Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Wikispecies

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Wikispecies
Logo
Type Wiki
Taal meertalig, hoofdzakelijk Engelstalig
Registratie optioneel
Eigenaar Wikimedia Foundation
Opgericht 13 september 2004
Status actief
Link species.wikimedia.org
Portaal  Portaalicoon   Media

Wikispecies is een project van Wikimedia, dat op 13 september 2004 van start is gegaan. De bedoeling is om een taxonomisch overzicht te bieden van zo veel mogelijk levende wezens. De definitie is dan ook "de vrije soortenlijst die iedereen kan bewerken". Er staan geen lopende teksten over soorten in: Wikispecies is geen encyclopedie, maar biedt een classificatie met literatuurverwijzingen. Als Wikispecies in die zin origineel onderzoek publiceert, wijkt het af van Wikipedia waar dat niet is toegestaan. Over en weer verwijzen Wikispecies en Wikipedia naar elkaar. Bij de oprichting in 2004 is bepaald dat Wikispecies geen afsplitsing van Wikipedia mag zijn. Het motto is: "Wikispecies is free. Because life is public domain!" Het plan is om Wikispecies na voltooiing op te nemen in Wikidata. Nieuwe afbeeldingen moeten worden opgeladen naar Wikimedia Commons, van waaruit ze zo nodig en spaarzaam aan een Wikispecies-artikel kunnen worden toegevoegd. Als voorbeeldartikel noemt Wikispecies Panthera tigris: een classificatie met bronnen en een afbeelding. Anders dan op Wikipedia mogen de medewerkers aan Wikispecies op hun gebruikerspagina's hun wetenschappelijk curriculum vitae of publicatielijst geven.

Wikispecies is beschikbaar in 131 talen en telde eind juni 2015 classificaties van meer dan 427.000 soorten.

Ontdek meer Wikispecies per onderwerp

Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation, Inc. (WMF) is een Amerikaans bedrijf zonder winstoogmerk dat als doelstelling heeft, mensen wereldwijd te ondersteunen en te stimuleren om educatieve inhoud te verzamelen en te ontwikkelen onder een vrije licentie of voor het publiek domein en deze effectief en wereldwijd te verspreiden. De organisatie is wereldwijd bekend geworden door gebruik van zogenaamde wiki samenwerkingssoftware voor het samenstellen van een online encyclopedie door vrijwilligers, Wikipedia. Sindsdien zijn door de Foundation meerdere projecten opgezet volgens hetzelfde concept, de meeste ook op basis van wiki-software en vrijwilligheid van de makers.

13 september

13 september

13 september is de 256ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 109 dagen tot het einde van het jaar.

2004

2004

Het jaar 2004 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Taxonomie

Taxonomie

Taxonomie is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen. Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst naar zowel de gehanteerde methodologie van de indeling als naar de hiërarchische ordening die hiervan het resultaat is. De taxonomie is van oorsprong de vakwetenschap binnen de biologie, die soorten organismen ordent (classificeert) op grond van hun evolutionaire verwantschap. Inmiddels wordt het begrip taxonomie, bij uitbreiding, ook voor andere, formele classificatiesystemen gebruikt.

Soort

Soort

Een soort is in de biologie een elementaire taxonomische rang bij de indeling van de levende natuur (taxonomie). Een veelgebruikte definitie is dat een soort bestaat uit alle individuen die zich onder natuurlijke omstandigheden onderling kunnen voortplanten, en daarbij vruchtbare nakomelingen voortbrengen. De individuen binnen een soort vertonen morfologische en genetische overeenkomsten, maar ook onderlinge verschillen, zoals kleurvarianten, verschillen in afmeting of variatie in gedrag.

Classificatie

Classificatie

Classificatie of ordening is zowel de activiteit van het ordenen van objecten in een schema, als het geformaliseerde (vastgelegde) schema zelf. Classificatie in engere zin is de activiteit en het resultaat van het indelen of samennemen van objecten in verschillende groepen of klassen, op grond van overeenkomst in eigenschappen. Een classificatie of classificatiesysteem is het geformaliseerde resultaat van die activiteiten. Dergelijke systemen worden bijvoorbeeld in een schema of in een dendrogram weergegeven. Classificeren in de zin van rubriceren, categoriseren, diagnosticeren, determineren of identificeren betreft ten slotte het toepassen, gebruik maken, van een bestaand, formeel classificatiesysteem.

Wikidata

Wikidata

Wikidata is een project van de Wikimedia Foundation dat een centrale gegevensopslag biedt voor de verschillende Wikipedia taalversies. Het project werd in 2012 door Wikimedia Duitsland gestart. Wikidata is net zoals de andere projecten van de Wikimedia Foundation gericht op kennisoverdracht.

Bron: "Wikispecies", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, March 13th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikispecies.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.