Onze uitbreiding krijgen

Pierre Cuypers

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Petrus Josephus Hubertus Cuypers
Pierre Cuypers
Persoonsinformatie
Nationaliteit Vlag van Nederland Nederland
Geboortedatum 16 mei 1827
Geboorteplaats Roermond
Overlijdensdatum 3 maart 1921
Overlijdensplaats Roermond
Beroep architect
Werken
Belangrijke gebouwen Rijksmuseum, Amsterdam Centraal Station
Stijl Neogotiek, eclecticisme
RKD-profiel
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde
Bronzen Plaquette Standbeeld Dr. Pierre Cuypers Roermond
Bronzen Plaquette Standbeeld Dr. Pierre Cuypers Roermond
Cuypers rond 1905
Cuypers rond 1905
De oude Cuypers met zijn ridderorden waaronder de door hem ontworpen Orde van Oranje-Nassau
De oude Cuypers met zijn ridderorden waaronder de door hem ontworpen Orde van Oranje-Nassau

Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (Roermond, 16 mei 1827 – aldaar, 3 maart 1921) was een Nederlands architect.

Zijn naam wordt vaak in een adem genoemd met het Rijksmuseumgebouw (1876-1885) en het Centraal Station (1881-1889), beide in Amsterdam. Cuypers was echter in de eerste plaats een architect van kerken. Hij ontwierp meer dan honderd kerken, waarvan er ongeveer zeventig werden gebouwd. Daarnaast ontwierp Cuypers kapellen en kloosters en restaureerde hij tientallen oude kerken, waarbij de restauratie vaak samenging met een uitbreiding en/of metamorfose in Cuypers' stijl. Behalve kerken restaureerde hij een groot aantal andersoortige monumenten. Ook was hij de ontwerper van de troon waarop de Koning elk jaar tijdens Prinsjesdag de troonrede uitspreekt. Deze troon stamt uit 1904.[1]

Cuypers' invloed beperkte zich niet alleen tot zijn eigen zoon, architect Joseph Cuypers, en tot zijn vele eigen leerlingen, maar ook architecten als H.P. Berlage en Michel de Klerk zijn in grote mate door hem beïnvloed. De architect werd verketterd en vereerd. Sommige niet-katholieken vonden dat hij met zijn architectuur Nederland terugvoerde naar de 'donkere middeleeuwen'. De door hem ontworpen neogotische interieurs zijn in latere jaren welhaast stelselmatig verminkt. Begin eenentwintigste eeuw worden echter miljoenen uitgetrokken om gebouwen als het Centraal Station en het Rijksmuseum weer in oude luister terug te brengen.[2]

Het jaar 2007-2008 werd uitgeroepen tot het Cuypersjaar ter gelegenheid van zijn 180e geboortedag. In september 2007 verschenen een uitgebreide monografie[3] en de eerste biografie over Cuypers.[4] In 2011 opende het Cuypershuis in Roermond. Het museum is gevestigd in zijn oorspronkelijke woonhuis en ateliers.

Ontdek meer Pierre Cuypers per onderwerp

16 mei

16 mei

16 mei is de 136e dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 229 dagen tot het einde van het jaar.

1827

1827

Het jaar 1827 is het 27e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

3 maart

3 maart

3 maart is de 62ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 303 dagen tot het einde van het jaar.

1921

1921

Het jaar 1921 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Architect

Architect

Een architect is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt.

Prinsjesdag

Prinsjesdag

Prinsjesdag is een jaarlijkse Nederlandse traditie op de derde dinsdag van september. Na een ceremoniële rijtoer door Den Haag spreekt het staatshoofd in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. Na terugkomst op Paleis Noordeinde is er de zogenoemde balkonscène.

Joseph Cuypers

Joseph Cuypers

Josephus Theodorus Joannes Cuypers was een Nederlands architect. Hij is vooral van belang als de architect van vele katholieke kerken. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote.

Michel de Klerk

Michel de Klerk

Michel de Klerk was een Nederlands architect. Hij is bekend geworden als een van de voormannen van de bouwstijl de Amsterdamse School, naast Van der Mey en P.L. Kramer. Tevens ontwierp hij meubels.

Cuypersjaar

Cuypersjaar

Het Cuypersjaar (2007-2008) heeft betrekking op de architect P.J.H. Cuypers (1827-1921), die als de belangrijkste 19e-eeuwse architect in Nederland wordt beschouwd. Cuypers was in Nederland de belangrijkste representant van de neogotiek en bouwde in deze stijl tientallen kerken. Bovendien was hij betrokken bij honderden restauraties en ontwierp hij een aantal profane gebouwen.

Monografie

Monografie

Een monografie is een wetenschappelijk boek of verhandeling over één onderwerp of een beperkte groep van samenhangende onderwerpen, in het algemeen geschreven door één auteur. Het is een uitgebreide bespreking van een specifiek onderwerp of persoon, met veel details en vaak bevat het een bibliografie. In een monografie streeft men ernaar een volledig overzicht van het onderwerp te geven. Een bijzondere vorm is de biografie waarbij één persoon het onderwerp is. Soms wordt ook in het Nederlands voor het begrip monografie de Engelse term single writing gebruikt.

Biografie

Biografie

Een biografie is een op schrift gestelde levensbeschrijving van een persoon.

Cuypershuis

Cuypershuis

Het Cuypershuis is een museum in de Limburgse stad Roermond, gevestigd in het voormalige woonhuis annex atelier van architect Pierre Cuypers. Van 1932 tot 2009 was hier het Stedelijk Museum Roermond gevestigd. Het Cuypershuis ontstond in 2011 nadat het Stedelijk Museum Roermond was opgesplitst in drie gedeelten: het Cuypershuis, het Historiehuis en de collectie moderne kunst van de gemeente Roermond.

Biografie

Cuypers was de zoon van een kerkenschilder en groeide op in een omgeving waarin belangstelling voor kunst werd aangemoedigd. Na zijn opleiding aan het Stedelijk College te Roermond vertrok hij in 1844 naar Antwerpen om er aan de Kunstacademie architectuur te studeren. Hier kreeg hij les van Frans Andries Durlet, Frans Stoop en Ferdinand Berckmans, allen pioniers van de neogotiek in België. Cuypers was een goede leerling; in 1849 slaagde hij en behaalde hij de Prix d'Excellence. Een van zijn examenstukken was het ontwerp voor een neogotische kerk. In hetzelfde jaar deed hij mee aan een concours om stadsarchitect van Maastricht te worden. Hij eindigde als vierde.[5]

Na een rondreis door het Duitse Rijnland, waar hij onder meer de in aanbouw zijnde Dom van Keulen bezocht, keerde hij terug naar Roermond, waar hij in 1851 tot stadsarchitect werd benoemd. In 1852 richtte hij met Frans Stoltzenberg het Atelier Cuypers-Stoltzenberg op, waar kerkelijke kunst en meubelstukken werden vervaardigd. In Cuypers' woonhuis annex atelier dat hij in 1853 bouwde, is heden het Cuypershuis gevestigd.[6]

Pierre Cuypers is tweemaal getrouwd geweest: zijn eerste huwelijk was in 1850 met Rosalia Vandevin uit Antwerpen. Ze kregen twee dochters, maar hun moeder en de tweede dochter stierven aan tuberculose in 1855.

In 1859 trouwde Cuypers met Antoinette Alberdingk Thijm (de zuster van Joseph Alberdingk Thijm), die een begaafd zangeres was. Uit dit huwelijk werden twee zoons en drie dochters geboren, onder wie zoon Joseph, die later eveneens een beroemd architect werd.

Gemetselde gewelven

Cuypers was de eerste Nederlandse architect die zich verdiepte in de constructie-eigenschappen van de gotiek en het ook aandurfde die principes in de praktijk te brengen. Zo was hij de eerste architect sinds eeuwen die weer gemetselde gewelven toepaste. Zijn concurrent, de Duitser Carl Weber, die oorspronkelijk uit Keulen afkomstig was maar zich later eveneens in Roermond vestigde, toonde weliswaar een vergelijkbare interesse, maar was conservatiever bij de toepassing van zijn kennis. Hoewel Weber waarschijnlijk de eerste in Nederland was die een neogotische kerk bouwde, was het Cuypers die voor een echte ommezwaai zorgde. Geleidelijk werd het decoratief toepassen van gotische vormen vervangen door de echte neogotiek, waarbij de bouwkundige principes van de gotiek minstens zo belangrijk zouden zijn als de vormen. Om zijn kennis van de gotiek te vergroten volgde Cuypers in ca. 1854 enkele lessen bij de Franse architect E.E. Viollet-le-Duc, met wie hij bevriend raakte. Doordat Cuypers over een eigen werkplaats voor kerkelijke kunst beschikte was hij in staat kerken compleet met interieur te leveren.

Cuypers' werk trok de aandacht van de katholieke schrijver Joseph Alberdingk Thijm, die Cuypers' neogotische werk in het blad Dietsche Warande als de ware katholieke architectuur beschreef. Inderdaad zou na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 de neogotiek snel de katholieke stijl bij uitstek worden. Alberdingk Thijms reclame voor Cuypers had tot gevolg dat de architect vanaf 1859 ook boven de grote rivieren ging bouwen, te beginnen met de Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar.

Een van zijn eerste grote projecten waarbij hij de neogotiek toepaste, was bij het herstel van de Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk in Sittard. De in 1857 door brand verwoeste barokke torenspits werd in 1861 vervangen door een neogotisch ontwerp van Cuypers.

Franse invloed

Cuypers' kerkelijke werk was aanvankelijk sterk beïnvloed door de 13e-eeuwse Franse gotiek. Volgens Alberdingk Thijm moest de gotiek eerst opnieuw ontdekt worden voordat de architectuur verder kon worden ontwikkeld omdat de Reformatie voor een breuk in de traditie had gezorgd. Omdat Alberdingk Thijm de inheemse laat-gotiek als inferieur beschouwde moest de breuk eerder worden hersteld, namelijk met het hoogtepunt van de gotiek. Verspreid over Nederland bouwde Cuypers een groot aantal kerken waarin deze Franse invloed een vooraanstaande rol speelde. Hoogtepunten uit deze eerste perioden zijn onder andere de Sint-Lambertuskerk in Veghel en de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. In beide gevallen moest een middeleeuwse kerk wijken voor de nieuwbouw. Dit is kenmerkend voor Cuypers' vroege periode: de herbouw van de katholieke kerk als instituut was belangrijker dan het bewaren van het architectonische verleden van de kerk. In datzelfde licht moet ook Cuypers' kerk in Oudenbosch gezien worden. In dit geval echter zondigde hij, door een kopie van de Sint-Pieterskerk in Rome te bouwen, tegen zijn eigen principes over neogotiek en eerlijk materiaalgebruik. Het resultaat was een enorme kerk in de door hem zo verfoeide neoclassicistische stijl, compleet met pleisterwerk en met marmerpatronen beschilderd hout.

Naast de bouw van vele nieuwe kerken en enkele wereldlijke gebouwen leidde Cuypers een groot aantal restauraties in binnen- en buitenland. Cuypers' opvattingen over restauraties zijn later vaak bekritiseerd; niet zelden hield restauratie in dat het uiterlijk van het gebouw danig werd aangetast om te voldoen aan een ideaalbeeld van de betreffende stijl of aan het idee hoe de oorspronkelijke bouwers het gebouw hadden bedoeld. Een vroeg voorbeeld hiervan is de omvangrijke restauratie van de Munsterkerk in Roermond, waarbij Cuypers twee oorspronkelijke torens liet vervangen door nieuwe, een barokke toren liet slopen en twee andere, onvoltooide torens sterk liet verhogen. Mede vanwege de ophef rond deze restauratie besloot Cuypers in 1865 zijn geboortestad te verlaten en zich te vestigen in Amsterdam, waar hij op eigen grond de Vondelstraat liet aanleggen, met huizen en een kerk naar eigen ontwerp, de Vondelkerk. De belangrijkste reden voor de verhuizing naar de hoofdstad was evenwel "om de ruimte, 't intellectuele leven, het moderne verkeer, dat je toch nodig hebt als jong architect voor den groei van je werk" (Cuypers in een brief uit 1912),[7] en het feit dat zijn goede vriend Alberdingk Thijm een uitgebreid netwerk van contacten in Amsterdam had om zijn werk boven de rivieren te kunnen uitbreiden. In Amsterdam bouwde Cuypers in totaal zes kerken. In de meeste gevallen moest de architect de beperkte beschikbare ruimte optimaal benutten. De grotendeels wigvormige Maria Magdalenakerk uit 1889-1891 (gesloopt in 1968) was misschien wel Cuypers' grootste prestatie.

Verstandhouding met Aartsbisdom Utrecht

Vanaf ca. 1870 ontwikkelde Cuypers zijn stijl verder door ook invloeden uit inheemse varianten van de gotiek te verwerken. Deels komt dit voort uit de macht van het St. Bernulphusgilde in het Aartsbisdom Utrecht, waar onder bescherming van mgr. Schaepman deze Utrechtse School van de neogotiek, met name de architect Alfred Tepe, een belangrijke positie had. Wanneer Cuypers in dit grote gebied opdrachten wilde binnenhalen, moest hij zich conformeren aan de opvattingen van het gilde. Zo werd hij tot twee keer toe, respectievelijk bij de Sint-Vituskerk in Bussum (1883) en bij de Sint-Jozefkerk in Groningen (1886), gedwongen de, door het gilde geïdealiseerde, Broederenkerk te Zutphen te kopiëren. In 1876 had hij al zijn ontwerp voor een kerk in het Friese Heeg moeten aanpassen door er elementen uit het concurrerende ontwerp van Tepe in te verwerken.

In de provincie Utrecht zou Cuypers nooit een kerk bouwen; hier kreeg Tepe vrijwel het totale monopolie. Belangrijke kerkelijke werken uit Cuypers' tweede periode zijn de Sint-Bonifatiuskerk te Leeuwarden, de Sint-Vituskerk te Hilversum, de Sint-Vituskerk in Bussum en de Sint-Petrus' Banden in Oisterwijk. Vanaf 1886 liet Cuypers geleidelijk meer werk over aan zijn zoon Joseph Cuypers, waardoor nu vaak onduidelijk is welke architect voor welk werk verantwoordelijk was. In 1894 verruilde Cuypers Amsterdam voor Valkenburg en kreeg zijn zoon de leiding over het Amsterdamse kantoor.

Dommeister

Ook in het buitenland heeft Cuypers een aantal kerken gebouwd, waaronder drie in België en een in Noorwegen. Op 23 september 1873 werd Cuypers benoemd tot Dombaumeister van Mainz, een functie die hij tot 1877 bekleedde. In die hoedanigheid restaureerde en vergrootte hij de Dom in die stad (hij plaatste in 1875 - 1879 een achtkantige vieringstoren op de plek van de eerder gesloopte koepel van Georg Moller) en trad Cuypers op als adviseur in bouwzaken van de bisschop. Als zodanig adviseerde hij bij de restauratie van een aantal andere kerken in het bisdom.

In eigen land werd Cuypers in 1875 lid van het College van Rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst. In deze functie speelde hij een belangrijke rol bij de restauraties van met name middeleeuwse monumenten. Het was een machtige positie waarin Cuypers kon beslissen over het al dan niet toekennen van rijkssubsidies. Deze macht heeft hij meerdere malen gebruikt om middeleeuwse kerken in protestantse handen een meer oorspronkelijk (lees: katholiek) uiterlijk te geven, wat in een aantal gevallen tot conflicten leidde. In 1879 werd het College ontbonden, maar Cuypers bleef op het gebied van restauraties een autoriteit waar niemand omheen kon. Nog tot na 1900 zijn er in Nederland maar weinig restauraties geweest waarbij Cuypers niet op zijn minst als adviseur betrokken was. Net als bij de Munsterkerk in Roermond was de lijn tussen restauratie en nieuwbouw vaak erg dun. Een hoogtepunt is de herbouw van Kasteel de Haar in Haarzuilens, een kasteel in romantisch aandoende neogotiek waarbij op grote schaal gietijzer werd toegepast. In latere restauraties toonde Cuypers meer respect voor de toenmalige toestand van een gebouw en de veranderingen die een gebouw sinds de bouwtijd had ondergaan. Tussen 1888 en 1889 was Cuypers een enkel jaar voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

Rijksmuseum

Hoewel zijn ontwerpen slechts ten dele neogotisch waren en sterk op het maniërisme uit de 17e eeuw waren gebaseerd, werd het resultaat als 'te katholiek' beschouwd, hetgeen voor voorstanders van protestantse dominantie onaanvaardbaar was. Cuypers ontwierp voor het Rijksmuseum ook een aantal bijgebouwen, in een waarvan hij zijn firma vestigde (in een ander gebouw stichtte hij een tekenschool waar hij zelf les gaf), en bemoeide zich actief met de collectievorming. In een vergelijkbare stijl als die van het Rijksmuseum bouwde Cuypers eveneens in Amsterdam het Centraal Station. Afgezien van deze twee opdrachten heeft Cuypers weinig overheidsgebouwen ontworpen.

Tot op zeer hoge leeftijd bleef Cuypers actief. Zijn laatste kerken bouwde hij in 1914 in Vlissingen en Venlo. In de jaren daarna voerde hij nog enkele restauraties uit. Hij overleed in 1921 in Roermond. Daar bevindt zich sinds 1930 naast de Munsterkerk een Cuypers-monument, vervaardigd door de beeldhouwer August Falise[8]. Het grafmonument van Pierre Cuypers, in 2006 gerestaureerd, bevindt zich op Het Oude Kerkhof, Kapel in ’t Zand, in Roermond.

Ontdek meer Biografie per onderwerp

Antwerpen (stad)

Antwerpen (stad)

Antwerpen is een centrumstad in het Vlaams Gewest in België. Het is de hoofdstad van de provincie Antwerpen en van het gelijknamige arrondissement. Antwerpen telt ruim 530.000 inwoners (2022) en is daarmee qua inwonertal de grootste gemeente van België. Naar oppervlakte is het met 20.429 hectare de op twee na grootste gemeente, na Doornik en Couvin.

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen is een departement van de AP Hogeschool met hoofdzetel in de Mutsaardstraat in de Universiteitsbuurt. Ze biedt bachelor- en masteropleidingen aan in de beeldende kunsten (voorheen ook in conservatie en restauratie, die nu zijn ondergebracht in de faculteit ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen). Daarnaast is een lerarenopleiding voorzien. De Academie bestaat sinds 1664 en is daarmee na Rome, Parijs en Florence de vierde oudste kunstacademie van Europa. In 1885 werd aan de Academie het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten toegevoegd voor de posthogeschoolvorming.

Frans Andries Durlet

Frans Andries Durlet

Frans-Andries ook François André of Franciscus Andreas Durlet was een Belgisch architect en beeldhouwer.

Duitsland

Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland (BRD), kortweg Duitsland, is een land in West- en of Centraal-Europa. Het heeft een grondgebied van 357.022 km² en grenst in het noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. Duitsland heeft met 83.222.442 inwoners de grootste bevolking van alle landen in de Europese Unie. De hoofdstad en grootste stad van het land is Berlijn.

Dom van Keulen

Dom van Keulen

De Dom van Keulen is een gotische kathedraal in het centrum van de Duitse stad Keulen. Het is de hoofdkerk van het aartsbisdom Keulen. Daarnaast is het de grootste kathedraal in Duitsland.

Frans Stoltzenberg

Frans Stoltzenberg

François Charles Stoltzenberg was een Nederlands ondernemer en textielfabrikant.

Atelier Cuypers-Stoltzenberg

Atelier Cuypers-Stoltzenberg

Het atelier Cuypers-Stoltzenberg was een Nederlandse onderneming in Roermond (1852-1947), gespecialiseerd in het maken van beeldhouwkunst en meubelstukken voor rooms-katholieke kerken.

Atelier

Atelier

Een atelier is een werkplaats, in het bijzonder die van een beeldend kunstenaar.

Cuypershuis

Cuypershuis

Het Cuypershuis is een museum in de Limburgse stad Roermond, gevestigd in het voormalige woonhuis annex atelier van architect Pierre Cuypers. Van 1932 tot 2009 was hier het Stedelijk Museum Roermond gevestigd. Het Cuypershuis ontstond in 2011 nadat het Stedelijk Museum Roermond was opgesplitst in drie gedeelten: het Cuypershuis, het Historiehuis en de collectie moderne kunst van de gemeente Roermond.

Joseph Alberdingk Thijm

Joseph Alberdingk Thijm

Josephus Albertus Alberdingk Thijm was een Nederlands hoogleraar, uitgever, kunstcriticus en schrijver van gedichten en historische novellen.

Joseph Cuypers

Joseph Cuypers

Josephus Theodorus Joannes Cuypers was een Nederlands architect. Hij is vooral van belang als de architect van vele katholieke kerken. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote.

Carl Weber

Carl Weber

Carl Eugène Marie Hubert Apolinarius Ferdinand Weber was een Duits architect die vooral in Nederland werkzaam was. Hij is vooral van belang vanwege zijn kerken in neogotische en neoromanogotische stijl. Hij noemde zich tot 1860 Carl of Karl. Eenmaal gevestigd in Roermond noemde hij zich Charles of Karel.

Fotogalerij

Ontdek meer Fotogalerij per onderwerp

Rijksmuseum Amsterdam

Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de zestien rijksmusea in Nederland. De collectie biedt een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals. Het museum is sinds 1885 gevestigd in het Rijksmuseumgebouw dat ontworpen werd door de Nederlandse architect Pierre Cuypers.

Station Amsterdam Centraal

Station Amsterdam Centraal

Station Amsterdam Centraal is het centraal station van de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Het is gebouwd tussen 1881 en 1889 naar ontwerp van Pierre Cuypers, Dolf van Gendt (stationsgebouw) en L.J. Eijmer (stationskap). Het station telt zes perrons die via drie dwarsgangen onder de 15 sporen bereikbaar zijn. Dagelijks telt Amsterdam Centraal circa 160.000 in- en uitstappers, waarmee het na station Utrecht Centraal het drukste station van Nederland is. Reizigers kunnen gebruikmaken van treinen, metro's, trams, bussen en veren. Het station is gelegen op het in het IJ aangeplempte Stationseiland.

Kasteel de Haar

Kasteel de Haar

Kasteel de Haar is een monumentaal kasteel in het Utrechtse dorpje Haarzuilens. Het is het grootste kasteel van Nederland. Het werd vanaf 1892 op de ruïne van het oude kasteel gebouwd in neogotische stijl.

Sint-Lambertuskerk (Veghel)

Sint-Lambertuskerk (Veghel)

De Sint-Lambertuskerk te Veghel is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl met een hoog schip, een koor met kapellen en een transept. De kerk is ontworpen door Pierre Cuypers en werd gebouwd tussen 1855 en 1862. In 1863 werd de kerk ingezegend door aartsbisschop-metropoliet Joannes Zwijsen. De kerk vormt een vroeg hoogtepunt in Cuypers' carrière.

Brussel (stad)

Brussel (stad)

De stad (gemeente) Brussel is de hoofdstad van België, van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeente telt ongeveer 194.000 inwoners, waarvan ongeveer een derde in de historische Vijfhoek woont, ongeveer de helft in de noordelijke uitbreiding, in de deelgemeentes Laken, Neder-over-Heembeek en Haren en de rest in de buurten rond de Louizalaan, het Ter Kamerenbos en in de oostelijke uitbreiding, de Europese wijk, waarvan het grootste gedeelte ook bij de gemeente hoort.

Sint-Antonius van Paduaklooster (Brussel)

Sint-Antonius van Paduaklooster (Brussel)

Het Sint-Antonius van Paduaklooster is een 19e-eeuws neogotisch klooster met kloosterkerk in de Brusselse Artesiëstraat, naar een ontwerp van de Nederlandse architect Pierre Cuypers.

Hilversum

Hilversum

Hilversum is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland en de grootste plaats in de landstreek het Gooi. Hilversum huisvest veel landelijke omroepbedrijven en wordt ook wel aangeduid als de 'mediastad'. Met 'Hilversum' worden ook wel de omroepactiviteiten bedoeld.

Sint-Vituskerk (Hilversum)

Sint-Vituskerk (Hilversum)

De Sint-Vituskerk is een rooms-katholieke aan Sint-Vitus gewijde kerk in Hilversum. Deze neogotische kerk van Pierre Cuypers is bestemd voor 1.800 mensen en stamt uit 1892. De kerk is nu een rijksmonument, en is gerestaureerd van 2003 t/m 2010. De toren is 98 m hoog en daarmee de hoogste neogotische kerktoren van Nederland.

Posthoornkerk

Posthoornkerk

De Posthoornkerk, officiële naam Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, is een kerkgebouw aan de Haarlemmerstraat te Amsterdam.

Haarlemmerstraat (Amsterdam)

Haarlemmerstraat (Amsterdam)

De Haarlemmerstraat is een straat in het centrum van Amsterdam. De straat loopt in het verlengde van de Nieuwendijk in westelijke richting van het Singel tot aan de Korte Prinsengracht. In het verlengde hiervan heet de straat Haarlemmerdijk, tot aan het Haarlemmerplein, waar de straat verdergaat als de Haarlemmerweg.

Parkhotel Valkenburg

Parkhotel Valkenburg

Parkhotel Valkenburg, voorheen Kurhaus Huis ter Geul en Parkhotel Rooding, is een hotel in Valkenburg in de Nederlandse provincie Limburg. Het hotel ligt tegen het "Gebösjke" aan de Neerhem, langs de weg naar Oud-Valkenburg. Het gebouw, ontworpen door Pierre Cuypers, is beschermd als rijksmonument.

Romeinse Katakomben (Valkenburg)

Romeinse Katakomben (Valkenburg)

De Romeinse Katakomben zijn een ondergronds gangenstelsel in Valkenburg in Nederlands Zuid-Limburg. Het is een uiterst zorgvuldige replica van delen van de catacomben in Rome. Aan het begin van de 20e eeuw werden in de Heidegroeve onder leiding van architect Pierre Cuypers delen van de belangrijkste catacomben in Rome met grote precisie uitgehouwen in het kalksteen van Valkenburg. De ingang van de Romeinse Katakomben liggen aan de Plenkertstraat vlak bij de De Leeuw bierbrouwerij, de vuursteenmijnen van Valkenburg en Geologisch monument Groeve Einde Plenkertweg. Boven de groeve ligt het Polferbos.

Selectie van werken (chronologisch)

Zie Lijst van projecten van Pierre Cuypers voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het jaartal staat voor het begin van de bouw.

Plaatsnaam Gebouw Jaar Opmerkingen
Montfort Jachtslot Kasteel Montfort 1846 gerestaureerd in 2005-'06
Venray Pastorie 1850
Roermond Huis 1851
Roermond Cuypershuis: eigen huis met werkplaats 1853
Oeffelt Sint-Salvatorkerk 1853 door brand verloren gegaan in 1944
Kranenburg (Gelderland) Sint-Antoniuskerk en pastorie 1856
Huissen Dominicanenklooster 1856
Veghel Sint-Lambertuskerk 1856
Maastricht Sint-Martinuskerk 1856
Posterholt Kasteel Aerwinkel 1856
Stevensweert Stadhuis 1857
Demen Sint-Willibrorduskerk 1857
Helenaveen Sint-Willibrorduskerk 1857 door brand verloren gegaan in 1944
Haelen Sint-Lambertuskerk 1858 Door Duitsers opgeblazen in 1944
Jabeek Sint-Gertrudiskerk 1858
Sint Agatha Restauratie Kruisherenkerk 1858
Nijmegen Restauratie Jezuïetenkerk 1858
Alkmaar Sint-Laurentiuskerk 1859
Eindhoven Sint-Catharinakerk 1860
Thorn Restauratie Stiftskerk 1860
Amsterdam Kerk Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Posthoornkerk) 1860
Pey kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 1860
Sittard Restauratie Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk 1861
Bodegraven Sint-Willibrorduskerk 1862
Breda Sint-Barbarakerk 1865
Posterholt Grafkapel Grafkapel Geradts-Mulbracht 1865 gerestaureerd in 2010
Alkmaar Sint-Dominicuskerk 1866 gesloopt in 1985
Ospel Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 1866/67
Brussel Sint-Antonius van Paduakerk 1867
Oudenbosch H.H. Agatha en Barbarakerk 1867
Ouderkerk aan de Amstel Sint-Urbanuskerk 1867
Venray Restauratie Sint-Petrus' Bandenkerk 1867 opgeblazen in 1944
Ruurlo Sint-Willibrorduskerk 1868
Kloosterburen Sint-Willibrorduskerk 1868
Langenboom Sint-Josefkerk ca.1868 verloren gegaan door tornado van 10 aug. 1925
Blauwhuis Sint-Vituskerk 1869
Bocholtz Jacobus de Meerderekerk 1869
Horst (Limburg) Uitbreiding Lambertuskerk 1869 opgeblazen in 1944
Veghel Franciscanessenklooster 1869
Dokkum Sint-Bonifatiuskerk 1870
Amsterdam Heilig-Hartkerk (Vondelkerk) 1870
Echt Restauratie en uitbreiding Sint-Landricuskerk 1870
Maastricht Restauratie Sint-Servaaskerk 1870-90 westwerktoren in 1955 door brand verloren gegaan
Amsterdam Sint-Willibrorduskerk buiten de Veste 1871 gesloopt in 1970-'71
Sappemeer Sint Willibrorduskerk 1871
Sneek Sint-Martinuskerk 1872 onvoltooid
Wijtgaard O.L.V. Ten Hemelopnemingkerk 1871 Afgebroken in 1966
Sneek Sint-Martinuskerk 1872
Mainz Restauratie Dom van Mainz 1873
Kessel Kerk O.L. Vrouw Geboorte 1873 toren opgeblazen in 1944, gewijzigd herbouwd
Amsterdam Vondelfontein 1873 in 1949 gesloopt en in 2009 is er een reproductie teruggeplaatst
Den Haag Sint-Jacobus de Meerderekerk 1875
Mheer Sint-Lambertuskerk 1875-81
Bovenkerk Sint-Urbanuskerk 1875 15 september 2018 brand, dak ingestort, muren en toren staan nog
Amsterdam Rijksmuseum 1876
Lutjebroek Sint-Nicolaaskerk 1876
Druten H.H. Ewaldenkerk 1877
Venlo Restauratie Sint-Nicolaaskerk (Klaaskerk) 1877 gebombardeerd in 1944
Maastricht Restauratie Sint-Janskerk 1877-85
Nes op Ameland Sint-Clemenskerk 1878 na brand in 2013 hersteld
Baarlo (Limburg) Restauratie H. Petruskerk 1878 opgeblazen in 1944
Venlo Restauratie Grote of Sint-Martinuskerk 1879 door brand verloren gegaan in 1944
Sevenum H. Fabianus en Sebastianuskerk 1879 opgeblazen in 1944
Hees Antonius Abtkerk 1880
Amsterdam Centraal Station 1881
Leeuwarden Sint-Fredericus Gesticht 1881 gesloopt in 1966
Deurne Restauratie en uitbreiding Sint-Willibrorduskerk 1881 ontwerp gewijzigd in 1961
Zaltbommel Restauratie Maarten van Rossumhuis (nu Museum Stadskasteel Zaltbommel) 1881-1884
Leeuwarden Sint-Bonifatiuskerk 1882
Nieuwstadt Restauratie Sint Johannes de Doper 1882
Bussum Sint-Vituskerk 1883 In 2002 intern aangepast tot een wooncomplex
Amsterdam H.H. Nicolaas en Barbara (De Liefde) 1884 gesloopt in 1990
Amsterdam Sint-Dominicuskerk 1884
Delft Sint-Hippolytuskerk 1885 gesloopt in 1974
Amersfoort Restauratie Koppelpoort 1885
Susteren Restauratie Stiftskerk 1885
Achel (België) Abdijkerk Achelse Kluis 1885
Den Haag Fontein op het Binnenhof 1885
Groningen Sint-Jozefkerk en pastorie 1886-1887
Maastricht Restauratie Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw 1886-1906
Amsterdam Maria Magdalenakerk 1889 gesloopt in 1968
Valkenswaard N.H. kerk Weerderhuys 1890 groot onderhoud in 2008
Hilversum Sint-Vituskerk 1891
Valkenburg aan de Geul Kurhaus Huis ter Geul 1892
Valkenburg aan de Geul Grafkapel Habets 1892
Haarzuilens Herbouw Kasteel de Haar 1892
Oisterwijk kerk Sint-Petrus' Banden 1894
Groningen Sint-Martinuskerk 1895 gesloopt in 1982
Nijswiller Restauratie en uitbreiding Sint-Dionysiuskerk 1895
Muiden Restauratie Muiderslot 1895
Tilburg Heilig Hartkerk 1897 gesloopt in 1976
Helmond Heilig Hartkerk 1897 gesloopt in 1955
Klimmen Restauratie Sint-Remigiuskerk 1904
Valkenburg aan de Geul Restauratie en vergroting H.H. Nicolaas en Barbarakerk 1904
Vlissingen Engelse kerk 1905 Gesloopt om groot plein te creëren vóór het nieuwe stadhuis in 1964
Utrecht Restauratie Huis Zoudenbalch 1905
Roermond Restauratie Minderbroederskerk 1906
Oosterhout Sint-Antoniuskerk 1907
Hoeven Seminarie Bovendonk 1907
Valkenburg aan de Geul Romeinse Katakomben met Cuypershuisje 1908-13
Den Haag Kosterswoning Grote of Sint-Jacobskerk 1910 Onderdeel van restauratiewerkzaamheden onder zijn leiding tussen 1910 en 1921
Venlo Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 1913 ontwerp gewijzigd in 1947
Asselt Restauratie en uitbreiding Sint-Dionysiuskerk 1916
Valkenburg aan de Geul Openluchttheater Valkenburg 1916
Venlo Uitbreiding Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Genooi 1917
Zwolle Gedenkteken Thomas a Kempis 1919
Hamont (België) Ursulinenklooster (kapel) 1919

Ontdek meer Selectie van werken (chronologisch) per onderwerp

Lijst van projecten van Pierre Cuypers

Lijst van projecten van Pierre Cuypers

Dit is een lijst van projecten van de Nederlandse architect Pierre Cuypers.

Kasteel Montfort (Limburg)

Kasteel Montfort (Limburg)

Kasteel Montfort, ook bekend onder D'n Tómp of De Grauwert, ligt even buiten de kern van Montfort. Eigenlijk wordt met de Grauwert een toren in het bijzonder bedoeld, maar de naam wordt al eeuwenlang gebruikt voor het gehele kasteel.

Roermond (stad)

Roermond (stad)

Roermond is een stad in de Nederlandse provincie Limburg. De stad is de zetel van het bisdom Roermond en is de stedelijke kern van de gelijknamige gemeente Roermond. De gemeente had op 31 januari 2023 een inwoneraantal van 59.992. Roermond ligt aan de samenvloeiing van de Roer en de Maas. Samen met de stad Weert vormt Roermond de ontwikkelas van de regio Midden-Limburg.

Cuypershuis

Cuypershuis

Het Cuypershuis is een museum in de Limburgse stad Roermond, gevestigd in het voormalige woonhuis annex atelier van architect Pierre Cuypers. Van 1932 tot 2009 was hier het Stedelijk Museum Roermond gevestigd. Het Cuypershuis ontstond in 2011 nadat het Stedelijk Museum Roermond was opgesplitst in drie gedeelten: het Cuypershuis, het Historiehuis en de collectie moderne kunst van de gemeente Roermond.

Oeffelt

Oeffelt

Oeffelt is een van de oudste dorpen van de gemeente Land van Cuijk, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Tot 1994 was Oeffelt een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling in dat jaar werd deze gemeente bij Boxmeer gevoegd.

Kranenburg (Gelderland)

Kranenburg (Gelderland)

Kranenburg is een dorpje in de gemeente Bronckhorst aan de weg tussen Vorden en Ruurlo in de Nederlandse provincie Gelderland. Kranenburg behoort tot de Achterhoek en telt ruim 200 inwoners.

Sint-Antoniuskerk (Kranenburg)

Sint-Antoniuskerk (Kranenburg)

De Sint-Antoniuskerk of de Sint-Antonius van Paduakerk is een voormalige rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Kranenburg. De kerk is gebouwd in 1856 gebouwd naar ontwerp van Pierre Cuypers en pas in 1867 ingewijd, waarbij Antonius van Padua als patroonheilige werd aangenomen. Voor Cuypers diende de kerk een voorstudie naar de bouw van de Sint-Martinuskerk in Maastricht.

Huissen

Huissen

Huissen of in het Huissens (Zuid-Gelders) dialect Huusse is een stad en voormalige gemeente in de gemeente Lingewaard. De plaats heeft 19.570 inwoners (2021), waarmee het de grootste kern van de gemeente Lingewaard is. Huissen verkreeg op zijn laatst stadsrechten in het jaar 1314. Het wapendier en symbool van Huissen is een zwaan. De zwaan is afgebeeld op het wapen en de vlag van de stad.

Dominicanenklooster (Huissen)

Dominicanenklooster (Huissen)

Het Dominicanenklooster is een klooster gelegen aan de Stadsdam 1, tussen de Burchtgracht en de Kloosterlaan in Huissen.

Maastricht

Maastricht

Maastricht is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland. Het is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt 122.692 inwoners. Het is hiermee de grootste gemeente van de provincie Limburg.

Posterholt

Posterholt

Posterholt is een kerkdorp in Nederlands-Limburg gelegen op circa 10 kilometer ten zuidoosten van de stad Roermond en aan de Duitse grens. Het is met circa 3.930 inwoners de tweede grootste plaats van de gemeente Roerdalen.

Kasteel Aerwinkel

Kasteel Aerwinkel

Kasteel Aerwinkel in het Limburgse Posterholt werd voor het eerst genoemd in 1544, en was waarschijnlijk een hoeve. Wanneer het toenmalige huis is verdwenen is niet bekend.

Onderscheidingen en eerbetoon

De Nederlandse regering heeft Pierre Cuypers onderscheiden met het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was zoals een klein aantal andere zeer vooraanstaande kunstenaars ook Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Koningin Wilhelmina verleende hem de zeldzame Eremedaille in Goud voor Voortvarendheid en Vernuft verbonden aan de Huisorde van Oranje. De katholieke Cuypers was Ridder in de Pauselijke Orde van Sint-Gregorius de Grote. Cuypers was Commandeur der Ie Klasse of Grootofficier in de Spaanse Orde van Isabella de Katholieke.

Ontdek meer Onderscheidingen en eerbetoon per onderwerp

Grootkruis

Grootkruis

Een grootkruis is de hoogste rang in een groot aantal ridderorden. Ook het bij die rang behorende insigne, of kleinood, wordt vaak grootkruis genoemd.

Orde van Oranje-Nassau

Orde van Oranje-Nassau

De Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse ridderorde die zes ridderlijke graden kent. Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving.

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Deze lijst biedt een overzicht van personen gedecoreerd als Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw met een eigen artikel op Wikipedia.

Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft

Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft

De Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft is een onderscheiding die van 1917 tot 1969 in de graden Goud, Zilver en Brons verbonden was aan de Huisorde van Oranje en sindsdien los van deze Huisorde verder bestaat in een enkele graad: Goud.

Huisorde van Oranje

Huisorde van Oranje

De Huisorde van Oranje is een huisorde, dat wil zeggen een particuliere onderscheiding, die op 19 maart 1905 door koningin Wilhelmina der Nederlanden werd ingesteld. De orde wordt verleend aan Nederlanders, inwoners van de overzeese rijksdelen en vreemdelingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de koning(in) of het Koninklijk Huis. Het hoofd van het Huis van Oranje-Nassau is per 30 november 1969 automatisch grootmeester van de orde. De opeenvolgende hoofden waren de Nederlandse koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Koning Willem-Alexander is het huidige hoofd en dus grootmeester. Voor 1969 koos de grootmeester zijn of haar opvolger zelf.

Orde van Sint-Gregorius de Grote

Orde van Sint-Gregorius de Grote

De Orde van Sint-Gregorius de Grote, ook wel de Gregoriusorde genoemd, is een ridderorde van de Heilige Stoel en wordt aan verdienstelijke katholieke leken, maar ook aan niet-katholieken, in de gehele wereld uitgereikt.

Grootofficier

Grootofficier

Grootofficier kan betekenen:Een rang in een hofhouding. De grootofficieren van het Koninklijk Huis in Nederland zijn de leidinggevende functionarissen zoals de hofmaarschalk en de stalmeester. Deze grootofficieren hebben het recht zich "excellentie" te laten noemen. Een hoge rang in een ridderorde. De eerste grootofficieren werden rond 1800 benoemd en het ging om een eerste klasse van de commandeurs. De grootofficieren kwamen zo tussen de commandeurs en de grootkruisen in te staan. De rang wordt in het protocol bij uitstek geschikt geacht om staatssecretarissen, generaals-majoor en burgemeesters van grote steden te decoreren.

Orde van Isabella de Katholieke

Orde van Isabella de Katholieke

De Orde van Isabella de Katholieke werd op 24 maart 1815 als Real y Americana Orden de Isabel la Católica door koning Ferdinand VII van Spanje ingesteld als een ridderorde ter beloning van burgerlijke verdiensten. Men verleent de onderscheiding vaak aan diplomaten en familieleden van met Spanje bevriende vorsten. De Spaanse koning is de grootmeester van de orde.

Leerlingen en medewerkers

Plaquette geboortehuis (Hamstraat, Roermond)
Plaquette geboortehuis (Hamstraat, Roermond)

Het grote belang van Cuypers spreekt mede uit het grote aantal architecten die in zijn dienst werden opgeleid. Architecten die vroeg in hun carrière op de bureaus van Cuypers in Roermond en Amsterdam werkten zijn o.a.:

Ontdek meer Leerlingen en medewerkers per onderwerp

Adrianus Bleijs

Adrianus Bleijs

Adrianus Cyriacus Bleijs was een Nederlands architect, die een aantal katholieke kerken en andere bouwwerken ontwierp.

Antonius Cornelis Bolsius

Antonius Cornelis Bolsius

Antonius Cornelis Bolsius was een Nederlands architect. Hij was de eerste leerling van architect P.J.H. Cuypers.

Alphons Boosten

Alphons Boosten

Alphons Jean Nicolas Boosten was een Nederlands architect, die vooral bekend is vanwege de kerkgebouwen die hij heeft ontworpen. Hij was vooral werkzaam in de provincie Limburg.

Eduard Cuypers (architect)

Eduard Cuypers (architect)

Eduard Henricus Gerardus Hubertus Cuypers was een Nederlands architect.

Joseph Cuypers

Joseph Cuypers

Josephus Theodorus Joannes Cuypers was een Nederlands architect. Hij is vooral van belang als de architect van vele katholieke kerken. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote.

Caspar Franssen

Caspar Franssen

Caspar Johannes Hubertus Franssen was een Nederlands architect die het bekendst werd door zijn katholieke kerken, waarvan hij er meer dan 50 ontwierp.

Hubert van Groenendael

Hubert van Groenendael

Joseph Hendrikus Hubertus (Hubert) van Groenendael was een Nederlands architect van voornamelijk religieuze bouwwerken.

Jan Jorna

Jan Jorna

Jan Jorna was een Nederlands architect.

Jan Jurien van Langelaar

Jan Jurien van Langelaar

Jan Jurien van Langelaar was een Nederlands architect en leerling en medewerker van Pierre Cuypers. Zijn belangrijkste werk bestaat uit neogotische kerken.

F.A. Ludewig

F.A. Ludewig

Frank A. Ludewig, begraven op de Pilgrim Home Cemetery, Holland, Michigan, was een Nederlands architect.

Evert Margry

Evert Margry

Everardus Joannes (Evert) Margry was een Nederlandse architect. Hij was een van de belangrijkste architecten van de neogotiek in Nederland. Hij was een leerling van P.J.H. Cuypers en deed voor hem zijn meestersproeve als opzichter van de bouw van de Sint-Dominicuskerk in Alkmaar. Evert Margry ontwierp voornamelijk kerken, pastorieën, scholen, kloosters, gestichten etc. Daarnaast restaureerde hij enkele belangrijke middeleeuwse monumenten. Hij is tevens de bekendste vertegenwoordiger van de verschillende architecten en stedenbouwkundigen uit de familie Margry.

Adolph Mulder

Adolph Mulder

Adolph Joannes Mathias Mulder was een Nederlandse architect en bouwhistoricus.

Werk in openbare collecties (selectie)

Trivia

  • In 1907 werd hij verzocht voorzitter te worden van de Ambacht en Teekenschool in Roermond, hij bleef dit tot zijn dood, in 1921. Nadat de opleiding naar nieuwbouw verhuisde in 1960/61 werd de nieuwe locatie R.K. Scholengemeenschap Dr. Cuypers gedoopt.
  • Openbaar-vervoerbedrijf Veolia vernoemde een van zijn Velios-treinen naar Cuypers.[10]
  • In mei 2008 werd er een musical opgevoerd in het Theaterhotel de Oranjerie, gebaseerd op het leven van Pierre Cuypers. De musical was geschreven door Hans van Bergen, met muziek van Hub Boesten en stond onder regie van André van Hest.[11]
  • In 2007 verscheen de Cuyperscode, een Alternate Reality Game over het leven en werken van Pierre Cuypers. De enorme hoeveelheid achtergrondinformatie en het spel-element maakten deze ARG geschikt voor het onderwijs. In januari 2009 verscheen deel 2 van de Cuyperscode.[12]

Ontdek meer Trivia per onderwerp

Bron: "Pierre Cuypers", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, March 12th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cuypers.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Bibliografie (selectie)
  • Kuyvenhoven, F. (2010) Index Nederlandse beeldende kunstenaars, kunstnijveraars en fotografen. ISBN 9789072905550
  • Leeuwen, A.J.C. van (2007). Pierre Cuypers, architect (1827-1921) / eindred. M. van Leeuwen-Pilet. Waanders/Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Zwolle/Amersfoort etc. (Cultuurhistorische studies). Uitg. in opdracht van het Cuypersgenootschap.
  • Montijn, Ileen (2007). Pierre Cuypers 1827-1921 : schoonheid als hartstocht. Inmerc/Stedelijk Museum, Wormer/Roermond. 120 p. ISBN 978-90-6611-636-8.
Zie de categorie Pierre Cuypers van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.