Onze uitbreiding krijgen

Slag bij Seneffe

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Slag bij Seneffe
Onderdeel van de Hollandse Oorlog
Slag bij Seneffe
Slag bij Seneffe (België (hoofdbetekenis))
Slag bij Seneffe
Datum 11 augustus 1674
Locatie Seneffe, Spaanse Nederlanden
Resultaat Onbeslist
Strijdende partijen
Prinsenvlag.svg Nederlandse Republiek

Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg Heilige Roomse Rijk
Flag of New Spain.svg Spanje

Pavillon royal de France.svg Frankrijk
Leiders en commandanten
Prinsenvlag.svg Willem III

Johan Maurits van Nassau-Siegen

Pavillon royal de France.svg Condé
Troepensterkte
65.000

± 70 kanonnen

50.000

60 kanonnen

Verliezen
12.000-15.000 gedood, gewond of gevangen 10.000-12.000 gedood, gewond of gevangen

De Slag bij Seneffe is een veldslag die op 11 augustus 1674 nabij Seneffe werd geleverd tussen een Frans leger onder maarschalk Condé en een Nederlands-Spaans-Oostenrijks-Duits leger onder stadhouder Willem III.

Gedurende de Franse oorlog trok Willem III met het Staatse leger naar de Zuidelijke Nederlanden om de oorlog die in de Republiek werd gevoerd naar de vijand te brengen. Nadat het Staatse Leger in Brussel was aangekomen, wilde de stadhouder zijn leger verenigen met de Spaanse troepen en die uit Duitsland. Het Franse leger stond onder leiding van Lodewijk II van Bourbon-Condé.

De samenwerking met de Spaanse opperbevelhebber en de keizerlijke opperbevelhebber verliep uitermate slecht. Uiteindelijk werd overeengekomen dat Willem III opperbevelhebber zou worden, maar Willem III wist niet dat de keizerlijke bevelhebber orders had zich niet met de gevechten te bemoeien.

Gedurende vijf weken manoeuvreerden de twee legers zonder slaags te raken. Op 10 augustus besloot Willem direct richting Parijs te marcheren, om op deze wijze een veldslag af te dwingen. Hij marcheerde met het gehele leger in slagorde langs de gefortificeerde Franse linie. Condé zag zijn kans: hij viel met zijn ruiterij de achterhoede van het geallieerde leger aan. Dit had als gevolg dat de bagage verloren ging en dat het geallieerde leger terug moest vallen op Seneffe. In samenwerking met de infanterie drukte Condé het geallieerde leger weg uit dit dorp. Vervolgens viel hij de door Willem III opgezette verdedigingslinie bij het dorpje Fayt aan. Na een bloedig en langdurig gevecht lukte het de Fransen echter niet de linies te doorbreken.

Na een tien uur durende veldslag waren aan beide zijden minimaal 8000 doden gevallen. Het Franse leger trok zich toen terug. Beide partijen claimden de overwinning: de Fransen door het aantal vaandels dat zij veroverden en de Geallieerden door het behouden van het slagveld. Zeer waarschijnlijk waren de verliezen ongeveer even groot.

Ontdek meer Slag bij Seneffe per onderwerp

11 augustus

11 augustus

11 augustus is de 223ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 142 dagen tot het einde van het jaar.

1674

1674

Het jaar 1674 is het 74e jaar in de 17e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Koninkrijk Frankrijk

Koninkrijk Frankrijk

Het koninkrijk Frankrijk was een staat in West-Europa die ruim 800 jaar bestond en vanaf de 16e eeuw een grote mogendheid in Europa was. Het koninkrijk was kleiner dan het huidige Frankrijk, maar omvatte tot in de 16e eeuw ook Kroon-Vlaanderen, het westelijke en grootste deel van het graafschap Vlaanderen.

Maarschalk

Maarschalk

Maarschalk is in verschillende landen de benaming voor een hoge waardigheid. In het bijzonder gaat het om de hoogste militaire rang, boven die van generaal. In sommige landen wordt die aangeduid als veldmaarschalk. Elders spreekt men van "maarschalk" gevolgd door de naam van het land. In Nederland is deze rang sinds 1956 niet meer van kracht.

Lodewijk II van Bourbon-Condé

Lodewijk II van Bourbon-Condé

Lodewijk II van Bourbon, prins van Condé, door Lodewijk XIV de Grote Condé genoemd, was een Frans militair genie, een van de bekwaamste veldheren in de 17e eeuw. Hij was een telg uit het huis Bourbon-Condé en sinds zijn vijfde hertog van Enghien. Op 25-jarige leeftijd erfde hij de titels gouverneur van Picardië en Bourgondië; hertog van Montmorency, pair van Frankrijk en prins van Condé. Hij was verwant aan de Franse koning Lodewijk XIII en een prins van den bloede.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was tussen 1588 en 1795 een confederatie met trekken van een defensieverbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de Franse invasie van 1792–1795, al was de neergang al eerder ingezet.

Habsburgse monarchie

Habsburgse monarchie

De Habsburgse monarchie, de Oostenrijkse monarchie of het Habsburgse rijk is de historiografische term voor de landen die geregeerd werden door de Oostenrijkse tak van het huis Habsburg van 1526 tot 1804. Deze landen waren formeel slechts in een personele unie verbonden, maar via een langzaam staatsvormingsproces ontstond er een eenheid binnen deze landen. In 1804 bevestigde Frans I dit door alle landen van de monarchie onder één kroon te verenigen, waardoor het keizerrijk Oostenrijk ontstond.

Heilige Roomse Rijk

Heilige Roomse Rijk

Het Heilige Roomse Rijk was een rijk in Centraal-Europa en omringende gebieden. 'Rooms' betekent in dit verband zowel 'romeins' als 'gelegitimeerd door het hoogste kerkelijke gezag in Rome'. De keizer werd gezalfd en gekroond door het hoofd van de Kerk, de paus. Het Rijk werd op gezag van keizer Napoleon in 1806 opgeheven. Het was geen staat in de moderne betekenis van het woord, maar een politiek verband van wereldlijke en kerkelijke gebieden die direct of indirect onderworpen waren aan de soevereiniteit van de Rooms-Duitse keizer of koning.

Hollandse Oorlog

Hollandse Oorlog

De Hollandse Oorlog (1672-1679) of de Frans-Nederlandse Oorlog begon toen Frankrijk de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnenviel wegens zijn streven naar natuurlijke grenzen. De Republiek schitterde in de Hollandse beginfase (1672-1674) van de strijd toen ze de Franse en Engelse vloten afweerde in de Derde Engelse Zeeoorlog, en uiteindelijk de Franse, Keulse en Münsterse inval terugsloeg.

10 augustus

10 augustus

10 augustus is de 222ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 143 dagen tot het einde van het jaar.

Parijs

Parijs

Parijs is de hoofdstad en regeringszetel van Frankrijk. De stad wordt doorsneden door de rivier de Seine. Parijs zelf telde op 1 januari 2019 2.165.423 inwoners, daarbij de banlieues, het geheel van de voorsteden en forensensteden, niet meegerekend. Er woonden in 2014 in de hele agglomeratie, in la Métropole du Grand Paris, meer dan 10 miljoen mensen. Parijs ligt in de regio Île-de-France.

Fayt-lez-Manage

Fayt-lez-Manage

Fayt-lez-Manage is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen, en een deelgemeente van de Waalse gemeente Manage. Fayt-lez-Manage was een zelfstandige gemeente, tot die bij de gemeentelijke herindeling van 1977 toegevoegd werd aan de gemeente Manage.

Rol van de mariniers

Na eerder primair op zee en bij amfibische operaties te zijn ingezet, werden de mariniers nu voor het eerst op land ingezet.[1] De twee mariniersregimenten onder leiding van de kolonels François Palm en George Van Weede, samen zo’n 3000 man sterk, behoorden tot de keurtroepen van het Staatse leger. Tijdens de slag bij Seneffe sneuvelde kolonel François Palm. Hij kreeg een staatsbegrafenis in Dordrecht. Later werd een mariniersregiment naar hem vernoemd.[2]

Ontdek meer Rol van de mariniers per onderwerp

Amfibische oorlogvoering

Amfibische oorlogvoering

Bij amfibische oorlogsvoering vinden amfibische operaties plaats door verplaatsing van gevechtseenheden vanuit zee naar het land of andersom.

Korps Mariniers

Korps Mariniers

Het Korps Mariniers is het marine-infanteriekorps van de Koninklijke Marine en een van de oudste onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Het korps herleidt haar wortels naar het Regiment der Marine dat op 10 december 1665 op initiatief van raadpensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel de Ruyter werd opgericht. Van oudsher lag het voornaamste werkterrein van het Korps Mariniers buiten het moederland: aanvankelijk vooral op de vloot; later ook in de koloniën. Dit komt tot op heden tot uiting in de wapenspreuk: Qua patet orbis.

Staatse leger

Staatse leger

Het Staatse leger was het leger van de Verenigde Provinciën van 1576 tot aan de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795.

Staatsbegrafenis

Staatsbegrafenis

Een staatsbegrafenis is een openbare begrafenisceremonie die gehouden wordt om staatshoofden of andere mensen van belang te eren. Staatsbegrafenissen en zij die een staatsbegrafenis kunnen krijgen, verschillen per land.

Dordrecht

Dordrecht

Dordrecht is met 119.576 inwoners de vijfde gemeente van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt deel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden die ongeveer 280.000 inwoners telt. De stad ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas. De gemeente Dordrecht omvat het gehele Eiland van Dordrecht. De bewoners van Dordrecht noemen hun stad veelal Dordt. Dordrecht beschikt over drie politiebureaus, twee brandweerkazernes, een ziekenhuis en een gevangenis.

Lodewijk II van Bourbon-Condé

Lodewijk II van Bourbon-Condé

Lodewijk II van Bourbon, prins van Condé, door Lodewijk XIV de Grote Condé genoemd, was een Frans militair genie, een van de bekwaamste veldheren in de 17e eeuw. Hij was een telg uit het huis Bourbon-Condé en sinds zijn vijfde hertog van Enghien. Op 25-jarige leeftijd erfde hij de titels gouverneur van Picardië en Bourgondië; hertog van Montmorency, pair van Frankrijk en prins van Condé. Hij was verwant aan de Franse koning Lodewijk XIII en een prins van den bloede.

Nicaise De Keyser

Nicaise De Keyser

Jhr. Nicaise De Keyser was een Vlaams romantisch kunstschilder. Hij schilderde voornamelijk portretten en historische taferelen. Naar hem is in Antwerpen de De Keyserlei genoemd.

Bron: "Slag bij Seneffe", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, September 18th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Seneffe.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.