Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Orde (biologie)

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een klasse bevat een of meer ordes. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.LevenDomein (biologie)Rijk (biologie)Stam (biologie)Klasse (biologie)Orde (biologie)Familie (biologie)Geslacht (biologie)Soort

De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een klasse bevat een of meer ordes. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een klasse bevat een of meer ordes. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.

In de taxonomie, de indelingsleer van de biologie, is een orde een van de taxonomische rangen in de indeling of ook een taxon in die rang. De orde is een lagere rang dan de superorde en klasse, maar hoger dan de onderorde en familie.

In de syntaxonomie, de indelingsleer van de synsystematiek van de vegetatiekunde, is een klasse een rang of een syntaxon in die rang. Een orde bestaat uit een of meer verbonden.

Ontdek meer Orde (biologie) per onderwerp

Taxonomie

Taxonomie

Taxonomie is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen. Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst naar zowel de gehanteerde methodologie van de indeling als naar de hiërarchische ordening die hiervan het resultaat is. De taxonomie is van oorsprong de vakwetenschap binnen de biologie, die soorten organismen ordent (classificeert) op grond van hun evolutionaire verwantschap. Inmiddels wordt het begrip taxonomie, bij uitbreiding, ook voor andere, formele classificatiesystemen gebruikt.

Biologie

Biologie

Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. De biologie omvat een breed scala aan vakgebieden waarin men onderzoek doet naar fysieke structuur, chemische processen, moleculaire interacties, fysiologische mechanismen, ecologische samenhang, ontwikkeling en evolutie. Biologie erkent de cel als de fysieke basiseenheid van het leven, genen als de basiseenheid van erfelijke informatie en evolutie als het mechanisme achter het ontstaan en het uitsterven van soorten. Organismen zijn open systemen die in staat zijn te overleven door bruikbare omzettingen van energie en door handhaving van hun vitale toestand.

Taxonomische rang

Taxonomische rang

Een taxonomische rang of taxon is een niveau in de hiërarchische indeling (taxonomie) van organismen.

Taxon

Taxon

Een taxon is een taxonomische eenheid of taxonomische groep, een groep organismen die volgens een taxonoom een van andere groepen te onderscheiden eenheid vormt.

Klasse (biologie)

Klasse (biologie)

In de taxonomie, de indelingsleer van de systematiek in de biologie, is een klasse een taxonomische rang of een taxon in die rang. Een klasse bestaat uit een of meer ordes. Een of meer klassen vormen weer een stam.

Onderorde

Onderorde

In de taxonomie is een onderorde een taxonomische rang of een taxon in die rang. Een onderorde is een rang lager dan een orde. De manier om met rangen om te gaan verschilt voor plantkunde enigszins van die voor zoölogie.

Familie (biologie)

Familie (biologie)

In de biologie is een familie een van de belangrijkste taxonomische rangen, na soort en geslacht. Een familie omvat een of meer geslachten die elk een of meer soorten bevatten. Een familie kan dus één soort bevatten – zoals Ginkgoaceae met als enige recente soort Ginkgo biloba – maar kan ook een groot aantal soorten omvatten.

Syntaxonomie

Syntaxonomie

Het begrip syntaxonomie wordt in de biologie gebruikt voor de wetenschap van het indelen van levensgemeenschappen of biocoenoses. Onder syntaxonomie verstaat men zowel het classificatiesysteem zelf als de methode die aan de basis van de classificatie ligt. Aan de basis ligt het syntaxon. Deze begrippen zijn analoog aan de taxonomie en het taxon in de biologie, met name in de systematiek.

Vegetatiekunde

Vegetatiekunde

De vegetatiekunde, ook wel fytosociologie, plantensociologie of fytocoenologie genoemd, is een tak van de biologie die de vegetatie als object van onderzoek heeft. De meest bekende definitie van vegetatie is gegeven door Victor Westhoff: Vegetatie is de ruimtelijke massa van plant-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen.

Orde (vegetatiekunde)

Orde (vegetatiekunde)

In de vegetatiekunde is een orde de op een na hoogste syntaxonomische rang, onder de klasse, of een syntaxon in die rang.

Syntaxon

Syntaxon

In de vegetatiekunde is een syntaxon een vegetatie-eenheid van een willekeurige rang. Dit begrip is analoog aan het taxon in de biologie.

Verbond (vegetatiekunde)

Verbond (vegetatiekunde)

In de vegetatiekunde is een verbond de op twee na hoogste syntaxonomische rang, onder de orde, of een syntaxon in die rang.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.