Onze uitbreiding krijgen

Roofdieren

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Roofdieren
Fossiel voorkomen: Midden-Eoceen[1]heden
Verschillende roofdieren, met feliformia links en caniformia rechts
Taxonomische indeling
Rijk:Animalia (Dieren)
Stam:Chordata (Chordadieren)
Klasse:Mammalia (Zoogdieren)
Superorde:Laurasiatheria
Orde
Carnivora
Bowkins, 1821
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Roofdieren op Wikispecies Wikispecies
Portaal  Portaalicoon   Biologie
Zoogdieren

Roofdieren (Carnivora)[a] vormen een orde van zoogdieren die zich voornamelijk voeden met vlees en ander dierlijk materiaal. Er zijn ruim 279 soorten beschreven, waardoor het de op vier na grootste orde van zoogdieren is. Roofdieren komen wereldwijd voor, variërend van de koude poolgebieden tot de meest droge streken van de Sahara tot zelfs de open zee. Veel roofdieren vertonen complex gedrag.[2]

Carnivora bemachtigen vlees door actieve jacht, door diefstal van andere roofdieren of in de vorm van aas. Veel roofdieren hebben een sterk ontwikkeld gebit en gespecialiseerde schedel.[2] Ook plantaardige materialen en andere voedselbronnen, zoals zwammen of insecten, kunnen een deel van het voedingspatroon uitmaken. Katachtigen hebben zich het meest aangepast aan een vleesetend voedingspatroon, terwijl beerachtigen meestal alleseters zijn. Twee berensoorten eten daarentegen nauwelijks vlees: De reuzenpanda heeft zich voornamelijk toegerust op het eten van alleen bamboe en ook de rolstaartbeer is voornamelijk een vegetariër.

In moderne indelingen worden roofdieren onderverdeeld in twee groepen, de Caniformia (met onder andere de honden, beren, marters en zeeroofdieren) en Feliformia (met onder andere de katten, hyena's en mangoesten). Ook zeehonden, zeeleeuwen en de walrus zijn roofdieren, die zich aan een leven in de zee hebben aangepast. In oudere beschrijvingen zijn deze roofdieren in een aparte onderorde of zelfs orde geplaatst: de Pinnipedia of zeeroofdieren. Alle andere roofdieren werden dan geplaatst in de onderorde Fissipedia of landroofdieren. In een andere onderverdeling worden de roofdieren in twee groepen verdeeld.

De roofdieren stammen af van een groep zoogdieren die verwant zijn aan de tegenwoordige schubdieren. Deze voorouders verschenen 6 miljoen jaar na de Krijt-Paleogeengrens in Noord-Amerika.[3] Bij de intrede van het Mioceen hadden de meeste, zo niet alle grote families van roofdieren zich gediversifieerd en vele ecologische niches ingenomen.[1]

Ontdek meer Roofdieren per onderwerp

Gedrag

Gedrag

Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de natuurlijke omgeving en de sociale omgeving. De psychologie maakt verder onderscheid tussen uitwendig, voor derden waarneembaar gedrag, en inwendig, innerlijk gedrag zoals denken en voelen.

Aas (kadaver)

Aas (kadaver)

Aas zijn dode dieren of delen daarvan, die worden gegeten door andere dieren. Een dood dier wordt ook kadaver, kreng of karkas genoemd.

Gebit

Gebit

Een gebit is het samenstel van tanden en kiezen dat in de mond van een mens of de bek of muil van een dier kan worden aangetroffen.

Insecten

Insecten

Insecten (Insecta) zijn een klasse van zespotige, ongewervelde dieren die behoren tot de geleedpotigen (Arthropoda). Met meer dan een miljoen beschreven soorten vormen de insecten verreweg de grootste klasse binnen het dierenrijk. Geschat wordt dat er vele miljoenen soorten nog niet zijn beschreven en benoemd. Insecten komen voor in vrijwel alle leefomgevingen op aarde, met name op het land en in zoetwater. In de zeeën overheerst een andere groep geleedpotigen, de kreeftachtigen.

Katachtigen

Katachtigen

De katten (Felidae) vormen een familie van sterk gespecialiseerde landroofdieren. Ze zijn een van de meest uitgesproken vleeseters van de orde der Carnivora, naast de drie families zeeroofdieren.

Bamboe

Bamboe

Bamboe is de benaming voor een aantal plantensoorten in een geslachtengroep (tribus) van de grassen . Dit tribus Bambuseae behoort tot het supertribus Bambusodae en de onderfamilie Bambusoideae. De naam bamboe is afkomstig uit het Maleis en in vrijwel alle westerse talen bekend.

Kinkajoe

Kinkajoe

De kinkajoe of rolstaartbeer is een roofdier uit de familie der kleine beren dat in Latijns-Amerika voorkomt.

Caniformia

Caniformia

De Caniformia zijn een van de twee onderordes uit de orde der roofdieren (Carnivora). Tot deze onderorde behoren de hondachtigen en hun verwanten, als de beren, de marterachtigen, de wasberen en verwanten en de zeeroofdieren. De andere onderorde is de Feliformia of Feloidea, waartoe onder andere de katachtigen behoren.

Feliformia

Feliformia

De Feliformia (katachtigen) zijn een van de twee onderordes uit de orde der roofdieren (Carnivora). Tot deze onderorde behoren de katten, de hyena's, de mangoesten en de civetkatten.

Landroofdieren

Landroofdieren

Landroofdieren (Fissipedia) vormen een informele groep van een aantal roofdierfamilies waarvan de aanwezigheid van poten de kenmerkende eigenschap is. In een aantal taxonomische systemen, die nu in onbruik zijn geraakt, werden de landroofdieren als onderorde van de roofdieren (Carnivora) of een aparte orde beschouwd. Ze waren hiermee de tegenhangers van de zeeroofdieren (Pinnipedia), waartoe de oorrobben, walrussen en zeeleeuwen werden gerekend.

Krijt-Paleogeengrens

Krijt-Paleogeengrens

De Krijt-Paleogeengrens is de overgang tussen de geologische tijdperken Krijt (K) en Paleogeen (Pg). In gesteenten is deze overgang terug te vinden als een dunne sedimentlaag, die verrijkt is met het zeldzame element iridium. Tijdens deze overgang vond een massa-extinctie plaats, waarbij veel soorten dieren en planten verdwenen. Deze gebeurtenis wordt de Krijt-Paleogeenmassa-extinctie genoemd. Recente dateringen wijzen op een ouderdom van 65,95 miljoen jaar.

Mioceen

Mioceen

Het Mioceen is een tijdperk in de geologische tijdschaal, dat duurde van 23,03 tot 5,333 miljoen jaar geleden (Ma). Het Mioceen volgt op het Oligoceen en wordt gevolgd door het Plioceen.

Taxonomie

Huidige families:

Fylogenetische stamboom van de roofdieren volgens Nyakatura & Bininda-Emonds (2012)[4]
Carnivora 
 Caniformia

 Hondachtigen (Canidae)
 Beren (Ursidae) Robben (Pinnipedia

 Zeehonden (Phocidae)
 Walrussen (Odobenidae) Oorrobben (Otariidae)
 Marterachtigen (Musteloidea)

 Stinkdieren (Mephitidae)

 Kleine beren (Procyonidae) Marters (Mustelidae)
 Kleine panda (Ailuridae) Katachtigen (Feloidea

 Pardelroller (Nandiniidae)
 Civetkatachtigen (Viverridae)
 Hyena's (Hyaenidae)
 Madagaskarcivetkatten (Eupleridae) Mangoesten (Herpestidae)


 Linsangs (Prionodontidae)[b] Katten (Felidae)
Ontdek meer Taxonomie per onderwerp

Caniformia

Caniformia

De Caniformia zijn een van de twee onderordes uit de orde der roofdieren (Carnivora). Tot deze onderorde behoren de hondachtigen en hun verwanten, als de beren, de marterachtigen, de wasberen en verwanten en de zeeroofdieren. De andere onderorde is de Feliformia of Feloidea, waartoe onder andere de katachtigen behoren.

Kleine panda's

Kleine panda's

De kleine panda's of katberen (Ailuridae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). Er is nog maar één levende soort, de kleine panda, met twee ondersoorten, die echter ook wel als aparte soorten bekendstaan. Fossiele soorten zijn bekend van onder andere Spanje, Engeland en Japan, en zelfs één uit de Appalachen. In totaal bestaan er zo'n 30 fossiele soorten in acht geslachten en drie onderfamilies.

Hondachtigen

Hondachtigen

De familie van hondachtigen (Canidae) omvat circa 35 soorten, waaronder de vossen, wolven en jakhalzen. Er leven zes soorten in het wild in Europa: de gewone jakhals, wolf, vos, poolvos, steppevos en wasbeerhond. De laatste soort is in Europa een exoot.

Stinkdieren

Stinkdieren

De stinkdieren of skunks (Mephitidae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). De familie omvat twaalf soorten in vier geslachten, die verspreid over Noord- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië leven. De familie werd traditioneel beschouwd als een onderfamilie van de marterachtigen (Mustelidae), maar uit genetische analysis is gebleken dat de stinkdieren een aparte familie vormen. Het bekendste stinkdier is de gestreepte skunk uit Noord-Amerika.

Marterachtigen

Marterachtigen

De marterachtigen (Mustelidae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). De familie is over de gehele wereld verspreid en bestaat uit circa zeventig verschillende soorten. Tot de familie behoren hermelijnen, wezels, bunzingen, dassen, otters, nertsen en marters. Voorheen werden ook de stinkdieren tot deze familie gerekend, maar die worden door veel wetenschappers in een eigen familie geplaatst, de Mephitidae.

Walrussen

Walrussen

De walrussen (Odobenidae) vormen een familie van zeeroofdieren uit de orde der roofdieren (Carnivora). Tegenwoordig is er nog één soort, de walrus.

Oorrobben

Oorrobben

De oorrobben of (echte) zeeleeuwachtigen (Otariidae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). Het zijn zeeroofdieren, net als de zeehonden en walrussen. Ze vangen hun voedsel in het water, maar werpen hun jongen op het land. Ze komen voor langs de kusten van de Grote Oceaan en de Zuidelijke Oceaan. De bekendste soort is de Californische zeeleeuw, die veelvuldig in dierentuinen gehouden wordt.

Zeehonden

Zeehonden

Zeehonden of robben (Phocidae) vormen een familie van zeezoogdieren. Ze behoren tot de roofdieren (Carnivora). Zo'n 90% van de ruwweg 11.000 zeehonden van Nederland is in de Waddenzee te vinden; verder zijn er populaties in onder andere de Ooster- en Westerschelde. In België worden ze, door het strakke verloop van de kust, zelden gezien. Jonge zeehonden die hun moeder zijn kwijtgeraakt noemt men ook wel huilers. Pasgeboren zeehonden zijn doorgaans wit van kleur.

Beren

Beren

Beren (Ursidae) vormen een familie van roofdieren (Carnivora). Beren maken deel uit van de Caniformia, waartoe onder andere ook de hondachtigen worden gerekend. De familie telt acht moderne soorten, verdeeld over vijf geslachten. De meeste beren zijn groot en log van gestalte, hebben stevige, korte ledematen en een kleine staart. Het lichaam is bedekt met een dikke vacht en de kop heeft een relatief lange snuit en kleine, afgeronde oren.

Feliformia

Feliformia

De Feliformia (katachtigen) zijn een van de twee onderordes uit de orde der roofdieren (Carnivora). Tot deze onderorde behoren de katten, de hyena's, de mangoesten en de civetkatten.

Galerij

Roofdieren vertonen een zeer grote vormenrijkdom. De soorten verschillen in grootte van de 35 gram zware wezel (Mustela nivalis) tot de zuidelijke zeeolifant (Mirounga leonina), die wel 5 ton zwaar kan worden. Hieronder een overzicht van diverse soorten roofdieren.

Ontdek meer Galerij per onderwerp

Beermarter

Beermarter

De beermarter of bintoerong is een Aziatische civetkatachtige uit de onderfamilie der palmrollers (Paradoxurinae).

Kleine panda

Kleine panda

De kleine panda, rode panda of katbeer is een bedreigde diersoort die in het oosten van het Himalayagebergte en in het zuidwesten van China leeft. Net zoals de reuzenpanda eet hij bamboe. De kleine panda is geen beer, maar behoort tot de superfamilie Musteloidea en de familie katberen (Ailuridae) waarvan het de enige nog levende soort is. De kleine panda is nauwer verwant aan wasberen dan aan beren.

Nieuw-Zeelandse zeebeer

Nieuw-Zeelandse zeebeer

De Nieuw-Zeelandse zeebeer of Australische zeebeer is een zeeroofdier uit de familie der oorrobben (Otariidae). Ze komen voor langs de west- en zuidkust van Australië en rond Nieuw-Zeeland.

Kaapse pelsrob

Kaapse pelsrob

De Kaapse pelsrob, Zuid-Afrikaanse pelsrob of Zuid-Afrikaanse zeebeer is een oorrob die te vinden is aan de Atlantische kust van Zuid-Afrika en Namibië. De ondersoorten zijn de Zuidelijke Afrikaanse pelsrob en de West-Australische pelsrob.

Guadalupe-zeebeer

Guadalupe-zeebeer

De Guadalupe-zeebeer is een soort oorrob uit de onderfamilie der zeeberen (Arctocephalinae). Het dier wordt vaak Guadeloupe-zeebeer genoemd. De soort komt echter niet voor op het Caribische eiland Guadeloupe, maar op het Pacifische Isla Guadalupe, een eilandje voor de westkust van Mexico. De soort is nauw verwant aan de Juan Fernández-zeebeer.

Coyote

Coyote

Een coyote of prairiewolf is een roofdier uit de familie der hondachtigen. Hij is nauw verwant aan de wolf. Hij komt voor in een gebied dat zich uitstrekt van Alaska tot Midden-Amerika.

Aziatische goudkat

Aziatische goudkat

De Aziatische goudkat is een middelgrote wilde katachtige uit de bossen van Zuidoost-Azië.

Koesimanse

Koesimanse

De koesimanse is een roofdier uit de familie van mangoesten (Herpestidae). Ze leven in het westen van Afrika. Ze leven onder de 1000 meter hoogte. Ze hebben een gemiddelde lengte van 51 cm, met een relatief korte staart van 15-21 cm. Ze wegen gemiddeld 790 gram. Ze hebben een donkerbruine kleur vacht. Na een draagtijd van 8 weken worden 2-4 jongen geboren. De levensduur is in gevangenschap ongeveer 9 jaar, het is onbekend hoelang ze in het wild leven. Ze eten insecten, larven, kleine reptielen, krabben, fruit en bessen. Ze leven in groepen van 10-24 dieren.

Tayra

Tayra

De tayra, ook aira of zwartbruine veelvraat is een Amerikaanse marterachtige en de enige vertegenwoordiger van het geslacht Eira. De wetenschappelijke naam van de soort werd als Mustela barbara in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.

Manoel

Manoel

De manoel of pallaskat is een klein katachtig roofdier uit de steppen van Centraal-Azië. Het is de enige soort uit het geslacht Otocolobus, dat nauw verwant is aan het geslacht Felis en vaak als een ondergeslacht wordt beschouwd. De soort werd voor het eerst beschreven door de Pruisische natuuronderzoeker Peter Simon Pallas, die ten onrechte dacht dat het dier de voorouder was van de Perzische kat.

Tijgergenet

Tijgergenet

De tijgergenet is een roofdier uit de familie van de civetkatachtigen (Viverridae).

Grijze zeehond

Grijze zeehond

De grijze zeehond of kegelrob is een zeeroofdier uit de familie van de zeehonden (Phocidae). Het is na de gewone zeehond de meest algemene zeehond in de Nederlandse wateren. De dieren zijn van andere zeehonden te onderscheiden door hun rechte snuit. De soortaanduiding grypus betekent dan ook "haakneus". Grijze zeehonden zijn over het algemeen ook een stuk groter dan gewone zeehonden, en de grootste soort uit de onderfamilie Phocidae. Het is de enige soort uit het geslacht Halichoerus, wat letterlijk "zeezwijn" betekent.

Bron: "Roofdieren", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, December 29th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofdieren.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook
Zie de categorie Carnivora van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.