Onze uitbreiding krijgen

Universiteit van Amsterdam

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Universiteit van Amsterdam
University of Amsterdam
Logo
Voormalige naam Athenaeum Illustre
Motto Inspiring generations since 1632
Locatie Amsterdam, Nederland
Opgericht 1632 (in 1877 tot universiteit verheven)
Type Openbare universiteit
Rector Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek
Studenten 41.143 (2021)[1]
Personeel 5496 excl. AMC (2021)[1]
Lid van EUA, LERU, UNICA, SAE
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is, qua aantal ingeschreven studenten, de grootste universiteit van Nederland en een van de twee universiteiten in Amsterdam. De andere is de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Ontdek meer Universiteit van Amsterdam per onderwerp

Geschiedenis

De Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal, waar in 1632 het Athenaeum Illustre werd geopend.
De Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal, waar in 1632 het Athenaeum Illustre werd geopend.

De geschiedenis van de Amsterdamse universiteit gaat terug tot 8 januari 1632 toen het Athenaeum Illustre (de illustere school) werd opgericht, die gevestigd was in de Agnietenkapel. Toen hielden Casparus Barlaeus en Gerardus Vossius hun inaugurele redes.

Opening van het 60e lustrum (1932)
Opening van het 60e lustrum (1932)

In 1815 volgde wettelijke erkenning van het Athenaeum Illustre als instelling van hoger onderwijs. In 1877 werd het Athenaeum omgevormd tot een gemeentelijke universiteit, met de formele naam Universiteit van Amsterdam. De universiteit kreeg toen ook het promotierecht. De universiteit stond in de volksmond, in de pers en bij de studenten echter jarenlang bekend als de Gemeente Universiteit (GU).[2] Zo werd bijvoorbeeld in 1932 het 60ste lustrum gevierd van de Amsterdamse Gemeente Universiteit.[3] In 1973 werd gepubliceerd over de numerus fixus bij sommige studierichtingen aan de GU.[4]

De hoogleraren werden oorspronkelijk door het bestuur van Amsterdam benoemd. De gemeente Amsterdam bekostigde ook de universiteit grotendeels. De Amsterdamse burgemeester was voorzitter van het universiteitsbestuur.

Studentenprotesten voor democratisering leidden in 1969 tot de eerste Maagdenhuisbezetting.
Studentenprotesten voor democratisering leidden in 1969 tot de eerste Maagdenhuisbezetting.

In 1961 veranderde dit alles met de invoering van een nieuwe Wet op het hoger onderwijs. De benoeming van hoogleraren kwam nu bij het college van curatoren te liggen, waarvan de burgemeester wel uit hoofde van zijn functie voorzitter was. De rijksoverheid werd vrijwel volledig verantwoordelijk voor de financiering. De universiteit bleef weliswaar ook in de nieuwe wet aangeduid als 'gemeentelijke universiteit'. De invloed van de gemeente bleef aanwezig tot 1971. Toen werd het benoemingsrecht overgenomen door het College van Bestuur, waarin de gemeente niet meer vertegenwoordigd was.

De universiteit kwam landelijk in het nieuws in 1969. Toen werd het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de universiteit op het Spui, door studenten bezet omdat zij meer democratische invloed wilden hebben.[5] Gedurende de jaren zestig, zeventig en tachtig zijn rond de Universiteit van Amsterdam meerdere studentenacties gevoerd. Een aantal van deze acties werd georganiseerd door de studentenvereniging ASVA.[6]

In februari 2015 werd het Maagdenhuis voor de twaalfde keer bezet, ditmaal door studenten die zich presenteren als de 'Nieuwe Universiteit'.[7][8]

In 2021 telde de UvA 7 faculteiten met in totaal zo'n 41.000 studenten en ruim 5.400 personeelsleden. Hiermee is het de grootste universiteit van Nederland.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Agnietenkapel (Amsterdam)

Agnietenkapel (Amsterdam)

De Agnietenkapel is een middeleeuwse kapel aan Oudezijds Voorburgwal 231 in Amsterdam en bakermat van de Universiteit van Amsterdam. Het gebouw is nu in gebruik voor academische plechtigheden van de Universiteit van Amsterdam zoals promoties en afscheidscolleges. Ook worden er congressen, symposia en lezingen gehouden.

Oudezijds Voorburgwal

Oudezijds Voorburgwal

De Oudezijds Voorburgwal, vaak afgekort tot OZ Voorburgwal, is een straat en gracht op De Wallen in het centrum van Amsterdam. De OZ Voorburgwal loopt van de Grimburgwal in het zuiden naar de Zeedijk in het noorden, waar hij overgaat in de Oudezijds Kolk, de uitwatering op het IJ.

Athenaeum Illustre (Amsterdam)

Athenaeum Illustre (Amsterdam)

Het Amsterdamse Athenaeum Illustre was een illustere school gevestigd in de Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal. Twee internationaal bekende humanistische geleerden, Gerardus Vossius en Caspar Barlaeus, hielden hier op respectievelijk 8 en 9 januari 1632 hun inaugurele redes. De achtste januari werd later als dies natalis van het Athenaeum gevierd en is nu nog steeds de dies natalis van de Universiteit van Amsterdam.

Casparus Barlaeus

Casparus Barlaeus

Casparus Barlaeus was een Zuid-Nederlands predikant, schrijver en dichter, die vooral in het Latijn schreef. Hij latiniseerde zijn Nederlandse naam Kaspar van Baerle naar Casparus Barlaeus.

Gerardus Vossius

Gerardus Vossius

Gerardus Joannes Vossius, eigenlijk Gerrit Jansz. geheten, was een Nederlandse protestantse theoloog, taalkundige, geschiedkundige en humanist. Hij gold als een homo universalis omdat hij zich met veel wetenschapsvelden inliet.

Inaugurele rede

Inaugurele rede

De inaugurele rede is een openbare redevoering waarmee een nieuw benoemde hoogleraar het ambt officieel aanvaardt.

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs is een opleidingsvorm die volgt op het voortgezet onderwijs of secundair onderwijs. Ze omvat het hoger beroepsonderwijs dat onderwezen wordt aan hogescholen, en wetenschappelijk onderwijs dat onderwezen wordt aan universiteiten. Het wetenschappelijk onderwijs is vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek: nieuwe ontdekkingen of bevestiging van eerdere ontdekkingen. Hoger beroepsonderwijs is vooral gericht op het toepassen van bestaande wetenschappelijke kennis in de maatschappij en bedrijfsleven. Zowel op de universiteit als hogeschool wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdstromingen: alfa, gamma en bèta. Het hoger onderwijs kent sinds de Bolognaverklaring in 1999 een tweeledige structuur: drie of vier jaar Bacheloropleiding, al dan niet gevolgd door één of twee jaren Masteropleiding. Na de mastertitel bestaat de mogelijkheid ook de graad van doctor te behalen. Hiervoor verricht men enige jaren onderzoek, waarna men een proefschrift schrijft en hierop promoveert.

Hoogleraar

Hoogleraar

Een hoogleraar is een academisch docent van de hoogste rang aan een universiteit, een academie of een hogeschool. Hoogleraren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderzoek in het hun toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat gebied.

Amsterdam (gemeente)

Amsterdam (gemeente)

Amsterdam is een grootstedelijke gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 905.234 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 219,49 km², waarvan 165,50 km² land en 53,99 km² water. Het is de grootste gemeente van Nederland. Amsterdam vormt samen met 29 andere gemeenten de Metropoolregio Amsterdam. In de regio wonen meer dan 2.400.000 mensen. Amsterdam is samen met Den Haag de gemeente met het hoogste percentage inwoners met een migratieachtergrond, op 1 januari 2020 had 55,6% van de inwoners een migratieachtergrond. Sinds 24 maart 2022 maakt ook Weesp deel uit van de gemeente Amsterdam, dat fungeert als stadsgebied binnen die gemeente.

Burgemeester

Burgemeester

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau. Internationaal is er een verscheidenheid aan functies en macht die een burgemeester heeft.

Voorzitter

Voorzitter

Een voorzitter is de leider van een organisatie, variërend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en soms ook een staat.

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, afgekort WHW, is een Nederlandse wet uit 1992 waarin regels zijn vastgelegd in verband met het hoger onderwijs. De wet vervangt verscheidene oudere wetten. De volledige naam is: Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerkingsverbanden

Het gebouw van Amsterdam University College in Amsterdam Science Park
Het gebouw van Amsterdam University College in Amsterdam Science Park

De UvA werkte van 2000 tot en met 2016 samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Bij deze samenwerking werd gestreefd naar overstapmogelijkheden (voor studenten van beide instellingen) en op elkaar aansluitende onderwijsprogramma’s.[9] De UvA en de HvA werden sinds 1 september 2003 zelfs meer dan een decennium bestuurd door een gezamenlijk college van bestuur. In 2016 werd de samenwerking in twee rapporten geëvalueerd. De samenwerking werd per 2017 verbroken, omdat die niet de verwachte voordelen had opgeleverd.[10]

Een ander samenwerkingsverband van de UvA is met de Vrije Universiteit Amsterdam. UvA en VU hebben in samenwerking met de gemeente Amsterdam in 2009 het Amsterdam University College (AUC) opgericht. Het AUC biedt een bacheloropleiding op het gebied van liberal arts and sciences. Deze brede, Engelstalige opleiding, richt zich op excellente studenten uit binnen- en buitenland. De nieuwe campus (met studentenhuisvesting) van het AUC is sinds 2012 op het Science Park in de Watergraafsmeer gevestigd. De oprichting van het AUC is niet zonder controverse verlopen. Zo zouden de UvA en de VU veel van hun beste docenten op het AUC les laten geven, ten koste van de reguliere, niet 'excellente' studenten aan de UvA en de VU.

De Universiteit van Amsterdam is vertegenwoordigd in de Stichting Academisch Erfgoed. Deze stichting heeft als doel universitaire collecties en cultuurschatten in stand te houden.

Ontdek meer Samenwerkingsverbanden per onderwerp

Amsterdam Science Park

Amsterdam Science Park

Amsterdam Science Park ligt in het oostelijk deel van de gemeente Amsterdam (Watergraafsmeer), in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het is een gebied van 70 hectare met als belangrijkste functie het huisvesten van voorzieningen voor natuurwetenschappelijk onderzoek, exacte wetenschap, ICT en biologie. Het gebied wordt ontwikkeld tot internationaal kenniscomplex, waar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijvigheid gestimuleerd wordt.

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Nederland gevestigd in Amsterdam. Naast het aanbod van regulier hoger onderwijs, heeft deze hogeschool ook een brede lectorenkring, die vanuit centres of expertise praktijkgericht onderzoek uitvoeren voor het onderwijs en in samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio.

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam is een brede onderzoeks- en onderwijsuniversiteit in Amsterdam. De VU is een van de twee universiteiten in Amsterdam, de andere is de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 2022-2023 telde de VU 31.761 studenten. De VU had een eigen academisch ziekenhuis, het VU medisch centrum (VUmc), in 2018 opgegaan in Amsterdam UMC. Het VU-complex is gevestigd aan de De Boelelaan in Buitenveldert, nabij de Zuidas.

Amsterdam University College

Amsterdam University College

Het Amsterdam University College (AUC) is een openbaar liberal arts college, gevestigd aan de rand van het Amsterdam Science Park in het oostelijk deel van Amsterdam (Watergraafsmeer). Er staan ongeveer 900 studenten ingeschreven uit meer dan 60 landen, waaronder Nederland. Al het onderwijs wordt gegeven in het Engels.

Bachelor

Bachelor

Bachelor is een graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding heeft voltooid aan een instelling voor hoger onderwijs; in Vlaanderen en Nederland is dat een hogeschool of universiteit.

Liberal arts college

Liberal arts college

Een liberal arts college is een onderwijsinstelling die universitair onderwijs aanbiedt naar analogie van Colleges in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Watergraafsmeer

Watergraafsmeer

De Watergraafsmeer is een polder (droogmakerij), voormalig meer en gemeente en stadsdeel van de gemeente Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Sinds 1 mei 2010 maakt het deel uit van het Amsterdamse stadsdeel Oost. De Watergraafsmeer behoort tot de laagstgelegen delen van Amsterdam.

Stichting Academisch Erfgoed

Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed (SAE) is een stichting waarin Nederlandse universiteiten zijn vertegenwoordigd en die ernaar streeft dat academisch erfgoed wordt bewaard en goed wordt beheerd. Dit zijn de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam. de UR Wageningen en de Universiteit Utrecht.

Locaties

De Tweede Chirurgische kliniek van het vroegere Binnengasthuis, waar in de toekomst de Universiteitsbibliotheek Amsterdam wordt ondergebracht.
De Tweede Chirurgische kliniek van het vroegere Binnengasthuis, waar in de toekomst de Universiteitsbibliotheek Amsterdam wordt ondergebracht.

De UvA is zeer verspreid in de stad gehuisvest in zo’n 64 gebouwen. Veel locaties van de UvA bevinden zich in het centrum van Amsterdam. Op termijn wordt het aantal locaties teruggebracht en worden verwante wetenschappelijke disciplines geclusterd gehuisvest. Alfa, bèta, gamma en medisch komen respectievelijk op het Binnengasthuisterrein, in de Watergraafsmeer (Science Park Amsterdam), op het Roeterseiland en in Amsterdam-Zuidoost, waar op het AMC (sinds juni 2018 onderdeel van het Amsterdam UMC[11]) onderwijs wordt gegeven in Geneeskunde en Medische Informatiekunde.

Het Amsterdam Science Park in de Watergraafsmeer is een internationaal kenniscentrum met onderzoeksinstituten als het Nationaal Instituut voor subatomaire fysica (NIKHEF), het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF), het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en SARA Reken- en Netwerkdiensten.

Bibliotheek

De universiteitsbibliotheek van de UvA, de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, is verspreid over 8 gebouwen in Amsterdam. De hoofdvestiging is tevens de grootste en staat aan Singel 425. De bibliotheek met Bijzondere Collecties is sedert 2007 gevestigd aan de Oude Turfmarkt. Andere Nederlandse bijzondere collecties zijn die van de Universiteitsbibliotheek Leiden en de Koninklijke Bibliotheek. De Bijzondere Collecties beheren oude drukken, bijzondere moderne uitgaven, handschriften, kaarten en beeldmateriaal als prenten, affiches en foto’s. Er zijn collecties op het gebied van boekgeschiedenis en grafische vormgeving, hebraïca en judaïca, zoölogie en protestantisme. De collecties van alle UvA-bibliotheekvestigingen tezamen zijn doorzoekbaar via de online UvA-catalogus.

Verkoop van gebouwen in de binnenstad

In februari 2015 werd bekendgemaakt dat het Bungehuis aan de Spuistraat was verkocht aan een vastgoedbelegger.[12] Ook het gebouw van Cedla (Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika) aan de Keizersgracht 395 is verkocht.[13]

Ontdek meer Locaties per onderwerp

Binnengasthuis (Amsterdam)

Binnengasthuis (Amsterdam)

Het Binnengasthuis (BG) is een voormalig ziekenhuis in het centrum van Amsterdam. Nadat het ziekenhuis in 1981 opging in het Academisch Medisch Centrum (AMC), werd het BG-terrein een van de hoofdlocaties van de Universiteit van Amsterdam, die zo'n 60% van het complex in gebruik heeft.

Amsterdam Science Park

Amsterdam Science Park

Amsterdam Science Park ligt in het oostelijk deel van de gemeente Amsterdam (Watergraafsmeer), in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het is een gebied van 70 hectare met als belangrijkste functie het huisvesten van voorzieningen voor natuurwetenschappelijk onderzoek, exacte wetenschap, ICT en biologie. Het gebied wordt ontwikkeld tot internationaal kenniscomplex, waar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijvigheid gestimuleerd wordt.

Roeterseiland

Roeterseiland

Roeterseiland is de locatie van de, aan en nabij de Amsterdamse Roetersstraat gelegen gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Het gebied behoort tot het stadsdeel Amsterdam-Centrum.

Amsterdam-Zuidoost

Amsterdam-Zuidoost

Zuidoost is een stadsdeel van de gemeente Amsterdam in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Als formeel stadsdeel Zuidoost met een eigen volksvertegenwoordiging werd het ingesteld in 1987. De oudste en bekendste wijk in het stadsdeel is de Bijlmermeer, kortweg de Bijlmer. Die naam wordt ook vaak voor het hele stadsdeel gebruikt.

Academisch Medisch Centrum

Academisch Medisch Centrum

Het Academisch Medisch Centrum of AMC is een academisch ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam, sinds 7 juni 2018 nauw samenwerkend met het VUmc onder de vlag Amsterdam UMC. Het AMC is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Amsterdam UMC

Amsterdam UMC

Amsterdam Universitair Medische Centra, afgekort Amsterdam UMC, is de naam waaronder de twee academische ziekenhuizen van Amsterdam zich presenteren. Het gaat om het Academisch Medisch Centrum AMC, behorend bij de Universiteit van Amsterdam, en het VU medisch centrum VUmc, behorend bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nikhef

Nikhef

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica in Nederland.

AMOLF

AMOLF

AMOLF is een organisatie voor natuurkundig onderzoek, onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Centrum Wiskunde & Informatica

Centrum Wiskunde & Informatica

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), is een Nederlands onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica, gevestigd te Amsterdam.

Singel (Amsterdam)

Singel (Amsterdam)

De Singel is een Amsterdamse gracht, die vanaf het IJ tot het Muntplein loopt, alwaar hij uitmondt in de Binnen Amstel.

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam maken onderdeel uit van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bij de Bijzondere Collecties is het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam ondergebracht, zoals zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten en tekeningen, foto's, archieven, wetenschappelijke instrumenten en schilderijen. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is het een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.

Oude Turfmarkt

Oude Turfmarkt

De Oude Turfmarkt is een straat in het centrum van Amsterdam, tegenover het Rokin. Aan de Oude Turfmarkt bevinden zich het Allard Pierson Museum en de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Faculteiten en instituten

De academische club en een van de drie mensae van de UvA in de gebouwen van het vroegere Binnengasthuis aan de Grimburgwal.
De academische club en een van de drie mensae van de UvA in de gebouwen van het vroegere Binnengasthuis aan de Grimburgwal.
Het Bungehuis op de hoek van de Spuistraat en de Paleisstraat; 1984.
Het Bungehuis op de hoek van de Spuistraat en de Paleisstraat; 1984.

Faculteiten

De universiteit heeft in 2022 de volgende faculteiten:

Onderzoekinstituten

De Universiteit heeft in 2013 de volgende onderzoekinstituten:

Onderwijsinstituten

De Universiteit heeft in 2020 de volgende onderwijsinstituten:

Ontdek meer Faculteiten en instituten per onderwerp

Mensa (eetgelegenheid)

Mensa (eetgelegenheid)

Mensa, ook wel studentenrestaurant of studentenresto, is een eetgelegenheid waar studenten en doorgaans ook personeelsleden van een universiteit of hogeschool een warme maaltijd kunnen komen eten. Meestal zijn dat zelfbedieningsrestaurants. Naast restaurants baten veel scholen ook een cafetaria of snackbar uit.

Binnengasthuis (Amsterdam)

Binnengasthuis (Amsterdam)

Het Binnengasthuis (BG) is een voormalig ziekenhuis in het centrum van Amsterdam. Nadat het ziekenhuis in 1981 opging in het Academisch Medisch Centrum (AMC), werd het BG-terrein een van de hoofdlocaties van de Universiteit van Amsterdam, die zo'n 60% van het complex in gebruik heeft.

Grimburgwal

Grimburgwal

De Grimburgwal is een kleine gracht en straat in het centrum van Amsterdam. De gracht vormde tot 1425 de zuidelijke grens van de stad en is nu de zuidgrens van de Wallen. Zowel de Nes als de grachten Oudezijds Voorburgwal en Oudezijds Achterburgwal eindigen bij de Grimburgwal.

Paleisstraat (Amsterdam)

Paleisstraat (Amsterdam)

De Paleisstraat is een korte straat in het centrum van Amsterdam. De straat loopt van west naar oost en begint bij het Singel. Daarna kruist de straat de Spuistraat, de Nieuwezijds Voorburgwal en de Kalverstraat. De straat komt daarna in het oosten uit op de Dam.

Academisch Medisch Centrum

Academisch Medisch Centrum

Het Academisch Medisch Centrum of AMC is een academisch ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam, sinds 7 juni 2018 nauw samenwerkend met het VUmc onder de vlag Amsterdam UMC. Het AMC is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Amsterdam-Zuidoost

Amsterdam-Zuidoost

Zuidoost is een stadsdeel van de gemeente Amsterdam in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Als formeel stadsdeel Zuidoost met een eigen volksvertegenwoordiging werd het ingesteld in 1987. De oudste en bekendste wijk in het stadsdeel is de Bijlmermeer, kortweg de Bijlmer. Die naam wordt ook vaak voor het hele stadsdeel gebruikt.

2022

2022

2022 was een jaartal volgens de christelijke jaartelling, dat op een zaterdag begon. Pasen begon dit jaar op 17 april, Hemelvaartsdag op 26 mei en Pinksteren op 5 juni. Het jaar staat vooral in het teken van de coronapandemie, de uitbraak van apenpokken, inval door Rusland in Oekraïne, het Wereldkampioenschap voetbal 2022, de dood van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en de dood van Paus Benedictus XVI.

Faculteit (onderwijs)

Faculteit (onderwijs)

Een faculteit is een hoofdafdeling van een universiteit. In een faculteit is een aantal verwante opleidingen en onderzoeksgroepen verenigd. In toenemende mate gebruiken ook hogescholen de term voor hun afdelingen, waarin dan verwante opleidingen zijn verenigd.

Economie

Economie

Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie, waar vragen naar voren komen over de nationale en wereldwijde economie, zoals werkloosheid, inflatie en rentestanden, meso-economie en micro-economie, over het gedrag van bedrijven en consumenten.

Bedrijfskunde

Bedrijfskunde

Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen.

Geesteswetenschappen

Geesteswetenschappen

Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, zijn wetenschappen, die zich bezighouden met de geestesproducten van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, literatuurwetenschap, cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, en theologie. Geesteswetenschappen komen in de moderne tijd grotendeels overeen met de alfa- en cultuurwetenschappen.

Geneeskunde

Geneeskunde

Geneeskunde of medische wetenschap is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die verwondingen, ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch of sociaal. De geneeskunde heeft als doel het herstellen van de gezonde toestand, of het verzachten van symptomen van de patiënt, benevens het voorkomen (preventie) van ziekte. Mensen die medisch bekwaam zijn worden arts of geneesheer genoemd. De medische wetenschap is het geheel aan kennis op medisch, farmacologisch en biologisch terrein dat de geneeskunde mogelijk maakt.

(Oud-)medewerkers en studenten

Hoogleraren van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in 1926, met o.a. Van der Waals jr. en Zeeman
Hoogleraren van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in 1926, met o.a. Van der Waals jr. en Zeeman

De UvA organiseert voor haar alumni allerlei bijeenkomsten en activiteiten. Bovendien verschijnt er een blad voor afgestudeerden, met de titel Spui. De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de UvA. De UvA heeft een Album Academicum opgesteld, een internetsite met een overzicht van alle hoogleraren die aan de UvA verbonden zijn geweest of nog zijn.

Ontdek meer (Oud-)medewerkers en studenten per onderwerp

Bron: "Universiteit van Amsterdam", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 25th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Amsterdam.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe link
Zie de categorie University of Amsterdam van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.