ongeveer 1,4 miljard Chinezen leven in de Volksrepubliek China, dat daarmee qua inwoners het grootste land ter wereld is. Andere belangrijke populaties bevinden zich in Taiwan, Singapore en andere gebieden in Zuidoost-Azië, evenals minderheden in andere Aziatische en westerse landen, sommigen in zogenaamde Chinatowns, stadswijken waar veel Chinese migranten samenwonen.

UAR (architectuur)

UAR (architectuur)

UAR is een initiatief van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam en is een afkorting voor urban augmented reality. Het is een gratis 3D-architectuurapplicatie die gebruikmaakt van augmented reality. Dit betekent dat er een informatielaag aan de realiteit is toegevoegd. Deze laag bestaat uit 3D-modellen van gebouwde en niet-gebouwde ontwerpen met als doel het verrijken van de werkelijkheid met voorstellingen van wat niet met het blote oog zichtbaar is. Het motto: zien wat er niet is.

Artist's impression

Artist's impression

Een artist's impression of artistieke impressie is een afbeelding, filmpje of model om een object of situatie af te beelden waarvan geen fotografische afbeelding bestaat, bijvoorbeeld voor toekomstige gebeurtenissen of situaties. Met het werk maakt een vormgever/kunstenaar inzichtelijk hoe iets eruit kan hebben gezien of eruit zal komen te zien. Door de visueel realistische voorstelling kan het publiek een betere indruk krijgen van het onderwerp.

NAi Uitgevers

NAi Uitgevers

NAi Uitgevers is een voormalige uitgeverij gelieerd aan het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en gespecialiseerd in het uitgeven van boeken en tijdschriften over architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, beeldende kunst, fotografie en vormgeving.

Museumwoning Sonneveld

Zie Huis Sonneveld voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Museumwoning Huis Sonneveld is een woonhuis in de traditie van het nieuwe bouwen. Het is ingericht met meubelen en stoffering van onder anderen Willem Hendrik Gispen en Bart van der Leck. Architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt ontwierp het in 1933 voor de familie Sonneveld. Bertus Sonneveld was een van de directeuren van de Van Nellefabriek.

De museumwoning is in 1997 aangekocht door de Rotterdamse Stichting Bevordering van Volkskracht. Sinds februari 1999 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Volkskracht en het NAi. Het huis werd gerestaureerd en in 2001 voor het publiek opengesteld. De restauratie was in handen van architectenbureau Molenaar & Van Winden. Het NAi was verantwoordelijk voor de herinrichting.

Ontdek meer Museumwoning Sonneveld per onderwerp

Huis Sonneveld

Huis Sonneveld

Huis Sonneveld in de Zuid-Hollandse stad Rotterdam is tussen 1932 en 1933 gebouwd door architect Leendert van der Vlugt van Bureau Brinkman & van der Vlugt in opdracht van A.H. Sonneveld, dan lid van de directie van de Rotterdamse onderneming Erven De Weduwe J. van Nelle. Huis Sonneveld is samen met het nabijgelegen door dezelfde architect in dezelfde stijl ontworpen Huis Boevé een rijksmonument.

Nieuwe bouwen

Nieuwe bouwen

Het nieuwe bouwen is een verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen en radicale vernieuwingen in de architectuur in de periode van 1915 tot circa 1960.

Willem Hendrik Gispen (ontwerper)

Willem Hendrik Gispen (ontwerper)

Willem Hendrik Gispen was een Nederlandse industrieel ontwerper en ondernemer.

Bart van der Leck

Bart van der Leck

Bart van der Leck was een Nederlands kunstschilder en vormgever.

Johannes Brinkman

Johannes Brinkman

Johannes Andreas Brinkman was een Nederlands architect en exponent van het nieuwe bouwen.

Leendert van der Vlugt

Leendert van der Vlugt

Leendert Cornelis (Leen) van der Vlugt jr. was een Nederlandse architect. In het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt was hij de verantwoordelijke architect voor de Van Nellefabriek, die in het jaar 2014 als cultuurobject in de UNESCO-Werelderfgoedlijst opgenomen werd.

A.H. Sonneveld

A.H. Sonneveld

Albertus Hendrikus (Bertus) Sonneveld was, tot aan zijn pensionering in 1950, lid van de directie van de Rotterdamse onderneming Erven De Wed. J. Van Nelle.

Van Nellefabriek

Van Nellefabriek

De voormalige Van Nellefabriek aan de Delfshavense Schie in Rotterdam geldt als het voornaamste industriële monument in Nederland. Dit is als zodanig ook wereldwijd erkend, toen het in juni 2014 tot UNESCO werelderfgoed werd verklaard.

Stichting Volkskracht

Stichting Volkskracht

De Stichting Bevordering van Volkskracht werd op 7 november 1923 opgericht door de Rotterdamse cargadoor Willem Simon Burger.

Bron: "Nederlands Architectuurinstituut", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2021, December 11th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Architectuurinstituut.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.